Výsledek SEO testu

Poslední testované URL z domény benefit.cz:

Načtení stránky


URL adresa (v případě přesměrování cílová adresa):
https://www.benefit.cz/

Načteno:
11. 8. 2023 10:45

Status kód: 200

Výborně! Vaše URL adresa vrací úspěšný stavový HTTP kód.

1 / 1

Typ obsahu: text/html

Výborně! Vaše URL adresa vrací obsah ve formátu HTML.

1 / 1

Počet přesměrování: 0

Výborně! URL adresa míří přímo na Váš obsah.

2 / 2

Protokol: https

Výborně! URL adresa používá šifrovaný HTTPS protokol.

1 / 1

Přesměrování: OK

Výborně! Obě adresy 'https://benefit.cz' a 'https://www.benefit.cz' byly přesměrovány na stejnou URL adresu.

1 / 1

Délka URL adresy: 23 znaků

Výborně! Vaše URL adresa má přiměřenou délku.

1 / 1

Soubor robots.txt: https://www.benefit.cz/robots.txt

Výborně! Vaše stránky obsahují soubor robots.txt s vyplnénou adresou mapy stránek.

2 / 2

Sitemap: https://www.benefit.cz/sitemap.xml

Výborně! Vaše stránky obsahují validní XML mapu stránek.

2 / 2


Dosažené skóre:
11 / 11

Analýza obsahu


Nastavení znakové sady: utf-8

Výborně! Vaše stránka má nastavenu použitou znakovou sadu.

1 / 1

Jazyk: cs

Výborně! Vaše stránka má nastaven použitý jazyk.

1 / 1

Meta titulek: OdvodŠovací žlaby pro Vaše projekty | žlaby s benefitem

Výborně! Vaše stránka má nastaven přiměřeně dlouhý titulek.

2 / 2

Meta popis: Zastupujeme kvalitní nÄ meckou znaÄ ku odvodnÄ ní HAURATON. Tyto odvodÅ ovací žlaby a náš poctivý projektový servis, to jsou â žlaby s benefitemâ , které Vás vždy podrží.

Výborně! Vaše stránka má nastaven přiměřeně dlouhý meta popis.

2 / 2

Nadpis H1: -

Vaše stránka neobsahuje nadpis úrovně H1!

0 / 2

Pořadí nadpisů:
          <h2>Stavební firma
          <h2>Vlastník objektu
          <h2>Architekt & projektant
          <h2>Soukromník
          <h2>OdvodnÄ ní
               <h3>Extrémní zatížení
               <h3>Velké zatížení
               <h3>StÅ ední zatížení
               <h3>Malé zatížení a Hobby
               <h3>Speciální odvodnÄ ní
               <h3>Nerezové žlaby a vpusti
          <h2>Vsakování
          <h2>Ä iÅ¡tÄ ní
          <h2>OdluÄ ovaÄ e
          <h2>SportoviÅ¡tÄ
          <h2>Organizace rozvodů (kabelů)
          <h2>Technické listy produktů
          <h2>Výkresy produktů
          <h2>Jak na instalaci
               <h3>Vzorová uložení
               <h3>InstalaÄ ní podmínky
               <h3>InstalaÄ ní videa
          <h2>Jak na provoz
               <h3>Provozní dokumentace
               <h3>Návody
          <h2>Certifikáty (POV)
          <h2>Katalogy
          <h2>Ceníky
          <h2>Stavební firma
          <h2>Vlastník objektu
          <h2>Architekt & projektant
          <h2>Soukromník
          <h2>OdvodnÄ ní
               <h3>Extrémní zatížení
               <h3>Velké zatížení
               <h3>StÅ ední zatížení
               <h3>Malé zatížení a Hobby
               <h3>Speciální odvodnÄ ní
               <h3>Nerezové žlaby a vpusti
          <h2>Vsakování
          <h2>Ä iÅ¡tÄ ní
          <h2>OdluÄ ovaÄ e
          <h2>SportoviÅ¡tÄ
          <h2>Organizace rozvodů (kabelů)
          <h2>Technické listy produktů
          <h2>Výkresy produktů
          <h2>Jak na instalaci
               <h3>Vzorová uložení
               <h3>InstalaÄ ní podmínky
               <h3>InstalaÄ ní videa
          <h2>Jak na provoz
               <h3>Provozní dokumentace
               <h3>Návody
          <h2>Certifikáty (POV)
          <h2>Katalogy
          <h2>Ceníky
          <h2>Žlaby s benefitem
          <h2>Jsem stavební firma
          <h2>Jsem vlastník objektu
          <h2>Jsem architekt, projektant
          <h2>Jsem soukromník
          <h2>ReferenÄ ní projekty, co Vás zaujmou
          <h2>ProÄ s námi?
          <h2>Co se kde Å¡ustne ve svÄ tÄ Å¾labů
                    <h4>chcete o žlabech vÄ dÄ t víc?
               <h3>NaÅ¡e služby
               <h3>Produkty
               <h3>Ke stažení
               <h3>Kontakty
               <h3>My jsme HAURATON v Ä R!
          <h2>Dejme si suÅ¡enky a kávu
          <h2>(Souhlas s cookies)
          <h2>Nastavení cookies

Nadpisy na Vaši stránce nejsou ve správném pořadí!

0 / 1

Počet nadpisů: 73

Vaše stránka obsahuje více než 20 nadpisů.

0 / 1

Délka nadpisů: OK

Výborně! Vaše stránka obsahuje pouze přiměřeně dlouhé nadpisy.

1 / 1

Počet obrázků: 58

Výborně! Vaše stránka obsahuje obrázky.

1 / 1

Počet obrázků bez popisu: 27

Vaše stránka obsahuje obrázky, které nemají vyplněn popisek (atribut alt).

0 / 1

Počet odkazů:
  • Počet interních follow odkazů: 157
  • Počet interních nofollow odkazů: 0

Výborně! Vaše stránka obsahuje dostatečné množství interních follow odkazů.

2 / 2

Počet odkazů:
  • Počet externích follow odkazů: 13
  • Počet externích nofollow odkazů: 0

Výborně! Vaše stránka obsahuje dostatečné množství interních follow odkazů.

2 / 2

Počet tagů iframe: 0

Výborně! Vaše stránka neobsahuje tag iframe.

1 / 1

Ikona stránky: Ikona stránky je vyplněna
Ikona

Výborně! Vaše stránka má vyplněnou ikonu stránky.

1 / 1

Ikona stránky pro Apple: Ikona stránky je vyplněna
Ikona

Výborně! Vaše stránka má vyplněnou ikonu stránky pro zařízení Apple.

2 / 2

Odstavce: V odstavcích je umístněn text o délce 1821 znaků. Délka veškerého textu na stránce je 8935 znaků.

V odstavcích je umístěno méně než polovina veškerého textu na stránce. Zvažte pro umístění textu použití odstavců.

0 / 1

Nadbytečný obsah: Stránka obsahuje obsah v komentářích: 'anchor to top ...'.

Na stránce je v komentářích umístěn nadbytečný obsah. Zvažte odstranění tohoto nadbytečného obsahu.

0 / 1


Dosažené skóre:
16 / 23

HTML 5


Použití HTML 5: OK

Výborně! Vaše stránka používá standard HTML 5.

1 / 1

Použití záhlaví: OK

Výborně! Vaše obsahuje záhlaví.

1 / 1

Použití zápatí: OK

Výborně! Vaše obsahuje zápatí.

1 / 1

Použití navigace: OK

Výborně! Vaše obsahuje navigaci.

1 / 1

Rozdělení obsahu do sekcí: OK

Výborně! Vaše má obsah rozdělen do sekcí.

1 / 1

Zastaralé elementy: -

Výborně! Vaše stránka neobsahuje žádné zastaralé HTML elementy.

1 / 1


Dosažené skóre:
6 / 6

Tagy pro sociální sítě


Nastavení jazyku: -

Vaše stránka nemá správně nastaven tag s hodnotu pro jazyk stránky!

0 / 1

Nastavení typu obsahu: -

Vaše stránka nemá správně nastaven tag s hodnotu pro typ obsahu stránky!

0 / 1

Nastavení URL: -

Vaše stránka nemá správně nastaven tag s hodnotu pro URL stránky!

0 / 2

Titulek stránky: OdvodÅ ovací žlaby pro VaÅ¡e projekty

Výborně! Vaše stránka má správně nastaven tag pro titulek stránky a titulek má přiměřenou velikost.

2 / 2

Popis stránky: Zastupujeme kvalitní nÄ meckou znaÄ ku odvodnÄ ní HAURATON. Tyto odvodÅ ovací žlaby a náš poctivý projektový servis, to jsou â žlaby s benefitemâ , které Vás vždy podrží.

Výborně! Vaše stránka má správně nastaven tag pro popis stránky a titulek má přiměřenou velikost.

2 / 2

Nastavení titulního obrázku: -

Vaše stránka nemá správně nastaven tag s hodnotu pro titulní obrázek stránky!

0 / 2


Dosažené skóre:
4 / 10

Analýza klíčových slov


Počet slov na stránce: 1183

Výborně! Vaše stránka obsahuje dostatečné množství slov. Na stránce je '1183' slov.

2 / 2

Nejčastější slova na stránce:
odvodnä | å¾laby | cookies | odvodå | chtmlsliderpreload | height | 2022 | vã¡s | å¾lab | stavebnã­

Mezi nejčastějšími slovy na Vašich stránkách by se měli nacházet Vaše klíčová slova.

1 / 1

Konzistence klíčových slov:
celkový početv titulkuv popisuv nadpisech
odvodnä20x0x1x4x
å¾laby14x2x2x2x
cookies9x0x0x2x
odvodå9x1x1x0x
chtmlsliderpreload7x0x0x0x
height7x0x0x0x
20227x0x0x0x
vã¡s6x0x1x1x
å¾lab5x0x0x0x
stavebnã­5x0x0x3x

V titulku, popisu a nadpisech máte málo klíčových zvažte jejich přidání.

0 / 0


Dosažené skóre:
3 / 3

Načítání zdrojů


Použití gzip komprese: Webový server používá gzip kompresy

Výborně! Váš server používá gzip kompresy.

1 / 1

Velikost stránky: 31.6 kB

Výborně! Vaše stránka má přiměřenou velikost.

1 / 1

Soubory k načtení:
Linkované soubory
/data/Favicons/benefitcz/apple-touch-icon-57x57.png0.6 kB
/data/Favicons/benefitcz/apple-touch-icon-60x60.png0.7 kB
/data/Favicons/benefitcz/apple-touch-icon-72x72.png0.8 kB
/data/Favicons/benefitcz/apple-touch-icon-76x76.png0.8 kB
/data/Favicons/benefitcz/apple-touch-icon-114x114.png1.0 kB
/data/Favicons/benefitcz/apple-touch-icon-120x120.png1.0 kB
/data/Favicons/benefitcz/apple-touch-icon-144x144.png1.2 kB
/data/Favicons/benefitcz/apple-touch-icon-152x152.png1.3 kB
/data/Favicons/benefitcz/apple-touch-icon-180x180.png1.5 kB
/data/Favicons/benefitcz/favicon-32x32.png0.6 kB
/data/Favicons/benefitcz/favicon-194x194.png1.9 kB
/data/Favicons/benefitcz/android-chrome-192x192.png3.5 kB
/data/Favicons/benefitcz/favicon-16x16.png0.4 kB
/data/Favicons/benefitcz/site.webmanifest1.3 kB
/data/Favicons/benefitcz/favicon.ico2.4 kB
https://www.benefit.cz/rss/aktualne19.6 kB
/assets/frontend/benefitcz/css/style.css?ver=4a2f109.8 kB
Linkované soubory skriptů
/assets/frontend/benefitcz/jsminBottom.js?v=4a2f189.2 kB
Linkované soubory obrázků
/data/filecache/fb/Group-1%402x.png4.4 kB
/data/filecache/fb/Group-1%402x.png4.4 kB
/data/filecache/9c/Loucna-nad-Desnou-kopie.jpg468.9 kB
/data/filecache/43/IMG_3028.jpg70.6 kB
/data/filecache/48/Nova_Karolina_Ostrava.jpg68.4 kB
/data/filecache/de/IMG_2902.jpg45.7 kB
/data/filecache/d8/Soukromnici-hlavni-obrazek.jpg227.7 kB
/data/filecache/ea/nabijecky.jpg228.8 kB
/data/filecache/fa/DW_2017_NABRZEZE_STAROWKA_SZCZECIN_TSR_KS_161.jpg145.7 kB
/data/filecache/63/HOUSING-DEVELOPMENT-USTRONIE-MOKOTOW-012-1400x934.jpg228.4 kB
/data/filecache/45/IMG_6497.jpeg324.8 kB
/data/filecache/48/IMG_3905.jpg134.0 kB
/data/filecache/93/Zlaby_1.jpg150.4 kB
/data/filecache/a9/58525-1400x974.jpg361.2 kB
/data/filecache/03/1140-1-marina-yacht-park-gdynia-hauraton-18-large.jpg236.8 kB
/data/filecache/d1/odvodnenie_scania.jpg154.0 kB
/data/filecache/b8/Jak-se-odvodnuje-automotodrom.jpg251.3 kB
/data/filecache/51/1094-1-osiedle-solec-ludna-hauraton-007-2048px-srgb-320c6fd43e1339fg12faf21010f35da9-large.jpg48.0 kB
/data/filecache/d5/skypark-exeter-01.jpg323.3 kB
/data/filecache/f5/Group-819%402x.png22.5 kB
/data/filecache/4f/Ekologie_resized.jpg136.5 kB
/data/filecache/f6/Rychla-rekonstrukce.jpg422.2 kB
/data/filecache/d9/Projekce.jpg161.0 kB
/data/filecache/93/Zlaby_1.jpg150.4 kB
/data/filecache/46/Uvodka1200x960.jpg294.7 kB
/data/filecache/36/Uvodka.jpg131.5 kB
/data/filecache/a0/Garaz_1200.jpg157.4 kB
/data/filecache/12/Benefit_dron_yb.jpg232.7 kB
/data/filecache/be/Tatce.jpg219.4 kB
/data/filecache/28/@130x0/Group-31%402x.png1.9 kB
CELKEM5 744.8 kB

Vaše stránka včetně zdrojového kódu má velikost 5 776.3 kB. Zvažte zmenšení přenášených dat nutných k zobrazení stránky.

0 / 2

Počet požadavků: 48

Vaše stránka potřebuje k načtení více než 30 dalších HTTP požadavků. Zvažte optimalizaci její počtu.

0 / 1


Dosažené skóre:
2 / 5

Ostatní


Responsivita: Je responsivní

Výborně! Vaše stránka je responsivní a používá meta tag viewport.

1 / 1

Použití schema.org: Nepoužito

Vaše stránka nepoužívá schema.org, zvažte použití strukturovaných dat.

0 / 2

Použití Google Tag Manager: Nepoužito

Vaše stránka nepoužívá GTM, zvažte jeho použití.

0 / 2

Odkazy na chybové stránky: Neobsahuje
Poznámka: Bylo otestováno pouze 30 náhodně vybraných interních odkazů. Vaše stránka obsahuje 157 interních odkazů.

Výborně! Vaše stránka neobsahuje odkazy na chybové stránky.

1 / 1


Dosažené skóre:
2 / 6

Výsledek SEO testu

Zobrazit protokol SEO testu Stáhnout protokol SEO testu
Dosažené skóre:
(44 / 64)

68.8 %

Kdo jsme a co umíme?

Jsme jedna z předních firem na poli SEO v ČR.

V oboru SEO působíme již řadu let a SEO je naší primární činností. Umíme vylepšit Vaše pozice ve vyhledávačích a tím zvýšit relevantní návštěvnost Vašeho webu. Naše cenová politika je dostupná většině, přesto zachováváme vysokou kvalitu našich služeb.

máme
13
let zkušeností
pomohli jsme
1328
klientům
právě teď máme
211
webů pod palcem
náš tým napsal již
358467
PR článků

+420 724 761 988 / info@seolight.cz

Kontaktní formulář

Načtení stránky


URL adresa (v případě přesměrování cílová adresa):
https://www.benefit.cz/

Načteno:
11. 8. 2023 10:45

Status kód: 200

Výborně! Vaše URL adresa vrací úspěšný stavový HTTP kód.

1 / 1

Typ obsahu: text/html

Výborně! Vaše URL adresa vrací obsah ve formátu HTML.

1 / 1

Počet přesměrování: 0

Výborně! URL adresa míří přímo na Váš obsah.

2 / 2

Protokol: https

Výborně! URL adresa používá šifrovaný HTTPS protokol.

1 / 1

Přesměrování: OK

Výborně! Obě adresy 'https://benefit.cz' a 'https://www.benefit.cz' byly přesměrovány na stejnou URL adresu.

1 / 1

Délka URL adresy: 23 znaků

Výborně! Vaše URL adresa má přiměřenou délku.

1 / 1

Soubor robots.txt: https://www.benefit.cz/robots.txt

Výborně! Vaše stránky obsahují soubor robots.txt s vyplnénou adresou mapy stránek.

2 / 2

Sitemap: https://www.benefit.cz/sitemap.xml

Výborně! Vaše stránky obsahují validní XML mapu stránek.

2 / 2


Dosažené skóre:
11 / 11

Analýza obsahu


Nastavení znakové sady: utf-8

Výborně! Vaše stránka má nastavenu použitou znakovou sadu.

1 / 1

Jazyk: cs

Výborně! Vaše stránka má nastaven použitý jazyk.

1 / 1

Meta titulek: OdvodŠovací žlaby pro Vaše projekty | žlaby s benefitem

Výborně! Vaše stránka má nastaven přiměřeně dlouhý titulek.

2 / 2

Meta popis: Zastupujeme kvalitní nÄ meckou znaÄ ku odvodnÄ ní HAURATON. Tyto odvodÅ ovací žlaby a náš poctivý projektový servis, to jsou â žlaby s benefitemâ , které Vás vždy podrží.

Výborně! Vaše stránka má nastaven přiměřeně dlouhý meta popis.

2 / 2

Nadpis H1: -

Vaše stránka neobsahuje nadpis úrovně H1!

0 / 2

Pořadí nadpisů:
          <h2>Stavební firma
          <h2>Vlastník objektu
          <h2>Architekt & projektant
          <h2>Soukromník
          <h2>OdvodnÄ ní
               <h3>Extrémní zatížení
               <h3>Velké zatížení
               <h3>StÅ ední zatížení
               <h3>Malé zatížení a Hobby
               <h3>Speciální odvodnÄ ní
               <h3>Nerezové žlaby a vpusti
          <h2>Vsakování
          <h2>Ä iÅ¡tÄ ní
          <h2>OdluÄ ovaÄ e
          <h2>SportoviÅ¡tÄ
          <h2>Organizace rozvodů (kabelů)
          <h2>Technické listy produktů
          <h2>Výkresy produktů
          <h2>Jak na instalaci
               <h3>Vzorová uložení
               <h3>InstalaÄ ní podmínky
               <h3>InstalaÄ ní videa
          <h2>Jak na provoz
               <h3>Provozní dokumentace
               <h3>Návody
          <h2>Certifikáty (POV)
          <h2>Katalogy
          <h2>Ceníky
          <h2>Stavební firma
          <h2>Vlastník objektu
          <h2>Architekt & projektant
          <h2>Soukromník
          <h2>OdvodnÄ ní
               <h3>Extrémní zatížení
               <h3>Velké zatížení
               <h3>StÅ ední zatížení
               <h3>Malé zatížení a Hobby
               <h3>Speciální odvodnÄ ní
               <h3>Nerezové žlaby a vpusti
          <h2>Vsakování
          <h2>Ä iÅ¡tÄ ní
          <h2>OdluÄ ovaÄ e
          <h2>SportoviÅ¡tÄ
          <h2>Organizace rozvodů (kabelů)
          <h2>Technické listy produktů
          <h2>Výkresy produktů
          <h2>Jak na instalaci
               <h3>Vzorová uložení
               <h3>InstalaÄ ní podmínky
               <h3>InstalaÄ ní videa
          <h2>Jak na provoz
               <h3>Provozní dokumentace
               <h3>Návody
          <h2>Certifikáty (POV)
          <h2>Katalogy
          <h2>Ceníky
          <h2>Žlaby s benefitem
          <h2>Jsem stavební firma
          <h2>Jsem vlastník objektu
          <h2>Jsem architekt, projektant
          <h2>Jsem soukromník
          <h2>ReferenÄ ní projekty, co Vás zaujmou
          <h2>ProÄ s námi?
          <h2>Co se kde Å¡ustne ve svÄ tÄ Å¾labů
                    <h4>chcete o žlabech vÄ dÄ t víc?
               <h3>NaÅ¡e služby
               <h3>Produkty
               <h3>Ke stažení
               <h3>Kontakty
               <h3>My jsme HAURATON v Ä R!
          <h2>Dejme si suÅ¡enky a kávu
          <h2>(Souhlas s cookies)
          <h2>Nastavení cookies

Nadpisy na Vaši stránce nejsou ve správném pořadí!

0 / 1

Počet nadpisů: 73

Vaše stránka obsahuje více než 20 nadpisů.

0 / 1

Délka nadpisů: OK

Výborně! Vaše stránka obsahuje pouze přiměřeně dlouhé nadpisy.

1 / 1

Počet obrázků: 58

Výborně! Vaše stránka obsahuje obrázky.

1 / 1

Počet obrázků bez popisu: 27

Vaše stránka obsahuje obrázky, které nemají vyplněn popisek (atribut alt).

0 / 1

Počet odkazů:
  • Počet interních follow odkazů: 157
  • Počet interních nofollow odkazů: 0

Výborně! Vaše stránka obsahuje dostatečné množství interních follow odkazů.

2 / 2

Počet odkazů:
  • Počet externích follow odkazů: 13
  • Počet externích nofollow odkazů: 0

Výborně! Vaše stránka obsahuje dostatečné množství interních follow odkazů.

2 / 2

Počet tagů iframe: 0

Výborně! Vaše stránka neobsahuje tag iframe.

1 / 1

Ikona stránky: Ikona stránky je vyplněna
Ikona

Výborně! Vaše stránka má vyplněnou ikonu stránky.

1 / 1

Ikona stránky pro Apple: Ikona stránky je vyplněna
Ikona

Výborně! Vaše stránka má vyplněnou ikonu stránky pro zařízení Apple.

2 / 2

Odstavce: V odstavcích je umístněn text o délce 1821 znaků. Délka veškerého textu na stránce je 8935 znaků.

V odstavcích je umístěno méně než polovina veškerého textu na stránce. Zvažte pro umístění textu použití odstavců.

0 / 1

Nadbytečný obsah: Stránka obsahuje obsah v komentářích: 'anchor to top ...'.

Na stránce je v komentářích umístěn nadbytečný obsah. Zvažte odstranění tohoto nadbytečného obsahu.

0 / 1


Dosažené skóre:
16 / 23

HTML 5


Použití HTML 5: OK

Výborně! Vaše stránka používá standard HTML 5.

1 / 1

Použití záhlaví: OK

Výborně! Vaše obsahuje záhlaví.

1 / 1

Použití zápatí: OK

Výborně! Vaše obsahuje zápatí.

1 / 1

Použití navigace: OK

Výborně! Vaše obsahuje navigaci.

1 / 1

Rozdělení obsahu do sekcí: OK

Výborně! Vaše má obsah rozdělen do sekcí.

1 / 1

Zastaralé elementy: -

Výborně! Vaše stránka neobsahuje žádné zastaralé HTML elementy.

1 / 1


Dosažené skóre:
6 / 6

Tagy pro sociální sítě


Nastavení jazyku: -

Vaše stránka nemá správně nastaven tag s hodnotu pro jazyk stránky!

0 / 1

Nastavení typu obsahu: -

Vaše stránka nemá správně nastaven tag s hodnotu pro typ obsahu stránky!

0 / 1

Nastavení URL: -

Vaše stránka nemá správně nastaven tag s hodnotu pro URL stránky!

0 / 2

Titulek stránky: OdvodÅ ovací žlaby pro VaÅ¡e projekty

Výborně! Vaše stránka má správně nastaven tag pro titulek stránky a titulek má přiměřenou velikost.

2 / 2

Popis stránky: Zastupujeme kvalitní nÄ meckou znaÄ ku odvodnÄ ní HAURATON. Tyto odvodÅ ovací žlaby a náš poctivý projektový servis, to jsou â žlaby s benefitemâ , které Vás vždy podrží.

Výborně! Vaše stránka má správně nastaven tag pro popis stránky a titulek má přiměřenou velikost.

2 / 2

Nastavení titulního obrázku: -

Vaše stránka nemá správně nastaven tag s hodnotu pro titulní obrázek stránky!

0 / 2


Dosažené skóre:
4 / 10

Analýza klíčových slov


Počet slov na stránce: 1183

Výborně! Vaše stránka obsahuje dostatečné množství slov. Na stránce je '1183' slov.

2 / 2

Nejčastější slova na stránce:
odvodnä | å¾laby | cookies | odvodå | chtmlsliderpreload | height | 2022 | vã¡s | å¾lab | stavebnã­

Mezi nejčastějšími slovy na Vašich stránkách by se měli nacházet Vaše klíčová slova.

1 / 1

Konzistence klíčových slov:
celkový početv titulkuv popisuv nadpisech
odvodnä20x0x1x4x
å¾laby14x2x2x2x
cookies9x0x0x2x
odvodå9x1x1x0x
chtmlsliderpreload7x0x0x0x
height7x0x0x0x
20227x0x0x0x
vã¡s6x0x1x1x
å¾lab5x0x0x0x
stavebnã­5x0x0x3x

V titulku, popisu a nadpisech máte málo klíčových zvažte jejich přidání.

0 / 0


Dosažené skóre:
3 / 3

Načítání zdrojů


Použití gzip komprese: Webový server používá gzip kompresy

Výborně! Váš server používá gzip kompresy.

1 / 1

Velikost stránky: 31.6 kB

Výborně! Vaše stránka má přiměřenou velikost.

1 / 1

Soubory k načtení:
Linkované soubory
/data/Favicons/benefitcz/apple-touch-icon-57x57.png0.6 kB
/data/Favicons/benefitcz/apple-touch-icon-60x60.png0.7 kB
/data/Favicons/benefitcz/apple-touch-icon-72x72.png0.8 kB
/data/Favicons/benefitcz/apple-touch-icon-76x76.png0.8 kB
/data/Favicons/benefitcz/apple-touch-icon-114x114.png1.0 kB
/data/Favicons/benefitcz/apple-touch-icon-120x120.png1.0 kB
/data/Favicons/benefitcz/apple-touch-icon-144x144.png1.2 kB
/data/Favicons/benefitcz/apple-touch-icon-152x152.png1.3 kB
/data/Favicons/benefitcz/apple-touch-icon-180x180.png1.5 kB
/data/Favicons/benefitcz/favicon-32x32.png0.6 kB
/data/Favicons/benefitcz/favicon-194x194.png1.9 kB
/data/Favicons/benefitcz/android-chrome-192x192.png3.5 kB
/data/Favicons/benefitcz/favicon-16x16.png0.4 kB
/data/Favicons/benefitcz/site.webmanifest1.3 kB
/data/Favicons/benefitcz/favicon.ico2.4 kB
https://www.benefit.cz/rss/aktualne19.6 kB
/assets/frontend/benefitcz/css/style.css?ver=4a2f109.8 kB
Linkované soubory skriptů
/assets/frontend/benefitcz/jsminBottom.js?v=4a2f189.2 kB
Linkované soubory obrázků
/data/filecache/fb/Group-1%402x.png4.4 kB
/data/filecache/fb/Group-1%402x.png4.4 kB
/data/filecache/9c/Loucna-nad-Desnou-kopie.jpg468.9 kB
/data/filecache/43/IMG_3028.jpg70.6 kB
/data/filecache/48/Nova_Karolina_Ostrava.jpg68.4 kB
/data/filecache/de/IMG_2902.jpg45.7 kB
/data/filecache/d8/Soukromnici-hlavni-obrazek.jpg227.7 kB
/data/filecache/ea/nabijecky.jpg228.8 kB
/data/filecache/fa/DW_2017_NABRZEZE_STAROWKA_SZCZECIN_TSR_KS_161.jpg145.7 kB
/data/filecache/63/HOUSING-DEVELOPMENT-USTRONIE-MOKOTOW-012-1400x934.jpg228.4 kB
/data/filecache/45/IMG_6497.jpeg324.8 kB
/data/filecache/48/IMG_3905.jpg134.0 kB
/data/filecache/93/Zlaby_1.jpg150.4 kB
/data/filecache/a9/58525-1400x974.jpg361.2 kB
/data/filecache/03/1140-1-marina-yacht-park-gdynia-hauraton-18-large.jpg236.8 kB
/data/filecache/d1/odvodnenie_scania.jpg154.0 kB
/data/filecache/b8/Jak-se-odvodnuje-automotodrom.jpg251.3 kB
/data/filecache/51/1094-1-osiedle-solec-ludna-hauraton-007-2048px-srgb-320c6fd43e1339fg12faf21010f35da9-large.jpg48.0 kB
/data/filecache/d5/skypark-exeter-01.jpg323.3 kB
/data/filecache/f5/Group-819%402x.png22.5 kB
/data/filecache/4f/Ekologie_resized.jpg136.5 kB
/data/filecache/f6/Rychla-rekonstrukce.jpg422.2 kB
/data/filecache/d9/Projekce.jpg161.0 kB
/data/filecache/93/Zlaby_1.jpg150.4 kB
/data/filecache/46/Uvodka1200x960.jpg294.7 kB
/data/filecache/36/Uvodka.jpg131.5 kB
/data/filecache/a0/Garaz_1200.jpg157.4 kB
/data/filecache/12/Benefit_dron_yb.jpg232.7 kB
/data/filecache/be/Tatce.jpg219.4 kB
/data/filecache/28/@130x0/Group-31%402x.png1.9 kB
CELKEM5 744.8 kB

Vaše stránka včetně zdrojového kódu má velikost 5 776.3 kB. Zvažte zmenšení přenášených dat nutných k zobrazení stránky.

0 / 2

Počet požadavků: 48

Vaše stránka potřebuje k načtení více než 30 dalších HTTP požadavků. Zvažte optimalizaci její počtu.

0 / 1


Dosažené skóre:
2 / 5

Ostatní


Responsivita: Je responsivní

Výborně! Vaše stránka je responsivní a používá meta tag viewport.

1 / 1

Použití schema.org: Nepoužito

Vaše stránka nepoužívá schema.org, zvažte použití strukturovaných dat.

0 / 2

Použití Google Tag Manager: Nepoužito

Vaše stránka nepoužívá GTM, zvažte jeho použití.

0 / 2

Odkazy na chybové stránky: Neobsahuje
Poznámka: Bylo otestováno pouze 30 náhodně vybraných interních odkazů. Vaše stránka obsahuje 157 interních odkazů.

Výborně! Vaše stránka neobsahuje odkazy na chybové stránky.

1 / 1


Dosažené skóre:
2 / 6

Výsledek SEO testu

Zobrazit protokol SEO testu Stáhnout protokol SEO testu
Dosažené skóre:
(44 / 64)

68.8 %