Výsledek SEO testu

Poslední testované URL z domény accredio.cz:

Načtení stránky


URL adresa (v případě přesměrování cílová adresa):
https://accredio.cz/

Načteno:
19. 8. 2022 10:58

Status kód: 200

Výborně! Vaše URL adresa vrací úspěšný stavový HTTP kód.

1 / 1

Typ obsahu: text/html

Výborně! Vaše URL adresa vrací obsah ve formátu HTML.

1 / 1

Počet přesměrování: 0

Výborně! URL adresa míří přímo na Váš obsah.

2 / 2

Protokol: https

Výborně! URL adresa používá šifrovaný HTTPS protokol.

1 / 1

Přesměrování na www: Adresa 'https://accredio.cz' byla přesměrována na 'https://accredio.cz/'

Verze URL adresy bez www se nepřesměrovává na URL adresu s www.

0 / 1

Délka URL adresy: 20 znaků

Výborně! Vaše URL adresa má přiměřenou délku.

1 / 1

Soubor robots.txt: -

Na Vašich stránkách je nahrán soubor robots.txt, ale není v něm vyplnéna adresa mapy stránek.

1 / 2

Sitemap: -

V souboru robots.txt není vyplněna adresa mapy stránek.

0 / 2


Dosažené skóre:
7 / 11

Analýza obsahu


Nastavení znakové sady: utf-8

Výborně! Vaše stránka má nastavenu použitou znakovou sadu.

1 / 1

Jazyk: -

Vaše stránka nemá správně nastaven použitý jazyk!

0 / 1

Meta titulek: Úvod - ACCREDIO

Výborně! Vaše stránka má nastaven přiměřeně dlouhý titulek.

2 / 2

Meta popis: -

Vaše stránka nemá správně nastaven meta popis!

0 / 2

Nadpis H1:
<h1>Individuální správa majetku</h1>
<h1>Private Banking</h1>
<h1>Pravidelný úrokový výnos</h1>
<h1>Stabilní investice</h1>
<h1>PRIVATE ASSET MANAGEMENT</h1>
<h1>Máte otázky?</h1>
<h1>SPOLEČNOST ACCREDIO, A.S.</h1>

Vaše stránka obsahuje více nadpisů úrovně H1. Pro SEO je nejlepší, když stránka obsahuje právě jeden nadpis úrovně H1.

1 / 2

Pořadí nadpisů:
     <h1>Individuální správa majetku
     <h1>Private Banking
     <h1>Pravidelný úrokový výnos
     <h1>Stabilní investice
               <h3>Máte zájem o konzultaci: +420 257 532 567
                    <h4>Pondělí až pátek: 9:00 až 16:00
     <h1>PRIVATE ASSET MANAGEMENT
                    <h4>PROTI INFLACI
                    <h4>MĚNOVÉ ZAJIŠTĚNÍ
                    <h4>STABILNÍ ZHODNOCENÍ
          <h2>HLAVNÍ OBLASTI
                         <h5>ZKUŠENOST
                         <h5>STRATEGIE
                         <h5>INFORMAČNÍ SYSTÉM
                         <h5>KONZERVATIVNÍ PŘÍSTUP
                         <h5>ASSET MANAGEMENT
                         <h5>OCHRANA KLIENTŮ
     <h1>Máte otázky?
          <h2>PŘEDSTAVENSTVO
                         <h5>ING. TOMÁŠ STRNAD, MBA
                         <h5>ING. TOMÁŠ KRSIČKA, CFA
                         <h5>ING. ŠTĚPÁN LACINA
     <h1>SPOLEČNOST ACCREDIO, A.S.
               <h3>Na českém trhu působí Accredio již od roku 2003.
                    <h4>- Štěpán Lacina, Accredio partner
                    <h4>- Tomáš Strnad, Accredio partner
                    <h4>- Tomáš Krsička, Accredio partner
                    <h4>- Tomáš A. Matějovský, Accredio partner
                    <h4>- Markéta Jankovcová, investment manager
          <h2>O ČEM CHCEME INFORMOVAT
                    <h4>FINTECH SPOJENÍ TRADICE S INOVACÍ
                    <h4>BEZPEČNÉ ŠVÝCARSKO
                    <h4>POLŠTÁŘ NA DŮCHOD
          <h2>Budeme rádi, pokud se rozhodnete využít našich slu…
               <h3>Nabídka
               <h3>Kontakt

Nadpisy na Vaši stránce nejsou ve správném pořadí!

0 / 1

Počet nadpisů: 36

Vaše stránka obsahuje více než 20 nadpisů.

0 / 1

Délka nadpisů: OK

Výborně! Vaše stránka obsahuje pouze přiměřeně dlouhé nadpisy.

1 / 1

Počet obrázků: 35

Výborně! Vaše stránka obsahuje obrázky.

1 / 1

Počet obrázků bez popisu: OK

Výborně! Všechny obrázky na Vaši stránce mají vyplněn popisek (atribut alt).

1 / 1

Počet odkazů:
  • Počet interních follow odkazů: 24
  • Počet interních nofollow odkazů: 0

Výborně! Vaše stránka obsahuje dostatečné množství interních follow odkazů.

2 / 2

Počet odkazů:
  • Počet externích follow odkazů: 4
  • Počet externích nofollow odkazů: 0

Výborně! Vaše stránka obsahuje dostatečné množství interních follow odkazů.

2 / 2

Počet tagů iframe: 0

Výborně! Vaše stránka neobsahuje tag iframe.

1 / 1

Ikona stránky: Ikona stránky je vyplněna
Ikona

Výborně! Vaše stránka má vyplněnou ikonu stránky.

1 / 1

Ikona stránky pro Apple: Ikona stránky je vyplněna
Ikona

Výborně! Vaše stránka má vyplněnou ikonu stránky pro zařízení Apple.

2 / 2

Odstavce: V odstavcích je umístněn text o délce 4910 znaků. Délka veškerého textu na stránce je 6084 znaků.

Výborně! Více než polovina veškerého textu na stránce je umístěna v odstavcích.

1 / 1

Nadbytečný obsah: Stránka obsahuje obsah v komentářích: 'End Footer area ...'.

Na stránce je v komentářích umístěn nadbytečný obsah. Zvažte odstranění tohoto nadbytečného obsahu.

0 / 1


Dosažené skóre:
16 / 23

HTML 5


Použití HTML 5: OK

Výborně! Vaše stránka používá standard HTML 5.

1 / 1

Použití záhlaví: OK

Výborně! Vaše obsahuje záhlaví.

1 / 1

Použití zápatí: NE

Vaše stránka neobsahuje zápatí. Zvažte přidání tagu footer.

0 / 1

Použití navigace: OK

Výborně! Vaše obsahuje navigaci.

1 / 1

Rozdělení obsahu do sekcí: OK

Výborně! Vaše má obsah rozdělen do sekcí.

1 / 1

Zastaralé elementy: -

Výborně! Vaše stránka neobsahuje žádné zastaralé HTML elementy.

1 / 1


Dosažené skóre:
5 / 6

Tagy pro sociální sítě


Nastavení jazyku: -

Vaše stránka nemá správně nastaven tag s hodnotu pro jazyk stránky!

0 / 1

Nastavení typu obsahu: -

Vaše stránka nemá správně nastaven tag s hodnotu pro typ obsahu stránky!

0 / 1

Nastavení URL: -

Vaše stránka nemá správně nastaven tag s hodnotu pro URL stránky!

0 / 2

Titulek stránky: -

Vaše stránka nemá správně nastaven tag s hodnotu pro titulek stránky!

0 / 2

Popis stránky: -

Vaše stránka nemá správně nastaven tag s hodnotu pro popis stránky!

0 / 2

Nastavení titulního obrázku: -

Vaše stránka nemá správně nastaven tag s hodnotu pro titulní obrázek stránky!

0 / 2


Dosažené skóre:
0 / 10

Analýza klíčových slov


Počet slov na stránce: 840

Výborně! Vaše stránka obsahuje dostatečné množství slov. Na stránce je '840' slov.

2 / 2

Nejčastější slova na stránce:
accredio | investiční | naší | partner | klienti | přístup | tomáš | mají | finanční | klientů

Mezi nejčastějšími slovy na Vašich stránkách by se měli nacházet Vaše klíčová slova.

1 / 1

Konzistence klíčových slov:
celkový početv titulkuv popisuv nadpisech
accredio10x1x0x6x
investiční10x0x0x0x
naší7x0x0x0x
partner7x0x0x4x
klienti6x0x0x0x
přístup6x0x0x1x
tomáš5x0x0x5x
mají5x0x0x0x
finanční5x0x0x0x
klientů5x0x0x1x

V titulku, popisu a nadpisech máte málo klíčových zvažte jejich přidání.

0 / 0


Dosažené skóre:
3 / 3

Načítání zdrojů


Použití gzip komprese: Webový server používá gzip kompresy

Výborně! Váš server používá gzip kompresy.

1 / 1

Velikost stránky: 9.8 kB

Výborně! Vaše stránka má přiměřenou velikost.

1 / 1

Soubory k načtení:
Linkované soubory
https://accredio.cz/img/favicon.png1.7 kB
https://accredio.cz/img/favicon.ico34.5 kB
https://accredio.cz/img/apple-touch-icon.png5.4 kB
https://accredio.cz/img/apple-touch-icon-57x57.png5.4 kB
https://accredio.cz/img/apple-touch-icon-72x72.png7.3 kB
https://accredio.cz/img/apple-touch-icon-76x76.png8.4 kB
https://accredio.cz/img/apple-touch-icon-114x114.png17.4 kB
https://accredio.cz/img/apple-touch-icon-120x120.png16.4 kB
https://accredio.cz/img/apple-touch-icon-144x144.png19.7 kB
https://accredio.cz/img/apple-touch-icon-152x152.png24.1 kB
https://accredio.cz/img/apple-touch-icon-180x180.png34.4 kB
https://accredio.cz/css/style.css88.8 kB
https://accredio.cz/css/responsive.css15.3 kB
Linkované soubory skriptů
https://accredio.cz/js/vendor/jquery-1.11.3.min.js96.0 kB
https://accredio.cz/js/bootstrap.min.js36.0 kB
https://accredio.cz/js/jquery.themepunch.revolution.min.js113.1 kB
https://accredio.cz/js/jquery.themepunch.tools.min.js98.7 kB
https://accredio.cz/js/vendor/modernizr-2.8.3.min.js15.5 kB
https://accredio.cz/js/owl.carousel.min.js40.4 kB
https://accredio.cz/js/jquery.appear.js1.5 kB
https://accredio.cz/js/jquery.countTo.js3.6 kB
https://accredio.cz/js/plugins.js17.9 kB
https://accredio.cz/js/main.js7.6 kB
Linkované soubory obrázků
/img/logo-2.png4.6 kB
https://accredio.cz/img/case-evaluation-image.jpg74.8 kB
https://accredio.cz/img/attorney-ninus-icon.png1.3 kB
https://accredio.cz/img/attorney-plus-icon-golden.png1.5 kB
https://accredio.cz/img/attorney-ninus-icon.png1.3 kB
https://accredio.cz/img/attorney-plus-icon-golden.png1.5 kB
https://accredio.cz/img/attorney-ninus-icon.png1.3 kB
https://accredio.cz/img/attorney-plus-icon-golden.png1.5 kB
files/partneri/BNP Paribas.png3.8 kB
files/partneri/Dobrý anděl.png6.2 kB
files/partneri/Gutzwiller.png2.7 kB
files/partneri/Neuron.png3.2 kB
files/partneri/RB.png3.8 kB
files/partneri/Rugby Říčany.png7.0 kB
files/partneri/UBS.png4.0 kB
files/partneri/Via.png3.0 kB
files/partneri/Vontobel.png1.9 kB
/img/footer-logo.png4.6 kB
CELKEM836.9 kB

Výborně! Vaše stránka má včetně zdrojového kódu přiměřenou velikost 846.7 kB.

2 / 2

Počet požadavků: 41

Vaše stránka potřebuje k načtení více než 30 dalších HTTP požadavků. Zvažte optimalizaci její počtu.

0 / 1


Dosažené skóre:
4 / 5

Ostatní


Responsivita: Je responsivní

Výborně! Vaše stránka je responsivní a používá meta tag viewport.

1 / 1

Použití schema.org: Nepoužito

Vaše stránka nepoužívá schema.org, zvažte použití strukturovaných dat.

0 / 2

Použití Google Tag Manager: Nepoužito

Vaše stránka nepoužívá GTM, zvažte jeho použití.

0 / 2

Odkazy na chybové stránky: Neobsahuje

Výborně! Vaše stránka neobsahuje odkazy na chybové stránky.

1 / 1


Dosažené skóre:
2 / 6

Výsledek SEO testu

Zobrazit protokol SEO testu Stáhnout protokol SEO testu
Dosažené skóre:
(37 / 64)

57.8 %

Kdo jsme a co umíme?

Jsme jedna z předních firem na poli SEO v ČR.

V oboru SEO působíme již řadu let a SEO je naší primární činností. Umíme vylepšit Vaše pozice ve vyhledávačích a tím zvýšit relevantní návštěvnost Vašeho webu. Naše cenová politika je dostupná většině, přesto zachováváme vysokou kvalitu našich služeb.

máme
12
let zkušeností
pomohli jsme
1328
klientům
právě teď máme
211
webů pod palcem
náš tým napsal již
358467
PR článků

+420 724 761 988 / info@seolight.cz

Kontaktní formulář

Načtení stránky


URL adresa (v případě přesměrování cílová adresa):
https://accredio.cz/

Načteno:
19. 8. 2022 10:58

Status kód: 200

Výborně! Vaše URL adresa vrací úspěšný stavový HTTP kód.

1 / 1

Typ obsahu: text/html

Výborně! Vaše URL adresa vrací obsah ve formátu HTML.

1 / 1

Počet přesměrování: 0

Výborně! URL adresa míří přímo na Váš obsah.

2 / 2

Protokol: https

Výborně! URL adresa používá šifrovaný HTTPS protokol.

1 / 1

Přesměrování na www: Adresa 'https://accredio.cz' byla přesměrována na 'https://accredio.cz/'

Verze URL adresy bez www se nepřesměrovává na URL adresu s www.

0 / 1

Délka URL adresy: 20 znaků

Výborně! Vaše URL adresa má přiměřenou délku.

1 / 1

Soubor robots.txt: -

Na Vašich stránkách je nahrán soubor robots.txt, ale není v něm vyplnéna adresa mapy stránek.

1 / 2

Sitemap: -

V souboru robots.txt není vyplněna adresa mapy stránek.

0 / 2


Dosažené skóre:
7 / 11

Analýza obsahu


Nastavení znakové sady: utf-8

Výborně! Vaše stránka má nastavenu použitou znakovou sadu.

1 / 1

Jazyk: -

Vaše stránka nemá správně nastaven použitý jazyk!

0 / 1

Meta titulek: Úvod - ACCREDIO

Výborně! Vaše stránka má nastaven přiměřeně dlouhý titulek.

2 / 2

Meta popis: -

Vaše stránka nemá správně nastaven meta popis!

0 / 2

Nadpis H1:
<h1>Individuální správa majetku</h1>
<h1>Private Banking</h1>
<h1>Pravidelný úrokový výnos</h1>
<h1>Stabilní investice</h1>
<h1>PRIVATE ASSET MANAGEMENT</h1>
<h1>Máte otázky?</h1>
<h1>SPOLEČNOST ACCREDIO, A.S.</h1>

Vaše stránka obsahuje více nadpisů úrovně H1. Pro SEO je nejlepší, když stránka obsahuje právě jeden nadpis úrovně H1.

1 / 2

Pořadí nadpisů:
     <h1>Individuální správa majetku
     <h1>Private Banking
     <h1>Pravidelný úrokový výnos
     <h1>Stabilní investice
               <h3>Máte zájem o konzultaci: +420 257 532 567
                    <h4>Pondělí až pátek: 9:00 až 16:00
     <h1>PRIVATE ASSET MANAGEMENT
                    <h4>PROTI INFLACI
                    <h4>MĚNOVÉ ZAJIŠTĚNÍ
                    <h4>STABILNÍ ZHODNOCENÍ
          <h2>HLAVNÍ OBLASTI
                         <h5>ZKUŠENOST
                         <h5>STRATEGIE
                         <h5>INFORMAČNÍ SYSTÉM
                         <h5>KONZERVATIVNÍ PŘÍSTUP
                         <h5>ASSET MANAGEMENT
                         <h5>OCHRANA KLIENTŮ
     <h1>Máte otázky?
          <h2>PŘEDSTAVENSTVO
                         <h5>ING. TOMÁŠ STRNAD, MBA
                         <h5>ING. TOMÁŠ KRSIČKA, CFA
                         <h5>ING. ŠTĚPÁN LACINA
     <h1>SPOLEČNOST ACCREDIO, A.S.
               <h3>Na českém trhu působí Accredio již od roku 2003.
                    <h4>- Štěpán Lacina, Accredio partner
                    <h4>- Tomáš Strnad, Accredio partner
                    <h4>- Tomáš Krsička, Accredio partner
                    <h4>- Tomáš A. Matějovský, Accredio partner
                    <h4>- Markéta Jankovcová, investment manager
          <h2>O ČEM CHCEME INFORMOVAT
                    <h4>FINTECH SPOJENÍ TRADICE S INOVACÍ
                    <h4>BEZPEČNÉ ŠVÝCARSKO
                    <h4>POLŠTÁŘ NA DŮCHOD
          <h2>Budeme rádi, pokud se rozhodnete využít našich slu…
               <h3>Nabídka
               <h3>Kontakt

Nadpisy na Vaši stránce nejsou ve správném pořadí!

0 / 1

Počet nadpisů: 36

Vaše stránka obsahuje více než 20 nadpisů.

0 / 1

Délka nadpisů: OK

Výborně! Vaše stránka obsahuje pouze přiměřeně dlouhé nadpisy.

1 / 1

Počet obrázků: 35

Výborně! Vaše stránka obsahuje obrázky.

1 / 1

Počet obrázků bez popisu: OK

Výborně! Všechny obrázky na Vaši stránce mají vyplněn popisek (atribut alt).

1 / 1

Počet odkazů:
  • Počet interních follow odkazů: 24
  • Počet interních nofollow odkazů: 0

Výborně! Vaše stránka obsahuje dostatečné množství interních follow odkazů.

2 / 2

Počet odkazů:
  • Počet externích follow odkazů: 4
  • Počet externích nofollow odkazů: 0

Výborně! Vaše stránka obsahuje dostatečné množství interních follow odkazů.

2 / 2

Počet tagů iframe: 0

Výborně! Vaše stránka neobsahuje tag iframe.

1 / 1

Ikona stránky: Ikona stránky je vyplněna
Ikona

Výborně! Vaše stránka má vyplněnou ikonu stránky.

1 / 1

Ikona stránky pro Apple: Ikona stránky je vyplněna
Ikona

Výborně! Vaše stránka má vyplněnou ikonu stránky pro zařízení Apple.

2 / 2

Odstavce: V odstavcích je umístněn text o délce 4910 znaků. Délka veškerého textu na stránce je 6084 znaků.

Výborně! Více než polovina veškerého textu na stránce je umístěna v odstavcích.

1 / 1

Nadbytečný obsah: Stránka obsahuje obsah v komentářích: 'End Footer area ...'.

Na stránce je v komentářích umístěn nadbytečný obsah. Zvažte odstranění tohoto nadbytečného obsahu.

0 / 1


Dosažené skóre:
16 / 23

HTML 5


Použití HTML 5: OK

Výborně! Vaše stránka používá standard HTML 5.

1 / 1

Použití záhlaví: OK

Výborně! Vaše obsahuje záhlaví.

1 / 1

Použití zápatí: NE

Vaše stránka neobsahuje zápatí. Zvažte přidání tagu footer.

0 / 1

Použití navigace: OK

Výborně! Vaše obsahuje navigaci.

1 / 1

Rozdělení obsahu do sekcí: OK

Výborně! Vaše má obsah rozdělen do sekcí.

1 / 1

Zastaralé elementy: -

Výborně! Vaše stránka neobsahuje žádné zastaralé HTML elementy.

1 / 1


Dosažené skóre:
5 / 6

Tagy pro sociální sítě


Nastavení jazyku: -

Vaše stránka nemá správně nastaven tag s hodnotu pro jazyk stránky!

0 / 1

Nastavení typu obsahu: -

Vaše stránka nemá správně nastaven tag s hodnotu pro typ obsahu stránky!

0 / 1

Nastavení URL: -

Vaše stránka nemá správně nastaven tag s hodnotu pro URL stránky!

0 / 2

Titulek stránky: -

Vaše stránka nemá správně nastaven tag s hodnotu pro titulek stránky!

0 / 2

Popis stránky: -

Vaše stránka nemá správně nastaven tag s hodnotu pro popis stránky!

0 / 2

Nastavení titulního obrázku: -

Vaše stránka nemá správně nastaven tag s hodnotu pro titulní obrázek stránky!

0 / 2


Dosažené skóre:
0 / 10

Analýza klíčových slov


Počet slov na stránce: 840

Výborně! Vaše stránka obsahuje dostatečné množství slov. Na stránce je '840' slov.

2 / 2

Nejčastější slova na stránce:
accredio | investiční | naší | partner | klienti | přístup | tomáš | mají | finanční | klientů

Mezi nejčastějšími slovy na Vašich stránkách by se měli nacházet Vaše klíčová slova.

1 / 1

Konzistence klíčových slov:
celkový početv titulkuv popisuv nadpisech
accredio10x1x0x6x
investiční10x0x0x0x
naší7x0x0x0x
partner7x0x0x4x
klienti6x0x0x0x
přístup6x0x0x1x
tomáš5x0x0x5x
mají5x0x0x0x
finanční5x0x0x0x
klientů5x0x0x1x

V titulku, popisu a nadpisech máte málo klíčových zvažte jejich přidání.

0 / 0


Dosažené skóre:
3 / 3

Načítání zdrojů


Použití gzip komprese: Webový server používá gzip kompresy

Výborně! Váš server používá gzip kompresy.

1 / 1

Velikost stránky: 9.8 kB

Výborně! Vaše stránka má přiměřenou velikost.

1 / 1

Soubory k načtení:
Linkované soubory
https://accredio.cz/img/favicon.png1.7 kB
https://accredio.cz/img/favicon.ico34.5 kB
https://accredio.cz/img/apple-touch-icon.png5.4 kB
https://accredio.cz/img/apple-touch-icon-57x57.png5.4 kB
https://accredio.cz/img/apple-touch-icon-72x72.png7.3 kB
https://accredio.cz/img/apple-touch-icon-76x76.png8.4 kB
https://accredio.cz/img/apple-touch-icon-114x114.png17.4 kB
https://accredio.cz/img/apple-touch-icon-120x120.png16.4 kB
https://accredio.cz/img/apple-touch-icon-144x144.png19.7 kB
https://accredio.cz/img/apple-touch-icon-152x152.png24.1 kB
https://accredio.cz/img/apple-touch-icon-180x180.png34.4 kB
https://accredio.cz/css/style.css88.8 kB
https://accredio.cz/css/responsive.css15.3 kB
Linkované soubory skriptů
https://accredio.cz/js/vendor/jquery-1.11.3.min.js96.0 kB
https://accredio.cz/js/bootstrap.min.js36.0 kB
https://accredio.cz/js/jquery.themepunch.revolution.min.js113.1 kB
https://accredio.cz/js/jquery.themepunch.tools.min.js98.7 kB
https://accredio.cz/js/vendor/modernizr-2.8.3.min.js15.5 kB
https://accredio.cz/js/owl.carousel.min.js40.4 kB
https://accredio.cz/js/jquery.appear.js1.5 kB
https://accredio.cz/js/jquery.countTo.js3.6 kB
https://accredio.cz/js/plugins.js17.9 kB
https://accredio.cz/js/main.js7.6 kB
Linkované soubory obrázků
/img/logo-2.png4.6 kB
https://accredio.cz/img/case-evaluation-image.jpg74.8 kB
https://accredio.cz/img/attorney-ninus-icon.png1.3 kB
https://accredio.cz/img/attorney-plus-icon-golden.png1.5 kB
https://accredio.cz/img/attorney-ninus-icon.png1.3 kB
https://accredio.cz/img/attorney-plus-icon-golden.png1.5 kB
https://accredio.cz/img/attorney-ninus-icon.png1.3 kB
https://accredio.cz/img/attorney-plus-icon-golden.png1.5 kB
files/partneri/BNP Paribas.png3.8 kB
files/partneri/Dobrý anděl.png6.2 kB
files/partneri/Gutzwiller.png2.7 kB
files/partneri/Neuron.png3.2 kB
files/partneri/RB.png3.8 kB
files/partneri/Rugby Říčany.png7.0 kB
files/partneri/UBS.png4.0 kB
files/partneri/Via.png3.0 kB
files/partneri/Vontobel.png1.9 kB
/img/footer-logo.png4.6 kB
CELKEM836.9 kB

Výborně! Vaše stránka má včetně zdrojového kódu přiměřenou velikost 846.7 kB.

2 / 2

Počet požadavků: 41

Vaše stránka potřebuje k načtení více než 30 dalších HTTP požadavků. Zvažte optimalizaci její počtu.

0 / 1


Dosažené skóre:
4 / 5

Ostatní


Responsivita: Je responsivní

Výborně! Vaše stránka je responsivní a používá meta tag viewport.

1 / 1

Použití schema.org: Nepoužito

Vaše stránka nepoužívá schema.org, zvažte použití strukturovaných dat.

0 / 2

Použití Google Tag Manager: Nepoužito

Vaše stránka nepoužívá GTM, zvažte jeho použití.

0 / 2

Odkazy na chybové stránky: Neobsahuje

Výborně! Vaše stránka neobsahuje odkazy na chybové stránky.

1 / 1


Dosažené skóre:
2 / 6

Výsledek SEO testu

Zobrazit protokol SEO testu Stáhnout protokol SEO testu
Dosažené skóre:
(37 / 64)

57.8 %