Výsledek SEO testu

Poslední testované URL z domény eltron-m.cz:

Načtení stránky


URL adresa (v případě přesměrování cílová adresa):
https://eltron-m.cz/

Načteno:
15. 9. 2023 20:41

Status kód: 200

Výborně! Vaše URL adresa vrací úspěšný stavový HTTP kód.

1 / 1

Typ obsahu: text/html

Výborně! Vaše URL adresa vrací obsah ve formátu HTML.

1 / 1

Počet přesměrování: 0

Výborně! URL adresa míří přímo na Váš obsah.

2 / 2

Protokol: https

Výborně! URL adresa používá šifrovaný HTTPS protokol.

1 / 1

Přesměrování: Chyba

Obě adresy 'https://eltron-m.cz/' a 'https://www.eltron-m.cz/' jsou dostupné. Jedná se o duplicitní obsah, jednu z adres přesměrujte na druhou.

0 / 1

Délka URL adresy: 20 znaků

Výborně! Vaše URL adresa má přiměřenou délku.

1 / 1

Soubor robots.txt: - [HTTP 404]

Na Vašich stránkách není nahrán soubor robots.txt.

0 / 2

Sitemap: -

V souboru robots.txt není vyplněna adresa mapy stránek.

0 / 2


Dosažené skóre:
6 / 11

Analýza obsahu


Nastavení znakové sady: UTF-8

Výborně! Vaše stránka má nastavenu použitou znakovou sadu.

1 / 1

Jazyk: cs

Výborně! Vaše stránka má nastaven použitý jazyk.

1 / 1

Meta titulek: Eltron - M

Výborně! Vaše stránka má nastaven přiměřeně dlouhý titulek.

2 / 2

Meta popis: Více než 10 lety zkušeností v oboru má Eltron-M prokázanou kvalitu poskytování elektroinstalačních služeb pro komerční klienty a rezidentní klienty v celé ČR. Komerční i rezidentní elektroinstalace na míru.

Výborně! Vaše stránka má nastaven přiměřeně dlouhý meta popis.

2 / 2

Nadpis H1:
<h1>Eltron-M.</h1>

Výborně! Vaše stránka obsahuje nadpis H1.

2 / 2

Pořadí nadpisů:
     <h1>Eltron-M.
          <h2>Eltron-M international
          <h2>Bezpečné zapojení, spolehlivý výkon!
          <h2>Naše služby
               <h3>Komerční elektroinstalace
               <h3>Rezidentní elektroinstalace
               <h3>Revize elektroinstalací
               <h3>Servis elektroinstalací
               <h3>Proč Eltron-M?
                    <h4>Kvalita
                    <h4>Zkušenost
                    <h4>Zákaznický servis
                    <h4>Dostupné ceny
               <h3>Kontaktní formulář
               <h3>Berte prosím na vědomí
                    <h4>
          <h2>Naše projekty
                    <h4>Telehouse
                    <h4>Sokolov
                    <h4>Žižkov
                    <h4>Ox Point boxy
                    <h4>Montáž fotovoltaiky
                    <h4>Telehouse
                    <h4>Sokolov
                    <h4>Žižkov
                    <h4>Ox Point boxy
                    <h4>Montáž fotovoltaiky
                    <h4>Telehouse
                    <h4>Sokolov
                    <h4>Žižkov
                    <h4>Ox Point boxy
                    <h4>Montáž fotovoltaiky
               <h3>Eltron-M international
                    <h4>Mapa stránky
                    <h4>Důležité odkazy

Nadpisy na Vaši stránce nejsou ve správném pořadí!

0 / 1

Počet nadpisů: 35

Vaše stránka obsahuje více než 20 nadpisů.

0 / 1

Délka nadpisů: OK

Výborně! Vaše stránka obsahuje pouze přiměřeně dlouhé nadpisy.

1 / 1

Počet obrázků: 15

Výborně! Vaše stránka obsahuje obrázky.

1 / 1

Počet obrázků bez popisu: OK

Výborně! Všechny obrázky na Vaši stránce mají vyplněn popisek (atribut alt).

1 / 1

Počet odkazů:
  • Počet interních follow odkazů: 39
  • Počet interních nofollow odkazů: 0

Výborně! Vaše stránka obsahuje dostatečné množství interních follow odkazů.

2 / 2

Počet odkazů:
  • Počet externích follow odkazů: 3
  • Počet externích nofollow odkazů: 0

Výborně! Vaše stránka obsahuje dostatečné množství interních follow odkazů.

2 / 2

Počet tagů iframe: 1

Vaše stránka obsahuje tag iframe, zvažte jejich nahrazení.

0 / 1

Ikona stránky: Ikona stránky je vyplněna
Ikona

Výborně! Vaše stránka má vyplněnou ikonu stránky.

1 / 1

Ikona stránky pro Apple: Ikona stránky je vyplněna
Ikona

Výborně! Vaše stránka má vyplněnou ikonu stránky pro zařízení Apple.

2 / 2

Odstavce: V odstavcích je umístněn text o délce 1756 znaků. Délka veškerého textu na stránce je 2591 znaků.

Výborně! Více než polovina veškerého textu na stránce je umístěna v odstavcích.

1 / 1

Nadbytečný obsah: Stránka obsahuje obsah v komentářích: 'Main JS File ...'.

Na stránce je v komentářích umístěn nadbytečný obsah. Zvažte odstranění tohoto nadbytečného obsahu.

0 / 1


Dosažené skóre:
19 / 23

HTML 5


Použití HTML 5: OK

Výborně! Vaše stránka používá standard HTML 5.

1 / 1

Použití záhlaví: OK

Výborně! Vaše obsahuje záhlaví.

1 / 1

Použití zápatí: OK

Výborně! Vaše obsahuje zápatí.

1 / 1

Použití navigace: OK

Výborně! Vaše obsahuje navigaci.

1 / 1

Rozdělení obsahu do sekcí: OK

Výborně! Vaše má obsah rozdělen do sekcí.

1 / 1

Zastaralé elementy: -

Výborně! Vaše stránka neobsahuje žádné zastaralé HTML elementy.

1 / 1


Dosažené skóre:
6 / 6

Tagy pro sociální sítě


Nastavení jazyku: -

Vaše stránka nemá správně nastaven tag s hodnotu pro jazyk stránky!

0 / 1

Nastavení typu obsahu: -

Vaše stránka nemá správně nastaven tag s hodnotu pro typ obsahu stránky!

0 / 1

Nastavení URL: -

Vaše stránka nemá správně nastaven tag s hodnotu pro URL stránky!

0 / 2

Titulek stránky: -

Vaše stránka nemá správně nastaven tag s hodnotu pro titulek stránky!

0 / 2

Popis stránky: -

Vaše stránka nemá správně nastaven tag s hodnotu pro popis stránky!

0 / 2

Nastavení titulního obrázku: -

Vaše stránka nemá správně nastaven tag s hodnotu pro titulní obrázek stránky!

0 / 2


Dosažené skóre:
0 / 10

Analýza klíčových slov


Počet slov na stránce: 346

Vaše stránka neobsahuje moc textu. Na stránce je '346' slov, zvažte přidání více textu.

1 / 2

Nejčastější slova na stránce:
eltronm | elektroinstalace | zjistit | fotovoltaiky | telehouse | sokolov | žižkov | point | boxy | montáž

Mezi nejčastějšími slovy na Vašich stránkách by se měli nacházet Vaše klíčová slova.

1 / 1

Konzistence klíčových slov:
celkový početv titulkuv popisuv nadpisech
eltronm7x0x1x4x
elektroinstalace6x0x1x2x
zjistit5x0x0x0x
fotovoltaiky4x0x0x3x
telehouse4x0x0x3x
sokolov4x0x0x3x
žižkov4x0x0x3x
point4x0x0x3x
boxy4x0x0x3x
montáž4x0x0x3x

V tabulce naleznete seznam slov, u kterých by se oplatilo zvážit jejich přidání do titulku, popisu nebo nadpisů.

0 / 0


Dosažené skóre:
2 / 3

Načítání zdrojů


Použití gzip komprese: Webový server používá gzip kompresy

Výborně! Váš server používá gzip kompresy.

1 / 1

Velikost stránky: 5.9 kB

Výborně! Vaše stránka má přiměřenou velikost.

1 / 1

Soubory k načtení:
Linkované soubory
assets/img/favicon.png0.9 kB
assets/img/favicon.png0.9 kB
assets/img/apple-touch-icon.png3.1 kB
assets/vendor/bootstrap/css/bootstrap.min.css27.8 kB
assets/vendor/bootstrap-icons/bootstrap-icons.css13.8 kB
assets/vendor/fontawesome-free/css/all.min.css22.7 kB
assets/vendor/aos/aos.css2.5 kB
assets/vendor/glightbox/css/glightbox.min.css2.9 kB
assets/vendor/swiper/swiper-bundle.min.css4.9 kB
assets/css/main.css8.0 kB
Linkované soubory skriptů
assets/js/cookies.js3.2 kB
assets/vendor/bootstrap/js/bootstrap.bundle.min.js23.6 kB
assets/vendor/aos/aos.js5.0 kB
assets/vendor/glightbox/js/glightbox.min.js15.4 kB
assets/vendor/isotope-layout/isotope.pkgd.min.js10.2 kB
assets/vendor/swiper/swiper-bundle.min.js40.1 kB
assets/vendor/purecounter/purecounter_vanilla.js2.7 kB
assets/vendor/php-email-form/jquery-3.6.3.min.js31.5 kB
assets/vendor/php-email-form/valiMailer.js0.7 kB
assets/js/main.js1.8 kB
Linkované soubory obrázků
assets/img/projects/Telehouse1.jpg3 416.3 kB
assets/img/projects/Sokolov1.jpg98.1 kB
assets/img/projects/Zizkov1.jpg440.3 kB
assets/img/projects/oxbox1.jpg617.6 kB
assets/img/projects/fotovol1.jpg366.3 kB
assets/img/projects/Telehouse2.jpg255.5 kB
assets/img/projects/Sokolov2.jpg656.1 kB
assets/img/projects/Zizkov2.jpg522.1 kB
assets/img/projects/oxbox2.jpg421.5 kB
assets/img/projects/fotovol2.jpg232.5 kB
assets/img/projects/Telehouse3.jpg625.3 kB
assets/img/projects/Sokolov3.jpg256.0 kB
assets/img/projects/Zizkov3.jpg501.8 kB
assets/img/projects/oxbox3.jpg308.2 kB
assets/img/projects/fotovol3.jpg389.9 kB
CELKEM9 329.1 kB

Vaše stránka včetně zdrojového kódu má velikost 9 335.0 kB. Zvažte zmenšení přenášených dat nutných k zobrazení stránky.

0 / 2

Počet požadavků: 35

Vaše stránka potřebuje k načtení více než 30 dalších HTTP požadavků. Zvažte optimalizaci její počtu.

0 / 1


Dosažené skóre:
2 / 5

Ostatní


Responsivita: Je responsivní

Výborně! Vaše stránka je responsivní a používá meta tag viewport.

1 / 1

Použití schema.org: Nepoužito

Vaše stránka nepoužívá schema.org, zvažte použití strukturovaných dat.

0 / 2

Použití Google Tag Manager: Používá se

Výborně! Vaše stránka používá GTM.

2 / 2

Odkazy na chybové stránky: Neobsahuje
Poznámka: Bylo otestováno pouze 30 náhodně vybraných interních odkazů. Vaše stránka obsahuje 39 interních odkazů.

Výborně! Vaše stránka neobsahuje odkazy na chybové stránky.

1 / 1


Dosažené skóre:
4 / 6

Výsledek SEO testu

Zobrazit protokol SEO testu Stáhnout protokol SEO testu
Dosažené skóre:
(39 / 64)

60.9 %

Kdo jsme a co umíme?

Jsme jedna z předních firem na poli SEO v ČR.

V oboru SEO působíme již řadu let a SEO je naší primární činností. Umíme vylepšit Vaše pozice ve vyhledávačích a tím zvýšit relevantní návštěvnost Vašeho webu. Naše cenová politika je dostupná většině, přesto zachováváme vysokou kvalitu našich služeb.

máme
12
let zkušeností
pomohli jsme
1328
klientům
právě teď máme
211
webů pod palcem
náš tým napsal již
358467
PR článků

+420 724 761 988 / info@seolight.cz

Kontaktní formulář

Načtení stránky


URL adresa (v případě přesměrování cílová adresa):
https://eltron-m.cz/

Načteno:
15. 9. 2023 20:41

Status kód: 200

Výborně! Vaše URL adresa vrací úspěšný stavový HTTP kód.

1 / 1

Typ obsahu: text/html

Výborně! Vaše URL adresa vrací obsah ve formátu HTML.

1 / 1

Počet přesměrování: 0

Výborně! URL adresa míří přímo na Váš obsah.

2 / 2

Protokol: https

Výborně! URL adresa používá šifrovaný HTTPS protokol.

1 / 1

Přesměrování: Chyba

Obě adresy 'https://eltron-m.cz/' a 'https://www.eltron-m.cz/' jsou dostupné. Jedná se o duplicitní obsah, jednu z adres přesměrujte na druhou.

0 / 1

Délka URL adresy: 20 znaků

Výborně! Vaše URL adresa má přiměřenou délku.

1 / 1

Soubor robots.txt: - [HTTP 404]

Na Vašich stránkách není nahrán soubor robots.txt.

0 / 2

Sitemap: -

V souboru robots.txt není vyplněna adresa mapy stránek.

0 / 2


Dosažené skóre:
6 / 11

Analýza obsahu


Nastavení znakové sady: UTF-8

Výborně! Vaše stránka má nastavenu použitou znakovou sadu.

1 / 1

Jazyk: cs

Výborně! Vaše stránka má nastaven použitý jazyk.

1 / 1

Meta titulek: Eltron - M

Výborně! Vaše stránka má nastaven přiměřeně dlouhý titulek.

2 / 2

Meta popis: Více než 10 lety zkušeností v oboru má Eltron-M prokázanou kvalitu poskytování elektroinstalačních služeb pro komerční klienty a rezidentní klienty v celé ČR. Komerční i rezidentní elektroinstalace na míru.

Výborně! Vaše stránka má nastaven přiměřeně dlouhý meta popis.

2 / 2

Nadpis H1:
<h1>Eltron-M.</h1>

Výborně! Vaše stránka obsahuje nadpis H1.

2 / 2

Pořadí nadpisů:
     <h1>Eltron-M.
          <h2>Eltron-M international
          <h2>Bezpečné zapojení, spolehlivý výkon!
          <h2>Naše služby
               <h3>Komerční elektroinstalace
               <h3>Rezidentní elektroinstalace
               <h3>Revize elektroinstalací
               <h3>Servis elektroinstalací
               <h3>Proč Eltron-M?
                    <h4>Kvalita
                    <h4>Zkušenost
                    <h4>Zákaznický servis
                    <h4>Dostupné ceny
               <h3>Kontaktní formulář
               <h3>Berte prosím na vědomí
                    <h4>
          <h2>Naše projekty
                    <h4>Telehouse
                    <h4>Sokolov
                    <h4>Žižkov
                    <h4>Ox Point boxy
                    <h4>Montáž fotovoltaiky
                    <h4>Telehouse
                    <h4>Sokolov
                    <h4>Žižkov
                    <h4>Ox Point boxy
                    <h4>Montáž fotovoltaiky
                    <h4>Telehouse
                    <h4>Sokolov
                    <h4>Žižkov
                    <h4>Ox Point boxy
                    <h4>Montáž fotovoltaiky
               <h3>Eltron-M international
                    <h4>Mapa stránky
                    <h4>Důležité odkazy

Nadpisy na Vaši stránce nejsou ve správném pořadí!

0 / 1

Počet nadpisů: 35

Vaše stránka obsahuje více než 20 nadpisů.

0 / 1

Délka nadpisů: OK

Výborně! Vaše stránka obsahuje pouze přiměřeně dlouhé nadpisy.

1 / 1

Počet obrázků: 15

Výborně! Vaše stránka obsahuje obrázky.

1 / 1

Počet obrázků bez popisu: OK

Výborně! Všechny obrázky na Vaši stránce mají vyplněn popisek (atribut alt).

1 / 1

Počet odkazů:
  • Počet interních follow odkazů: 39
  • Počet interních nofollow odkazů: 0

Výborně! Vaše stránka obsahuje dostatečné množství interních follow odkazů.

2 / 2

Počet odkazů:
  • Počet externích follow odkazů: 3
  • Počet externích nofollow odkazů: 0

Výborně! Vaše stránka obsahuje dostatečné množství interních follow odkazů.

2 / 2

Počet tagů iframe: 1

Vaše stránka obsahuje tag iframe, zvažte jejich nahrazení.

0 / 1

Ikona stránky: Ikona stránky je vyplněna
Ikona

Výborně! Vaše stránka má vyplněnou ikonu stránky.

1 / 1

Ikona stránky pro Apple: Ikona stránky je vyplněna
Ikona

Výborně! Vaše stránka má vyplněnou ikonu stránky pro zařízení Apple.

2 / 2

Odstavce: V odstavcích je umístněn text o délce 1756 znaků. Délka veškerého textu na stránce je 2591 znaků.

Výborně! Více než polovina veškerého textu na stránce je umístěna v odstavcích.

1 / 1

Nadbytečný obsah: Stránka obsahuje obsah v komentářích: 'Main JS File ...'.

Na stránce je v komentářích umístěn nadbytečný obsah. Zvažte odstranění tohoto nadbytečného obsahu.

0 / 1


Dosažené skóre:
19 / 23

HTML 5


Použití HTML 5: OK

Výborně! Vaše stránka používá standard HTML 5.

1 / 1

Použití záhlaví: OK

Výborně! Vaše obsahuje záhlaví.

1 / 1

Použití zápatí: OK

Výborně! Vaše obsahuje zápatí.

1 / 1

Použití navigace: OK

Výborně! Vaše obsahuje navigaci.

1 / 1

Rozdělení obsahu do sekcí: OK

Výborně! Vaše má obsah rozdělen do sekcí.

1 / 1

Zastaralé elementy: -

Výborně! Vaše stránka neobsahuje žádné zastaralé HTML elementy.

1 / 1


Dosažené skóre:
6 / 6

Tagy pro sociální sítě


Nastavení jazyku: -

Vaše stránka nemá správně nastaven tag s hodnotu pro jazyk stránky!

0 / 1

Nastavení typu obsahu: -

Vaše stránka nemá správně nastaven tag s hodnotu pro typ obsahu stránky!

0 / 1

Nastavení URL: -

Vaše stránka nemá správně nastaven tag s hodnotu pro URL stránky!

0 / 2

Titulek stránky: -

Vaše stránka nemá správně nastaven tag s hodnotu pro titulek stránky!

0 / 2

Popis stránky: -

Vaše stránka nemá správně nastaven tag s hodnotu pro popis stránky!

0 / 2

Nastavení titulního obrázku: -

Vaše stránka nemá správně nastaven tag s hodnotu pro titulní obrázek stránky!

0 / 2


Dosažené skóre:
0 / 10

Analýza klíčových slov


Počet slov na stránce: 346

Vaše stránka neobsahuje moc textu. Na stránce je '346' slov, zvažte přidání více textu.

1 / 2

Nejčastější slova na stránce:
eltronm | elektroinstalace | zjistit | fotovoltaiky | telehouse | sokolov | žižkov | point | boxy | montáž

Mezi nejčastějšími slovy na Vašich stránkách by se měli nacházet Vaše klíčová slova.

1 / 1

Konzistence klíčových slov:
celkový početv titulkuv popisuv nadpisech
eltronm7x0x1x4x
elektroinstalace6x0x1x2x
zjistit5x0x0x0x
fotovoltaiky4x0x0x3x
telehouse4x0x0x3x
sokolov4x0x0x3x
žižkov4x0x0x3x
point4x0x0x3x
boxy4x0x0x3x
montáž4x0x0x3x

V tabulce naleznete seznam slov, u kterých by se oplatilo zvážit jejich přidání do titulku, popisu nebo nadpisů.

0 / 0


Dosažené skóre:
2 / 3

Načítání zdrojů


Použití gzip komprese: Webový server používá gzip kompresy

Výborně! Váš server používá gzip kompresy.

1 / 1

Velikost stránky: 5.9 kB

Výborně! Vaše stránka má přiměřenou velikost.

1 / 1

Soubory k načtení:
Linkované soubory
assets/img/favicon.png0.9 kB
assets/img/favicon.png0.9 kB
assets/img/apple-touch-icon.png3.1 kB
assets/vendor/bootstrap/css/bootstrap.min.css27.8 kB
assets/vendor/bootstrap-icons/bootstrap-icons.css13.8 kB
assets/vendor/fontawesome-free/css/all.min.css22.7 kB
assets/vendor/aos/aos.css2.5 kB
assets/vendor/glightbox/css/glightbox.min.css2.9 kB
assets/vendor/swiper/swiper-bundle.min.css4.9 kB
assets/css/main.css8.0 kB
Linkované soubory skriptů
assets/js/cookies.js3.2 kB
assets/vendor/bootstrap/js/bootstrap.bundle.min.js23.6 kB
assets/vendor/aos/aos.js5.0 kB
assets/vendor/glightbox/js/glightbox.min.js15.4 kB
assets/vendor/isotope-layout/isotope.pkgd.min.js10.2 kB
assets/vendor/swiper/swiper-bundle.min.js40.1 kB
assets/vendor/purecounter/purecounter_vanilla.js2.7 kB
assets/vendor/php-email-form/jquery-3.6.3.min.js31.5 kB
assets/vendor/php-email-form/valiMailer.js0.7 kB
assets/js/main.js1.8 kB
Linkované soubory obrázků
assets/img/projects/Telehouse1.jpg3 416.3 kB
assets/img/projects/Sokolov1.jpg98.1 kB
assets/img/projects/Zizkov1.jpg440.3 kB
assets/img/projects/oxbox1.jpg617.6 kB
assets/img/projects/fotovol1.jpg366.3 kB
assets/img/projects/Telehouse2.jpg255.5 kB
assets/img/projects/Sokolov2.jpg656.1 kB
assets/img/projects/Zizkov2.jpg522.1 kB
assets/img/projects/oxbox2.jpg421.5 kB
assets/img/projects/fotovol2.jpg232.5 kB
assets/img/projects/Telehouse3.jpg625.3 kB
assets/img/projects/Sokolov3.jpg256.0 kB
assets/img/projects/Zizkov3.jpg501.8 kB
assets/img/projects/oxbox3.jpg308.2 kB
assets/img/projects/fotovol3.jpg389.9 kB
CELKEM9 329.1 kB

Vaše stránka včetně zdrojového kódu má velikost 9 335.0 kB. Zvažte zmenšení přenášených dat nutných k zobrazení stránky.

0 / 2

Počet požadavků: 35

Vaše stránka potřebuje k načtení více než 30 dalších HTTP požadavků. Zvažte optimalizaci její počtu.

0 / 1


Dosažené skóre:
2 / 5

Ostatní


Responsivita: Je responsivní

Výborně! Vaše stránka je responsivní a používá meta tag viewport.

1 / 1

Použití schema.org: Nepoužito

Vaše stránka nepoužívá schema.org, zvažte použití strukturovaných dat.

0 / 2

Použití Google Tag Manager: Používá se

Výborně! Vaše stránka používá GTM.

2 / 2

Odkazy na chybové stránky: Neobsahuje
Poznámka: Bylo otestováno pouze 30 náhodně vybraných interních odkazů. Vaše stránka obsahuje 39 interních odkazů.

Výborně! Vaše stránka neobsahuje odkazy na chybové stránky.

1 / 1


Dosažené skóre:
4 / 6

Výsledek SEO testu

Zobrazit protokol SEO testu Stáhnout protokol SEO testu
Dosažené skóre:
(39 / 64)

60.9 %