Výsledek SEO testu

Poslední testované URL z domény datalite.cz:

Načtení stránky


URL adresa (v případě přesměrování cílová adresa):
https://www.datalite.cz/cs/

Načteno:
18. 2. 2022 08:16

Status kód: 200

Výborně! Vaše URL adresa vrací úspěšný stavový HTTP kód.

1 / 1

Typ obsahu: text/html

Výborně! Vaše URL adresa vrací obsah ve formátu HTML.

1 / 1

Počet přesměrování: 3

Vaše URL adresa je 3 krát přesměrována na jinou URL! Pro SEO je lepší používat adresy bez přesměrování.

1 / 2

Protokol: https

Výborně! URL adresa používá šifrovaný HTTPS protokol.

1 / 1

Přesměrování na www: Adresa 'https://datalite.cz' byla přesměrována na 'https://www.datalite.cz/cs/'

Výborně! Verze URL adresy bez www se přesměrovává na URL adresu s www.

1 / 1

Délka URL adresy: 27 znaků

Výborně! Vaše URL adresa má přiměřenou délku.

1 / 1

Soubor robots.txt: -

Na Vašich stránkách je nahrán soubor robots.txt, ale není v něm vyplnéna adresa mapy stránek.

1 / 2

Sitemap: -

V souboru robots.txt není vyplněna adresa mapy stránek.

0 / 2


Dosažené skóre:
7 / 11

Analýza obsahu


Nastavení znakové sady: utf-8

Výborně! Vaše stránka má nastavenu použitou znakovou sadu.

1 / 1

Jazyk: cs

Výborně! Vaše stránka má nastaven použitý jazyk.

1 / 1

Meta titulek: Specialista vývoje software | DataLite.cz

Výborně! Vaše stránka má nastaven přiměřeně dlouhý titulek.

2 / 2

Meta popis: Datalite, spol s r.o. - specialista vývoje software na zakázku. Nenabízíme krabicová Šešení.

Meta popis má méně než 50 znaků. Vaše stránka má nastaven meta popis, ale ten je příliš krátký.

1 / 2

Nadpis H1:
<h1>Specialista vývoje software | DataLite.cz</h1>

Výborně! Vaše stránka obsahuje nadpis H1.

2 / 2

Pořadí nadpisů:
     <h1>Specialista vývoje software | DataLite.cz
          <h2>tSM Telco Service Management
          <h2>eDPO - Průvodce GDPR od A do Z SW nástroj pro za…
          <h2>Security Care Datalite - partner v oblasti bezpeÄ …
          <h2>Poradenská Ä innost Identifikujeme zákaznické p…
          <h2>Analýza požadavků Definujeme pÅ esné uživatel…
          <h2>Kompletní SW a HW dodávka Kompletní SW a HW dod…
          <h2>ZajiÅ¡Å¥ujeme provoz a rozvoj aplikací UplatÅ uje…
          <h2>DATALITE Specialista vývoje software
          <h2>
               <h3>Telco OSS/BSS Å eÅ¡ení
          <h2>eDPO
               <h3>SW nástroj pro zavedení a provoz GDPR
          <h2>Security Care
               <h3>Datalite - partner v oblasti bezpeÄ nosti.
          <h2>Vedení projektů
          <h2>Implementace
          <h2>Návrhy systémů
          <h2>Outsourcing IT
          <h2>Služby
          <h2>Security Care
               <h3>Datalite - partner v oblasti bezpeÄ nosti.
               <h3>Certifikace
          <h2>Vedení projektů
          <h2>Implementace
          <h2>Návrhy systémů
          <h2>Outsourcing IT
          <h2>Certifikace
          <h2>NaÅ¡i vážení zákazníci
          <h2>PartneÅ i
          <h2>Kariéra
               <h3>Místo Ä tení textu je možné shlédnout náš k…
               <h3>V tSM pracujeme s následujícími technologiemi
               <h3>Hledáme kolegy pÅ edevším na tyto pozice
                    <h4>Senior Front-end vývojáŠ/ka Angular
                         <h5>Tech stack
                    <h4>Senior Java programátor/ka
                         <h5>Tech stack
                    <h4>IT Business analytik/analytiÄ ka
                         <h5>Co oÄ ekáváme?
               <h3>Benefity
               <h3>Co dÄ láme mimo tSM?
          <h2>Kontaktní informace
               <h3>NapiÅ¡te nám
               <h3>DataLite, spol. s r.o.
                    <h4>Datová schránka
               <h3>Pro objednávky a faktury prosím využijte email:…
          <h2>Kontaktní formuláÅ
               <h3>Kontaktní informace
                    <h4>Neváhejte nás kontaktovat. Velice rádi zodpoví…

Vaše stránka obsahuje více nadpisy a jsou použity ve správném pořadí.

1 / 1

Počet nadpisů: 50

Vaše stránka obsahuje více než 20 nadpisů.

0 / 1

Délka nadpisů: OK

Výborně! Vaše stránka obsahuje pouze přiměřeně dlouhé nadpisy.

1 / 1

Počet obrázků: 24

Výborně! Vaše stránka obsahuje obrázky.

1 / 1

Počet obrázků bez popisu: OK

Výborně! Všechny obrázky na Vaši stránce mají vyplněn popisek (atribut alt).

1 / 1

Počet odkazů:
  • Počet interních follow odkazů: 29
  • Počet interních nofollow odkazů: 0

Výborně! Vaše stránka obsahuje dostatečné množství interních follow odkazů.

2 / 2

Počet odkazů:
  • Počet externích follow odkazů: 22
  • Počet externích nofollow odkazů: 0

Výborně! Vaše stránka obsahuje dostatečné množství interních follow odkazů.

2 / 2

Počet tagů iframe: 1

Vaše stránka obsahuje tag iframe, zvažte jejich nahrazení.

0 / 1

Ikona stránky: Ikona stránky je vyplněna
Ikona

Výborně! Vaše stránka má vyplněnou ikonu stránky.

1 / 1

Ikona stránky pro Apple: -

Vaše stránka nemá vyplněnou ikonu stránky pro zařízení Apple.

0 / 2

Odstavce: V odstavcích je umístněn text o délce 5123 znaků. Délka veškerého textu na stránce je 13532 znaků.

V odstavcích je umístěno méně než polovina veškerého textu na stránce. Zvažte pro umístění textu použití odstavců.

0 / 1

Nadbytečný obsah: Stránka obsahuje obsah v komentářích: 'js libraries ...'.

Na stránce je v komentářích umístěn nadbytečný obsah. Zvažte odstranění tohoto nadbytečného obsahu.

0 / 1


Dosažené skóre:
16 / 23

HTML 5


Použití HTML 5: OK

Výborně! Vaše stránka používá standard HTML 5.

1 / 1

Použití záhlaví: OK

Výborně! Vaše obsahuje záhlaví.

1 / 1

Použití zápatí: OK

Výborně! Vaše obsahuje zápatí.

1 / 1

Použití navigace: OK

Výborně! Vaše obsahuje navigaci.

1 / 1

Rozdělení obsahu do sekcí: OK

Výborně! Vaše má obsah rozdělen do sekcí.

1 / 1

Zastaralé elementy: -

Výborně! Vaše stránka neobsahuje žádné zastaralé HTML elementy.

1 / 1


Dosažené skóre:
6 / 6

Tagy pro sociální sítě


Nastavení jazyku: -

Vaše stránka nemá správně nastaven tag s hodnotu pro jazyk stránky!

0 / 1

Nastavení typu obsahu: -

Vaše stránka nemá správně nastaven tag s hodnotu pro typ obsahu stránky!

0 / 1

Nastavení URL: -

Vaše stránka nemá správně nastaven tag s hodnotu pro URL stránky!

0 / 2

Titulek stránky: -

Vaše stránka nemá správně nastaven tag s hodnotu pro titulek stránky!

0 / 2

Popis stránky: -

Vaše stránka nemá správně nastaven tag s hodnotu pro popis stránky!

0 / 2

Nastavení titulního obrázku: -

Vaše stránka nemá správně nastaven tag s hodnotu pro titulní obrázek stránky!

0 / 2


Dosažené skóre:
0 / 10

Analýza klíčových slov


Počet slov na stránce: 1972

Výborně! Vaše stránka obsahuje dostatečné množství slov. Na stránce je '1972' slov.

2 / 2

Nejčastější slova na stránce:
spoleä | datalite | vã­ce | gdpr | nosti | eå¡enã­ | zã¡kaznã­ka | bezpeä | online | nost

Mezi nejčastějšími slovy na Vašich stránkách by se měli nacházet Vaše klíčová slova.

1 / 1

Konzistence klíčových slov:
celkový početv titulkuv popisuv nadpisech
spoleä18x0x0x0x
datalite15x0x1x5x
vã­ce14x0x0x0x
gdpr13x0x0x3x
nosti12x0x0x3x
eå¡enã­11x0x1x1x
zã¡kaznã­ka11x0x0x0x
bezpeä11x0x0x3x
online10x0x0x0x
nost10x0x0x0x

V titulku, popisu a nadpisech máte málo klíčových zvažte jejich přidání.

0 / 0


Dosažené skóre:
3 / 3

Načítání zdrojů


Použití gzip komprese: Webový server nepoužívá gzip kompresy

Zvažte použití gzip komprese na webovém serveru.

0 / 1

Velikost stránky: 65.7 kB

Výborně! Vaše stránka má přiměřenou velikost.

1 / 1

Soubory k načtení:
Linkované soubory
/css/core.min.css?v202010142243314.9 kB
/favicon.ico1.2 kB
Linkované soubory skriptů
/js/jquery-2.2.4.min.js85.6 kB
/js/jquery-all.js55.1 kB
/js/libs-all.js57.8 kB
/js/slick.min.js1.3 kB
/js/main.min.js9.8 kB
Linkované soubory obrázků
img/preload.gif9.1 kB
img/tsm-logo.svg19.7 kB
img/tsm-main-landing_800x493.png347.9 kB
img/icons/data-protection-officer.svg65.0 kB
img/certificates/ISO9001Reg-4cm-Col.jpg11.0 kB
img/certificates/NQA_ISO27001_CMYK.jpg689.2 kB
img/logos/o2_logo.png83.6 kB
img/logos/cetin-logo_359x150.png27.6 kB
img/logos/huawei_logo_small.png34.1 kB
img/logos/cepro_logo.gif2.5 kB
img/logos/makro_logo.png16.6 kB
img/logos/rwe_logo.png13.5 kB
img/logos/tesco_logo.png39.5 kB
img/logos/roche_logo.png21.6 kB
img/logos/dbschenker_logo.png8.6 kB
./img/partners/oracle-partner-network.gif4.3 kB
./img/partners/liferay.png4.2 kB
./img/partners/eu.jpg77.7 kB
./img/partners/itsmf.jpg9.6 kB
./img/partners/ictunie.jpg7.0 kB
img/icons/youtube.svg0.9 kB
img/architektura-tsm.png269.9 kB
../img/flags/en_shiny.png0.2 kB
../img/flags/de_shiny.png0.2 kB
CELKEM2 289.1 kB

Výborně! Vaše stránka má včetně zdrojového kódu přiměřenou velikost 2 354.8 kB.

2 / 2

Počet požadavků: 31

Vaše stránka potřebuje k načtení více než 30 dalších HTTP požadavků. Zvažte optimalizaci její počtu.

0 / 1


Dosažené skóre:
3 / 5

Ostatní


Responsivita: Je responsivní

Výborně! Vaše stránka je responsivní a používá meta tag viewport.

1 / 1

Použití schema.org: Nepoužito

Vaše stránka nepoužívá schema.org, zvažte použití strukturovaných dat.

0 / 2

Použití Google Tag Manager: Nepoužito

Vaše stránka nepoužívá GTM, zvažte jeho použití.

0 / 2

Odkazy na chybové stránky: Neobsahuje

Výborně! Vaše stránka neobsahuje odkazy na chybové stránky.

1 / 1


Dosažené skóre:
2 / 6

Výsledek SEO testu

Zobrazit protokol SEO testu Stáhnout protokol SEO testu
Dosažené skóre:
(37 / 64)

57.8 %

Kdo jsme a co umíme?

Jsme jedna z předních firem na poli SEO v ČR.

V oboru SEO působíme již řadu let a SEO je naší primární činností. Umíme vylepšit Vaše pozice ve vyhledávačích a tím zvýšit relevantní návštěvnost Vašeho webu. Naše cenová politika je dostupná většině, přesto zachováváme vysokou kvalitu našich služeb.

máme
13
let zkušeností
pomohli jsme
1328
klientům
právě teď máme
211
webů pod palcem
náš tým napsal již
358467
PR článků

+420 724 761 988 / info@seolight.cz

Kontaktní formulář

Načtení stránky


URL adresa (v případě přesměrování cílová adresa):
https://www.datalite.cz/cs/

Načteno:
18. 2. 2022 08:16

Status kód: 200

Výborně! Vaše URL adresa vrací úspěšný stavový HTTP kód.

1 / 1

Typ obsahu: text/html

Výborně! Vaše URL adresa vrací obsah ve formátu HTML.

1 / 1

Počet přesměrování: 3

Vaše URL adresa je 3 krát přesměrována na jinou URL! Pro SEO je lepší používat adresy bez přesměrování.

1 / 2

Protokol: https

Výborně! URL adresa používá šifrovaný HTTPS protokol.

1 / 1

Přesměrování na www: Adresa 'https://datalite.cz' byla přesměrována na 'https://www.datalite.cz/cs/'

Výborně! Verze URL adresy bez www se přesměrovává na URL adresu s www.

1 / 1

Délka URL adresy: 27 znaků

Výborně! Vaše URL adresa má přiměřenou délku.

1 / 1

Soubor robots.txt: -

Na Vašich stránkách je nahrán soubor robots.txt, ale není v něm vyplnéna adresa mapy stránek.

1 / 2

Sitemap: -

V souboru robots.txt není vyplněna adresa mapy stránek.

0 / 2


Dosažené skóre:
7 / 11

Analýza obsahu


Nastavení znakové sady: utf-8

Výborně! Vaše stránka má nastavenu použitou znakovou sadu.

1 / 1

Jazyk: cs

Výborně! Vaše stránka má nastaven použitý jazyk.

1 / 1

Meta titulek: Specialista vývoje software | DataLite.cz

Výborně! Vaše stránka má nastaven přiměřeně dlouhý titulek.

2 / 2

Meta popis: Datalite, spol s r.o. - specialista vývoje software na zakázku. Nenabízíme krabicová Šešení.

Meta popis má méně než 50 znaků. Vaše stránka má nastaven meta popis, ale ten je příliš krátký.

1 / 2

Nadpis H1:
<h1>Specialista vývoje software | DataLite.cz</h1>

Výborně! Vaše stránka obsahuje nadpis H1.

2 / 2

Pořadí nadpisů:
     <h1>Specialista vývoje software | DataLite.cz
          <h2>tSM Telco Service Management
          <h2>eDPO - Průvodce GDPR od A do Z SW nástroj pro za…
          <h2>Security Care Datalite - partner v oblasti bezpeÄ …
          <h2>Poradenská Ä innost Identifikujeme zákaznické p…
          <h2>Analýza požadavků Definujeme pÅ esné uživatel…
          <h2>Kompletní SW a HW dodávka Kompletní SW a HW dod…
          <h2>ZajiÅ¡Å¥ujeme provoz a rozvoj aplikací UplatÅ uje…
          <h2>DATALITE Specialista vývoje software
          <h2>
               <h3>Telco OSS/BSS Å eÅ¡ení
          <h2>eDPO
               <h3>SW nástroj pro zavedení a provoz GDPR
          <h2>Security Care
               <h3>Datalite - partner v oblasti bezpeÄ nosti.
          <h2>Vedení projektů
          <h2>Implementace
          <h2>Návrhy systémů
          <h2>Outsourcing IT
          <h2>Služby
          <h2>Security Care
               <h3>Datalite - partner v oblasti bezpeÄ nosti.
               <h3>Certifikace
          <h2>Vedení projektů
          <h2>Implementace
          <h2>Návrhy systémů
          <h2>Outsourcing IT
          <h2>Certifikace
          <h2>NaÅ¡i vážení zákazníci
          <h2>PartneÅ i
          <h2>Kariéra
               <h3>Místo Ä tení textu je možné shlédnout náš k…
               <h3>V tSM pracujeme s následujícími technologiemi
               <h3>Hledáme kolegy pÅ edevším na tyto pozice
                    <h4>Senior Front-end vývojáŠ/ka Angular
                         <h5>Tech stack
                    <h4>Senior Java programátor/ka
                         <h5>Tech stack
                    <h4>IT Business analytik/analytiÄ ka
                         <h5>Co oÄ ekáváme?
               <h3>Benefity
               <h3>Co dÄ láme mimo tSM?
          <h2>Kontaktní informace
               <h3>NapiÅ¡te nám
               <h3>DataLite, spol. s r.o.
                    <h4>Datová schránka
               <h3>Pro objednávky a faktury prosím využijte email:…
          <h2>Kontaktní formuláÅ
               <h3>Kontaktní informace
                    <h4>Neváhejte nás kontaktovat. Velice rádi zodpoví…

Vaše stránka obsahuje více nadpisy a jsou použity ve správném pořadí.

1 / 1

Počet nadpisů: 50

Vaše stránka obsahuje více než 20 nadpisů.

0 / 1

Délka nadpisů: OK

Výborně! Vaše stránka obsahuje pouze přiměřeně dlouhé nadpisy.

1 / 1

Počet obrázků: 24

Výborně! Vaše stránka obsahuje obrázky.

1 / 1

Počet obrázků bez popisu: OK

Výborně! Všechny obrázky na Vaši stránce mají vyplněn popisek (atribut alt).

1 / 1

Počet odkazů:
  • Počet interních follow odkazů: 29
  • Počet interních nofollow odkazů: 0

Výborně! Vaše stránka obsahuje dostatečné množství interních follow odkazů.

2 / 2

Počet odkazů:
  • Počet externích follow odkazů: 22
  • Počet externích nofollow odkazů: 0

Výborně! Vaše stránka obsahuje dostatečné množství interních follow odkazů.

2 / 2

Počet tagů iframe: 1

Vaše stránka obsahuje tag iframe, zvažte jejich nahrazení.

0 / 1

Ikona stránky: Ikona stránky je vyplněna
Ikona

Výborně! Vaše stránka má vyplněnou ikonu stránky.

1 / 1

Ikona stránky pro Apple: -

Vaše stránka nemá vyplněnou ikonu stránky pro zařízení Apple.

0 / 2

Odstavce: V odstavcích je umístněn text o délce 5123 znaků. Délka veškerého textu na stránce je 13532 znaků.

V odstavcích je umístěno méně než polovina veškerého textu na stránce. Zvažte pro umístění textu použití odstavců.

0 / 1

Nadbytečný obsah: Stránka obsahuje obsah v komentářích: 'js libraries ...'.

Na stránce je v komentářích umístěn nadbytečný obsah. Zvažte odstranění tohoto nadbytečného obsahu.

0 / 1


Dosažené skóre:
16 / 23

HTML 5


Použití HTML 5: OK

Výborně! Vaše stránka používá standard HTML 5.

1 / 1

Použití záhlaví: OK

Výborně! Vaše obsahuje záhlaví.

1 / 1

Použití zápatí: OK

Výborně! Vaše obsahuje zápatí.

1 / 1

Použití navigace: OK

Výborně! Vaše obsahuje navigaci.

1 / 1

Rozdělení obsahu do sekcí: OK

Výborně! Vaše má obsah rozdělen do sekcí.

1 / 1

Zastaralé elementy: -

Výborně! Vaše stránka neobsahuje žádné zastaralé HTML elementy.

1 / 1


Dosažené skóre:
6 / 6

Tagy pro sociální sítě


Nastavení jazyku: -

Vaše stránka nemá správně nastaven tag s hodnotu pro jazyk stránky!

0 / 1

Nastavení typu obsahu: -

Vaše stránka nemá správně nastaven tag s hodnotu pro typ obsahu stránky!

0 / 1

Nastavení URL: -

Vaše stránka nemá správně nastaven tag s hodnotu pro URL stránky!

0 / 2

Titulek stránky: -

Vaše stránka nemá správně nastaven tag s hodnotu pro titulek stránky!

0 / 2

Popis stránky: -

Vaše stránka nemá správně nastaven tag s hodnotu pro popis stránky!

0 / 2

Nastavení titulního obrázku: -

Vaše stránka nemá správně nastaven tag s hodnotu pro titulní obrázek stránky!

0 / 2


Dosažené skóre:
0 / 10

Analýza klíčových slov


Počet slov na stránce: 1972

Výborně! Vaše stránka obsahuje dostatečné množství slov. Na stránce je '1972' slov.

2 / 2

Nejčastější slova na stránce:
spoleä | datalite | vã­ce | gdpr | nosti | eå¡enã­ | zã¡kaznã­ka | bezpeä | online | nost

Mezi nejčastějšími slovy na Vašich stránkách by se měli nacházet Vaše klíčová slova.

1 / 1

Konzistence klíčových slov:
celkový početv titulkuv popisuv nadpisech
spoleä18x0x0x0x
datalite15x0x1x5x
vã­ce14x0x0x0x
gdpr13x0x0x3x
nosti12x0x0x3x
eå¡enã­11x0x1x1x
zã¡kaznã­ka11x0x0x0x
bezpeä11x0x0x3x
online10x0x0x0x
nost10x0x0x0x

V titulku, popisu a nadpisech máte málo klíčových zvažte jejich přidání.

0 / 0


Dosažené skóre:
3 / 3

Načítání zdrojů


Použití gzip komprese: Webový server nepoužívá gzip kompresy

Zvažte použití gzip komprese na webovém serveru.

0 / 1

Velikost stránky: 65.7 kB

Výborně! Vaše stránka má přiměřenou velikost.

1 / 1

Soubory k načtení:
Linkované soubory
/css/core.min.css?v202010142243314.9 kB
/favicon.ico1.2 kB
Linkované soubory skriptů
/js/jquery-2.2.4.min.js85.6 kB
/js/jquery-all.js55.1 kB
/js/libs-all.js57.8 kB
/js/slick.min.js1.3 kB
/js/main.min.js9.8 kB
Linkované soubory obrázků
img/preload.gif9.1 kB
img/tsm-logo.svg19.7 kB
img/tsm-main-landing_800x493.png347.9 kB
img/icons/data-protection-officer.svg65.0 kB
img/certificates/ISO9001Reg-4cm-Col.jpg11.0 kB
img/certificates/NQA_ISO27001_CMYK.jpg689.2 kB
img/logos/o2_logo.png83.6 kB
img/logos/cetin-logo_359x150.png27.6 kB
img/logos/huawei_logo_small.png34.1 kB
img/logos/cepro_logo.gif2.5 kB
img/logos/makro_logo.png16.6 kB
img/logos/rwe_logo.png13.5 kB
img/logos/tesco_logo.png39.5 kB
img/logos/roche_logo.png21.6 kB
img/logos/dbschenker_logo.png8.6 kB
./img/partners/oracle-partner-network.gif4.3 kB
./img/partners/liferay.png4.2 kB
./img/partners/eu.jpg77.7 kB
./img/partners/itsmf.jpg9.6 kB
./img/partners/ictunie.jpg7.0 kB
img/icons/youtube.svg0.9 kB
img/architektura-tsm.png269.9 kB
../img/flags/en_shiny.png0.2 kB
../img/flags/de_shiny.png0.2 kB
CELKEM2 289.1 kB

Výborně! Vaše stránka má včetně zdrojového kódu přiměřenou velikost 2 354.8 kB.

2 / 2

Počet požadavků: 31

Vaše stránka potřebuje k načtení více než 30 dalších HTTP požadavků. Zvažte optimalizaci její počtu.

0 / 1


Dosažené skóre:
3 / 5

Ostatní


Responsivita: Je responsivní

Výborně! Vaše stránka je responsivní a používá meta tag viewport.

1 / 1

Použití schema.org: Nepoužito

Vaše stránka nepoužívá schema.org, zvažte použití strukturovaných dat.

0 / 2

Použití Google Tag Manager: Nepoužito

Vaše stránka nepoužívá GTM, zvažte jeho použití.

0 / 2

Odkazy na chybové stránky: Neobsahuje

Výborně! Vaše stránka neobsahuje odkazy na chybové stránky.

1 / 1


Dosažené skóre:
2 / 6

Výsledek SEO testu

Zobrazit protokol SEO testu Stáhnout protokol SEO testu
Dosažené skóre:
(37 / 64)

57.8 %