Výsledek SEO testu

Načtení stránky


URL adresa (v případě přesměrování cílová adresa):
https://www.communicationsummit.cz/cs

Načteno:
6. 6. 2022 15:06

Status kód: 200

Výborně! Vaše URL adresa vrací úspěšný stavový HTTP kód.

1 / 1

Typ obsahu: text/html

Výborně! Vaše URL adresa vrací obsah ve formátu HTML.

1 / 1

Počet přesměrování: 3

Vaše URL adresa je 3 krát přesměrována na jinou URL! Pro SEO je lepší používat adresy bez přesměrování.

1 / 2

Protokol: https

Výborně! URL adresa používá šifrovaný HTTPS protokol.

1 / 1

Přesměrování na www: Adresa 'http://prsummit.cz' byla přesměrována na 'https://www.communicationsummit.cz/cs'

Výborně! Verze URL adresy bez www se přesměrovává na URL adresu s www.

1 / 1

Délka URL adresy: 37 znaků

Výborně! Vaše URL adresa má přiměřenou délku.

1 / 1

Soubor robots.txt: -

Na Vašich stránkách je nahrán soubor robots.txt, ale není v něm vyplnéna adresa mapy stránek.

1 / 2

Sitemap: -

V souboru robots.txt není vyplněna adresa mapy stránek.

0 / 2


Dosažené skóre:
7 / 11

Analýza obsahu


Nastavení znakové sady: utf-8

Výborně! Vaše stránka má nastavenu použitou znakovou sadu.

1 / 1

Jazyk: cs

Výborně! Vaše stránka má nastaven použitý jazyk.

1 / 1

Meta titulek: Communication Summit 2022 | 4. 5. 2022 | DOX+, Praha

Výborně! Vaše stránka má nastaven přiměřeně dlouhý titulek.

2 / 2

Meta popis: 5. ročník vrcholného setkání zástupců klientů i komunikačních a marketingových agentur, tedy všech, kteří mají na starosti efektivní komunikaci firem a institucí, včetně státní správy.

Meta popis má méně než 50 znaků. Vaše stránka má nastaven meta popis, ale ten je příliš krátký.

1 / 2

Nadpis H1:
<h1>Téma: Hlavně ať to dává smysl!</h1>

Výborně! Vaše stránka obsahuje nadpis H1.

2 / 2

Pořadí nadpisů:
     <h1>Téma: Hlavně ať to dává smysl!
          <h2>KONEČNĚ OSOBNĚ! 4. 5. 2022 / DOX+, Praha
               <h3>Prezentace řečníků
               <h3>Fotky
               <h3>Klíčové myšlenky
          <h2>Aktuality
               <h3>Peter Field hlavním řečníkem květnového Communicat…
               <h3>Communication Summit 2022 zveřejnil téma, proběhne…
               <h3>Konference Brand Management 2021 spouští videoport…
          <h2>Atmosféra Communication Summitu 2022
          <h2>Máte zájem s Communication Summitem 2023 spojit sv…

Vaše stránka obsahuje více nadpisy a jsou použity ve správném pořadí.

1 / 1

Počet nadpisů: 11

Výborně! Vaše stránka obsahuje přiměřené množství nadpisů.

1 / 1

Délka nadpisů: OK

Výborně! Vaše stránka obsahuje pouze přiměřeně dlouhé nadpisy.

1 / 1

Počet obrázků: 16

Výborně! Vaše stránka obsahuje obrázky.

1 / 1

Počet obrázků bez popisu: 4

Vaše stránka obsahuje obrázky, které nemají vyplněn popisek (atribut alt).

0 / 1

Počet odkazů:
  • Počet interních follow odkazů: 27
  • Počet interních nofollow odkazů: 0

Výborně! Vaše stránka obsahuje dostatečné množství interních follow odkazů.

2 / 2

Počet odkazů:
  • Počet externích follow odkazů: 6
  • Počet externích nofollow odkazů: 0

Výborně! Vaše stránka obsahuje dostatečné množství interních follow odkazů.

2 / 2

Počet tagů iframe: 1

Vaše stránka obsahuje tag iframe, zvažte jejich nahrazení.

0 / 1

Ikona stránky: Ikona stránky je vyplněna
Ikona

Výborně! Vaše stránka má vyplněnou ikonu stránky.

1 / 1

Ikona stránky pro Apple: -

Vaše stránka nemá vyplněnou ikonu stránky pro zařízení Apple.

0 / 2

Odstavce: V odstavcích je umístněn text o délce 882 znaků. Délka veškerého textu na stránce je 1515 znaků.

Výborně! Více než polovina veškerého textu na stránce je umístěna v odstavcích.

1 / 1

Nadbytečný obsah: Stránka obsahuje obsah v komentářích: 'End Google Tag Manager (noscript) ...'.

Na stránce je v komentářích umístěn nadbytečný obsah. Zvažte odstranění tohoto nadbytečného obsahu.

0 / 1


Dosažené skóre:
17 / 23

HTML 5


Použití HTML 5: OK

Výborně! Vaše stránka používá standard HTML 5.

1 / 1

Použití záhlaví: OK

Výborně! Vaše obsahuje záhlaví.

1 / 1

Použití zápatí: OK

Výborně! Vaše obsahuje zápatí.

1 / 1

Použití navigace: OK

Výborně! Vaše obsahuje navigaci.

1 / 1

Rozdělení obsahu do sekcí: NE

Vaše stránka nemá rozdělen obsah do sekcí. Zvažte rozdělení obsahu do tagů section.

0 / 1

Zastaralé elementy: -

Výborně! Vaše stránka neobsahuje žádné zastaralé HTML elementy.

1 / 1


Dosažené skóre:
5 / 6

Tagy pro sociální sítě


Nastavení jazyku: -

Vaše stránka nemá správně nastaven tag s hodnotu pro jazyk stránky!

0 / 1

Nastavení typu obsahu: -

Vaše stránka nemá správně nastaven tag s hodnotu pro typ obsahu stránky!

0 / 1

Nastavení URL: -

Vaše stránka nemá správně nastaven tag s hodnotu pro URL stránky!

0 / 2

Titulek stránky: Communication Summit 2022 | 4. 5. 2022 | DOX+, Praha

Výborně! Vaše stránka má správně nastaven tag pro titulek stránky a titulek má přiměřenou velikost.

2 / 2

Popis stránky: -

Vaše stránka nemá správně nastaven tag s hodnotu pro popis stránky!

0 / 2

Nastavení titulního obrázku: /assets/og_image_preview-gallery-BE_CS_web_visual.png

Vaše stránka má nastaven tag pro titulní obrázek stránky, ale jeho hodnota neobsahuje validní absolutní URL adresu.

1 / 2


Dosažené skóre:
3 / 10

Analýza klíčových slov


Počet slov na stránce: 222

Vaše stránka neobsahuje moc textu. Na stránce je '222' slov, zvažte přidání více textu.

1 / 2

Nejčastější slova na stránce:
communication | 2022 | summit | zobrazit | 2021 | osobně | blue | konferenci | konference | května

Mezi nejčastějšími slovy na Vašich stránkách by se měli nacházet Vaše klíčová slova.

1 / 1

Konzistence klíčových slov:
celkový početv titulkuv popisuv nadpisech
communication7x1x0x4x
20226x2x0x3x
summit4x1x0x1x
zobrazit4x0x0x0x
20214x0x0x1x
osobně3x0x0x2x
blue3x0x0x0x
konferenci3x0x0x0x
konference3x0x0x1x
května3x0x0x1x

V titulku, popisu a nadpisech máte málo klíčových zvažte jejich přidání.

0 / 0


Dosažené skóre:
2 / 3

Načítání zdrojů


Použití gzip komprese: Webový server používá gzip kompresy

Výborně! Váš server používá gzip kompresy.

1 / 1

Velikost stránky: 7.6 kB

Výborně! Vaše stránka má přiměřenou velikost.

1 / 1

Soubory k načtení:
Linkované soubory
/img/cached/containers/assets/misc/tfqwfepdffwuobmgqdds-kopie.png/08b857e193a4ea0b5bf12c16bdda44c4.png96.5 kB
/assets/favicon/site.webmanifest4.6 kB
/css/styles.css?id=d435089280b24192d0c4b980f2cd96d742.2 kB
Linkované soubory skriptů
/js/site.js?id=2ea60e1368d7a97c621a985d3f13d6a02.7 kB
Linkované soubory obrázků
/assets/tfqwfepdffwuobmgqdds.jpeg8.5 kB
/assets/BE_Communication_Summit_logo_2021-01_color_without_year_kopie.png12.1 kB
/assets/cs/2022/CS_vizu_l_web_714_x_400_px.png196.7 kB
/img/cached/containers/assets/cs/2022/52058112887_c1c716aa6d_c.jpg/81b1b70e54370138c8041f2d2ace6ad5.jpg30.0 kB
/img/cached/containers/assets/cs/2022/52058117557_6f711f3444_c.jpg/8ee3530ddc773c60e04eea0e1fd80d3e.jpg17.6 kB
/img/cached/containers/assets/cs/2022/52059636740_3c897e0dee_c.jpg/ce31631e8f09497d198dbb5f63e5cb36.jpg29.4 kB
/img/cached/containers/assets/cs/2022/52059640970_7906aacdc6_c.jpg/12f77c5d12dc9a1e1468f13637040bf1.jpg35.1 kB
/img/cached/containers/assets/cs/2022/52059391579_6b4c828f59_c.jpg/b1f97c093a6e9f1eed0cc2cd32ea60d7.jpg33.4 kB
/img/cached/containers/assets/cs/2022/52059151731_6de034fd74_c.jpg/69ffb70a5e26362895abb055c7dfb9f6.jpg26.6 kB
/img/cached/containers/assets/cs/2022/52059182678_6e0a259282_c.jpg/6171b95f44467da083266e25c7ccc201.jpg22.1 kB
/img/cached/containers/assets/cs/2022/52059635915_59051cc7af_c.jpg/71539ef66706cfbca92ba5ceec480a58.jpg25.4 kB
/img/cached/containers/assets/cs/2022/52059155781_d2374924da_c.jpg/4ce9d71c87ae734a65b3bbcc997348b2.jpg19.7 kB
/img/cached/containers/assets/cs/2022/52059385804_82d0b7007b_c.jpg/b63869d08cc3328365b2887ba1e0ff36.jpg30.7 kB
/img/cached/containers/assets/cs/2022/52058117812_ae29e1d80d_c.jpg/1126391e6a4bdada57eb32062d3eeb23.jpg24.2 kB
/img/cached/containers/assets/cs/2022/52059386354_2bb0d20707_c.jpg/d5945f57c6864becbbf09d6c50ec973d.jpg30.2 kB
/assets/idmagkvx3trjlmau5lzr.svg3.6 kB
CELKEM691.2 kB

Výborně! Vaše stránka má včetně zdrojového kódu přiměřenou velikost 698.8 kB.

2 / 2

Počet požadavků: 20

Výborně! Vaše stránka potřebuje k načtení přiměřený počet požadavků.

1 / 1


Dosažené skóre:
5 / 5

Ostatní


Responsivita: Je responsivní

Výborně! Vaše stránka je responsivní a používá meta tag viewport.

1 / 1

Použití schema.org: Nepoužito

Vaše stránka nepoužívá schema.org, zvažte použití strukturovaných dat.

0 / 2

Použití Google Tag Manager: Používá se

Výborně! Vaše stránka používá GTM.

2 / 2

Odkazy na chybové stránky: Neobsahuje

Výborně! Vaše stránka neobsahuje odkazy na chybové stránky.

1 / 1


Dosažené skóre:
4 / 6

Výsledek SEO testu

Zobrazit protokol SEO testu Stáhnout protokol SEO testu
Dosažené skóre:
(43 / 64)

67.2 %

Kdo jsme a co umíme?

Jsme jedna z předních firem na poli SEO v ČR.

V oboru SEO působíme již řadu let a SEO je naší primární činností. Umíme vylepšit Vaše pozice ve vyhledávačích a tím zvýšit relevantní návštěvnost Vašeho webu. Naše cenová politika je dostupná většině, přesto zachováváme vysokou kvalitu našich služeb.

máme
11
let zkušeností
pomohli jsme
1328
klientům
právě teď máme
211
webů pod palcem
náš tým napsal již
358467
PR článků

+420 724 761 988 / info@seolight.cz

Kontaktní formulář