Výsledek SEO testu

Poslední testované URL z domény drsvoboda.cz:

Načtení stránky


URL adresa (v případě přesměrování cílová adresa):
https://www.drsvoboda.cz/

Načteno:
21. 2. 2022 04:38

Status kód: 200

Výborně! Vaše URL adresa vrací úspěšný stavový HTTP kód.

1 / 1

Typ obsahu: text/html

Výborně! Vaše URL adresa vrací obsah ve formátu HTML.

1 / 1

Počet přesměrování: 1

Vaše URL adresa je 1 krát přesměrována na jinou URL! Pro SEO je lepší používat adresy bez přesměrování.

1 / 2

Protokol: https

Výborně! URL adresa používá šifrovaný HTTPS protokol.

1 / 1

Přesměrování na www: Adresa 'https://drsvoboda.cz' byla přesměrována na 'https://www.drsvoboda.cz/'

Výborně! Verze URL adresy bez www se přesměrovává na URL adresu s www.

1 / 1

Délka URL adresy: 25 znaků

Výborně! Vaše URL adresa má přiměřenou délku.

1 / 1

Soubor robots.txt: -

Na Vašich stránkách je nahrán soubor robots.txt, ale není v něm vyplnéna adresa mapy stránek.

1 / 2

Sitemap: -

V souboru robots.txt není vyplněna adresa mapy stránek.

0 / 2


Dosažené skóre:
7 / 11

Analýza obsahu


Nastavení znakové sady: -

Vaše stránka nemá správně nastavenu použitou znakovou sadu!

0 / 1

Jazyk: cs

Výborně! Vaše stránka má nastaven použitý jazyk.

1 / 1

Meta titulek: MUDr. Radoslav Svoboda

Výborně! Vaše stránka má nastaven přiměřeně dlouhý titulek.

2 / 2

Meta popis: -

Vaše stránka nemá správně nastaven meta popis!

0 / 2

Nadpis H1:
<h1>Naše práce nás baví</h1>

Výborně! Vaše stránka obsahuje nadpis H1.

2 / 2

Pořadí nadpisů:
     <h1>NaÅ¡e práce nás baví
          <h2>Co je nového?
               <h3>Projekt Ministerstva zdravotnictví Ä R: ZvyÅ¡ová…
               <h3>OÄ kování - rozhovory s námi v sekci psali o nÃ…
               <h3>Nové webové stránky
          <h2>Ordinace a ordinaÄ ní hodiny

Vaše stránka obsahuje více nadpisy a jsou použity ve správném pořadí.

1 / 1

Počet nadpisů: 6

Výborně! Vaše stránka obsahuje přiměřené množství nadpisů.

1 / 1

Délka nadpisů: OK

Výborně! Vaše stránka obsahuje pouze přiměřeně dlouhé nadpisy.

1 / 1

Počet obrázků: 19

Výborně! Vaše stránka obsahuje obrázky.

1 / 1

Počet obrázků bez popisu: OK

Výborně! Všechny obrázky na Vaši stránce mají vyplněn popisek (atribut alt).

1 / 1

Počet odkazů:
  • Počet interních follow odkazů: 45
  • Počet interních nofollow odkazů: 0

Výborně! Vaše stránka obsahuje dostatečné množství interních follow odkazů.

2 / 2

Počet odkazů:
  • Počet externích follow odkazů: 2
  • Počet externích nofollow odkazů: 0

Výborně! Vaše stránka obsahuje dostatečné množství interních follow odkazů.

2 / 2

Počet tagů iframe: 1

Vaše stránka obsahuje tag iframe, zvažte jejich nahrazení.

0 / 1

Ikona stránky: Ikona stránky je vyplněna
Ikona

Výborně! Vaše stránka má vyplněnou ikonu stránky.

1 / 1

Ikona stránky pro Apple: Ikona stránky je vyplněna
Ikona

Výborně! Vaše stránka má vyplněnou ikonu stránky pro zařízení Apple.

2 / 2

Odstavce: V odstavcích je umístněn text o délce 1141 znaků. Délka veškerého textu na stránce je 3029 znaků.

V odstavcích je umístěno méně než polovina veškerého textu na stránce. Zvažte pro umístění textu použití odstavců.

0 / 1

Nadbytečný obsah: -

Výborně! Vaše stránka neobsahuje žádný nadbytečný obsah.

1 / 1


Dosažené skóre:
18 / 23

HTML 5


Použití HTML 5: OK

Výborně! Vaše stránka používá standard HTML 5.

1 / 1

Použití záhlaví: NE

Vaše stránka neobsahuje záhlaví. Zvažte přidání tagu header.

0 / 1

Použití zápatí: NE

Vaše stránka neobsahuje zápatí. Zvažte přidání tagu footer.

0 / 1

Použití navigace: NE

Vaše stránka neobsahuje navigaci. Zvažte přidání tagu nav.

0 / 1

Rozdělení obsahu do sekcí: NE

Vaše stránka nemá rozdělen obsah do sekcí. Zvažte rozdělení obsahu do tagů section.

0 / 1

Zastaralé elementy: -

Výborně! Vaše stránka neobsahuje žádné zastaralé HTML elementy.

1 / 1


Dosažené skóre:
2 / 6

Tagy pro sociální sítě


Nastavení jazyku: -

Vaše stránka nemá správně nastaven tag s hodnotu pro jazyk stránky!

0 / 1

Nastavení typu obsahu: -

Vaše stránka nemá správně nastaven tag s hodnotu pro typ obsahu stránky!

0 / 1

Nastavení URL: -

Vaše stránka nemá správně nastaven tag s hodnotu pro URL stránky!

0 / 2

Titulek stránky: -

Vaše stránka nemá správně nastaven tag s hodnotu pro titulek stránky!

0 / 2

Popis stránky: -

Vaše stránka nemá správně nastaven tag s hodnotu pro popis stránky!

0 / 2

Nastavení titulního obrázku: -

Vaše stránka nemá správně nastaven tag s hodnotu pro titulní obrázek stránky!

0 / 2


Dosažené skóre:
0 / 10

Analýza klíčových slov


Počet slov na stránce: 471

Výborně! Vaše stránka obsahuje dostatečné množství slov. Na stránce je '471' slov.

2 / 2

Nejčastější slova na stránce:
lã©kaå | ordinace | praktickã©ho | pã©ä | sluå¾by | emoå¡nice | hodiny | nã¡s | ordinaä | domã¡cã­

Mezi nejčastějšími slovy na Vašich stránkách by se měli nacházet Vaše klíčová slova.

1 / 1

Konzistence klíčových slov:
celkový početv titulkuv popisuv nadpisech
lã©kaå21x0x0x0x
ordinace19x0x0x1x
praktickã©ho14x0x0x0x
pã©ä11x0x0x1x
sluå¾by7x0x0x0x
emoå¡nice6x0x0x0x
hodiny5x0x0x1x
nã¡s5x0x0x2x
ordinaä5x0x0x1x
domã¡cã­5x0x0x0x

V titulku, popisu a nadpisech máte málo klíčových zvažte jejich přidání.

0 / 0


Dosažené skóre:
3 / 3

Načítání zdrojů


Použití gzip komprese: Webový server používá gzip kompresy

Výborně! Váš server používá gzip kompresy.

1 / 1

Velikost stránky: 7.7 kB

Výborně! Vaše stránka má přiměřenou velikost.

1 / 1

Soubory k načtení:
Linkované soubory
/assets/favicon/apple-touch-icon-7e87f02c59499e00efd2591dd409897c649f52364c4aebde102c880fd46809d2.png2.2 kB
/assets/favicon/favicon-32x32-49d63a498cb8a0bc7dfa1de9cf3cf227d2912731a8ac5a23cf47aaa46b567e39.png0.8 kB
/assets/favicon/favicon-16x16-e6422f6a03259b94984261125cb0bee5830021f8cca3a5875c50f180ed6cdaa2.png0.5 kB
/assets/favicon/site-fc37f01bfa5ae40a7821ef78d2295201d6b9b9f0258f19ed54acf45ed9ef8972.webmanifest0.3 kB
/assets/favicon/safari-pinned-tab-2bb79c73217cffccab3c22a7569cce0aefb37919c94b9fca545e004b0cc7b55a.svg3.2 kB
/assets/favicon/favicon-4b46d217ae5c1e0925db4bbd4b0ea8d70a1d7b4dd682e9ad892ba3097cff52fd.ico2.3 kB
/assets/application-ce8a6db7fcc7d857fadb6e204bc4975b1f86fc2e83501961db1c33922386b4c1.css17.2 kB
Linkované soubory skriptů
/assets/application-0f5df46bc92999950bfcaf7e265e5aed8d6d30a367ca263534b514f5058bdfac.js5.9 kB
Linkované soubory obrázků
/assets/logo-a5714cd61866d2c2ac218a7c44cb4b60521033f2ecbecaa4fc777a981a46d01b.svg11.3 kB
/assets/home/homepage_800-5950e9f431a43472b3429b6956255910268b777a93c052754a8782f8440366ae.jpg45.6 kB
/assets/home/homepage_1920-8a68fbb091845ce6c12dac8a524e6eed8affcf37c6195196159211dbd5883f97.jpg75.3 kB
/assets/home/o_nas-28783b6295e74eaa528406259f05d769f07081f0eca88710490ea22cd274e68e.jpg50.9 kB
https://www.drsvoboda.cz/rails/active_storage/representations/proxy/eyJfcmFpbHMiOnsibWVzc2FnZSI6IkJBaHBVZz09IiwiZXhwIjpudWxsLCJwdXIiOiJibG9iX2lkIn19--d13aa1da06e76bf0d7e490ad30e08267db211dd0/eyJfcmFpbHMiOnsibWVzc2FnZSI6IkJBaDdEVG9MWm05eWJXRjBTU0lJYW5CbkJqb0dSVlE2Q25OMGNtbHdWRG9RWVhWMGIxOXZjbWxsYm5SVU9neHhkV0ZzYVhSNWFWbzZFbkpsYzJsNlpWOTBiMTltYVhSYkIya0M5QUZwQXZRQk9oUnpZVzF3YkdsdVoxOW1ZV04wYjNKSklnbzBPakk2TUFZN0JsUTZEbWx1ZEdWeWJHRmpaVWtpQ1VwUVJVY0dPd1pVT2c5amIyeHZjbk53WVdObFNTSUpjMUpIUWdZN0JsUT0iLCJleHAiOm51bGwsInB1ciI6InZhcmlhdGlvbiJ9fQ==--1d5f1f79cfeb6a8450868356561ab0ddd55e8c25/Untitled.jpg33.4 kB
https://www.drsvoboda.cz/rails/active_storage/representations/proxy/eyJfcmFpbHMiOnsibWVzc2FnZSI6IkJBaHBlQT09IiwiZXhwIjpudWxsLCJwdXIiOiJibG9iX2lkIn19--6e580e6ceaac142f3c261121916c21f37cf29906/eyJfcmFpbHMiOnsibWVzc2FnZSI6IkJBaDdEVG9MWm05eWJXRjBTU0lJYW5CbkJqb0dSVlE2Q25OMGNtbHdWRG9RWVhWMGIxOXZjbWxsYm5SVU9neHhkV0ZzYVhSNWFWbzZFbkpsYzJsNlpWOTBiMTltYVhSYkIya0M5QUZwQXZRQk9oUnpZVzF3YkdsdVoxOW1ZV04wYjNKSklnbzBPakk2TUFZN0JsUTZEbWx1ZEdWeWJHRmpaVWtpQ1VwUVJVY0dPd1pVT2c5amIyeHZjbk53WVdObFNTSUpjMUpIUWdZN0JsUT0iLCJleHAiOm51bGwsInB1ciI6InZhcmlhdGlvbiJ9fQ==--1d5f1f79cfeb6a8450868356561ab0ddd55e8c25/lidovky.jpg39.7 kB
https://www.drsvoboda.cz/rails/active_storage/representations/proxy/eyJfcmFpbHMiOnsibWVzc2FnZSI6IkJBaHBCZz09IiwiZXhwIjpudWxsLCJwdXIiOiJibG9iX2lkIn19--d85c9f375ac7001ab6c6adf15910d0915acd9e80/eyJfcmFpbHMiOnsibWVzc2FnZSI6IkJBaDdEVG9MWm05eWJXRjBTU0lJYW5CbkJqb0dSVlE2Q25OMGNtbHdWRG9RWVhWMGIxOXZjbWxsYm5SVU9neHhkV0ZzYVhSNWFWbzZFbkpsYzJsNlpWOTBiMTltYVhSYkIya0M5QUZwQXZRQk9oUnpZVzF3YkdsdVoxOW1ZV04wYjNKSklnbzBPakk2TUFZN0JsUTZEbWx1ZEdWeWJHRmpaVWtpQ1VwUVJVY0dPd1pVT2c5amIyeHZjbk53WVdObFNTSUpjMUpIUWdZN0JsUT0iLCJleHAiOm51bGwsInB1ciI6InZhcmlhdGlvbiJ9fQ==--1d5f1f79cfeb6a8450868356561ab0ddd55e8c25/coffee-2242212_1920.jpg31.3 kB
/assets/icons/stetoscope-44406ab711d5a409b13f0b9f592dba935961187d533480a431c15743e461dd13.svg1.1 kB
/assets/icons/heart-636b4cf5b39fb1458ba7b313bbe3943da322d169f349132b9741f82e86c79b11.svg0.7 kB
/assets/icons/stetoscope-44406ab711d5a409b13f0b9f592dba935961187d533480a431c15743e461dd13.svg1.1 kB
/assets/icons/stetoscope-44406ab711d5a409b13f0b9f592dba935961187d533480a431c15743e461dd13.svg1.1 kB
/assets/icons/stetoscope-44406ab711d5a409b13f0b9f592dba935961187d533480a431c15743e461dd13.svg1.1 kB
/assets/icons/stetoscope-44406ab711d5a409b13f0b9f592dba935961187d533480a431c15743e461dd13.svg1.1 kB
/assets/icons/hands-5a1c276ee944a989a810f6b5deaedf124edab08430ac74885339dacb8aed710e.svg1.7 kB
/assets/icons/stetoscope-44406ab711d5a409b13f0b9f592dba935961187d533480a431c15743e461dd13.svg1.1 kB
/assets/icons/salon-9b62451c35ac77f969be165b984d48afe3afe923bfdfd752c0ec49445cb10b2e.svg1.1 kB
/assets/icons/stetoscope-44406ab711d5a409b13f0b9f592dba935961187d533480a431c15743e461dd13.svg1.1 kB
/assets/icons/stetoscope-44406ab711d5a409b13f0b9f592dba935961187d533480a431c15743e461dd13.svg1.1 kB
/assets/logo_white-ce4bedd9884b867c1567e2d231f6eef2d107a5a26e6709a50c50eb8bf373102f.svg11.3 kB
CELKEM343.4 kB

Výborně! Vaše stránka má včetně zdrojového kódu přiměřenou velikost 351.0 kB.

2 / 2

Počet požadavků: 27

Výborně! Vaše stránka potřebuje k načtení přiměřený počet požadavků.

1 / 1


Dosažené skóre:
5 / 5

Ostatní


Responsivita: Je responsivní

Výborně! Vaše stránka je responsivní a používá meta tag viewport.

1 / 1

Použití schema.org: Nepoužito

Vaše stránka nepoužívá schema.org, zvažte použití strukturovaných dat.

0 / 2

Použití Google Tag Manager: Používá se

Výborně! Vaše stránka používá GTM.

2 / 2

Odkazy na chybové stránky: Neobsahuje
Poznámka: Bylo otestováno pouze 30 náhodně vybraných interních odkazů. Vaše stránka obsahuje 45 interních odkazů.

Výborně! Vaše stránka neobsahuje odkazy na chybové stránky.

1 / 1


Dosažené skóre:
4 / 6

Výsledek SEO testu

Zobrazit protokol SEO testu Stáhnout protokol SEO testu
Dosažené skóre:
(39 / 64)

60.9 %

Kdo jsme a co umíme?

Jsme jedna z předních firem na poli SEO v ČR.

V oboru SEO působíme již řadu let a SEO je naší primární činností. Umíme vylepšit Vaše pozice ve vyhledávačích a tím zvýšit relevantní návštěvnost Vašeho webu. Naše cenová politika je dostupná většině, přesto zachováváme vysokou kvalitu našich služeb.

máme
12
let zkušeností
pomohli jsme
1328
klientům
právě teď máme
211
webů pod palcem
náš tým napsal již
358467
PR článků

+420 724 761 988 / info@seolight.cz

Kontaktní formulář

Načtení stránky


URL adresa (v případě přesměrování cílová adresa):
https://www.drsvoboda.cz/

Načteno:
21. 2. 2022 04:38

Status kód: 200

Výborně! Vaše URL adresa vrací úspěšný stavový HTTP kód.

1 / 1

Typ obsahu: text/html

Výborně! Vaše URL adresa vrací obsah ve formátu HTML.

1 / 1

Počet přesměrování: 1

Vaše URL adresa je 1 krát přesměrována na jinou URL! Pro SEO je lepší používat adresy bez přesměrování.

1 / 2

Protokol: https

Výborně! URL adresa používá šifrovaný HTTPS protokol.

1 / 1

Přesměrování na www: Adresa 'https://drsvoboda.cz' byla přesměrována na 'https://www.drsvoboda.cz/'

Výborně! Verze URL adresy bez www se přesměrovává na URL adresu s www.

1 / 1

Délka URL adresy: 25 znaků

Výborně! Vaše URL adresa má přiměřenou délku.

1 / 1

Soubor robots.txt: -

Na Vašich stránkách je nahrán soubor robots.txt, ale není v něm vyplnéna adresa mapy stránek.

1 / 2

Sitemap: -

V souboru robots.txt není vyplněna adresa mapy stránek.

0 / 2


Dosažené skóre:
7 / 11

Analýza obsahu


Nastavení znakové sady: -

Vaše stránka nemá správně nastavenu použitou znakovou sadu!

0 / 1

Jazyk: cs

Výborně! Vaše stránka má nastaven použitý jazyk.

1 / 1

Meta titulek: MUDr. Radoslav Svoboda

Výborně! Vaše stránka má nastaven přiměřeně dlouhý titulek.

2 / 2

Meta popis: -

Vaše stránka nemá správně nastaven meta popis!

0 / 2

Nadpis H1:
<h1>Naše práce nás baví</h1>

Výborně! Vaše stránka obsahuje nadpis H1.

2 / 2

Pořadí nadpisů:
     <h1>NaÅ¡e práce nás baví
          <h2>Co je nového?
               <h3>Projekt Ministerstva zdravotnictví Ä R: ZvyÅ¡ová…
               <h3>OÄ kování - rozhovory s námi v sekci psali o nÃ…
               <h3>Nové webové stránky
          <h2>Ordinace a ordinaÄ ní hodiny

Vaše stránka obsahuje více nadpisy a jsou použity ve správném pořadí.

1 / 1

Počet nadpisů: 6

Výborně! Vaše stránka obsahuje přiměřené množství nadpisů.

1 / 1

Délka nadpisů: OK

Výborně! Vaše stránka obsahuje pouze přiměřeně dlouhé nadpisy.

1 / 1

Počet obrázků: 19

Výborně! Vaše stránka obsahuje obrázky.

1 / 1

Počet obrázků bez popisu: OK

Výborně! Všechny obrázky na Vaši stránce mají vyplněn popisek (atribut alt).

1 / 1

Počet odkazů:
  • Počet interních follow odkazů: 45
  • Počet interních nofollow odkazů: 0

Výborně! Vaše stránka obsahuje dostatečné množství interních follow odkazů.

2 / 2

Počet odkazů:
  • Počet externích follow odkazů: 2
  • Počet externích nofollow odkazů: 0

Výborně! Vaše stránka obsahuje dostatečné množství interních follow odkazů.

2 / 2

Počet tagů iframe: 1

Vaše stránka obsahuje tag iframe, zvažte jejich nahrazení.

0 / 1

Ikona stránky: Ikona stránky je vyplněna
Ikona

Výborně! Vaše stránka má vyplněnou ikonu stránky.

1 / 1

Ikona stránky pro Apple: Ikona stránky je vyplněna
Ikona

Výborně! Vaše stránka má vyplněnou ikonu stránky pro zařízení Apple.

2 / 2

Odstavce: V odstavcích je umístněn text o délce 1141 znaků. Délka veškerého textu na stránce je 3029 znaků.

V odstavcích je umístěno méně než polovina veškerého textu na stránce. Zvažte pro umístění textu použití odstavců.

0 / 1

Nadbytečný obsah: -

Výborně! Vaše stránka neobsahuje žádný nadbytečný obsah.

1 / 1


Dosažené skóre:
18 / 23

HTML 5


Použití HTML 5: OK

Výborně! Vaše stránka používá standard HTML 5.

1 / 1

Použití záhlaví: NE

Vaše stránka neobsahuje záhlaví. Zvažte přidání tagu header.

0 / 1

Použití zápatí: NE

Vaše stránka neobsahuje zápatí. Zvažte přidání tagu footer.

0 / 1

Použití navigace: NE

Vaše stránka neobsahuje navigaci. Zvažte přidání tagu nav.

0 / 1

Rozdělení obsahu do sekcí: NE

Vaše stránka nemá rozdělen obsah do sekcí. Zvažte rozdělení obsahu do tagů section.

0 / 1

Zastaralé elementy: -

Výborně! Vaše stránka neobsahuje žádné zastaralé HTML elementy.

1 / 1


Dosažené skóre:
2 / 6

Tagy pro sociální sítě


Nastavení jazyku: -

Vaše stránka nemá správně nastaven tag s hodnotu pro jazyk stránky!

0 / 1

Nastavení typu obsahu: -

Vaše stránka nemá správně nastaven tag s hodnotu pro typ obsahu stránky!

0 / 1

Nastavení URL: -

Vaše stránka nemá správně nastaven tag s hodnotu pro URL stránky!

0 / 2

Titulek stránky: -

Vaše stránka nemá správně nastaven tag s hodnotu pro titulek stránky!

0 / 2

Popis stránky: -

Vaše stránka nemá správně nastaven tag s hodnotu pro popis stránky!

0 / 2

Nastavení titulního obrázku: -

Vaše stránka nemá správně nastaven tag s hodnotu pro titulní obrázek stránky!

0 / 2


Dosažené skóre:
0 / 10

Analýza klíčových slov


Počet slov na stránce: 471

Výborně! Vaše stránka obsahuje dostatečné množství slov. Na stránce je '471' slov.

2 / 2

Nejčastější slova na stránce:
lã©kaå | ordinace | praktickã©ho | pã©ä | sluå¾by | emoå¡nice | hodiny | nã¡s | ordinaä | domã¡cã­

Mezi nejčastějšími slovy na Vašich stránkách by se měli nacházet Vaše klíčová slova.

1 / 1

Konzistence klíčových slov:
celkový početv titulkuv popisuv nadpisech
lã©kaå21x0x0x0x
ordinace19x0x0x1x
praktickã©ho14x0x0x0x
pã©ä11x0x0x1x
sluå¾by7x0x0x0x
emoå¡nice6x0x0x0x
hodiny5x0x0x1x
nã¡s5x0x0x2x
ordinaä5x0x0x1x
domã¡cã­5x0x0x0x

V titulku, popisu a nadpisech máte málo klíčových zvažte jejich přidání.

0 / 0


Dosažené skóre:
3 / 3

Načítání zdrojů


Použití gzip komprese: Webový server používá gzip kompresy

Výborně! Váš server používá gzip kompresy.

1 / 1

Velikost stránky: 7.7 kB

Výborně! Vaše stránka má přiměřenou velikost.

1 / 1

Soubory k načtení:
Linkované soubory
/assets/favicon/apple-touch-icon-7e87f02c59499e00efd2591dd409897c649f52364c4aebde102c880fd46809d2.png2.2 kB
/assets/favicon/favicon-32x32-49d63a498cb8a0bc7dfa1de9cf3cf227d2912731a8ac5a23cf47aaa46b567e39.png0.8 kB
/assets/favicon/favicon-16x16-e6422f6a03259b94984261125cb0bee5830021f8cca3a5875c50f180ed6cdaa2.png0.5 kB
/assets/favicon/site-fc37f01bfa5ae40a7821ef78d2295201d6b9b9f0258f19ed54acf45ed9ef8972.webmanifest0.3 kB
/assets/favicon/safari-pinned-tab-2bb79c73217cffccab3c22a7569cce0aefb37919c94b9fca545e004b0cc7b55a.svg3.2 kB
/assets/favicon/favicon-4b46d217ae5c1e0925db4bbd4b0ea8d70a1d7b4dd682e9ad892ba3097cff52fd.ico2.3 kB
/assets/application-ce8a6db7fcc7d857fadb6e204bc4975b1f86fc2e83501961db1c33922386b4c1.css17.2 kB
Linkované soubory skriptů
/assets/application-0f5df46bc92999950bfcaf7e265e5aed8d6d30a367ca263534b514f5058bdfac.js5.9 kB
Linkované soubory obrázků
/assets/logo-a5714cd61866d2c2ac218a7c44cb4b60521033f2ecbecaa4fc777a981a46d01b.svg11.3 kB
/assets/home/homepage_800-5950e9f431a43472b3429b6956255910268b777a93c052754a8782f8440366ae.jpg45.6 kB
/assets/home/homepage_1920-8a68fbb091845ce6c12dac8a524e6eed8affcf37c6195196159211dbd5883f97.jpg75.3 kB
/assets/home/o_nas-28783b6295e74eaa528406259f05d769f07081f0eca88710490ea22cd274e68e.jpg50.9 kB
https://www.drsvoboda.cz/rails/active_storage/representations/proxy/eyJfcmFpbHMiOnsibWVzc2FnZSI6IkJBaHBVZz09IiwiZXhwIjpudWxsLCJwdXIiOiJibG9iX2lkIn19--d13aa1da06e76bf0d7e490ad30e08267db211dd0/eyJfcmFpbHMiOnsibWVzc2FnZSI6IkJBaDdEVG9MWm05eWJXRjBTU0lJYW5CbkJqb0dSVlE2Q25OMGNtbHdWRG9RWVhWMGIxOXZjbWxsYm5SVU9neHhkV0ZzYVhSNWFWbzZFbkpsYzJsNlpWOTBiMTltYVhSYkIya0M5QUZwQXZRQk9oUnpZVzF3YkdsdVoxOW1ZV04wYjNKSklnbzBPakk2TUFZN0JsUTZEbWx1ZEdWeWJHRmpaVWtpQ1VwUVJVY0dPd1pVT2c5amIyeHZjbk53WVdObFNTSUpjMUpIUWdZN0JsUT0iLCJleHAiOm51bGwsInB1ciI6InZhcmlhdGlvbiJ9fQ==--1d5f1f79cfeb6a8450868356561ab0ddd55e8c25/Untitled.jpg33.4 kB
https://www.drsvoboda.cz/rails/active_storage/representations/proxy/eyJfcmFpbHMiOnsibWVzc2FnZSI6IkJBaHBlQT09IiwiZXhwIjpudWxsLCJwdXIiOiJibG9iX2lkIn19--6e580e6ceaac142f3c261121916c21f37cf29906/eyJfcmFpbHMiOnsibWVzc2FnZSI6IkJBaDdEVG9MWm05eWJXRjBTU0lJYW5CbkJqb0dSVlE2Q25OMGNtbHdWRG9RWVhWMGIxOXZjbWxsYm5SVU9neHhkV0ZzYVhSNWFWbzZFbkpsYzJsNlpWOTBiMTltYVhSYkIya0M5QUZwQXZRQk9oUnpZVzF3YkdsdVoxOW1ZV04wYjNKSklnbzBPakk2TUFZN0JsUTZEbWx1ZEdWeWJHRmpaVWtpQ1VwUVJVY0dPd1pVT2c5amIyeHZjbk53WVdObFNTSUpjMUpIUWdZN0JsUT0iLCJleHAiOm51bGwsInB1ciI6InZhcmlhdGlvbiJ9fQ==--1d5f1f79cfeb6a8450868356561ab0ddd55e8c25/lidovky.jpg39.7 kB
https://www.drsvoboda.cz/rails/active_storage/representations/proxy/eyJfcmFpbHMiOnsibWVzc2FnZSI6IkJBaHBCZz09IiwiZXhwIjpudWxsLCJwdXIiOiJibG9iX2lkIn19--d85c9f375ac7001ab6c6adf15910d0915acd9e80/eyJfcmFpbHMiOnsibWVzc2FnZSI6IkJBaDdEVG9MWm05eWJXRjBTU0lJYW5CbkJqb0dSVlE2Q25OMGNtbHdWRG9RWVhWMGIxOXZjbWxsYm5SVU9neHhkV0ZzYVhSNWFWbzZFbkpsYzJsNlpWOTBiMTltYVhSYkIya0M5QUZwQXZRQk9oUnpZVzF3YkdsdVoxOW1ZV04wYjNKSklnbzBPakk2TUFZN0JsUTZEbWx1ZEdWeWJHRmpaVWtpQ1VwUVJVY0dPd1pVT2c5amIyeHZjbk53WVdObFNTSUpjMUpIUWdZN0JsUT0iLCJleHAiOm51bGwsInB1ciI6InZhcmlhdGlvbiJ9fQ==--1d5f1f79cfeb6a8450868356561ab0ddd55e8c25/coffee-2242212_1920.jpg31.3 kB
/assets/icons/stetoscope-44406ab711d5a409b13f0b9f592dba935961187d533480a431c15743e461dd13.svg1.1 kB
/assets/icons/heart-636b4cf5b39fb1458ba7b313bbe3943da322d169f349132b9741f82e86c79b11.svg0.7 kB
/assets/icons/stetoscope-44406ab711d5a409b13f0b9f592dba935961187d533480a431c15743e461dd13.svg1.1 kB
/assets/icons/stetoscope-44406ab711d5a409b13f0b9f592dba935961187d533480a431c15743e461dd13.svg1.1 kB
/assets/icons/stetoscope-44406ab711d5a409b13f0b9f592dba935961187d533480a431c15743e461dd13.svg1.1 kB
/assets/icons/stetoscope-44406ab711d5a409b13f0b9f592dba935961187d533480a431c15743e461dd13.svg1.1 kB
/assets/icons/hands-5a1c276ee944a989a810f6b5deaedf124edab08430ac74885339dacb8aed710e.svg1.7 kB
/assets/icons/stetoscope-44406ab711d5a409b13f0b9f592dba935961187d533480a431c15743e461dd13.svg1.1 kB
/assets/icons/salon-9b62451c35ac77f969be165b984d48afe3afe923bfdfd752c0ec49445cb10b2e.svg1.1 kB
/assets/icons/stetoscope-44406ab711d5a409b13f0b9f592dba935961187d533480a431c15743e461dd13.svg1.1 kB
/assets/icons/stetoscope-44406ab711d5a409b13f0b9f592dba935961187d533480a431c15743e461dd13.svg1.1 kB
/assets/logo_white-ce4bedd9884b867c1567e2d231f6eef2d107a5a26e6709a50c50eb8bf373102f.svg11.3 kB
CELKEM343.4 kB

Výborně! Vaše stránka má včetně zdrojového kódu přiměřenou velikost 351.0 kB.

2 / 2

Počet požadavků: 27

Výborně! Vaše stránka potřebuje k načtení přiměřený počet požadavků.

1 / 1


Dosažené skóre:
5 / 5

Ostatní


Responsivita: Je responsivní

Výborně! Vaše stránka je responsivní a používá meta tag viewport.

1 / 1

Použití schema.org: Nepoužito

Vaše stránka nepoužívá schema.org, zvažte použití strukturovaných dat.

0 / 2

Použití Google Tag Manager: Používá se

Výborně! Vaše stránka používá GTM.

2 / 2

Odkazy na chybové stránky: Neobsahuje
Poznámka: Bylo otestováno pouze 30 náhodně vybraných interních odkazů. Vaše stránka obsahuje 45 interních odkazů.

Výborně! Vaše stránka neobsahuje odkazy na chybové stránky.

1 / 1


Dosažené skóre:
4 / 6

Výsledek SEO testu

Zobrazit protokol SEO testu Stáhnout protokol SEO testu
Dosažené skóre:
(39 / 64)

60.9 %