Výsledek SEO testu

Poslední testované URL z domény gynosanet.eu:

Načtení stránky


URL adresa (v případě přesměrování cílová adresa):
https://gynosanet.eu/

Načteno:
18. 6. 2023 22:06

Status kód: 200

Výborně! Vaše URL adresa vrací úspěšný stavový HTTP kód.

1 / 1

Typ obsahu: text/html

Výborně! Vaše URL adresa vrací obsah ve formátu HTML.

1 / 1

Počet přesměrování: 0

Výborně! URL adresa míří přímo na Váš obsah.

2 / 2

Protokol: https

Výborně! URL adresa používá šifrovaný HTTPS protokol.

1 / 1

Přesměrování: Chyba

Obě adresy 'https://gynosanet.eu/' a 'https://www.gynosanet.eu/' jsou dostupné. Jedná se o duplicitní obsah, jednu z adres přesměrujte na druhou.

0 / 1

Délka URL adresy: 21 znaků

Výborně! Vaše URL adresa má přiměřenou délku.

1 / 1

Soubor robots.txt: -

Na Vašich stránkách je nahrán soubor robots.txt, ale není v něm vyplnéna adresa mapy stránek.

1 / 2

Sitemap: -

V souboru robots.txt není vyplněna adresa mapy stránek.

0 / 2


Dosažené skóre:
7 / 11

Analýza obsahu


Nastavení znakové sady: UTF-8

Výborně! Vaše stránka má nastavenu použitou znakovou sadu.

1 / 1

Jazyk: cs

Výborně! Vaše stránka má nastaven použitý jazyk.

1 / 1

Meta titulek: GYNO SANET | gynekologicko-porodnická ambulance

Výborně! Vaše stránka má nastaven přiměřeně dlouhý titulek.

2 / 2

Meta popis: Gynosanet. Gynekologicky-porodnická ambulance v centru Prahy. Přijímáme nové pacienty.

Výborně! Vaše stránka má nastaven přiměřeně dlouhý meta popis.

2 / 2

Nadpis H1:
<h1>Gyno Sanet</h1>

Výborně! Vaše stránka obsahuje nadpis H1.

2 / 2

Pořadí nadpisů:
     <h1>Gyno Sanet
          <h2>Moderní ambulances komplexní péčí
          <h2>Přijímámenové pacientky
          <h2>Nová ambulancev centru Prahy
          <h2>Profesionální péče od A do Z.
          <h2>Hledáte nového gynekologa?
          <h2>Co je u nás nového?
               <h3>Máme nový web!
               <h3>Nově nás naleznete na Praze 1.
               <h3>Aktualizovaná ordinační doba.
          <h2>Staráme se, aby bylo vše v pořádku.
          <h2>Gynekologie
          <h2>Těhotenství
               <h3>O nás
               <h3>Mapa webu
               <h3>Kontakt

Vaše stránka obsahuje více nadpisy a jsou použity ve správném pořadí.

1 / 1

Počet nadpisů: 16

Výborně! Vaše stránka obsahuje přiměřené množství nadpisů.

1 / 1

Délka nadpisů: OK

Výborně! Vaše stránka obsahuje pouze přiměřeně dlouhé nadpisy.

1 / 1

Počet obrázků: 12

Výborně! Vaše stránka obsahuje obrázky.

1 / 1

Počet obrázků bez popisu: OK

Výborně! Všechny obrázky na Vaši stránce mají vyplněn popisek (atribut alt).

1 / 1

Počet odkazů:
  • Počet interních follow odkazů: 36
  • Počet interních nofollow odkazů: 0

Výborně! Vaše stránka obsahuje dostatečné množství interních follow odkazů.

2 / 2

Počet odkazů:
  • Počet externích follow odkazů: 0
  • Počet externích nofollow odkazů: 0

Vaše stránka neobsahuje žádné externí odkazy, zvažte přidání více externích odkazů.

0 / 2

Počet tagů iframe: 0

Výborně! Vaše stránka neobsahuje tag iframe.

1 / 1

Ikona stránky: Ikona stránky je vyplněna
Ikona

Výborně! Vaše stránka má vyplněnou ikonu stránky.

1 / 1

Ikona stránky pro Apple: Ikona stránky je vyplněna
Ikona

Výborně! Vaše stránka má vyplněnou ikonu stránky pro zařízení Apple.

2 / 2

Odstavce: V odstavcích je umístněn text o délce 1252 znaků. Délka veškerého textu na stránce je 2037 znaků.

Výborně! Více než polovina veškerého textu na stránce je umístěna v odstavcích.

1 / 1

Nadbytečný obsah: Stránka obsahuje obsah v komentářích: 'template js ...'.

Na stránce je v komentářích umístěn nadbytečný obsah. Zvažte odstranění tohoto nadbytečného obsahu.

0 / 1


Dosažené skóre:
20 / 23

HTML 5


Použití HTML 5: OK

Výborně! Vaše stránka používá standard HTML 5.

1 / 1

Použití záhlaví: OK

Výborně! Vaše obsahuje záhlaví.

1 / 1

Použití zápatí: OK

Výborně! Vaše obsahuje zápatí.

1 / 1

Použití navigace: OK

Výborně! Vaše obsahuje navigaci.

1 / 1

Rozdělení obsahu do sekcí: OK

Výborně! Vaše má obsah rozdělen do sekcí.

1 / 1

Zastaralé elementy: -

Výborně! Vaše stránka neobsahuje žádné zastaralé HTML elementy.

1 / 1


Dosažené skóre:
6 / 6

Tagy pro sociální sítě


Nastavení jazyku: -

Vaše stránka nemá správně nastaven tag s hodnotu pro jazyk stránky!

0 / 1

Nastavení typu obsahu: -

Vaše stránka nemá správně nastaven tag s hodnotu pro typ obsahu stránky!

0 / 1

Nastavení URL: -

Vaše stránka nemá správně nastaven tag s hodnotu pro URL stránky!

0 / 2

Titulek stránky: -

Vaše stránka nemá správně nastaven tag s hodnotu pro titulek stránky!

0 / 2

Popis stránky: -

Vaše stránka nemá správně nastaven tag s hodnotu pro popis stránky!

0 / 2

Nastavení titulního obrázku: -

Vaše stránka nemá správně nastaven tag s hodnotu pro titulní obrázek stránky!

0 / 2


Dosažené skóre:
0 / 10

Analýza klíčových slov


Počet slov na stránce: 301

Vaše stránka neobsahuje moc textu. Na stránce je '301' slov, zvažte přidání více textu.

1 / 2

Nejčastější slova na stránce:
gyno | sanet | informací | aktuality | objednat | nové | naší | péče | komplexní | čtěte

Mezi nejčastějšími slovy na Vašich stránkách by se měli nacházet Vaše klíčová slova.

1 / 1

Konzistence klíčových slov:
celkový početv titulkuv popisuv nadpisech
gyno7x1x0x1x
sanet7x1x0x1x
informací5x0x0x0x
aktuality4x0x0x0x
objednat3x0x0x0x
nové3x0x1x0x
naší3x0x0x0x
péče3x0x0x1x
komplexní3x0x0x1x
čtěte3x0x0x0x

V titulku, popisu a nadpisech máte málo klíčových zvažte jejich přidání.

0 / 0


Dosažené skóre:
2 / 3

Načítání zdrojů


Použití gzip komprese: Webový server používá gzip kompresy

Výborně! Váš server používá gzip kompresy.

1 / 1

Velikost stránky: 6.6 kB

Výborně! Vaše stránka má přiměřenou velikost.

1 / 1

Soubory k načtení:
Linkované soubory
assets/images/favicons/apple-touch-icon.png7.3 kB
assets/images/favicons/favicon-32x32.png3.7 kB
assets/images/favicons/favicon-16x16.png3.4 kB
assets/images/favicons/site.webmanifest0.5 kB
assets/vendors/bootstrap/css/bootstrap.min.css30.3 kB
assets/vendors/animate/animate.min.css7.7 kB
assets/vendors/fontawesome/css/all.min.css15.1 kB
assets/vendors/jarallax/jarallax.css0.5 kB
assets/vendors/jquery-magnific-popup/jquery.magnific-popup.css2.5 kB
assets/vendors/nouislider/nouislider.min.css1.6 kB
assets/vendors/nouislider/nouislider.pips.css0.8 kB
assets/vendors/odometer/odometer.min.css0.9 kB
assets/vendors/swiper/swiper.min.css4.9 kB
assets/vendors/halpes-icons/style.css0.9 kB
assets/vendors/tiny-slider/tiny-slider.min.css1.0 kB
assets/vendors/reey-font/stylesheet.css0.5 kB
assets/vendors/owl-carousel/owl.carousel.min.css1.5 kB
assets/vendors/owl-carousel/owl.theme.default.min.css0.8 kB
assets/css/halpes.css25.3 kB
assets/css/halpes-responsive.css4.8 kB
Linkované soubory skriptů
assets/vendors/jquery/jquery-3.5.1.min.js36.4 kB
assets/vendors/bootstrap/js/bootstrap.bundle.min.js27.3 kB
assets/vendors/jarallax/jarallax.min.js6.1 kB
assets/vendors/jquery-ajaxchimp/jquery.ajaxchimp.min.js1.3 kB
assets/vendors/jquery-appear/jquery.appear.min.js0.9 kB
assets/vendors/jquery-circle-progress/jquery.circle-progress.min.js2.3 kB
assets/vendors/jquery-magnific-popup/jquery.magnific-popup.min.js8.6 kB
assets/vendors/jquery-validate/jquery.validate.min.js9.0 kB
assets/vendors/nouislider/nouislider.min.js9.5 kB
assets/vendors/odometer/odometer.min.js4.3 kB
assets/vendors/swiper/swiper.min.js44.0 kB
assets/vendors/tiny-slider/tiny-slider.min.js14.3 kB
assets/vendors/wnumb/wNumb.min.js1.4 kB
assets/vendors/wow/wow.js2.7 kB
assets/vendors/isotope/isotope.js12.6 kB
assets/vendors/countdown/countdown.min.js2.6 kB
assets/vendors/owl-carousel/owl.carousel.min.js14.1 kB
assets/js/halpes.js5.5 kB
Linkované soubory obrázků
assets/images/resources/logo-1.png5.2 kB
assets/images/resources/welcome-one-img-1.jpg59.6 kB
assets/images/resources/causes-one-img-1.jpg7.6 kB
assets/images/resources/causes-one-img-1.jpg7.6 kB
assets/images/resources/causes-one-img-1.jpg7.6 kB
assets/images/resources/brand-1-1.png6.9 kB
assets/images/resources/brand-1-2.png7.7 kB
assets/images/resources/brand-1-3.png11.7 kB
assets/images/resources/brand-1-4.png16.7 kB
assets/images/resources/brand-1-5.png10.4 kB
assets/images/resources/footer-logo.jpg9.4 kB
assets/images/resources/logo-1.png5.2 kB
CELKEM472.5 kB

Výborně! Vaše stránka má včetně zdrojového kódu přiměřenou velikost 479.1 kB.

2 / 2

Počet požadavků: 50

Vaše stránka potřebuje k načtení více než 30 dalších HTTP požadavků. Zvažte optimalizaci její počtu.

0 / 1


Dosažené skóre:
4 / 5

Ostatní


Responsivita: Je responsivní

Výborně! Vaše stránka je responsivní a používá meta tag viewport.

1 / 1

Použití schema.org: Nepoužito

Vaše stránka nepoužívá schema.org, zvažte použití strukturovaných dat.

0 / 2

Použití Google Tag Manager: Nepoužito

Vaše stránka nepoužívá GTM, zvažte jeho použití.

0 / 2

Odkazy na chybové stránky: Neobsahuje
Poznámka: Bylo otestováno pouze 30 náhodně vybraných interních odkazů. Vaše stránka obsahuje 36 interních odkazů.

Výborně! Vaše stránka neobsahuje odkazy na chybové stránky.

1 / 1


Dosažené skóre:
2 / 6

Výsledek SEO testu

Zobrazit protokol SEO testu Stáhnout protokol SEO testu
Dosažené skóre:
(41 / 64)

64.1 %

Kdo jsme a co umíme?

Jsme jedna z předních firem na poli SEO v ČR.

V oboru SEO působíme již řadu let a SEO je naší primární činností. Umíme vylepšit Vaše pozice ve vyhledávačích a tím zvýšit relevantní návštěvnost Vašeho webu. Naše cenová politika je dostupná většině, přesto zachováváme vysokou kvalitu našich služeb.

máme
12
let zkušeností
pomohli jsme
1328
klientům
právě teď máme
211
webů pod palcem
náš tým napsal již
358467
PR článků

+420 724 761 988 / info@seolight.cz

Kontaktní formulář

Načtení stránky


URL adresa (v případě přesměrování cílová adresa):
https://gynosanet.eu/

Načteno:
18. 6. 2023 22:06

Status kód: 200

Výborně! Vaše URL adresa vrací úspěšný stavový HTTP kód.

1 / 1

Typ obsahu: text/html

Výborně! Vaše URL adresa vrací obsah ve formátu HTML.

1 / 1

Počet přesměrování: 0

Výborně! URL adresa míří přímo na Váš obsah.

2 / 2

Protokol: https

Výborně! URL adresa používá šifrovaný HTTPS protokol.

1 / 1

Přesměrování: Chyba

Obě adresy 'https://gynosanet.eu/' a 'https://www.gynosanet.eu/' jsou dostupné. Jedná se o duplicitní obsah, jednu z adres přesměrujte na druhou.

0 / 1

Délka URL adresy: 21 znaků

Výborně! Vaše URL adresa má přiměřenou délku.

1 / 1

Soubor robots.txt: -

Na Vašich stránkách je nahrán soubor robots.txt, ale není v něm vyplnéna adresa mapy stránek.

1 / 2

Sitemap: -

V souboru robots.txt není vyplněna adresa mapy stránek.

0 / 2


Dosažené skóre:
7 / 11

Analýza obsahu


Nastavení znakové sady: UTF-8

Výborně! Vaše stránka má nastavenu použitou znakovou sadu.

1 / 1

Jazyk: cs

Výborně! Vaše stránka má nastaven použitý jazyk.

1 / 1

Meta titulek: GYNO SANET | gynekologicko-porodnická ambulance

Výborně! Vaše stránka má nastaven přiměřeně dlouhý titulek.

2 / 2

Meta popis: Gynosanet. Gynekologicky-porodnická ambulance v centru Prahy. Přijímáme nové pacienty.

Výborně! Vaše stránka má nastaven přiměřeně dlouhý meta popis.

2 / 2

Nadpis H1:
<h1>Gyno Sanet</h1>

Výborně! Vaše stránka obsahuje nadpis H1.

2 / 2

Pořadí nadpisů:
     <h1>Gyno Sanet
          <h2>Moderní ambulances komplexní péčí
          <h2>Přijímámenové pacientky
          <h2>Nová ambulancev centru Prahy
          <h2>Profesionální péče od A do Z.
          <h2>Hledáte nového gynekologa?
          <h2>Co je u nás nového?
               <h3>Máme nový web!
               <h3>Nově nás naleznete na Praze 1.
               <h3>Aktualizovaná ordinační doba.
          <h2>Staráme se, aby bylo vše v pořádku.
          <h2>Gynekologie
          <h2>Těhotenství
               <h3>O nás
               <h3>Mapa webu
               <h3>Kontakt

Vaše stránka obsahuje více nadpisy a jsou použity ve správném pořadí.

1 / 1

Počet nadpisů: 16

Výborně! Vaše stránka obsahuje přiměřené množství nadpisů.

1 / 1

Délka nadpisů: OK

Výborně! Vaše stránka obsahuje pouze přiměřeně dlouhé nadpisy.

1 / 1

Počet obrázků: 12

Výborně! Vaše stránka obsahuje obrázky.

1 / 1

Počet obrázků bez popisu: OK

Výborně! Všechny obrázky na Vaši stránce mají vyplněn popisek (atribut alt).

1 / 1

Počet odkazů:
  • Počet interních follow odkazů: 36
  • Počet interních nofollow odkazů: 0

Výborně! Vaše stránka obsahuje dostatečné množství interních follow odkazů.

2 / 2

Počet odkazů:
  • Počet externích follow odkazů: 0
  • Počet externích nofollow odkazů: 0

Vaše stránka neobsahuje žádné externí odkazy, zvažte přidání více externích odkazů.

0 / 2

Počet tagů iframe: 0

Výborně! Vaše stránka neobsahuje tag iframe.

1 / 1

Ikona stránky: Ikona stránky je vyplněna
Ikona

Výborně! Vaše stránka má vyplněnou ikonu stránky.

1 / 1

Ikona stránky pro Apple: Ikona stránky je vyplněna
Ikona

Výborně! Vaše stránka má vyplněnou ikonu stránky pro zařízení Apple.

2 / 2

Odstavce: V odstavcích je umístněn text o délce 1252 znaků. Délka veškerého textu na stránce je 2037 znaků.

Výborně! Více než polovina veškerého textu na stránce je umístěna v odstavcích.

1 / 1

Nadbytečný obsah: Stránka obsahuje obsah v komentářích: 'template js ...'.

Na stránce je v komentářích umístěn nadbytečný obsah. Zvažte odstranění tohoto nadbytečného obsahu.

0 / 1


Dosažené skóre:
20 / 23

HTML 5


Použití HTML 5: OK

Výborně! Vaše stránka používá standard HTML 5.

1 / 1

Použití záhlaví: OK

Výborně! Vaše obsahuje záhlaví.

1 / 1

Použití zápatí: OK

Výborně! Vaše obsahuje zápatí.

1 / 1

Použití navigace: OK

Výborně! Vaše obsahuje navigaci.

1 / 1

Rozdělení obsahu do sekcí: OK

Výborně! Vaše má obsah rozdělen do sekcí.

1 / 1

Zastaralé elementy: -

Výborně! Vaše stránka neobsahuje žádné zastaralé HTML elementy.

1 / 1


Dosažené skóre:
6 / 6

Tagy pro sociální sítě


Nastavení jazyku: -

Vaše stránka nemá správně nastaven tag s hodnotu pro jazyk stránky!

0 / 1

Nastavení typu obsahu: -

Vaše stránka nemá správně nastaven tag s hodnotu pro typ obsahu stránky!

0 / 1

Nastavení URL: -

Vaše stránka nemá správně nastaven tag s hodnotu pro URL stránky!

0 / 2

Titulek stránky: -

Vaše stránka nemá správně nastaven tag s hodnotu pro titulek stránky!

0 / 2

Popis stránky: -

Vaše stránka nemá správně nastaven tag s hodnotu pro popis stránky!

0 / 2

Nastavení titulního obrázku: -

Vaše stránka nemá správně nastaven tag s hodnotu pro titulní obrázek stránky!

0 / 2


Dosažené skóre:
0 / 10

Analýza klíčových slov


Počet slov na stránce: 301

Vaše stránka neobsahuje moc textu. Na stránce je '301' slov, zvažte přidání více textu.

1 / 2

Nejčastější slova na stránce:
gyno | sanet | informací | aktuality | objednat | nové | naší | péče | komplexní | čtěte

Mezi nejčastějšími slovy na Vašich stránkách by se měli nacházet Vaše klíčová slova.

1 / 1

Konzistence klíčových slov:
celkový početv titulkuv popisuv nadpisech
gyno7x1x0x1x
sanet7x1x0x1x
informací5x0x0x0x
aktuality4x0x0x0x
objednat3x0x0x0x
nové3x0x1x0x
naší3x0x0x0x
péče3x0x0x1x
komplexní3x0x0x1x
čtěte3x0x0x0x

V titulku, popisu a nadpisech máte málo klíčových zvažte jejich přidání.

0 / 0


Dosažené skóre:
2 / 3

Načítání zdrojů


Použití gzip komprese: Webový server používá gzip kompresy

Výborně! Váš server používá gzip kompresy.

1 / 1

Velikost stránky: 6.6 kB

Výborně! Vaše stránka má přiměřenou velikost.

1 / 1

Soubory k načtení:
Linkované soubory
assets/images/favicons/apple-touch-icon.png7.3 kB
assets/images/favicons/favicon-32x32.png3.7 kB
assets/images/favicons/favicon-16x16.png3.4 kB
assets/images/favicons/site.webmanifest0.5 kB
assets/vendors/bootstrap/css/bootstrap.min.css30.3 kB
assets/vendors/animate/animate.min.css7.7 kB
assets/vendors/fontawesome/css/all.min.css15.1 kB
assets/vendors/jarallax/jarallax.css0.5 kB
assets/vendors/jquery-magnific-popup/jquery.magnific-popup.css2.5 kB
assets/vendors/nouislider/nouislider.min.css1.6 kB
assets/vendors/nouislider/nouislider.pips.css0.8 kB
assets/vendors/odometer/odometer.min.css0.9 kB
assets/vendors/swiper/swiper.min.css4.9 kB
assets/vendors/halpes-icons/style.css0.9 kB
assets/vendors/tiny-slider/tiny-slider.min.css1.0 kB
assets/vendors/reey-font/stylesheet.css0.5 kB
assets/vendors/owl-carousel/owl.carousel.min.css1.5 kB
assets/vendors/owl-carousel/owl.theme.default.min.css0.8 kB
assets/css/halpes.css25.3 kB
assets/css/halpes-responsive.css4.8 kB
Linkované soubory skriptů
assets/vendors/jquery/jquery-3.5.1.min.js36.4 kB
assets/vendors/bootstrap/js/bootstrap.bundle.min.js27.3 kB
assets/vendors/jarallax/jarallax.min.js6.1 kB
assets/vendors/jquery-ajaxchimp/jquery.ajaxchimp.min.js1.3 kB
assets/vendors/jquery-appear/jquery.appear.min.js0.9 kB
assets/vendors/jquery-circle-progress/jquery.circle-progress.min.js2.3 kB
assets/vendors/jquery-magnific-popup/jquery.magnific-popup.min.js8.6 kB
assets/vendors/jquery-validate/jquery.validate.min.js9.0 kB
assets/vendors/nouislider/nouislider.min.js9.5 kB
assets/vendors/odometer/odometer.min.js4.3 kB
assets/vendors/swiper/swiper.min.js44.0 kB
assets/vendors/tiny-slider/tiny-slider.min.js14.3 kB
assets/vendors/wnumb/wNumb.min.js1.4 kB
assets/vendors/wow/wow.js2.7 kB
assets/vendors/isotope/isotope.js12.6 kB
assets/vendors/countdown/countdown.min.js2.6 kB
assets/vendors/owl-carousel/owl.carousel.min.js14.1 kB
assets/js/halpes.js5.5 kB
Linkované soubory obrázků
assets/images/resources/logo-1.png5.2 kB
assets/images/resources/welcome-one-img-1.jpg59.6 kB
assets/images/resources/causes-one-img-1.jpg7.6 kB
assets/images/resources/causes-one-img-1.jpg7.6 kB
assets/images/resources/causes-one-img-1.jpg7.6 kB
assets/images/resources/brand-1-1.png6.9 kB
assets/images/resources/brand-1-2.png7.7 kB
assets/images/resources/brand-1-3.png11.7 kB
assets/images/resources/brand-1-4.png16.7 kB
assets/images/resources/brand-1-5.png10.4 kB
assets/images/resources/footer-logo.jpg9.4 kB
assets/images/resources/logo-1.png5.2 kB
CELKEM472.5 kB

Výborně! Vaše stránka má včetně zdrojového kódu přiměřenou velikost 479.1 kB.

2 / 2

Počet požadavků: 50

Vaše stránka potřebuje k načtení více než 30 dalších HTTP požadavků. Zvažte optimalizaci její počtu.

0 / 1


Dosažené skóre:
4 / 5

Ostatní


Responsivita: Je responsivní

Výborně! Vaše stránka je responsivní a používá meta tag viewport.

1 / 1

Použití schema.org: Nepoužito

Vaše stránka nepoužívá schema.org, zvažte použití strukturovaných dat.

0 / 2

Použití Google Tag Manager: Nepoužito

Vaše stránka nepoužívá GTM, zvažte jeho použití.

0 / 2

Odkazy na chybové stránky: Neobsahuje
Poznámka: Bylo otestováno pouze 30 náhodně vybraných interních odkazů. Vaše stránka obsahuje 36 interních odkazů.

Výborně! Vaše stránka neobsahuje odkazy na chybové stránky.

1 / 1


Dosažené skóre:
2 / 6

Výsledek SEO testu

Zobrazit protokol SEO testu Stáhnout protokol SEO testu
Dosažené skóre:
(41 / 64)

64.1 %