Výsledek SEO testu

Poslední testované URL z domény flexica.cz:

Načtení stránky


URL adresa (v případě přesměrování cílová adresa):
https://www.flexica.cz/

Načteno:
19. 12. 2023 16:38

Status kód: 200

Výborně! Vaše URL adresa vrací úspěšný stavový HTTP kód.

1 / 1

Typ obsahu: text/html

Výborně! Vaše URL adresa vrací obsah ve formátu HTML.

1 / 1

Počet přesměrování: 1

Vaše URL adresa je 1 krát přesměrována na jinou URL! Pro SEO je lepší používat adresy bez přesměrování.

1 / 2

Protokol: https

Výborně! URL adresa používá šifrovaný HTTPS protokol.

1 / 1

Přesměrování: Chyba

Obě adresy 'https://flexica.cz' a 'https://www.flexica.cz' jsou dostupné. Jedná se o duplicitní obsah, jednu z adres přesměrujte na druhou.

0 / 1

Délka URL adresy: 23 znaků

Výborně! Vaše URL adresa má přiměřenou délku.

1 / 1

Soubor robots.txt: https://www.flexica.cz/robots.txt

Výborně! Vaše stránky obsahují soubor robots.txt s vyplnénou adresou mapy stránek.

2 / 2

Sitemap: https://www.flexica.cz/sitemap

Výborně! Vaše stránky obsahují validní XML mapu stránek.

2 / 2


Dosažené skóre:
9 / 11

Analýza obsahu


Nastavení znakové sady: UTF-8

Výborně! Vaše stránka má nastavenu použitou znakovou sadu.

1 / 1

Pozice meta tagu se znakovou sadou: 441 - 510 B

Výborně! Nastavení znakové sady je na Vaší stránce umístěno v prvních 1024 bytech.

1 / 1

Jazyk: cs-CZ

Výborně! Vaše stránka má nastaven použitý jazyk.

1 / 1

Meta titulek: Přestavitelné a mobilní stěny | FLEXIca systems

Výborně! Vaše stránka má nastaven přiměřeně dlouhý titulek.

2 / 2

Meta popis: Vyrábíme elegantní prosklené příčky, mobilní posuvné akustické stěny a vestavby do hal

Výborně! Vaše stránka má nastaven přiměřeně dlouhý meta popis.

2 / 2

Nadpis H1:
<h1>Chytrý systém členění kanceláří a výrobních prostor</h1>

Výborně! Vaše stránka obsahuje nadpis H1.

2 / 2

Pořadí nadpisů:
     <h1>Chytrý systém členění kanceláří a výrobních prosto…
               <h3>Mobilní posuvné stěny FLEXIwall
               <h3>Prosklené příčky FLEXIglass
               <h3>Vestavby do hal FLEXIbox
          <h2>Vybrané realizace
               <h3>Prosklené příčky pro firmu OVEČKÁRNA
               <h3>Tréninkové centrum Auto Kelly
               <h3>AMAZON Praha
               <h3>DELL Showroom Bratislava
                    <h4>Produkty
                    <h4>Kontakt pro Čechy
                    <h4>Kontakt pro Moravu

Nadpisy na Vaši stránce nejsou ve správném pořadí!

0 / 1

Počet nadpisů: 12

Výborně! Vaše stránka obsahuje přiměřené množství nadpisů.

1 / 1

Délka nadpisů: OK

Výborně! Vaše stránka obsahuje pouze přiměřeně dlouhé nadpisy.

1 / 1

Počet obrázků: 18

Výborně! Vaše stránka obsahuje obrázky.

1 / 1

Počet obrázků bez popisu: OK

Výborně! Všechny obrázky na Vaši stránce mají vyplněn popisek (atribut alt).

1 / 1

Počet odkazů:
  • Počet interních follow odkazů: 32
  • Počet interních nofollow odkazů: 0

Výborně! Vaše stránka obsahuje dostatečné množství interních follow odkazů.

2 / 2

Počet odkazů:
  • Počet externích follow odkazů: 0
  • Počet externích nofollow odkazů: 0

Vaše stránka neobsahuje žádné externí odkazy, zvažte přidání více externích odkazů.

0 / 2

Počet tagů iframe: 0

Výborně! Vaše stránka neobsahuje tag iframe.

1 / 1

Ikona stránky: Ikona stránky je vyplněna
Ikona

Výborně! Vaše stránka má vyplněnou ikonu stránky.

1 / 1

Ikona stránky pro Apple: -

Vaše stránka nemá vyplněnou ikonu stránky pro zařízení Apple.

0 / 2

Odstavce: V odstavcích je umístněn text o délce 809 znaků. Délka veškerého textu na stránce je 1785 znaků.

V odstavcích je umístěno méně než polovina veškerého textu na stránce. Zvažte pro umístění textu použití odstavců.

0 / 1

Nadbytečný obsah: Stránka obsahuje obsah v komentářích: 'Event snippet for Website traffic conversion page ...'.

Na stránce je v komentářích umístěn nadbytečný obsah. Zvažte odstranění tohoto nadbytečného obsahu.

0 / 1


Dosažené skóre:
17 / 24

HTML 5


Použití HTML 5: OK

Výborně! Vaše stránka používá standard HTML 5.

1 / 1

Použití záhlaví: OK

Výborně! Vaše obsahuje záhlaví.

1 / 1

Použití zápatí: OK

Výborně! Vaše obsahuje zápatí.

1 / 1

Použití navigace: OK

Výborně! Vaše obsahuje navigaci.

1 / 1

Rozdělení obsahu do sekcí: NE

Vaše stránka nemá rozdělen obsah do sekcí. Zvažte rozdělení obsahu do tagů section.

0 / 1

Zastaralé elementy: -

Výborně! Vaše stránka neobsahuje žádné zastaralé HTML elementy.

1 / 1


Dosažené skóre:
5 / 6

Tagy pro sociální sítě


Nastavení jazyku: -

Vaše stránka nemá správně nastaven tag s hodnotu pro jazyk stránky!

0 / 1

Nastavení typu obsahu: -

Vaše stránka nemá správně nastaven tag s hodnotu pro typ obsahu stránky!

0 / 1

Nastavení URL: -

Vaše stránka nemá správně nastaven tag s hodnotu pro URL stránky!

0 / 2

Titulek stránky: -

Vaše stránka nemá správně nastaven tag s hodnotu pro titulek stránky!

0 / 2

Popis stránky: -

Vaše stránka nemá správně nastaven tag s hodnotu pro popis stránky!

0 / 2

Nastavení titulního obrázku: -

Vaše stránka nemá správně nastaven tag s hodnotu pro titulní obrázek stránky!

0 / 2


Dosažené skóre:
0 / 10

Analýza klíčových slov


Počet slov na stránce: 238

Vaše stránka neobsahuje moc textu. Na stránce je '238' slov, zvažte přidání více textu.

1 / 2

Nejčastější slova na stránce:
příčky | flexiglass | prosklené | mobilní | přestavitelné | posuvné | bezrámové | amazon | slim | showroom

Mezi nejčastějšími slovy na Vašich stránkách by se měli nacházet Vaše klíčová slova.

1 / 1

Konzistence klíčových slov:
celkový početv titulkuv popisuv nadpisech
příčky12x0x1x2x
flexiglass5x0x0x1x
prosklené5x0x1x2x
mobilní4x1x1x1x
přestavitelné4x1x0x0x
posuvné4x0x1x1x
bezrámové3x0x0x0x
amazon3x0x0x1x
slim3x0x0x0x
showroom3x0x0x1x

V tabulce naleznete seznam slov, u kterých by se oplatilo zvážit jejich přidání do titulku, popisu nebo nadpisů.

0 / 0


Dosažené skóre:
2 / 3

Načítání zdrojů


Použití gzip komprese: Webový server nepoužívá gzip kompresy

Zvažte použití gzip komprese na webovém serveru.

0 / 1

Velikost stránky: 16.7 kB

Výborně! Vaše stránka má přiměřenou velikost.

1 / 1

Soubory k načtení:
Linkované soubory
https://www.flexica.cz/sitemap10.1 kB
/static/images/favicon.ico1.2 kB
/static/styles/minimal?v=WewMPAz6f1pTpPdbmYU5DaeHBVjpyxs-k9rcSx7YQKc128.4 kB
/static/styles/mobile?v=uRtPu9L2H3QguMzuOfAIF7XLiJMuOjBqEcLBkEg2pHM110.8 kB
/static/styles/standard?v=0.0 kB
/static/styles/plugins?v=g6dBm03qtcBv2fDkst-_EEzkVTucEXBssEHN7kn7WG814.3 kB
Linkované soubory skriptů
/static/scripts/js?v=STzLKLqTvE8tMXCThD3GdkvOSSRPdtVvCGQqU8Rt5Rs1106.6 kB
Linkované soubory obrázků
/static/images/products/flexiwall/logo.png3.9 kB
/Static/Images/home/index/mobilni-posuvne-steny-flexiwall_01.jpg71.7 kB
/Static/Images/home/index/mobilni-posuvne-steny-flexiwall_02.jpg88.6 kB
/Static/Images/home/index/mobilni-posuvne-steny-flexiwall_03.jpg80.7 kB
/static/images/products/flexiglass/logo.png3.9 kB
/Static/Images/home/index/sklenene-pricky-flexiglass_01.jpg84.8 kB
/Static/Images/home/index/sklenene-pricky-flexiglass_02.jpg112.1 kB
/Static/Images/home/index/sklenene-pricky-flexiglass_03.jpg39.0 kB
/Static/Images/home/index/sklenene-pricky-flexiglass_04.jpg76.2 kB
/Static/Images/home/index/sklenene-pricky-flexiglass_05.jpg39.0 kB
/static/images/products/flexibox/logo.png4.9 kB
/Static/Images/home/index/vestavby-do-hal-flexibox_01.jpg100.6 kB
/Static/Images/home/index/vestavby-do-hal-flexibox_02.jpg150.1 kB
/Static/Images/home/index/vestavby-do-hal-flexibox_03.jpg108.5 kB
/files/references/2023/oveckarna/index.jpg267.3 kB
/files/references/2019/AutoKelly-Kolbenova/index.jpg193.3 kB
/files/references/2015/amazon/index.jpg67.6 kB
/files/references/2015/dell-showroom-bratislava/index.jpg171.8 kB
CELKEM1 825.5 kB

Výborně! Vaše stránka má včetně zdrojového kódu přiměřenou velikost 1 842.2 kB.

2 / 2

Počet požadavků: 25

Výborně! Vaše stránka potřebuje k načtení přiměřený počet požadavků.

1 / 1


Dosažené skóre:
4 / 5

Ostatní


Responsivita: Je responsivní

Výborně! Vaše stránka je responsivní a používá meta tag viewport.

1 / 1

Použití schema.org: Nepoužito

Vaše stránka nepoužívá schema.org, zvažte použití strukturovaných dat.

0 / 2

Použití Google Tag Manager: Používá se

Výborně! Vaše stránka používá GTM.

2 / 2

Odkazy na chybové stránky: Neobsahuje
Poznámka: Bylo otestováno pouze 30 náhodně vybraných interních odkazů. Vaše stránka obsahuje 32 interních odkazů.

Výborně! Vaše stránka neobsahuje odkazy na chybové stránky.

1 / 1


Dosažené skóre:
4 / 6

Výsledek SEO testu

Zobrazit protokol SEO testu Stáhnout protokol SEO testu
Dosažené skóre:
(41 / 65)

63.1 %

Kdo jsme a co umíme?

Jsme jedna z předních firem na poli SEO v ČR.

V oboru SEO působíme již řadu let a SEO je naší primární činností. Umíme vylepšit Vaše pozice ve vyhledávačích a tím zvýšit relevantní návštěvnost Vašeho webu. Naše cenová politika je dostupná většině, přesto zachováváme vysokou kvalitu našich služeb.

máme
13
let zkušeností
pomohli jsme
1328
klientům
právě teď máme
211
webů pod palcem
náš tým napsal již
358467
PR článků

+420 724 761 988 / info@seolight.cz

Kontaktní formulář

Načtení stránky


URL adresa (v případě přesměrování cílová adresa):
https://www.flexica.cz/

Načteno:
19. 12. 2023 16:38

Status kód: 200

Výborně! Vaše URL adresa vrací úspěšný stavový HTTP kód.

1 / 1

Typ obsahu: text/html

Výborně! Vaše URL adresa vrací obsah ve formátu HTML.

1 / 1

Počet přesměrování: 1

Vaše URL adresa je 1 krát přesměrována na jinou URL! Pro SEO je lepší používat adresy bez přesměrování.

1 / 2

Protokol: https

Výborně! URL adresa používá šifrovaný HTTPS protokol.

1 / 1

Přesměrování: Chyba

Obě adresy 'https://flexica.cz' a 'https://www.flexica.cz' jsou dostupné. Jedná se o duplicitní obsah, jednu z adres přesměrujte na druhou.

0 / 1

Délka URL adresy: 23 znaků

Výborně! Vaše URL adresa má přiměřenou délku.

1 / 1

Soubor robots.txt: https://www.flexica.cz/robots.txt

Výborně! Vaše stránky obsahují soubor robots.txt s vyplnénou adresou mapy stránek.

2 / 2

Sitemap: https://www.flexica.cz/sitemap

Výborně! Vaše stránky obsahují validní XML mapu stránek.

2 / 2


Dosažené skóre:
9 / 11

Analýza obsahu


Nastavení znakové sady: UTF-8

Výborně! Vaše stránka má nastavenu použitou znakovou sadu.

1 / 1

Pozice meta tagu se znakovou sadou: 441 - 510 B

Výborně! Nastavení znakové sady je na Vaší stránce umístěno v prvních 1024 bytech.

1 / 1

Jazyk: cs-CZ

Výborně! Vaše stránka má nastaven použitý jazyk.

1 / 1

Meta titulek: Přestavitelné a mobilní stěny | FLEXIca systems

Výborně! Vaše stránka má nastaven přiměřeně dlouhý titulek.

2 / 2

Meta popis: Vyrábíme elegantní prosklené příčky, mobilní posuvné akustické stěny a vestavby do hal

Výborně! Vaše stránka má nastaven přiměřeně dlouhý meta popis.

2 / 2

Nadpis H1:
<h1>Chytrý systém členění kanceláří a výrobních prostor</h1>

Výborně! Vaše stránka obsahuje nadpis H1.

2 / 2

Pořadí nadpisů:
     <h1>Chytrý systém členění kanceláří a výrobních prosto…
               <h3>Mobilní posuvné stěny FLEXIwall
               <h3>Prosklené příčky FLEXIglass
               <h3>Vestavby do hal FLEXIbox
          <h2>Vybrané realizace
               <h3>Prosklené příčky pro firmu OVEČKÁRNA
               <h3>Tréninkové centrum Auto Kelly
               <h3>AMAZON Praha
               <h3>DELL Showroom Bratislava
                    <h4>Produkty
                    <h4>Kontakt pro Čechy
                    <h4>Kontakt pro Moravu

Nadpisy na Vaši stránce nejsou ve správném pořadí!

0 / 1

Počet nadpisů: 12

Výborně! Vaše stránka obsahuje přiměřené množství nadpisů.

1 / 1

Délka nadpisů: OK

Výborně! Vaše stránka obsahuje pouze přiměřeně dlouhé nadpisy.

1 / 1

Počet obrázků: 18

Výborně! Vaše stránka obsahuje obrázky.

1 / 1

Počet obrázků bez popisu: OK

Výborně! Všechny obrázky na Vaši stránce mají vyplněn popisek (atribut alt).

1 / 1

Počet odkazů:
  • Počet interních follow odkazů: 32
  • Počet interních nofollow odkazů: 0

Výborně! Vaše stránka obsahuje dostatečné množství interních follow odkazů.

2 / 2

Počet odkazů:
  • Počet externích follow odkazů: 0
  • Počet externích nofollow odkazů: 0

Vaše stránka neobsahuje žádné externí odkazy, zvažte přidání více externích odkazů.

0 / 2

Počet tagů iframe: 0

Výborně! Vaše stránka neobsahuje tag iframe.

1 / 1

Ikona stránky: Ikona stránky je vyplněna
Ikona

Výborně! Vaše stránka má vyplněnou ikonu stránky.

1 / 1

Ikona stránky pro Apple: -

Vaše stránka nemá vyplněnou ikonu stránky pro zařízení Apple.

0 / 2

Odstavce: V odstavcích je umístněn text o délce 809 znaků. Délka veškerého textu na stránce je 1785 znaků.

V odstavcích je umístěno méně než polovina veškerého textu na stránce. Zvažte pro umístění textu použití odstavců.

0 / 1

Nadbytečný obsah: Stránka obsahuje obsah v komentářích: 'Event snippet for Website traffic conversion page ...'.

Na stránce je v komentářích umístěn nadbytečný obsah. Zvažte odstranění tohoto nadbytečného obsahu.

0 / 1


Dosažené skóre:
17 / 24

HTML 5


Použití HTML 5: OK

Výborně! Vaše stránka používá standard HTML 5.

1 / 1

Použití záhlaví: OK

Výborně! Vaše obsahuje záhlaví.

1 / 1

Použití zápatí: OK

Výborně! Vaše obsahuje zápatí.

1 / 1

Použití navigace: OK

Výborně! Vaše obsahuje navigaci.

1 / 1

Rozdělení obsahu do sekcí: NE

Vaše stránka nemá rozdělen obsah do sekcí. Zvažte rozdělení obsahu do tagů section.

0 / 1

Zastaralé elementy: -

Výborně! Vaše stránka neobsahuje žádné zastaralé HTML elementy.

1 / 1


Dosažené skóre:
5 / 6

Tagy pro sociální sítě


Nastavení jazyku: -

Vaše stránka nemá správně nastaven tag s hodnotu pro jazyk stránky!

0 / 1

Nastavení typu obsahu: -

Vaše stránka nemá správně nastaven tag s hodnotu pro typ obsahu stránky!

0 / 1

Nastavení URL: -

Vaše stránka nemá správně nastaven tag s hodnotu pro URL stránky!

0 / 2

Titulek stránky: -

Vaše stránka nemá správně nastaven tag s hodnotu pro titulek stránky!

0 / 2

Popis stránky: -

Vaše stránka nemá správně nastaven tag s hodnotu pro popis stránky!

0 / 2

Nastavení titulního obrázku: -

Vaše stránka nemá správně nastaven tag s hodnotu pro titulní obrázek stránky!

0 / 2


Dosažené skóre:
0 / 10

Analýza klíčových slov


Počet slov na stránce: 238

Vaše stránka neobsahuje moc textu. Na stránce je '238' slov, zvažte přidání více textu.

1 / 2

Nejčastější slova na stránce:
příčky | flexiglass | prosklené | mobilní | přestavitelné | posuvné | bezrámové | amazon | slim | showroom

Mezi nejčastějšími slovy na Vašich stránkách by se měli nacházet Vaše klíčová slova.

1 / 1

Konzistence klíčových slov:
celkový početv titulkuv popisuv nadpisech
příčky12x0x1x2x
flexiglass5x0x0x1x
prosklené5x0x1x2x
mobilní4x1x1x1x
přestavitelné4x1x0x0x
posuvné4x0x1x1x
bezrámové3x0x0x0x
amazon3x0x0x1x
slim3x0x0x0x
showroom3x0x0x1x

V tabulce naleznete seznam slov, u kterých by se oplatilo zvážit jejich přidání do titulku, popisu nebo nadpisů.

0 / 0


Dosažené skóre:
2 / 3

Načítání zdrojů


Použití gzip komprese: Webový server nepoužívá gzip kompresy

Zvažte použití gzip komprese na webovém serveru.

0 / 1

Velikost stránky: 16.7 kB

Výborně! Vaše stránka má přiměřenou velikost.

1 / 1

Soubory k načtení:
Linkované soubory
https://www.flexica.cz/sitemap10.1 kB
/static/images/favicon.ico1.2 kB
/static/styles/minimal?v=WewMPAz6f1pTpPdbmYU5DaeHBVjpyxs-k9rcSx7YQKc128.4 kB
/static/styles/mobile?v=uRtPu9L2H3QguMzuOfAIF7XLiJMuOjBqEcLBkEg2pHM110.8 kB
/static/styles/standard?v=0.0 kB
/static/styles/plugins?v=g6dBm03qtcBv2fDkst-_EEzkVTucEXBssEHN7kn7WG814.3 kB
Linkované soubory skriptů
/static/scripts/js?v=STzLKLqTvE8tMXCThD3GdkvOSSRPdtVvCGQqU8Rt5Rs1106.6 kB
Linkované soubory obrázků
/static/images/products/flexiwall/logo.png3.9 kB
/Static/Images/home/index/mobilni-posuvne-steny-flexiwall_01.jpg71.7 kB
/Static/Images/home/index/mobilni-posuvne-steny-flexiwall_02.jpg88.6 kB
/Static/Images/home/index/mobilni-posuvne-steny-flexiwall_03.jpg80.7 kB
/static/images/products/flexiglass/logo.png3.9 kB
/Static/Images/home/index/sklenene-pricky-flexiglass_01.jpg84.8 kB
/Static/Images/home/index/sklenene-pricky-flexiglass_02.jpg112.1 kB
/Static/Images/home/index/sklenene-pricky-flexiglass_03.jpg39.0 kB
/Static/Images/home/index/sklenene-pricky-flexiglass_04.jpg76.2 kB
/Static/Images/home/index/sklenene-pricky-flexiglass_05.jpg39.0 kB
/static/images/products/flexibox/logo.png4.9 kB
/Static/Images/home/index/vestavby-do-hal-flexibox_01.jpg100.6 kB
/Static/Images/home/index/vestavby-do-hal-flexibox_02.jpg150.1 kB
/Static/Images/home/index/vestavby-do-hal-flexibox_03.jpg108.5 kB
/files/references/2023/oveckarna/index.jpg267.3 kB
/files/references/2019/AutoKelly-Kolbenova/index.jpg193.3 kB
/files/references/2015/amazon/index.jpg67.6 kB
/files/references/2015/dell-showroom-bratislava/index.jpg171.8 kB
CELKEM1 825.5 kB

Výborně! Vaše stránka má včetně zdrojového kódu přiměřenou velikost 1 842.2 kB.

2 / 2

Počet požadavků: 25

Výborně! Vaše stránka potřebuje k načtení přiměřený počet požadavků.

1 / 1


Dosažené skóre:
4 / 5

Ostatní


Responsivita: Je responsivní

Výborně! Vaše stránka je responsivní a používá meta tag viewport.

1 / 1

Použití schema.org: Nepoužito

Vaše stránka nepoužívá schema.org, zvažte použití strukturovaných dat.

0 / 2

Použití Google Tag Manager: Používá se

Výborně! Vaše stránka používá GTM.

2 / 2

Odkazy na chybové stránky: Neobsahuje
Poznámka: Bylo otestováno pouze 30 náhodně vybraných interních odkazů. Vaše stránka obsahuje 32 interních odkazů.

Výborně! Vaše stránka neobsahuje odkazy na chybové stránky.

1 / 1


Dosažené skóre:
4 / 6

Výsledek SEO testu

Zobrazit protokol SEO testu Stáhnout protokol SEO testu
Dosažené skóre:
(41 / 65)

63.1 %