Výsledek SEO testu

Poslední testované URL z domény duynie.cz:

Načtení stránky


URL adresa (v případě přesměrování cílová adresa):
https://www.duynie.cz/

Načteno:
18. 2. 2022 01:48

Status kód: 200

Výborně! Vaše URL adresa vrací úspěšný stavový HTTP kód.

1 / 1

Typ obsahu: text/html

Výborně! Vaše URL adresa vrací obsah ve formátu HTML.

1 / 1

Počet přesměrování: 4

Vaše URL adresa je 4 krát přesměrována na jinou URL! Pro SEO je lepší používat adresy bez přesměrování.

1 / 2

Protokol: https

Výborně! URL adresa používá šifrovaný HTTPS protokol.

1 / 1

Přesměrování na www: Adresa 'http://duynie-beuker.cz' byla přesměrována na 'https://www.duynie.cz/'

Výborně! Verze URL adresy bez www se přesměrovává na URL adresu s www.

1 / 1

Délka URL adresy: 22 znaků

Výborně! Vaše URL adresa má přiměřenou délku.

1 / 1

Soubor robots.txt: -

Na Vašich stránkách je nahrán soubor robots.txt, ale není v něm vyplnéna adresa mapy stránek.

1 / 2

Sitemap: -

V souboru robots.txt není vyplněna adresa mapy stránek.

0 / 2


Dosažené skóre:
7 / 11

Analýza obsahu


Nastavení znakové sady: utf-8

Výborně! Vaše stránka má nastavenu použitou znakovou sadu.

1 / 1

Jazyk: cz

Výborně! Vaše stránka má nastaven použitý jazyk.

1 / 1

Meta titulek: home | Duynie

Výborně! Vaše stránka má nastaven přiměřeně dlouhý titulek.

2 / 2

Meta popis: -

Vaše stránka nemá správně nastaven meta popis!

0 / 2

Nadpis H1: -

Vaše stránka neobsahuje nadpis úrovně H1!

0 / 2

Pořadí nadpisů:
               <h3>Lepší finanční výsledky
               <h3>Přínos pro oběhové zemědělství (cirkulární ekonomi…
               <h3>Poradenství a služby

Nadpisy na Vaši stránce nejsou ve správném pořadí!

0 / 1

Počet nadpisů: 3

Výborně! Vaše stránka obsahuje přiměřené množství nadpisů.

1 / 1

Délka nadpisů: OK

Výborně! Vaše stránka obsahuje pouze přiměřeně dlouhé nadpisy.

1 / 1

Počet obrázků: 5

Výborně! Vaše stránka obsahuje obrázky.

1 / 1

Počet obrázků bez popisu: OK

Výborně! Všechny obrázky na Vaši stránce mají vyplněn popisek (atribut alt).

1 / 1

Počet odkazů:
  • Počet interních follow odkazů: 57
  • Počet interních nofollow odkazů: 0

Výborně! Vaše stránka obsahuje dostatečné množství interních follow odkazů.

2 / 2

Počet odkazů:
  • Počet externích follow odkazů: 11
  • Počet externích nofollow odkazů: 0

Výborně! Vaše stránka obsahuje dostatečné množství interních follow odkazů.

2 / 2

Počet tagů iframe: 1

Vaše stránka obsahuje tag iframe, zvažte jejich nahrazení.

0 / 1

Ikona stránky: Ikona stránky je vyplněna
Ikona

Výborně! Vaše stránka má vyplněnou ikonu stránky.

1 / 1

Ikona stránky pro Apple: Ikona stránky je vyplněna zastaralým způsobem
Ikona

Vaše stránka má vyplněnou ikonu stránky pro zařízení Apple zastaralým způsobem.

1 / 2

Odstavce: V odstavcích je umístněn text o délce 1293 znaků. Délka veškerého textu na stránce je 3034 znaků.

V odstavcích je umístěno méně než polovina veškerého textu na stránce. Zvažte pro umístění textu použití odstavců.

0 / 1

Nadbytečný obsah: Stránka obsahuje obsah v komentářích: '</div> ...'.

Na stránce je v komentářích umístěn nadbytečný obsah. Zvažte odstranění tohoto nadbytečného obsahu.

0 / 1


Dosažené skóre:
14 / 23

HTML 5


Použití HTML 5: NE

Vaše stránka nepoužíva standard HTML 5. Zvažte jeho použití.

0 / 1

Použití záhlaví: OK

Výborně! Vaše obsahuje záhlaví.

1 / 1

Použití zápatí: OK

Výborně! Vaše obsahuje zápatí.

1 / 1

Použití navigace: NE

Vaše stránka neobsahuje navigaci. Zvažte přidání tagu nav.

0 / 1

Rozdělení obsahu do sekcí: NE

Vaše stránka nemá rozdělen obsah do sekcí. Zvažte rozdělení obsahu do tagů section.

0 / 1

Zastaralé elementy: -

Výborně! Vaše stránka neobsahuje žádné zastaralé HTML elementy.

1 / 1


Dosažené skóre:
3 / 6

Tagy pro sociální sítě


Nastavení jazyku: -

Vaše stránka nemá správně nastaven tag s hodnotu pro jazyk stránky!

0 / 1

Nastavení typu obsahu:

Výborně! Vaše stránka má správně nastaven tag pro typ obsahu stránky.

1 / 1

Nastavení URL: https://www.duynie.cz/

Výborně! Vaše stránka má správně nastaven tag pro URL stránky.

2 / 2

Titulek stránky: home | Duynie

Výborně! Vaše stránka má správně nastaven tag pro titulek stránky a titulek má přiměřenou velikost.

2 / 2

Popis stránky: -

Vaše stránka nemá správně nastaven tag s hodnotu pro popis stránky!

0 / 2

Nastavení titulního obrázku: -

Vaše stránka nemá správně nastaven tag s hodnotu pro titulní obrázek stránky!

0 / 2


Dosažené skóre:
5 / 10

Analýza klíčových slov


Počet slov na stránce: 406

Vaše stránka neobsahuje moc textu. Na stránce je '406' slov, zvažte přidání více textu.

1 / 2

Nejčastější slova na stránce:
krmiva | duynie | produkty | naše | zvířat | cookies | výživě | vedlejší | vedlejších | obchodní

Mezi nejčastějšími slovy na Vašich stránkách by se měli nacházet Vaše klíčová slova.

1 / 1

Konzistence klíčových slov:
celkový početv titulkuv popisuv nadpisech
krmiva8x0x0x0x
duynie7x1x0x0x
produkty5x0x0x0x
naše4x0x0x0x
zvířat4x0x0x0x
cookies4x0x0x0x
výživě3x0x0x0x
vedlejší3x0x0x0x
vedlejších3x0x0x0x
obchodní3x0x0x0x

V titulku, popisu a nadpisech máte málo klíčových zvažte jejich přidání.

0 / 0


Dosažené skóre:
2 / 3

Načítání zdrojů


Použití gzip komprese: Webový server používá gzip kompresy

Výborně! Váš server používá gzip kompresy.

1 / 1

Velikost stránky: 7.2 kB

Výborně! Vaše stránka má přiměřenou velikost.

1 / 1

Soubory k načtení:
Linkované soubory
https://www.duynie.cz/7.2 kB
/applications/duynie/default/assets/favicon/duynie/apple-touch-icon-57x57.png2.7 kB
/applications/duynie/default/assets/favicon/duynie/apple-touch-icon-114x114.png8.8 kB
/applications/duynie/default/assets/favicon/duynie/apple-touch-icon-72x72.png4.0 kB
/applications/duynie/default/assets/favicon/duynie/apple-touch-icon-144x144.png13.4 kB
/applications/duynie/default/assets/favicon/duynie/apple-touch-icon-60x60.png2.7 kB
/applications/duynie/default/assets/favicon/duynie/apple-touch-icon-120x120.png7.7 kB
/applications/duynie/default/assets/favicon/duynie/apple-touch-icon-76x76.png4.7 kB
/applications/duynie/default/assets/favicon/duynie/apple-touch-icon-152x152.png14.7 kB
/applications/duynie/default/assets/favicon/duynie/favicon-196x196.png22.2 kB
/applications/duynie/default/assets/favicon/duynie/favicon-96x96.png6.2 kB
/applications/duynie/default/assets/favicon/duynie/favicon-32x32.png1.0 kB
/applications/duynie/default/assets/favicon/duynie/favicon-16x16.png0.5 kB
/applications/duynie/default/assets/favicon/duynie/favicon-128.png5.0 kB
https://www.duynie.cz7.2 kB
/yelloobox-frontend/bootstrap/4.x/dist/css/bootstrap.min.css32.3 kB
/yelloobox-frontend/fontawesome/5.x/css/all.min.css15.0 kB
/yelloobox-frontend/animate.css/animate.min.css7.5 kB
/yelloobox-frontend/flag-icon-css/css/flag-icon.min.css3.3 kB
/yelloobox-frontend/fancybox/2.x/dist/css/jquery.fancybox.css?v=2.1.52.0 kB
/applications/duynie/duyniegroup/assets/css/default.css?v=201907165.2 kB
/applications/duynie/feed/assets/css/feed-style.css?v=1.5.25.4 kB
/applications/duynie/default/assets/lib/bootstrap-slider.css2.6 kB
Linkované soubory skriptů
/yelloobox-frontend/jquery/3.x/jquery-3.0.0.min.js35.4 kB
/yelloobox-frontend/jquery/3.x/jquery-migrate-3.0.1.min.js3.8 kB
/yelloobox-frontend/popper.js/dist/popper.min.js8.8 kB
/yelloobox-frontend/bootstrap/4.x/dist/js/bootstrap.min.js19.0 kB
/yelloobox-frontend/fancybox/2.x/dist/js/jquery.fancybox.js?v=2.1.517.1 kB
/yelloobox-frontend/fancybox/2.x/dist/helpers/js/jquery.fancybox-media.js?v=1.0.62.6 kB
/applications/duynie/duyniegroup/assets/js/default.js?v=202009301.1 kB
/applications/duynie/feed/assets/js/default-feed.js?v=1.1.42.1 kB
/applications/duynie/default/assets/lib/bootstrap-slider.js17.9 kB
/applications/base-library/jquery/addons/jquery.rwdImageMaps.min.js1.1 kB
/yelloobox-frontend/yelloobox/google-analytics.js?v=1.0.11.8 kB
Linkované soubory obrázků
/applications/duynie/feed/assets/img/nieuw/logo_feed.png7.4 kB
/applications/base-library/flags/icon_global.gif2.1 kB
/applications/duynie-website/cache/image/ratio/600/0/-Pictures-Beuker_SK-fotky_nove-2019094199.jpg153.8 kB
/applications/duynie-website/cache/image/ratio/600/0/-Pictures-Beuker_SK-fotky_nove-2019108699.jpg143.0 kB
/applications/duynie-website/cache/image/ratio/600/0/-Pictures-Beuker_SK-fotky_nove-2019111460.jpg157.4 kB
CELKEM755.6 kB

Výborně! Vaše stránka má včetně zdrojového kódu přiměřenou velikost 762.8 kB.

2 / 2

Počet požadavků: 39

Vaše stránka potřebuje k načtení více než 30 dalších HTTP požadavků. Zvažte optimalizaci její počtu.

0 / 1


Dosažené skóre:
4 / 5

Ostatní


Responsivita: Je responsivní

Výborně! Vaše stránka je responsivní a používá meta tag viewport.

1 / 1

Použití schema.org:
Používá tyto formáty: Microdata

Výborně! Vaše stránka používá schema.org.

2 / 2

Použití Google Tag Manager: Používá se

Výborně! Vaše stránka používá GTM.

2 / 2

Odkazy na chybové stránky: Neobsahuje
Poznámka: Bylo otestováno pouze 30 náhodně vybraných interních odkazů. Vaše stránka obsahuje 57 interních odkazů.

Výborně! Vaše stránka neobsahuje odkazy na chybové stránky.

1 / 1


Dosažené skóre:
6 / 6

Výsledek SEO testu

Zobrazit protokol SEO testu Stáhnout protokol SEO testu
Dosažené skóre:
(41 / 64)

64.1 %

Kdo jsme a co umíme?

Jsme jedna z předních firem na poli SEO v ČR.

V oboru SEO působíme již řadu let a SEO je naší primární činností. Umíme vylepšit Vaše pozice ve vyhledávačích a tím zvýšit relevantní návštěvnost Vašeho webu. Naše cenová politika je dostupná většině, přesto zachováváme vysokou kvalitu našich služeb.

máme
13
let zkušeností
pomohli jsme
1328
klientům
právě teď máme
211
webů pod palcem
náš tým napsal již
358467
PR článků

+420 724 761 988 / info@seolight.cz

Kontaktní formulář

Načtení stránky


URL adresa (v případě přesměrování cílová adresa):
https://www.duynie.cz/

Načteno:
18. 2. 2022 01:48

Status kód: 200

Výborně! Vaše URL adresa vrací úspěšný stavový HTTP kód.

1 / 1

Typ obsahu: text/html

Výborně! Vaše URL adresa vrací obsah ve formátu HTML.

1 / 1

Počet přesměrování: 4

Vaše URL adresa je 4 krát přesměrována na jinou URL! Pro SEO je lepší používat adresy bez přesměrování.

1 / 2

Protokol: https

Výborně! URL adresa používá šifrovaný HTTPS protokol.

1 / 1

Přesměrování na www: Adresa 'http://duynie-beuker.cz' byla přesměrována na 'https://www.duynie.cz/'

Výborně! Verze URL adresy bez www se přesměrovává na URL adresu s www.

1 / 1

Délka URL adresy: 22 znaků

Výborně! Vaše URL adresa má přiměřenou délku.

1 / 1

Soubor robots.txt: -

Na Vašich stránkách je nahrán soubor robots.txt, ale není v něm vyplnéna adresa mapy stránek.

1 / 2

Sitemap: -

V souboru robots.txt není vyplněna adresa mapy stránek.

0 / 2


Dosažené skóre:
7 / 11

Analýza obsahu


Nastavení znakové sady: utf-8

Výborně! Vaše stránka má nastavenu použitou znakovou sadu.

1 / 1

Jazyk: cz

Výborně! Vaše stránka má nastaven použitý jazyk.

1 / 1

Meta titulek: home | Duynie

Výborně! Vaše stránka má nastaven přiměřeně dlouhý titulek.

2 / 2

Meta popis: -

Vaše stránka nemá správně nastaven meta popis!

0 / 2

Nadpis H1: -

Vaše stránka neobsahuje nadpis úrovně H1!

0 / 2

Pořadí nadpisů:
               <h3>Lepší finanční výsledky
               <h3>Přínos pro oběhové zemědělství (cirkulární ekonomi…
               <h3>Poradenství a služby

Nadpisy na Vaši stránce nejsou ve správném pořadí!

0 / 1

Počet nadpisů: 3

Výborně! Vaše stránka obsahuje přiměřené množství nadpisů.

1 / 1

Délka nadpisů: OK

Výborně! Vaše stránka obsahuje pouze přiměřeně dlouhé nadpisy.

1 / 1

Počet obrázků: 5

Výborně! Vaše stránka obsahuje obrázky.

1 / 1

Počet obrázků bez popisu: OK

Výborně! Všechny obrázky na Vaši stránce mají vyplněn popisek (atribut alt).

1 / 1

Počet odkazů:
  • Počet interních follow odkazů: 57
  • Počet interních nofollow odkazů: 0

Výborně! Vaše stránka obsahuje dostatečné množství interních follow odkazů.

2 / 2

Počet odkazů:
  • Počet externích follow odkazů: 11
  • Počet externích nofollow odkazů: 0

Výborně! Vaše stránka obsahuje dostatečné množství interních follow odkazů.

2 / 2

Počet tagů iframe: 1

Vaše stránka obsahuje tag iframe, zvažte jejich nahrazení.

0 / 1

Ikona stránky: Ikona stránky je vyplněna
Ikona

Výborně! Vaše stránka má vyplněnou ikonu stránky.

1 / 1

Ikona stránky pro Apple: Ikona stránky je vyplněna zastaralým způsobem
Ikona

Vaše stránka má vyplněnou ikonu stránky pro zařízení Apple zastaralým způsobem.

1 / 2

Odstavce: V odstavcích je umístněn text o délce 1293 znaků. Délka veškerého textu na stránce je 3034 znaků.

V odstavcích je umístěno méně než polovina veškerého textu na stránce. Zvažte pro umístění textu použití odstavců.

0 / 1

Nadbytečný obsah: Stránka obsahuje obsah v komentářích: '</div> ...'.

Na stránce je v komentářích umístěn nadbytečný obsah. Zvažte odstranění tohoto nadbytečného obsahu.

0 / 1


Dosažené skóre:
14 / 23

HTML 5


Použití HTML 5: NE

Vaše stránka nepoužíva standard HTML 5. Zvažte jeho použití.

0 / 1

Použití záhlaví: OK

Výborně! Vaše obsahuje záhlaví.

1 / 1

Použití zápatí: OK

Výborně! Vaše obsahuje zápatí.

1 / 1

Použití navigace: NE

Vaše stránka neobsahuje navigaci. Zvažte přidání tagu nav.

0 / 1

Rozdělení obsahu do sekcí: NE

Vaše stránka nemá rozdělen obsah do sekcí. Zvažte rozdělení obsahu do tagů section.

0 / 1

Zastaralé elementy: -

Výborně! Vaše stránka neobsahuje žádné zastaralé HTML elementy.

1 / 1


Dosažené skóre:
3 / 6

Tagy pro sociální sítě


Nastavení jazyku: -

Vaše stránka nemá správně nastaven tag s hodnotu pro jazyk stránky!

0 / 1

Nastavení typu obsahu:

Výborně! Vaše stránka má správně nastaven tag pro typ obsahu stránky.

1 / 1

Nastavení URL: https://www.duynie.cz/

Výborně! Vaše stránka má správně nastaven tag pro URL stránky.

2 / 2

Titulek stránky: home | Duynie

Výborně! Vaše stránka má správně nastaven tag pro titulek stránky a titulek má přiměřenou velikost.

2 / 2

Popis stránky: -

Vaše stránka nemá správně nastaven tag s hodnotu pro popis stránky!

0 / 2

Nastavení titulního obrázku: -

Vaše stránka nemá správně nastaven tag s hodnotu pro titulní obrázek stránky!

0 / 2


Dosažené skóre:
5 / 10

Analýza klíčových slov


Počet slov na stránce: 406

Vaše stránka neobsahuje moc textu. Na stránce je '406' slov, zvažte přidání více textu.

1 / 2

Nejčastější slova na stránce:
krmiva | duynie | produkty | naše | zvířat | cookies | výživě | vedlejší | vedlejších | obchodní

Mezi nejčastějšími slovy na Vašich stránkách by se měli nacházet Vaše klíčová slova.

1 / 1

Konzistence klíčových slov:
celkový početv titulkuv popisuv nadpisech
krmiva8x0x0x0x
duynie7x1x0x0x
produkty5x0x0x0x
naše4x0x0x0x
zvířat4x0x0x0x
cookies4x0x0x0x
výživě3x0x0x0x
vedlejší3x0x0x0x
vedlejších3x0x0x0x
obchodní3x0x0x0x

V titulku, popisu a nadpisech máte málo klíčových zvažte jejich přidání.

0 / 0


Dosažené skóre:
2 / 3

Načítání zdrojů


Použití gzip komprese: Webový server používá gzip kompresy

Výborně! Váš server používá gzip kompresy.

1 / 1

Velikost stránky: 7.2 kB

Výborně! Vaše stránka má přiměřenou velikost.

1 / 1

Soubory k načtení:
Linkované soubory
https://www.duynie.cz/7.2 kB
/applications/duynie/default/assets/favicon/duynie/apple-touch-icon-57x57.png2.7 kB
/applications/duynie/default/assets/favicon/duynie/apple-touch-icon-114x114.png8.8 kB
/applications/duynie/default/assets/favicon/duynie/apple-touch-icon-72x72.png4.0 kB
/applications/duynie/default/assets/favicon/duynie/apple-touch-icon-144x144.png13.4 kB
/applications/duynie/default/assets/favicon/duynie/apple-touch-icon-60x60.png2.7 kB
/applications/duynie/default/assets/favicon/duynie/apple-touch-icon-120x120.png7.7 kB
/applications/duynie/default/assets/favicon/duynie/apple-touch-icon-76x76.png4.7 kB
/applications/duynie/default/assets/favicon/duynie/apple-touch-icon-152x152.png14.7 kB
/applications/duynie/default/assets/favicon/duynie/favicon-196x196.png22.2 kB
/applications/duynie/default/assets/favicon/duynie/favicon-96x96.png6.2 kB
/applications/duynie/default/assets/favicon/duynie/favicon-32x32.png1.0 kB
/applications/duynie/default/assets/favicon/duynie/favicon-16x16.png0.5 kB
/applications/duynie/default/assets/favicon/duynie/favicon-128.png5.0 kB
https://www.duynie.cz7.2 kB
/yelloobox-frontend/bootstrap/4.x/dist/css/bootstrap.min.css32.3 kB
/yelloobox-frontend/fontawesome/5.x/css/all.min.css15.0 kB
/yelloobox-frontend/animate.css/animate.min.css7.5 kB
/yelloobox-frontend/flag-icon-css/css/flag-icon.min.css3.3 kB
/yelloobox-frontend/fancybox/2.x/dist/css/jquery.fancybox.css?v=2.1.52.0 kB
/applications/duynie/duyniegroup/assets/css/default.css?v=201907165.2 kB
/applications/duynie/feed/assets/css/feed-style.css?v=1.5.25.4 kB
/applications/duynie/default/assets/lib/bootstrap-slider.css2.6 kB
Linkované soubory skriptů
/yelloobox-frontend/jquery/3.x/jquery-3.0.0.min.js35.4 kB
/yelloobox-frontend/jquery/3.x/jquery-migrate-3.0.1.min.js3.8 kB
/yelloobox-frontend/popper.js/dist/popper.min.js8.8 kB
/yelloobox-frontend/bootstrap/4.x/dist/js/bootstrap.min.js19.0 kB
/yelloobox-frontend/fancybox/2.x/dist/js/jquery.fancybox.js?v=2.1.517.1 kB
/yelloobox-frontend/fancybox/2.x/dist/helpers/js/jquery.fancybox-media.js?v=1.0.62.6 kB
/applications/duynie/duyniegroup/assets/js/default.js?v=202009301.1 kB
/applications/duynie/feed/assets/js/default-feed.js?v=1.1.42.1 kB
/applications/duynie/default/assets/lib/bootstrap-slider.js17.9 kB
/applications/base-library/jquery/addons/jquery.rwdImageMaps.min.js1.1 kB
/yelloobox-frontend/yelloobox/google-analytics.js?v=1.0.11.8 kB
Linkované soubory obrázků
/applications/duynie/feed/assets/img/nieuw/logo_feed.png7.4 kB
/applications/base-library/flags/icon_global.gif2.1 kB
/applications/duynie-website/cache/image/ratio/600/0/-Pictures-Beuker_SK-fotky_nove-2019094199.jpg153.8 kB
/applications/duynie-website/cache/image/ratio/600/0/-Pictures-Beuker_SK-fotky_nove-2019108699.jpg143.0 kB
/applications/duynie-website/cache/image/ratio/600/0/-Pictures-Beuker_SK-fotky_nove-2019111460.jpg157.4 kB
CELKEM755.6 kB

Výborně! Vaše stránka má včetně zdrojového kódu přiměřenou velikost 762.8 kB.

2 / 2

Počet požadavků: 39

Vaše stránka potřebuje k načtení více než 30 dalších HTTP požadavků. Zvažte optimalizaci její počtu.

0 / 1


Dosažené skóre:
4 / 5

Ostatní


Responsivita: Je responsivní

Výborně! Vaše stránka je responsivní a používá meta tag viewport.

1 / 1

Použití schema.org:
Používá tyto formáty: Microdata

Výborně! Vaše stránka používá schema.org.

2 / 2

Použití Google Tag Manager: Používá se

Výborně! Vaše stránka používá GTM.

2 / 2

Odkazy na chybové stránky: Neobsahuje
Poznámka: Bylo otestováno pouze 30 náhodně vybraných interních odkazů. Vaše stránka obsahuje 57 interních odkazů.

Výborně! Vaše stránka neobsahuje odkazy na chybové stránky.

1 / 1


Dosažené skóre:
6 / 6

Výsledek SEO testu

Zobrazit protokol SEO testu Stáhnout protokol SEO testu
Dosažené skóre:
(41 / 64)

64.1 %