Výsledek SEO testu

Poslední testované URL z domény akademiedoteku.cz:

Načtení stránky


URL adresa (v případě přesměrování cílová adresa):
https://www.akademiedoteku.cz/

Načteno:
30. 8. 2023 09:06

Status kód: 200

Výborně! Vaše URL adresa vrací úspěšný stavový HTTP kód.

1 / 1

Typ obsahu: text/html

Výborně! Vaše URL adresa vrací obsah ve formátu HTML.

1 / 1

Počet přesměrování: 0

Výborně! URL adresa míří přímo na Váš obsah.

2 / 2

Protokol: https

Výborně! URL adresa používá šifrovaný HTTPS protokol.

1 / 1

Přesměrování: OK

Výborně! Obě adresy 'https://akademiedoteku.cz' a 'https://www.akademiedoteku.cz' byly přesměrovány na stejnou URL adresu.

1 / 1

Délka URL adresy: 30 znaků

Výborně! Vaše URL adresa má přiměřenou délku.

1 / 1

Soubor robots.txt: https://www.akademiedoteku.cz/robots.txt

Výborně! Vaše stránky obsahují soubor robots.txt s vyplnénou adresou mapy stránek.

2 / 2

Sitemap: https://www.tantrarelax.cz/sitemap.xml

Výborně! Vaše stránky obsahují validní XML mapu stránek.

2 / 2


Dosažené skóre:
11 / 11

Analýza obsahu


Nastavení znakové sady: UTF-8

Výborně! Vaše stránka má nastavenu použitou znakovou sadu.

1 / 1

Jazyk: cs-cz

Výborně! Vaše stránka má nastaven použitý jazyk.

1 / 1

Meta titulek: Akademie doteku

Výborně! Vaše stránka má nastaven přiměřeně dlouhý titulek.

2 / 2

Meta popis: Cenné informace a praktické dovednosti, jak se vědomě dotýkat partnera, ale i sebe sama, naučit se, jak více rozvinout potenciál citlivosti a vnímání svého těla, rozvíjet schopnost přijímat i dávat potěšení.

Výborně! Vaše stránka má nastaven přiměřeně dlouhý meta popis.

2 / 2

Nadpis H1:
<h1>AKADEMIE VĚDOMÉHO DOTEKU</h1>

Výborně! Vaše stránka obsahuje nadpis H1.

2 / 2

Pořadí nadpisů:
     <h1>AKADEMIE VĚDOMÉHO DOTEKU
          <h2>O NÁS
               <h3>HANKA
               <h3>JAN
          <h2>NAŠE PROČ
          <h2>NÁPLŇ KURZŮ
          <h2>PŘEHLED KURZŮ
                         <h5>Co mi kurz přinese?
          <h2>INDIVIDUÁLNÍ VÝUKA A KONZULTACE
          <h2>WorkshopCESTOU DOTEKU K SEBEPOZNÁNÍ
          <h2>CENA
               <h3>HORKÁ LETNÍ AKCE!
                         <h5>NAŠE ZÁRUKA SPOKOJENOSTI
          <h2>RÁMCOVÝ PROGRAM VÍKENDU
          <h2>MASÁŽNÍ CHRÁM
          <h2>REFERENCE
                    <h4>Ján Vaňo
                    <h4>Petr Krchňavý
                    <h4>Monika Borová
                    <h4>Tomáš Kováč
                    <h4>Pavel
          <h2>OTÁZKY A ODPOVĚDI
          <h2>KONTAKT
                    <h4>+420 776 487 273 Tato e-mailová adresa je chráněna…

Nadpisy na Vaši stránce nejsou ve správném pořadí!

0 / 1

Počet nadpisů: 24

Vaše stránka obsahuje více než 20 nadpisů.

0 / 1

Délka nadpisů: OK

Výborně! Vaše stránka obsahuje pouze přiměřeně dlouhé nadpisy.

1 / 1

Počet obrázků: 16

Výborně! Vaše stránka obsahuje obrázky.

1 / 1

Počet obrázků bez popisu: 3

Vaše stránka obsahuje obrázky, které nemají vyplněn popisek (atribut alt).

0 / 1

Počet odkazů:
 • Počet interních follow odkazů: 72
 • Počet interních nofollow odkazů: 0

Výborně! Vaše stránka obsahuje dostatečné množství interních follow odkazů.

2 / 2

Počet odkazů:
 • Počet externích follow odkazů: 6
 • Počet externích nofollow odkazů: 0

Výborně! Vaše stránka obsahuje dostatečné množství interních follow odkazů.

2 / 2

Počet tagů iframe: 0

Výborně! Vaše stránka neobsahuje tag iframe.

1 / 1

Ikona stránky: Ikona stránky je vyplněna
Ikona

Výborně! Vaše stránka má vyplněnou ikonu stránky.

1 / 1

Ikona stránky pro Apple: Ikona stránky je vyplněna
Ikona

Výborně! Vaše stránka má vyplněnou ikonu stránky pro zařízení Apple.

2 / 2

Odstavce: V odstavcích je umístněn text o délce 16991 znaků. Délka veškerého textu na stránce je 21399 znaků.

Výborně! Více než polovina veškerého textu na stránce je umístěna v odstavcích.

1 / 1

Nadbytečný obsah: Stránka obsahuje obsah v komentářích: 'Builder #footer ...'.

Na stránce je v komentářích umístěn nadbytečný obsah. Zvažte odstranění tohoto nadbytečného obsahu.

0 / 1


Dosažené skóre:
19 / 23

HTML 5


Použití HTML 5: OK

Výborně! Vaše stránka používá standard HTML 5.

1 / 1

Použití záhlaví: OK

Výborně! Vaše obsahuje záhlaví.

1 / 1

Použití zápatí: OK

Výborně! Vaše obsahuje zápatí.

1 / 1

Použití navigace: OK

Výborně! Vaše obsahuje navigaci.

1 / 1

Rozdělení obsahu do sekcí: OK

Výborně! Vaše má obsah rozdělen do sekcí.

1 / 1

Zastaralé elementy: <center>, <s>

Vaše stránka obsahuje zastaralé HTML elementy. Zvažte jejich odstranění.

0 / 1


Dosažené skóre:
5 / 6

Tagy pro sociální sítě


Nastavení jazyku: cs_CZ

Výborně! Vaše stránka má správně nastaven tag pro jazyk.

1 / 1

Nastavení typu obsahu: website

Výborně! Vaše stránka má správně nastaven tag pro typ obsahu stránky.

1 / 1

Nastavení URL: https://www.akademiedoteku.cz

Výborně! Vaše stránka má správně nastaven tag pro URL stránky.

2 / 2

Titulek stránky: Akademie doteku - Kurzy celostních masáží

Výborně! Vaše stránka má správně nastaven tag pro titulek stránky a titulek má přiměřenou velikost.

2 / 2

Popis stránky: Cenné informace a praktické dovednosti, jak se vědomě dotýkat partnera, ale i sebe sama, naučit se, jak více rozvinout potenciál citlivosti a vnímání svého těla, rozvíjet schopnost přijímat i dávat potěšení.

Výborně! Vaše stránka má správně nastaven tag pro popis stránky a titulek má přiměřenou velikost.

2 / 2

Nastavení titulního obrázku: https://www.akademiedoteku.cz/images/logo.jpg

Výborně! Vaše stránka má správně nastaven tag pro titulní obrázek stránky.

2 / 2


Dosažené skóre:
10 / 10

Analýza klíčových slov


Počet slov na stránce: 3235

Výborně! Vaše stránka obsahuje dostatečné množství slov. Na stránce je '3235' slov.

2 / 2

Nejčastější slova na stránce:
doteku | akademie | vědomého | kurzu | masáže | kurzy | masáž | těla | kteří | kurz

Mezi nejčastějšími slovy na Vašich stránkách by se měli nacházet Vaše klíčová slova.

1 / 1

Konzistence klíčových slov:
celkový početv titulkuv popisuv nadpisech
doteku31x1x0x2x
akademie29x1x0x1x
vědomého27x0x0x1x
kurzu25x0x0x0x
masáže17x0x0x0x
kurzy15x0x0x0x
masáž14x0x0x0x
těla14x0x1x0x
kteří11x0x0x0x
kurz11x0x0x1x

V titulku, popisu a nadpisech máte málo klíčových zvažte jejich přidání.

0 / 0


Dosažené skóre:
3 / 3

Načítání zdrojů


Použití gzip komprese: Webový server používá gzip kompresy

Výborně! Váš server používá gzip kompresy.

1 / 1

Velikost stránky: 18.5 kB

Výborně! Vaše stránka má přiměřenou velikost.

1 / 1

Soubory k načtení:
Linkované soubory
https://www.akademiedoteku.cz/images/logo.jpg41.6 kB
/images/favicon.ico11.5 kB
/images/logo180x180.png11.5 kB
https://www.akademiedoteku.cz/images/favicon.ico11.5 kB
/templates/yootheme/favicon.ico11.5 kB
/templates/yootheme/css/theme.23.css?169233679650.4 kB
/templates/yootheme/css/theme.update.css?2.6.50.5 kB
/media/widgetkit/wk-styles-90dcc054.css17.4 kB
Linkované soubory skriptů
/templates/yootheme/vendor/yootheme/theme-analytics/app/analytics.min.js?2.6.50.3 kB
/templates/yootheme/vendor/yootheme/theme-cookie/app/cookie.min.js?2.6.50.9 kB
/templates/yootheme/vendor/assets/uikit/dist/js/uikit.min.js?2.6.543.0 kB
/templates/yootheme/vendor/assets/uikit/dist/js/uikit-icons-devstack.min.js?2.6.518.7 kB
/templates/yootheme/js/theme.js?2.6.50.8 kB
/media/jui/js/jquery.min.js?fd34fee011bac6c9e72399b2c515876534.1 kB
/media/jui/js/jquery-noconflict.js?fd34fee011bac6c9e72399b2c51587650.0 kB
/media/jui/js/jquery-migrate.min.js?fd34fee011bac6c9e72399b2c51587654.0 kB
/media/widgetkit/uikit2-59164fc0.js29.0 kB
/media/widgetkit/wk-scripts-d768261c.js5.5 kB
Linkované soubory obrázků
/images/logo-head.svg2.3 kB
/images/logo-head.svg2.3 kB
/images/homepage/slideshow01.jpg343.0 kB
/images/homepage/slideshow02.jpg360.2 kB
/images/homepage/slideshow03.jpg239.7 kB
/images/banner202307.png576.5 kB
/images/hanka.jpg105.7 kB
/images/jan.jpg96.5 kB
/images/workshop-yoga.jpg70.2 kB
/media/widgetkit/ref-jan-vano-c58ec39a6bd09319796fc874512a4fe0.jpg3.6 kB
/media/widgetkit/ref-petr-krchnavy-54647346c024e8a463ea8e2ab9878ae1.jpg2.9 kB
/media/widgetkit/ref-monika-borova-46406d4bfeca3323d1fe746979dd3d01.jpg2.8 kB
/media/widgetkit/ref-tomas-kovac-50b32959460c6caa7db1a2c3a74e4ceb.jpg3.4 kB
/media/widgetkit/ref-pavel-dockal-dff0a972649c6085eae3b18fb3fd4529.jpg4.1 kB
/images/logo.svg2.3 kB
/images/logo.svg2.3 kB
CELKEM2 110.2 kB

Výborně! Vaše stránka má včetně zdrojového kódu přiměřenou velikost 2 128.7 kB.

2 / 2

Počet požadavků: 34

Vaše stránka potřebuje k načtení více než 30 dalších HTTP požadavků. Zvažte optimalizaci její počtu.

0 / 1


Dosažené skóre:
4 / 5

Ostatní


Responsivita: Je responsivní

Výborně! Vaše stránka je responsivní a používá meta tag viewport.

1 / 1

Použití schema.org:
Používá tyto formáty: RDFa

Výborně! Vaše stránka používá schema.org.

2 / 2

Použití Google Tag Manager: Používá se

Výborně! Vaše stránka používá GTM.

2 / 2

Odkazy na chybové stránky: Neobsahuje
Poznámka: Bylo otestováno pouze 30 náhodně vybraných interních odkazů. Vaše stránka obsahuje 72 interních odkazů.

Výborně! Vaše stránka neobsahuje odkazy na chybové stránky.

1 / 1


Dosažené skóre:
6 / 6

Výsledek SEO testu

Zobrazit protokol SEO testu Stáhnout protokol SEO testu
Dosažené skóre:
(58 / 64)

90.6 %

Kdo jsme a co umíme?

Jsme jedna z předních firem na poli SEO v ČR.

V oboru SEO působíme již řadu let a SEO je naší primární činností. Umíme vylepšit Vaše pozice ve vyhledávačích a tím zvýšit relevantní návštěvnost Vašeho webu. Naše cenová politika je dostupná většině, přesto zachováváme vysokou kvalitu našich služeb.

máme
13
let zkušeností
pomohli jsme
1328
klientům
právě teď máme
211
webů pod palcem
náš tým napsal již
358467
PR článků

+420 724 761 988 / info@seolight.cz

Kontaktní formulář

Načtení stránky


URL adresa (v případě přesměrování cílová adresa):
https://www.akademiedoteku.cz/

Načteno:
30. 8. 2023 09:06

Status kód: 200

Výborně! Vaše URL adresa vrací úspěšný stavový HTTP kód.

1 / 1

Typ obsahu: text/html

Výborně! Vaše URL adresa vrací obsah ve formátu HTML.

1 / 1

Počet přesměrování: 0

Výborně! URL adresa míří přímo na Váš obsah.

2 / 2

Protokol: https

Výborně! URL adresa používá šifrovaný HTTPS protokol.

1 / 1

Přesměrování: OK

Výborně! Obě adresy 'https://akademiedoteku.cz' a 'https://www.akademiedoteku.cz' byly přesměrovány na stejnou URL adresu.

1 / 1

Délka URL adresy: 30 znaků

Výborně! Vaše URL adresa má přiměřenou délku.

1 / 1

Soubor robots.txt: https://www.akademiedoteku.cz/robots.txt

Výborně! Vaše stránky obsahují soubor robots.txt s vyplnénou adresou mapy stránek.

2 / 2

Sitemap: https://www.tantrarelax.cz/sitemap.xml

Výborně! Vaše stránky obsahují validní XML mapu stránek.

2 / 2


Dosažené skóre:
11 / 11

Analýza obsahu


Nastavení znakové sady: UTF-8

Výborně! Vaše stránka má nastavenu použitou znakovou sadu.

1 / 1

Jazyk: cs-cz

Výborně! Vaše stránka má nastaven použitý jazyk.

1 / 1

Meta titulek: Akademie doteku

Výborně! Vaše stránka má nastaven přiměřeně dlouhý titulek.

2 / 2

Meta popis: Cenné informace a praktické dovednosti, jak se vědomě dotýkat partnera, ale i sebe sama, naučit se, jak více rozvinout potenciál citlivosti a vnímání svého těla, rozvíjet schopnost přijímat i dávat potěšení.

Výborně! Vaše stránka má nastaven přiměřeně dlouhý meta popis.

2 / 2

Nadpis H1:
<h1>AKADEMIE VĚDOMÉHO DOTEKU</h1>

Výborně! Vaše stránka obsahuje nadpis H1.

2 / 2

Pořadí nadpisů:
     <h1>AKADEMIE VĚDOMÉHO DOTEKU
          <h2>O NÁS
               <h3>HANKA
               <h3>JAN
          <h2>NAŠE PROČ
          <h2>NÁPLŇ KURZŮ
          <h2>PŘEHLED KURZŮ
                         <h5>Co mi kurz přinese?
          <h2>INDIVIDUÁLNÍ VÝUKA A KONZULTACE
          <h2>WorkshopCESTOU DOTEKU K SEBEPOZNÁNÍ
          <h2>CENA
               <h3>HORKÁ LETNÍ AKCE!
                         <h5>NAŠE ZÁRUKA SPOKOJENOSTI
          <h2>RÁMCOVÝ PROGRAM VÍKENDU
          <h2>MASÁŽNÍ CHRÁM
          <h2>REFERENCE
                    <h4>Ján Vaňo
                    <h4>Petr Krchňavý
                    <h4>Monika Borová
                    <h4>Tomáš Kováč
                    <h4>Pavel
          <h2>OTÁZKY A ODPOVĚDI
          <h2>KONTAKT
                    <h4>+420 776 487 273 Tato e-mailová adresa je chráněna…

Nadpisy na Vaši stránce nejsou ve správném pořadí!

0 / 1

Počet nadpisů: 24

Vaše stránka obsahuje více než 20 nadpisů.

0 / 1

Délka nadpisů: OK

Výborně! Vaše stránka obsahuje pouze přiměřeně dlouhé nadpisy.

1 / 1

Počet obrázků: 16

Výborně! Vaše stránka obsahuje obrázky.

1 / 1

Počet obrázků bez popisu: 3

Vaše stránka obsahuje obrázky, které nemají vyplněn popisek (atribut alt).

0 / 1

Počet odkazů:
 • Počet interních follow odkazů: 72
 • Počet interních nofollow odkazů: 0

Výborně! Vaše stránka obsahuje dostatečné množství interních follow odkazů.

2 / 2

Počet odkazů:
 • Počet externích follow odkazů: 6
 • Počet externích nofollow odkazů: 0

Výborně! Vaše stránka obsahuje dostatečné množství interních follow odkazů.

2 / 2

Počet tagů iframe: 0

Výborně! Vaše stránka neobsahuje tag iframe.

1 / 1

Ikona stránky: Ikona stránky je vyplněna
Ikona

Výborně! Vaše stránka má vyplněnou ikonu stránky.

1 / 1

Ikona stránky pro Apple: Ikona stránky je vyplněna
Ikona

Výborně! Vaše stránka má vyplněnou ikonu stránky pro zařízení Apple.

2 / 2

Odstavce: V odstavcích je umístněn text o délce 16991 znaků. Délka veškerého textu na stránce je 21399 znaků.

Výborně! Více než polovina veškerého textu na stránce je umístěna v odstavcích.

1 / 1

Nadbytečný obsah: Stránka obsahuje obsah v komentářích: 'Builder #footer ...'.

Na stránce je v komentářích umístěn nadbytečný obsah. Zvažte odstranění tohoto nadbytečného obsahu.

0 / 1


Dosažené skóre:
19 / 23

HTML 5


Použití HTML 5: OK

Výborně! Vaše stránka používá standard HTML 5.

1 / 1

Použití záhlaví: OK

Výborně! Vaše obsahuje záhlaví.

1 / 1

Použití zápatí: OK

Výborně! Vaše obsahuje zápatí.

1 / 1

Použití navigace: OK

Výborně! Vaše obsahuje navigaci.

1 / 1

Rozdělení obsahu do sekcí: OK

Výborně! Vaše má obsah rozdělen do sekcí.

1 / 1

Zastaralé elementy: <center>, <s>

Vaše stránka obsahuje zastaralé HTML elementy. Zvažte jejich odstranění.

0 / 1


Dosažené skóre:
5 / 6

Tagy pro sociální sítě


Nastavení jazyku: cs_CZ

Výborně! Vaše stránka má správně nastaven tag pro jazyk.

1 / 1

Nastavení typu obsahu: website

Výborně! Vaše stránka má správně nastaven tag pro typ obsahu stránky.

1 / 1

Nastavení URL: https://www.akademiedoteku.cz

Výborně! Vaše stránka má správně nastaven tag pro URL stránky.

2 / 2

Titulek stránky: Akademie doteku - Kurzy celostních masáží

Výborně! Vaše stránka má správně nastaven tag pro titulek stránky a titulek má přiměřenou velikost.

2 / 2

Popis stránky: Cenné informace a praktické dovednosti, jak se vědomě dotýkat partnera, ale i sebe sama, naučit se, jak více rozvinout potenciál citlivosti a vnímání svého těla, rozvíjet schopnost přijímat i dávat potěšení.

Výborně! Vaše stránka má správně nastaven tag pro popis stránky a titulek má přiměřenou velikost.

2 / 2

Nastavení titulního obrázku: https://www.akademiedoteku.cz/images/logo.jpg

Výborně! Vaše stránka má správně nastaven tag pro titulní obrázek stránky.

2 / 2


Dosažené skóre:
10 / 10

Analýza klíčových slov


Počet slov na stránce: 3235

Výborně! Vaše stránka obsahuje dostatečné množství slov. Na stránce je '3235' slov.

2 / 2

Nejčastější slova na stránce:
doteku | akademie | vědomého | kurzu | masáže | kurzy | masáž | těla | kteří | kurz

Mezi nejčastějšími slovy na Vašich stránkách by se měli nacházet Vaše klíčová slova.

1 / 1

Konzistence klíčových slov:
celkový početv titulkuv popisuv nadpisech
doteku31x1x0x2x
akademie29x1x0x1x
vědomého27x0x0x1x
kurzu25x0x0x0x
masáže17x0x0x0x
kurzy15x0x0x0x
masáž14x0x0x0x
těla14x0x1x0x
kteří11x0x0x0x
kurz11x0x0x1x

V titulku, popisu a nadpisech máte málo klíčových zvažte jejich přidání.

0 / 0


Dosažené skóre:
3 / 3

Načítání zdrojů


Použití gzip komprese: Webový server používá gzip kompresy

Výborně! Váš server používá gzip kompresy.

1 / 1

Velikost stránky: 18.5 kB

Výborně! Vaše stránka má přiměřenou velikost.

1 / 1

Soubory k načtení:
Linkované soubory
https://www.akademiedoteku.cz/images/logo.jpg41.6 kB
/images/favicon.ico11.5 kB
/images/logo180x180.png11.5 kB
https://www.akademiedoteku.cz/images/favicon.ico11.5 kB
/templates/yootheme/favicon.ico11.5 kB
/templates/yootheme/css/theme.23.css?169233679650.4 kB
/templates/yootheme/css/theme.update.css?2.6.50.5 kB
/media/widgetkit/wk-styles-90dcc054.css17.4 kB
Linkované soubory skriptů
/templates/yootheme/vendor/yootheme/theme-analytics/app/analytics.min.js?2.6.50.3 kB
/templates/yootheme/vendor/yootheme/theme-cookie/app/cookie.min.js?2.6.50.9 kB
/templates/yootheme/vendor/assets/uikit/dist/js/uikit.min.js?2.6.543.0 kB
/templates/yootheme/vendor/assets/uikit/dist/js/uikit-icons-devstack.min.js?2.6.518.7 kB
/templates/yootheme/js/theme.js?2.6.50.8 kB
/media/jui/js/jquery.min.js?fd34fee011bac6c9e72399b2c515876534.1 kB
/media/jui/js/jquery-noconflict.js?fd34fee011bac6c9e72399b2c51587650.0 kB
/media/jui/js/jquery-migrate.min.js?fd34fee011bac6c9e72399b2c51587654.0 kB
/media/widgetkit/uikit2-59164fc0.js29.0 kB
/media/widgetkit/wk-scripts-d768261c.js5.5 kB
Linkované soubory obrázků
/images/logo-head.svg2.3 kB
/images/logo-head.svg2.3 kB
/images/homepage/slideshow01.jpg343.0 kB
/images/homepage/slideshow02.jpg360.2 kB
/images/homepage/slideshow03.jpg239.7 kB
/images/banner202307.png576.5 kB
/images/hanka.jpg105.7 kB
/images/jan.jpg96.5 kB
/images/workshop-yoga.jpg70.2 kB
/media/widgetkit/ref-jan-vano-c58ec39a6bd09319796fc874512a4fe0.jpg3.6 kB
/media/widgetkit/ref-petr-krchnavy-54647346c024e8a463ea8e2ab9878ae1.jpg2.9 kB
/media/widgetkit/ref-monika-borova-46406d4bfeca3323d1fe746979dd3d01.jpg2.8 kB
/media/widgetkit/ref-tomas-kovac-50b32959460c6caa7db1a2c3a74e4ceb.jpg3.4 kB
/media/widgetkit/ref-pavel-dockal-dff0a972649c6085eae3b18fb3fd4529.jpg4.1 kB
/images/logo.svg2.3 kB
/images/logo.svg2.3 kB
CELKEM2 110.2 kB

Výborně! Vaše stránka má včetně zdrojového kódu přiměřenou velikost 2 128.7 kB.

2 / 2

Počet požadavků: 34

Vaše stránka potřebuje k načtení více než 30 dalších HTTP požadavků. Zvažte optimalizaci její počtu.

0 / 1


Dosažené skóre:
4 / 5

Ostatní


Responsivita: Je responsivní

Výborně! Vaše stránka je responsivní a používá meta tag viewport.

1 / 1

Použití schema.org:
Používá tyto formáty: RDFa

Výborně! Vaše stránka používá schema.org.

2 / 2

Použití Google Tag Manager: Používá se

Výborně! Vaše stránka používá GTM.

2 / 2

Odkazy na chybové stránky: Neobsahuje
Poznámka: Bylo otestováno pouze 30 náhodně vybraných interních odkazů. Vaše stránka obsahuje 72 interních odkazů.

Výborně! Vaše stránka neobsahuje odkazy na chybové stránky.

1 / 1


Dosažené skóre:
6 / 6

Výsledek SEO testu

Zobrazit protokol SEO testu Stáhnout protokol SEO testu
Dosažené skóre:
(58 / 64)

90.6 %

Načtení stránky


URL adresa (v případě přesměrování cílová adresa):
https://www.akademiedoteku.cz/

Načteno:
24. 11. 2022 15:23

Status kód: 200

Výborně! Vaše URL adresa vrací úspěšný stavový HTTP kód.

1 / 1

Typ obsahu: text/html

Výborně! Vaše URL adresa vrací obsah ve formátu HTML.

1 / 1

Počet přesměrování: 0

Výborně! URL adresa míří přímo na Váš obsah.

2 / 2

Protokol: https

Výborně! URL adresa používá šifrovaný HTTPS protokol.

1 / 1

Přesměrování: OK

Výborně! Obě adresy 'https://akademiedoteku.cz/' a 'https://www.akademiedoteku.cz/' byly přesměrovány na stejnou URL adresu.

1 / 1

Délka URL adresy: 30 znaků

Výborně! Vaše URL adresa má přiměřenou délku.

1 / 1

Soubor robots.txt: https://www.akademiedoteku.cz/robots.txt

Výborně! Vaše stránky obsahují soubor robots.txt s vyplnénou adresou mapy stránek.

2 / 2

Sitemap: https://www.tantrarelax.cz/sitemap.xml

Výborně! Vaše stránky obsahují validní XML mapu stránek.

2 / 2


Dosažené skóre:
11 / 11

Analýza obsahu


Nastavení znakové sady: UTF-8

Výborně! Vaše stránka má nastavenu použitou znakovou sadu.

1 / 1

Jazyk: cs-cz

Výborně! Vaše stránka má nastaven použitý jazyk.

1 / 1

Meta titulek: T&R Akademie doteku

Výborně! Vaše stránka má nastaven přiměřeně dlouhý titulek.

2 / 2

Meta popis: Cenné informace a praktické dovednosti, jak se vědomě dotýkat partnera, ale i sebe sama, naučit se, jak více rozvinout potenciál citlivosti a vnímání svého těla, rozvíjet schopnost přijímat i dávat potěšení.

Výborně! Vaše stránka má nastaven přiměřeně dlouhý meta popis.

2 / 2

Nadpis H1:
<h1>AKADEMIE VĚDOMÉHO DOTEKU</h1>

Výborně! Vaše stránka obsahuje nadpis H1.

2 / 2

Pořadí nadpisů:
     <h1>AKADEMIE VĚDOMÉHO DOTEKU
          <h2>O NÁS
               <h3>HANKA
               <h3>JAN
          <h2>NAŠE PROČ
          <h2>NÁPLŇ KURZŮ
          <h2>PŘEHLED KURZŮ
          <h2>CENA
          <h2>RÁMCOVÝ PROGRAM VÍKENDU
          <h2>MASÁŽNÍ CHRÁM
          <h2>UBYTOVÁNÍ
          <h2>REFERENCE
                    <h4>Ján Vaňo
                    <h4>Petr Krchňavý
                    <h4>Jan Novák
          <h2>REZERVACE
          <h2>OTÁZKY A ODPOVĚDI
          <h2>Kontakt
                    <h4>+420 776 487 273 Tato e-mailová adresa je chráněna…

Nadpisy na Vaši stránce nejsou ve správném pořadí!

0 / 1

Počet nadpisů: 19

Výborně! Vaše stránka obsahuje přiměřené množství nadpisů.

1 / 1

Délka nadpisů: OK

Výborně! Vaše stránka obsahuje pouze přiměřeně dlouhé nadpisy.

1 / 1

Počet obrázků: 12

Výborně! Vaše stránka obsahuje obrázky.

1 / 1

Počet obrázků bez popisu: 3

Vaše stránka obsahuje obrázky, které nemají vyplněn popisek (atribut alt).

0 / 1

Počet odkazů:
 • Počet interních follow odkazů: 64
 • Počet interních nofollow odkazů: 0

Výborně! Vaše stránka obsahuje dostatečné množství interních follow odkazů.

2 / 2

Počet odkazů:
 • Počet externích follow odkazů: 4
 • Počet externích nofollow odkazů: 0

Výborně! Vaše stránka obsahuje dostatečné množství interních follow odkazů.

2 / 2

Počet tagů iframe: 1

Vaše stránka obsahuje tag iframe, zvažte jejich nahrazení.

0 / 1

Ikona stránky: Ikona stránky je vyplněna
Ikona

Výborně! Vaše stránka má vyplněnou ikonu stránky.

1 / 1

Ikona stránky pro Apple: Ikona stránky je vyplněna
Ikona

Výborně! Vaše stránka má vyplněnou ikonu stránky pro zařízení Apple.

2 / 2

Odstavce: V odstavcích je umístněn text o délce 13720 znaků. Délka veškerého textu na stránce je 17412 znaků.

Výborně! Více než polovina veškerého textu na stránce je umístěna v odstavcích.

1 / 1

Nadbytečný obsah: Stránka obsahuje obsah v komentářích: 'Builder #footer ...'.

Na stránce je v komentářích umístěn nadbytečný obsah. Zvažte odstranění tohoto nadbytečného obsahu.

0 / 1


Dosažené skóre:
19 / 23

HTML 5


Použití HTML 5: OK

Výborně! Vaše stránka používá standard HTML 5.

1 / 1

Použití záhlaví: OK

Výborně! Vaše obsahuje záhlaví.

1 / 1

Použití zápatí: OK

Výborně! Vaše obsahuje zápatí.

1 / 1

Použití navigace: OK

Výborně! Vaše obsahuje navigaci.

1 / 1

Rozdělení obsahu do sekcí: OK

Výborně! Vaše má obsah rozdělen do sekcí.

1 / 1

Zastaralé elementy: <center>

Vaše stránka obsahuje zastaralé HTML elementy. Zvažte jejich odstranění.

0 / 1


Dosažené skóre:
5 / 6

Tagy pro sociální sítě


Nastavení jazyku: cs_CZ

Výborně! Vaše stránka má správně nastaven tag pro jazyk.

1 / 1

Nastavení typu obsahu: website

Výborně! Vaše stránka má správně nastaven tag pro typ obsahu stránky.

1 / 1

Nastavení URL: https://www.akademiedoteku.cz

Výborně! Vaše stránka má správně nastaven tag pro URL stránky.

2 / 2

Titulek stránky: T&R Akademie doteku - Kurzy celostních masáží

Výborně! Vaše stránka má správně nastaven tag pro titulek stránky a titulek má přiměřenou velikost.

2 / 2

Popis stránky: Cenné informace a praktické dovednosti, jak se vědomě dotýkat partnera, ale i sebe sama, naučit se, jak více rozvinout potenciál citlivosti a vnímání svého těla, rozvíjet schopnost přijímat i dávat potěšení.

Výborně! Vaše stránka má správně nastaven tag pro popis stránky a titulek má přiměřenou velikost.

2 / 2

Nastavení titulního obrázku: https://www.akademiedoteku.cz/images/logo.jpg

Výborně! Vaše stránka má správně nastaven tag pro titulní obrázek stránky.

2 / 2


Dosažené skóre:
10 / 10

Analýza klíčových slov


Počet slov na stránce: 2631

Výborně! Vaše stránka obsahuje dostatečné množství slov. Na stránce je '2631' slov.

2 / 2

Nejčastější slova na stránce:
akademie | doteku | vědomého | masáže | kurzu | masáž | těla | kurzy | přihlásit | sebe

Mezi nejčastějšími slovy na Vašich stránkách by se měli nacházet Vaše klíčová slova.

1 / 1

Konzistence klíčových slov:
celkový početv titulkuv popisuv nadpisech
akademie21x1x0x1x
doteku20x1x0x1x
vědomého20x0x0x1x
masáže17x0x0x0x
kurzu16x0x0x0x
masáž14x0x0x0x
těla12x0x1x0x
kurzy10x0x0x0x
přihlásit10x0x0x0x
sebe9x0x1x0x

V titulku, popisu a nadpisech máte málo klíčových zvažte jejich přidání.

0 / 0


Dosažené skóre:
3 / 3

Načítání zdrojů


Použití gzip komprese: Webový server používá gzip kompresy

Výborně! Váš server používá gzip kompresy.

1 / 1

Velikost stránky: 15.9 kB

Výborně! Vaše stránka má přiměřenou velikost.

1 / 1

Soubory k načtení:
Linkované soubory
https://www.akademiedoteku.cz/images/logo.jpg23.8 kB
/images/business/favicon.ico1.9 kB
/images/business/logo180x180.png1.8 kB
https://www.akademiedoteku.cz/images/favicon.ico15.1 kB
/templates/yootheme/favicon.ico15.1 kB
/templates/yootheme/css/theme.19.css?166929858550.9 kB
/media/widgetkit/wk-styles-90dcc054.css17.4 kB
Linkované soubory skriptů
/templates/yootheme/vendor/yootheme/theme-analytics/app/analytics.min.js?2.6.50.3 kB
/templates/yootheme/vendor/yootheme/theme-cookie/app/cookie.min.js?2.6.50.9 kB
/templates/yootheme/vendor/assets/uikit/dist/js/uikit.min.js?2.6.543.0 kB
/templates/yootheme/vendor/assets/uikit/dist/js/uikit-icons-devstack.min.js?2.6.518.7 kB
/templates/yootheme/js/theme.js?2.6.50.8 kB
/media/jui/js/jquery.min.js?2dcfb6fa6103849f4605f80269f48f5434.1 kB
/media/jui/js/jquery-noconflict.js?2dcfb6fa6103849f4605f80269f48f540.0 kB
/media/jui/js/jquery-migrate.min.js?2dcfb6fa6103849f4605f80269f48f544.0 kB
/media/widgetkit/uikit2-89f85dea.js29.1 kB
/media/widgetkit/wk-scripts-d768261c.js5.5 kB
Linkované soubory obrázků
/images/akademie/logo.svg4.6 kB
/images/akademie/logo.svg4.6 kB
/images/homepage/slideshow01.jpg302.7 kB
/images/homepage/slideshow02.jpg313.0 kB
/images/homepage/slideshow03.jpg288.8 kB
/images/maseri/hanka02.jpg105.7 kB
/images/maseri/jan02.jpg96.5 kB
/media/widgetkit/ref-jan-vano-8600d71acdd5315ded070f1d3a1ba3f2.jpg3.6 kB
/media/widgetkit/ref-petr-krchnavy-0fd600bb3ebf679b496f16d1a6df4480.jpg2.9 kB
/media/widgetkit/face-0ff591871950ff9d0cd3f9801864468c.png2.4 kB
/images/akademie/logo.svg4.6 kB
/images/akademie/logo.svg4.6 kB
CELKEM1 396.7 kB

Výborně! Vaše stránka má včetně zdrojového kódu přiměřenou velikost 1 412.6 kB.

2 / 2

Počet požadavků: 29

Výborně! Vaše stránka potřebuje k načtení přiměřený počet požadavků.

1 / 1


Dosažené skóre:
5 / 5

Ostatní


Responsivita: Je responsivní

Výborně! Vaše stránka je responsivní a používá meta tag viewport.

1 / 1

Použití schema.org:
Používá tyto formáty: RDFa

Výborně! Vaše stránka používá schema.org.

2 / 2

Použití Google Tag Manager: Používá se

Výborně! Vaše stránka používá GTM.

2 / 2

Odkazy na chybové stránky: Neobsahuje
Poznámka: Bylo otestováno pouze 30 náhodně vybraných interních odkazů. Vaše stránka obsahuje 64 interních odkazů.

Výborně! Vaše stránka neobsahuje odkazy na chybové stránky.

1 / 1


Dosažené skóre:
6 / 6

Výsledek SEO testu

Zobrazit protokol SEO testu Stáhnout protokol SEO testu
Dosažené skóre:
(59 / 64)

92.2 %