Výsledek SEO testu

Poslední testované URL z domény fintimes.cz:

Načtení stránky


URL adresa (v případě přesměrování cílová adresa):
https://fintimes.cz/

Načteno:
11. 7. 2022 08:52

Status kód: 200

Výborně! Vaše URL adresa vrací úspěšný stavový HTTP kód.

1 / 1

Typ obsahu: text/html

Výborně! Vaše URL adresa vrací obsah ve formátu HTML.

1 / 1

Počet přesměrování: 2

Vaše URL adresa je 2 krát přesměrována na jinou URL! Pro SEO je lepší používat adresy bez přesměrování.

1 / 2

Protokol: https

Výborně! URL adresa používá šifrovaný HTTPS protokol.

1 / 1

Přesměrování na www: Adresa 'https://bankovnikod.cz' byla přesměrována na 'https://fintimes.cz/'

Verze URL adresy bez www se nepřesměrovává na URL adresu s www.

0 / 1

Délka URL adresy: 20 znaků

Výborně! Vaše URL adresa má přiměřenou délku.

1 / 1

Soubor robots.txt: https://fintimes.cz/robots.txt

Výborně! Vaše stránky obsahují soubor robots.txt s vyplnénou adresou mapy stránek.

2 / 2

Sitemap: https://fintimes.cz/sitemap_index.xml

Výborně! Vaše stránky obsahují validní XML mapu stránek.

2 / 2


Dosažené skóre:
9 / 11

Analýza obsahu


Nastavení znakové sady: UTF-8

Výborně! Vaše stránka má nastavenu použitou znakovou sadu.

1 / 1

Jazyk: cs

Výborně! Vaše stránka má nastaven použitý jazyk.

1 / 1

Meta titulek: Finance, bankovnictví, investice & fintech - FinTimes.cz

Výborně! Vaše stránka má nastaven přiměřeně dlouhý titulek.

2 / 2

Meta popis: BankovniKod.cz - průvodce svÄ tem financí, podnikání a investic. Nabízí nezávislé recenze a srovnání půjÄ ek, úvÄ rů, hypoték, energií, tarifů a EET Å eÅ¡ení!

Meta popis má méně než 50 znaků. Vaše stránka má nastaven meta popis, ale ten je příliš krátký.

1 / 2

Nadpis H1:
<h1>FinTimes</h1>

Výborně! Vaše stránka obsahuje nadpis H1.

2 / 2

Pořadí nadpisů:
     <h1>FinTimes
               <h3>Cesta k vlastnímu domovu? Stavebko dává zájemc…
               <h3>Vláda termín pÅ ijetí eura v Ä esku prozatím n…
               <h3>Jsme optimisté. V polovinÄ roku, až pandemie ode…
               <h3>Zvýšením minimální mzdy vzroste i ta zaruÄ en…
               <h3>Nové autopojiÅ¡tÄ ní Allianz slaví úspÄ ch, zÃ…
               <h3>K Ä erpání pÅ eddůchodu je od letoÅ¡ka potÅ eba…
               <h3>KomerÄ ní banka zvyÅ¡uje úroÄ ení na spoÅ icíc…
               <h3>Za rok 2021 vykázala Raiffeisenbank zisk ve výš…
               <h3>Ä eské banky poskytly v roce 2021 nové hypoték…
                    <h4>FINANCE
               <h3>K Ä erpání pÅ eddůchodu je od letoÅ¡ka potÅ eba…
               <h3>KomerÄ ní banka zvyÅ¡uje úroÄ ení na spoÅ icíc…
               <h3>Za rok 2021 vykázala Raiffeisenbank zisk ve výš…
               <h3>Ä eské banky poskytly v roce 2021 nové hypoték…
               <h3>Ekonomické výhledy 2022: Zkrocení inflaÄ ní sa…
               <h3>Lidé oÄ ekávají v tomto roce zvýšení náklad…
               <h3>KomerÄ ní banka lídrem COVID programů, poskytla…
               <h3>Ä SOB DoplÅ kové penzijní spoÅ ení v roce 2021…
                    <h4>EKONOMIKA
               <h3>Ekonomické výhledy 2022: Zkrocení inflaÄ ní sa…
               <h3>Lidé oÄ ekávají v tomto roce zvýšení náklad…
               <h3>GlobaÌ lniÌ ekonomickyÌ vyÌ hled pro rok 2022 dle …
               <h3>Jak si povede Ä eská ekonomika v roce 2022? Progn…
               <h3>ProÄ je inflace v souÄ asnosti tak vysoká a jak d…
                    <h4>Co navÅ¡tívit? Konference, akce & summity
               <h3>ChainCamp Ostrava 2021 – otevÅ ená komunitní kon…
               <h3>Konference Na vlnÄ ÃºspÄ chu 2019 â více než jen…
               <h3>CASHFLOW SUMMER 2019 – byznys, investice, nemovito…
               <h3>Výstavu 100 let Ä esko-slovenské koruny navÅ¡tí…
               <h3>SkuteÄ ný Vlk z Wall Street alias Jordan Belfort,…
                    <h4>Aktuality
               <h3>KomerÄ ní banka zvyÅ¡uje úroÄ ení na spoÅ icíc…
               <h3>Ä eské banky poskytly v roce 2021 nové hypoték…
               <h3>Ekonomické výhledy 2022: Zkrocení inflaÄ ní sa…
               <h3>Lidé oÄ ekávají v tomto roce zvýšení náklad…
               <h3>Ä SOB DoplÅ kové penzijní spoÅ ení v roce 2021…
                    <h4>PODNIKÃ NÃ
               <h3>KomerÄ ní banka lídrem COVID programů, poskytla…
               <h3>Online založení spoleÄ nosti s.r.o. a ovÄ Å ení…
               <h3>Co je od ledna v DPH nového a co se naopak nemÄ n…
               <h3>Datové schránky Ä ekají velké zmÄ ny. Jaké to…
               <h3>FinanÄ ní specialista radí: Jak správnÄ odeÄ Ã­…
                    <h4>VÅ E O EET
               <h3>Co je od ledna v DPH nového a co se naopak nemÄ n…
               <h3>Ã Ä tenkovka – vÅ¡echny informace o ÃºÄ tenkové l…
               <h3>Podle průzkumu agentury STEM, tÅ i pÄ tiny obÄ an…
               <h3>Ã Ä tenková loterie pod názvem Ã Ä tenkovka star…
               <h3>Vliv zavedení EET na zdražování v restauracíc…
                    <h4>RECENZE
               <h3>Dluhopisy SAUNIA – Recenze, diskuze & zkuÅ¡enosti …
               <h3>Dluhopisy Fio banky – jak je koupit + recenze & di…
               <h3>Recenze brokera Degiro
               <h3>Velká eToro recenze (2022)
               <h3>DobÅ e splacené odložené Vánoce. MALL Pay hlá…
                    <h4>OSTATNÃ TÃ MATA
               <h3>Na co si dát právnÄ pozor pÅ i výbÄ ru Vaší d…
               <h3>dTest: E-shop není půjÄ ovna â kdy se zboží vr…
               <h3>Dovolenou si letos v létÄ dopÅ eje 8 z 10 Ä ech…
               <h3>E-shop není půjÄ ovna â kdy se zboží vrátit n…
               <h3>HypoteÄ ní banka je partnerem projektu Ä eský os…
                    <h4>Kurzy mÄ n
                    <h4>POSLEDNÃ Ä LÃ NKY
               <h3>K Ä erpání pÅ eddůchodu je od letoÅ¡ka potÅ eba…
               <h3>KomerÄ ní banka zvyÅ¡uje úroÄ ení na spoÅ icíc…
               <h3>Za rok 2021 vykázala Raiffeisenbank zisk ve výš…
               <h3>Ä eské banky poskytly v roce 2021 nové hypoték…
               <h3>Ekonomické výhledy 2022: Zkrocení inflaÄ ní sa…
               <h3>Lidé oÄ ekávají v tomto roce zvýšení náklad…
               <h3>KomerÄ ní banka lídrem COVID programů, poskytla…
               <h3>Ä SOB DoplÅ kové penzijní spoÅ ení v roce 2021…
               <h3>Raiffeisenbank a její zamÄ stnanci vÄ novali nada…
               <h3>Inflace je nejvÄ tší hrozbou pro bohatství a ma…
                    <h4>NEJNOVÄ JÅ Ã Ä LÃ NKY
                    <h4>na FinTimes:
                    <h4>â ¥ StaÅ te se Dobrým andÄ lem! â ¥
                    <h4>POPULÃ RNÃ Ä LÃ NKY
               <h3>IDOS jízdní Šády
               <h3>Mezinárodní telefonní pÅ edvolby
               <h3>SWIFT
                    <h4>POPULÃ RNÃ KATEGORIE
                    <h4>â ¥ PodpoÅ te nadaci Dobrý andÄ l! â ¥

Nadpisy na Vaši stránce nejsou ve správném pořadí!

0 / 1

Počet nadpisů: 82

Vaše stránka obsahuje více než 20 nadpisů.

0 / 1

Délka nadpisů: OK

Výborně! Vaše stránka obsahuje pouze přiměřeně dlouhé nadpisy.

1 / 1

Počet obrázků: 59

Výborně! Vaše stránka obsahuje obrázky.

1 / 1

Počet obrázků bez popisu: 2

Vaše stránka obsahuje obrázky, které nemají vyplněn popisek (atribut alt).

0 / 1

Počet odkazů:
  • Počet interních follow odkazů: 537
  • Počet interních nofollow odkazů: 0

Výborně! Vaše stránka obsahuje dostatečné množství interních follow odkazů.

2 / 2

Počet odkazů:
  • Počet externích follow odkazů: 13
  • Počet externích nofollow odkazů: 0

Výborně! Vaše stránka obsahuje dostatečné množství interních follow odkazů.

2 / 2

Počet tagů iframe: 1

Vaše stránka obsahuje tag iframe, zvažte jejich nahrazení.

0 / 1

Ikona stránky: Ikona stránky je vyplněna
Ikona

Výborně! Vaše stránka má vyplněnou ikonu stránky.

1 / 1

Ikona stránky pro Apple: -

Vaše stránka nemá vyplněnou ikonu stránky pro zařízení Apple.

0 / 2

Odstavce: V odstavcích je umístněn text o délce 1 znaků. Délka veškerého textu na stránce je 35659 znaků.

V odstavcích je umístěno méně než polovina veškerého textu na stránce. Zvažte pro umístění textu použití odstavců.

0 / 1

Nadbytečný obsah: Stránka obsahuje obsah v komentářích: 'via php ...'.

Na stránce je v komentářích umístěn nadbytečný obsah. Zvažte odstranění tohoto nadbytečného obsahu.

0 / 1


Dosažené skóre:
14 / 23

HTML 5


Použití HTML 5: NE

Vaše stránka nepoužíva standard HTML 5. Zvažte jeho použití.

0 / 1

Použití záhlaví: NE

Vaše stránka neobsahuje záhlaví. Zvažte přidání tagu header.

0 / 1

Použití zápatí: NE

Vaše stránka neobsahuje zápatí. Zvažte přidání tagu footer.

0 / 1

Použití navigace: NE

Vaše stránka neobsahuje navigaci. Zvažte přidání tagu nav.

0 / 1

Rozdělení obsahu do sekcí: NE

Vaše stránka nemá rozdělen obsah do sekcí. Zvažte rozdělení obsahu do tagů section.

0 / 1

Zastaralé elementy: -

Výborně! Vaše stránka neobsahuje žádné zastaralé HTML elementy.

1 / 1


Dosažené skóre:
1 / 6

Tagy pro sociální sítě


Nastavení jazyku: cs_CZ

Výborně! Vaše stránka má správně nastaven tag pro jazyk.

1 / 1

Nastavení typu obsahu: website

Výborně! Vaše stránka má správně nastaven tag pro typ obsahu stránky.

1 / 1

Nastavení URL: https://fintimes.cz/

Výborně! Vaše stránka má správně nastaven tag pro URL stránky.

2 / 2

Titulek stránky: Finance, bankovnictví, investice & fintech - FinTimes.cz

Výborně! Vaše stránka má správně nastaven tag pro titulek stránky a titulek má přiměřenou velikost.

2 / 2

Popis stránky: BankovniKod.cz - průvodce svÄ tem financí, podnikání a investic. Nabízí nezávislé recenze a srovnání půjÄ ek, úvÄ rů, hypoték, energií, tarifů a EET Å eÅ¡ení!

Výborně! Vaše stránka má správně nastaven tag pro popis stránky a titulek má přiměřenou velikost.

2 / 2

Nastavení titulního obrázku: -

Vaše stránka nemá správně nastaven tag s hodnotu pro titulní obrázek stránky!

0 / 2


Dosažené skóre:
8 / 10

Analýza klíčových slov


Počet slov na stránce: 3824

Výborně! Vaše stránka obsahuje dostatečné množství slov. Na stránce je '3824' slov.

2 / 2

Nejčastější slova na stránce:
tdthemewrap | ahover | redakce | backgroundcolor | color | spoå | tduid20862ca3ed49d808rand | tduid20262ca3ed47f3eerand | tduid10062ca3ed473625rand | tduid562ca3ed46732erand

Mezi nejčastějšími slovy na Vašich stránkách by se měli nacházet Vaše klíčová slova.

1 / 1

Konzistence klíčových slov:
celkový početv titulkuv popisuv nadpisech
tdthemewrap189x0x0x0x
ahover45x0x0x0x
redakce36x0x0x0x
backgroundcolor33x0x0x0x
color25x0x0x0x
spoå22x0x0x7x
tduid20862ca3ed49d808rand21x0x0x0x
tduid20262ca3ed47f3eerand21x0x0x0x
tduid10062ca3ed473625rand21x0x0x0x
tduid562ca3ed46732erand21x0x0x0x

V titulku, popisu a nadpisech máte málo klíčových zvažte jejich přidání.

0 / 0


Dosažené skóre:
3 / 3

Načítání zdrojů


Použití gzip komprese: Webový server používá gzip kompresy

Výborně! Váš server používá gzip kompresy.

1 / 1

Velikost stránky: 50.2 kB

Výborně! Vaše stránka má přiměřenou velikost.

1 / 1

Soubory k načtení:
Linkované soubory
50.2 kB
https://fintimes.cz/wp-content/uploads/2016/10/Favicon-BankovniKod.png0.3 kB
https://fintimes.cz/50.2 kB
https://fintimes.cz/feed/4.7 kB
https://fintimes.cz/comments/feed/5.1 kB
https://fintimes.cz/wp-json/224.1 kB
https://fintimes.cz/wp-json/wp/v2/pages/14130.8 kB
https://fintimes.cz/xmlrpc.php?rsd0.5 kB
https://fintimes.cz/wp-includes/wlwmanifest.xml0.5 kB
https://fintimes.cz/50.2 kB
https://fintimes.cz/wp-json/oembed/1.0/embed?url=https%3A%2F%2Ffintimes.cz%2F3.4 kB
https://fintimes.cz/wp-json/oembed/1.0/embed?url=https%3A%2F%2Ffintimes.cz%2F&format=xml1.4 kB
Linkované soubory skriptů
https://fintimes.cz/wp-content/themes/Newspaper/js/tagdiv_theme.min.js?ver=9.0.149.6 kB
https://fintimes.cz/wp-includes/js/comment-reply.min.js?ver=6.01.4 kB
https://fintimes.cz/wp-content/plugins/wp-smushit/app/assets/js/smush-lazy-load-native.min.js?ver=3.10.24.2 kB
https://fintimes.cz/wp-content/plugins/social-networks-auto-poster-facebook-twitter-g/js-css/jquery.modal.min.js?ver=4.3.261.7 kB
https://fintimes.cz/wp-content/plugins/js_composer/assets/js/dist/js_composer_front.min.js?ver=4.12.15.6 kB
Linkované soubory obrázků
FinTimes.cz17.7 kB
CELKEM471.3 kB

Výborně! Vaše stránka má včetně zdrojového kódu přiměřenou velikost 521.5 kB.

2 / 2

Počet požadavků: 18

Výborně! Vaše stránka potřebuje k načtení přiměřený počet požadavků.

1 / 1


Dosažené skóre:
5 / 5

Ostatní


Responsivita: Je responsivní

Výborně! Vaše stránka je responsivní a používá meta tag viewport.

1 / 1

Použití schema.org:
Používá tyto formáty: Microdata

Výborně! Vaše stránka používá schema.org.

2 / 2

Použití Google Tag Manager: Nepoužito

Vaše stránka nepoužívá GTM, zvažte jeho použití.

0 / 2

Odkazy na chybové stránky: Neobsahuje
Poznámka: Bylo otestováno pouze 30 náhodně vybraných interních odkazů. Vaše stránka obsahuje 537 interních odkazů.

Výborně! Vaše stránka neobsahuje odkazy na chybové stránky.

1 / 1


Dosažené skóre:
4 / 6

Výsledek SEO testu

Zobrazit protokol SEO testu Stáhnout protokol SEO testu
Dosažené skóre:
(44 / 64)

68.8 %

Kdo jsme a co umíme?

Jsme jedna z předních firem na poli SEO v ČR.

V oboru SEO působíme již řadu let a SEO je naší primární činností. Umíme vylepšit Vaše pozice ve vyhledávačích a tím zvýšit relevantní návštěvnost Vašeho webu. Naše cenová politika je dostupná většině, přesto zachováváme vysokou kvalitu našich služeb.

máme
13
let zkušeností
pomohli jsme
1328
klientům
právě teď máme
211
webů pod palcem
náš tým napsal již
358467
PR článků

+420 724 761 988 / info@seolight.cz

Kontaktní formulář

Načtení stránky


URL adresa (v případě přesměrování cílová adresa):
https://fintimes.cz/

Načteno:
11. 7. 2022 08:52

Status kód: 200

Výborně! Vaše URL adresa vrací úspěšný stavový HTTP kód.

1 / 1

Typ obsahu: text/html

Výborně! Vaše URL adresa vrací obsah ve formátu HTML.

1 / 1

Počet přesměrování: 2

Vaše URL adresa je 2 krát přesměrována na jinou URL! Pro SEO je lepší používat adresy bez přesměrování.

1 / 2

Protokol: https

Výborně! URL adresa používá šifrovaný HTTPS protokol.

1 / 1

Přesměrování na www: Adresa 'https://bankovnikod.cz' byla přesměrována na 'https://fintimes.cz/'

Verze URL adresy bez www se nepřesměrovává na URL adresu s www.

0 / 1

Délka URL adresy: 20 znaků

Výborně! Vaše URL adresa má přiměřenou délku.

1 / 1

Soubor robots.txt: https://fintimes.cz/robots.txt

Výborně! Vaše stránky obsahují soubor robots.txt s vyplnénou adresou mapy stránek.

2 / 2

Sitemap: https://fintimes.cz/sitemap_index.xml

Výborně! Vaše stránky obsahují validní XML mapu stránek.

2 / 2


Dosažené skóre:
9 / 11

Analýza obsahu


Nastavení znakové sady: UTF-8

Výborně! Vaše stránka má nastavenu použitou znakovou sadu.

1 / 1

Jazyk: cs

Výborně! Vaše stránka má nastaven použitý jazyk.

1 / 1

Meta titulek: Finance, bankovnictví, investice & fintech - FinTimes.cz

Výborně! Vaše stránka má nastaven přiměřeně dlouhý titulek.

2 / 2

Meta popis: BankovniKod.cz - průvodce svÄ tem financí, podnikání a investic. Nabízí nezávislé recenze a srovnání půjÄ ek, úvÄ rů, hypoték, energií, tarifů a EET Å eÅ¡ení!

Meta popis má méně než 50 znaků. Vaše stránka má nastaven meta popis, ale ten je příliš krátký.

1 / 2

Nadpis H1:
<h1>FinTimes</h1>

Výborně! Vaše stránka obsahuje nadpis H1.

2 / 2

Pořadí nadpisů:
     <h1>FinTimes
               <h3>Cesta k vlastnímu domovu? Stavebko dává zájemc…
               <h3>Vláda termín pÅ ijetí eura v Ä esku prozatím n…
               <h3>Jsme optimisté. V polovinÄ roku, až pandemie ode…
               <h3>Zvýšením minimální mzdy vzroste i ta zaruÄ en…
               <h3>Nové autopojiÅ¡tÄ ní Allianz slaví úspÄ ch, zÃ…
               <h3>K Ä erpání pÅ eddůchodu je od letoÅ¡ka potÅ eba…
               <h3>KomerÄ ní banka zvyÅ¡uje úroÄ ení na spoÅ icíc…
               <h3>Za rok 2021 vykázala Raiffeisenbank zisk ve výš…
               <h3>Ä eské banky poskytly v roce 2021 nové hypoték…
                    <h4>FINANCE
               <h3>K Ä erpání pÅ eddůchodu je od letoÅ¡ka potÅ eba…
               <h3>KomerÄ ní banka zvyÅ¡uje úroÄ ení na spoÅ icíc…
               <h3>Za rok 2021 vykázala Raiffeisenbank zisk ve výš…
               <h3>Ä eské banky poskytly v roce 2021 nové hypoték…
               <h3>Ekonomické výhledy 2022: Zkrocení inflaÄ ní sa…
               <h3>Lidé oÄ ekávají v tomto roce zvýšení náklad…
               <h3>KomerÄ ní banka lídrem COVID programů, poskytla…
               <h3>Ä SOB DoplÅ kové penzijní spoÅ ení v roce 2021…
                    <h4>EKONOMIKA
               <h3>Ekonomické výhledy 2022: Zkrocení inflaÄ ní sa…
               <h3>Lidé oÄ ekávají v tomto roce zvýšení náklad…
               <h3>GlobaÌ lniÌ ekonomickyÌ vyÌ hled pro rok 2022 dle …
               <h3>Jak si povede Ä eská ekonomika v roce 2022? Progn…
               <h3>ProÄ je inflace v souÄ asnosti tak vysoká a jak d…
                    <h4>Co navÅ¡tívit? Konference, akce & summity
               <h3>ChainCamp Ostrava 2021 – otevÅ ená komunitní kon…
               <h3>Konference Na vlnÄ ÃºspÄ chu 2019 â více než jen…
               <h3>CASHFLOW SUMMER 2019 – byznys, investice, nemovito…
               <h3>Výstavu 100 let Ä esko-slovenské koruny navÅ¡tí…
               <h3>SkuteÄ ný Vlk z Wall Street alias Jordan Belfort,…
                    <h4>Aktuality
               <h3>KomerÄ ní banka zvyÅ¡uje úroÄ ení na spoÅ icíc…
               <h3>Ä eské banky poskytly v roce 2021 nové hypoték…
               <h3>Ekonomické výhledy 2022: Zkrocení inflaÄ ní sa…
               <h3>Lidé oÄ ekávají v tomto roce zvýšení náklad…
               <h3>Ä SOB DoplÅ kové penzijní spoÅ ení v roce 2021…
                    <h4>PODNIKÃ NÃ
               <h3>KomerÄ ní banka lídrem COVID programů, poskytla…
               <h3>Online založení spoleÄ nosti s.r.o. a ovÄ Å ení…
               <h3>Co je od ledna v DPH nového a co se naopak nemÄ n…
               <h3>Datové schránky Ä ekají velké zmÄ ny. Jaké to…
               <h3>FinanÄ ní specialista radí: Jak správnÄ odeÄ Ã­…
                    <h4>VÅ E O EET
               <h3>Co je od ledna v DPH nového a co se naopak nemÄ n…
               <h3>Ã Ä tenkovka – vÅ¡echny informace o ÃºÄ tenkové l…
               <h3>Podle průzkumu agentury STEM, tÅ i pÄ tiny obÄ an…
               <h3>Ã Ä tenková loterie pod názvem Ã Ä tenkovka star…
               <h3>Vliv zavedení EET na zdražování v restauracíc…
                    <h4>RECENZE
               <h3>Dluhopisy SAUNIA – Recenze, diskuze & zkuÅ¡enosti …
               <h3>Dluhopisy Fio banky – jak je koupit + recenze & di…
               <h3>Recenze brokera Degiro
               <h3>Velká eToro recenze (2022)
               <h3>DobÅ e splacené odložené Vánoce. MALL Pay hlá…
                    <h4>OSTATNÃ TÃ MATA
               <h3>Na co si dát právnÄ pozor pÅ i výbÄ ru Vaší d…
               <h3>dTest: E-shop není půjÄ ovna â kdy se zboží vr…
               <h3>Dovolenou si letos v létÄ dopÅ eje 8 z 10 Ä ech…
               <h3>E-shop není půjÄ ovna â kdy se zboží vrátit n…
               <h3>HypoteÄ ní banka je partnerem projektu Ä eský os…
                    <h4>Kurzy mÄ n
                    <h4>POSLEDNÃ Ä LÃ NKY
               <h3>K Ä erpání pÅ eddůchodu je od letoÅ¡ka potÅ eba…
               <h3>KomerÄ ní banka zvyÅ¡uje úroÄ ení na spoÅ icíc…
               <h3>Za rok 2021 vykázala Raiffeisenbank zisk ve výš…
               <h3>Ä eské banky poskytly v roce 2021 nové hypoték…
               <h3>Ekonomické výhledy 2022: Zkrocení inflaÄ ní sa…
               <h3>Lidé oÄ ekávají v tomto roce zvýšení náklad…
               <h3>KomerÄ ní banka lídrem COVID programů, poskytla…
               <h3>Ä SOB DoplÅ kové penzijní spoÅ ení v roce 2021…
               <h3>Raiffeisenbank a její zamÄ stnanci vÄ novali nada…
               <h3>Inflace je nejvÄ tší hrozbou pro bohatství a ma…
                    <h4>NEJNOVÄ JÅ Ã Ä LÃ NKY
                    <h4>na FinTimes:
                    <h4>â ¥ StaÅ te se Dobrým andÄ lem! â ¥
                    <h4>POPULÃ RNÃ Ä LÃ NKY
               <h3>IDOS jízdní Šády
               <h3>Mezinárodní telefonní pÅ edvolby
               <h3>SWIFT
                    <h4>POPULÃ RNÃ KATEGORIE
                    <h4>â ¥ PodpoÅ te nadaci Dobrý andÄ l! â ¥

Nadpisy na Vaši stránce nejsou ve správném pořadí!

0 / 1

Počet nadpisů: 82

Vaše stránka obsahuje více než 20 nadpisů.

0 / 1

Délka nadpisů: OK

Výborně! Vaše stránka obsahuje pouze přiměřeně dlouhé nadpisy.

1 / 1

Počet obrázků: 59

Výborně! Vaše stránka obsahuje obrázky.

1 / 1

Počet obrázků bez popisu: 2

Vaše stránka obsahuje obrázky, které nemají vyplněn popisek (atribut alt).

0 / 1

Počet odkazů:
  • Počet interních follow odkazů: 537
  • Počet interních nofollow odkazů: 0

Výborně! Vaše stránka obsahuje dostatečné množství interních follow odkazů.

2 / 2

Počet odkazů:
  • Počet externích follow odkazů: 13
  • Počet externích nofollow odkazů: 0

Výborně! Vaše stránka obsahuje dostatečné množství interních follow odkazů.

2 / 2

Počet tagů iframe: 1

Vaše stránka obsahuje tag iframe, zvažte jejich nahrazení.

0 / 1

Ikona stránky: Ikona stránky je vyplněna
Ikona

Výborně! Vaše stránka má vyplněnou ikonu stránky.

1 / 1

Ikona stránky pro Apple: -

Vaše stránka nemá vyplněnou ikonu stránky pro zařízení Apple.

0 / 2

Odstavce: V odstavcích je umístněn text o délce 1 znaků. Délka veškerého textu na stránce je 35659 znaků.

V odstavcích je umístěno méně než polovina veškerého textu na stránce. Zvažte pro umístění textu použití odstavců.

0 / 1

Nadbytečný obsah: Stránka obsahuje obsah v komentářích: 'via php ...'.

Na stránce je v komentářích umístěn nadbytečný obsah. Zvažte odstranění tohoto nadbytečného obsahu.

0 / 1


Dosažené skóre:
14 / 23

HTML 5


Použití HTML 5: NE

Vaše stránka nepoužíva standard HTML 5. Zvažte jeho použití.

0 / 1

Použití záhlaví: NE

Vaše stránka neobsahuje záhlaví. Zvažte přidání tagu header.

0 / 1

Použití zápatí: NE

Vaše stránka neobsahuje zápatí. Zvažte přidání tagu footer.

0 / 1

Použití navigace: NE

Vaše stránka neobsahuje navigaci. Zvažte přidání tagu nav.

0 / 1

Rozdělení obsahu do sekcí: NE

Vaše stránka nemá rozdělen obsah do sekcí. Zvažte rozdělení obsahu do tagů section.

0 / 1

Zastaralé elementy: -

Výborně! Vaše stránka neobsahuje žádné zastaralé HTML elementy.

1 / 1


Dosažené skóre:
1 / 6

Tagy pro sociální sítě


Nastavení jazyku: cs_CZ

Výborně! Vaše stránka má správně nastaven tag pro jazyk.

1 / 1

Nastavení typu obsahu: website

Výborně! Vaše stránka má správně nastaven tag pro typ obsahu stránky.

1 / 1

Nastavení URL: https://fintimes.cz/

Výborně! Vaše stránka má správně nastaven tag pro URL stránky.

2 / 2

Titulek stránky: Finance, bankovnictví, investice & fintech - FinTimes.cz

Výborně! Vaše stránka má správně nastaven tag pro titulek stránky a titulek má přiměřenou velikost.

2 / 2

Popis stránky: BankovniKod.cz - průvodce svÄ tem financí, podnikání a investic. Nabízí nezávislé recenze a srovnání půjÄ ek, úvÄ rů, hypoték, energií, tarifů a EET Å eÅ¡ení!

Výborně! Vaše stránka má správně nastaven tag pro popis stránky a titulek má přiměřenou velikost.

2 / 2

Nastavení titulního obrázku: -

Vaše stránka nemá správně nastaven tag s hodnotu pro titulní obrázek stránky!

0 / 2


Dosažené skóre:
8 / 10

Analýza klíčových slov


Počet slov na stránce: 3824

Výborně! Vaše stránka obsahuje dostatečné množství slov. Na stránce je '3824' slov.

2 / 2

Nejčastější slova na stránce:
tdthemewrap | ahover | redakce | backgroundcolor | color | spoå | tduid20862ca3ed49d808rand | tduid20262ca3ed47f3eerand | tduid10062ca3ed473625rand | tduid562ca3ed46732erand

Mezi nejčastějšími slovy na Vašich stránkách by se měli nacházet Vaše klíčová slova.

1 / 1

Konzistence klíčových slov:
celkový početv titulkuv popisuv nadpisech
tdthemewrap189x0x0x0x
ahover45x0x0x0x
redakce36x0x0x0x
backgroundcolor33x0x0x0x
color25x0x0x0x
spoå22x0x0x7x
tduid20862ca3ed49d808rand21x0x0x0x
tduid20262ca3ed47f3eerand21x0x0x0x
tduid10062ca3ed473625rand21x0x0x0x
tduid562ca3ed46732erand21x0x0x0x

V titulku, popisu a nadpisech máte málo klíčových zvažte jejich přidání.

0 / 0


Dosažené skóre:
3 / 3

Načítání zdrojů


Použití gzip komprese: Webový server používá gzip kompresy

Výborně! Váš server používá gzip kompresy.

1 / 1

Velikost stránky: 50.2 kB

Výborně! Vaše stránka má přiměřenou velikost.

1 / 1

Soubory k načtení:
Linkované soubory
50.2 kB
https://fintimes.cz/wp-content/uploads/2016/10/Favicon-BankovniKod.png0.3 kB
https://fintimes.cz/50.2 kB
https://fintimes.cz/feed/4.7 kB
https://fintimes.cz/comments/feed/5.1 kB
https://fintimes.cz/wp-json/224.1 kB
https://fintimes.cz/wp-json/wp/v2/pages/14130.8 kB
https://fintimes.cz/xmlrpc.php?rsd0.5 kB
https://fintimes.cz/wp-includes/wlwmanifest.xml0.5 kB
https://fintimes.cz/50.2 kB
https://fintimes.cz/wp-json/oembed/1.0/embed?url=https%3A%2F%2Ffintimes.cz%2F3.4 kB
https://fintimes.cz/wp-json/oembed/1.0/embed?url=https%3A%2F%2Ffintimes.cz%2F&format=xml1.4 kB
Linkované soubory skriptů
https://fintimes.cz/wp-content/themes/Newspaper/js/tagdiv_theme.min.js?ver=9.0.149.6 kB
https://fintimes.cz/wp-includes/js/comment-reply.min.js?ver=6.01.4 kB
https://fintimes.cz/wp-content/plugins/wp-smushit/app/assets/js/smush-lazy-load-native.min.js?ver=3.10.24.2 kB
https://fintimes.cz/wp-content/plugins/social-networks-auto-poster-facebook-twitter-g/js-css/jquery.modal.min.js?ver=4.3.261.7 kB
https://fintimes.cz/wp-content/plugins/js_composer/assets/js/dist/js_composer_front.min.js?ver=4.12.15.6 kB
Linkované soubory obrázků
FinTimes.cz17.7 kB
CELKEM471.3 kB

Výborně! Vaše stránka má včetně zdrojového kódu přiměřenou velikost 521.5 kB.

2 / 2

Počet požadavků: 18

Výborně! Vaše stránka potřebuje k načtení přiměřený počet požadavků.

1 / 1


Dosažené skóre:
5 / 5

Ostatní


Responsivita: Je responsivní

Výborně! Vaše stránka je responsivní a používá meta tag viewport.

1 / 1

Použití schema.org:
Používá tyto formáty: Microdata

Výborně! Vaše stránka používá schema.org.

2 / 2

Použití Google Tag Manager: Nepoužito

Vaše stránka nepoužívá GTM, zvažte jeho použití.

0 / 2

Odkazy na chybové stránky: Neobsahuje
Poznámka: Bylo otestováno pouze 30 náhodně vybraných interních odkazů. Vaše stránka obsahuje 537 interních odkazů.

Výborně! Vaše stránka neobsahuje odkazy na chybové stránky.

1 / 1


Dosažené skóre:
4 / 6

Výsledek SEO testu

Zobrazit protokol SEO testu Stáhnout protokol SEO testu
Dosažené skóre:
(44 / 64)

68.8 %