Výsledek SEO testu

Poslední testované URL z domény dotaceeu.cz:

Načtení stránky


URL adresa (v případě přesměrování cílová adresa):
https://www.dotaceeu.cz/cs/uvod

Načteno:
21. 1. 2024 17:15

Status kód: 200

Výborně! Vaše URL adresa vrací úspěšný stavový HTTP kód.

1 / 1

Typ obsahu: text/html

Výborně! Vaše URL adresa vrací obsah ve formátu HTML.

1 / 1

Počet přesměrování: 1

Vaše URL adresa je 1 krát přesměrována na jinou URL! Pro SEO je lepší používat adresy bez přesměrování.

1 / 2

Protokol: https

Výborně! URL adresa používá šifrovaný HTTPS protokol.

1 / 1

Přesměrování: Chyba

Obě adresy 'https://dotaceeu.cz' a 'https://www.dotaceeu.cz' jsou dostupné. Jedná se o duplicitní obsah, jednu z adres přesměrujte na druhou.

0 / 1

Délka URL adresy: 31 znaků

Výborně! Vaše URL adresa má přiměřenou délku.

1 / 1

Soubor robots.txt: -

Na Vašich stránkách je nahrán soubor robots.txt, ale není v něm vyplnéna adresa mapy stránek.

1 / 2

Sitemap: -

V souboru robots.txt není vyplněna adresa mapy stránek.

0 / 2


Dosažené skóre:
6 / 11

Analýza obsahu


Nastavení znakové sady: UTF-8

Výborně! Vaše stránka má nastavenu použitou znakovou sadu.

1 / 1

Pozice meta tagu se znakovou sadou: 488 - 512 B

Výborně! Nastavení znakové sady je na Vaší stránce umístěno v prvních 1024 bytech.

1 / 1

Jazyk: cs-CZ

Výborně! Vaše stránka má nastaven použitý jazyk.

1 / 1

Meta titulek: RSS

Titulek má méně než 4 znaků. Vaše stránka má nastaven titulek, ale ten je příliš krátký.

1 / 2

Meta popis: Evropské fondy podporují v Česku celou řadu prospěšných projektů. Díky nim jsou financovány projekty na rozvoj školství, zdravotnictví, zlepšení životního prostředí, modernější dopravu, ale i podnikatelské projekty, které pomáhají ekonomickému růstu a zaměstnanosti. Evropské fondy tak pomáhají všem obyvatelům Česka.

Meta popis má více než 255 znaků. Vaše stránka má nastaven meta popis, ale ten je příliš dlouhý.

1 / 2

Nadpis H1:
<h1>Novinky</h1>

Výborně! Vaše stránka obsahuje nadpis H1.

2 / 2

Pořadí nadpisů:
          <h2>Doporučené
          <h2>Chcete tipy na zimní výlety?
          <h2>Kde fondy EU pomáhají: Rybníkářská střediska na Vy…
          <h2>Hledáte peníze pro své projekty?
          <h2>Kalendář akcí
     <h1>Novinky
               <h3>Výstava úspěšných projektů podpořených fondy EU na…
               <h3>Kde fondy EU pomáhají: Odbahnění i solární panely.…
               <h3>MMR vybaví stavební úřady IT technikou v hodnotě 2…
               <h3>Prodlužujeme lhůtu pro příjem žádostí do výzvy Dem…
          <h2>Informace o čerpání 2021-2027
          <h2>512 mld. Kč
          <h2>131 mld. Kč
          <h2>36 mld. Kč
          <h2>12 897
          <h2>355
          <h2>Co bylo realizováno od 2007
          <h2>Mapa projektů
          <h2>Sledujte nás

Nadpisy na Vaši stránce nejsou ve správném pořadí!

0 / 1

Počet nadpisů: 19

Výborně! Vaše stránka obsahuje přiměřené množství nadpisů.

1 / 1

Délka nadpisů: OK

Výborně! Vaše stránka obsahuje pouze přiměřeně dlouhé nadpisy.

1 / 1

Počet obrázků: 13

Výborně! Vaše stránka obsahuje obrázky.

1 / 1

Počet obrázků bez popisu: 1

Vaše stránka obsahuje obrázky, které nemají vyplněn popisek (atribut alt).

0 / 1

Počet odkazů:
 • Počet interních follow odkazů: 86
 • Počet interních nofollow odkazů: 0

Výborně! Vaše stránka obsahuje dostatečné množství interních follow odkazů.

2 / 2

Počet odkazů:
 • Počet externích follow odkazů: 11
 • Počet externích nofollow odkazů: 0

Výborně! Vaše stránka obsahuje dostatečné množství interních follow odkazů.

2 / 2

Počet tagů iframe: 2

Vaše stránka obsahuje tag iframe, zvažte jejich nahrazení.

0 / 1

Ikona stránky: Ikona stránky je vyplněna
Ikona

Výborně! Vaše stránka má vyplněnou ikonu stránky.

1 / 1

Ikona stránky pro Apple: -

Vaše stránka nemá vyplněnou ikonu stránky pro zařízení Apple.

0 / 2

Odstavce: V odstavcích je umístněn text o délce 1818 znaků. Délka veškerého textu na stránce je 4859 znaků.

V odstavcích je umístěno méně než polovina veškerého textu na stránce. Zvažte pro umístění textu použití odstavců.

0 / 1

Nadbytečný obsah: Stránka obsahuje obsah v komentářích: 'End of Zendesk Chat Script ...'.

Na stránce je v komentářích umístěn nadbytečný obsah. Zvažte odstranění tohoto nadbytečného obsahu.

0 / 1


Dosažené skóre:
15 / 24

HTML 5


Použití HTML 5: OK

Výborně! Vaše stránka používá standard HTML 5.

1 / 1

Použití záhlaví: OK

Výborně! Vaše obsahuje záhlaví.

1 / 1

Použití zápatí: OK

Výborně! Vaše obsahuje zápatí.

1 / 1

Použití navigace: OK

Výborně! Vaše obsahuje navigaci.

1 / 1

Rozdělení obsahu do sekcí: OK

Výborně! Vaše má obsah rozdělen do sekcí.

1 / 1

Zastaralé elementy: <u>

Vaše stránka obsahuje zastaralé HTML elementy. Zvažte jejich odstranění.

0 / 1


Dosažené skóre:
5 / 6

Tagy pro sociální sítě


Nastavení jazyku: -

Vaše stránka nemá správně nastaven tag s hodnotu pro jazyk stránky!

0 / 1

Nastavení typu obsahu: -

Vaše stránka nemá správně nastaven tag s hodnotu pro typ obsahu stránky!

0 / 1

Nastavení URL: https://www.dotaceeu.cz/cs/uvod

Výborně! Vaše stránka má správně nastaven tag pro URL stránky.

2 / 2

Titulek stránky: DotaceEU - Úvod

Výborně! Vaše stránka má správně nastaven tag pro titulek stránky a titulek má přiměřenou velikost.

2 / 2

Popis stránky: Evropské fondy podporují v Česku celou řadu prospěšných projektů. Díky nim jsou financovány projekty na rozvoj školství, zdravotnictví, zlepšení životního prostředí, modernější dopravu, ale i podnikatelské projekty, které pomáhají ekonomickému růstu a zaměstnanosti. Evropské fondy tak pomáhají všem obyvatelům Česka.

Vaše stránka má nastaven tag pro popis stránky, ale jeho hodnota je větší než 255 znaků. Zvažte jeho zkrácení.

1 / 2

Nastavení titulního obrázku: https://www.dotaceeu.cz/Dotace/media/MMR-Dotace/lodoDotaceEU.jpg

Výborně! Vaše stránka má správně nastaven tag pro titulní obrázek stránky.

2 / 2


Dosažené skóre:
7 / 10

Analýza klíčových slov


Počet slov na stránce: 699

Výborně! Vaše stránka obsahuje dostatečné množství slov. Na stránce je '699' slov.

2 / 2

Nejčastější slova na stránce:
fondy | fondů | pomáhají | ministerstvo | rozvoj | projektů | 20212027 | česko | místní | 2024

Mezi nejčastějšími slovy na Vašich stránkách by se měli nacházet Vaše klíčová slova.

1 / 1

Konzistence klíčových slov:
celkový početv titulkuv popisuv nadpisech
fondy9x0x2x3x
fondů7x0x0x0x
pomáhají7x0x2x2x
ministerstvo6x0x0x0x
rozvoj6x0x1x0x
projektů6x0x1x2x
202120275x0x0x1x
česko5x0x0x0x
místní5x0x0x0x
20245x0x0x0x

V titulku, popisu a nadpisech máte málo klíčových zvažte jejich přidání.

0 / 0


Dosažené skóre:
3 / 3

Načítání zdrojů


Použití gzip komprese: Webový server nepoužívá gzip kompresy

Zvažte použití gzip komprese na webovém serveru.

0 / 1

Velikost stránky: 128.7 kB

Výborně! Vaše stránka má přiměřenou velikost.

1 / 1

Soubory k načtení:
Linkované soubory
/CMSPages/GetResource.ashx?stylesheetname=Dotace306.5 kB
https://www.dotaceeu.cz/sitemap.xml1.2 kB
/Dotace/media/MMR-Dotace/euflag.ico1.2 kB
/Dotace/media/MMR-Dotace/euflag.ico1.2 kB
/CMSPages/GetResource.ashx?_webparts=6770.4 kB
Linkované soubory skriptů
/ScriptResource.axd?d=stBVqNmEXMDioSYLugeby4gtCEzXKSzxLX7HChJweBhonJSi2CrzdV3mfgMTzgcv1sP0s-cZkPCsaSQ6tC-3hRY9pfo4eZoQZ6SYE39A8IIuCSmR8jHznSOrALP06A0AU77ljsCdUGqiDewmr_Tl8XX6LY3YvOA2qk8OUndWfWs1&t=ffffffffaa493ab8102.9 kB
/ScriptResource.axd?d=Y3m6UrVMbqJVE-kQ9gioHze6qble6Amj_2Y4w_g3phIw1LMIeeWyBtLCq-f4nHuQMeXUdcZ9htATJ57rknbBzJn_avcWH-KREMJzVls4R1_LfzmEsCOwGeAXhgrD1tii0&t=2767911711.5 kB
/ScriptResource.axd?d=SjYMPf_5hHPS_-DPzzK9wxxNew35YUDzl7LSlPycJWtNYOnhoDopX3rSEtpzfiGDnsYT9xO3IWnyemrA0_0Td11HnnT0phTo0aNJKY-ZewmHbIXx7okDHXdchjh7mw7aeRztPDVCCA38nczih9Fpqw2&t=276791170.8 kB
/ScriptResource.axd?d=gWcrHB-EGC1p4LtZa-lbj8zXU36iSsvasKXQr-LO3XwVlXvZPxu4VeVPJHvmzCMmb3YO8cs-siPlua03jSmq8gzoMk0ssjlgVHhKObHA1bE1&t=2767911719.3 kB
/ScriptResource.axd?d=YGQkKErHFDdGeCMY44uk_mdjWBMNrrR-vSzchK9N3EV7sY4XzUxD5yReRDK70ej89xbpxBW_PrEqRjbZQPmCLMbvnGeZQLdo228BltWmGFpSMQ6kp8FWlO4vmVdy1Q6C0&t=276791170.9 kB
/ScriptResource.axd?d=zhB4TnNg5SCnTud0nPZV0BVqyfB89qcoaPcWRFh-Tc98qV-DBdVp_3dzDiV3uN2MAOwp11cz95sGQcU9H_1RlvY2fQK0VBOnQMH471OAEGBsDkxcQS0-nyy9k1YVRUCF0&t=2767911710.0 kB
/ScriptResource.axd?d=eG7SOMgzjGkaCcb5n7DNEhGIzobqbmIagUxLAWF2AZmblYpWayXV64GH7fYL8ajx8ssjpYV5SjSuCa--ryFgdDOhtfC1W4mzQfosQ84fG9-j9asZ6lsehcs2-uPBiBoe0&t=276791177.1 kB
/assets/dist/dotace.js263.5 kB
/CMSScripts/Custom/MMR-Dotace/jquery.js86.7 kB
/CMSScripts/Custom/MMR-Dotace/jquery.calendario.js12.4 kB
/CMSScripts/Custom/MMR-Dotace/jquery.fancybox.js154.1 kB
/CMSScripts/Custom/MMR-Dotace/jquery.touchSwipe.js80.4 kB
/CMSScripts/Custom/MMR-Dotace/jquery.ui.js539.4 kB
/CMSScripts/Custom/MMR-Dotace/custom.js1.8 kB
/CMSScripts/Custom/MMR-Dotace/cezetmap.js57.2 kB
/CMSScripts/Custom/MMR-Dotace/Chart.js408.3 kB
/CMSScripts/Custom/MMR-Dotace/icheck.js14.6 kB
/CMSScripts/Custom/MMR-Dotace/modernizr.custom.63321.js9.1 kB
/CMSScripts/Custom/MMR-Dotace/master.js36.7 kB
Linkované soubory obrázků
/getmedia/c7b41a69-d806-464d-ab64-a49cd9bec175/Zimni_mapy_MB.png.aspx?width=1260&height=945&ext=.png812.2 kB
/getmedia/093fee66-297c-4b7b-8a44-1ebbfacdbe7d/Zimni_mapy_PC.png.aspx?width=1260&height=709&ext=.png610.2 kB
/getmedia/dadeed45-1ef8-4151-90d8-482ef65e47ff/CZ_10_2_102_493a473_MB.png.aspx?width=409&height=334&ext=.png209.3 kB
/getmedia/166dcabf-cb46-4d13-8dfa-237204cfa17d/CZ_10_2_102_493a473_PC.png.aspx?width=534&height=328&ext=.png273.5 kB
/getmedia/022ae8a5-aff5-43cb-a6a2-ac1bf1af2181/Vyhledavac_MB_20231102.jpg.aspx?width=2000&height=1500&ext=.jpg2 647.4 kB
/getmedia/dac28aa6-4f6f-48d5-9a6a-64f6f8c94025/Vyhledavac_PC_20231102.jpg.aspx?width=2667&height=1500&ext=.jpg2 942.0 kB
/getmedia/ce6de923-0f51-40bb-8b00-5a41ef597870/Vystava-NZM_Kde-fondy-EU-pomahaji_uvodni-foto.webp.aspx?width=425&cropheight=250&cropwidth=425&cropanchor=center165.3 kB
/MMR/media/MMR-MMR/bannery/eRouska-letak-rgb.jpg506.4 kB
/Dotace/media/MMR-Dotace/icons/easy-to-read-ico.svg1.7 kB
/Dotace/media/MMR-Dotace/POS.svg16.8 kB
/Dotace/media/MMR-Dotace/footerCZ-EU.svg24.5 kB
/Dotace/media/MMR-Dotace/footerCZ-MMR.svg9.2 kB
CELKEM10 345.7 kB

Vaše stránka včetně zdrojového kódu má velikost 10 474.3 kB. Zvažte zmenšení přenášených dat nutných k zobrazení stránky.

0 / 2

Počet požadavků: 36

Vaše stránka potřebuje k načtení více než 30 dalších HTTP požadavků. Zvažte optimalizaci její počtu.

0 / 1


Dosažené skóre:
1 / 5

Ostatní


Responsivita: Je responsivní

Výborně! Vaše stránka je responsivní a používá meta tag viewport.

1 / 1

Použití schema.org: Nepoužito

Vaše stránka nepoužívá schema.org, zvažte použití strukturovaných dat.

0 / 2

Použití Google Tag Manager: Používá se

Výborně! Vaše stránka používá GTM.

2 / 2

Odkazy na chybové stránky: Neobsahuje
Poznámka: Bylo otestováno pouze 30 náhodně vybraných interních odkazů. Vaše stránka obsahuje 86 interních odkazů.

Výborně! Vaše stránka neobsahuje odkazy na chybové stránky.

1 / 1


Dosažené skóre:
4 / 6

Výsledek SEO testu

Zobrazit protokol SEO testu Stáhnout protokol SEO testu
Dosažené skóre:
(41 / 65)

63.1 %

Kdo jsme a co umíme?

Jsme jedna z předních firem na poli SEO v ČR.

V oboru SEO působíme již řadu let a SEO je naší primární činností. Umíme vylepšit Vaše pozice ve vyhledávačích a tím zvýšit relevantní návštěvnost Vašeho webu. Naše cenová politika je dostupná většině, přesto zachováváme vysokou kvalitu našich služeb.

máme
13
let zkušeností
pomohli jsme
1328
klientům
právě teď máme
211
webů pod palcem
náš tým napsal již
358467
PR článků

+420 724 761 988 / info@seolight.cz

Kontaktní formulář

Načtení stránky


URL adresa (v případě přesměrování cílová adresa):
https://www.dotaceeu.cz/cs/uvod

Načteno:
21. 1. 2024 17:15

Status kód: 200

Výborně! Vaše URL adresa vrací úspěšný stavový HTTP kód.

1 / 1

Typ obsahu: text/html

Výborně! Vaše URL adresa vrací obsah ve formátu HTML.

1 / 1

Počet přesměrování: 1

Vaše URL adresa je 1 krát přesměrována na jinou URL! Pro SEO je lepší používat adresy bez přesměrování.

1 / 2

Protokol: https

Výborně! URL adresa používá šifrovaný HTTPS protokol.

1 / 1

Přesměrování: Chyba

Obě adresy 'https://dotaceeu.cz' a 'https://www.dotaceeu.cz' jsou dostupné. Jedná se o duplicitní obsah, jednu z adres přesměrujte na druhou.

0 / 1

Délka URL adresy: 31 znaků

Výborně! Vaše URL adresa má přiměřenou délku.

1 / 1

Soubor robots.txt: -

Na Vašich stránkách je nahrán soubor robots.txt, ale není v něm vyplnéna adresa mapy stránek.

1 / 2

Sitemap: -

V souboru robots.txt není vyplněna adresa mapy stránek.

0 / 2


Dosažené skóre:
6 / 11

Analýza obsahu


Nastavení znakové sady: UTF-8

Výborně! Vaše stránka má nastavenu použitou znakovou sadu.

1 / 1

Pozice meta tagu se znakovou sadou: 488 - 512 B

Výborně! Nastavení znakové sady je na Vaší stránce umístěno v prvních 1024 bytech.

1 / 1

Jazyk: cs-CZ

Výborně! Vaše stránka má nastaven použitý jazyk.

1 / 1

Meta titulek: RSS

Titulek má méně než 4 znaků. Vaše stránka má nastaven titulek, ale ten je příliš krátký.

1 / 2

Meta popis: Evropské fondy podporují v Česku celou řadu prospěšných projektů. Díky nim jsou financovány projekty na rozvoj školství, zdravotnictví, zlepšení životního prostředí, modernější dopravu, ale i podnikatelské projekty, které pomáhají ekonomickému růstu a zaměstnanosti. Evropské fondy tak pomáhají všem obyvatelům Česka.

Meta popis má více než 255 znaků. Vaše stránka má nastaven meta popis, ale ten je příliš dlouhý.

1 / 2

Nadpis H1:
<h1>Novinky</h1>

Výborně! Vaše stránka obsahuje nadpis H1.

2 / 2

Pořadí nadpisů:
          <h2>Doporučené
          <h2>Chcete tipy na zimní výlety?
          <h2>Kde fondy EU pomáhají: Rybníkářská střediska na Vy…
          <h2>Hledáte peníze pro své projekty?
          <h2>Kalendář akcí
     <h1>Novinky
               <h3>Výstava úspěšných projektů podpořených fondy EU na…
               <h3>Kde fondy EU pomáhají: Odbahnění i solární panely.…
               <h3>MMR vybaví stavební úřady IT technikou v hodnotě 2…
               <h3>Prodlužujeme lhůtu pro příjem žádostí do výzvy Dem…
          <h2>Informace o čerpání 2021-2027
          <h2>512 mld. Kč
          <h2>131 mld. Kč
          <h2>36 mld. Kč
          <h2>12 897
          <h2>355
          <h2>Co bylo realizováno od 2007
          <h2>Mapa projektů
          <h2>Sledujte nás

Nadpisy na Vaši stránce nejsou ve správném pořadí!

0 / 1

Počet nadpisů: 19

Výborně! Vaše stránka obsahuje přiměřené množství nadpisů.

1 / 1

Délka nadpisů: OK

Výborně! Vaše stránka obsahuje pouze přiměřeně dlouhé nadpisy.

1 / 1

Počet obrázků: 13

Výborně! Vaše stránka obsahuje obrázky.

1 / 1

Počet obrázků bez popisu: 1

Vaše stránka obsahuje obrázky, které nemají vyplněn popisek (atribut alt).

0 / 1

Počet odkazů:
 • Počet interních follow odkazů: 86
 • Počet interních nofollow odkazů: 0

Výborně! Vaše stránka obsahuje dostatečné množství interních follow odkazů.

2 / 2

Počet odkazů:
 • Počet externích follow odkazů: 11
 • Počet externích nofollow odkazů: 0

Výborně! Vaše stránka obsahuje dostatečné množství interních follow odkazů.

2 / 2

Počet tagů iframe: 2

Vaše stránka obsahuje tag iframe, zvažte jejich nahrazení.

0 / 1

Ikona stránky: Ikona stránky je vyplněna
Ikona

Výborně! Vaše stránka má vyplněnou ikonu stránky.

1 / 1

Ikona stránky pro Apple: -

Vaše stránka nemá vyplněnou ikonu stránky pro zařízení Apple.

0 / 2

Odstavce: V odstavcích je umístněn text o délce 1818 znaků. Délka veškerého textu na stránce je 4859 znaků.

V odstavcích je umístěno méně než polovina veškerého textu na stránce. Zvažte pro umístění textu použití odstavců.

0 / 1

Nadbytečný obsah: Stránka obsahuje obsah v komentářích: 'End of Zendesk Chat Script ...'.

Na stránce je v komentářích umístěn nadbytečný obsah. Zvažte odstranění tohoto nadbytečného obsahu.

0 / 1


Dosažené skóre:
15 / 24

HTML 5


Použití HTML 5: OK

Výborně! Vaše stránka používá standard HTML 5.

1 / 1

Použití záhlaví: OK

Výborně! Vaše obsahuje záhlaví.

1 / 1

Použití zápatí: OK

Výborně! Vaše obsahuje zápatí.

1 / 1

Použití navigace: OK

Výborně! Vaše obsahuje navigaci.

1 / 1

Rozdělení obsahu do sekcí: OK

Výborně! Vaše má obsah rozdělen do sekcí.

1 / 1

Zastaralé elementy: <u>

Vaše stránka obsahuje zastaralé HTML elementy. Zvažte jejich odstranění.

0 / 1


Dosažené skóre:
5 / 6

Tagy pro sociální sítě


Nastavení jazyku: -

Vaše stránka nemá správně nastaven tag s hodnotu pro jazyk stránky!

0 / 1

Nastavení typu obsahu: -

Vaše stránka nemá správně nastaven tag s hodnotu pro typ obsahu stránky!

0 / 1

Nastavení URL: https://www.dotaceeu.cz/cs/uvod

Výborně! Vaše stránka má správně nastaven tag pro URL stránky.

2 / 2

Titulek stránky: DotaceEU - Úvod

Výborně! Vaše stránka má správně nastaven tag pro titulek stránky a titulek má přiměřenou velikost.

2 / 2

Popis stránky: Evropské fondy podporují v Česku celou řadu prospěšných projektů. Díky nim jsou financovány projekty na rozvoj školství, zdravotnictví, zlepšení životního prostředí, modernější dopravu, ale i podnikatelské projekty, které pomáhají ekonomickému růstu a zaměstnanosti. Evropské fondy tak pomáhají všem obyvatelům Česka.

Vaše stránka má nastaven tag pro popis stránky, ale jeho hodnota je větší než 255 znaků. Zvažte jeho zkrácení.

1 / 2

Nastavení titulního obrázku: https://www.dotaceeu.cz/Dotace/media/MMR-Dotace/lodoDotaceEU.jpg

Výborně! Vaše stránka má správně nastaven tag pro titulní obrázek stránky.

2 / 2


Dosažené skóre:
7 / 10

Analýza klíčových slov


Počet slov na stránce: 699

Výborně! Vaše stránka obsahuje dostatečné množství slov. Na stránce je '699' slov.

2 / 2

Nejčastější slova na stránce:
fondy | fondů | pomáhají | ministerstvo | rozvoj | projektů | 20212027 | česko | místní | 2024

Mezi nejčastějšími slovy na Vašich stránkách by se měli nacházet Vaše klíčová slova.

1 / 1

Konzistence klíčových slov:
celkový početv titulkuv popisuv nadpisech
fondy9x0x2x3x
fondů7x0x0x0x
pomáhají7x0x2x2x
ministerstvo6x0x0x0x
rozvoj6x0x1x0x
projektů6x0x1x2x
202120275x0x0x1x
česko5x0x0x0x
místní5x0x0x0x
20245x0x0x0x

V titulku, popisu a nadpisech máte málo klíčových zvažte jejich přidání.

0 / 0


Dosažené skóre:
3 / 3

Načítání zdrojů


Použití gzip komprese: Webový server nepoužívá gzip kompresy

Zvažte použití gzip komprese na webovém serveru.

0 / 1

Velikost stránky: 128.7 kB

Výborně! Vaše stránka má přiměřenou velikost.

1 / 1

Soubory k načtení:
Linkované soubory
/CMSPages/GetResource.ashx?stylesheetname=Dotace306.5 kB
https://www.dotaceeu.cz/sitemap.xml1.2 kB
/Dotace/media/MMR-Dotace/euflag.ico1.2 kB
/Dotace/media/MMR-Dotace/euflag.ico1.2 kB
/CMSPages/GetResource.ashx?_webparts=6770.4 kB
Linkované soubory skriptů
/ScriptResource.axd?d=stBVqNmEXMDioSYLugeby4gtCEzXKSzxLX7HChJweBhonJSi2CrzdV3mfgMTzgcv1sP0s-cZkPCsaSQ6tC-3hRY9pfo4eZoQZ6SYE39A8IIuCSmR8jHznSOrALP06A0AU77ljsCdUGqiDewmr_Tl8XX6LY3YvOA2qk8OUndWfWs1&t=ffffffffaa493ab8102.9 kB
/ScriptResource.axd?d=Y3m6UrVMbqJVE-kQ9gioHze6qble6Amj_2Y4w_g3phIw1LMIeeWyBtLCq-f4nHuQMeXUdcZ9htATJ57rknbBzJn_avcWH-KREMJzVls4R1_LfzmEsCOwGeAXhgrD1tii0&t=2767911711.5 kB
/ScriptResource.axd?d=SjYMPf_5hHPS_-DPzzK9wxxNew35YUDzl7LSlPycJWtNYOnhoDopX3rSEtpzfiGDnsYT9xO3IWnyemrA0_0Td11HnnT0phTo0aNJKY-ZewmHbIXx7okDHXdchjh7mw7aeRztPDVCCA38nczih9Fpqw2&t=276791170.8 kB
/ScriptResource.axd?d=gWcrHB-EGC1p4LtZa-lbj8zXU36iSsvasKXQr-LO3XwVlXvZPxu4VeVPJHvmzCMmb3YO8cs-siPlua03jSmq8gzoMk0ssjlgVHhKObHA1bE1&t=2767911719.3 kB
/ScriptResource.axd?d=YGQkKErHFDdGeCMY44uk_mdjWBMNrrR-vSzchK9N3EV7sY4XzUxD5yReRDK70ej89xbpxBW_PrEqRjbZQPmCLMbvnGeZQLdo228BltWmGFpSMQ6kp8FWlO4vmVdy1Q6C0&t=276791170.9 kB
/ScriptResource.axd?d=zhB4TnNg5SCnTud0nPZV0BVqyfB89qcoaPcWRFh-Tc98qV-DBdVp_3dzDiV3uN2MAOwp11cz95sGQcU9H_1RlvY2fQK0VBOnQMH471OAEGBsDkxcQS0-nyy9k1YVRUCF0&t=2767911710.0 kB
/ScriptResource.axd?d=eG7SOMgzjGkaCcb5n7DNEhGIzobqbmIagUxLAWF2AZmblYpWayXV64GH7fYL8ajx8ssjpYV5SjSuCa--ryFgdDOhtfC1W4mzQfosQ84fG9-j9asZ6lsehcs2-uPBiBoe0&t=276791177.1 kB
/assets/dist/dotace.js263.5 kB
/CMSScripts/Custom/MMR-Dotace/jquery.js86.7 kB
/CMSScripts/Custom/MMR-Dotace/jquery.calendario.js12.4 kB
/CMSScripts/Custom/MMR-Dotace/jquery.fancybox.js154.1 kB
/CMSScripts/Custom/MMR-Dotace/jquery.touchSwipe.js80.4 kB
/CMSScripts/Custom/MMR-Dotace/jquery.ui.js539.4 kB
/CMSScripts/Custom/MMR-Dotace/custom.js1.8 kB
/CMSScripts/Custom/MMR-Dotace/cezetmap.js57.2 kB
/CMSScripts/Custom/MMR-Dotace/Chart.js408.3 kB
/CMSScripts/Custom/MMR-Dotace/icheck.js14.6 kB
/CMSScripts/Custom/MMR-Dotace/modernizr.custom.63321.js9.1 kB
/CMSScripts/Custom/MMR-Dotace/master.js36.7 kB
Linkované soubory obrázků
/getmedia/c7b41a69-d806-464d-ab64-a49cd9bec175/Zimni_mapy_MB.png.aspx?width=1260&height=945&ext=.png812.2 kB
/getmedia/093fee66-297c-4b7b-8a44-1ebbfacdbe7d/Zimni_mapy_PC.png.aspx?width=1260&height=709&ext=.png610.2 kB
/getmedia/dadeed45-1ef8-4151-90d8-482ef65e47ff/CZ_10_2_102_493a473_MB.png.aspx?width=409&height=334&ext=.png209.3 kB
/getmedia/166dcabf-cb46-4d13-8dfa-237204cfa17d/CZ_10_2_102_493a473_PC.png.aspx?width=534&height=328&ext=.png273.5 kB
/getmedia/022ae8a5-aff5-43cb-a6a2-ac1bf1af2181/Vyhledavac_MB_20231102.jpg.aspx?width=2000&height=1500&ext=.jpg2 647.4 kB
/getmedia/dac28aa6-4f6f-48d5-9a6a-64f6f8c94025/Vyhledavac_PC_20231102.jpg.aspx?width=2667&height=1500&ext=.jpg2 942.0 kB
/getmedia/ce6de923-0f51-40bb-8b00-5a41ef597870/Vystava-NZM_Kde-fondy-EU-pomahaji_uvodni-foto.webp.aspx?width=425&cropheight=250&cropwidth=425&cropanchor=center165.3 kB
/MMR/media/MMR-MMR/bannery/eRouska-letak-rgb.jpg506.4 kB
/Dotace/media/MMR-Dotace/icons/easy-to-read-ico.svg1.7 kB
/Dotace/media/MMR-Dotace/POS.svg16.8 kB
/Dotace/media/MMR-Dotace/footerCZ-EU.svg24.5 kB
/Dotace/media/MMR-Dotace/footerCZ-MMR.svg9.2 kB
CELKEM10 345.7 kB

Vaše stránka včetně zdrojového kódu má velikost 10 474.3 kB. Zvažte zmenšení přenášených dat nutných k zobrazení stránky.

0 / 2

Počet požadavků: 36

Vaše stránka potřebuje k načtení více než 30 dalších HTTP požadavků. Zvažte optimalizaci její počtu.

0 / 1


Dosažené skóre:
1 / 5

Ostatní


Responsivita: Je responsivní

Výborně! Vaše stránka je responsivní a používá meta tag viewport.

1 / 1

Použití schema.org: Nepoužito

Vaše stránka nepoužívá schema.org, zvažte použití strukturovaných dat.

0 / 2

Použití Google Tag Manager: Používá se

Výborně! Vaše stránka používá GTM.

2 / 2

Odkazy na chybové stránky: Neobsahuje
Poznámka: Bylo otestováno pouze 30 náhodně vybraných interních odkazů. Vaše stránka obsahuje 86 interních odkazů.

Výborně! Vaše stránka neobsahuje odkazy na chybové stránky.

1 / 1


Dosažené skóre:
4 / 6

Výsledek SEO testu

Zobrazit protokol SEO testu Stáhnout protokol SEO testu
Dosažené skóre:
(41 / 65)

63.1 %

Načtení stránky


URL adresa (v případě přesměrování cílová adresa):
https://www.dotaceeu.cz/cs/microsites/op-urbact-ii/uvodni-strana-(1)

Načteno:
20. 4. 2022 09:17

Status kód: 200

Výborně! Vaše URL adresa vrací úspěšný stavový HTTP kód.

1 / 1

Typ obsahu: text/html

Výborně! Vaše URL adresa vrací obsah ve formátu HTML.

1 / 1

Počet přesměrování: 2

Vaše URL adresa je 2 krát přesměrována na jinou URL! Pro SEO je lepší používat adresy bez přesměrování.

1 / 2

Protokol: https

Výborně! URL adresa používá šifrovaný HTTPS protokol.

1 / 1

Přesměrování na www: Adresa 'http://urbact.cz' byla přesměrována na 'https://www.dotaceeu.cz/cs/microsites/op-urbact-ii/uvodni-strana-(1)'

Výborně! Verze URL adresy bez www se přesměrovává na URL adresu s www.

1 / 1

Délka URL adresy: 68 znaků

Výborně! Vaše URL adresa má přiměřenou délku.

1 / 1

Soubor robots.txt: -

Na Vašich stránkách je nahrán soubor robots.txt, ale není v něm vyplnéna adresa mapy stránek.

1 / 2

Sitemap: -

V souboru robots.txt není vyplněna adresa mapy stránek.

0 / 2


Dosažené skóre:
7 / 11

Analýza obsahu


Nastavení znakové sady: UTF-8

Výborně! Vaše stránka má nastavenu použitou znakovou sadu.

1 / 1

Jazyk: cs-CZ

Výborně! Vaše stránka má nastaven použitý jazyk.

1 / 1

Meta titulek: DotaceEU - Úvodní strana

Výborně! Vaše stránka má nastaven přiměřeně dlouhý titulek.

2 / 2

Meta popis: -

Vaše stránka nemá správně nastaven meta popis!

0 / 2

Nadpis H1:
<h1></h1>

Výborně! Vaše stránka obsahuje nadpis H1.

2 / 2

Pořadí nadpisů:
     <h1>
          <h2>Konkrétní cíle programu URBACT III:
          <h2>Kalendář akcí
          <h2>Aktuální články
               <h3>Veřejné zakázky jako nástroj k řešení městských vý…
               <h3>Registrujte se na workshopy URBACT v rámci Evropsk…
               <h3>Brno využívá hudbu jako cestu k integraci
               <h3>URBACT usnadňuje přenos dobré praxe do měst na nár…
               <h3>Ostrava v projektu Com.Unity.Lab podporuje souseds…

Vaše stránka obsahuje více nadpisy a jsou použity ve správném pořadí.

1 / 1

Počet nadpisů: 9

Výborně! Vaše stránka obsahuje přiměřené množství nadpisů.

1 / 1

Délka nadpisů: OK

Výborně! Vaše stránka obsahuje pouze přiměřeně dlouhé nadpisy.

1 / 1

Počet obrázků: 9

Výborně! Vaše stránka obsahuje obrázky.

1 / 1

Počet obrázků bez popisu: OK

Výborně! Všechny obrázky na Vaši stránce mají vyplněn popisek (atribut alt).

1 / 1

Počet odkazů:
 • Počet interních follow odkazů: 27
 • Počet interních nofollow odkazů: 0

Výborně! Vaše stránka obsahuje dostatečné množství interních follow odkazů.

2 / 2

Počet odkazů:
 • Počet externích follow odkazů: 7
 • Počet externích nofollow odkazů: 0

Výborně! Vaše stránka obsahuje dostatečné množství interních follow odkazů.

2 / 2

Počet tagů iframe: 0

Výborně! Vaše stránka neobsahuje tag iframe.

1 / 1

Ikona stránky: Ikona stránky je vyplněna
Ikona

Výborně! Vaše stránka má vyplněnou ikonu stránky.

1 / 1

Ikona stránky pro Apple: -

Vaše stránka nemá vyplněnou ikonu stránky pro zařízení Apple.

0 / 2

Odstavce: V odstavcích je umístněn text o délce 1321 znaků. Délka veškerého textu na stránce je 3057 znaků.

V odstavcích je umístěno méně než polovina veškerého textu na stránce. Zvažte pro umístění textu použití odstavců.

0 / 1

Nadbytečný obsah: Stránka obsahuje obsah v komentářích: 'Global site tag (gtag.js) - Google Analytics ...'.

Na stránce je v komentářích umístěn nadbytečný obsah. Zvažte odstranění tohoto nadbytečného obsahu.

0 / 1


Dosažené skóre:
17 / 23

HTML 5


Použití HTML 5: OK

Výborně! Vaše stránka používá standard HTML 5.

1 / 1

Použití záhlaví: OK

Výborně! Vaše obsahuje záhlaví.

1 / 1

Použití zápatí: OK

Výborně! Vaše obsahuje zápatí.

1 / 1

Použití navigace: OK

Výborně! Vaše obsahuje navigaci.

1 / 1

Rozdělení obsahu do sekcí: OK

Výborně! Vaše má obsah rozdělen do sekcí.

1 / 1

Zastaralé elementy: <u>

Vaše stránka obsahuje zastaralé HTML elementy. Zvažte jejich odstranění.

0 / 1


Dosažené skóre:
5 / 6

Tagy pro sociální sítě


Nastavení jazyku: -

Vaše stránka nemá správně nastaven tag s hodnotu pro jazyk stránky!

0 / 1

Nastavení typu obsahu: -

Vaše stránka nemá správně nastaven tag s hodnotu pro typ obsahu stránky!

0 / 1

Nastavení URL: -

Vaše stránka nemá správně nastaven tag s hodnotu pro URL stránky!

0 / 2

Titulek stránky: -

Vaše stránka nemá správně nastaven tag s hodnotu pro titulek stránky!

0 / 2

Popis stránky: -

Vaše stránka nemá správně nastaven tag s hodnotu pro popis stránky!

0 / 2

Nastavení titulního obrázku: -

Vaše stránka nemá správně nastaven tag s hodnotu pro titulní obrázek stránky!

0 / 2


Dosažené skóre:
0 / 10

Analýza klíčových slov


Počet slov na stránce: 448

Vaše stránka neobsahuje moc textu. Na stránce je '448' slov, zvažte přidání více textu.

1 / 2

Nejčastější slova na stránce:
měst | urbact | 2021 | místní | národní | úrovni | šíření | programu | rozvoj | zkušeností

Mezi nejčastějšími slovy na Vašich stránkách by se měli nacházet Vaše klíčová slova.

1 / 1

Konzistence klíčových slov:
celkový početv titulkuv popisuv nadpisech
měst12x0x0x2x
urbact8x0x0x3x
20217x0x0x1x
místní6x0x0x0x
národní4x0x0x1x
úrovni4x0x0x1x
šíření4x0x0x0x
programu4x0x0x1x
rozvoj4x0x0x0x
zkušeností3x0x0x0x

V titulku, popisu a nadpisech máte málo klíčových zvažte jejich přidání.

0 / 0


Dosažené skóre:
2 / 3

Načítání zdrojů


Použití gzip komprese: Webový server nepoužívá gzip kompresy

Zvažte použití gzip komprese na webovém serveru.

0 / 1

Velikost stránky: 39.1 kB

Výborně! Vaše stránka má přiměřenou velikost.

1 / 1

Soubory k načtení:
Linkované soubory
/CMSPages/GetResource.ashx?stylesheetname=Dotace290.0 kB
/Dotace/media/MMR-Dotace/euflag.ico1.2 kB
/Dotace/media/MMR-Dotace/euflag.ico1.2 kB
/CMSPages/GetResource.ashx?stylesheetname=Dotace290.0 kB
/CMSPages/GetResource.ashx?_webparts=6770.4 kB
Linkované soubory skriptů
/CMSPages/GetResource.ashx?scriptfile=%7e%2fCMSScripts%2fWebServiceCall.js0.3 kB
/ScriptResource.axd?d=Lw2OpUQhCURQID7D9jbb83IE1sChAXxOixEnBJCffOJY-gahI0uS81qg3O614Pn1MaU_BjqqvBAdMKf08JvummGD-z9JL4llbRjy6Q7aljeQXqWfqQ37ZFA7zyCxjdLH5COchecDr07XjBnr95Cw2qgaKw-5Pg0DQdVaWmSf2mU1&t=2fe674eb26.0 kB
/ScriptResource.axd?d=eE6V8nDbUVn0gtG6hKNX_BEQXyI_cbJkZlXboZsmdip8oboP0IOvcP-IGF2nVkGIWXkUtWq-DjmU0IbggnGXwbDuKCriXBHGohATGH0ayOd00eL7Bhw71L1Xf3M7Mjo10&t=276791173.6 kB
/ScriptResource.axd?d=W4OgQPjMF-Hj6tA0LeK8zpl54xGhcEz1ZY_ZQnolb06vJXgoIcCCPLpAR8ansj3ZSN7u6hYPKAk1ICVB8kZicExFIYtRZRnqhQsivHs0VGjKgitwrzaTA1Ek83m1MouTBIKxHf5yTk1D6EIs1Tgu6g2&t=276791170.5 kB
/ScriptResource.axd?d=mcAASOSteirJeuV-3by3Ufig2LjE9pEhyjLelYDm7XXdZIgJy8DGiCkBLh6KJqKiomHRdDnDvCGXDQ9PxIEzuXuYxMgTiy3k0QJH74qbd341&t=276791174.7 kB
/ScriptResource.axd?d=jwf4VSQi7LeShc44FJ-gAYoAG8UcqkSMqodVe1z9DOUa1HenZl6MyOf0DjwujVg1JTTRmVQbBSt63vSKuzLpwsKiRT5CAebnNsWVLXa1Fsn1nFOT6t8dPG4eIXdwb0zA0&t=276791170.4 kB
/ScriptResource.axd?d=HEFpVKbnoeQjkjHkFKu3MAbk4_OYxbf2BdvLCrOgPuRxcDX8GpfyvXDYGmqV4inZhzwwRj33OjCGeb8O7Wkzr5-sjFEhztCiljouf7Yqgo6TVhOJmzWoWpXq8PnonlC30&t=276791171.9 kB
/ScriptResource.axd?d=X6kQKInQS5YQqruiTh57iFGH2viugEASFcSThqwN7UPuDYTRkwa911-wGdIoH7dqaVNl444wA5oZZnIEde562Gl1o_bQOPyWM7W9F3bY_CJ5ZWSIKk8erbFL-GyDlmjY0&t=276791171.4 kB
/CMSScripts/Custom/MMR-Dotace/jquery.js86.7 kB
/CMSScripts/Custom/MMR-Dotace/jquery.calendario.js12.4 kB
/CMSScripts/Custom/MMR-Dotace/jquery.fancybox.js154.1 kB
/CMSScripts/Custom/MMR-Dotace/jquery.touchSwipe.js80.4 kB
/CMSScripts/Custom/MMR-Dotace/jquery.ui.js539.4 kB
/CMSScripts/Custom/MMR-Dotace/cezetmap.js57.2 kB
/CMSScripts/Custom/MMR-Dotace/Chart.js408.3 kB
/CMSScripts/Custom/MMR-Dotace/icheck.js14.6 kB
/CMSScripts/Custom/MMR-Dotace/modernizr.custom.63321.js9.1 kB
/CMSScripts/Custom/MMR-Dotace/slider.js3.5 kB
/CMSScripts/Custom/MMR-Dotace/master.js33.8 kB
Linkované soubory obrázků
/getmedia/37542a9e-b070-4eaf-9491-dc7f61c4df19/logo_MMR.aspx16.1 kB
/Dotace/media/SF/Microsites/Urbact/Logo-URBACT-CMJN-ssBaseline.jpg691.1 kB
/Dotace/media/MMR-Dotace/footerCZ-EU.svg24.5 kB
/Dotace/media/MMR-Dotace/footerCZ-MMR.svg9.2 kB
CELKEM2 762.1 kB

Vaše stránka včetně zdrojového kódu má velikost 2 801.2 kB. Zvažte zmenšení přenášených dat nutných k zobrazení stránky.

0 / 2

Počet požadavků: 28

Výborně! Vaše stránka potřebuje k načtení přiměřený počet požadavků.

1 / 1


Dosažené skóre:
2 / 5

Ostatní


Responsivita: Je responsivní

Výborně! Vaše stránka je responsivní a používá meta tag viewport.

1 / 1

Použití schema.org: Nepoužito

Vaše stránka nepoužívá schema.org, zvažte použití strukturovaných dat.

0 / 2

Použití Google Tag Manager: Používá se

Výborně! Vaše stránka používá GTM.

2 / 2

Odkazy na chybové stránky:
ChybaURL
404https://www.dotaceeu.cz/www.urbact.eu
https://www.dotaceeu.cz/www.dotaceeu.cz

Vaše stránka obsahuje odkazy, které vedou na stránky, kterých zpracování skončí některou z chyb 4xx nebo 5xx.

0 / 1


Dosažené skóre:
3 / 6

Výsledek SEO testu

Zobrazit protokol SEO testu Stáhnout protokol SEO testu
Dosažené skóre:
(36 / 64)

56.3 %