Výsledek SEO testu

Poslední testované URL z domény applypark.cz:

Načtení stránky


URL adresa (v případě přesměrování cílová adresa):
https://applypark.cz/

Načteno:
15. 7. 2023 00:14

Status kód: 200

Výborně! Vaše URL adresa vrací úspěšný stavový HTTP kód.

1 / 1

Typ obsahu: text/html

Výborně! Vaše URL adresa vrací obsah ve formátu HTML.

1 / 1

Počet přesměrování: 0

Výborně! URL adresa míří přímo na Váš obsah.

2 / 2

Protokol: https

Výborně! URL adresa používá šifrovaný HTTPS protokol.

1 / 1

Přesměrování: Chyba

Obě adresy 'https://applypark.cz' a 'https://www.applypark.cz' jsou dostupné. Jedná se o duplicitní obsah, jednu z adres přesměrujte na druhou.

0 / 1

Délka URL adresy: 21 znaků

Výborně! Vaše URL adresa má přiměřenou délku.

1 / 1

Soubor robots.txt: - [HTTP 404]

Na Vašich stránkách není nahrán soubor robots.txt.

0 / 2

Sitemap: -

V souboru robots.txt není vyplněna adresa mapy stránek.

0 / 2


Dosažené skóre:
6 / 11

Analýza obsahu


Nastavení znakové sady: utf-8

Výborně! Vaše stránka má nastavenu použitou znakovou sadu.

1 / 1

Jazyk: cs

Výborně! Vaše stránka má nastaven použitý jazyk.

1 / 1

Meta titulek: Vývoj webových aplikací a databází - applypark.cz

Výborně! Vaše stránka má nastaven přiměřeně dlouhý titulek.

2 / 2

Meta popis: Specializujeme se na vysoko provozní webové aplikace, náročné databáze nebo marketing a grafiku ve zdravotnictví.

Výborně! Vaše stránka má nastaven přiměřeně dlouhý meta popis.

2 / 2

Nadpis H1:
<h1>Pracujeme, zatímco svět ještě sní.</h1>
<h1>Kompletní vývoj webových aplikací</h1>
<h1>Plánujete vývoj aplikace?</h1>
<h1>Plánujete vývoj aplikace?</h1>

Vaše stránka obsahuje více nadpisů úrovně H1. Pro SEO je nejlepší, když stránka obsahuje právě jeden nadpis úrovně H1.

1 / 2

Pořadí nadpisů:
     <h1>Pracujeme, zatímco svět ještě sní.
     <h1>Kompletní vývoj webových aplikací
               <h3>Kompletní vývoj aplikací
               <h3>Dashboardy a CRM
               <h3>Napojení a API
               <h3>Databáze
               <h3>Registrace a příhlášování
               <h3>Cokoliv co je na webu
     <h1>Plánujete vývoj aplikace?
     <h1>Plánujete vývoj aplikace?
                         <h5>Firma
                         <h5>Jsme partneři
                         <h5>Naše práce
                         <h5>Naše aplikace

Nadpisy na Vaši stránce nejsou ve správném pořadí!

0 / 1

Počet nadpisů: 14

Výborně! Vaše stránka obsahuje přiměřené množství nadpisů.

1 / 1

Délka nadpisů: OK

Výborně! Vaše stránka obsahuje pouze přiměřeně dlouhé nadpisy.

1 / 1

Počet obrázků: 5

Výborně! Vaše stránka obsahuje obrázky.

1 / 1

Počet obrázků bez popisu: 1

Vaše stránka obsahuje obrázky, které nemají vyplněn popisek (atribut alt).

0 / 1

Počet odkazů:
  • Počet interních follow odkazů: 34
  • Počet interních nofollow odkazů: 0

Výborně! Vaše stránka obsahuje dostatečné množství interních follow odkazů.

2 / 2

Počet odkazů:
  • Počet externích follow odkazů: 11
  • Počet externích nofollow odkazů: 0

Výborně! Vaše stránka obsahuje dostatečné množství interních follow odkazů.

2 / 2

Počet tagů iframe: 0

Výborně! Vaše stránka neobsahuje tag iframe.

1 / 1

Ikona stránky: Ikona stránky je vyplněna
Ikona

Výborně! Vaše stránka má vyplněnou ikonu stránky.

1 / 1

Ikona stránky pro Apple: Ikona stránky je vyplněna
Ikona

Výborně! Vaše stránka má vyplněnou ikonu stránky pro zařízení Apple.

2 / 2

Odstavce: V odstavcích je umístněn text o délce 1134 znaků. Délka veškerého textu na stránce je 2146 znaků.

Výborně! Více než polovina veškerého textu na stránce je umístěna v odstavcích.

1 / 1

Nadbytečný obsah: Stránka obsahuje obsah v komentářích: 'JS Plugins Init. ...'.

Na stránce je v komentářích umístěn nadbytečný obsah. Zvažte odstranění tohoto nadbytečného obsahu.

0 / 1


Dosažené skóre:
19 / 23

HTML 5


Použití HTML 5: OK

Výborně! Vaše stránka používá standard HTML 5.

1 / 1

Použití záhlaví: OK

Výborně! Vaše obsahuje záhlaví.

1 / 1

Použití zápatí: OK

Výborně! Vaše obsahuje zápatí.

1 / 1

Použití navigace: OK

Výborně! Vaše obsahuje navigaci.

1 / 1

Rozdělení obsahu do sekcí: NE

Vaše stránka nemá rozdělen obsah do sekcí. Zvažte rozdělení obsahu do tagů section.

0 / 1

Zastaralé elementy: -

Výborně! Vaše stránka neobsahuje žádné zastaralé HTML elementy.

1 / 1


Dosažené skóre:
5 / 6

Tagy pro sociální sítě


Nastavení jazyku: cs_CZ

Výborně! Vaše stránka má správně nastaven tag pro jazyk.

1 / 1

Nastavení typu obsahu: website

Výborně! Vaše stránka má správně nastaven tag pro typ obsahu stránky.

1 / 1

Nastavení URL: https://applypark.cz

Výborně! Vaše stránka má správně nastaven tag pro URL stránky.

2 / 2

Titulek stránky: Vývoj webových aplikací a databází - applypark.cz

Výborně! Vaše stránka má správně nastaven tag pro titulek stránky a titulek má přiměřenou velikost.

2 / 2

Popis stránky: Specializujeme se na komplexní CRM systémy, vysoko provozní webové aplikace, náročné databáze nebo grafiku ve zdravotnictví.

Výborně! Vaše stránka má správně nastaven tag pro popis stránky a titulek má přiměřenou velikost.

2 / 2

Nastavení titulního obrázku: https://cdn.apark.cz/storage/big-01/52d0c2386c9466f3c8b7d64abe0ffbc90eea83f7.jpg

Výborně! Vaše stránka má správně nastaven tag pro titulní obrázek stránky.

2 / 2


Dosažené skóre:
10 / 10

Analýza klíčových slov


Počet slov na stránce: 308

Vaše stránka neobsahuje moc textu. Na stránce je '308' slov, zvažte přidání více textu.

1 / 2

Nejčastější slova na stránce:
aplikace | vývoj | partner | databáze | naše | práce | náročné | design | řešení | komplexní

Mezi nejčastějšími slovy na Vašich stránkách by se měli nacházet Vaše klíčová slova.

1 / 1

Konzistence klíčových slov:
celkový početv titulkuv popisuv nadpisech
aplikace6x0x1x3x
vývoj4x1x0x4x
partner4x0x0x0x
databáze4x0x1x1x
naše3x0x0x2x
práce3x0x0x1x
náročné3x0x1x0x
design3x0x0x0x
řešení3x0x0x0x
komplexní2x0x0x0x

V titulku, popisu a nadpisech máte málo klíčových zvažte jejich přidání.

0 / 0


Dosažené skóre:
2 / 3

Načítání zdrojů


Použití gzip komprese: Webový server používá gzip kompresy

Výborně! Váš server používá gzip kompresy.

1 / 1

Velikost stránky: 6.4 kB

Výborně! Vaše stránka má přiměřenou velikost.

1 / 1

Soubory k načtení:
Linkované soubory
https://applypark.cz/cdn/img/apple-icon-57x57.png2.2 kB
https://applypark.cz/cdn/img/apple-icon-60x60.png2.3 kB
https://applypark.cz/cdn/img/apple-icon-72x72.png2.8 kB
https://applypark.cz/cdn/img/apple-icon-76x76.png2.9 kB
https://applypark.cz/cdn/img/apple-icon-114x114.png4.4 kB
https://applypark.cz/cdn/img/apple-icon-120x120.png4.5 kB
https://applypark.cz/cdn/img/apple-icon-144x144.png5.6 kB
https://applypark.cz/cdn/img/apple-icon-152x152.png5.9 kB
https://applypark.cz/cdn/img/apple-icon-180x180.png7.1 kB
https://applypark.cz/cdn/img/android-icon-192x192.png6.4 kB
https://applypark.cz/cdn/img/favicon-32x32.png1.4 kB
https://applypark.cz/cdn/img/favicon-96x96.png3.6 kB
https://applypark.cz/cdn/img/favicon-16x16.png1.1 kB
https://applypark.cz/cdn/img/manifest.json0.2 kB
Linkované soubory skriptů
Linkované soubory obrázků
CELKEM50.5 kB

Výborně! Vaše stránka má včetně zdrojového kódu přiměřenou velikost 56.9 kB.

2 / 2

Počet požadavků: 14

Výborně! Vaše stránka potřebuje k načtení přiměřený počet požadavků.

1 / 1


Dosažené skóre:
5 / 5

Ostatní


Responsivita: Je responsivní

Výborně! Vaše stránka je responsivní a používá meta tag viewport.

1 / 1

Použití schema.org: Nepoužito

Vaše stránka nepoužívá schema.org, zvažte použití strukturovaných dat.

0 / 2

Použití Google Tag Manager: Nepoužito

Vaše stránka nepoužívá GTM, zvažte jeho použití.

0 / 2

Odkazy na chybové stránky:
ChybaURL
400https://applypark.cz/../landing-classic-business.html
https://applypark.cz/../landing-onepage-corporate.html
https://applypark.cz/../landing-classic-studio.html
https://applypark.cz/../landing-classic-marketing.html
https://applypark.cz/../landing-classic-analytics.html
https://applypark.cz/../landing-classic-software.html
https://applypark.cz/../landing-classic-portfolio.html
https://applypark.cz/../landing-app-saas.html
https://applypark.cz/../landing-app-tool.html
https://applypark.cz/../landing-classic-corporate.html
https://applypark.cz/../landing-classic-consulting.html
https://applypark.cz/../landing-onepage-saas.html
https://applypark.cz/../landing-app-payment.html
Poznámka: Bylo otestováno pouze 30 náhodně vybraných interních odkazů. Vaše stránka obsahuje 34 interních odkazů.

Vaše stránka obsahuje odkazy, které vedou na stránky, kterých zpracování skončí některou z chyb 4xx nebo 5xx.

0 / 1


Dosažené skóre:
1 / 6

Výsledek SEO testu

Zobrazit protokol SEO testu Stáhnout protokol SEO testu
Dosažené skóre:
(48 / 64)

75.0 %

Kdo jsme a co umíme?

Jsme jedna z předních firem na poli SEO v ČR.

V oboru SEO působíme již řadu let a SEO je naší primární činností. Umíme vylepšit Vaše pozice ve vyhledávačích a tím zvýšit relevantní návštěvnost Vašeho webu. Naše cenová politika je dostupná většině, přesto zachováváme vysokou kvalitu našich služeb.

máme
12
let zkušeností
pomohli jsme
1328
klientům
právě teď máme
211
webů pod palcem
náš tým napsal již
358467
PR článků

+420 724 761 988 / info@seolight.cz

Kontaktní formulář

Načtení stránky


URL adresa (v případě přesměrování cílová adresa):
https://applypark.cz/

Načteno:
15. 7. 2023 00:14

Status kód: 200

Výborně! Vaše URL adresa vrací úspěšný stavový HTTP kód.

1 / 1

Typ obsahu: text/html

Výborně! Vaše URL adresa vrací obsah ve formátu HTML.

1 / 1

Počet přesměrování: 0

Výborně! URL adresa míří přímo na Váš obsah.

2 / 2

Protokol: https

Výborně! URL adresa používá šifrovaný HTTPS protokol.

1 / 1

Přesměrování: Chyba

Obě adresy 'https://applypark.cz' a 'https://www.applypark.cz' jsou dostupné. Jedná se o duplicitní obsah, jednu z adres přesměrujte na druhou.

0 / 1

Délka URL adresy: 21 znaků

Výborně! Vaše URL adresa má přiměřenou délku.

1 / 1

Soubor robots.txt: - [HTTP 404]

Na Vašich stránkách není nahrán soubor robots.txt.

0 / 2

Sitemap: -

V souboru robots.txt není vyplněna adresa mapy stránek.

0 / 2


Dosažené skóre:
6 / 11

Analýza obsahu


Nastavení znakové sady: utf-8

Výborně! Vaše stránka má nastavenu použitou znakovou sadu.

1 / 1

Jazyk: cs

Výborně! Vaše stránka má nastaven použitý jazyk.

1 / 1

Meta titulek: Vývoj webových aplikací a databází - applypark.cz

Výborně! Vaše stránka má nastaven přiměřeně dlouhý titulek.

2 / 2

Meta popis: Specializujeme se na vysoko provozní webové aplikace, náročné databáze nebo marketing a grafiku ve zdravotnictví.

Výborně! Vaše stránka má nastaven přiměřeně dlouhý meta popis.

2 / 2

Nadpis H1:
<h1>Pracujeme, zatímco svět ještě sní.</h1>
<h1>Kompletní vývoj webových aplikací</h1>
<h1>Plánujete vývoj aplikace?</h1>
<h1>Plánujete vývoj aplikace?</h1>

Vaše stránka obsahuje více nadpisů úrovně H1. Pro SEO je nejlepší, když stránka obsahuje právě jeden nadpis úrovně H1.

1 / 2

Pořadí nadpisů:
     <h1>Pracujeme, zatímco svět ještě sní.
     <h1>Kompletní vývoj webových aplikací
               <h3>Kompletní vývoj aplikací
               <h3>Dashboardy a CRM
               <h3>Napojení a API
               <h3>Databáze
               <h3>Registrace a příhlášování
               <h3>Cokoliv co je na webu
     <h1>Plánujete vývoj aplikace?
     <h1>Plánujete vývoj aplikace?
                         <h5>Firma
                         <h5>Jsme partneři
                         <h5>Naše práce
                         <h5>Naše aplikace

Nadpisy na Vaši stránce nejsou ve správném pořadí!

0 / 1

Počet nadpisů: 14

Výborně! Vaše stránka obsahuje přiměřené množství nadpisů.

1 / 1

Délka nadpisů: OK

Výborně! Vaše stránka obsahuje pouze přiměřeně dlouhé nadpisy.

1 / 1

Počet obrázků: 5

Výborně! Vaše stránka obsahuje obrázky.

1 / 1

Počet obrázků bez popisu: 1

Vaše stránka obsahuje obrázky, které nemají vyplněn popisek (atribut alt).

0 / 1

Počet odkazů:
  • Počet interních follow odkazů: 34
  • Počet interních nofollow odkazů: 0

Výborně! Vaše stránka obsahuje dostatečné množství interních follow odkazů.

2 / 2

Počet odkazů:
  • Počet externích follow odkazů: 11
  • Počet externích nofollow odkazů: 0

Výborně! Vaše stránka obsahuje dostatečné množství interních follow odkazů.

2 / 2

Počet tagů iframe: 0

Výborně! Vaše stránka neobsahuje tag iframe.

1 / 1

Ikona stránky: Ikona stránky je vyplněna
Ikona

Výborně! Vaše stránka má vyplněnou ikonu stránky.

1 / 1

Ikona stránky pro Apple: Ikona stránky je vyplněna
Ikona

Výborně! Vaše stránka má vyplněnou ikonu stránky pro zařízení Apple.

2 / 2

Odstavce: V odstavcích je umístněn text o délce 1134 znaků. Délka veškerého textu na stránce je 2146 znaků.

Výborně! Více než polovina veškerého textu na stránce je umístěna v odstavcích.

1 / 1

Nadbytečný obsah: Stránka obsahuje obsah v komentářích: 'JS Plugins Init. ...'.

Na stránce je v komentářích umístěn nadbytečný obsah. Zvažte odstranění tohoto nadbytečného obsahu.

0 / 1


Dosažené skóre:
19 / 23

HTML 5


Použití HTML 5: OK

Výborně! Vaše stránka používá standard HTML 5.

1 / 1

Použití záhlaví: OK

Výborně! Vaše obsahuje záhlaví.

1 / 1

Použití zápatí: OK

Výborně! Vaše obsahuje zápatí.

1 / 1

Použití navigace: OK

Výborně! Vaše obsahuje navigaci.

1 / 1

Rozdělení obsahu do sekcí: NE

Vaše stránka nemá rozdělen obsah do sekcí. Zvažte rozdělení obsahu do tagů section.

0 / 1

Zastaralé elementy: -

Výborně! Vaše stránka neobsahuje žádné zastaralé HTML elementy.

1 / 1


Dosažené skóre:
5 / 6

Tagy pro sociální sítě


Nastavení jazyku: cs_CZ

Výborně! Vaše stránka má správně nastaven tag pro jazyk.

1 / 1

Nastavení typu obsahu: website

Výborně! Vaše stránka má správně nastaven tag pro typ obsahu stránky.

1 / 1

Nastavení URL: https://applypark.cz

Výborně! Vaše stránka má správně nastaven tag pro URL stránky.

2 / 2

Titulek stránky: Vývoj webových aplikací a databází - applypark.cz

Výborně! Vaše stránka má správně nastaven tag pro titulek stránky a titulek má přiměřenou velikost.

2 / 2

Popis stránky: Specializujeme se na komplexní CRM systémy, vysoko provozní webové aplikace, náročné databáze nebo grafiku ve zdravotnictví.

Výborně! Vaše stránka má správně nastaven tag pro popis stránky a titulek má přiměřenou velikost.

2 / 2

Nastavení titulního obrázku: https://cdn.apark.cz/storage/big-01/52d0c2386c9466f3c8b7d64abe0ffbc90eea83f7.jpg

Výborně! Vaše stránka má správně nastaven tag pro titulní obrázek stránky.

2 / 2


Dosažené skóre:
10 / 10

Analýza klíčových slov


Počet slov na stránce: 308

Vaše stránka neobsahuje moc textu. Na stránce je '308' slov, zvažte přidání více textu.

1 / 2

Nejčastější slova na stránce:
aplikace | vývoj | partner | databáze | naše | práce | náročné | design | řešení | komplexní

Mezi nejčastějšími slovy na Vašich stránkách by se měli nacházet Vaše klíčová slova.

1 / 1

Konzistence klíčových slov:
celkový početv titulkuv popisuv nadpisech
aplikace6x0x1x3x
vývoj4x1x0x4x
partner4x0x0x0x
databáze4x0x1x1x
naše3x0x0x2x
práce3x0x0x1x
náročné3x0x1x0x
design3x0x0x0x
řešení3x0x0x0x
komplexní2x0x0x0x

V titulku, popisu a nadpisech máte málo klíčových zvažte jejich přidání.

0 / 0


Dosažené skóre:
2 / 3

Načítání zdrojů


Použití gzip komprese: Webový server používá gzip kompresy

Výborně! Váš server používá gzip kompresy.

1 / 1

Velikost stránky: 6.4 kB

Výborně! Vaše stránka má přiměřenou velikost.

1 / 1

Soubory k načtení:
Linkované soubory
https://applypark.cz/cdn/img/apple-icon-57x57.png2.2 kB
https://applypark.cz/cdn/img/apple-icon-60x60.png2.3 kB
https://applypark.cz/cdn/img/apple-icon-72x72.png2.8 kB
https://applypark.cz/cdn/img/apple-icon-76x76.png2.9 kB
https://applypark.cz/cdn/img/apple-icon-114x114.png4.4 kB
https://applypark.cz/cdn/img/apple-icon-120x120.png4.5 kB
https://applypark.cz/cdn/img/apple-icon-144x144.png5.6 kB
https://applypark.cz/cdn/img/apple-icon-152x152.png5.9 kB
https://applypark.cz/cdn/img/apple-icon-180x180.png7.1 kB
https://applypark.cz/cdn/img/android-icon-192x192.png6.4 kB
https://applypark.cz/cdn/img/favicon-32x32.png1.4 kB
https://applypark.cz/cdn/img/favicon-96x96.png3.6 kB
https://applypark.cz/cdn/img/favicon-16x16.png1.1 kB
https://applypark.cz/cdn/img/manifest.json0.2 kB
Linkované soubory skriptů
Linkované soubory obrázků
CELKEM50.5 kB

Výborně! Vaše stránka má včetně zdrojového kódu přiměřenou velikost 56.9 kB.

2 / 2

Počet požadavků: 14

Výborně! Vaše stránka potřebuje k načtení přiměřený počet požadavků.

1 / 1


Dosažené skóre:
5 / 5

Ostatní


Responsivita: Je responsivní

Výborně! Vaše stránka je responsivní a používá meta tag viewport.

1 / 1

Použití schema.org: Nepoužito

Vaše stránka nepoužívá schema.org, zvažte použití strukturovaných dat.

0 / 2

Použití Google Tag Manager: Nepoužito

Vaše stránka nepoužívá GTM, zvažte jeho použití.

0 / 2

Odkazy na chybové stránky:
ChybaURL
400https://applypark.cz/../landing-classic-business.html
https://applypark.cz/../landing-onepage-corporate.html
https://applypark.cz/../landing-classic-studio.html
https://applypark.cz/../landing-classic-marketing.html
https://applypark.cz/../landing-classic-analytics.html
https://applypark.cz/../landing-classic-software.html
https://applypark.cz/../landing-classic-portfolio.html
https://applypark.cz/../landing-app-saas.html
https://applypark.cz/../landing-app-tool.html
https://applypark.cz/../landing-classic-corporate.html
https://applypark.cz/../landing-classic-consulting.html
https://applypark.cz/../landing-onepage-saas.html
https://applypark.cz/../landing-app-payment.html
Poznámka: Bylo otestováno pouze 30 náhodně vybraných interních odkazů. Vaše stránka obsahuje 34 interních odkazů.

Vaše stránka obsahuje odkazy, které vedou na stránky, kterých zpracování skončí některou z chyb 4xx nebo 5xx.

0 / 1


Dosažené skóre:
1 / 6

Výsledek SEO testu

Zobrazit protokol SEO testu Stáhnout protokol SEO testu
Dosažené skóre:
(48 / 64)

75.0 %