Výsledek SEO testu

Poslední testované URL z domény autobusovecekarny.cz:

Načtení stránky


URL adresa (v případě přesměrování cílová adresa):
http://www.autobusovecekarny.cz/

Načteno:
20. 2. 2022 09:32

Status kód: 200

Výborně! Vaše URL adresa vrací úspěšný stavový HTTP kód.

1 / 1

Typ obsahu: text/html

Výborně! Vaše URL adresa vrací obsah ve formátu HTML.

1 / 1

Počet přesměrování: 1

Vaše URL adresa je 1 krát přesměrována na jinou URL! Pro SEO je lepší používat adresy bez přesměrování.

1 / 2

Protokol: http

Vaše URL adresa nepoužívá šifrovaný HTTPS protokol! Zvažte použití šifrování připojení k webovému serveru.

0 / 1

Přesměrování na www: Adresa 'http://autobusovecekarny.cz' byla přesměrována na 'http://www.autobusovecekarny.cz/'

Výborně! Verze URL adresy bez www se přesměrovává na URL adresu s www.

1 / 1

Délka URL adresy: 32 znaků

Výborně! Vaše URL adresa má přiměřenou délku.

1 / 1

Soubor robots.txt: -

Na Vašich stránkách je nahrán soubor robots.txt, ale není v něm vyplnéna adresa mapy stránek.

1 / 2

Sitemap: -

V souboru robots.txt není vyplněna adresa mapy stránek.

0 / 2


Dosažené skóre:
6 / 11

Analýza obsahu


Nastavení znakové sady: UTF-8

Výborně! Vaše stránka má nastavenu použitou znakovou sadu.

1 / 1

Jazyk: -

Vaše stránka nemá správně nastaven použitý jazyk!

0 / 1

Meta titulek: ZámeÄ nictví KyÅ¡Ä iaková | Výroba autobusových zastávek a Ä ekáren

Výborně! Vaše stránka má nastaven přiměřeně dlouhý titulek.

2 / 2

Meta popis: PoÅ iÄ te si mÄ stský mobiliáŠ, autobusové zastávky a Ä ekárny v jednotném designu. NaÅ¡e zámeÄ nictví vyrábí i venkovní vitríny Ä i plakátovací plochy.

Meta popis má méně než 50 znaků. Vaše stránka má nastaven meta popis, ale ten je příliš krátký.

1 / 2

Nadpis H1:
<h1>ZámeÄ nictví KyÅ¡Ä iaková â výroba autobusových zastávek</h1>

Výborně! Vaše stránka obsahuje nadpis H1.

2 / 2

Pořadí nadpisů:
     <h1>ZámeÄ nictví KyÅ¡Ä iaková â výroba autobusový…
          <h2>Nechte si vyrobit vitríny Ä i plakátovací ploch…
          <h2>Více informací
          <h2>NapiÅ¡te nám
          <h2>Sekce a Å títky
          <h2>VyzkouÅ¡ejte také
               <h3>CEMEX Czech Republic - Dodavatel betonu a cementu
               <h3>TOP VLASY - Luxusní vlasy k prodloužení
               <h3>e-regaly.cz â Regály do skladu, dílny i kancelá…
               <h3>Coffee Technology - Velkoobchod s espresso kávova…
               <h3>CTIBÅ®REK Và TAHY, s. r. o. - Servis výtahů
               <h3>Z-WARE s.r.o. - informaÄ ní systémy pro stravova…
                         <h5>Reklama
               <h3>Auto moto
               <h3>Bydlení
               <h3>Cestování a ubytování
               <h3>Doprava
               <h3>Elektronika
               <h3>Erotika
               <h3>Internetové obchody a služby
               <h3>Kultura a zábava
               <h3>Nakupování
               <h3>PoÄ Ã­taÄ e a komunikace
               <h3>Práce a kariéra
               <h3>Právo a finance
               <h3>Průmysl a výroba
               <h3>Restaurace a stravování
               <h3>Rodina a spoleÄ nost
               <h3>Služby a Å emesla
               <h3>Služby pro firmy
               <h3>Sport
               <h3>Styl a krása
               <h3>Ã Å ady a organizace
               <h3>VzdÄ lávání a vÄ da
               <h3>Zdraví
               <h3>ZemÄ dÄ lství

Nadpisy na Vaši stránce nejsou ve správném pořadí!

0 / 1

Počet nadpisů: 36

Vaše stránka obsahuje více než 20 nadpisů.

0 / 1

Délka nadpisů: OK

Výborně! Vaše stránka obsahuje pouze přiměřeně dlouhé nadpisy.

1 / 1

Počet obrázků: 8

Výborně! Vaše stránka obsahuje obrázky.

1 / 1

Počet obrázků bez popisu: 1

Vaše stránka obsahuje obrázky, které nemají vyplněn popisek (atribut alt).

0 / 1

Počet odkazů:
  • Počet interních follow odkazů: 32
  • Počet interních nofollow odkazů: 0

Výborně! Vaše stránka obsahuje dostatečné množství interních follow odkazů.

2 / 2

Počet odkazů:
  • Počet externích follow odkazů: 172
  • Počet externích nofollow odkazů: 0

Výborně! Vaše stránka obsahuje dostatečné množství interních follow odkazů.

2 / 2

Počet tagů iframe: 2

Vaše stránka obsahuje tag iframe, zvažte jejich nahrazení.

0 / 1

Ikona stránky: Ikona stránky je vyplněna
Ikona

Výborně! Vaše stránka má vyplněnou ikonu stránky.

1 / 1

Ikona stránky pro Apple: Ikona stránky je vyplněna
Ikona

Výborně! Vaše stránka má vyplněnou ikonu stránky pro zařízení Apple.

2 / 2

Odstavce: V odstavcích je umístněn text o délce 1602 znaků. Délka veškerého textu na stránce je 6810 znaků.

V odstavcích je umístěno méně než polovina veškerého textu na stránce. Zvažte pro umístění textu použití odstavců.

0 / 1

Nadbytečný obsah: Stránka obsahuje obsah v komentářích: 'bbb ...'.

Na stránce je v komentářích umístěn nadbytečný obsah. Zvažte odstranění tohoto nadbytečného obsahu.

0 / 1


Dosažené skóre:
15 / 23

HTML 5


Použití HTML 5: OK

Výborně! Vaše stránka používá standard HTML 5.

1 / 1

Použití záhlaví: OK

Výborně! Vaše obsahuje záhlaví.

1 / 1

Použití zápatí: OK

Výborně! Vaše obsahuje zápatí.

1 / 1

Použití navigace: OK

Výborně! Vaše obsahuje navigaci.

1 / 1

Rozdělení obsahu do sekcí: NE

Vaše stránka nemá rozdělen obsah do sekcí. Zvažte rozdělení obsahu do tagů section.

0 / 1

Zastaralé elementy: -

Výborně! Vaše stránka neobsahuje žádné zastaralé HTML elementy.

1 / 1


Dosažené skóre:
5 / 6

Tagy pro sociální sítě


Nastavení jazyku: -

Vaše stránka nemá správně nastaven tag s hodnotu pro jazyk stránky!

0 / 1

Nastavení typu obsahu: -

Vaše stránka nemá správně nastaven tag s hodnotu pro typ obsahu stránky!

0 / 1

Nastavení URL: -

Vaše stránka nemá správně nastaven tag s hodnotu pro URL stránky!

0 / 2

Titulek stránky: -

Vaše stránka nemá správně nastaven tag s hodnotu pro titulek stránky!

0 / 2

Popis stránky: -

Vaše stránka nemá správně nastaven tag s hodnotu pro popis stránky!

0 / 2

Nastavení titulního obrázku: -

Vaše stránka nemá správně nastaven tag s hodnotu pro titulní obrázek stránky!

0 / 2


Dosažené skóre:
0 / 10

Analýza klíčových slov


Počet slov na stránce: 981

Výborně! Vaše stránka obsahuje dostatečné množství slov. Na stránce je '981' slov.

2 / 2

Nejčastější slova na stránce:
sluå¾by | prodej | sportovnã­ | ovatelskã© | kurzy | å¡koly | mobiliã¡å | obchody | technika | prå¯mysl

Mezi nejčastějšími slovy na Vašich stránkách by se měli nacházet Vaše klíčová slova.

1 / 1

Konzistence klíčových slov:
celkový početv titulkuv popisuv nadpisech
sluå¾by30x0x0x3x
prodej6x0x0x0x
sportovnã­6x0x0x0x
ovatelskã©5x0x0x0x
kurzy5x0x0x0x
å¡koly5x0x0x0x
mobiliã¡å5x0x1x0x
obchody5x0x0x1x
technika5x0x0x0x
prå¯mysl5x0x0x1x

V titulku, popisu a nadpisech máte málo klíčových zvažte jejich přidání.

0 / 0


Dosažené skóre:
3 / 3

Načítání zdrojů


Použití gzip komprese: Webový server používá gzip kompresy

Výborně! Váš server používá gzip kompresy.

1 / 1

Velikost stránky: 17.6 kB

Výborně! Vaše stránka má přiměřenou velikost.

1 / 1

Soubory k načtení:
Linkované soubory
Linkované soubory skriptů
Linkované soubory obrázků
/captcha.php?uuid=56d22549-519d-4a8d-93e3-c6e7171a41ce1.7 kB
CELKEM1.7 kB

Výborně! Vaše stránka má včetně zdrojového kódu přiměřenou velikost 19.2 kB.

2 / 2

Počet požadavků: 1

Výborně! Vaše stránka potřebuje k načtení přiměřený počet požadavků.

1 / 1


Dosažené skóre:
5 / 5

Ostatní


Responsivita: Je responsivní

Výborně! Vaše stránka je responsivní a používá meta tag viewport.

1 / 1

Použití schema.org:
Používá tyto formáty: Microdata

Výborně! Vaše stránka používá schema.org.

2 / 2

Použití Google Tag Manager: Nepoužito

Vaše stránka nepoužívá GTM, zvažte jeho použití.

0 / 2

Odkazy na chybové stránky:
ChybaURL
404http://www.autobusovecekarny.cz/cestovani-a-ubytovani/
http://www.autobusovecekarny.cz/bydleni/
http://www.autobusovecekarny.cz/zdravi/
http://www.autobusovecekarny.cz/prumysl-a-vyroba/
http://www.autobusovecekarny.cz/doprava/
http://www.autobusovecekarny.cz/styl-a-krasa/
http://www.autobusovecekarny.cz/vzdelavani-a-veda/
http://www.autobusovecekarny.cz/internetove-obchody-a-sluzby/
http://www.autobusovecekarny.cz/auto-moto/
http://www.autobusovecekarny.cz/elektronika/
http://www.autobusovecekarny.cz/sport/
http://www.autobusovecekarny.cz/zemedelstvi/
http://www.autobusovecekarny.cz/kultura-a-zabava/
http://www.autobusovecekarny.cz/sluzby-pro-firmy/
http://www.autobusovecekarny.cz/restaurace-a-stravovani/
http://www.autobusovecekarny.cz/sluzby-a-remesla/
http://www.autobusovecekarny.cz/nakupovani/
http://www.autobusovecekarny.cz/pravo-a-finance/
http://www.autobusovecekarny.cz/urady-a-organizace/
http://www.autobusovecekarny.cz/erotika/
http://www.autobusovecekarny.cz/rodina-a-spolecnost/
Poznámka: Bylo otestováno pouze 30 náhodně vybraných interních odkazů. Vaše stránka obsahuje 32 interních odkazů.

Vaše stránka obsahuje odkazy, které vedou na stránky, kterých zpracování skončí některou z chyb 4xx nebo 5xx.

0 / 1


Dosažené skóre:
3 / 6

Výsledek SEO testu

Zobrazit protokol SEO testu Stáhnout protokol SEO testu
Dosažené skóre:
(37 / 64)

57.8 %

Kdo jsme a co umíme?

Jsme jedna z předních firem na poli SEO v ČR.

V oboru SEO působíme již řadu let a SEO je naší primární činností. Umíme vylepšit Vaše pozice ve vyhledávačích a tím zvýšit relevantní návštěvnost Vašeho webu. Naše cenová politika je dostupná většině, přesto zachováváme vysokou kvalitu našich služeb.

máme
13
let zkušeností
pomohli jsme
1328
klientům
právě teď máme
211
webů pod palcem
náš tým napsal již
358467
PR článků

+420 724 761 988 / info@seolight.cz

Kontaktní formulář

Načtení stránky


URL adresa (v případě přesměrování cílová adresa):
http://www.autobusovecekarny.cz/

Načteno:
20. 2. 2022 09:32

Status kód: 200

Výborně! Vaše URL adresa vrací úspěšný stavový HTTP kód.

1 / 1

Typ obsahu: text/html

Výborně! Vaše URL adresa vrací obsah ve formátu HTML.

1 / 1

Počet přesměrování: 1

Vaše URL adresa je 1 krát přesměrována na jinou URL! Pro SEO je lepší používat adresy bez přesměrování.

1 / 2

Protokol: http

Vaše URL adresa nepoužívá šifrovaný HTTPS protokol! Zvažte použití šifrování připojení k webovému serveru.

0 / 1

Přesměrování na www: Adresa 'http://autobusovecekarny.cz' byla přesměrována na 'http://www.autobusovecekarny.cz/'

Výborně! Verze URL adresy bez www se přesměrovává na URL adresu s www.

1 / 1

Délka URL adresy: 32 znaků

Výborně! Vaše URL adresa má přiměřenou délku.

1 / 1

Soubor robots.txt: -

Na Vašich stránkách je nahrán soubor robots.txt, ale není v něm vyplnéna adresa mapy stránek.

1 / 2

Sitemap: -

V souboru robots.txt není vyplněna adresa mapy stránek.

0 / 2


Dosažené skóre:
6 / 11

Analýza obsahu


Nastavení znakové sady: UTF-8

Výborně! Vaše stránka má nastavenu použitou znakovou sadu.

1 / 1

Jazyk: -

Vaše stránka nemá správně nastaven použitý jazyk!

0 / 1

Meta titulek: ZámeÄ nictví KyÅ¡Ä iaková | Výroba autobusových zastávek a Ä ekáren

Výborně! Vaše stránka má nastaven přiměřeně dlouhý titulek.

2 / 2

Meta popis: PoÅ iÄ te si mÄ stský mobiliáŠ, autobusové zastávky a Ä ekárny v jednotném designu. NaÅ¡e zámeÄ nictví vyrábí i venkovní vitríny Ä i plakátovací plochy.

Meta popis má méně než 50 znaků. Vaše stránka má nastaven meta popis, ale ten je příliš krátký.

1 / 2

Nadpis H1:
<h1>ZámeÄ nictví KyÅ¡Ä iaková â výroba autobusových zastávek</h1>

Výborně! Vaše stránka obsahuje nadpis H1.

2 / 2

Pořadí nadpisů:
     <h1>ZámeÄ nictví KyÅ¡Ä iaková â výroba autobusový…
          <h2>Nechte si vyrobit vitríny Ä i plakátovací ploch…
          <h2>Více informací
          <h2>NapiÅ¡te nám
          <h2>Sekce a Å títky
          <h2>VyzkouÅ¡ejte také
               <h3>CEMEX Czech Republic - Dodavatel betonu a cementu
               <h3>TOP VLASY - Luxusní vlasy k prodloužení
               <h3>e-regaly.cz â Regály do skladu, dílny i kancelá…
               <h3>Coffee Technology - Velkoobchod s espresso kávova…
               <h3>CTIBÅ®REK Và TAHY, s. r. o. - Servis výtahů
               <h3>Z-WARE s.r.o. - informaÄ ní systémy pro stravova…
                         <h5>Reklama
               <h3>Auto moto
               <h3>Bydlení
               <h3>Cestování a ubytování
               <h3>Doprava
               <h3>Elektronika
               <h3>Erotika
               <h3>Internetové obchody a služby
               <h3>Kultura a zábava
               <h3>Nakupování
               <h3>PoÄ Ã­taÄ e a komunikace
               <h3>Práce a kariéra
               <h3>Právo a finance
               <h3>Průmysl a výroba
               <h3>Restaurace a stravování
               <h3>Rodina a spoleÄ nost
               <h3>Služby a Å emesla
               <h3>Služby pro firmy
               <h3>Sport
               <h3>Styl a krása
               <h3>Ã Å ady a organizace
               <h3>VzdÄ lávání a vÄ da
               <h3>Zdraví
               <h3>ZemÄ dÄ lství

Nadpisy na Vaši stránce nejsou ve správném pořadí!

0 / 1

Počet nadpisů: 36

Vaše stránka obsahuje více než 20 nadpisů.

0 / 1

Délka nadpisů: OK

Výborně! Vaše stránka obsahuje pouze přiměřeně dlouhé nadpisy.

1 / 1

Počet obrázků: 8

Výborně! Vaše stránka obsahuje obrázky.

1 / 1

Počet obrázků bez popisu: 1

Vaše stránka obsahuje obrázky, které nemají vyplněn popisek (atribut alt).

0 / 1

Počet odkazů:
  • Počet interních follow odkazů: 32
  • Počet interních nofollow odkazů: 0

Výborně! Vaše stránka obsahuje dostatečné množství interních follow odkazů.

2 / 2

Počet odkazů:
  • Počet externích follow odkazů: 172
  • Počet externích nofollow odkazů: 0

Výborně! Vaše stránka obsahuje dostatečné množství interních follow odkazů.

2 / 2

Počet tagů iframe: 2

Vaše stránka obsahuje tag iframe, zvažte jejich nahrazení.

0 / 1

Ikona stránky: Ikona stránky je vyplněna
Ikona

Výborně! Vaše stránka má vyplněnou ikonu stránky.

1 / 1

Ikona stránky pro Apple: Ikona stránky je vyplněna
Ikona

Výborně! Vaše stránka má vyplněnou ikonu stránky pro zařízení Apple.

2 / 2

Odstavce: V odstavcích je umístněn text o délce 1602 znaků. Délka veškerého textu na stránce je 6810 znaků.

V odstavcích je umístěno méně než polovina veškerého textu na stránce. Zvažte pro umístění textu použití odstavců.

0 / 1

Nadbytečný obsah: Stránka obsahuje obsah v komentářích: 'bbb ...'.

Na stránce je v komentářích umístěn nadbytečný obsah. Zvažte odstranění tohoto nadbytečného obsahu.

0 / 1


Dosažené skóre:
15 / 23

HTML 5


Použití HTML 5: OK

Výborně! Vaše stránka používá standard HTML 5.

1 / 1

Použití záhlaví: OK

Výborně! Vaše obsahuje záhlaví.

1 / 1

Použití zápatí: OK

Výborně! Vaše obsahuje zápatí.

1 / 1

Použití navigace: OK

Výborně! Vaše obsahuje navigaci.

1 / 1

Rozdělení obsahu do sekcí: NE

Vaše stránka nemá rozdělen obsah do sekcí. Zvažte rozdělení obsahu do tagů section.

0 / 1

Zastaralé elementy: -

Výborně! Vaše stránka neobsahuje žádné zastaralé HTML elementy.

1 / 1


Dosažené skóre:
5 / 6

Tagy pro sociální sítě


Nastavení jazyku: -

Vaše stránka nemá správně nastaven tag s hodnotu pro jazyk stránky!

0 / 1

Nastavení typu obsahu: -

Vaše stránka nemá správně nastaven tag s hodnotu pro typ obsahu stránky!

0 / 1

Nastavení URL: -

Vaše stránka nemá správně nastaven tag s hodnotu pro URL stránky!

0 / 2

Titulek stránky: -

Vaše stránka nemá správně nastaven tag s hodnotu pro titulek stránky!

0 / 2

Popis stránky: -

Vaše stránka nemá správně nastaven tag s hodnotu pro popis stránky!

0 / 2

Nastavení titulního obrázku: -

Vaše stránka nemá správně nastaven tag s hodnotu pro titulní obrázek stránky!

0 / 2


Dosažené skóre:
0 / 10

Analýza klíčových slov


Počet slov na stránce: 981

Výborně! Vaše stránka obsahuje dostatečné množství slov. Na stránce je '981' slov.

2 / 2

Nejčastější slova na stránce:
sluå¾by | prodej | sportovnã­ | ovatelskã© | kurzy | å¡koly | mobiliã¡å | obchody | technika | prå¯mysl

Mezi nejčastějšími slovy na Vašich stránkách by se měli nacházet Vaše klíčová slova.

1 / 1

Konzistence klíčových slov:
celkový početv titulkuv popisuv nadpisech
sluå¾by30x0x0x3x
prodej6x0x0x0x
sportovnã­6x0x0x0x
ovatelskã©5x0x0x0x
kurzy5x0x0x0x
å¡koly5x0x0x0x
mobiliã¡å5x0x1x0x
obchody5x0x0x1x
technika5x0x0x0x
prå¯mysl5x0x0x1x

V titulku, popisu a nadpisech máte málo klíčových zvažte jejich přidání.

0 / 0


Dosažené skóre:
3 / 3

Načítání zdrojů


Použití gzip komprese: Webový server používá gzip kompresy

Výborně! Váš server používá gzip kompresy.

1 / 1

Velikost stránky: 17.6 kB

Výborně! Vaše stránka má přiměřenou velikost.

1 / 1

Soubory k načtení:
Linkované soubory
Linkované soubory skriptů
Linkované soubory obrázků
/captcha.php?uuid=56d22549-519d-4a8d-93e3-c6e7171a41ce1.7 kB
CELKEM1.7 kB

Výborně! Vaše stránka má včetně zdrojového kódu přiměřenou velikost 19.2 kB.

2 / 2

Počet požadavků: 1

Výborně! Vaše stránka potřebuje k načtení přiměřený počet požadavků.

1 / 1


Dosažené skóre:
5 / 5

Ostatní


Responsivita: Je responsivní

Výborně! Vaše stránka je responsivní a používá meta tag viewport.

1 / 1

Použití schema.org:
Používá tyto formáty: Microdata

Výborně! Vaše stránka používá schema.org.

2 / 2

Použití Google Tag Manager: Nepoužito

Vaše stránka nepoužívá GTM, zvažte jeho použití.

0 / 2

Odkazy na chybové stránky:
ChybaURL
404http://www.autobusovecekarny.cz/cestovani-a-ubytovani/
http://www.autobusovecekarny.cz/bydleni/
http://www.autobusovecekarny.cz/zdravi/
http://www.autobusovecekarny.cz/prumysl-a-vyroba/
http://www.autobusovecekarny.cz/doprava/
http://www.autobusovecekarny.cz/styl-a-krasa/
http://www.autobusovecekarny.cz/vzdelavani-a-veda/
http://www.autobusovecekarny.cz/internetove-obchody-a-sluzby/
http://www.autobusovecekarny.cz/auto-moto/
http://www.autobusovecekarny.cz/elektronika/
http://www.autobusovecekarny.cz/sport/
http://www.autobusovecekarny.cz/zemedelstvi/
http://www.autobusovecekarny.cz/kultura-a-zabava/
http://www.autobusovecekarny.cz/sluzby-pro-firmy/
http://www.autobusovecekarny.cz/restaurace-a-stravovani/
http://www.autobusovecekarny.cz/sluzby-a-remesla/
http://www.autobusovecekarny.cz/nakupovani/
http://www.autobusovecekarny.cz/pravo-a-finance/
http://www.autobusovecekarny.cz/urady-a-organizace/
http://www.autobusovecekarny.cz/erotika/
http://www.autobusovecekarny.cz/rodina-a-spolecnost/
Poznámka: Bylo otestováno pouze 30 náhodně vybraných interních odkazů. Vaše stránka obsahuje 32 interních odkazů.

Vaše stránka obsahuje odkazy, které vedou na stránky, kterých zpracování skončí některou z chyb 4xx nebo 5xx.

0 / 1


Dosažené skóre:
3 / 6

Výsledek SEO testu

Zobrazit protokol SEO testu Stáhnout protokol SEO testu
Dosažené skóre:
(37 / 64)

57.8 %