Výsledek SEO testu

Poslední testované URL z domény csszampach.cz:

Načtení stránky


URL adresa (v případě přesměrování cílová adresa):
https://www.csszampach.cz/

Načteno:
12. 12. 2023 07:31

Status kód: 200

Výborně! Vaše URL adresa vrací úspěšný stavový HTTP kód.

1 / 1

Typ obsahu: text/html

Výborně! Vaše URL adresa vrací obsah ve formátu HTML.

1 / 1

Počet přesměrování: 0

Výborně! URL adresa míří přímo na Váš obsah.

2 / 2

Protokol: https

Výborně! URL adresa používá šifrovaný HTTPS protokol.

1 / 1

Přesměrování: Chyba

Obě adresy 'https://csszampach.cz' a 'https://www.csszampach.cz' jsou dostupné. Jedná se o duplicitní obsah, jednu z adres přesměrujte na druhou.

0 / 1

Délka URL adresy: 26 znaků

Výborně! Vaše URL adresa má přiměřenou délku.

1 / 1

Soubor robots.txt: - [HTTP 201]

Na Vašich stránkách není nahrán soubor robots.txt.

0 / 2

Sitemap: -

V souboru robots.txt není vyplněna adresa mapy stránek.

0 / 2


Dosažené skóre:
6 / 11

Analýza obsahu


Nastavení znakové sady: utf-8

Výborně! Vaše stránka má nastavenu použitou znakovou sadu.

1 / 1

Pozice meta tagu se znakovou sadou: 55 - 123 B

Výborně! Nastavení znakové sady je na Vaší stránce umístěno v prvních 1024 bytech.

1 / 1

Jazyk: en

Výborně! Vaše stránka má nastaven použitý jazyk.

1 / 1

Meta titulek: Centrum sociálních služeb Žampach

Výborně! Vaše stránka má nastaven přiměřeně dlouhý titulek.

2 / 2

Meta popis: Domov pod hradem Žampach je příspěvkovou organizací Pardubického kraje, která poskytuje nyní tři druhy sociálních pobytových služeb. Tyto služby jsou určeny pro zdravotně postižené osoby s mentálním postižením a eventuálně s přidruženou tělesnou nebo smyslovou vadou.

Meta popis má více než 255 znaků. Vaše stránka má nastaven meta popis, ale ten je příliš dlouhý.

1 / 2

Nadpis H1:
<h1>DOMOV POD HRADEM ŽAMPACH</h1>
<h1>DOMOV PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM</h1>
<h1>CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ</h1>
<h1>PODPORA SAMOSTATNÉHO BYDLENÍ</h1>
<h1>ODLEHČOVACÍ SLUŽBA</h1>
<h1>SOCIÁLNĚ TERAPEUTICKÉ DÍLNY</h1>

Vaše stránka obsahuje více nadpisů úrovně H1. Pro SEO je nejlepší, když stránka obsahuje právě jeden nadpis úrovně H1.

1 / 2

Pořadí nadpisů:
     <h1>DOMOV POD HRADEM ŽAMPACH
     <h1>DOMOV PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM
     <h1>CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ
     <h1>PODPORA SAMOSTATNÉHO BYDLENÍ
     <h1>ODLEHČOVACÍ SLUŽBA
     <h1>SOCIÁLNĚ TERAPEUTICKÉ DÍLNY
                              <h6>Domov pro osoby se zdravotním postižením
                              <h6>Chráněné bydlení
                              <h6>Podpora samostatného bydlení
                              <h6>Odlehčovací služba
                              <h6>Sociálně terapeutické dílny
          <h2>VÍTEJTE NA STRÁNKÁCH DOMOVA POD HRADEM ŽAMPACH
          <h2>Novinky a aktuality
                         <h5>Veřejná sbírka nadace ČSOB 2023
                         <h5>Rozsvěcení stromu Letohrad
                         <h5>VÁNOČNÍ JARMARK ŽAMPACH 2023
                         <h5>Jarmark KrÚ Pardubického kraje
          <h2>DOMOV POD HRADEM ŽAMPACH
          <h2>Naše základní hodnoty
                         <h5>respekt - vstřícnost - spolupráce - profesionalita…
          <h2>Novinky ve fotogalerii
          <h2>Přihlášení odběru novinek
          <h2>Doporučujeme
          <h2>Podporují nás
                         <h5>Kontakt
                         <h5>rychlé odkazy
                         <h5>
                              <h6>
                              <h6>
                              <h6>
                         <h5>KCFinder www.csszampach.cz
                         <h5>Přidání novinky www.csszampach.cz
                         <h5>Editace novinky www.csszampach.cz
                         <h5>Seznam novinek
                         <h5>Přidání článku www.csszampach.cz
                         <h5>Editace článku www.csszampach.cz
                         <h5>Seznam článků www.csszampach.cz
                         <h5>Přidání menu www.csszampach.cz
                         <h5>Seznam menu www.csszampach.cz

Nadpisy na Vaši stránce nejsou ve správném pořadí!

0 / 1

Počet nadpisů: 39

Vaše stránka obsahuje více než 20 nadpisů.

0 / 1

Délka nadpisů: OK

Výborně! Vaše stránka obsahuje pouze přiměřeně dlouhé nadpisy.

1 / 1

Počet obrázků: 238

Výborně! Vaše stránka obsahuje obrázky.

1 / 1

Počet obrázků bez popisu: 9

Vaše stránka obsahuje obrázky, které nemají vyplněn popisek (atribut alt).

0 / 1

Počet odkazů:
 • Počet interních follow odkazů: 209
 • Počet interních nofollow odkazů: 0

Výborně! Vaše stránka obsahuje dostatečné množství interních follow odkazů.

2 / 2

Počet odkazů:
 • Počet externích follow odkazů: 24
 • Počet externích nofollow odkazů: 0

Výborně! Vaše stránka obsahuje dostatečné množství interních follow odkazů.

2 / 2

Počet tagů iframe: 0

Výborně! Vaše stránka neobsahuje tag iframe.

1 / 1

Ikona stránky: Ikona stránky je vyplněna
Ikona

Výborně! Vaše stránka má vyplněnou ikonu stránky.

1 / 1

Ikona stránky pro Apple: Ikona stránky je vyplněna
Ikona

Výborně! Vaše stránka má vyplněnou ikonu stránky pro zařízení Apple.

2 / 2

Odstavce: V odstavcích je umístněn text o délce 3838 znaků. Délka veškerého textu na stránce je 10136 znaků.

V odstavcích je umístěno méně než polovina veškerého textu na stránce. Zvažte pro umístění textu použití odstavců.

0 / 1

Nadbytečný obsah: Stránka obsahuje obsah v komentářích: '<div class="modal-footer"> <button type="button" c ...'.

Na stránce je v komentářích umístěn nadbytečný obsah. Zvažte odstranění tohoto nadbytečného obsahu.

0 / 1


Dosažené skóre:
17 / 24

HTML 5


Použití HTML 5: OK

Výborně! Vaše stránka používá standard HTML 5.

1 / 1

Použití záhlaví: OK

Výborně! Vaše obsahuje záhlaví.

1 / 1

Použití zápatí: OK

Výborně! Vaše obsahuje zápatí.

1 / 1

Použití navigace: OK

Výborně! Vaše obsahuje navigaci.

1 / 1

Rozdělení obsahu do sekcí: OK

Výborně! Vaše má obsah rozdělen do sekcí.

1 / 1

Zastaralé elementy: -

Výborně! Vaše stránka neobsahuje žádné zastaralé HTML elementy.

1 / 1


Dosažené skóre:
6 / 6

Tagy pro sociální sítě


Nastavení jazyku: -

Vaše stránka nemá správně nastaven tag s hodnotu pro jazyk stránky!

0 / 1

Nastavení typu obsahu: article

Výborně! Vaše stránka má správně nastaven tag pro typ obsahu stránky.

1 / 1

Nastavení URL: www.csszampach.cz

Vaše stránka má nastaven tag pro URL stránky, ale jeho hodnota neobsahuje validní absolutní URL adresu.

1 / 2

Titulek stránky: Centrum sociálních služeb Žampach

Výborně! Vaše stránka má správně nastaven tag pro titulek stránky a titulek má přiměřenou velikost.

2 / 2

Popis stránky: Domov pod hradem Žampach je příspěvkovou organizací Pardubického kraje, která poskytuje nyní tři druhy sociálních pobytových služeb. Tyto služby jsou určeny pro zdravotně postižené osoby s mentálním postižením a eventuálně s přidruženou tělesnou nebo smyslovou vadou.

Vaše stránka má nastaven tag pro popis stránky, ale jeho hodnota je větší než 255 znaků. Zvažte jeho zkrácení.

1 / 2

Nastavení titulního obrázku: www.csszampach.cz/obrazky/loga/logo.svg

Vaše stránka má nastaven tag pro titulní obrázek stránky, ale jeho hodnota neobsahuje validní absolutní URL adresu.

1 / 2


Dosažené skóre:
6 / 10

Analýza klíčových slov


Počet slov na stránce: 1197

Výborně! Vaše stránka obsahuje dostatečné množství slov. Na stránce je '1197' slov.

2 / 2

Nejčastější slova na stránce:
wwwcsszampachcz | žampach | formulář | color | načítá | translatez0; | 1000; | hidden; | sociálních | služba

Mezi nejčastějšími slovy na Vašich stránkách by se měli nacházet Vaše klíčová slova.

1 / 1

Konzistence klíčových slov:
celkový početv titulkuv popisuv nadpisech
wwwcsszampachcz10x0x0x8x
žampach10x1x1x4x
formulář9x0x0x0x
color9x0x0x0x
načítá9x0x0x0x
translatez0;8x0x0x0x
1000;8x0x0x0x
hidden;8x0x0x0x
sociálních8x1x1x0x
služba8x0x0x2x

V titulku, popisu a nadpisech máte málo klíčových zvažte jejich přidání.

0 / 0


Dosažené skóre:
3 / 3

Načítání zdrojů


Použití gzip komprese: Webový server nepoužívá gzip kompresy

Zvažte použití gzip komprese na webovém serveru.

0 / 1

Velikost stránky: 232.0 kB

Výborně! Vaše stránka má přiměřenou velikost.

1 / 1

Soubory k načtení:
Linkované soubory
/apple-touch-icon.png24.6 kB
/favicon-32x32.png3.1 kB
/favicon-16x16.png1.5 kB
/site.webmanifest0.4 kB
/safari-pinned-tab.svg12.0 kB
./source/css/bootstrap_4.3.1.min.css155.8 kB
./source/css/font-awesome_4.7.0.min.css31.0 kB
./source/css/swipebox_1.3.0.min.css4.3 kB
./source/css/jquery-ui_1.12.1.min.css32.1 kB
./source/plugins/easyautocomplete/easy-autocomplete.min.css8.2 kB
source/css/plugins.css0.9 kB
./source/css/grideditor_1.3.0.css11.7 kB
Linkované soubory skriptů
source/js/modernizr-3.5.0.min.js8.6 kB
./source/js/vendor/jquery-3.2.1.min.js86.7 kB
./source/js/jquery-ui_1.12.1.min.js253.7 kB
./source/js/bootstrap.bundle_4.3.1.min.js78.6 kB
./source/js/popper.min.js19.2 kB
./source/js/jquery.swipebox_1.4.4.min.js13.0 kB
./source/plugins/easyautocomplete/jquery.easy-autocomplete.min.js15.8 kB
./source/js/js.cookie.js4.2 kB
/admin/ckeditor/ckeditor.js716.9 kB
./source/js/jquery.grideditor_1.3.0.min.js11.3 kB
source/js/plugins.js181.8 kB
source/js/active.js8.7 kB
source/js/scripts.js7.3 kB
Linkované soubory obrázků
obrazky/loga/logo.svg339.6 kB
obrazky/loga/logo.svg339.6 kB
/obrazky/slide/sluzby/logo_dozp_w.svg2.7 kB
/obrazky/slide/sluzby/logo_chb_w.svg3.5 kB
/obrazky/slide/sluzby/logo_psb_w.svg26.1 kB
/obrazky/slide/sluzby/logo_os_w.svg10.1 kB
/obrazky/slide/sluzby/logo_std_w.svg14.0 kB
https://www.csszampach.cz/obrazky/doporucujeme/doporucujeme2.png106.7 kB
https://www.csszampach.cz/obrazky/doporucujeme/doporucujeme5.png93.7 kB
/files/images/obrazky/novinky/matrace_csob_2023.jpg167.0 kB
/files/images/%3AGALERIE/prezentace_sluzeb/2023_jarmark_letohrad/IMG-20231203-WA0010.jpg233.3 kB
/files/images/%3AGALERIE/akce_verejnost/vanocni_akce/2023_jarmark/IMG_6672.JPG194.1 kB
/files/images/%3AGALERIE/prezentace_sluzeb/2023_jarmark_pk/IMG-20231129-WA0026.jpg252.7 kB
obrazky/loga/pardubicky_kraj_znak.svg455.5 kB
/images/slide/timthumb.php?src=/galerie/akce_verejnost/vanocni_akce/2023_jarmark/IMG_6582.JPG&h=400&w=600&zc=165.9 kB
/images/slide/timthumb.php?src=/galerie/akce_verejnost/vanocni_akce/2023_jarmark/IMG_6640.JPG&h=400&w=600&zc=163.7 kB
/images/slide/timthumb.php?src=/galerie/akce_verejnost/vanocni_akce/2023_jarmark/IMG_6602.JPG&h=400&w=600&zc=145.7 kB
/images/slide/timthumb.php?src=/galerie/akce_verejnost/vanocni_akce/2023_jarmark/IMG_8803.JPG&h=400&w=600&zc=197.5 kB
/images/slide/timthumb.php?src=/galerie/akce_verejnost/vanocni_akce/2023_jarmark/IMG_6659.JPG&h=400&w=600&zc=161.1 kB
/images/slide/timthumb.php?src=/galerie/akce_verejnost/vanocni_akce/2023_jarmark/IMG_8676.JPG&h=400&w=600&zc=1101.9 kB
/images/slide/timthumb.php?src=/galerie/akce_verejnost/vanocni_akce/2023_jarmark/IMG_8768.JPG&h=400&w=600&zc=199.2 kB
/images/slide/timthumb.php?src=/galerie/akce_verejnost/vanocni_akce/2023_jarmark/IMG_8653.JPG&h=400&w=600&zc=166.8 kB
/images/slide/timthumb.php?src=/galerie/akce_verejnost/vanocni_akce/2023_jarmark/IMG_8764.JPG&h=400&w=600&zc=168.6 kB
/images/slide/timthumb.php?src=/galerie/akce_verejnost/vanocni_akce/2023_jarmark/IMG_8742.JPG&h=400&w=600&zc=156.6 kB
/images/slide/timthumb.php?src=/galerie/akce_verejnost/vanocni_akce/2023_jarmark/IMG_8712.JPG&h=400&w=600&zc=161.7 kB
/images/slide/timthumb.php?src=/galerie/akce_verejnost/vanocni_akce/2023_jarmark/IMG_8773.JPG&h=400&w=600&zc=184.0 kB
/images/slide/timthumb.php?src=/galerie/akce_verejnost/vanocni_akce/2023_jarmark/IMG_8801.JPG&h=400&w=600&zc=185.9 kB
/images/slide/timthumb.php?src=/galerie/akce_verejnost/vanocni_akce/2023_jarmark/IMG_8713.JPG&h=400&w=600&zc=162.0 kB
/images/slide/timthumb.php?src=/galerie/akce_verejnost/vanocni_akce/2023_jarmark/IMG_8800.JPG&h=400&w=600&zc=187.7 kB
/images/slide/timthumb.php?src=/galerie/akce_verejnost/vanocni_akce/2023_jarmark/20231129_171846.jpg&h=400&w=600&zc=1105.6 kB
/images/slide/timthumb.php?src=/galerie/akce_verejnost/vanocni_akce/2023_jarmark/20231129_134618.jpg&h=400&w=600&zc=1131.4 kB
/images/slide/timthumb.php?src=/galerie/akce_verejnost/vanocni_akce/2023_jarmark/jarmark_2023_plakat.jpg&h=400&w=600&zc=168.7 kB
/images/slide/timthumb.php?src=/galerie/akce_verejnost/vanocni_akce/2023_jarmark/IMG_6486.JPG&h=400&w=600&zc=174.4 kB
/images/slide/timthumb.php?src=/galerie/akce_verejnost/vanocni_akce/2023_jarmark/IMG_6663.JPG&h=400&w=600&zc=166.1 kB
/images/slide/timthumb.php?src=/galerie/akce_verejnost/vanocni_akce/2023_jarmark/20231129_134613.jpg&h=400&w=600&zc=1116.4 kB
/images/slide/timthumb.php?src=/galerie/akce_verejnost/vanocni_akce/2023_jarmark/20231129_172041.jpg&h=400&w=600&zc=1106.6 kB
/images/slide/timthumb.php?src=/galerie/akce_verejnost/vanocni_akce/2023_jarmark/IMG_6560.JPG&h=400&w=600&zc=167.4 kB
/images/slide/timthumb.php?src=/galerie/akce_verejnost/vanocni_akce/2023_jarmark/20231129_134748.jpg&h=400&w=600&zc=1119.5 kB
/images/slide/timthumb.php?src=/galerie/akce_verejnost/vanocni_akce/2023_jarmark/IMG_8670.JPG&h=400&w=600&zc=179.8 kB
/images/slide/timthumb.php?src=/galerie/akce_verejnost/vanocni_akce/2023_jarmark/IMG_6578.JPG&h=400&w=600&zc=178.9 kB
/images/slide/timthumb.php?src=/galerie/akce_verejnost/vanocni_akce/2023_jarmark/IMG_8659.JPG&h=400&w=600&zc=169.7 kB
/images/slide/timthumb.php?src=/galerie/akce_verejnost/vanocni_akce/2023_jarmark/IMG_8686.JPG&h=400&w=600&zc=174.5 kB
/images/slide/timthumb.php?src=/galerie/akce_verejnost/vanocni_akce/2023_jarmark/IMG_8700.JPG&h=400&w=600&zc=188.4 kB
/images/slide/timthumb.php?src=/galerie/akce_verejnost/vanocni_akce/2023_jarmark/IMG_8654.JPG&h=400&w=600&zc=161.1 kB
/images/slide/timthumb.php?src=/galerie/akce_verejnost/vanocni_akce/2023_jarmark/IMG_8732.JPG&h=400&w=600&zc=170.5 kB
/images/slide/timthumb.php?src=/galerie/akce_verejnost/vanocni_akce/2023_jarmark/IMG_6655.JPG&h=400&w=600&zc=162.0 kB
/images/slide/timthumb.php?src=/galerie/akce_verejnost/vanocni_akce/2023_jarmark/IMG_8734.JPG&h=400&w=600&zc=138.4 kB
/images/slide/timthumb.php?src=/galerie/akce_verejnost/vanocni_akce/2023_jarmark/IMG_8707.JPG&h=400&w=600&zc=172.9 kB
/images/slide/timthumb.php?src=/galerie/akce_verejnost/vanocni_akce/2023_jarmark/IMG_8660.JPG&h=400&w=600&zc=163.6 kB
/images/slide/timthumb.php?src=/galerie/akce_verejnost/vanocni_akce/2023_jarmark/IMG_6448.JPG&h=400&w=600&zc=177.2 kB
/images/slide/timthumb.php?src=/galerie/akce_verejnost/vanocni_akce/2023_jarmark/IMG_6575.JPG&h=400&w=600&zc=169.4 kB
/images/slide/timthumb.php?src=/galerie/akce_verejnost/vanocni_akce/2023_jarmark/20231129_134609.jpg&h=400&w=600&zc=1115.5 kB
/images/slide/timthumb.php?src=/galerie/akce_verejnost/vanocni_akce/2023_jarmark/IMG_8706.JPG&h=400&w=600&zc=166.6 kB
/images/slide/timthumb.php?src=/galerie/akce_verejnost/vanocni_akce/2023_jarmark/IMG_8769.JPG&h=400&w=600&zc=189.7 kB
/images/slide/timthumb.php?src=/galerie/akce_verejnost/vanocni_akce/2023_jarmark/IMG_8807.JPG&h=400&w=600&zc=167.1 kB
/images/slide/timthumb.php?src=/galerie/akce_verejnost/vanocni_akce/2023_jarmark/IMG_6611.JPG&h=400&w=600&zc=159.6 kB
/images/slide/timthumb.php?src=/galerie/akce_verejnost/vanocni_akce/2023_jarmark/IMG_6627.JPG&h=400&w=600&zc=157.0 kB
/images/slide/timthumb.php?src=/galerie/akce_verejnost/vanocni_akce/2023_jarmark/IMG_8738.JPG&h=400&w=600&zc=169.0 kB
/images/slide/timthumb.php?src=/galerie/akce_verejnost/vanocni_akce/2023_jarmark/IMG_8719.JPG&h=400&w=600&zc=163.1 kB
/images/slide/timthumb.php?src=/galerie/akce_verejnost/vanocni_akce/2023_jarmark/IMG_8669.JPG&h=400&w=600&zc=184.6 kB
/images/slide/timthumb.php?src=/galerie/akce_verejnost/vanocni_akce/2023_jarmark/IMG_8802.JPG&h=400&w=600&zc=194.7 kB
/images/slide/timthumb.php?src=/galerie/akce_verejnost/vanocni_akce/2023_jarmark/IMG_6502.JPG&h=400&w=600&zc=181.6 kB
/images/slide/timthumb.php?src=/galerie/akce_verejnost/vanocni_akce/2023_jarmark/20231129_171929.jpg&h=400&w=600&zc=1113.6 kB
/images/slide/timthumb.php?src=/galerie/akce_verejnost/vanocni_akce/2023_jarmark/IMG_8751.JPG&h=400&w=600&zc=172.4 kB
/images/slide/timthumb.php?src=/galerie/akce_verejnost/vanocni_akce/2023_jarmark/IMG_6517.JPG&h=400&w=600&zc=175.8 kB
/images/slide/timthumb.php?src=/galerie/akce_verejnost/vanocni_akce/2023_jarmark/IMG_8691.JPG&h=400&w=600&zc=168.0 kB
/images/slide/timthumb.php?src=/galerie/akce_verejnost/vanocni_akce/2023_jarmark/IMG_8737.JPG&h=400&w=600&zc=176.2 kB
/images/slide/timthumb.php?src=/galerie/akce_verejnost/vanocni_akce/2023_jarmark/IMG_6484.JPG&h=400&w=600&zc=171.5 kB
/images/slide/timthumb.php?src=/galerie/akce_verejnost/vanocni_akce/2023_jarmark/IMG_8701.JPG&h=400&w=600&zc=180.0 kB
/images/slide/timthumb.php?src=/galerie/akce_verejnost/vanocni_akce/2023_jarmark/IMG_6756.JPG&h=400&w=600&zc=169.2 kB
/images/slide/timthumb.php?src=/galerie/akce_verejnost/vanocni_akce/2023_jarmark/IMG_6598.JPG&h=400&w=600&zc=159.3 kB
/images/slide/timthumb.php?src=/galerie/akce_verejnost/vanocni_akce/2023_jarmark/IMG_8702.JPG&h=400&w=600&zc=182.3 kB
/images/slide/timthumb.php?src=/galerie/akce_verejnost/vanocni_akce/2023_jarmark/000.jpg&h=400&w=600&zc=1107.9 kB
/images/slide/timthumb.php?src=/galerie/akce_verejnost/vanocni_akce/2023_jarmark/IMG_6567.JPG&h=400&w=600&zc=156.3 kB
/images/slide/timthumb.php?src=/galerie/akce_verejnost/vanocni_akce/2023_jarmark/IMG_6461.JPG&h=400&w=600&zc=1107.7 kB
/images/slide/timthumb.php?src=/galerie/akce_verejnost/vanocni_akce/2023_jarmark/IMG_6498.JPG&h=400&w=600&zc=174.3 kB
/images/slide/timthumb.php?src=/galerie/akce_verejnost/vanocni_akce/2023_jarmark/IMG_8723.JPG&h=400&w=600&zc=169.4 kB
/images/slide/timthumb.php?src=/galerie/akce_verejnost/vanocni_akce/2023_jarmark/IMG_6739.JPG&h=400&w=600&zc=171.9 kB
/images/slide/timthumb.php?src=/galerie/akce_verejnost/vanocni_akce/2023_jarmark/IMG_8672.JPG&h=400&w=600&zc=178.1 kB
/images/slide/timthumb.php?src=/galerie/akce_verejnost/vanocni_akce/2023_jarmark/IMG_6471.JPG&h=400&w=600&zc=179.0 kB
/images/slide/timthumb.php?src=/galerie/akce_verejnost/vanocni_akce/2023_jarmark/IMG_6745.JPG&h=400&w=600&zc=164.2 kB
/images/slide/timthumb.php?src=/galerie/akce_verejnost/vanocni_akce/2023_jarmark/IMG_6548.JPG&h=400&w=600&zc=171.0 kB
/images/slide/timthumb.php?src=/galerie/akce_verejnost/vanocni_akce/2023_jarmark/20231129_172033.jpg&h=400&w=600&zc=181.2 kB
/images/slide/timthumb.php?src=/galerie/akce_verejnost/vanocni_akce/2023_jarmark/IMG_8788.JPG&h=400&w=600&zc=190.6 kB
/images/slide/timthumb.php?src=/galerie/akce_verejnost/vanocni_akce/2023_jarmark/IMG_8739.JPG&h=400&w=600&zc=160.9 kB
/images/slide/timthumb.php?src=/galerie/akce_verejnost/vanocni_akce/2023_jarmark/IMG_6735.JPG&h=400&w=600&zc=168.2 kB
/images/slide/timthumb.php?src=/galerie/akce_verejnost/vanocni_akce/2023_jarmark/IMG_6689.JPG&h=400&w=600&zc=167.6 kB
/images/slide/timthumb.php?src=/galerie/akce_verejnost/vanocni_akce/2023_jarmark/IMG_8696.JPG&h=400&w=600&zc=184.1 kB
/images/slide/timthumb.php?src=/galerie/akce_verejnost/vanocni_akce/2023_jarmark/IMG_6672.JPG&h=400&w=600&zc=164.7 kB
/images/slide/timthumb.php?src=/galerie/akce_verejnost/vanocni_akce/2023_jarmark/IMG_8808.JPG&h=400&w=600&zc=168.8 kB
/images/slide/timthumb.php?src=/galerie/akce_verejnost/vanocni_akce/2023_jarmark/IMG_6566.JPG&h=400&w=600&zc=171.1 kB
/images/slide/timthumb.php?src=/galerie/akce_verejnost/vanocni_akce/2023_jarmark/IMG_6750.JPG&h=400&w=600&zc=179.9 kB
/images/slide/timthumb.php?src=/galerie/akce_verejnost/vanocni_akce/2023_jarmark/IMG_6570.JPG&h=400&w=600&zc=161.5 kB
/images/slide/timthumb.php?src=/galerie/akce_verejnost/vanocni_akce/2023_jarmark/IMG_8684.JPG&h=400&w=600&zc=176.7 kB
/images/slide/timthumb.php?src=/galerie/akce_verejnost/vanocni_akce/2023_jarmark/IMG_6477.JPG&h=400&w=600&zc=169.7 kB
/images/slide/timthumb.php?src=/galerie/akce_verejnost/vanocni_akce/2023_jarmark/IMG_8661.JPG&h=400&w=600&zc=188.2 kB
/images/slide/timthumb.php?src=/galerie/akce_verejnost/vanocni_akce/2023_jarmark/IMG_8709.JPG&h=400&w=600&zc=166.4 kB
/images/slide/timthumb.php?src=/galerie/akce_verejnost/vanocni_akce/2023_jarmark/IMG_8756.JPG&h=400&w=600&zc=161.3 kB
/images/slide/timthumb.php?src=/galerie/akce_verejnost/vanocni_akce/2023_jarmark/IMG_8733.JPG&h=400&w=600&zc=158.5 kB
/images/slide/timthumb.php?src=/galerie/akce_verejnost/vanocni_akce/2023_jarmark/20231129_171824.jpg&h=400&w=600&zc=1106.4 kB
/images/slide/timthumb.php?src=/galerie/akce_verejnost/vanocni_akce/2023_jarmark/IMG_8725.JPG&h=400&w=600&zc=172.8 kB
/images/slide/timthumb.php?src=/galerie/akce_verejnost/vanocni_akce/2023_jarmark/IMG_8760.JPG&h=400&w=600&zc=184.2 kB
/images/slide/timthumb.php?src=/galerie/akce_verejnost/vanocni_akce/2023_jarmark/IMG_6678.JPG&h=400&w=600&zc=191.9 kB
/images/slide/timthumb.php?src=/galerie/akce_verejnost/vanocni_akce/2023_jarmark/IMG_6523.JPG&h=400&w=600&zc=174.2 kB
/images/slide/timthumb.php?src=/galerie/akce_verejnost/vanocni_akce/2023_jarmark/IMG_8720.JPG&h=400&w=600&zc=196.5 kB
/images/slide/timthumb.php?src=/galerie/akce_verejnost/vanocni_akce/2023_jarmark/IMG_8690.JPG&h=400&w=600&zc=167.7 kB
/images/slide/timthumb.php?src=/galerie/akce_verejnost/vanocni_akce/2023_jarmark/IMG_8658.JPG&h=400&w=600&zc=185.7 kB
/images/slide/timthumb.php?src=/galerie/akce_verejnost/vanocni_akce/2023_jarmark/IMG_6591.JPG&h=400&w=600&zc=165.1 kB
/images/slide/timthumb.php?src=/galerie/akce_verejnost/vanocni_akce/2023_jarmark/IMG_6467.JPG&h=400&w=600&zc=179.1 kB
/images/slide/timthumb.php?src=/galerie/akce_verejnost/vanocni_akce/2023_jarmark/20231129_171833.jpg&h=400&w=600&zc=196.4 kB
/images/slide/timthumb.php?src=/galerie/akce_verejnost/vanocni_akce/2023_jarmark/IMG_8699.JPG&h=400&w=600&zc=189.5 kB
/images/slide/timthumb.php?src=/galerie/akce_verejnost/vanocni_akce/2023_jarmark/IMG_8804.JPG&h=400&w=600&zc=188.1 kB
/images/slide/timthumb.php?src=/galerie/akce_verejnost/vanocni_akce/2023_jarmark/IMG_6562.JPG&h=400&w=600&zc=164.6 kB
/images/slide/timthumb.php?src=/galerie/akce_verejnost/vanocni_akce/2023_jarmark/IMG_6540.JPG&h=400&w=600&zc=193.3 kB
/images/slide/timthumb.php?src=/galerie/akce_verejnost/vanocni_akce/2023_jarmark/20231129_134630.jpg&h=400&w=600&zc=1137.9 kB
/images/slide/timthumb.php?src=/galerie/akce_verejnost/vanocni_akce/2023_jarmark/IMG_8806.JPG&h=400&w=600&zc=166.8 kB
/images/slide/timthumb.php?src=/galerie/akce_verejnost/vanocni_akce/2023_jarmark/IMG_6458.JPG&h=400&w=600&zc=1102.6 kB
/images/slide/timthumb.php?src=/galerie/akce_verejnost/vanocni_akce/2023_jarmark/IMG_8685.JPG&h=400&w=600&zc=169.1 kB
/images/slide/timthumb.php?src=/galerie/akce_verejnost/vanocni_akce/2023_jarmark/IMG_8754.JPG&h=400&w=600&zc=163.2 kB
/images/slide/timthumb.php?src=/galerie/akce_verejnost/vanocni_akce/2023_jarmark/IMG_8772.JPG&h=400&w=600&zc=187.9 kB
/images/slide/timthumb.php?src=/galerie/akce_verejnost/vanocni_akce/2023_jarmark/IMG_6607.JPG&h=400&w=600&zc=169.9 kB
/images/slide/timthumb.php?src=/galerie/akce_verejnost/vanocni_akce/2023_jarmark/IMG_6490.JPG&h=400&w=600&zc=184.5 kB
/images/slide/timthumb.php?src=/galerie/akce_verejnost/vanocni_akce/2023_jarmark/IMG_8667.JPG&h=400&w=600&zc=168.3 kB
/images/slide/timthumb.php?src=/galerie/akce_verejnost/vanocni_akce/2023_jarmark/IMG_8704.JPG&h=400&w=600&zc=157.5 kB
/images/slide/timthumb.php?src=/galerie/akce_verejnost/vanocni_akce/2023_jarmark/IMG_6589.JPG&h=400&w=600&zc=192.8 kB
/images/slide/timthumb.php?src=/galerie/akce_verejnost/vanocni_akce/2023_jarmark/IMG_6704.JPG&h=400&w=600&zc=188.8 kB
/images/slide/timthumb.php?src=/galerie/akce_verejnost/vanocni_akce/2023_jarmark/IMG_8765.JPG&h=400&w=600&zc=192.8 kB
/images/slide/timthumb.php?src=/galerie/akce_verejnost/vanocni_akce/2023_jarmark/IMG_8705.JPG&h=400&w=600&zc=154.5 kB
/images/slide/timthumb.php?src=/galerie/akce_verejnost/vanocni_akce/2023_jarmark/IMG_8791.JPG&h=400&w=600&zc=1100.0 kB
/images/slide/timthumb.php?src=/galerie/akce_verejnost/vanocni_akce/2023_jarmark/IMG_6494.JPG&h=400&w=600&zc=175.8 kB
/images/slide/timthumb.php?src=/galerie/akce_verejnost/vanocni_akce/2023_jarmark/IMG_6718.JPG&h=400&w=600&zc=175.6 kB
/images/slide/timthumb.php?src=/galerie/akce_verejnost/vanocni_akce/2023_jarmark/IMG_6644.JPG&h=400&w=600&zc=174.0 kB
/images/slide/timthumb.php?src=/galerie/akce_verejnost/vanocni_akce/2023_jarmark/IMG_8762.JPG&h=400&w=600&zc=168.8 kB
/images/slide/timthumb.php?src=/galerie/akce_verejnost/vanocni_akce/2023_jarmark/IMG_6743.JPG&h=400&w=600&zc=164.9 kB
/images/slide/timthumb.php?src=/galerie/akce_verejnost/vanocni_akce/2023_jarmark/IMG_8749.JPG&h=400&w=600&zc=167.9 kB
/images/slide/timthumb.php?src=/galerie/akce_verejnost/vanocni_akce/2023_jarmark/IMG_8665.JPG&h=400&w=600&zc=157.8 kB
/images/slide/timthumb.php?src=/galerie/akce_verejnost/vanocni_akce/2023_jarmark/IMG_8681.JPG&h=400&w=600&zc=179.2 kB
/obrazky/doporucujeme/doporucujeme1.png91.1 kB
/obrazky/doporucujeme/doporucujeme2.png106.7 kB
/obrazky/doporucujeme/doporucujeme3.png106.5 kB
/obrazky/doporucujeme/doporucujeme4.png88.5 kB
/obrazky/doporucujeme/doporucujeme5.png93.7 kB
/obrazky/doporucujeme/doporucujeme6.png92.2 kB
/obrazky/doporucujeme/doporucujeme7.png73.4 kB
/obrazky/doporucujeme/doporucujeme8.png73.4 kB
galerie/zaverecny_skryty/podporuji_nas_loga/new/M_01_Mesto_Ceska_Trebova.jpg10.9 kB
galerie/zaverecny_skryty/podporuji_nas_loga/new/M_01_Mesto_Chocen.jpg12.6 kB
galerie/zaverecny_skryty/podporuji_nas_loga/new/M_01_Mesto_Lanskroun.jpg14.1 kB
galerie/zaverecny_skryty/podporuji_nas_loga/new/M_01_Mesto_Letohrad.jpg9.4 kB
galerie/zaverecny_skryty/podporuji_nas_loga/new/M_01_Mesto_Svitavy.jpg13.3 kB
galerie/zaverecny_skryty/podporuji_nas_loga/new/M_01_Mesto_Trutnov.jpg15.4 kB
galerie/zaverecny_skryty/podporuji_nas_loga/new/M_01_Mesto_Usti_nad_Orlici.jpg11.1 kB
galerie/zaverecny_skryty/podporuji_nas_loga/new/M_01_Mesto_Velke_Opatovice.jpg9.7 kB
galerie/zaverecny_skryty/podporuji_nas_loga/new/M_01_Mesto_Vysoke_Myto.jpg11.4 kB
galerie/zaverecny_skryty/podporuji_nas_loga/new/M_01_Mesto_Zamberk.jpg14.2 kB
galerie/zaverecny_skryty/podporuji_nas_loga/new/M_01_Obec_Ceske_Libchavy.jpg12.9 kB
galerie/zaverecny_skryty/podporuji_nas_loga/new/M_01_Obec_Dlouhonovice.jpg11.7 kB
galerie/zaverecny_skryty/podporuji_nas_loga/new/M_01_Obec_Nekor.jpg11.8 kB
galerie/zaverecny_skryty/podporuji_nas_loga/new/M_01_Obec_Zampach.jpg9.8 kB
galerie/zaverecny_skryty/podporuji_nas_loga/new/M_01_Praha_9_-_Vinor.jpg12.3 kB
galerie/zaverecny_skryty/podporuji_nas_loga/new/M_01_dolni_mseto_znak.jpg12.3 kB
galerie/zaverecny_skryty/podporuji_nas_loga/new/M_01_litomysl_znak.jpg13.2 kB
galerie/zaverecny_skryty/podporuji_nas_loga/new/M_01_mesto_slatinany.jpg11.3 kB
galerie/zaverecny_skryty/podporuji_nas_loga/new/M_01_obec_lichkov.jpg5.8 kB
galerie/zaverecny_skryty/podporuji_nas_loga/new/M_01_opatov.jpg9.8 kB
galerie/zaverecny_skryty/podporuji_nas_loga/new/M_01_prelouc.jpg9.5 kB
galerie/zaverecny_skryty/podporuji_nas_loga/new/M_01_sobkovice_znak.jpg9.0 kB
galerie/zaverecny_skryty/podporuji_nas_loga/new/M_01_stasov.jpg11.0 kB
galerie/zaverecny_skryty/podporuji_nas_loga/new/M_01_svidnice.jpg11.2 kB
galerie/zaverecny_skryty/podporuji_nas_loga/new/M_01_vermerovice.jpg12.0 kB
galerie/zaverecny_skryty/podporuji_nas_loga/new/M_01_vinor.jpg11.5 kB
galerie/zaverecny_skryty/podporuji_nas_loga/new/M_litomysl_logo.jpg7.5 kB
galerie/zaverecny_skryty/podporuji_nas_loga/new/M_znak_stare_hradiste.jpg10.0 kB
galerie/zaverecny_skryty/podporuji_nas_loga/new/N_02_Era_pomaha_regionum.jpg6.6 kB
galerie/zaverecny_skryty/podporuji_nas_loga/new/N_02_Konzum_obr.01.jpg181.0 kB
galerie/zaverecny_skryty/podporuji_nas_loga/new/N_02_Nadace_CEZ.jpg7.5 kB
galerie/zaverecny_skryty/podporuji_nas_loga/new/N_02_Nadace_Zivot_umelce.jpg7.8 kB
galerie/zaverecny_skryty/podporuji_nas_loga/new/N_02_Nakladatelstvi_UMUN.jpg10.3 kB
galerie/zaverecny_skryty/podporuji_nas_loga/new/N_02_ministerstvo_kultury_cr.jpg5.6 kB
galerie/zaverecny_skryty/podporuji_nas_loga/new/N_02_nadace_agrofert.jpg8.2 kB
galerie/zaverecny_skryty/podporuji_nas_loga/new/N_02_nadace_jedlickova_ustavu.jpg8.3 kB
galerie/zaverecny_skryty/podporuji_nas_loga/new/N_02_ozp.jpg8.5 kB
galerie/zaverecny_skryty/podporuji_nas_loga/new/N_potravinovebanky-logo.jpg5.4 kB
galerie/zaverecny_skryty/podporuji_nas_loga/new/S_03_AUTOPOMOC_Halbrstat_Petr_Zamberk.jpg7.1 kB
galerie/zaverecny_skryty/podporuji_nas_loga/new/S_03_Buhler_CZ_s.r.o..jpg5.3 kB
galerie/zaverecny_skryty/podporuji_nas_loga/new/S_03_CBA_NUGET_s.r.o..jpg8.2 kB
galerie/zaverecny_skryty/podporuji_nas_loga/new/S_03_CCA_Horni_Cermna.jpg6.7 kB
galerie/zaverecny_skryty/podporuji_nas_loga/new/S_03_DROGERIE_TETA.jpg5.6 kB
galerie/zaverecny_skryty/podporuji_nas_loga/new/S_03_De_Heus_a.s..jpg7.5 kB
galerie/zaverecny_skryty/podporuji_nas_loga/new/S_03_ECS_spol._s.r.o..jpg7.9 kB
galerie/zaverecny_skryty/podporuji_nas_loga/new/S_03_Ekola_Ceske_Libchavy.jpg6.1 kB
galerie/zaverecny_skryty/podporuji_nas_loga/new/S_03_GASTRO_komplet_Usti_nad_Orlici.jpg6.6 kB
galerie/zaverecny_skryty/podporuji_nas_loga/new/S_03_Gymnazium_Letohrad.png27.4 kB
galerie/zaverecny_skryty/podporuji_nas_loga/new/S_03_HVH_LEGAL_advokatni_kacelar_s.r.o..png11.8 kB
galerie/zaverecny_skryty/podporuji_nas_loga/new/S_03_Hospodarske_potreby_Dolni_Ujezd.jpg6.1 kB
galerie/zaverecny_skryty/podporuji_nas_loga/new/S_03_Ing._Magdalena_Vlckova.jpg5.2 kB
galerie/zaverecny_skryty/podporuji_nas_loga/new/S_03_Ing._Tomas_Fris_-_projekce.jpg6.9 kB
galerie/zaverecny_skryty/podporuji_nas_loga/new/S_03_Isolit_Bravo__spol._s.r.o..jpg7.8 kB
galerie/zaverecny_skryty/podporuji_nas_loga/new/S_03_Ivan_a_Lenka_Hockovi.jpg5.1 kB
galerie/zaverecny_skryty/podporuji_nas_loga/new/S_03_Jan_Dusek.jpg6.1 kB
galerie/zaverecny_skryty/podporuji_nas_loga/new/S_03_Josef_Strnad.png9.8 kB
galerie/zaverecny_skryty/podporuji_nas_loga/new/S_03_KAJA_UnO_s.r.o..jpg8.1 kB
galerie/zaverecny_skryty/podporuji_nas_loga/new/S_03_KDM_s.r.o._-_Lekarna_U_Kosmy_a_Damiana.jpg7.1 kB
galerie/zaverecny_skryty/podporuji_nas_loga/new/S_03_Kandela_svitidla_s.r.o..jpg6.2 kB
galerie/zaverecny_skryty/podporuji_nas_loga/new/S_03_Kimberly-Clark__s.r.o..jpg7.0 kB
galerie/zaverecny_skryty/podporuji_nas_loga/new/S_03_MECEWEL__spol._s_r.o._Nekor.jpg6.8 kB
galerie/zaverecny_skryty/podporuji_nas_loga/new/S_03_MUDr._Dasa_Hegerova_ortodoncie_Zamberk.jpg6.6 kB
galerie/zaverecny_skryty/podporuji_nas_loga/new/S_03_MVDr._Ludek_Novotny_Zamberk.jpg8.5 kB
galerie/zaverecny_skryty/podporuji_nas_loga/new/S_03_Martina_Pomikalkova.jpg5.2 kB
galerie/zaverecny_skryty/podporuji_nas_loga/new/S_03_Masoeko_s.r.o..jpg7.3 kB
galerie/zaverecny_skryty/podporuji_nas_loga/new/S_03_NOTIX__s.r.o._Praha.jpg5.9 kB
galerie/zaverecny_skryty/podporuji_nas_loga/new/S_03_Nabytek_Kosarovi__s.r.o..jpg7.3 kB
galerie/zaverecny_skryty/podporuji_nas_loga/new/S_03_Pekarna_Letohrad.jpg9.8 kB
galerie/zaverecny_skryty/podporuji_nas_loga/new/S_03_Petr_Halbrstat_-_AutoPROFITEAM.jpg10.1 kB
galerie/zaverecny_skryty/podporuji_nas_loga/new/S_03_REDEA_Zamberk_s.r.o..jpg7.2 kB
galerie/zaverecny_skryty/podporuji_nas_loga/new/S_03_ROKOP__Ing._Milos_Pechacek.jpg5.9 kB
galerie/zaverecny_skryty/podporuji_nas_loga/new/S_03_SIDEA_s.r.o._Praha.jpg6.5 kB
galerie/zaverecny_skryty/podporuji_nas_loga/new/S_03_SOR_Libchavy.jpg6.4 kB
galerie/zaverecny_skryty/podporuji_nas_loga/new/S_03_Semileas_a.s..jpg6.3 kB
galerie/zaverecny_skryty/podporuji_nas_loga/new/S_03_Smidl_s.r.o..jpg6.2 kB
galerie/zaverecny_skryty/podporuji_nas_loga/new/S_03_USSPA_s.r.o..jpg5.7 kB
galerie/zaverecny_skryty/podporuji_nas_loga/new/S_03_VVS_Vermerovice.jpg7.0 kB
galerie/zaverecny_skryty/podporuji_nas_loga/new/S_03_Vatack_s.r.o..jpg5.4 kB
galerie/zaverecny_skryty/podporuji_nas_loga/new/S_03_csob.jpg14.1 kB
galerie/zaverecny_skryty/podporuji_nas_loga/new/S_03_horizont_logo_small.jpg5.9 kB
galerie/zaverecny_skryty/podporuji_nas_loga/new/S_03_logo_stelbasky.jpg12.1 kB
galerie/zaverecny_skryty/podporuji_nas_loga/new/S_03_mas.jpg10.0 kB
galerie/zaverecny_skryty/podporuji_nas_loga/new/S_03_nadace_ju.jpg19.0 kB
galerie/zaverecny_skryty/podporuji_nas_loga/new/S_03_poctivykolac.jpg9.9 kB
galerie/zaverecny_skryty/podporuji_nas_loga/new/S_03_teddies.jpg8.1 kB
galerie/zaverecny_skryty/podporuji_nas_loga/new/S_03_tomanova_miroslava.jpg5.2 kB
obrazky/loga/logo.svg339.6 kB
/files/images/obrazky/obrazky/APSS_logo.jpg8.6 kB
obrazky/loga/facebook.svg1.1 kB
obrazky/loga/facebook.svg1.1 kB
obrazky/loga/youtube.svg1.4 kB
obrazky/loga/youtube.svg1.4 kB
obrazky/loga/pardubicky_kraj_znak.svg455.5 kB
CELKEM15 954.7 kB

Vaše stránka včetně zdrojového kódu má velikost 16 186.7 kB. Zvažte zmenšení přenášených dat nutných k zobrazení stránky.

0 / 2

Počet požadavků: 263

Vaše stránka potřebuje k načtení více než 30 dalších HTTP požadavků. Zvažte optimalizaci její počtu.

0 / 1


Dosažené skóre:
1 / 5

Ostatní


Responsivita: Je responsivní

Výborně! Vaše stránka je responsivní a používá meta tag viewport.

1 / 1

Použití schema.org: Nepoužito

Vaše stránka nepoužívá schema.org, zvažte použití strukturovaných dat.

0 / 2

Použití Google Tag Manager: Používá se

Výborně! Vaše stránka používá GTM.

2 / 2

Odkazy na chybové stránky: Neobsahuje
Poznámka: Bylo otestováno pouze 30 náhodně vybraných interních odkazů. Vaše stránka obsahuje 209 interních odkazů.

Výborně! Vaše stránka neobsahuje odkazy na chybové stránky.

1 / 1


Dosažené skóre:
4 / 6

Výsledek SEO testu

Zobrazit protokol SEO testu Stáhnout protokol SEO testu
Dosažené skóre:
(43 / 65)

66.2 %

Kdo jsme a co umíme?

Jsme jedna z předních firem na poli SEO v ČR.

V oboru SEO působíme již řadu let a SEO je naší primární činností. Umíme vylepšit Vaše pozice ve vyhledávačích a tím zvýšit relevantní návštěvnost Vašeho webu. Naše cenová politika je dostupná většině, přesto zachováváme vysokou kvalitu našich služeb.

máme
13
let zkušeností
pomohli jsme
1328
klientům
právě teď máme
211
webů pod palcem
náš tým napsal již
358467
PR článků

+420 724 761 988 / info@seolight.cz

Kontaktní formulář

Načtení stránky


URL adresa (v případě přesměrování cílová adresa):
https://www.csszampach.cz/

Načteno:
12. 12. 2023 07:31

Status kód: 200

Výborně! Vaše URL adresa vrací úspěšný stavový HTTP kód.

1 / 1

Typ obsahu: text/html

Výborně! Vaše URL adresa vrací obsah ve formátu HTML.

1 / 1

Počet přesměrování: 0

Výborně! URL adresa míří přímo na Váš obsah.

2 / 2

Protokol: https

Výborně! URL adresa používá šifrovaný HTTPS protokol.

1 / 1

Přesměrování: Chyba

Obě adresy 'https://csszampach.cz' a 'https://www.csszampach.cz' jsou dostupné. Jedná se o duplicitní obsah, jednu z adres přesměrujte na druhou.

0 / 1

Délka URL adresy: 26 znaků

Výborně! Vaše URL adresa má přiměřenou délku.

1 / 1

Soubor robots.txt: - [HTTP 201]

Na Vašich stránkách není nahrán soubor robots.txt.

0 / 2

Sitemap: -

V souboru robots.txt není vyplněna adresa mapy stránek.

0 / 2


Dosažené skóre:
6 / 11

Analýza obsahu


Nastavení znakové sady: utf-8

Výborně! Vaše stránka má nastavenu použitou znakovou sadu.

1 / 1

Pozice meta tagu se znakovou sadou: 55 - 123 B

Výborně! Nastavení znakové sady je na Vaší stránce umístěno v prvních 1024 bytech.

1 / 1

Jazyk: en

Výborně! Vaše stránka má nastaven použitý jazyk.

1 / 1

Meta titulek: Centrum sociálních služeb Žampach

Výborně! Vaše stránka má nastaven přiměřeně dlouhý titulek.

2 / 2

Meta popis: Domov pod hradem Žampach je příspěvkovou organizací Pardubického kraje, která poskytuje nyní tři druhy sociálních pobytových služeb. Tyto služby jsou určeny pro zdravotně postižené osoby s mentálním postižením a eventuálně s přidruženou tělesnou nebo smyslovou vadou.

Meta popis má více než 255 znaků. Vaše stránka má nastaven meta popis, ale ten je příliš dlouhý.

1 / 2

Nadpis H1:
<h1>DOMOV POD HRADEM ŽAMPACH</h1>
<h1>DOMOV PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM</h1>
<h1>CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ</h1>
<h1>PODPORA SAMOSTATNÉHO BYDLENÍ</h1>
<h1>ODLEHČOVACÍ SLUŽBA</h1>
<h1>SOCIÁLNĚ TERAPEUTICKÉ DÍLNY</h1>

Vaše stránka obsahuje více nadpisů úrovně H1. Pro SEO je nejlepší, když stránka obsahuje právě jeden nadpis úrovně H1.

1 / 2

Pořadí nadpisů:
     <h1>DOMOV POD HRADEM ŽAMPACH
     <h1>DOMOV PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM
     <h1>CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ
     <h1>PODPORA SAMOSTATNÉHO BYDLENÍ
     <h1>ODLEHČOVACÍ SLUŽBA
     <h1>SOCIÁLNĚ TERAPEUTICKÉ DÍLNY
                              <h6>Domov pro osoby se zdravotním postižením
                              <h6>Chráněné bydlení
                              <h6>Podpora samostatného bydlení
                              <h6>Odlehčovací služba
                              <h6>Sociálně terapeutické dílny
          <h2>VÍTEJTE NA STRÁNKÁCH DOMOVA POD HRADEM ŽAMPACH
          <h2>Novinky a aktuality
                         <h5>Veřejná sbírka nadace ČSOB 2023
                         <h5>Rozsvěcení stromu Letohrad
                         <h5>VÁNOČNÍ JARMARK ŽAMPACH 2023
                         <h5>Jarmark KrÚ Pardubického kraje
          <h2>DOMOV POD HRADEM ŽAMPACH
          <h2>Naše základní hodnoty
                         <h5>respekt - vstřícnost - spolupráce - profesionalita…
          <h2>Novinky ve fotogalerii
          <h2>Přihlášení odběru novinek
          <h2>Doporučujeme
          <h2>Podporují nás
                         <h5>Kontakt
                         <h5>rychlé odkazy
                         <h5>
                              <h6>
                              <h6>
                              <h6>
                         <h5>KCFinder www.csszampach.cz
                         <h5>Přidání novinky www.csszampach.cz
                         <h5>Editace novinky www.csszampach.cz
                         <h5>Seznam novinek
                         <h5>Přidání článku www.csszampach.cz
                         <h5>Editace článku www.csszampach.cz
                         <h5>Seznam článků www.csszampach.cz
                         <h5>Přidání menu www.csszampach.cz
                         <h5>Seznam menu www.csszampach.cz

Nadpisy na Vaši stránce nejsou ve správném pořadí!

0 / 1

Počet nadpisů: 39

Vaše stránka obsahuje více než 20 nadpisů.

0 / 1

Délka nadpisů: OK

Výborně! Vaše stránka obsahuje pouze přiměřeně dlouhé nadpisy.

1 / 1

Počet obrázků: 238

Výborně! Vaše stránka obsahuje obrázky.

1 / 1

Počet obrázků bez popisu: 9

Vaše stránka obsahuje obrázky, které nemají vyplněn popisek (atribut alt).

0 / 1

Počet odkazů:
 • Počet interních follow odkazů: 209
 • Počet interních nofollow odkazů: 0

Výborně! Vaše stránka obsahuje dostatečné množství interních follow odkazů.

2 / 2

Počet odkazů:
 • Počet externích follow odkazů: 24
 • Počet externích nofollow odkazů: 0

Výborně! Vaše stránka obsahuje dostatečné množství interních follow odkazů.

2 / 2

Počet tagů iframe: 0

Výborně! Vaše stránka neobsahuje tag iframe.

1 / 1

Ikona stránky: Ikona stránky je vyplněna
Ikona

Výborně! Vaše stránka má vyplněnou ikonu stránky.

1 / 1

Ikona stránky pro Apple: Ikona stránky je vyplněna
Ikona

Výborně! Vaše stránka má vyplněnou ikonu stránky pro zařízení Apple.

2 / 2

Odstavce: V odstavcích je umístněn text o délce 3838 znaků. Délka veškerého textu na stránce je 10136 znaků.

V odstavcích je umístěno méně než polovina veškerého textu na stránce. Zvažte pro umístění textu použití odstavců.

0 / 1

Nadbytečný obsah: Stránka obsahuje obsah v komentářích: '<div class="modal-footer"> <button type="button" c ...'.

Na stránce je v komentářích umístěn nadbytečný obsah. Zvažte odstranění tohoto nadbytečného obsahu.

0 / 1


Dosažené skóre:
17 / 24

HTML 5


Použití HTML 5: OK

Výborně! Vaše stránka používá standard HTML 5.

1 / 1

Použití záhlaví: OK

Výborně! Vaše obsahuje záhlaví.

1 / 1

Použití zápatí: OK

Výborně! Vaše obsahuje zápatí.

1 / 1

Použití navigace: OK

Výborně! Vaše obsahuje navigaci.

1 / 1

Rozdělení obsahu do sekcí: OK

Výborně! Vaše má obsah rozdělen do sekcí.

1 / 1

Zastaralé elementy: -

Výborně! Vaše stránka neobsahuje žádné zastaralé HTML elementy.

1 / 1


Dosažené skóre:
6 / 6

Tagy pro sociální sítě


Nastavení jazyku: -

Vaše stránka nemá správně nastaven tag s hodnotu pro jazyk stránky!

0 / 1

Nastavení typu obsahu: article

Výborně! Vaše stránka má správně nastaven tag pro typ obsahu stránky.

1 / 1

Nastavení URL: www.csszampach.cz

Vaše stránka má nastaven tag pro URL stránky, ale jeho hodnota neobsahuje validní absolutní URL adresu.

1 / 2

Titulek stránky: Centrum sociálních služeb Žampach

Výborně! Vaše stránka má správně nastaven tag pro titulek stránky a titulek má přiměřenou velikost.

2 / 2

Popis stránky: Domov pod hradem Žampach je příspěvkovou organizací Pardubického kraje, která poskytuje nyní tři druhy sociálních pobytových služeb. Tyto služby jsou určeny pro zdravotně postižené osoby s mentálním postižením a eventuálně s přidruženou tělesnou nebo smyslovou vadou.

Vaše stránka má nastaven tag pro popis stránky, ale jeho hodnota je větší než 255 znaků. Zvažte jeho zkrácení.

1 / 2

Nastavení titulního obrázku: www.csszampach.cz/obrazky/loga/logo.svg

Vaše stránka má nastaven tag pro titulní obrázek stránky, ale jeho hodnota neobsahuje validní absolutní URL adresu.

1 / 2


Dosažené skóre:
6 / 10

Analýza klíčových slov


Počet slov na stránce: 1197

Výborně! Vaše stránka obsahuje dostatečné množství slov. Na stránce je '1197' slov.

2 / 2

Nejčastější slova na stránce:
wwwcsszampachcz | žampach | formulář | color | načítá | translatez0; | 1000; | hidden; | sociálních | služba

Mezi nejčastějšími slovy na Vašich stránkách by se měli nacházet Vaše klíčová slova.

1 / 1

Konzistence klíčových slov:
celkový početv titulkuv popisuv nadpisech
wwwcsszampachcz10x0x0x8x
žampach10x1x1x4x
formulář9x0x0x0x
color9x0x0x0x
načítá9x0x0x0x
translatez0;8x0x0x0x
1000;8x0x0x0x
hidden;8x0x0x0x
sociálních8x1x1x0x
služba8x0x0x2x

V titulku, popisu a nadpisech máte málo klíčových zvažte jejich přidání.

0 / 0


Dosažené skóre:
3 / 3

Načítání zdrojů


Použití gzip komprese: Webový server nepoužívá gzip kompresy

Zvažte použití gzip komprese na webovém serveru.

0 / 1

Velikost stránky: 232.0 kB

Výborně! Vaše stránka má přiměřenou velikost.

1 / 1

Soubory k načtení:
Linkované soubory
/apple-touch-icon.png24.6 kB
/favicon-32x32.png3.1 kB
/favicon-16x16.png1.5 kB
/site.webmanifest0.4 kB
/safari-pinned-tab.svg12.0 kB
./source/css/bootstrap_4.3.1.min.css155.8 kB
./source/css/font-awesome_4.7.0.min.css31.0 kB
./source/css/swipebox_1.3.0.min.css4.3 kB
./source/css/jquery-ui_1.12.1.min.css32.1 kB
./source/plugins/easyautocomplete/easy-autocomplete.min.css8.2 kB
source/css/plugins.css0.9 kB
./source/css/grideditor_1.3.0.css11.7 kB
Linkované soubory skriptů
source/js/modernizr-3.5.0.min.js8.6 kB
./source/js/vendor/jquery-3.2.1.min.js86.7 kB
./source/js/jquery-ui_1.12.1.min.js253.7 kB
./source/js/bootstrap.bundle_4.3.1.min.js78.6 kB
./source/js/popper.min.js19.2 kB
./source/js/jquery.swipebox_1.4.4.min.js13.0 kB
./source/plugins/easyautocomplete/jquery.easy-autocomplete.min.js15.8 kB
./source/js/js.cookie.js4.2 kB
/admin/ckeditor/ckeditor.js716.9 kB
./source/js/jquery.grideditor_1.3.0.min.js11.3 kB
source/js/plugins.js181.8 kB
source/js/active.js8.7 kB
source/js/scripts.js7.3 kB
Linkované soubory obrázků
obrazky/loga/logo.svg339.6 kB
obrazky/loga/logo.svg339.6 kB
/obrazky/slide/sluzby/logo_dozp_w.svg2.7 kB
/obrazky/slide/sluzby/logo_chb_w.svg3.5 kB
/obrazky/slide/sluzby/logo_psb_w.svg26.1 kB
/obrazky/slide/sluzby/logo_os_w.svg10.1 kB
/obrazky/slide/sluzby/logo_std_w.svg14.0 kB
https://www.csszampach.cz/obrazky/doporucujeme/doporucujeme2.png106.7 kB
https://www.csszampach.cz/obrazky/doporucujeme/doporucujeme5.png93.7 kB
/files/images/obrazky/novinky/matrace_csob_2023.jpg167.0 kB
/files/images/%3AGALERIE/prezentace_sluzeb/2023_jarmark_letohrad/IMG-20231203-WA0010.jpg233.3 kB
/files/images/%3AGALERIE/akce_verejnost/vanocni_akce/2023_jarmark/IMG_6672.JPG194.1 kB
/files/images/%3AGALERIE/prezentace_sluzeb/2023_jarmark_pk/IMG-20231129-WA0026.jpg252.7 kB
obrazky/loga/pardubicky_kraj_znak.svg455.5 kB
/images/slide/timthumb.php?src=/galerie/akce_verejnost/vanocni_akce/2023_jarmark/IMG_6582.JPG&h=400&w=600&zc=165.9 kB
/images/slide/timthumb.php?src=/galerie/akce_verejnost/vanocni_akce/2023_jarmark/IMG_6640.JPG&h=400&w=600&zc=163.7 kB
/images/slide/timthumb.php?src=/galerie/akce_verejnost/vanocni_akce/2023_jarmark/IMG_6602.JPG&h=400&w=600&zc=145.7 kB
/images/slide/timthumb.php?src=/galerie/akce_verejnost/vanocni_akce/2023_jarmark/IMG_8803.JPG&h=400&w=600&zc=197.5 kB
/images/slide/timthumb.php?src=/galerie/akce_verejnost/vanocni_akce/2023_jarmark/IMG_6659.JPG&h=400&w=600&zc=161.1 kB
/images/slide/timthumb.php?src=/galerie/akce_verejnost/vanocni_akce/2023_jarmark/IMG_8676.JPG&h=400&w=600&zc=1101.9 kB
/images/slide/timthumb.php?src=/galerie/akce_verejnost/vanocni_akce/2023_jarmark/IMG_8768.JPG&h=400&w=600&zc=199.2 kB
/images/slide/timthumb.php?src=/galerie/akce_verejnost/vanocni_akce/2023_jarmark/IMG_8653.JPG&h=400&w=600&zc=166.8 kB
/images/slide/timthumb.php?src=/galerie/akce_verejnost/vanocni_akce/2023_jarmark/IMG_8764.JPG&h=400&w=600&zc=168.6 kB
/images/slide/timthumb.php?src=/galerie/akce_verejnost/vanocni_akce/2023_jarmark/IMG_8742.JPG&h=400&w=600&zc=156.6 kB
/images/slide/timthumb.php?src=/galerie/akce_verejnost/vanocni_akce/2023_jarmark/IMG_8712.JPG&h=400&w=600&zc=161.7 kB
/images/slide/timthumb.php?src=/galerie/akce_verejnost/vanocni_akce/2023_jarmark/IMG_8773.JPG&h=400&w=600&zc=184.0 kB
/images/slide/timthumb.php?src=/galerie/akce_verejnost/vanocni_akce/2023_jarmark/IMG_8801.JPG&h=400&w=600&zc=185.9 kB
/images/slide/timthumb.php?src=/galerie/akce_verejnost/vanocni_akce/2023_jarmark/IMG_8713.JPG&h=400&w=600&zc=162.0 kB
/images/slide/timthumb.php?src=/galerie/akce_verejnost/vanocni_akce/2023_jarmark/IMG_8800.JPG&h=400&w=600&zc=187.7 kB
/images/slide/timthumb.php?src=/galerie/akce_verejnost/vanocni_akce/2023_jarmark/20231129_171846.jpg&h=400&w=600&zc=1105.6 kB
/images/slide/timthumb.php?src=/galerie/akce_verejnost/vanocni_akce/2023_jarmark/20231129_134618.jpg&h=400&w=600&zc=1131.4 kB
/images/slide/timthumb.php?src=/galerie/akce_verejnost/vanocni_akce/2023_jarmark/jarmark_2023_plakat.jpg&h=400&w=600&zc=168.7 kB
/images/slide/timthumb.php?src=/galerie/akce_verejnost/vanocni_akce/2023_jarmark/IMG_6486.JPG&h=400&w=600&zc=174.4 kB
/images/slide/timthumb.php?src=/galerie/akce_verejnost/vanocni_akce/2023_jarmark/IMG_6663.JPG&h=400&w=600&zc=166.1 kB
/images/slide/timthumb.php?src=/galerie/akce_verejnost/vanocni_akce/2023_jarmark/20231129_134613.jpg&h=400&w=600&zc=1116.4 kB
/images/slide/timthumb.php?src=/galerie/akce_verejnost/vanocni_akce/2023_jarmark/20231129_172041.jpg&h=400&w=600&zc=1106.6 kB
/images/slide/timthumb.php?src=/galerie/akce_verejnost/vanocni_akce/2023_jarmark/IMG_6560.JPG&h=400&w=600&zc=167.4 kB
/images/slide/timthumb.php?src=/galerie/akce_verejnost/vanocni_akce/2023_jarmark/20231129_134748.jpg&h=400&w=600&zc=1119.5 kB
/images/slide/timthumb.php?src=/galerie/akce_verejnost/vanocni_akce/2023_jarmark/IMG_8670.JPG&h=400&w=600&zc=179.8 kB
/images/slide/timthumb.php?src=/galerie/akce_verejnost/vanocni_akce/2023_jarmark/IMG_6578.JPG&h=400&w=600&zc=178.9 kB
/images/slide/timthumb.php?src=/galerie/akce_verejnost/vanocni_akce/2023_jarmark/IMG_8659.JPG&h=400&w=600&zc=169.7 kB
/images/slide/timthumb.php?src=/galerie/akce_verejnost/vanocni_akce/2023_jarmark/IMG_8686.JPG&h=400&w=600&zc=174.5 kB
/images/slide/timthumb.php?src=/galerie/akce_verejnost/vanocni_akce/2023_jarmark/IMG_8700.JPG&h=400&w=600&zc=188.4 kB
/images/slide/timthumb.php?src=/galerie/akce_verejnost/vanocni_akce/2023_jarmark/IMG_8654.JPG&h=400&w=600&zc=161.1 kB
/images/slide/timthumb.php?src=/galerie/akce_verejnost/vanocni_akce/2023_jarmark/IMG_8732.JPG&h=400&w=600&zc=170.5 kB
/images/slide/timthumb.php?src=/galerie/akce_verejnost/vanocni_akce/2023_jarmark/IMG_6655.JPG&h=400&w=600&zc=162.0 kB
/images/slide/timthumb.php?src=/galerie/akce_verejnost/vanocni_akce/2023_jarmark/IMG_8734.JPG&h=400&w=600&zc=138.4 kB
/images/slide/timthumb.php?src=/galerie/akce_verejnost/vanocni_akce/2023_jarmark/IMG_8707.JPG&h=400&w=600&zc=172.9 kB
/images/slide/timthumb.php?src=/galerie/akce_verejnost/vanocni_akce/2023_jarmark/IMG_8660.JPG&h=400&w=600&zc=163.6 kB
/images/slide/timthumb.php?src=/galerie/akce_verejnost/vanocni_akce/2023_jarmark/IMG_6448.JPG&h=400&w=600&zc=177.2 kB
/images/slide/timthumb.php?src=/galerie/akce_verejnost/vanocni_akce/2023_jarmark/IMG_6575.JPG&h=400&w=600&zc=169.4 kB
/images/slide/timthumb.php?src=/galerie/akce_verejnost/vanocni_akce/2023_jarmark/20231129_134609.jpg&h=400&w=600&zc=1115.5 kB
/images/slide/timthumb.php?src=/galerie/akce_verejnost/vanocni_akce/2023_jarmark/IMG_8706.JPG&h=400&w=600&zc=166.6 kB
/images/slide/timthumb.php?src=/galerie/akce_verejnost/vanocni_akce/2023_jarmark/IMG_8769.JPG&h=400&w=600&zc=189.7 kB
/images/slide/timthumb.php?src=/galerie/akce_verejnost/vanocni_akce/2023_jarmark/IMG_8807.JPG&h=400&w=600&zc=167.1 kB
/images/slide/timthumb.php?src=/galerie/akce_verejnost/vanocni_akce/2023_jarmark/IMG_6611.JPG&h=400&w=600&zc=159.6 kB
/images/slide/timthumb.php?src=/galerie/akce_verejnost/vanocni_akce/2023_jarmark/IMG_6627.JPG&h=400&w=600&zc=157.0 kB
/images/slide/timthumb.php?src=/galerie/akce_verejnost/vanocni_akce/2023_jarmark/IMG_8738.JPG&h=400&w=600&zc=169.0 kB
/images/slide/timthumb.php?src=/galerie/akce_verejnost/vanocni_akce/2023_jarmark/IMG_8719.JPG&h=400&w=600&zc=163.1 kB
/images/slide/timthumb.php?src=/galerie/akce_verejnost/vanocni_akce/2023_jarmark/IMG_8669.JPG&h=400&w=600&zc=184.6 kB
/images/slide/timthumb.php?src=/galerie/akce_verejnost/vanocni_akce/2023_jarmark/IMG_8802.JPG&h=400&w=600&zc=194.7 kB
/images/slide/timthumb.php?src=/galerie/akce_verejnost/vanocni_akce/2023_jarmark/IMG_6502.JPG&h=400&w=600&zc=181.6 kB
/images/slide/timthumb.php?src=/galerie/akce_verejnost/vanocni_akce/2023_jarmark/20231129_171929.jpg&h=400&w=600&zc=1113.6 kB
/images/slide/timthumb.php?src=/galerie/akce_verejnost/vanocni_akce/2023_jarmark/IMG_8751.JPG&h=400&w=600&zc=172.4 kB
/images/slide/timthumb.php?src=/galerie/akce_verejnost/vanocni_akce/2023_jarmark/IMG_6517.JPG&h=400&w=600&zc=175.8 kB
/images/slide/timthumb.php?src=/galerie/akce_verejnost/vanocni_akce/2023_jarmark/IMG_8691.JPG&h=400&w=600&zc=168.0 kB
/images/slide/timthumb.php?src=/galerie/akce_verejnost/vanocni_akce/2023_jarmark/IMG_8737.JPG&h=400&w=600&zc=176.2 kB
/images/slide/timthumb.php?src=/galerie/akce_verejnost/vanocni_akce/2023_jarmark/IMG_6484.JPG&h=400&w=600&zc=171.5 kB
/images/slide/timthumb.php?src=/galerie/akce_verejnost/vanocni_akce/2023_jarmark/IMG_8701.JPG&h=400&w=600&zc=180.0 kB
/images/slide/timthumb.php?src=/galerie/akce_verejnost/vanocni_akce/2023_jarmark/IMG_6756.JPG&h=400&w=600&zc=169.2 kB
/images/slide/timthumb.php?src=/galerie/akce_verejnost/vanocni_akce/2023_jarmark/IMG_6598.JPG&h=400&w=600&zc=159.3 kB
/images/slide/timthumb.php?src=/galerie/akce_verejnost/vanocni_akce/2023_jarmark/IMG_8702.JPG&h=400&w=600&zc=182.3 kB
/images/slide/timthumb.php?src=/galerie/akce_verejnost/vanocni_akce/2023_jarmark/000.jpg&h=400&w=600&zc=1107.9 kB
/images/slide/timthumb.php?src=/galerie/akce_verejnost/vanocni_akce/2023_jarmark/IMG_6567.JPG&h=400&w=600&zc=156.3 kB
/images/slide/timthumb.php?src=/galerie/akce_verejnost/vanocni_akce/2023_jarmark/IMG_6461.JPG&h=400&w=600&zc=1107.7 kB
/images/slide/timthumb.php?src=/galerie/akce_verejnost/vanocni_akce/2023_jarmark/IMG_6498.JPG&h=400&w=600&zc=174.3 kB
/images/slide/timthumb.php?src=/galerie/akce_verejnost/vanocni_akce/2023_jarmark/IMG_8723.JPG&h=400&w=600&zc=169.4 kB
/images/slide/timthumb.php?src=/galerie/akce_verejnost/vanocni_akce/2023_jarmark/IMG_6739.JPG&h=400&w=600&zc=171.9 kB
/images/slide/timthumb.php?src=/galerie/akce_verejnost/vanocni_akce/2023_jarmark/IMG_8672.JPG&h=400&w=600&zc=178.1 kB
/images/slide/timthumb.php?src=/galerie/akce_verejnost/vanocni_akce/2023_jarmark/IMG_6471.JPG&h=400&w=600&zc=179.0 kB
/images/slide/timthumb.php?src=/galerie/akce_verejnost/vanocni_akce/2023_jarmark/IMG_6745.JPG&h=400&w=600&zc=164.2 kB
/images/slide/timthumb.php?src=/galerie/akce_verejnost/vanocni_akce/2023_jarmark/IMG_6548.JPG&h=400&w=600&zc=171.0 kB
/images/slide/timthumb.php?src=/galerie/akce_verejnost/vanocni_akce/2023_jarmark/20231129_172033.jpg&h=400&w=600&zc=181.2 kB
/images/slide/timthumb.php?src=/galerie/akce_verejnost/vanocni_akce/2023_jarmark/IMG_8788.JPG&h=400&w=600&zc=190.6 kB
/images/slide/timthumb.php?src=/galerie/akce_verejnost/vanocni_akce/2023_jarmark/IMG_8739.JPG&h=400&w=600&zc=160.9 kB
/images/slide/timthumb.php?src=/galerie/akce_verejnost/vanocni_akce/2023_jarmark/IMG_6735.JPG&h=400&w=600&zc=168.2 kB
/images/slide/timthumb.php?src=/galerie/akce_verejnost/vanocni_akce/2023_jarmark/IMG_6689.JPG&h=400&w=600&zc=167.6 kB
/images/slide/timthumb.php?src=/galerie/akce_verejnost/vanocni_akce/2023_jarmark/IMG_8696.JPG&h=400&w=600&zc=184.1 kB
/images/slide/timthumb.php?src=/galerie/akce_verejnost/vanocni_akce/2023_jarmark/IMG_6672.JPG&h=400&w=600&zc=164.7 kB
/images/slide/timthumb.php?src=/galerie/akce_verejnost/vanocni_akce/2023_jarmark/IMG_8808.JPG&h=400&w=600&zc=168.8 kB
/images/slide/timthumb.php?src=/galerie/akce_verejnost/vanocni_akce/2023_jarmark/IMG_6566.JPG&h=400&w=600&zc=171.1 kB
/images/slide/timthumb.php?src=/galerie/akce_verejnost/vanocni_akce/2023_jarmark/IMG_6750.JPG&h=400&w=600&zc=179.9 kB
/images/slide/timthumb.php?src=/galerie/akce_verejnost/vanocni_akce/2023_jarmark/IMG_6570.JPG&h=400&w=600&zc=161.5 kB
/images/slide/timthumb.php?src=/galerie/akce_verejnost/vanocni_akce/2023_jarmark/IMG_8684.JPG&h=400&w=600&zc=176.7 kB
/images/slide/timthumb.php?src=/galerie/akce_verejnost/vanocni_akce/2023_jarmark/IMG_6477.JPG&h=400&w=600&zc=169.7 kB
/images/slide/timthumb.php?src=/galerie/akce_verejnost/vanocni_akce/2023_jarmark/IMG_8661.JPG&h=400&w=600&zc=188.2 kB
/images/slide/timthumb.php?src=/galerie/akce_verejnost/vanocni_akce/2023_jarmark/IMG_8709.JPG&h=400&w=600&zc=166.4 kB
/images/slide/timthumb.php?src=/galerie/akce_verejnost/vanocni_akce/2023_jarmark/IMG_8756.JPG&h=400&w=600&zc=161.3 kB
/images/slide/timthumb.php?src=/galerie/akce_verejnost/vanocni_akce/2023_jarmark/IMG_8733.JPG&h=400&w=600&zc=158.5 kB
/images/slide/timthumb.php?src=/galerie/akce_verejnost/vanocni_akce/2023_jarmark/20231129_171824.jpg&h=400&w=600&zc=1106.4 kB
/images/slide/timthumb.php?src=/galerie/akce_verejnost/vanocni_akce/2023_jarmark/IMG_8725.JPG&h=400&w=600&zc=172.8 kB
/images/slide/timthumb.php?src=/galerie/akce_verejnost/vanocni_akce/2023_jarmark/IMG_8760.JPG&h=400&w=600&zc=184.2 kB
/images/slide/timthumb.php?src=/galerie/akce_verejnost/vanocni_akce/2023_jarmark/IMG_6678.JPG&h=400&w=600&zc=191.9 kB
/images/slide/timthumb.php?src=/galerie/akce_verejnost/vanocni_akce/2023_jarmark/IMG_6523.JPG&h=400&w=600&zc=174.2 kB
/images/slide/timthumb.php?src=/galerie/akce_verejnost/vanocni_akce/2023_jarmark/IMG_8720.JPG&h=400&w=600&zc=196.5 kB
/images/slide/timthumb.php?src=/galerie/akce_verejnost/vanocni_akce/2023_jarmark/IMG_8690.JPG&h=400&w=600&zc=167.7 kB
/images/slide/timthumb.php?src=/galerie/akce_verejnost/vanocni_akce/2023_jarmark/IMG_8658.JPG&h=400&w=600&zc=185.7 kB
/images/slide/timthumb.php?src=/galerie/akce_verejnost/vanocni_akce/2023_jarmark/IMG_6591.JPG&h=400&w=600&zc=165.1 kB
/images/slide/timthumb.php?src=/galerie/akce_verejnost/vanocni_akce/2023_jarmark/IMG_6467.JPG&h=400&w=600&zc=179.1 kB
/images/slide/timthumb.php?src=/galerie/akce_verejnost/vanocni_akce/2023_jarmark/20231129_171833.jpg&h=400&w=600&zc=196.4 kB
/images/slide/timthumb.php?src=/galerie/akce_verejnost/vanocni_akce/2023_jarmark/IMG_8699.JPG&h=400&w=600&zc=189.5 kB
/images/slide/timthumb.php?src=/galerie/akce_verejnost/vanocni_akce/2023_jarmark/IMG_8804.JPG&h=400&w=600&zc=188.1 kB
/images/slide/timthumb.php?src=/galerie/akce_verejnost/vanocni_akce/2023_jarmark/IMG_6562.JPG&h=400&w=600&zc=164.6 kB
/images/slide/timthumb.php?src=/galerie/akce_verejnost/vanocni_akce/2023_jarmark/IMG_6540.JPG&h=400&w=600&zc=193.3 kB
/images/slide/timthumb.php?src=/galerie/akce_verejnost/vanocni_akce/2023_jarmark/20231129_134630.jpg&h=400&w=600&zc=1137.9 kB
/images/slide/timthumb.php?src=/galerie/akce_verejnost/vanocni_akce/2023_jarmark/IMG_8806.JPG&h=400&w=600&zc=166.8 kB
/images/slide/timthumb.php?src=/galerie/akce_verejnost/vanocni_akce/2023_jarmark/IMG_6458.JPG&h=400&w=600&zc=1102.6 kB
/images/slide/timthumb.php?src=/galerie/akce_verejnost/vanocni_akce/2023_jarmark/IMG_8685.JPG&h=400&w=600&zc=169.1 kB
/images/slide/timthumb.php?src=/galerie/akce_verejnost/vanocni_akce/2023_jarmark/IMG_8754.JPG&h=400&w=600&zc=163.2 kB
/images/slide/timthumb.php?src=/galerie/akce_verejnost/vanocni_akce/2023_jarmark/IMG_8772.JPG&h=400&w=600&zc=187.9 kB
/images/slide/timthumb.php?src=/galerie/akce_verejnost/vanocni_akce/2023_jarmark/IMG_6607.JPG&h=400&w=600&zc=169.9 kB
/images/slide/timthumb.php?src=/galerie/akce_verejnost/vanocni_akce/2023_jarmark/IMG_6490.JPG&h=400&w=600&zc=184.5 kB
/images/slide/timthumb.php?src=/galerie/akce_verejnost/vanocni_akce/2023_jarmark/IMG_8667.JPG&h=400&w=600&zc=168.3 kB
/images/slide/timthumb.php?src=/galerie/akce_verejnost/vanocni_akce/2023_jarmark/IMG_8704.JPG&h=400&w=600&zc=157.5 kB
/images/slide/timthumb.php?src=/galerie/akce_verejnost/vanocni_akce/2023_jarmark/IMG_6589.JPG&h=400&w=600&zc=192.8 kB
/images/slide/timthumb.php?src=/galerie/akce_verejnost/vanocni_akce/2023_jarmark/IMG_6704.JPG&h=400&w=600&zc=188.8 kB
/images/slide/timthumb.php?src=/galerie/akce_verejnost/vanocni_akce/2023_jarmark/IMG_8765.JPG&h=400&w=600&zc=192.8 kB
/images/slide/timthumb.php?src=/galerie/akce_verejnost/vanocni_akce/2023_jarmark/IMG_8705.JPG&h=400&w=600&zc=154.5 kB
/images/slide/timthumb.php?src=/galerie/akce_verejnost/vanocni_akce/2023_jarmark/IMG_8791.JPG&h=400&w=600&zc=1100.0 kB
/images/slide/timthumb.php?src=/galerie/akce_verejnost/vanocni_akce/2023_jarmark/IMG_6494.JPG&h=400&w=600&zc=175.8 kB
/images/slide/timthumb.php?src=/galerie/akce_verejnost/vanocni_akce/2023_jarmark/IMG_6718.JPG&h=400&w=600&zc=175.6 kB
/images/slide/timthumb.php?src=/galerie/akce_verejnost/vanocni_akce/2023_jarmark/IMG_6644.JPG&h=400&w=600&zc=174.0 kB
/images/slide/timthumb.php?src=/galerie/akce_verejnost/vanocni_akce/2023_jarmark/IMG_8762.JPG&h=400&w=600&zc=168.8 kB
/images/slide/timthumb.php?src=/galerie/akce_verejnost/vanocni_akce/2023_jarmark/IMG_6743.JPG&h=400&w=600&zc=164.9 kB
/images/slide/timthumb.php?src=/galerie/akce_verejnost/vanocni_akce/2023_jarmark/IMG_8749.JPG&h=400&w=600&zc=167.9 kB
/images/slide/timthumb.php?src=/galerie/akce_verejnost/vanocni_akce/2023_jarmark/IMG_8665.JPG&h=400&w=600&zc=157.8 kB
/images/slide/timthumb.php?src=/galerie/akce_verejnost/vanocni_akce/2023_jarmark/IMG_8681.JPG&h=400&w=600&zc=179.2 kB
/obrazky/doporucujeme/doporucujeme1.png91.1 kB
/obrazky/doporucujeme/doporucujeme2.png106.7 kB
/obrazky/doporucujeme/doporucujeme3.png106.5 kB
/obrazky/doporucujeme/doporucujeme4.png88.5 kB
/obrazky/doporucujeme/doporucujeme5.png93.7 kB
/obrazky/doporucujeme/doporucujeme6.png92.2 kB
/obrazky/doporucujeme/doporucujeme7.png73.4 kB
/obrazky/doporucujeme/doporucujeme8.png73.4 kB
galerie/zaverecny_skryty/podporuji_nas_loga/new/M_01_Mesto_Ceska_Trebova.jpg10.9 kB
galerie/zaverecny_skryty/podporuji_nas_loga/new/M_01_Mesto_Chocen.jpg12.6 kB
galerie/zaverecny_skryty/podporuji_nas_loga/new/M_01_Mesto_Lanskroun.jpg14.1 kB
galerie/zaverecny_skryty/podporuji_nas_loga/new/M_01_Mesto_Letohrad.jpg9.4 kB
galerie/zaverecny_skryty/podporuji_nas_loga/new/M_01_Mesto_Svitavy.jpg13.3 kB
galerie/zaverecny_skryty/podporuji_nas_loga/new/M_01_Mesto_Trutnov.jpg15.4 kB
galerie/zaverecny_skryty/podporuji_nas_loga/new/M_01_Mesto_Usti_nad_Orlici.jpg11.1 kB
galerie/zaverecny_skryty/podporuji_nas_loga/new/M_01_Mesto_Velke_Opatovice.jpg9.7 kB
galerie/zaverecny_skryty/podporuji_nas_loga/new/M_01_Mesto_Vysoke_Myto.jpg11.4 kB
galerie/zaverecny_skryty/podporuji_nas_loga/new/M_01_Mesto_Zamberk.jpg14.2 kB
galerie/zaverecny_skryty/podporuji_nas_loga/new/M_01_Obec_Ceske_Libchavy.jpg12.9 kB
galerie/zaverecny_skryty/podporuji_nas_loga/new/M_01_Obec_Dlouhonovice.jpg11.7 kB
galerie/zaverecny_skryty/podporuji_nas_loga/new/M_01_Obec_Nekor.jpg11.8 kB
galerie/zaverecny_skryty/podporuji_nas_loga/new/M_01_Obec_Zampach.jpg9.8 kB
galerie/zaverecny_skryty/podporuji_nas_loga/new/M_01_Praha_9_-_Vinor.jpg12.3 kB
galerie/zaverecny_skryty/podporuji_nas_loga/new/M_01_dolni_mseto_znak.jpg12.3 kB
galerie/zaverecny_skryty/podporuji_nas_loga/new/M_01_litomysl_znak.jpg13.2 kB
galerie/zaverecny_skryty/podporuji_nas_loga/new/M_01_mesto_slatinany.jpg11.3 kB
galerie/zaverecny_skryty/podporuji_nas_loga/new/M_01_obec_lichkov.jpg5.8 kB
galerie/zaverecny_skryty/podporuji_nas_loga/new/M_01_opatov.jpg9.8 kB
galerie/zaverecny_skryty/podporuji_nas_loga/new/M_01_prelouc.jpg9.5 kB
galerie/zaverecny_skryty/podporuji_nas_loga/new/M_01_sobkovice_znak.jpg9.0 kB
galerie/zaverecny_skryty/podporuji_nas_loga/new/M_01_stasov.jpg11.0 kB
galerie/zaverecny_skryty/podporuji_nas_loga/new/M_01_svidnice.jpg11.2 kB
galerie/zaverecny_skryty/podporuji_nas_loga/new/M_01_vermerovice.jpg12.0 kB
galerie/zaverecny_skryty/podporuji_nas_loga/new/M_01_vinor.jpg11.5 kB
galerie/zaverecny_skryty/podporuji_nas_loga/new/M_litomysl_logo.jpg7.5 kB
galerie/zaverecny_skryty/podporuji_nas_loga/new/M_znak_stare_hradiste.jpg10.0 kB
galerie/zaverecny_skryty/podporuji_nas_loga/new/N_02_Era_pomaha_regionum.jpg6.6 kB
galerie/zaverecny_skryty/podporuji_nas_loga/new/N_02_Konzum_obr.01.jpg181.0 kB
galerie/zaverecny_skryty/podporuji_nas_loga/new/N_02_Nadace_CEZ.jpg7.5 kB
galerie/zaverecny_skryty/podporuji_nas_loga/new/N_02_Nadace_Zivot_umelce.jpg7.8 kB
galerie/zaverecny_skryty/podporuji_nas_loga/new/N_02_Nakladatelstvi_UMUN.jpg10.3 kB
galerie/zaverecny_skryty/podporuji_nas_loga/new/N_02_ministerstvo_kultury_cr.jpg5.6 kB
galerie/zaverecny_skryty/podporuji_nas_loga/new/N_02_nadace_agrofert.jpg8.2 kB
galerie/zaverecny_skryty/podporuji_nas_loga/new/N_02_nadace_jedlickova_ustavu.jpg8.3 kB
galerie/zaverecny_skryty/podporuji_nas_loga/new/N_02_ozp.jpg8.5 kB
galerie/zaverecny_skryty/podporuji_nas_loga/new/N_potravinovebanky-logo.jpg5.4 kB
galerie/zaverecny_skryty/podporuji_nas_loga/new/S_03_AUTOPOMOC_Halbrstat_Petr_Zamberk.jpg7.1 kB
galerie/zaverecny_skryty/podporuji_nas_loga/new/S_03_Buhler_CZ_s.r.o..jpg5.3 kB
galerie/zaverecny_skryty/podporuji_nas_loga/new/S_03_CBA_NUGET_s.r.o..jpg8.2 kB
galerie/zaverecny_skryty/podporuji_nas_loga/new/S_03_CCA_Horni_Cermna.jpg6.7 kB
galerie/zaverecny_skryty/podporuji_nas_loga/new/S_03_DROGERIE_TETA.jpg5.6 kB
galerie/zaverecny_skryty/podporuji_nas_loga/new/S_03_De_Heus_a.s..jpg7.5 kB
galerie/zaverecny_skryty/podporuji_nas_loga/new/S_03_ECS_spol._s.r.o..jpg7.9 kB
galerie/zaverecny_skryty/podporuji_nas_loga/new/S_03_Ekola_Ceske_Libchavy.jpg6.1 kB
galerie/zaverecny_skryty/podporuji_nas_loga/new/S_03_GASTRO_komplet_Usti_nad_Orlici.jpg6.6 kB
galerie/zaverecny_skryty/podporuji_nas_loga/new/S_03_Gymnazium_Letohrad.png27.4 kB
galerie/zaverecny_skryty/podporuji_nas_loga/new/S_03_HVH_LEGAL_advokatni_kacelar_s.r.o..png11.8 kB
galerie/zaverecny_skryty/podporuji_nas_loga/new/S_03_Hospodarske_potreby_Dolni_Ujezd.jpg6.1 kB
galerie/zaverecny_skryty/podporuji_nas_loga/new/S_03_Ing._Magdalena_Vlckova.jpg5.2 kB
galerie/zaverecny_skryty/podporuji_nas_loga/new/S_03_Ing._Tomas_Fris_-_projekce.jpg6.9 kB
galerie/zaverecny_skryty/podporuji_nas_loga/new/S_03_Isolit_Bravo__spol._s.r.o..jpg7.8 kB
galerie/zaverecny_skryty/podporuji_nas_loga/new/S_03_Ivan_a_Lenka_Hockovi.jpg5.1 kB
galerie/zaverecny_skryty/podporuji_nas_loga/new/S_03_Jan_Dusek.jpg6.1 kB
galerie/zaverecny_skryty/podporuji_nas_loga/new/S_03_Josef_Strnad.png9.8 kB
galerie/zaverecny_skryty/podporuji_nas_loga/new/S_03_KAJA_UnO_s.r.o..jpg8.1 kB
galerie/zaverecny_skryty/podporuji_nas_loga/new/S_03_KDM_s.r.o._-_Lekarna_U_Kosmy_a_Damiana.jpg7.1 kB
galerie/zaverecny_skryty/podporuji_nas_loga/new/S_03_Kandela_svitidla_s.r.o..jpg6.2 kB
galerie/zaverecny_skryty/podporuji_nas_loga/new/S_03_Kimberly-Clark__s.r.o..jpg7.0 kB
galerie/zaverecny_skryty/podporuji_nas_loga/new/S_03_MECEWEL__spol._s_r.o._Nekor.jpg6.8 kB
galerie/zaverecny_skryty/podporuji_nas_loga/new/S_03_MUDr._Dasa_Hegerova_ortodoncie_Zamberk.jpg6.6 kB
galerie/zaverecny_skryty/podporuji_nas_loga/new/S_03_MVDr._Ludek_Novotny_Zamberk.jpg8.5 kB
galerie/zaverecny_skryty/podporuji_nas_loga/new/S_03_Martina_Pomikalkova.jpg5.2 kB
galerie/zaverecny_skryty/podporuji_nas_loga/new/S_03_Masoeko_s.r.o..jpg7.3 kB
galerie/zaverecny_skryty/podporuji_nas_loga/new/S_03_NOTIX__s.r.o._Praha.jpg5.9 kB
galerie/zaverecny_skryty/podporuji_nas_loga/new/S_03_Nabytek_Kosarovi__s.r.o..jpg7.3 kB
galerie/zaverecny_skryty/podporuji_nas_loga/new/S_03_Pekarna_Letohrad.jpg9.8 kB
galerie/zaverecny_skryty/podporuji_nas_loga/new/S_03_Petr_Halbrstat_-_AutoPROFITEAM.jpg10.1 kB
galerie/zaverecny_skryty/podporuji_nas_loga/new/S_03_REDEA_Zamberk_s.r.o..jpg7.2 kB
galerie/zaverecny_skryty/podporuji_nas_loga/new/S_03_ROKOP__Ing._Milos_Pechacek.jpg5.9 kB
galerie/zaverecny_skryty/podporuji_nas_loga/new/S_03_SIDEA_s.r.o._Praha.jpg6.5 kB
galerie/zaverecny_skryty/podporuji_nas_loga/new/S_03_SOR_Libchavy.jpg6.4 kB
galerie/zaverecny_skryty/podporuji_nas_loga/new/S_03_Semileas_a.s..jpg6.3 kB
galerie/zaverecny_skryty/podporuji_nas_loga/new/S_03_Smidl_s.r.o..jpg6.2 kB
galerie/zaverecny_skryty/podporuji_nas_loga/new/S_03_USSPA_s.r.o..jpg5.7 kB
galerie/zaverecny_skryty/podporuji_nas_loga/new/S_03_VVS_Vermerovice.jpg7.0 kB
galerie/zaverecny_skryty/podporuji_nas_loga/new/S_03_Vatack_s.r.o..jpg5.4 kB
galerie/zaverecny_skryty/podporuji_nas_loga/new/S_03_csob.jpg14.1 kB
galerie/zaverecny_skryty/podporuji_nas_loga/new/S_03_horizont_logo_small.jpg5.9 kB
galerie/zaverecny_skryty/podporuji_nas_loga/new/S_03_logo_stelbasky.jpg12.1 kB
galerie/zaverecny_skryty/podporuji_nas_loga/new/S_03_mas.jpg10.0 kB
galerie/zaverecny_skryty/podporuji_nas_loga/new/S_03_nadace_ju.jpg19.0 kB
galerie/zaverecny_skryty/podporuji_nas_loga/new/S_03_poctivykolac.jpg9.9 kB
galerie/zaverecny_skryty/podporuji_nas_loga/new/S_03_teddies.jpg8.1 kB
galerie/zaverecny_skryty/podporuji_nas_loga/new/S_03_tomanova_miroslava.jpg5.2 kB
obrazky/loga/logo.svg339.6 kB
/files/images/obrazky/obrazky/APSS_logo.jpg8.6 kB
obrazky/loga/facebook.svg1.1 kB
obrazky/loga/facebook.svg1.1 kB
obrazky/loga/youtube.svg1.4 kB
obrazky/loga/youtube.svg1.4 kB
obrazky/loga/pardubicky_kraj_znak.svg455.5 kB
CELKEM15 954.7 kB

Vaše stránka včetně zdrojového kódu má velikost 16 186.7 kB. Zvažte zmenšení přenášených dat nutných k zobrazení stránky.

0 / 2

Počet požadavků: 263

Vaše stránka potřebuje k načtení více než 30 dalších HTTP požadavků. Zvažte optimalizaci její počtu.

0 / 1


Dosažené skóre:
1 / 5

Ostatní


Responsivita: Je responsivní

Výborně! Vaše stránka je responsivní a používá meta tag viewport.

1 / 1

Použití schema.org: Nepoužito

Vaše stránka nepoužívá schema.org, zvažte použití strukturovaných dat.

0 / 2

Použití Google Tag Manager: Používá se

Výborně! Vaše stránka používá GTM.

2 / 2

Odkazy na chybové stránky: Neobsahuje
Poznámka: Bylo otestováno pouze 30 náhodně vybraných interních odkazů. Vaše stránka obsahuje 209 interních odkazů.

Výborně! Vaše stránka neobsahuje odkazy na chybové stránky.

1 / 1


Dosažené skóre:
4 / 6

Výsledek SEO testu

Zobrazit protokol SEO testu Stáhnout protokol SEO testu
Dosažené skóre:
(43 / 65)

66.2 %

Načtení stránky


Došlo k interní chybě. Nepovedlo se vyhodnotit test, obnovte stránku a zkuste to prosím později.

Analýza obsahu


Nastavení znakové sady: utf-8

Výborně! Vaše stránka má nastavenu použitou znakovou sadu.

1 / 1

Pozice meta tagu se znakovou sadou: 55 - 123 B

Výborně! Nastavení znakové sady je na Vaší stránce umístěno v prvních 1024 bytech.

1 / 1

Jazyk: en

Výborně! Vaše stránka má nastaven použitý jazyk.

1 / 1

Meta titulek: Centrum sociálních služeb Žampach

Výborně! Vaše stránka má nastaven přiměřeně dlouhý titulek.

2 / 2

Meta popis: Domov pod hradem Žampach je příspěvkovou organizací Pardubického kraje, která poskytuje nyní tři druhy sociálních pobytových služeb. Tyto služby jsou určeny pro zdravotně postižené osoby s mentálním postižením a eventuálně s přidruženou tělesnou nebo smyslovou vadou.

Meta popis má více než 255 znaků. Vaše stránka má nastaven meta popis, ale ten je příliš dlouhý.

1 / 2

Nadpis H1:
<h1>DOMOV POD HRADEM ŽAMPACH</h1>
<h1>DOMOV PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM</h1>
<h1>CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ</h1>
<h1>PODPORA SAMOSTATNÉHO BYDLENÍ</h1>
<h1>ODLEHČOVACÍ SLUŽBA</h1>
<h1>SOCIÁLNĚ TERAPEUTICKÉ DÍLNY</h1>

Vaše stránka obsahuje více nadpisů úrovně H1. Pro SEO je nejlepší, když stránka obsahuje právě jeden nadpis úrovně H1.

1 / 2

Pořadí nadpisů:
     <h1>DOMOV POD HRADEM ŽAMPACH
     <h1>DOMOV PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM
     <h1>CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ
     <h1>PODPORA SAMOSTATNÉHO BYDLENÍ
     <h1>ODLEHČOVACÍ SLUŽBA
     <h1>SOCIÁLNĚ TERAPEUTICKÉ DÍLNY
                              <h6>Domov pro osoby se zdravotním postižením
                              <h6>Chráněné bydlení
                              <h6>Podpora samostatného bydlení
                              <h6>Odlehčovací služba
                              <h6>Sociálně terapeutické dílny
          <h2>VÍTEJTE NA STRÁNKÁCH DOMOVA POD HRADEM ŽAMPACH
          <h2>Novinky a aktuality
                         <h5>Veřejná sbírka nadace ČSOB 2023
                         <h5>Rozsvěcení stromu Letohrad
                         <h5>VÁNOČNÍ JARMARK ŽAMPACH 2023
                         <h5>Jarmark KrÚ Pardubického kraje
          <h2>DOMOV POD HRADEM ŽAMPACH
          <h2>Naše základní hodnoty
                         <h5>respekt - vstřícnost - spolupráce - profesionalita…
          <h2>Novinky ve fotogalerii
          <h2>Přihlášení odběru novinek
          <h2>Doporučujeme
          <h2>Podporují nás
                         <h5>Kontakt
                         <h5>rychlé odkazy
                         <h5>
                              <h6>
                              <h6>
                              <h6>
                         <h5>KCFinder www.csszampach.cz
                         <h5>Přidání novinky www.csszampach.cz
                         <h5>Editace novinky www.csszampach.cz
                         <h5>Seznam novinek
                         <h5>Přidání článku www.csszampach.cz
                         <h5>Editace článku www.csszampach.cz
                         <h5>Seznam článků www.csszampach.cz
                         <h5>Přidání menu www.csszampach.cz
                         <h5>Seznam menu www.csszampach.cz

Nadpisy na Vaši stránce nejsou ve správném pořadí!

0 / 1

Počet nadpisů: 39

Vaše stránka obsahuje více než 20 nadpisů.

0 / 1

Délka nadpisů: OK

Výborně! Vaše stránka obsahuje pouze přiměřeně dlouhé nadpisy.

1 / 1

Počet obrázků: 238

Výborně! Vaše stránka obsahuje obrázky.

1 / 1

Počet obrázků bez popisu: 9

Vaše stránka obsahuje obrázky, které nemají vyplněn popisek (atribut alt).

0 / 1

Počet odkazů:
 • Počet interních follow odkazů: 209
 • Počet interních nofollow odkazů: 0

Výborně! Vaše stránka obsahuje dostatečné množství interních follow odkazů.

2 / 2

Počet odkazů:
 • Počet externích follow odkazů: 24
 • Počet externích nofollow odkazů: 0

Výborně! Vaše stránka obsahuje dostatečné množství interních follow odkazů.

2 / 2

Počet tagů iframe: 0

Výborně! Vaše stránka neobsahuje tag iframe.

1 / 1

Ikona stránky: Ikona stránky je vyplněna
Ikona

Výborně! Vaše stránka má vyplněnou ikonu stránky.

1 / 1

Ikona stránky pro Apple: Ikona stránky je vyplněna
Ikona

Výborně! Vaše stránka má vyplněnou ikonu stránky pro zařízení Apple.

2 / 2

Odstavce: V odstavcích je umístněn text o délce 3838 znaků. Délka veškerého textu na stránce je 10136 znaků.

V odstavcích je umístěno méně než polovina veškerého textu na stránce. Zvažte pro umístění textu použití odstavců.

0 / 1

Nadbytečný obsah: Stránka obsahuje obsah v komentářích: '<div class="modal-footer"> <button type="button" c ...'.

Na stránce je v komentářích umístěn nadbytečný obsah. Zvažte odstranění tohoto nadbytečného obsahu.

0 / 1


Dosažené skóre:
17 / 24

HTML 5


Použití HTML 5: OK

Výborně! Vaše stránka používá standard HTML 5.

1 / 1

Použití záhlaví: OK

Výborně! Vaše obsahuje záhlaví.

1 / 1

Použití zápatí: OK

Výborně! Vaše obsahuje zápatí.

1 / 1

Použití navigace: OK

Výborně! Vaše obsahuje navigaci.

1 / 1

Rozdělení obsahu do sekcí: OK

Výborně! Vaše má obsah rozdělen do sekcí.

1 / 1

Zastaralé elementy: -

Výborně! Vaše stránka neobsahuje žádné zastaralé HTML elementy.

1 / 1


Dosažené skóre:
6 / 6

Tagy pro sociální sítě


Nastavení jazyku: -

Vaše stránka nemá správně nastaven tag s hodnotu pro jazyk stránky!

0 / 1

Nastavení typu obsahu: article

Výborně! Vaše stránka má správně nastaven tag pro typ obsahu stránky.

1 / 1

Nastavení URL: www.csszampach.cz

Vaše stránka má nastaven tag pro URL stránky, ale jeho hodnota neobsahuje validní absolutní URL adresu.

1 / 2

Titulek stránky: Centrum sociálních služeb Žampach

Výborně! Vaše stránka má správně nastaven tag pro titulek stránky a titulek má přiměřenou velikost.

2 / 2

Popis stránky: Domov pod hradem Žampach je příspěvkovou organizací Pardubického kraje, která poskytuje nyní tři druhy sociálních pobytových služeb. Tyto služby jsou určeny pro zdravotně postižené osoby s mentálním postižením a eventuálně s přidruženou tělesnou nebo smyslovou vadou.

Vaše stránka má nastaven tag pro popis stránky, ale jeho hodnota je větší než 255 znaků. Zvažte jeho zkrácení.

1 / 2

Nastavení titulního obrázku: www.csszampach.cz/obrazky/loga/logo.svg

Vaše stránka má nastaven tag pro titulní obrázek stránky, ale jeho hodnota neobsahuje validní absolutní URL adresu.

1 / 2


Dosažené skóre:
6 / 10

Analýza klíčových slov


Počet slov na stránce: 1197

Výborně! Vaše stránka obsahuje dostatečné množství slov. Na stránce je '1197' slov.

2 / 2

Nejčastější slova na stránce:
wwwcsszampachcz | žampach | formulář | color | načítá | translatez0; | 1000; | hidden; | sociálních | služba

Mezi nejčastějšími slovy na Vašich stránkách by se měli nacházet Vaše klíčová slova.

1 / 1

Konzistence klíčových slov:
celkový početv titulkuv popisuv nadpisech
wwwcsszampachcz10x0x0x8x
žampach10x1x1x4x
formulář9x0x0x0x
color9x0x0x0x
načítá9x0x0x0x
translatez0;8x0x0x0x
1000;8x0x0x0x
hidden;8x0x0x0x
sociálních8x1x1x0x
služba8x0x0x2x

V titulku, popisu a nadpisech máte málo klíčových zvažte jejich přidání.

0 / 0


Dosažené skóre:
3 / 3

Načítání zdrojů


Použití gzip komprese: Webový server nepoužívá gzip kompresy

Zvažte použití gzip komprese na webovém serveru.

0 / 1

Velikost stránky: 232.0 kB

Výborně! Vaše stránka má přiměřenou velikost.

1 / 1

Soubory k načtení:
Linkované soubory
/apple-touch-icon.png24.6 kB
/favicon-32x32.png3.1 kB
/favicon-16x16.png1.5 kB
/site.webmanifest0.4 kB
/safari-pinned-tab.svg12.0 kB
./source/css/bootstrap_4.3.1.min.css155.8 kB
./source/css/font-awesome_4.7.0.min.css31.0 kB
./source/css/swipebox_1.3.0.min.css4.3 kB
./source/css/jquery-ui_1.12.1.min.css32.1 kB
./source/plugins/easyautocomplete/easy-autocomplete.min.css8.2 kB
source/css/plugins.css0.9 kB
./source/css/grideditor_1.3.0.css11.7 kB
Linkované soubory skriptů
source/js/modernizr-3.5.0.min.js8.6 kB
./source/js/vendor/jquery-3.2.1.min.js86.7 kB
./source/js/jquery-ui_1.12.1.min.js253.7 kB
./source/js/bootstrap.bundle_4.3.1.min.js78.6 kB
./source/js/popper.min.js19.2 kB
./source/js/jquery.swipebox_1.4.4.min.js13.0 kB
./source/plugins/easyautocomplete/jquery.easy-autocomplete.min.js15.8 kB
./source/js/js.cookie.js4.2 kB
/admin/ckeditor/ckeditor.js716.9 kB
./source/js/jquery.grideditor_1.3.0.min.js11.3 kB
source/js/plugins.js181.8 kB
source/js/active.js8.7 kB
source/js/scripts.js7.3 kB
Linkované soubory obrázků
obrazky/loga/logo.svg339.6 kB
obrazky/loga/logo.svg339.6 kB
/obrazky/slide/sluzby/logo_dozp_w.svg2.7 kB
/obrazky/slide/sluzby/logo_chb_w.svg3.5 kB
/obrazky/slide/sluzby/logo_psb_w.svg26.1 kB
/obrazky/slide/sluzby/logo_os_w.svg10.1 kB
/obrazky/slide/sluzby/logo_std_w.svg14.0 kB
https://www.csszampach.cz/obrazky/doporucujeme/doporucujeme2.png106.7 kB
https://www.csszampach.cz/obrazky/doporucujeme/doporucujeme5.png93.7 kB
/files/images/obrazky/novinky/matrace_csob_2023.jpg167.0 kB
/files/images/%3AGALERIE/prezentace_sluzeb/2023_jarmark_letohrad/IMG-20231203-WA0010.jpg233.3 kB
/files/images/%3AGALERIE/akce_verejnost/vanocni_akce/2023_jarmark/IMG_6672.JPG194.1 kB
/files/images/%3AGALERIE/prezentace_sluzeb/2023_jarmark_pk/IMG-20231129-WA0026.jpg252.7 kB
obrazky/loga/pardubicky_kraj_znak.svg455.5 kB
/images/slide/timthumb.php?src=/galerie/akce_verejnost/vanocni_akce/2023_jarmark/IMG_6582.JPG&h=400&w=600&zc=165.9 kB
/images/slide/timthumb.php?src=/galerie/akce_verejnost/vanocni_akce/2023_jarmark/IMG_6640.JPG&h=400&w=600&zc=163.7 kB
/images/slide/timthumb.php?src=/galerie/akce_verejnost/vanocni_akce/2023_jarmark/IMG_6602.JPG&h=400&w=600&zc=145.7 kB
/images/slide/timthumb.php?src=/galerie/akce_verejnost/vanocni_akce/2023_jarmark/IMG_8803.JPG&h=400&w=600&zc=197.5 kB
/images/slide/timthumb.php?src=/galerie/akce_verejnost/vanocni_akce/2023_jarmark/IMG_6659.JPG&h=400&w=600&zc=161.1 kB
/images/slide/timthumb.php?src=/galerie/akce_verejnost/vanocni_akce/2023_jarmark/IMG_8676.JPG&h=400&w=600&zc=1101.9 kB
/images/slide/timthumb.php?src=/galerie/akce_verejnost/vanocni_akce/2023_jarmark/IMG_8768.JPG&h=400&w=600&zc=199.2 kB
/images/slide/timthumb.php?src=/galerie/akce_verejnost/vanocni_akce/2023_jarmark/IMG_8653.JPG&h=400&w=600&zc=166.8 kB
/images/slide/timthumb.php?src=/galerie/akce_verejnost/vanocni_akce/2023_jarmark/IMG_8764.JPG&h=400&w=600&zc=168.6 kB
/images/slide/timthumb.php?src=/galerie/akce_verejnost/vanocni_akce/2023_jarmark/IMG_8742.JPG&h=400&w=600&zc=156.6 kB
/images/slide/timthumb.php?src=/galerie/akce_verejnost/vanocni_akce/2023_jarmark/IMG_8712.JPG&h=400&w=600&zc=161.7 kB
/images/slide/timthumb.php?src=/galerie/akce_verejnost/vanocni_akce/2023_jarmark/IMG_8773.JPG&h=400&w=600&zc=184.0 kB
/images/slide/timthumb.php?src=/galerie/akce_verejnost/vanocni_akce/2023_jarmark/IMG_8801.JPG&h=400&w=600&zc=185.9 kB
/images/slide/timthumb.php?src=/galerie/akce_verejnost/vanocni_akce/2023_jarmark/IMG_8713.JPG&h=400&w=600&zc=162.0 kB
/images/slide/timthumb.php?src=/galerie/akce_verejnost/vanocni_akce/2023_jarmark/IMG_8800.JPG&h=400&w=600&zc=187.7 kB
/images/slide/timthumb.php?src=/galerie/akce_verejnost/vanocni_akce/2023_jarmark/20231129_171846.jpg&h=400&w=600&zc=1105.6 kB
/images/slide/timthumb.php?src=/galerie/akce_verejnost/vanocni_akce/2023_jarmark/20231129_134618.jpg&h=400&w=600&zc=1131.4 kB
/images/slide/timthumb.php?src=/galerie/akce_verejnost/vanocni_akce/2023_jarmark/jarmark_2023_plakat.jpg&h=400&w=600&zc=168.7 kB
/images/slide/timthumb.php?src=/galerie/akce_verejnost/vanocni_akce/2023_jarmark/IMG_6486.JPG&h=400&w=600&zc=174.4 kB
/images/slide/timthumb.php?src=/galerie/akce_verejnost/vanocni_akce/2023_jarmark/IMG_6663.JPG&h=400&w=600&zc=166.1 kB
/images/slide/timthumb.php?src=/galerie/akce_verejnost/vanocni_akce/2023_jarmark/20231129_134613.jpg&h=400&w=600&zc=1116.4 kB
/images/slide/timthumb.php?src=/galerie/akce_verejnost/vanocni_akce/2023_jarmark/20231129_172041.jpg&h=400&w=600&zc=1106.6 kB
/images/slide/timthumb.php?src=/galerie/akce_verejnost/vanocni_akce/2023_jarmark/IMG_6560.JPG&h=400&w=600&zc=167.4 kB
/images/slide/timthumb.php?src=/galerie/akce_verejnost/vanocni_akce/2023_jarmark/20231129_134748.jpg&h=400&w=600&zc=1119.5 kB
/images/slide/timthumb.php?src=/galerie/akce_verejnost/vanocni_akce/2023_jarmark/IMG_8670.JPG&h=400&w=600&zc=179.8 kB
/images/slide/timthumb.php?src=/galerie/akce_verejnost/vanocni_akce/2023_jarmark/IMG_6578.JPG&h=400&w=600&zc=178.9 kB
/images/slide/timthumb.php?src=/galerie/akce_verejnost/vanocni_akce/2023_jarmark/IMG_8659.JPG&h=400&w=600&zc=169.7 kB
/images/slide/timthumb.php?src=/galerie/akce_verejnost/vanocni_akce/2023_jarmark/IMG_8686.JPG&h=400&w=600&zc=174.5 kB
/images/slide/timthumb.php?src=/galerie/akce_verejnost/vanocni_akce/2023_jarmark/IMG_8700.JPG&h=400&w=600&zc=188.4 kB
/images/slide/timthumb.php?src=/galerie/akce_verejnost/vanocni_akce/2023_jarmark/IMG_8654.JPG&h=400&w=600&zc=161.1 kB
/images/slide/timthumb.php?src=/galerie/akce_verejnost/vanocni_akce/2023_jarmark/IMG_8732.JPG&h=400&w=600&zc=170.5 kB
/images/slide/timthumb.php?src=/galerie/akce_verejnost/vanocni_akce/2023_jarmark/IMG_6655.JPG&h=400&w=600&zc=162.0 kB
/images/slide/timthumb.php?src=/galerie/akce_verejnost/vanocni_akce/2023_jarmark/IMG_8734.JPG&h=400&w=600&zc=138.4 kB
/images/slide/timthumb.php?src=/galerie/akce_verejnost/vanocni_akce/2023_jarmark/IMG_8707.JPG&h=400&w=600&zc=172.9 kB
/images/slide/timthumb.php?src=/galerie/akce_verejnost/vanocni_akce/2023_jarmark/IMG_8660.JPG&h=400&w=600&zc=163.6 kB
/images/slide/timthumb.php?src=/galerie/akce_verejnost/vanocni_akce/2023_jarmark/IMG_6448.JPG&h=400&w=600&zc=177.2 kB
/images/slide/timthumb.php?src=/galerie/akce_verejnost/vanocni_akce/2023_jarmark/IMG_6575.JPG&h=400&w=600&zc=169.4 kB
/images/slide/timthumb.php?src=/galerie/akce_verejnost/vanocni_akce/2023_jarmark/20231129_134609.jpg&h=400&w=600&zc=1115.5 kB
/images/slide/timthumb.php?src=/galerie/akce_verejnost/vanocni_akce/2023_jarmark/IMG_8706.JPG&h=400&w=600&zc=166.6 kB
/images/slide/timthumb.php?src=/galerie/akce_verejnost/vanocni_akce/2023_jarmark/IMG_8769.JPG&h=400&w=600&zc=189.7 kB
/images/slide/timthumb.php?src=/galerie/akce_verejnost/vanocni_akce/2023_jarmark/IMG_8807.JPG&h=400&w=600&zc=167.1 kB
/images/slide/timthumb.php?src=/galerie/akce_verejnost/vanocni_akce/2023_jarmark/IMG_6611.JPG&h=400&w=600&zc=159.6 kB
/images/slide/timthumb.php?src=/galerie/akce_verejnost/vanocni_akce/2023_jarmark/IMG_6627.JPG&h=400&w=600&zc=157.0 kB
/images/slide/timthumb.php?src=/galerie/akce_verejnost/vanocni_akce/2023_jarmark/IMG_8738.JPG&h=400&w=600&zc=169.0 kB
/images/slide/timthumb.php?src=/galerie/akce_verejnost/vanocni_akce/2023_jarmark/IMG_8719.JPG&h=400&w=600&zc=163.1 kB
/images/slide/timthumb.php?src=/galerie/akce_verejnost/vanocni_akce/2023_jarmark/IMG_8669.JPG&h=400&w=600&zc=184.6 kB
/images/slide/timthumb.php?src=/galerie/akce_verejnost/vanocni_akce/2023_jarmark/IMG_8802.JPG&h=400&w=600&zc=194.7 kB
/images/slide/timthumb.php?src=/galerie/akce_verejnost/vanocni_akce/2023_jarmark/IMG_6502.JPG&h=400&w=600&zc=181.6 kB
/images/slide/timthumb.php?src=/galerie/akce_verejnost/vanocni_akce/2023_jarmark/20231129_171929.jpg&h=400&w=600&zc=1113.6 kB
/images/slide/timthumb.php?src=/galerie/akce_verejnost/vanocni_akce/2023_jarmark/IMG_8751.JPG&h=400&w=600&zc=172.4 kB
/images/slide/timthumb.php?src=/galerie/akce_verejnost/vanocni_akce/2023_jarmark/IMG_6517.JPG&h=400&w=600&zc=175.8 kB
/images/slide/timthumb.php?src=/galerie/akce_verejnost/vanocni_akce/2023_jarmark/IMG_8691.JPG&h=400&w=600&zc=168.0 kB
/images/slide/timthumb.php?src=/galerie/akce_verejnost/vanocni_akce/2023_jarmark/IMG_8737.JPG&h=400&w=600&zc=176.2 kB
/images/slide/timthumb.php?src=/galerie/akce_verejnost/vanocni_akce/2023_jarmark/IMG_6484.JPG&h=400&w=600&zc=171.5 kB
/images/slide/timthumb.php?src=/galerie/akce_verejnost/vanocni_akce/2023_jarmark/IMG_8701.JPG&h=400&w=600&zc=180.0 kB
/images/slide/timthumb.php?src=/galerie/akce_verejnost/vanocni_akce/2023_jarmark/IMG_6756.JPG&h=400&w=600&zc=169.2 kB
/images/slide/timthumb.php?src=/galerie/akce_verejnost/vanocni_akce/2023_jarmark/IMG_6598.JPG&h=400&w=600&zc=159.3 kB
/images/slide/timthumb.php?src=/galerie/akce_verejnost/vanocni_akce/2023_jarmark/IMG_8702.JPG&h=400&w=600&zc=182.3 kB
/images/slide/timthumb.php?src=/galerie/akce_verejnost/vanocni_akce/2023_jarmark/000.jpg&h=400&w=600&zc=1107.9 kB
/images/slide/timthumb.php?src=/galerie/akce_verejnost/vanocni_akce/2023_jarmark/IMG_6567.JPG&h=400&w=600&zc=156.3 kB
/images/slide/timthumb.php?src=/galerie/akce_verejnost/vanocni_akce/2023_jarmark/IMG_6461.JPG&h=400&w=600&zc=1107.7 kB
/images/slide/timthumb.php?src=/galerie/akce_verejnost/vanocni_akce/2023_jarmark/IMG_6498.JPG&h=400&w=600&zc=174.3 kB
/images/slide/timthumb.php?src=/galerie/akce_verejnost/vanocni_akce/2023_jarmark/IMG_8723.JPG&h=400&w=600&zc=169.4 kB
/images/slide/timthumb.php?src=/galerie/akce_verejnost/vanocni_akce/2023_jarmark/IMG_6739.JPG&h=400&w=600&zc=171.9 kB
/images/slide/timthumb.php?src=/galerie/akce_verejnost/vanocni_akce/2023_jarmark/IMG_8672.JPG&h=400&w=600&zc=178.1 kB
/images/slide/timthumb.php?src=/galerie/akce_verejnost/vanocni_akce/2023_jarmark/IMG_6471.JPG&h=400&w=600&zc=179.0 kB
/images/slide/timthumb.php?src=/galerie/akce_verejnost/vanocni_akce/2023_jarmark/IMG_6745.JPG&h=400&w=600&zc=164.2 kB
/images/slide/timthumb.php?src=/galerie/akce_verejnost/vanocni_akce/2023_jarmark/IMG_6548.JPG&h=400&w=600&zc=171.0 kB
/images/slide/timthumb.php?src=/galerie/akce_verejnost/vanocni_akce/2023_jarmark/20231129_172033.jpg&h=400&w=600&zc=181.2 kB
/images/slide/timthumb.php?src=/galerie/akce_verejnost/vanocni_akce/2023_jarmark/IMG_8788.JPG&h=400&w=600&zc=190.6 kB
/images/slide/timthumb.php?src=/galerie/akce_verejnost/vanocni_akce/2023_jarmark/IMG_8739.JPG&h=400&w=600&zc=160.9 kB
/images/slide/timthumb.php?src=/galerie/akce_verejnost/vanocni_akce/2023_jarmark/IMG_6735.JPG&h=400&w=600&zc=168.2 kB
/images/slide/timthumb.php?src=/galerie/akce_verejnost/vanocni_akce/2023_jarmark/IMG_6689.JPG&h=400&w=600&zc=167.6 kB
/images/slide/timthumb.php?src=/galerie/akce_verejnost/vanocni_akce/2023_jarmark/IMG_8696.JPG&h=400&w=600&zc=184.1 kB
/images/slide/timthumb.php?src=/galerie/akce_verejnost/vanocni_akce/2023_jarmark/IMG_6672.JPG&h=400&w=600&zc=164.7 kB
/images/slide/timthumb.php?src=/galerie/akce_verejnost/vanocni_akce/2023_jarmark/IMG_8808.JPG&h=400&w=600&zc=168.8 kB
/images/slide/timthumb.php?src=/galerie/akce_verejnost/vanocni_akce/2023_jarmark/IMG_6566.JPG&h=400&w=600&zc=171.1 kB
/images/slide/timthumb.php?src=/galerie/akce_verejnost/vanocni_akce/2023_jarmark/IMG_6750.JPG&h=400&w=600&zc=179.9 kB
/images/slide/timthumb.php?src=/galerie/akce_verejnost/vanocni_akce/2023_jarmark/IMG_6570.JPG&h=400&w=600&zc=161.5 kB
/images/slide/timthumb.php?src=/galerie/akce_verejnost/vanocni_akce/2023_jarmark/IMG_8684.JPG&h=400&w=600&zc=176.7 kB
/images/slide/timthumb.php?src=/galerie/akce_verejnost/vanocni_akce/2023_jarmark/IMG_6477.JPG&h=400&w=600&zc=169.7 kB
/images/slide/timthumb.php?src=/galerie/akce_verejnost/vanocni_akce/2023_jarmark/IMG_8661.JPG&h=400&w=600&zc=188.2 kB
/images/slide/timthumb.php?src=/galerie/akce_verejnost/vanocni_akce/2023_jarmark/IMG_8709.JPG&h=400&w=600&zc=166.4 kB
/images/slide/timthumb.php?src=/galerie/akce_verejnost/vanocni_akce/2023_jarmark/IMG_8756.JPG&h=400&w=600&zc=161.3 kB
/images/slide/timthumb.php?src=/galerie/akce_verejnost/vanocni_akce/2023_jarmark/IMG_8733.JPG&h=400&w=600&zc=158.5 kB
/images/slide/timthumb.php?src=/galerie/akce_verejnost/vanocni_akce/2023_jarmark/20231129_171824.jpg&h=400&w=600&zc=1106.4 kB
/images/slide/timthumb.php?src=/galerie/akce_verejnost/vanocni_akce/2023_jarmark/IMG_8725.JPG&h=400&w=600&zc=172.8 kB
/images/slide/timthumb.php?src=/galerie/akce_verejnost/vanocni_akce/2023_jarmark/IMG_8760.JPG&h=400&w=600&zc=184.2 kB
/images/slide/timthumb.php?src=/galerie/akce_verejnost/vanocni_akce/2023_jarmark/IMG_6678.JPG&h=400&w=600&zc=191.9 kB
/images/slide/timthumb.php?src=/galerie/akce_verejnost/vanocni_akce/2023_jarmark/IMG_6523.JPG&h=400&w=600&zc=174.2 kB
/images/slide/timthumb.php?src=/galerie/akce_verejnost/vanocni_akce/2023_jarmark/IMG_8720.JPG&h=400&w=600&zc=196.5 kB
/images/slide/timthumb.php?src=/galerie/akce_verejnost/vanocni_akce/2023_jarmark/IMG_8690.JPG&h=400&w=600&zc=167.7 kB
/images/slide/timthumb.php?src=/galerie/akce_verejnost/vanocni_akce/2023_jarmark/IMG_8658.JPG&h=400&w=600&zc=185.7 kB
/images/slide/timthumb.php?src=/galerie/akce_verejnost/vanocni_akce/2023_jarmark/IMG_6591.JPG&h=400&w=600&zc=165.1 kB
/images/slide/timthumb.php?src=/galerie/akce_verejnost/vanocni_akce/2023_jarmark/IMG_6467.JPG&h=400&w=600&zc=179.1 kB
/images/slide/timthumb.php?src=/galerie/akce_verejnost/vanocni_akce/2023_jarmark/20231129_171833.jpg&h=400&w=600&zc=196.4 kB
/images/slide/timthumb.php?src=/galerie/akce_verejnost/vanocni_akce/2023_jarmark/IMG_8699.JPG&h=400&w=600&zc=189.5 kB
/images/slide/timthumb.php?src=/galerie/akce_verejnost/vanocni_akce/2023_jarmark/IMG_8804.JPG&h=400&w=600&zc=188.1 kB
/images/slide/timthumb.php?src=/galerie/akce_verejnost/vanocni_akce/2023_jarmark/IMG_6562.JPG&h=400&w=600&zc=164.6 kB
/images/slide/timthumb.php?src=/galerie/akce_verejnost/vanocni_akce/2023_jarmark/IMG_6540.JPG&h=400&w=600&zc=193.3 kB
/images/slide/timthumb.php?src=/galerie/akce_verejnost/vanocni_akce/2023_jarmark/20231129_134630.jpg&h=400&w=600&zc=1137.9 kB
/images/slide/timthumb.php?src=/galerie/akce_verejnost/vanocni_akce/2023_jarmark/IMG_8806.JPG&h=400&w=600&zc=166.8 kB
/images/slide/timthumb.php?src=/galerie/akce_verejnost/vanocni_akce/2023_jarmark/IMG_6458.JPG&h=400&w=600&zc=1102.6 kB
/images/slide/timthumb.php?src=/galerie/akce_verejnost/vanocni_akce/2023_jarmark/IMG_8685.JPG&h=400&w=600&zc=169.1 kB
/images/slide/timthumb.php?src=/galerie/akce_verejnost/vanocni_akce/2023_jarmark/IMG_8754.JPG&h=400&w=600&zc=163.2 kB
/images/slide/timthumb.php?src=/galerie/akce_verejnost/vanocni_akce/2023_jarmark/IMG_8772.JPG&h=400&w=600&zc=187.9 kB
/images/slide/timthumb.php?src=/galerie/akce_verejnost/vanocni_akce/2023_jarmark/IMG_6607.JPG&h=400&w=600&zc=169.9 kB
/images/slide/timthumb.php?src=/galerie/akce_verejnost/vanocni_akce/2023_jarmark/IMG_6490.JPG&h=400&w=600&zc=184.5 kB
/images/slide/timthumb.php?src=/galerie/akce_verejnost/vanocni_akce/2023_jarmark/IMG_8667.JPG&h=400&w=600&zc=168.3 kB
/images/slide/timthumb.php?src=/galerie/akce_verejnost/vanocni_akce/2023_jarmark/IMG_8704.JPG&h=400&w=600&zc=157.5 kB
/images/slide/timthumb.php?src=/galerie/akce_verejnost/vanocni_akce/2023_jarmark/IMG_6589.JPG&h=400&w=600&zc=192.8 kB
/images/slide/timthumb.php?src=/galerie/akce_verejnost/vanocni_akce/2023_jarmark/IMG_6704.JPG&h=400&w=600&zc=188.8 kB
/images/slide/timthumb.php?src=/galerie/akce_verejnost/vanocni_akce/2023_jarmark/IMG_8765.JPG&h=400&w=600&zc=192.8 kB
/images/slide/timthumb.php?src=/galerie/akce_verejnost/vanocni_akce/2023_jarmark/IMG_8705.JPG&h=400&w=600&zc=154.5 kB
/images/slide/timthumb.php?src=/galerie/akce_verejnost/vanocni_akce/2023_jarmark/IMG_8791.JPG&h=400&w=600&zc=1100.0 kB
/images/slide/timthumb.php?src=/galerie/akce_verejnost/vanocni_akce/2023_jarmark/IMG_6494.JPG&h=400&w=600&zc=175.8 kB
/images/slide/timthumb.php?src=/galerie/akce_verejnost/vanocni_akce/2023_jarmark/IMG_6718.JPG&h=400&w=600&zc=175.6 kB
/images/slide/timthumb.php?src=/galerie/akce_verejnost/vanocni_akce/2023_jarmark/IMG_6644.JPG&h=400&w=600&zc=174.0 kB
/images/slide/timthumb.php?src=/galerie/akce_verejnost/vanocni_akce/2023_jarmark/IMG_8762.JPG&h=400&w=600&zc=168.8 kB
/images/slide/timthumb.php?src=/galerie/akce_verejnost/vanocni_akce/2023_jarmark/IMG_6743.JPG&h=400&w=600&zc=164.9 kB
/images/slide/timthumb.php?src=/galerie/akce_verejnost/vanocni_akce/2023_jarmark/IMG_8749.JPG&h=400&w=600&zc=167.9 kB
/images/slide/timthumb.php?src=/galerie/akce_verejnost/vanocni_akce/2023_jarmark/IMG_8665.JPG&h=400&w=600&zc=157.8 kB
/images/slide/timthumb.php?src=/galerie/akce_verejnost/vanocni_akce/2023_jarmark/IMG_8681.JPG&h=400&w=600&zc=179.2 kB
/obrazky/doporucujeme/doporucujeme1.png91.1 kB
/obrazky/doporucujeme/doporucujeme2.png106.7 kB
/obrazky/doporucujeme/doporucujeme3.png106.5 kB
/obrazky/doporucujeme/doporucujeme4.png88.5 kB
/obrazky/doporucujeme/doporucujeme5.png93.7 kB
/obrazky/doporucujeme/doporucujeme6.png92.2 kB
/obrazky/doporucujeme/doporucujeme7.png73.4 kB
/obrazky/doporucujeme/doporucujeme8.png73.4 kB
galerie/zaverecny_skryty/podporuji_nas_loga/new/M_01_Mesto_Ceska_Trebova.jpg10.9 kB
galerie/zaverecny_skryty/podporuji_nas_loga/new/M_01_Mesto_Chocen.jpg12.6 kB
galerie/zaverecny_skryty/podporuji_nas_loga/new/M_01_Mesto_Lanskroun.jpg14.1 kB
galerie/zaverecny_skryty/podporuji_nas_loga/new/M_01_Mesto_Letohrad.jpg9.4 kB
galerie/zaverecny_skryty/podporuji_nas_loga/new/M_01_Mesto_Svitavy.jpg13.3 kB
galerie/zaverecny_skryty/podporuji_nas_loga/new/M_01_Mesto_Trutnov.jpg15.4 kB
galerie/zaverecny_skryty/podporuji_nas_loga/new/M_01_Mesto_Usti_nad_Orlici.jpg11.1 kB
galerie/zaverecny_skryty/podporuji_nas_loga/new/M_01_Mesto_Velke_Opatovice.jpg9.7 kB
galerie/zaverecny_skryty/podporuji_nas_loga/new/M_01_Mesto_Vysoke_Myto.jpg11.4 kB
galerie/zaverecny_skryty/podporuji_nas_loga/new/M_01_Mesto_Zamberk.jpg14.2 kB
galerie/zaverecny_skryty/podporuji_nas_loga/new/M_01_Obec_Ceske_Libchavy.jpg12.9 kB
galerie/zaverecny_skryty/podporuji_nas_loga/new/M_01_Obec_Dlouhonovice.jpg11.7 kB
galerie/zaverecny_skryty/podporuji_nas_loga/new/M_01_Obec_Nekor.jpg11.8 kB
galerie/zaverecny_skryty/podporuji_nas_loga/new/M_01_Obec_Zampach.jpg9.8 kB
galerie/zaverecny_skryty/podporuji_nas_loga/new/M_01_Praha_9_-_Vinor.jpg12.3 kB
galerie/zaverecny_skryty/podporuji_nas_loga/new/M_01_dolni_mseto_znak.jpg12.3 kB
galerie/zaverecny_skryty/podporuji_nas_loga/new/M_01_litomysl_znak.jpg13.2 kB
galerie/zaverecny_skryty/podporuji_nas_loga/new/M_01_mesto_slatinany.jpg11.3 kB
galerie/zaverecny_skryty/podporuji_nas_loga/new/M_01_obec_lichkov.jpg5.8 kB
galerie/zaverecny_skryty/podporuji_nas_loga/new/M_01_opatov.jpg9.8 kB
galerie/zaverecny_skryty/podporuji_nas_loga/new/M_01_prelouc.jpg9.5 kB
galerie/zaverecny_skryty/podporuji_nas_loga/new/M_01_sobkovice_znak.jpg9.0 kB
galerie/zaverecny_skryty/podporuji_nas_loga/new/M_01_stasov.jpg11.0 kB
galerie/zaverecny_skryty/podporuji_nas_loga/new/M_01_svidnice.jpg11.2 kB
galerie/zaverecny_skryty/podporuji_nas_loga/new/M_01_vermerovice.jpg12.0 kB
galerie/zaverecny_skryty/podporuji_nas_loga/new/M_01_vinor.jpg11.5 kB
galerie/zaverecny_skryty/podporuji_nas_loga/new/M_litomysl_logo.jpg7.5 kB
galerie/zaverecny_skryty/podporuji_nas_loga/new/M_znak_stare_hradiste.jpg10.0 kB
galerie/zaverecny_skryty/podporuji_nas_loga/new/N_02_Era_pomaha_regionum.jpg6.6 kB
galerie/zaverecny_skryty/podporuji_nas_loga/new/N_02_Konzum_obr.01.jpg181.0 kB
galerie/zaverecny_skryty/podporuji_nas_loga/new/N_02_Nadace_CEZ.jpg7.5 kB
galerie/zaverecny_skryty/podporuji_nas_loga/new/N_02_Nadace_Zivot_umelce.jpg7.8 kB
galerie/zaverecny_skryty/podporuji_nas_loga/new/N_02_Nakladatelstvi_UMUN.jpg10.3 kB
galerie/zaverecny_skryty/podporuji_nas_loga/new/N_02_ministerstvo_kultury_cr.jpg5.6 kB
galerie/zaverecny_skryty/podporuji_nas_loga/new/N_02_nadace_agrofert.jpg8.2 kB
galerie/zaverecny_skryty/podporuji_nas_loga/new/N_02_nadace_jedlickova_ustavu.jpg8.3 kB
galerie/zaverecny_skryty/podporuji_nas_loga/new/N_02_ozp.jpg8.5 kB
galerie/zaverecny_skryty/podporuji_nas_loga/new/N_potravinovebanky-logo.jpg5.4 kB
galerie/zaverecny_skryty/podporuji_nas_loga/new/S_03_AUTOPOMOC_Halbrstat_Petr_Zamberk.jpg7.1 kB
galerie/zaverecny_skryty/podporuji_nas_loga/new/S_03_Buhler_CZ_s.r.o..jpg5.3 kB
galerie/zaverecny_skryty/podporuji_nas_loga/new/S_03_CBA_NUGET_s.r.o..jpg8.2 kB
galerie/zaverecny_skryty/podporuji_nas_loga/new/S_03_CCA_Horni_Cermna.jpg6.7 kB
galerie/zaverecny_skryty/podporuji_nas_loga/new/S_03_DROGERIE_TETA.jpg5.6 kB
galerie/zaverecny_skryty/podporuji_nas_loga/new/S_03_De_Heus_a.s..jpg7.5 kB
galerie/zaverecny_skryty/podporuji_nas_loga/new/S_03_ECS_spol._s.r.o..jpg7.9 kB
galerie/zaverecny_skryty/podporuji_nas_loga/new/S_03_Ekola_Ceske_Libchavy.jpg6.1 kB
galerie/zaverecny_skryty/podporuji_nas_loga/new/S_03_GASTRO_komplet_Usti_nad_Orlici.jpg6.6 kB
galerie/zaverecny_skryty/podporuji_nas_loga/new/S_03_Gymnazium_Letohrad.png27.4 kB
galerie/zaverecny_skryty/podporuji_nas_loga/new/S_03_HVH_LEGAL_advokatni_kacelar_s.r.o..png11.8 kB
galerie/zaverecny_skryty/podporuji_nas_loga/new/S_03_Hospodarske_potreby_Dolni_Ujezd.jpg6.1 kB
galerie/zaverecny_skryty/podporuji_nas_loga/new/S_03_Ing._Magdalena_Vlckova.jpg5.2 kB
galerie/zaverecny_skryty/podporuji_nas_loga/new/S_03_Ing._Tomas_Fris_-_projekce.jpg6.9 kB
galerie/zaverecny_skryty/podporuji_nas_loga/new/S_03_Isolit_Bravo__spol._s.r.o..jpg7.8 kB
galerie/zaverecny_skryty/podporuji_nas_loga/new/S_03_Ivan_a_Lenka_Hockovi.jpg5.1 kB
galerie/zaverecny_skryty/podporuji_nas_loga/new/S_03_Jan_Dusek.jpg6.1 kB
galerie/zaverecny_skryty/podporuji_nas_loga/new/S_03_Josef_Strnad.png9.8 kB
galerie/zaverecny_skryty/podporuji_nas_loga/new/S_03_KAJA_UnO_s.r.o..jpg8.1 kB
galerie/zaverecny_skryty/podporuji_nas_loga/new/S_03_KDM_s.r.o._-_Lekarna_U_Kosmy_a_Damiana.jpg7.1 kB
galerie/zaverecny_skryty/podporuji_nas_loga/new/S_03_Kandela_svitidla_s.r.o..jpg6.2 kB
galerie/zaverecny_skryty/podporuji_nas_loga/new/S_03_Kimberly-Clark__s.r.o..jpg7.0 kB
galerie/zaverecny_skryty/podporuji_nas_loga/new/S_03_MECEWEL__spol._s_r.o._Nekor.jpg6.8 kB
galerie/zaverecny_skryty/podporuji_nas_loga/new/S_03_MUDr._Dasa_Hegerova_ortodoncie_Zamberk.jpg6.6 kB
galerie/zaverecny_skryty/podporuji_nas_loga/new/S_03_MVDr._Ludek_Novotny_Zamberk.jpg8.5 kB
galerie/zaverecny_skryty/podporuji_nas_loga/new/S_03_Martina_Pomikalkova.jpg5.2 kB
galerie/zaverecny_skryty/podporuji_nas_loga/new/S_03_Masoeko_s.r.o..jpg7.3 kB
galerie/zaverecny_skryty/podporuji_nas_loga/new/S_03_NOTIX__s.r.o._Praha.jpg5.9 kB
galerie/zaverecny_skryty/podporuji_nas_loga/new/S_03_Nabytek_Kosarovi__s.r.o..jpg7.3 kB
galerie/zaverecny_skryty/podporuji_nas_loga/new/S_03_Pekarna_Letohrad.jpg9.8 kB
galerie/zaverecny_skryty/podporuji_nas_loga/new/S_03_Petr_Halbrstat_-_AutoPROFITEAM.jpg10.1 kB
galerie/zaverecny_skryty/podporuji_nas_loga/new/S_03_REDEA_Zamberk_s.r.o..jpg7.2 kB
galerie/zaverecny_skryty/podporuji_nas_loga/new/S_03_ROKOP__Ing._Milos_Pechacek.jpg5.9 kB
galerie/zaverecny_skryty/podporuji_nas_loga/new/S_03_SIDEA_s.r.o._Praha.jpg6.5 kB
galerie/zaverecny_skryty/podporuji_nas_loga/new/S_03_SOR_Libchavy.jpg6.4 kB
galerie/zaverecny_skryty/podporuji_nas_loga/new/S_03_Semileas_a.s..jpg6.3 kB
galerie/zaverecny_skryty/podporuji_nas_loga/new/S_03_Smidl_s.r.o..jpg6.2 kB
galerie/zaverecny_skryty/podporuji_nas_loga/new/S_03_USSPA_s.r.o..jpg5.7 kB
galerie/zaverecny_skryty/podporuji_nas_loga/new/S_03_VVS_Vermerovice.jpg7.0 kB
galerie/zaverecny_skryty/podporuji_nas_loga/new/S_03_Vatack_s.r.o..jpg5.4 kB
galerie/zaverecny_skryty/podporuji_nas_loga/new/S_03_csob.jpg14.1 kB
galerie/zaverecny_skryty/podporuji_nas_loga/new/S_03_horizont_logo_small.jpg5.9 kB
galerie/zaverecny_skryty/podporuji_nas_loga/new/S_03_logo_stelbasky.jpg12.1 kB
galerie/zaverecny_skryty/podporuji_nas_loga/new/S_03_mas.jpg10.0 kB
galerie/zaverecny_skryty/podporuji_nas_loga/new/S_03_nadace_ju.jpg19.0 kB
galerie/zaverecny_skryty/podporuji_nas_loga/new/S_03_poctivykolac.jpg9.9 kB
galerie/zaverecny_skryty/podporuji_nas_loga/new/S_03_teddies.jpg8.1 kB
galerie/zaverecny_skryty/podporuji_nas_loga/new/S_03_tomanova_miroslava.jpg5.2 kB
obrazky/loga/logo.svg339.6 kB
/files/images/obrazky/obrazky/APSS_logo.jpg8.6 kB
obrazky/loga/facebook.svg1.1 kB
obrazky/loga/facebook.svg1.1 kB
obrazky/loga/youtube.svg1.4 kB
obrazky/loga/youtube.svg1.4 kB
obrazky/loga/pardubicky_kraj_znak.svg455.5 kB
CELKEM15 954.7 kB

Vaše stránka včetně zdrojového kódu má velikost 16 186.7 kB. Zvažte zmenšení přenášených dat nutných k zobrazení stránky.

0 / 2

Počet požadavků: 263

Vaše stránka potřebuje k načtení více než 30 dalších HTTP požadavků. Zvažte optimalizaci její počtu.

0 / 1


Dosažené skóre:
1 / 5

Ostatní


Responsivita: Je responsivní

Výborně! Vaše stránka je responsivní a používá meta tag viewport.

1 / 1

Použití schema.org: Nepoužito

Vaše stránka nepoužívá schema.org, zvažte použití strukturovaných dat.

0 / 2

Použití Google Tag Manager: Používá se

Výborně! Vaše stránka používá GTM.

2 / 2

Odkazy na chybové stránky: Neobsahuje
Poznámka: Bylo otestováno pouze 30 náhodně vybraných interních odkazů. Vaše stránka obsahuje 209 interních odkazů.

Výborně! Vaše stránka neobsahuje odkazy na chybové stránky.

1 / 1


Dosažené skóre:
4 / 6

Výsledek SEO testu

Zobrazit protokol SEO testu Stáhnout protokol SEO testu
Dosažené skóre:
(37 / 54)

68.5 %