Výsledek SEO testu

Poslední testované URL z domény btcgo.fun:

Načtení stránky


URL adresa (v případě přesměrování cílová adresa):
https://btcgo.fun/

Načteno:
30. 11. 2023 00:36

Status kód: 200

Výborně! Vaše URL adresa vrací úspěšný stavový HTTP kód.

1 / 1

Typ obsahu: text/html

Výborně! Vaše URL adresa vrací obsah ve formátu HTML.

1 / 1

Počet přesměrování: 0

Výborně! URL adresa míří přímo na Váš obsah.

2 / 2

Protokol: https

Výborně! URL adresa používá šifrovaný HTTPS protokol.

1 / 1

Přesměrování: OK

Výborně! Obě adresy 'https://btcgo.fun/' a 'https://www.btcgo.fun/' byly přesměrovány na stejnou URL adresu.

1 / 1

Délka URL adresy: 18 znaků

Výborně! Vaše URL adresa má přiměřenou délku.

1 / 1

Soubor robots.txt: https://btcgo.fun/robots.txt

Výborně! Vaše stránky obsahují soubor robots.txt s vyplnénou adresou mapy stránek.

2 / 2

Sitemap: https://www.btcgo.fun/sitemap.xml

Výborně! Vaše stránky obsahují validní XML mapu stránek.

2 / 2


Dosažené skóre:
11 / 11

Analýza obsahu


Nastavení znakové sady: utf-8

Výborně! Vaše stránka má nastavenu použitou znakovou sadu.

1 / 1

Pozice meta tagu se znakovou sadou: 48 - 72 B

Výborně! Nastavení znakové sady je na Vaší stránce umístěno v prvních 1024 bytech.

1 / 1

Jazyk: en

Výborně! Vaše stránka má nastaven použitý jazyk.

1 / 1

Meta titulek: Home | Bitcoin Go - Dive into the world of cryptocurrency acquisition on our premier faucet platform. Explore a seamless fusion of tasks, offerwalls, faucets, shortlinks, and PTC (Paid-to-Click) options to effortlessly expand your crypto holdings. Elevate your online experience with us – where every interaction is a step toward greater digital asset ownership.

Titulek má více než 125 znaků. Vaše stránka má nastaven titulek, ale ten je příliš dlouhý.

1 / 2

Meta popis: Dive into the world of cryptocurrency acquisition on our premier faucet platform. Explore a seamless fusion of tasks, offerwalls, faucets, shortlinks, and PTC (Paid-to-Click) options to effortlessly expand your crypto holdings. Elevate your online experience with us – where every interaction is a step toward greater digital asset ownership.

Meta popis má více než 255 znaků. Vaše stránka má nastaven meta popis, ale ten je příliš dlouhý.

1 / 2

Nadpis H1:
<h1>Bitcoin Go</h1>

Výborně! Vaše stránka obsahuje nadpis H1.

2 / 2

Pořadí nadpisů:
     <h1>Bitcoin Go
                         <h5>Faucet
                         <h5>PTC
                         <h5>Lottery
                         <h5>Achievements
                         <h5>Mining
                         <h5>Auto Faucet
                         <h5>Dice
                         <h5>Level System
                         <h5>Ranking
                    <h4>Statistics
               <h3>110 users
               <h3>45 USD earned
               <h3>2 withdrawals
                    <h4>Cryptocurrencies Supported
                    <h4>Payment Proofs

Nadpisy na Vaši stránce nejsou ve správném pořadí!

0 / 1

Počet nadpisů: 16

Výborně! Vaše stránka obsahuje přiměřené množství nadpisů.

1 / 1

Délka nadpisů: OK

Výborně! Vaše stránka obsahuje pouze přiměřeně dlouhé nadpisy.

1 / 1

Počet obrázků: 15

Výborně! Vaše stránka obsahuje obrázky.

1 / 1

Počet obrázků bez popisu: OK

Výborně! Všechny obrázky na Vaši stránce mají vyplněn popisek (atribut alt).

1 / 1

Počet odkazů:
  • Počet interních follow odkazů: 13
  • Počet interních nofollow odkazů: 0

Výborně! Vaše stránka obsahuje dostatečné množství interních follow odkazů.

2 / 2

Počet odkazů:
  • Počet externích follow odkazů: 2
  • Počet externích nofollow odkazů: 0

Výborně! Vaše stránka obsahuje dostatečné množství interních follow odkazů.

2 / 2

Počet tagů iframe: 2

Vaše stránka obsahuje tag iframe, zvažte jejich nahrazení.

0 / 1

Ikona stránky: Ikona stránky je vyplněna
Ikona

Výborně! Vaše stránka má vyplněnou ikonu stránky.

1 / 1

Ikona stránky pro Apple: -

Vaše stránka nemá vyplněnou ikonu stránky pro zařízení Apple.

0 / 2

Odstavce: V odstavcích je umístněn text o délce 1000 znaků. Délka veškerého textu na stránce je 1762 znaků.

Výborně! Více než polovina veškerého textu na stránce je umístěna v odstavcích.

1 / 1

Nadbytečný obsah: Stránka obsahuje obsah v komentářích: 'ICO landing init ...'.

Na stránce je v komentářích umístěn nadbytečný obsah. Zvažte odstranění tohoto nadbytečného obsahu.

0 / 1


Dosažené skóre:
17 / 24

HTML 5


Použití HTML 5: OK

Výborně! Vaše stránka používá standard HTML 5.

1 / 1

Použití záhlaví: NE

Vaše stránka neobsahuje záhlaví. Zvažte přidání tagu header.

0 / 1

Použití zápatí: OK

Výborně! Vaše obsahuje zápatí.

1 / 1

Použití navigace: OK

Výborně! Vaše obsahuje navigaci.

1 / 1

Rozdělení obsahu do sekcí: OK

Výborně! Vaše má obsah rozdělen do sekcí.

1 / 1

Zastaralé elementy: -

Výborně! Vaše stránka neobsahuje žádné zastaralé HTML elementy.

1 / 1


Dosažené skóre:
5 / 6

Tagy pro sociální sítě


Nastavení jazyku: -

Vaše stránka nemá správně nastaven tag s hodnotu pro jazyk stránky!

0 / 1

Nastavení typu obsahu: website

Výborně! Vaše stránka má správně nastaven tag pro typ obsahu stránky.

1 / 1

Nastavení URL: https://www.btcgo.fun

Výborně! Vaše stránka má správně nastaven tag pro URL stránky.

2 / 2

Titulek stránky: BitcoinGo

Výborně! Vaše stránka má správně nastaven tag pro titulek stránky a titulek má přiměřenou velikost.

2 / 2

Popis stránky: Start earning cryptocurrency on the best faucet site in the world by doing tasks, offerwalls, faucet, shortlinks, ptc.

Výborně! Vaše stránka má správně nastaven tag pro popis stránky a titulek má přiměřenou velikost.

2 / 2

Nastavení titulního obrázku: https://btcgo.fun/btcgo.png

Výborně! Vaše stránka má správně nastaven tag pro titulní obrázek stránky.

2 / 2


Dosažené skóre:
9 / 10

Analýza klíčových slov


Počet slov na stránce: 227

Vaše stránka neobsahuje moc textu. Na stránce je '227' slov, zvažte přidání více textu.

1 / 2

Nejčastější slova na stránce:
faucet | your | payment | earn | with | bitcoin | this | money | wallet | external

Mezi nejčastějšími slovy na Vašich stránkách by se měli nacházet Vaše klíčová slova.

1 / 1

Konzistence klíčových slov:
celkový početv titulkuv popisuv nadpisech
faucet5x1x1x2x
your4x2x2x0x
payment4x0x0x1x
earn4x0x0x0x
with3x1x1x0x
bitcoin3x1x0x1x
this3x0x0x0x
money3x0x0x0x
wallet2x0x0x0x
external2x0x0x0x

V titulku, popisu a nadpisech máte málo klíčových zvažte jejich přidání.

0 / 0


Dosažené skóre:
2 / 3

Načítání zdrojů


Použití gzip komprese: Webový server používá gzip kompresy

Výborně! Váš server používá gzip kompresy.

1 / 1

Velikost stránky: 6.1 kB

Výborně! Vaše stránka má přiměřenou velikost.

1 / 1

Soubory k načtení:
Linkované soubory
https://btcgo.fun/assets/images/favicon.ico1.0 kB
https://btcgo.fun/assets/libs/owl.carousel/assets/owl.carousel.min.css?v=4.3.11.1 kB
https://btcgo.fun/assets/libs/owl.carousel/assets/owl.theme.default.min.css?v=4.3.10.5 kB
https://btcgo.fun/assets/css/bootstrap.min.css?v=4.3.126.4 kB
https://btcgo.fun/assets/css/icons.min.css?v=4.3.162.1 kB
https://btcgo.fun/assets/css/app.min.css?v=4.3.113.7 kB
https://btcgo.fun/assets/css/styles.css?v=4.3.11.9 kB
Linkované soubory skriptů
https://btcgo.fun/assets/libs/moment/moment.js33.2 kB
https://btcgo.fun/assets/libs/moment/moment-timezone-with-data.js31.9 kB
https://btcgo.fun/assets/libs/jquery/jquery.min.js30.9 kB
https://btcgo.fun/assets/libs/bootstrap/js/bootstrap.bundle.min.js21.8 kB
https://btcgo.fun/assets/libs/metismenu/metisMenu.min.js1.8 kB
https://btcgo.fun/assets/libs/simplebar/simplebar.min.js13.8 kB
https://btcgo.fun/assets/libs/node-waves/waves.min.js2.3 kB
https://btcgo.fun/assets/libs/jquery.easing/jquery.easing.min.js0.8 kB
https://btcgo.fun/assets/libs/jquery-countdown/jquery.countdown.min.js2.4 kB
https://btcgo.fun/assets/libs/owl.carousel/owl.carousel.min.js11.4 kB
https://btcgo.fun/assets/js/pages/ico-landing.init.js0.8 kB
https://btcgo.fun/assets/js/app.js?v=4.3.12.6 kB
Linkované soubory obrázků
https://btcgo.fun/assets/images/logo.png35.1 kB
https://btcgo.fun/assets/images/logo.png35.1 kB
https://btcgo.fun/assets/images/home/faucet.png5.5 kB
https://btcgo.fun/assets/images/home/ptc.png8.1 kB
https://btcgo.fun/assets/images/home/lottery.png10.0 kB
https://btcgo.fun/assets/images/home/achievement.png4.4 kB
https://btcgo.fun/assets/images/home/mine.png20.8 kB
https://btcgo.fun/assets/images/home/auto.png5.8 kB
https://btcgo.fun/assets/images/home/dice.png10.1 kB
https://btcgo.fun/assets/images/home/level.png8.3 kB
https://btcgo.fun/assets/images/home/rank.png3.7 kB
https://btcgo.fun/assets/images/currencies/btc.png8.7 kB
https://btcgo.fun/assets/images/currencies/bnb.png7.9 kB
https://btcgo.fun/assets/images/currencies/usdt.png8.8 kB
https://btcgo.fun/assets/images/currencies/trx.png5.7 kB
CELKEM438.2 kB

Výborně! Vaše stránka má včetně zdrojového kódu přiměřenou velikost 444.3 kB.

2 / 2

Počet požadavků: 34

Vaše stránka potřebuje k načtení více než 30 dalších HTTP požadavků. Zvažte optimalizaci její počtu.

0 / 1


Dosažené skóre:
4 / 5

Ostatní


Responsivita: Je responsivní

Výborně! Vaše stránka je responsivní a používá meta tag viewport.

1 / 1

Použití schema.org: Nepoužito

Vaše stránka nepoužívá schema.org, zvažte použití strukturovaných dat.

0 / 2

Použití Google Tag Manager: Používá se

Výborně! Vaše stránka používá GTM.

2 / 2

Odkazy na chybové stránky: Neobsahuje

Výborně! Vaše stránka neobsahuje odkazy na chybové stránky.

1 / 1


Dosažené skóre:
4 / 6

Výsledek SEO testu

Zobrazit protokol SEO testu Stáhnout protokol SEO testu
Dosažené skóre:
(52 / 65)

80.0 %

Kdo jsme a co umíme?

Jsme jedna z předních firem na poli SEO v ČR.

V oboru SEO působíme již řadu let a SEO je naší primární činností. Umíme vylepšit Vaše pozice ve vyhledávačích a tím zvýšit relevantní návštěvnost Vašeho webu. Naše cenová politika je dostupná většině, přesto zachováváme vysokou kvalitu našich služeb.

máme
13
let zkušeností
pomohli jsme
1328
klientům
právě teď máme
211
webů pod palcem
náš tým napsal již
358467
PR článků

+420 724 761 988 / info@seolight.cz

Kontaktní formulář

Načtení stránky


URL adresa (v případě přesměrování cílová adresa):
https://btcgo.fun/

Načteno:
30. 11. 2023 00:36

Status kód: 200

Výborně! Vaše URL adresa vrací úspěšný stavový HTTP kód.

1 / 1

Typ obsahu: text/html

Výborně! Vaše URL adresa vrací obsah ve formátu HTML.

1 / 1

Počet přesměrování: 0

Výborně! URL adresa míří přímo na Váš obsah.

2 / 2

Protokol: https

Výborně! URL adresa používá šifrovaný HTTPS protokol.

1 / 1

Přesměrování: OK

Výborně! Obě adresy 'https://btcgo.fun/' a 'https://www.btcgo.fun/' byly přesměrovány na stejnou URL adresu.

1 / 1

Délka URL adresy: 18 znaků

Výborně! Vaše URL adresa má přiměřenou délku.

1 / 1

Soubor robots.txt: https://btcgo.fun/robots.txt

Výborně! Vaše stránky obsahují soubor robots.txt s vyplnénou adresou mapy stránek.

2 / 2

Sitemap: https://www.btcgo.fun/sitemap.xml

Výborně! Vaše stránky obsahují validní XML mapu stránek.

2 / 2


Dosažené skóre:
11 / 11

Analýza obsahu


Nastavení znakové sady: utf-8

Výborně! Vaše stránka má nastavenu použitou znakovou sadu.

1 / 1

Pozice meta tagu se znakovou sadou: 48 - 72 B

Výborně! Nastavení znakové sady je na Vaší stránce umístěno v prvních 1024 bytech.

1 / 1

Jazyk: en

Výborně! Vaše stránka má nastaven použitý jazyk.

1 / 1

Meta titulek: Home | Bitcoin Go - Dive into the world of cryptocurrency acquisition on our premier faucet platform. Explore a seamless fusion of tasks, offerwalls, faucets, shortlinks, and PTC (Paid-to-Click) options to effortlessly expand your crypto holdings. Elevate your online experience with us – where every interaction is a step toward greater digital asset ownership.

Titulek má více než 125 znaků. Vaše stránka má nastaven titulek, ale ten je příliš dlouhý.

1 / 2

Meta popis: Dive into the world of cryptocurrency acquisition on our premier faucet platform. Explore a seamless fusion of tasks, offerwalls, faucets, shortlinks, and PTC (Paid-to-Click) options to effortlessly expand your crypto holdings. Elevate your online experience with us – where every interaction is a step toward greater digital asset ownership.

Meta popis má více než 255 znaků. Vaše stránka má nastaven meta popis, ale ten je příliš dlouhý.

1 / 2

Nadpis H1:
<h1>Bitcoin Go</h1>

Výborně! Vaše stránka obsahuje nadpis H1.

2 / 2

Pořadí nadpisů:
     <h1>Bitcoin Go
                         <h5>Faucet
                         <h5>PTC
                         <h5>Lottery
                         <h5>Achievements
                         <h5>Mining
                         <h5>Auto Faucet
                         <h5>Dice
                         <h5>Level System
                         <h5>Ranking
                    <h4>Statistics
               <h3>110 users
               <h3>45 USD earned
               <h3>2 withdrawals
                    <h4>Cryptocurrencies Supported
                    <h4>Payment Proofs

Nadpisy na Vaši stránce nejsou ve správném pořadí!

0 / 1

Počet nadpisů: 16

Výborně! Vaše stránka obsahuje přiměřené množství nadpisů.

1 / 1

Délka nadpisů: OK

Výborně! Vaše stránka obsahuje pouze přiměřeně dlouhé nadpisy.

1 / 1

Počet obrázků: 15

Výborně! Vaše stránka obsahuje obrázky.

1 / 1

Počet obrázků bez popisu: OK

Výborně! Všechny obrázky na Vaši stránce mají vyplněn popisek (atribut alt).

1 / 1

Počet odkazů:
  • Počet interních follow odkazů: 13
  • Počet interních nofollow odkazů: 0

Výborně! Vaše stránka obsahuje dostatečné množství interních follow odkazů.

2 / 2

Počet odkazů:
  • Počet externích follow odkazů: 2
  • Počet externích nofollow odkazů: 0

Výborně! Vaše stránka obsahuje dostatečné množství interních follow odkazů.

2 / 2

Počet tagů iframe: 2

Vaše stránka obsahuje tag iframe, zvažte jejich nahrazení.

0 / 1

Ikona stránky: Ikona stránky je vyplněna
Ikona

Výborně! Vaše stránka má vyplněnou ikonu stránky.

1 / 1

Ikona stránky pro Apple: -

Vaše stránka nemá vyplněnou ikonu stránky pro zařízení Apple.

0 / 2

Odstavce: V odstavcích je umístněn text o délce 1000 znaků. Délka veškerého textu na stránce je 1762 znaků.

Výborně! Více než polovina veškerého textu na stránce je umístěna v odstavcích.

1 / 1

Nadbytečný obsah: Stránka obsahuje obsah v komentářích: 'ICO landing init ...'.

Na stránce je v komentářích umístěn nadbytečný obsah. Zvažte odstranění tohoto nadbytečného obsahu.

0 / 1


Dosažené skóre:
17 / 24

HTML 5


Použití HTML 5: OK

Výborně! Vaše stránka používá standard HTML 5.

1 / 1

Použití záhlaví: NE

Vaše stránka neobsahuje záhlaví. Zvažte přidání tagu header.

0 / 1

Použití zápatí: OK

Výborně! Vaše obsahuje zápatí.

1 / 1

Použití navigace: OK

Výborně! Vaše obsahuje navigaci.

1 / 1

Rozdělení obsahu do sekcí: OK

Výborně! Vaše má obsah rozdělen do sekcí.

1 / 1

Zastaralé elementy: -

Výborně! Vaše stránka neobsahuje žádné zastaralé HTML elementy.

1 / 1


Dosažené skóre:
5 / 6

Tagy pro sociální sítě


Nastavení jazyku: -

Vaše stránka nemá správně nastaven tag s hodnotu pro jazyk stránky!

0 / 1

Nastavení typu obsahu: website

Výborně! Vaše stránka má správně nastaven tag pro typ obsahu stránky.

1 / 1

Nastavení URL: https://www.btcgo.fun

Výborně! Vaše stránka má správně nastaven tag pro URL stránky.

2 / 2

Titulek stránky: BitcoinGo

Výborně! Vaše stránka má správně nastaven tag pro titulek stránky a titulek má přiměřenou velikost.

2 / 2

Popis stránky: Start earning cryptocurrency on the best faucet site in the world by doing tasks, offerwalls, faucet, shortlinks, ptc.

Výborně! Vaše stránka má správně nastaven tag pro popis stránky a titulek má přiměřenou velikost.

2 / 2

Nastavení titulního obrázku: https://btcgo.fun/btcgo.png

Výborně! Vaše stránka má správně nastaven tag pro titulní obrázek stránky.

2 / 2


Dosažené skóre:
9 / 10

Analýza klíčových slov


Počet slov na stránce: 227

Vaše stránka neobsahuje moc textu. Na stránce je '227' slov, zvažte přidání více textu.

1 / 2

Nejčastější slova na stránce:
faucet | your | payment | earn | with | bitcoin | this | money | wallet | external

Mezi nejčastějšími slovy na Vašich stránkách by se měli nacházet Vaše klíčová slova.

1 / 1

Konzistence klíčových slov:
celkový početv titulkuv popisuv nadpisech
faucet5x1x1x2x
your4x2x2x0x
payment4x0x0x1x
earn4x0x0x0x
with3x1x1x0x
bitcoin3x1x0x1x
this3x0x0x0x
money3x0x0x0x
wallet2x0x0x0x
external2x0x0x0x

V titulku, popisu a nadpisech máte málo klíčových zvažte jejich přidání.

0 / 0


Dosažené skóre:
2 / 3

Načítání zdrojů


Použití gzip komprese: Webový server používá gzip kompresy

Výborně! Váš server používá gzip kompresy.

1 / 1

Velikost stránky: 6.1 kB

Výborně! Vaše stránka má přiměřenou velikost.

1 / 1

Soubory k načtení:
Linkované soubory
https://btcgo.fun/assets/images/favicon.ico1.0 kB
https://btcgo.fun/assets/libs/owl.carousel/assets/owl.carousel.min.css?v=4.3.11.1 kB
https://btcgo.fun/assets/libs/owl.carousel/assets/owl.theme.default.min.css?v=4.3.10.5 kB
https://btcgo.fun/assets/css/bootstrap.min.css?v=4.3.126.4 kB
https://btcgo.fun/assets/css/icons.min.css?v=4.3.162.1 kB
https://btcgo.fun/assets/css/app.min.css?v=4.3.113.7 kB
https://btcgo.fun/assets/css/styles.css?v=4.3.11.9 kB
Linkované soubory skriptů
https://btcgo.fun/assets/libs/moment/moment.js33.2 kB
https://btcgo.fun/assets/libs/moment/moment-timezone-with-data.js31.9 kB
https://btcgo.fun/assets/libs/jquery/jquery.min.js30.9 kB
https://btcgo.fun/assets/libs/bootstrap/js/bootstrap.bundle.min.js21.8 kB
https://btcgo.fun/assets/libs/metismenu/metisMenu.min.js1.8 kB
https://btcgo.fun/assets/libs/simplebar/simplebar.min.js13.8 kB
https://btcgo.fun/assets/libs/node-waves/waves.min.js2.3 kB
https://btcgo.fun/assets/libs/jquery.easing/jquery.easing.min.js0.8 kB
https://btcgo.fun/assets/libs/jquery-countdown/jquery.countdown.min.js2.4 kB
https://btcgo.fun/assets/libs/owl.carousel/owl.carousel.min.js11.4 kB
https://btcgo.fun/assets/js/pages/ico-landing.init.js0.8 kB
https://btcgo.fun/assets/js/app.js?v=4.3.12.6 kB
Linkované soubory obrázků
https://btcgo.fun/assets/images/logo.png35.1 kB
https://btcgo.fun/assets/images/logo.png35.1 kB
https://btcgo.fun/assets/images/home/faucet.png5.5 kB
https://btcgo.fun/assets/images/home/ptc.png8.1 kB
https://btcgo.fun/assets/images/home/lottery.png10.0 kB
https://btcgo.fun/assets/images/home/achievement.png4.4 kB
https://btcgo.fun/assets/images/home/mine.png20.8 kB
https://btcgo.fun/assets/images/home/auto.png5.8 kB
https://btcgo.fun/assets/images/home/dice.png10.1 kB
https://btcgo.fun/assets/images/home/level.png8.3 kB
https://btcgo.fun/assets/images/home/rank.png3.7 kB
https://btcgo.fun/assets/images/currencies/btc.png8.7 kB
https://btcgo.fun/assets/images/currencies/bnb.png7.9 kB
https://btcgo.fun/assets/images/currencies/usdt.png8.8 kB
https://btcgo.fun/assets/images/currencies/trx.png5.7 kB
CELKEM438.2 kB

Výborně! Vaše stránka má včetně zdrojového kódu přiměřenou velikost 444.3 kB.

2 / 2

Počet požadavků: 34

Vaše stránka potřebuje k načtení více než 30 dalších HTTP požadavků. Zvažte optimalizaci její počtu.

0 / 1


Dosažené skóre:
4 / 5

Ostatní


Responsivita: Je responsivní

Výborně! Vaše stránka je responsivní a používá meta tag viewport.

1 / 1

Použití schema.org: Nepoužito

Vaše stránka nepoužívá schema.org, zvažte použití strukturovaných dat.

0 / 2

Použití Google Tag Manager: Používá se

Výborně! Vaše stránka používá GTM.

2 / 2

Odkazy na chybové stránky: Neobsahuje

Výborně! Vaše stránka neobsahuje odkazy na chybové stránky.

1 / 1


Dosažené skóre:
4 / 6

Výsledek SEO testu

Zobrazit protokol SEO testu Stáhnout protokol SEO testu
Dosažené skóre:
(52 / 65)

80.0 %