Výsledek SEO testu

Načtení stránky


URL adresa (v případě přesměrování cílová adresa):
https://hackosocial.cz/

Načteno:
25. 2. 2022 00:30

Status kód: 200

Výborně! Vaše URL adresa vrací úspěšný stavový HTTP kód.

1 / 1

Typ obsahu: text/html

Výborně! Vaše URL adresa vrací obsah ve formátu HTML.

1 / 1

Počet přesměrování: 0

Výborně! URL adresa míří přímo na Váš obsah.

2 / 2

Protokol: https

Výborně! URL adresa používá šifrovaný HTTPS protokol.

1 / 1

Přesměrování na www: Adresa 'https://hackosocial.cz' byla přesměrována na 'https://hackosocial.cz/'

Verze URL adresy bez www se nepřesměrovává na URL adresu s www.

0 / 1

Délka URL adresy: 23 znaků

Výborně! Vaše URL adresa má přiměřenou délku.

1 / 1

Soubor robots.txt: - [HTTP 404]

Na Vašich stránkách není nahrán soubor robots.txt.

0 / 2

Sitemap: -

V souboru robots.txt není vyplněna adresa mapy stránek.

0 / 2


Dosažené skóre:
6 / 11

Analýza obsahu


Nastavení znakové sady: utf-8

Výborně! Vaše stránka má nastavenu použitou znakovou sadu.

1 / 1

Jazyk: cs

Výborně! Vaše stránka má nastaven použitý jazyk.

1 / 1

Meta titulek: Háčko Social - Jsme záchranou pro váš obsah

Výborně! Vaše stránka má nastaven přiměřeně dlouhý titulek.

2 / 2

Meta popis: Jsme malá reklamní agentura, která se zabývá tvorbou obsahu pro vaše sociální sítě a www.

Meta popis má méně než 50 znaků. Vaše stránka má nastaven meta popis, ale ten je příliš krátký.

1 / 2

Nadpis H1: -

Vaše stránka neobsahuje nadpis úrovně H1!

0 / 2

Pořadí nadpisů:
               <h3>Jsme záchranou pro váš obsah
          <h2>JSME
          <h2>HÁČKO SOCIAL
          <h2>Služby
                    <h4>Fotografie
                    <h4>Správa sociálních sítí
                    <h4>Správa e-shopu
                    <h4>Webové stránky
          <h2>Výběr z naší práce
          <h2>Autocentrum Mašek
          <h2>Nateco
          <h2>American Barber in Prague
          <h2>DejVíce Praze
          <h2>AJVAutomobile.cz
          <h2>Optic World
          <h2>Reference
                    <h4>Lukáš SvobodaAmerican Barber in Prague
                    <h4>Bc. Tomáš PacalOptic World
                         <h5>Připraveni na změnu?
          <h2>Pojďme společně vytvořit něco skvělého!
          <h2>Kontakt

Nadpisy na Vaši stránce nejsou ve správném pořadí!

0 / 1

Počet nadpisů: 21

Vaše stránka obsahuje více než 20 nadpisů.

0 / 1

Délka nadpisů: OK

Výborně! Vaše stránka obsahuje pouze přiměřeně dlouhé nadpisy.

1 / 1

Počet obrázků: 17

Výborně! Vaše stránka obsahuje obrázky.

1 / 1

Počet obrázků bez popisu: OK

Výborně! Všechny obrázky na Vaši stránce mají vyplněn popisek (atribut alt).

1 / 1

Počet odkazů:
  • Počet interních follow odkazů: 20
  • Počet interních nofollow odkazů: 0

Výborně! Vaše stránka obsahuje dostatečné množství interních follow odkazů.

2 / 2

Počet odkazů:
  • Počet externích follow odkazů: 6
  • Počet externích nofollow odkazů: 0

Výborně! Vaše stránka obsahuje dostatečné množství interních follow odkazů.

2 / 2

Počet tagů iframe: 0

Výborně! Vaše stránka neobsahuje tag iframe.

1 / 1

Ikona stránky: Ikona stránky je vyplněna
Ikona

Výborně! Vaše stránka má vyplněnou ikonu stránky.

1 / 1

Ikona stránky pro Apple: Ikona stránky je vyplněna zastaralým způsobem
Ikona

Vaše stránka má vyplněnou ikonu stránky pro zařízení Apple zastaralým způsobem.

1 / 2

Odstavce: V odstavcích je umístněn text o délce 627 znaků. Délka veškerého textu na stránce je 1315 znaků.

V odstavcích je umístěno méně než polovina veškerého textu na stránce. Zvažte pro umístění textu použití odstavců.

0 / 1

Nadbytečný obsah: Stránka obsahuje obsah v komentářích: 'custom js ...'.

Na stránce je v komentářích umístěn nadbytečný obsah. Zvažte odstranění tohoto nadbytečného obsahu.

0 / 1


Dosažené skóre:
15 / 23

HTML 5


Použití HTML 5: OK

Výborně! Vaše stránka používá standard HTML 5.

1 / 1

Použití záhlaví: OK

Výborně! Vaše obsahuje záhlaví.

1 / 1

Použití zápatí: OK

Výborně! Vaše obsahuje zápatí.

1 / 1

Použití navigace: OK

Výborně! Vaše obsahuje navigaci.

1 / 1

Rozdělení obsahu do sekcí: OK

Výborně! Vaše má obsah rozdělen do sekcí.

1 / 1

Zastaralé elementy: <center>

Vaše stránka obsahuje zastaralé HTML elementy. Zvažte jejich odstranění.

0 / 1


Dosažené skóre:
5 / 6

Tagy pro sociální sítě


Nastavení jazyku: -

Vaše stránka nemá správně nastaven tag s hodnotu pro jazyk stránky!

0 / 1

Nastavení typu obsahu: -

Vaše stránka nemá správně nastaven tag s hodnotu pro typ obsahu stránky!

0 / 1

Nastavení URL: -

Vaše stránka nemá správně nastaven tag s hodnotu pro URL stránky!

0 / 2

Titulek stránky: Háčko Social - Jsme záchranou pro váš obsah

Výborně! Vaše stránka má správně nastaven tag pro titulek stránky a titulek má přiměřenou velikost.

2 / 2

Popis stránky: Jsme malá reklamní agentura, která se zabývá tvorbou obsahu pro vaše sociální sítě a www.

Výborně! Vaše stránka má správně nastaven tag pro popis stránky a titulek má přiměřenou velikost.

2 / 2

Nastavení titulního obrázku: -

Vaše stránka nemá správně nastaven tag s hodnotu pro titulní obrázek stránky!

0 / 2


Dosažené skóre:
4 / 10

Analýza klíčových slov


Počet slov na stránce: 186

Vaše stránka neobsahuje moc textu. Na stránce je '186' slov, zvažte přidání více textu.

1 / 2

Nejčastější slova na stránce:
fotografie | stránky | webové | tisk | prague | zpráva | služby | skvělé | barber | správa

Mezi nejčastějšími slovy na Vašich stránkách by se měli nacházet Vaše klíčová slova.

1 / 1

Konzistence klíčových slov:
celkový početv titulkuv popisuv nadpisech
fotografie9x0x0x1x
stránky6x0x0x1x
webové6x0x0x1x
tisk3x0x0x0x
prague2x0x0x2x
zpráva2x0x0x0x
služby2x0x0x1x
skvělé2x0x0x0x
barber2x0x0x2x
správa2x0x0x2x

V titulku, popisu a nadpisech máte málo klíčových zvažte jejich přidání.

0 / 0


Dosažené skóre:
2 / 3

Načítání zdrojů


Použití gzip komprese: Webový server nepoužívá gzip kompresy

Zvažte použití gzip komprese na webovém serveru.

0 / 1

Velikost stránky: 27.3 kB

Výborně! Vaše stránka má přiměřenou velikost.

1 / 1

Soubory k načtení:
Linkované soubory
apple-touch-icon-57x57.png2.2 kB
apple-touch-icon-114x114.png5.8 kB
apple-touch-icon-72x72.png1.4 kB
apple-touch-icon-144x144.png3.5 kB
apple-touch-icon-60x60.png1.1 kB
apple-touch-icon-120x120.png2.5 kB
apple-touch-icon-76x76.png3.3 kB
apple-touch-icon-152x152.png9.0 kB
favicon-196x196.png19.1 kB
favicon-96x96.png2.3 kB
favicon-32x32.png0.6 kB
favicon-16x16.png0.2 kB
favicon-128.png3.7 kB
css/bootstrap.min.css159.5 kB
css/animate.css81.7 kB
vendors/themify_icons/themify-icons.css16.4 kB
vendors/niceselect/css/nice-select.css4.0 kB
vendors/owl_carousel/css/owl.carousel.css4.7 kB
vendors/magnify_popup/magnific-popup.css7.6 kB
vendors/flatIcon/flaticon.css0.9 kB
vendors/icomoon/style.css1.0 kB
css/style.css330.3 kB
Linkované soubory skriptů
js/jquery-3.6.0.min.js89.5 kB
js/popper.min.js21.0 kB
js/bootstrap.min.js60.0 kB
vendors/niceselect/js/jquery.nice-select.min.js2.9 kB
vendors/owl_carousel/js/owl.carousel.min.js44.3 kB
vendors/magnify_popup/jquery.magnific-popup.js20.2 kB
vendors/isotop/isotope.pkgd.js35.4 kB
vendors/parallax/jquery.parallax-scroll.js8.9 kB
vendors/parallax/parallax.js2.0 kB
vendors/wow/wow.min.js8.4 kB
vendors/imagesloaded/imagesloaded.pkgd.min.js5.4 kB
js/custom.js38.7 kB
Linkované soubory obrázků
img/dark_logo.png7.4 kB
img/gallery/portfilio_1.png392.9 kB
img/gallery/portfilio_5.png207.8 kB
img/gallery/portfilio_4.png110.6 kB
img/gallery/portfilio_6.png423.9 kB
img/portfolio_grid/autocentrum-masek.jpg125.9 kB
img/portfolio_grid/6.png389.9 kB
img/portfolio_grid/american-barber-in-prague.png510.4 kB
img/portfolio_grid/dejvice-praze.jpg42.7 kB
img/portfolio_grid/ajvautomobile.jpg79.9 kB
img/portfolio_grid/optic-world.jpg106.0 kB
img/client_1.png26.8 kB
img/client_2.png9.1 kB
img/icon/placeholder.png11.5 kB
img/icon/call.png12.4 kB
img/icon/send.png11.0 kB
img/dark_logo.png7.4 kB
CELKEM3 473.4 kB

Vaše stránka včetně zdrojového kódu má velikost 3 500.7 kB. Zvažte zmenšení přenášených dat nutných k zobrazení stránky.

0 / 2

Počet požadavků: 51

Vaše stránka potřebuje k načtení více než 30 dalších HTTP požadavků. Zvažte optimalizaci její počtu.

0 / 1


Dosažené skóre:
1 / 5

Ostatní


Responsivita: Je responsivní

Výborně! Vaše stránka je responsivní a používá meta tag viewport.

1 / 1

Použití schema.org: Nepoužito

Vaše stránka nepoužívá schema.org, zvažte použití strukturovaných dat.

0 / 2

Použití Google Tag Manager: Nepoužito

Vaše stránka nepoužívá GTM, zvažte jeho použití.

0 / 2

Odkazy na chybové stránky: Neobsahuje

Výborně! Vaše stránka neobsahuje odkazy na chybové stránky.

1 / 1


Dosažené skóre:
2 / 6

Výsledek SEO testu

Zobrazit protokol SEO testu Stáhnout protokol SEO testu
Dosažené skóre:
(35 / 64)

54.7 %

Kdo jsme a co umíme?

Jsme jedna z předních firem na poli SEO v ČR.

V oboru SEO působíme již řadu let a SEO je naší primární činností. Umíme vylepšit Vaše pozice ve vyhledávačích a tím zvýšit relevantní návštěvnost Vašeho webu. Naše cenová politika je dostupná většině, přesto zachováváme vysokou kvalitu našich služeb.

máme
11
let zkušeností
pomohli jsme
1328
klientům
právě teď máme
211
webů pod palcem
náš tým napsal již
358467
PR článků

+420 724 761 988 / info@seolight.cz

Kontaktní formulář