Výsledek SEO testu

Poslední testované URL z domény guido.sk:

Načtení stránky


URL adresa (v případě přesměrování cílová adresa):
https://guido.sk/

Načteno:
27. 9. 2022 11:56

Status kód: 200

Výborně! Vaše URL adresa vrací úspěšný stavový HTTP kód.

1 / 1

Typ obsahu: text/html

Výborně! Vaše URL adresa vrací obsah ve formátu HTML.

1 / 1

Počet přesměrování: 0

Výborně! URL adresa míří přímo na Váš obsah.

2 / 2

Protokol: https

Výborně! URL adresa používá šifrovaný HTTPS protokol.

1 / 1

Přesměrování: Chyba

Obě adresy 'https://guido.sk' a 'https://www.guido.sk' jsou dostupné. Jedná se o duplicitní obsah, jednu z adres přesměrujte na druhou.

0 / 1

Délka URL adresy: 17 znaků

Výborně! Vaše URL adresa má přiměřenou délku.

1 / 1

Soubor robots.txt: - [HTTP 404]

Na Vašich stránkách není nahrán soubor robots.txt.

0 / 2

Sitemap: -

V souboru robots.txt není vyplněna adresa mapy stránek.

0 / 2


Dosažené skóre:
6 / 11

Analýza obsahu


Nastavení znakové sady: utf-8

Výborně! Vaše stránka má nastavenu použitou znakovou sadu.

1 / 1

Jazyk: sk

Výborně! Vaše stránka má nastaven použitý jazyk.

1 / 1

Meta titulek: GUIDO Slovensko — Predaj a montáž klimatizácií

Výborně! Vaše stránka má nastaven přiměřeně dlouhý titulek.

2 / 2

Meta popis: -

Vaše stránka nemá správně nastaven meta popis!

0 / 2

Nadpis H1:
<h1>GUIDO</h1>
<h1>Vítame Vás v GUIDO</h1>

Vaše stránka obsahuje více nadpisů úrovně H1. Pro SEO je nejlepší, když stránka obsahuje právě jeden nadpis úrovně H1.

1 / 2

Pořadí nadpisů:
     <h1>GUIDO
     <h1>Vítame Vás v GUIDO
          <h2>PREDAJ A MONTÁŽ KLIMATIZÁCIÍ PO CELOM SLOVENSKU
               <h3>O nás
                    <h4>Montáž a servis klimatizácií do bytov, do domov a …
                    <h4>Poradenská činnosť
                    <h4>Profylaktický (preventívny) odborný servis a čiste…
                    <h4>Štandardná montáž do 7 pracovných dní.
          <h2>Služby
                    <h4>Predaj klimatizácií
                    <h4>Servis a montáž klimatizácií
                    <h4>Montáž tepelných čerpadiel TOSHIBA
                    <h4>Vyčistenia a odbornej dezinfekcie filtrov a výmenn…
                    <h4>Poradenská činnosť a bezplatná obhliadka
                    <h4>Klimatizácie SAMSUNG A TOSHIBA
                    <h4>Tepelné čerpadlá
               <h3>Kontaktujte nás
          <h2>Galéria
          <h2>Kontakt
               <h3>Naša adresa
               <h3>Email
               <h3>Telefón
               <h3>
                    <h4>Rýchle odkazy
                    <h4>Služby

Nadpisy na Vaši stránce nejsou ve správném pořadí!

0 / 1

Počet nadpisů: 25

Vaše stránka obsahuje více než 20 nadpisů.

0 / 1

Délka nadpisů: OK

Výborně! Vaše stránka obsahuje pouze přiměřeně dlouhé nadpisy.

1 / 1

Počet obrázků: 21

Výborně! Vaše stránka obsahuje obrázky.

1 / 1

Počet obrázků bez popisu: 3

Vaše stránka obsahuje obrázky, které nemají vyplněn popisek (atribut alt).

0 / 1

Počet odkazů:
 • Počet interních follow odkazů: 45
 • Počet interních nofollow odkazů: 0

Výborně! Vaše stránka obsahuje dostatečné množství interních follow odkazů.

2 / 2

Počet odkazů:
 • Počet externích follow odkazů: 2
 • Počet externích nofollow odkazů: 0

Výborně! Vaše stránka obsahuje dostatečné množství interních follow odkazů.

2 / 2

Počet tagů iframe: 0

Výborně! Vaše stránka neobsahuje tag iframe.

1 / 1

Ikona stránky: Ikona stránky je vyplněna
Ikona

Výborně! Vaše stránka má vyplněnou ikonu stránky.

1 / 1

Ikona stránky pro Apple: Ikona stránky je vyplněna
Ikona

Výborně! Vaše stránka má vyplněnou ikonu stránky pro zařízení Apple.

2 / 2

Odstavce: V odstavcích je umístněn text o délce 3020 znaků. Délka veškerého textu na stránce je 4246 znaků.

Výborně! Více než polovina veškerého textu na stránce je umístěna v odstavcích.

1 / 1

Nadbytečný obsah: Stránka obsahuje obsah v komentářích: 'Your SDK code ...'.

Na stránce je v komentářích umístěn nadbytečný obsah. Zvažte odstranění tohoto nadbytečného obsahu.

0 / 1


Dosažené skóre:
16 / 23

HTML 5


Použití HTML 5: OK

Výborně! Vaše stránka používá standard HTML 5.

1 / 1

Použití záhlaví: OK

Výborně! Vaše obsahuje záhlaví.

1 / 1

Použití zápatí: OK

Výborně! Vaše obsahuje zápatí.

1 / 1

Použití navigace: OK

Výborně! Vaše obsahuje navigaci.

1 / 1

Rozdělení obsahu do sekcí: OK

Výborně! Vaše má obsah rozdělen do sekcí.

1 / 1

Zastaralé elementy: -

Výborně! Vaše stránka neobsahuje žádné zastaralé HTML elementy.

1 / 1


Dosažené skóre:
6 / 6

Tagy pro sociální sítě


Nastavení jazyku: -

Vaše stránka nemá správně nastaven tag s hodnotu pro jazyk stránky!

0 / 1

Nastavení typu obsahu: -

Vaše stránka nemá správně nastaven tag s hodnotu pro typ obsahu stránky!

0 / 1

Nastavení URL: -

Vaše stránka nemá správně nastaven tag s hodnotu pro URL stránky!

0 / 2

Titulek stránky: -

Vaše stránka nemá správně nastaven tag s hodnotu pro titulek stránky!

0 / 2

Popis stránky: -

Vaše stránka nemá správně nastaven tag s hodnotu pro popis stránky!

0 / 2

Nastavení titulního obrázku: -

Vaše stránka nemá správně nastaven tag s hodnotu pro titulní obrázek stránky!

0 / 2


Dosažené skóre:
0 / 10

Analýza klíčových slov


Počet slov na stránce: 556

Výborně! Vaše stránka obsahuje dostatečné množství slov. Na stránce je '556' slov.

2 / 2

Nejčastější slova na stránce:
montáž | klimatizácií | toshiba | guido | tepelných | čerpadiel | klimatizácie | samsung | predaj | alebo

Mezi nejčastějšími slovy na Vašich stránkách by se měli nacházet Vaše klíčová slova.

1 / 1

Konzistence klíčových slov:
celkový početv titulkuv popisuv nadpisech
montáž13x1x0x5x
klimatizácií13x1x0x4x
toshiba8x0x0x2x
guido7x1x0x2x
tepelných7x0x0x2x
čerpadiel7x0x0x2x
klimatizácie7x0x0x3x
samsung6x0x0x1x
predaj6x1x0x2x
alebo6x0x0x0x

V tabulce naleznete seznam slov, u kterých by se oplatilo zvážit jejich přidání do titulku, popisu nebo nadpisů.

0 / 0


Dosažené skóre:
3 / 3

Načítání zdrojů


Použití gzip komprese: Webový server používá gzip kompresy

Výborně! Váš server používá gzip kompresy.

1 / 1

Velikost stránky: 6.3 kB

Výborně! Vaše stránka má přiměřenou velikost.

1 / 1

Soubory k načtení:
Linkované soubory
assets/img/favicon.png1.8 kB
assets/img/apple-touch-icon.png15.2 kB
assets/vendor/aos/aos.css3.3 kB
assets/vendor/bootstrap/css/bootstrap.min.css32.4 kB
assets/vendor/bootstrap-icons/bootstrap-icons.css12.7 kB
assets/vendor/boxicons/css/boxicons.min.css13.5 kB
assets/vendor/glightbox/css/glightbox.min.css3.4 kB
assets/vendor/swiper/swiper-bundle.min.css5.3 kB
assets/css/style.css6.3 kB
Linkované soubory skriptů
assets/vendor/purecounter/purecounter.js2.4 kB
assets/vendor/aos/aos.js5.4 kB
assets/vendor/bootstrap/js/bootstrap.bundle.min.js27.9 kB
assets/vendor/glightbox/js/glightbox.min.js18.6 kB
assets/vendor/isotope-layout/isotope.pkgd.min.js12.2 kB
assets/vendor/swiper/swiper-bundle.min.js46.0 kB
assets/vendor/php-email-form/validate.js1.3 kB
assets/js/main.js2.3 kB
Linkované soubory obrázků
assets/img/logo_guido2.png413.8 kB
assets/img/logo_guido2.png413.8 kB
foto_web/1.jpg1 423.6 kB
foto_web/2.jpg1 599.6 kB
foto_web/3.jpg1 987.3 kB
foto_web/4.jpg2 256.4 kB
foto_web/8.jpg2 465.6 kB
foto_web/10.jpg393.9 kB
foto_web/14.jpg3 525.1 kB
foto_web/15.jpg1 996.0 kB
foto_web/16.jpg2 918.4 kB
foto_web/5.jpg3 935.9 kB
foto_web/6.jpg1 495.4 kB
foto_web/7.jpg70.9 kB
foto_web/9.jpg112.2 kB
foto_web/11.jpg1 847.4 kB
foto_web/12.jpg1 659.1 kB
foto_web/17.jpg1 859.5 kB
foto_web/18.jpg1 812.0 kB
foto_web/19.jpg1 640.4 kB
assets/img/logo_guido2.png413.8 kB
CELKEM34 450.3 kB

Vaše stránka včetně zdrojového kódu má velikost 34 456.7 kB. Zvažte zmenšení přenášených dat nutných k zobrazení stránky.

0 / 2

Počet požadavků: 38

Vaše stránka potřebuje k načtení více než 30 dalších HTTP požadavků. Zvažte optimalizaci její počtu.

0 / 1


Dosažené skóre:
2 / 5

Ostatní


Responsivita: Je responsivní

Výborně! Vaše stránka je responsivní a používá meta tag viewport.

1 / 1

Použití schema.org: Nepoužito

Vaše stránka nepoužívá schema.org, zvažte použití strukturovaných dat.

0 / 2

Použití Google Tag Manager: Nepoužito

Vaše stránka nepoužívá GTM, zvažte jeho použití.

0 / 2

Odkazy na chybové stránky: Neobsahuje
Poznámka: Bylo otestováno pouze 30 náhodně vybraných interních odkazů. Vaše stránka obsahuje 45 interních odkazů.

Výborně! Vaše stránka neobsahuje odkazy na chybové stránky.

1 / 1


Dosažené skóre:
2 / 6

Výsledek SEO testu

Zobrazit protokol SEO testu Stáhnout protokol SEO testu
Dosažené skóre:
(35 / 64)

54.7 %

Kdo jsme a co umíme?

Jsme jedna z předních firem na poli SEO v ČR.

V oboru SEO působíme již řadu let a SEO je naší primární činností. Umíme vylepšit Vaše pozice ve vyhledávačích a tím zvýšit relevantní návštěvnost Vašeho webu. Naše cenová politika je dostupná většině, přesto zachováváme vysokou kvalitu našich služeb.

máme
11
let zkušeností
pomohli jsme
1328
klientům
právě teď máme
211
webů pod palcem
náš tým napsal již
358467
PR článků

+420 724 761 988 / info@seolight.cz

Kontaktní formulář

Načtení stránky


URL adresa (v případě přesměrování cílová adresa):
https://guido.sk/

Načteno:
27. 9. 2022 11:56

Status kód: 200

Výborně! Vaše URL adresa vrací úspěšný stavový HTTP kód.

1 / 1

Typ obsahu: text/html

Výborně! Vaše URL adresa vrací obsah ve formátu HTML.

1 / 1

Počet přesměrování: 0

Výborně! URL adresa míří přímo na Váš obsah.

2 / 2

Protokol: https

Výborně! URL adresa používá šifrovaný HTTPS protokol.

1 / 1

Přesměrování: Chyba

Obě adresy 'https://guido.sk' a 'https://www.guido.sk' jsou dostupné. Jedná se o duplicitní obsah, jednu z adres přesměrujte na druhou.

0 / 1

Délka URL adresy: 17 znaků

Výborně! Vaše URL adresa má přiměřenou délku.

1 / 1

Soubor robots.txt: - [HTTP 404]

Na Vašich stránkách není nahrán soubor robots.txt.

0 / 2

Sitemap: -

V souboru robots.txt není vyplněna adresa mapy stránek.

0 / 2


Dosažené skóre:
6 / 11

Analýza obsahu


Nastavení znakové sady: utf-8

Výborně! Vaše stránka má nastavenu použitou znakovou sadu.

1 / 1

Jazyk: sk

Výborně! Vaše stránka má nastaven použitý jazyk.

1 / 1

Meta titulek: GUIDO Slovensko — Predaj a montáž klimatizácií

Výborně! Vaše stránka má nastaven přiměřeně dlouhý titulek.

2 / 2

Meta popis: -

Vaše stránka nemá správně nastaven meta popis!

0 / 2

Nadpis H1:
<h1>GUIDO</h1>
<h1>Vítame Vás v GUIDO</h1>

Vaše stránka obsahuje více nadpisů úrovně H1. Pro SEO je nejlepší, když stránka obsahuje právě jeden nadpis úrovně H1.

1 / 2

Pořadí nadpisů:
     <h1>GUIDO
     <h1>Vítame Vás v GUIDO
          <h2>PREDAJ A MONTÁŽ KLIMATIZÁCIÍ PO CELOM SLOVENSKU
               <h3>O nás
                    <h4>Montáž a servis klimatizácií do bytov, do domov a …
                    <h4>Poradenská činnosť
                    <h4>Profylaktický (preventívny) odborný servis a čiste…
                    <h4>Štandardná montáž do 7 pracovných dní.
          <h2>Služby
                    <h4>Predaj klimatizácií
                    <h4>Servis a montáž klimatizácií
                    <h4>Montáž tepelných čerpadiel TOSHIBA
                    <h4>Vyčistenia a odbornej dezinfekcie filtrov a výmenn…
                    <h4>Poradenská činnosť a bezplatná obhliadka
                    <h4>Klimatizácie SAMSUNG A TOSHIBA
                    <h4>Tepelné čerpadlá
               <h3>Kontaktujte nás
          <h2>Galéria
          <h2>Kontakt
               <h3>Naša adresa
               <h3>Email
               <h3>Telefón
               <h3>
                    <h4>Rýchle odkazy
                    <h4>Služby

Nadpisy na Vaši stránce nejsou ve správném pořadí!

0 / 1

Počet nadpisů: 25

Vaše stránka obsahuje více než 20 nadpisů.

0 / 1

Délka nadpisů: OK

Výborně! Vaše stránka obsahuje pouze přiměřeně dlouhé nadpisy.

1 / 1

Počet obrázků: 21

Výborně! Vaše stránka obsahuje obrázky.

1 / 1

Počet obrázků bez popisu: 3

Vaše stránka obsahuje obrázky, které nemají vyplněn popisek (atribut alt).

0 / 1

Počet odkazů:
 • Počet interních follow odkazů: 45
 • Počet interních nofollow odkazů: 0

Výborně! Vaše stránka obsahuje dostatečné množství interních follow odkazů.

2 / 2

Počet odkazů:
 • Počet externích follow odkazů: 2
 • Počet externích nofollow odkazů: 0

Výborně! Vaše stránka obsahuje dostatečné množství interních follow odkazů.

2 / 2

Počet tagů iframe: 0

Výborně! Vaše stránka neobsahuje tag iframe.

1 / 1

Ikona stránky: Ikona stránky je vyplněna
Ikona

Výborně! Vaše stránka má vyplněnou ikonu stránky.

1 / 1

Ikona stránky pro Apple: Ikona stránky je vyplněna
Ikona

Výborně! Vaše stránka má vyplněnou ikonu stránky pro zařízení Apple.

2 / 2

Odstavce: V odstavcích je umístněn text o délce 3020 znaků. Délka veškerého textu na stránce je 4246 znaků.

Výborně! Více než polovina veškerého textu na stránce je umístěna v odstavcích.

1 / 1

Nadbytečný obsah: Stránka obsahuje obsah v komentářích: 'Your SDK code ...'.

Na stránce je v komentářích umístěn nadbytečný obsah. Zvažte odstranění tohoto nadbytečného obsahu.

0 / 1


Dosažené skóre:
16 / 23

HTML 5


Použití HTML 5: OK

Výborně! Vaše stránka používá standard HTML 5.

1 / 1

Použití záhlaví: OK

Výborně! Vaše obsahuje záhlaví.

1 / 1

Použití zápatí: OK

Výborně! Vaše obsahuje zápatí.

1 / 1

Použití navigace: OK

Výborně! Vaše obsahuje navigaci.

1 / 1

Rozdělení obsahu do sekcí: OK

Výborně! Vaše má obsah rozdělen do sekcí.

1 / 1

Zastaralé elementy: -

Výborně! Vaše stránka neobsahuje žádné zastaralé HTML elementy.

1 / 1


Dosažené skóre:
6 / 6

Tagy pro sociální sítě


Nastavení jazyku: -

Vaše stránka nemá správně nastaven tag s hodnotu pro jazyk stránky!

0 / 1

Nastavení typu obsahu: -

Vaše stránka nemá správně nastaven tag s hodnotu pro typ obsahu stránky!

0 / 1

Nastavení URL: -

Vaše stránka nemá správně nastaven tag s hodnotu pro URL stránky!

0 / 2

Titulek stránky: -

Vaše stránka nemá správně nastaven tag s hodnotu pro titulek stránky!

0 / 2

Popis stránky: -

Vaše stránka nemá správně nastaven tag s hodnotu pro popis stránky!

0 / 2

Nastavení titulního obrázku: -

Vaše stránka nemá správně nastaven tag s hodnotu pro titulní obrázek stránky!

0 / 2


Dosažené skóre:
0 / 10

Analýza klíčových slov


Počet slov na stránce: 556

Výborně! Vaše stránka obsahuje dostatečné množství slov. Na stránce je '556' slov.

2 / 2

Nejčastější slova na stránce:
montáž | klimatizácií | toshiba | guido | tepelných | čerpadiel | klimatizácie | samsung | predaj | alebo

Mezi nejčastějšími slovy na Vašich stránkách by se měli nacházet Vaše klíčová slova.

1 / 1

Konzistence klíčových slov:
celkový početv titulkuv popisuv nadpisech
montáž13x1x0x5x
klimatizácií13x1x0x4x
toshiba8x0x0x2x
guido7x1x0x2x
tepelných7x0x0x2x
čerpadiel7x0x0x2x
klimatizácie7x0x0x3x
samsung6x0x0x1x
predaj6x1x0x2x
alebo6x0x0x0x

V tabulce naleznete seznam slov, u kterých by se oplatilo zvážit jejich přidání do titulku, popisu nebo nadpisů.

0 / 0


Dosažené skóre:
3 / 3

Načítání zdrojů


Použití gzip komprese: Webový server používá gzip kompresy

Výborně! Váš server používá gzip kompresy.

1 / 1

Velikost stránky: 6.3 kB

Výborně! Vaše stránka má přiměřenou velikost.

1 / 1

Soubory k načtení:
Linkované soubory
assets/img/favicon.png1.8 kB
assets/img/apple-touch-icon.png15.2 kB
assets/vendor/aos/aos.css3.3 kB
assets/vendor/bootstrap/css/bootstrap.min.css32.4 kB
assets/vendor/bootstrap-icons/bootstrap-icons.css12.7 kB
assets/vendor/boxicons/css/boxicons.min.css13.5 kB
assets/vendor/glightbox/css/glightbox.min.css3.4 kB
assets/vendor/swiper/swiper-bundle.min.css5.3 kB
assets/css/style.css6.3 kB
Linkované soubory skriptů
assets/vendor/purecounter/purecounter.js2.4 kB
assets/vendor/aos/aos.js5.4 kB
assets/vendor/bootstrap/js/bootstrap.bundle.min.js27.9 kB
assets/vendor/glightbox/js/glightbox.min.js18.6 kB
assets/vendor/isotope-layout/isotope.pkgd.min.js12.2 kB
assets/vendor/swiper/swiper-bundle.min.js46.0 kB
assets/vendor/php-email-form/validate.js1.3 kB
assets/js/main.js2.3 kB
Linkované soubory obrázků
assets/img/logo_guido2.png413.8 kB
assets/img/logo_guido2.png413.8 kB
foto_web/1.jpg1 423.6 kB
foto_web/2.jpg1 599.6 kB
foto_web/3.jpg1 987.3 kB
foto_web/4.jpg2 256.4 kB
foto_web/8.jpg2 465.6 kB
foto_web/10.jpg393.9 kB
foto_web/14.jpg3 525.1 kB
foto_web/15.jpg1 996.0 kB
foto_web/16.jpg2 918.4 kB
foto_web/5.jpg3 935.9 kB
foto_web/6.jpg1 495.4 kB
foto_web/7.jpg70.9 kB
foto_web/9.jpg112.2 kB
foto_web/11.jpg1 847.4 kB
foto_web/12.jpg1 659.1 kB
foto_web/17.jpg1 859.5 kB
foto_web/18.jpg1 812.0 kB
foto_web/19.jpg1 640.4 kB
assets/img/logo_guido2.png413.8 kB
CELKEM34 450.3 kB

Vaše stránka včetně zdrojového kódu má velikost 34 456.7 kB. Zvažte zmenšení přenášených dat nutných k zobrazení stránky.

0 / 2

Počet požadavků: 38

Vaše stránka potřebuje k načtení více než 30 dalších HTTP požadavků. Zvažte optimalizaci její počtu.

0 / 1


Dosažené skóre:
2 / 5

Ostatní


Responsivita: Je responsivní

Výborně! Vaše stránka je responsivní a používá meta tag viewport.

1 / 1

Použití schema.org: Nepoužito

Vaše stránka nepoužívá schema.org, zvažte použití strukturovaných dat.

0 / 2

Použití Google Tag Manager: Nepoužito

Vaše stránka nepoužívá GTM, zvažte jeho použití.

0 / 2

Odkazy na chybové stránky: Neobsahuje
Poznámka: Bylo otestováno pouze 30 náhodně vybraných interních odkazů. Vaše stránka obsahuje 45 interních odkazů.

Výborně! Vaše stránka neobsahuje odkazy na chybové stránky.

1 / 1


Dosažené skóre:
2 / 6

Výsledek SEO testu

Zobrazit protokol SEO testu Stáhnout protokol SEO testu
Dosažené skóre:
(35 / 64)

54.7 %

Načtení stránky


URL adresa (v případě přesměrování cílová adresa):
https://www.guido.sk/

Načteno:
2. 3. 2022 10:58

Status kód: 200

Výborně! Vaše URL adresa vrací úspěšný stavový HTTP kód.

1 / 1

Typ obsahu: text/html

Výborně! Vaše URL adresa vrací obsah ve formátu HTML.

1 / 1

Počet přesměrování: 0

Výborně! URL adresa míří přímo na Váš obsah.

2 / 2

Protokol: https

Výborně! URL adresa používá šifrovaný HTTPS protokol.

1 / 1

Přesměrování na www: Adresa 'https://guido.sk' byla přesměrována na 'https://guido.sk/'

Verze URL adresy bez www se nepřesměrovává na URL adresu s www.

0 / 1

Délka URL adresy: 21 znaků

Výborně! Vaše URL adresa má přiměřenou délku.

1 / 1

Soubor robots.txt: - [HTTP 404]

Na Vašich stránkách není nahrán soubor robots.txt.

0 / 2

Sitemap: -

V souboru robots.txt není vyplněna adresa mapy stránek.

0 / 2


Dosažené skóre:
6 / 11

Analýza obsahu


Nastavení znakové sady: utf-8

Výborně! Vaše stránka má nastavenu použitou znakovou sadu.

1 / 1

Jazyk: sk

Výborně! Vaše stránka má nastaven použitý jazyk.

1 / 1

Meta titulek: GUIDO Slovensko — Predaj a montáž klimatizácií

Výborně! Vaše stránka má nastaven přiměřeně dlouhý titulek.

2 / 2

Meta popis: -

Vaše stránka nemá správně nastaven meta popis!

0 / 2

Nadpis H1:
<h1>GUIDO</h1>
<h1>Vítame Vás v GUIDO</h1>

Vaše stránka obsahuje více nadpisů úrovně H1. Pro SEO je nejlepší, když stránka obsahuje právě jeden nadpis úrovně H1.

1 / 2

Pořadí nadpisů:
     <h1>GUIDO
     <h1>Vítame Vás v GUIDO
          <h2>PREDAJ A MONTÁŽ KLIMATIZÁCIÍ PO CELOM SLOVENSKU
               <h3>O nás
                    <h4>Montáž a servis klimatizácií do bytov, do domov a …
                    <h4>Poradenská činnosť
                    <h4>Profylaktický (preventívny) odborný servis a čiste…
                    <h4>Štandardná montáž do 7 pracovných dní.
          <h2>Služby
                    <h4>Predaj klimatizácií
                    <h4>Servis a montáž klimatizácií
                    <h4>Montáž tepelných čerpadiel TOSHIBA
                    <h4>Vyčistenia a odbornej dezinfekcie filtrov a výmenn…
                    <h4>Poradenská činnosť a bezplatná obhliadka
                    <h4>Klimatizácie SAMSUNG A TOSHIBA
                    <h4>Tepelné čerpadlá
               <h3>Kontaktujte nás
          <h2>Galéria
          <h2>Kontakt
               <h3>Naša adresa
               <h3>Email
               <h3>Telefón
               <h3>
                    <h4>Rýchle odkazy
                    <h4>Služby

Nadpisy na Vaši stránce nejsou ve správném pořadí!

0 / 1

Počet nadpisů: 25

Vaše stránka obsahuje více než 20 nadpisů.

0 / 1

Délka nadpisů: OK

Výborně! Vaše stránka obsahuje pouze přiměřeně dlouhé nadpisy.

1 / 1

Počet obrázků: 21

Výborně! Vaše stránka obsahuje obrázky.

1 / 1

Počet obrázků bez popisu: 3

Vaše stránka obsahuje obrázky, které nemají vyplněn popisek (atribut alt).

0 / 1

Počet odkazů:
 • Počet interních follow odkazů: 45
 • Počet interních nofollow odkazů: 0

Výborně! Vaše stránka obsahuje dostatečné množství interních follow odkazů.

2 / 2

Počet odkazů:
 • Počet externích follow odkazů: 2
 • Počet externích nofollow odkazů: 0

Výborně! Vaše stránka obsahuje dostatečné množství interních follow odkazů.

2 / 2

Počet tagů iframe: 0

Výborně! Vaše stránka neobsahuje tag iframe.

1 / 1

Ikona stránky: Ikona stránky je vyplněna
Ikona

Výborně! Vaše stránka má vyplněnou ikonu stránky.

1 / 1

Ikona stránky pro Apple: Ikona stránky je vyplněna
Ikona

Výborně! Vaše stránka má vyplněnou ikonu stránky pro zařízení Apple.

2 / 2

Odstavce: V odstavcích je umístněn text o délce 3020 znaků. Délka veškerého textu na stránce je 4246 znaků.

Výborně! Více než polovina veškerého textu na stránce je umístěna v odstavcích.

1 / 1

Nadbytečný obsah: Stránka obsahuje obsah v komentářích: 'Your SDK code ...'.

Na stránce je v komentářích umístěn nadbytečný obsah. Zvažte odstranění tohoto nadbytečného obsahu.

0 / 1


Dosažené skóre:
16 / 23

HTML 5


Použití HTML 5: OK

Výborně! Vaše stránka používá standard HTML 5.

1 / 1

Použití záhlaví: OK

Výborně! Vaše obsahuje záhlaví.

1 / 1

Použití zápatí: OK

Výborně! Vaše obsahuje zápatí.

1 / 1

Použití navigace: OK

Výborně! Vaše obsahuje navigaci.

1 / 1

Rozdělení obsahu do sekcí: OK

Výborně! Vaše má obsah rozdělen do sekcí.

1 / 1

Zastaralé elementy: -

Výborně! Vaše stránka neobsahuje žádné zastaralé HTML elementy.

1 / 1


Dosažené skóre:
6 / 6

Tagy pro sociální sítě


Nastavení jazyku: -

Vaše stránka nemá správně nastaven tag s hodnotu pro jazyk stránky!

0 / 1

Nastavení typu obsahu: -

Vaše stránka nemá správně nastaven tag s hodnotu pro typ obsahu stránky!

0 / 1

Nastavení URL: -

Vaše stránka nemá správně nastaven tag s hodnotu pro URL stránky!

0 / 2

Titulek stránky: -

Vaše stránka nemá správně nastaven tag s hodnotu pro titulek stránky!

0 / 2

Popis stránky: -

Vaše stránka nemá správně nastaven tag s hodnotu pro popis stránky!

0 / 2

Nastavení titulního obrázku: -

Vaše stránka nemá správně nastaven tag s hodnotu pro titulní obrázek stránky!

0 / 2


Dosažené skóre:
0 / 10

Analýza klíčových slov


Počet slov na stránce: 556

Výborně! Vaše stránka obsahuje dostatečné množství slov. Na stránce je '556' slov.

2 / 2

Nejčastější slova na stránce:
montáž | klimatizácií | toshiba | guido | tepelných | čerpadiel | klimatizácie | samsung | predaj | alebo

Mezi nejčastějšími slovy na Vašich stránkách by se měli nacházet Vaše klíčová slova.

1 / 1

Konzistence klíčových slov:
celkový početv titulkuv popisuv nadpisech
montáž13x1x0x5x
klimatizácií13x1x0x4x
toshiba8x0x0x2x
guido7x1x0x2x
tepelných7x0x0x2x
čerpadiel7x0x0x2x
klimatizácie7x0x0x3x
samsung6x0x0x1x
predaj6x1x0x2x
alebo6x0x0x0x

V tabulce naleznete seznam slov, u kterých by se oplatilo zvážit jejich přidání do titulku, popisu nebo nadpisů.

0 / 0


Dosažené skóre:
3 / 3

Načítání zdrojů


Použití gzip komprese: Webový server používá gzip kompresy

Výborně! Váš server používá gzip kompresy.

1 / 1

Velikost stránky: 6.3 kB

Výborně! Vaše stránka má přiměřenou velikost.

1 / 1

Soubory k načtení:
Linkované soubory
assets/img/favicon.png1.8 kB
assets/img/apple-touch-icon.png15.2 kB
assets/vendor/aos/aos.css3.3 kB
assets/vendor/bootstrap/css/bootstrap.min.css32.4 kB
assets/vendor/bootstrap-icons/bootstrap-icons.css12.7 kB
assets/vendor/boxicons/css/boxicons.min.css13.5 kB
assets/vendor/glightbox/css/glightbox.min.css3.4 kB
assets/vendor/swiper/swiper-bundle.min.css5.3 kB
assets/css/style.css6.3 kB
Linkované soubory skriptů
assets/vendor/purecounter/purecounter.js2.4 kB
assets/vendor/aos/aos.js5.4 kB
assets/vendor/bootstrap/js/bootstrap.bundle.min.js27.9 kB
assets/vendor/glightbox/js/glightbox.min.js18.6 kB
assets/vendor/isotope-layout/isotope.pkgd.min.js12.2 kB
assets/vendor/swiper/swiper-bundle.min.js46.0 kB
assets/vendor/php-email-form/validate.js1.3 kB
assets/js/main.js2.3 kB
Linkované soubory obrázků
assets/img/logo_guido2.png413.8 kB
assets/img/logo_guido2.png413.8 kB
foto_web/1.jpg1 423.6 kB
foto_web/2.jpg1 599.6 kB
foto_web/3.jpg1 987.3 kB
foto_web/4.jpg2 256.4 kB
foto_web/8.jpg2 465.6 kB
foto_web/10.jpg393.9 kB
foto_web/14.jpg3 525.1 kB
foto_web/15.jpg1 996.0 kB
foto_web/16.jpg2 918.4 kB
foto_web/5.jpg3 935.9 kB
foto_web/6.jpg1 495.4 kB
foto_web/7.jpg70.9 kB
foto_web/9.jpg112.2 kB
foto_web/11.jpg1 847.4 kB
foto_web/12.jpg1 659.1 kB
foto_web/17.jpg1 859.5 kB
foto_web/18.jpg1 812.0 kB
foto_web/19.jpg1 640.4 kB
assets/img/logo_guido2.png413.8 kB
CELKEM34 450.3 kB

Vaše stránka včetně zdrojového kódu má velikost 34 456.7 kB. Zvažte zmenšení přenášených dat nutných k zobrazení stránky.

0 / 2

Počet požadavků: 38

Vaše stránka potřebuje k načtení více než 30 dalších HTTP požadavků. Zvažte optimalizaci její počtu.

0 / 1


Dosažené skóre:
2 / 5

Ostatní


Responsivita: Je responsivní

Výborně! Vaše stránka je responsivní a používá meta tag viewport.

1 / 1

Použití schema.org: Nepoužito

Vaše stránka nepoužívá schema.org, zvažte použití strukturovaných dat.

0 / 2

Použití Google Tag Manager: Nepoužito

Vaše stránka nepoužívá GTM, zvažte jeho použití.

0 / 2

Odkazy na chybové stránky: Neobsahuje
Poznámka: Bylo otestováno pouze 30 náhodně vybraných interních odkazů. Vaše stránka obsahuje 45 interních odkazů.

Výborně! Vaše stránka neobsahuje odkazy na chybové stránky.

1 / 1


Dosažené skóre:
2 / 6

Výsledek SEO testu

Zobrazit protokol SEO testu Stáhnout protokol SEO testu
Dosažené skóre:
(35 / 64)

54.7 %