Výsledek SEO testu

Poslední testované URL z domény heritio.cz:

Načtení stránky


URL adresa (v případě přesměrování cílová adresa):
https://www.heritio.cz/sablony/

Načteno:
11. 12. 2023 15:09

Status kód: 200

Výborně! Vaše URL adresa vrací úspěšný stavový HTTP kód.

1 / 1

Typ obsahu: text/html

Výborně! Vaše URL adresa vrací obsah ve formátu HTML.

1 / 1

Počet přesměrování: 1

Vaše URL adresa je 1 krát přesměrována na jinou URL! Pro SEO je lepší používat adresy bez přesměrování.

1 / 2

Protokol: https

Výborně! URL adresa používá šifrovaný HTTPS protokol.

1 / 1

Přesměrování: Chyba

Obě adresy 'https://heritio.cz/sablony' a 'https://www.heritio.cz/sablony' jsou dostupné. Jedná se o duplicitní obsah, jednu z adres přesměrujte na druhou.

0 / 1

Délka URL adresy: 31 znaků

Výborně! Vaše URL adresa má přiměřenou délku.

1 / 1

Soubor robots.txt: https://www.heritio.cz/robots.txt

Výborně! Vaše stránky obsahují soubor robots.txt s vyplnénou adresou mapy stránek.

2 / 2

Sitemap: https://www.heritio.cz/sitemap.xml

Výborně! Vaše stránky obsahují validní XML mapu stránek.

2 / 2


Dosažené skóre:
9 / 11

Analýza obsahu


Nastavení znakové sady: utf-8

Výborně! Vaše stránka má nastavenu použitou znakovou sadu.

1 / 1

Pozice meta tagu se znakovou sadou: 1381 - 1403 B

Nastavení použité znakové sady je na Vaší stránce uvedeno příliš pozdě. Tag meta charset by měl být uveden v prvních 1024 bytech stránky. Ideálně ihned za otevírací značkou tagu head.

0 / 1

Jazyk: cs

Výborně! Vaše stránka má nastaven použitý jazyk.

1 / 1

Meta titulek: HERITIO | Jedinečné šablony rodokmenů

Výborně! Vaše stránka má nastaven přiměřeně dlouhý titulek.

2 / 2

Meta popis: Tvořte rodokmen pomocí připravených šablon, které neomezují při tvorbě. Rodokmen můžete vytisknout nebo sdílet online. Stahujte zdarma.

Výborně! Vaše stránka má nastaven přiměřeně dlouhý meta popis.

2 / 2

Nadpis H1:
<h1>Tvořte rodokmenypomocí jedinečných šablon</h1>

Výborně! Vaše stránka obsahuje nadpis H1.

2 / 2

Pořadí nadpisů:
     <h1>Tvořte rodokmenypomocí jedinečných šablon
          <h2>Takto může vypadat váš rodokmen
          <h2>Precizní umístění osob
          <h2>Vkládejte obrázky a poznámky
          <h2>Rodokmen bez omezení
          <h2>Netradiční vztahy
          <h2>Další užitečné funkce
               <h3>Začněte hned
               <h3>Podpora GEDCOM
               <h3>Nenechte se omezovat
               <h3>Kvalitní tisk
               <h3>Export do obrázku
               <h3>Sdílejte online
          <h2>Tvořte krásné rodokmeny
               <h3>Vyberte si svou šablonu a zaznamenejte svůj rodinn…
               <h3>
                    <h4>Užitečné odkazy
                    <h4>Podpora
                    <h4>Právní informace

Vaše stránka obsahuje více nadpisy a jsou použity ve správném pořadí.

1 / 1

Počet nadpisů: 19

Výborně! Vaše stránka obsahuje přiměřené množství nadpisů.

1 / 1

Délka nadpisů: OK

Výborně! Vaše stránka obsahuje pouze přiměřeně dlouhé nadpisy.

1 / 1

Počet obrázků: 10

Výborně! Vaše stránka obsahuje obrázky.

1 / 1

Počet obrázků bez popisu: 1

Vaše stránka obsahuje obrázky, které nemají vyplněn popisek (atribut alt).

0 / 1

Počet odkazů:
  • Počet interních follow odkazů: 23
  • Počet interních nofollow odkazů: 0

Výborně! Vaše stránka obsahuje dostatečné množství interních follow odkazů.

2 / 2

Počet odkazů:
  • Počet externích follow odkazů: 1
  • Počet externích nofollow odkazů: 0

Vaše stránka obsahuje méně než 2 externích odkazů, zvažte přidání více externích odkazů.

1 / 2

Počet tagů iframe: 0

Výborně! Vaše stránka neobsahuje tag iframe.

1 / 1

Ikona stránky: Ikona stránky je vyplněna
Ikona

Výborně! Vaše stránka má vyplněnou ikonu stránky.

1 / 1

Ikona stránky pro Apple: Ikona stránky je vyplněna
Ikona

Výborně! Vaše stránka má vyplněnou ikonu stránky pro zařízení Apple.

2 / 2

Odstavce: V odstavcích je umístněn text o délce 1646 znaků. Délka veškerého textu na stránce je 2325 znaků.

Výborně! Více než polovina veškerého textu na stránce je umístěna v odstavcích.

1 / 1

Nadbytečný obsah: Stránka obsahuje obsah v komentářích: 'Template Main JS File ...'.

Na stránce je v komentářích umístěn nadbytečný obsah. Zvažte odstranění tohoto nadbytečného obsahu.

0 / 1


Dosažené skóre:
20 / 24

HTML 5


Použití HTML 5: OK

Výborně! Vaše stránka používá standard HTML 5.

1 / 1

Použití záhlaví: OK

Výborně! Vaše obsahuje záhlaví.

1 / 1

Použití zápatí: OK

Výborně! Vaše obsahuje zápatí.

1 / 1

Použití navigace: OK

Výborně! Vaše obsahuje navigaci.

1 / 1

Rozdělení obsahu do sekcí: OK

Výborně! Vaše má obsah rozdělen do sekcí.

1 / 1

Zastaralé elementy: -

Výborně! Vaše stránka neobsahuje žádné zastaralé HTML elementy.

1 / 1


Dosažené skóre:
6 / 6

Tagy pro sociální sítě


Nastavení jazyku: -

Vaše stránka nemá správně nastaven tag s hodnotu pro jazyk stránky!

0 / 1

Nastavení typu obsahu: -

Vaše stránka nemá správně nastaven tag s hodnotu pro typ obsahu stránky!

0 / 1

Nastavení URL: -

Vaše stránka nemá správně nastaven tag s hodnotu pro URL stránky!

0 / 2

Titulek stránky: -

Vaše stránka nemá správně nastaven tag s hodnotu pro titulek stránky!

0 / 2

Popis stránky: -

Vaše stránka nemá správně nastaven tag s hodnotu pro popis stránky!

0 / 2

Nastavení titulního obrázku: -

Vaše stránka nemá správně nastaven tag s hodnotu pro titulní obrázek stránky!

0 / 2


Dosažené skóre:
0 / 10

Analýza klíčových slov


Počet slov na stránce: 339

Vaše stránka neobsahuje moc textu. Na stránce je '339' slov, zvažte přidání více textu.

1 / 2

Nejčastější slova na stránce:
rodokmenu | můžete | rodokmen | osob | heritio | počtem | stáhnout | rodinný | zásady | šablony

Mezi nejčastějšími slovy na Vašich stránkách by se měli nacházet Vaše klíčová slova.

1 / 1

Konzistence klíčových slov:
celkový početv titulkuv popisuv nadpisech
rodokmenu8x0x0x0x
můžete7x0x1x0x
rodokmen7x0x2x2x
osob6x0x0x1x
heritio5x1x0x0x
počtem4x0x0x0x
stáhnout4x0x0x0x
rodinný3x0x0x1x
zásady3x0x0x0x
šablony3x1x0x0x

V titulku, popisu a nadpisech máte málo klíčových zvažte jejich přidání.

0 / 0


Dosažené skóre:
2 / 3

Načítání zdrojů


Použití gzip komprese: Webový server používá gzip kompresy

Výborně! Váš server používá gzip kompresy.

1 / 1

Velikost stránky: 4.7 kB

Výborně! Vaše stránka má přiměřenou velikost.

1 / 1

Soubory k načtení:
Linkované soubory
/img/favicon.png20.3 kB
/img/favicon.png20.3 kB
/assets/vendor/aos/aos.css2.6 kB
/assets/vendor/bootstrap/css/bootstrap.min.css27.9 kB
/assets/vendor/bootstrap-icons/bootstrap-icons.css12.9 kB
/assets/vendor/boxicons/css/boxicons.min.css12.8 kB
/assets/vendor/glightbox/css/glightbox.min.css2.9 kB
/assets/vendor/swiper/swiper-bundle.min.css4.9 kB
/assets/vendor/cookieconsent/cookieconsent.css4.7 kB
/assets/css/style.css6.6 kB
https://www.heritio.cz/sablony4.7 kB
Linkované soubory skriptů
/assets/vendor/purecounter/purecounter_vanilla.js2.7 kB
/assets/vendor/aos/aos.js5.1 kB
/assets/vendor/bootstrap/js/bootstrap.bundle.min.js23.7 kB
/assets/vendor/glightbox/js/glightbox.min.js15.5 kB
/assets/vendor/isotope-layout/isotope.pkgd.min.js10.2 kB
/assets/vendor/swiper/swiper-bundle.min.js40.1 kB
/assets/vendor/waypoints/noframework.waypoints.js4.7 kB
/assets/vendor/php-email-form/validate.js1.2 kB
/assets/js/main.js2.3 kB
/assets/vendor/cookieconsent/cookieconsent.js7.0 kB
/assets/js/cookieconsent-init.js2.8 kB
Linkované soubory obrázků
/img/heritio-logo.png10.0 kB
rodokmen-sablona-ukazka.jpg2.6 kB
rodokmen-vyvod.jpg2.6 kB
rodokmen-sablona-velka.jpg2.6 kB
precizni-umisteni-osob.png2.6 kB
obrazky-poznamky.jpg2.6 kB
rodokmen-bez-omezeni.jpg2.6 kB
netradicni-vztahy.jpg2.6 kB
/img/heritio-logo.png10.0 kB
CELKEM274.4 kB

Výborně! Vaše stránka má včetně zdrojového kódu přiměřenou velikost 279.1 kB.

2 / 2

Počet požadavků: 31

Vaše stránka potřebuje k načtení více než 30 dalších HTTP požadavků. Zvažte optimalizaci její počtu.

0 / 1


Dosažené skóre:
4 / 5

Ostatní


Responsivita: Je responsivní

Výborně! Vaše stránka je responsivní a používá meta tag viewport.

1 / 1

Použití schema.org: Nepoužito

Vaše stránka nepoužívá schema.org, zvažte použití strukturovaných dat.

0 / 2

Použití Google Tag Manager: Používá se

Výborně! Vaše stránka používá GTM.

2 / 2

Odkazy na chybové stránky: Neobsahuje

Výborně! Vaše stránka neobsahuje odkazy na chybové stránky.

1 / 1


Dosažené skóre:
4 / 6

Výsledek SEO testu

Zobrazit protokol SEO testu Stáhnout protokol SEO testu
Dosažené skóre:
(45 / 65)

69.2 %

Kdo jsme a co umíme?

Jsme jedna z předních firem na poli SEO v ČR.

V oboru SEO působíme již řadu let a SEO je naší primární činností. Umíme vylepšit Vaše pozice ve vyhledávačích a tím zvýšit relevantní návštěvnost Vašeho webu. Naše cenová politika je dostupná většině, přesto zachováváme vysokou kvalitu našich služeb.

máme
13
let zkušeností
pomohli jsme
1328
klientům
právě teď máme
211
webů pod palcem
náš tým napsal již
358467
PR článků

+420 724 761 988 / info@seolight.cz

Kontaktní formulář

Načtení stránky


URL adresa (v případě přesměrování cílová adresa):
https://www.heritio.cz/sablony/

Načteno:
11. 12. 2023 15:09

Status kód: 200

Výborně! Vaše URL adresa vrací úspěšný stavový HTTP kód.

1 / 1

Typ obsahu: text/html

Výborně! Vaše URL adresa vrací obsah ve formátu HTML.

1 / 1

Počet přesměrování: 1

Vaše URL adresa je 1 krát přesměrována na jinou URL! Pro SEO je lepší používat adresy bez přesměrování.

1 / 2

Protokol: https

Výborně! URL adresa používá šifrovaný HTTPS protokol.

1 / 1

Přesměrování: Chyba

Obě adresy 'https://heritio.cz/sablony' a 'https://www.heritio.cz/sablony' jsou dostupné. Jedná se o duplicitní obsah, jednu z adres přesměrujte na druhou.

0 / 1

Délka URL adresy: 31 znaků

Výborně! Vaše URL adresa má přiměřenou délku.

1 / 1

Soubor robots.txt: https://www.heritio.cz/robots.txt

Výborně! Vaše stránky obsahují soubor robots.txt s vyplnénou adresou mapy stránek.

2 / 2

Sitemap: https://www.heritio.cz/sitemap.xml

Výborně! Vaše stránky obsahují validní XML mapu stránek.

2 / 2


Dosažené skóre:
9 / 11

Analýza obsahu


Nastavení znakové sady: utf-8

Výborně! Vaše stránka má nastavenu použitou znakovou sadu.

1 / 1

Pozice meta tagu se znakovou sadou: 1381 - 1403 B

Nastavení použité znakové sady je na Vaší stránce uvedeno příliš pozdě. Tag meta charset by měl být uveden v prvních 1024 bytech stránky. Ideálně ihned za otevírací značkou tagu head.

0 / 1

Jazyk: cs

Výborně! Vaše stránka má nastaven použitý jazyk.

1 / 1

Meta titulek: HERITIO | Jedinečné šablony rodokmenů

Výborně! Vaše stránka má nastaven přiměřeně dlouhý titulek.

2 / 2

Meta popis: Tvořte rodokmen pomocí připravených šablon, které neomezují při tvorbě. Rodokmen můžete vytisknout nebo sdílet online. Stahujte zdarma.

Výborně! Vaše stránka má nastaven přiměřeně dlouhý meta popis.

2 / 2

Nadpis H1:
<h1>Tvořte rodokmenypomocí jedinečných šablon</h1>

Výborně! Vaše stránka obsahuje nadpis H1.

2 / 2

Pořadí nadpisů:
     <h1>Tvořte rodokmenypomocí jedinečných šablon
          <h2>Takto může vypadat váš rodokmen
          <h2>Precizní umístění osob
          <h2>Vkládejte obrázky a poznámky
          <h2>Rodokmen bez omezení
          <h2>Netradiční vztahy
          <h2>Další užitečné funkce
               <h3>Začněte hned
               <h3>Podpora GEDCOM
               <h3>Nenechte se omezovat
               <h3>Kvalitní tisk
               <h3>Export do obrázku
               <h3>Sdílejte online
          <h2>Tvořte krásné rodokmeny
               <h3>Vyberte si svou šablonu a zaznamenejte svůj rodinn…
               <h3>
                    <h4>Užitečné odkazy
                    <h4>Podpora
                    <h4>Právní informace

Vaše stránka obsahuje více nadpisy a jsou použity ve správném pořadí.

1 / 1

Počet nadpisů: 19

Výborně! Vaše stránka obsahuje přiměřené množství nadpisů.

1 / 1

Délka nadpisů: OK

Výborně! Vaše stránka obsahuje pouze přiměřeně dlouhé nadpisy.

1 / 1

Počet obrázků: 10

Výborně! Vaše stránka obsahuje obrázky.

1 / 1

Počet obrázků bez popisu: 1

Vaše stránka obsahuje obrázky, které nemají vyplněn popisek (atribut alt).

0 / 1

Počet odkazů:
  • Počet interních follow odkazů: 23
  • Počet interních nofollow odkazů: 0

Výborně! Vaše stránka obsahuje dostatečné množství interních follow odkazů.

2 / 2

Počet odkazů:
  • Počet externích follow odkazů: 1
  • Počet externích nofollow odkazů: 0

Vaše stránka obsahuje méně než 2 externích odkazů, zvažte přidání více externích odkazů.

1 / 2

Počet tagů iframe: 0

Výborně! Vaše stránka neobsahuje tag iframe.

1 / 1

Ikona stránky: Ikona stránky je vyplněna
Ikona

Výborně! Vaše stránka má vyplněnou ikonu stránky.

1 / 1

Ikona stránky pro Apple: Ikona stránky je vyplněna
Ikona

Výborně! Vaše stránka má vyplněnou ikonu stránky pro zařízení Apple.

2 / 2

Odstavce: V odstavcích je umístněn text o délce 1646 znaků. Délka veškerého textu na stránce je 2325 znaků.

Výborně! Více než polovina veškerého textu na stránce je umístěna v odstavcích.

1 / 1

Nadbytečný obsah: Stránka obsahuje obsah v komentářích: 'Template Main JS File ...'.

Na stránce je v komentářích umístěn nadbytečný obsah. Zvažte odstranění tohoto nadbytečného obsahu.

0 / 1


Dosažené skóre:
20 / 24

HTML 5


Použití HTML 5: OK

Výborně! Vaše stránka používá standard HTML 5.

1 / 1

Použití záhlaví: OK

Výborně! Vaše obsahuje záhlaví.

1 / 1

Použití zápatí: OK

Výborně! Vaše obsahuje zápatí.

1 / 1

Použití navigace: OK

Výborně! Vaše obsahuje navigaci.

1 / 1

Rozdělení obsahu do sekcí: OK

Výborně! Vaše má obsah rozdělen do sekcí.

1 / 1

Zastaralé elementy: -

Výborně! Vaše stránka neobsahuje žádné zastaralé HTML elementy.

1 / 1


Dosažené skóre:
6 / 6

Tagy pro sociální sítě


Nastavení jazyku: -

Vaše stránka nemá správně nastaven tag s hodnotu pro jazyk stránky!

0 / 1

Nastavení typu obsahu: -

Vaše stránka nemá správně nastaven tag s hodnotu pro typ obsahu stránky!

0 / 1

Nastavení URL: -

Vaše stránka nemá správně nastaven tag s hodnotu pro URL stránky!

0 / 2

Titulek stránky: -

Vaše stránka nemá správně nastaven tag s hodnotu pro titulek stránky!

0 / 2

Popis stránky: -

Vaše stránka nemá správně nastaven tag s hodnotu pro popis stránky!

0 / 2

Nastavení titulního obrázku: -

Vaše stránka nemá správně nastaven tag s hodnotu pro titulní obrázek stránky!

0 / 2


Dosažené skóre:
0 / 10

Analýza klíčových slov


Počet slov na stránce: 339

Vaše stránka neobsahuje moc textu. Na stránce je '339' slov, zvažte přidání více textu.

1 / 2

Nejčastější slova na stránce:
rodokmenu | můžete | rodokmen | osob | heritio | počtem | stáhnout | rodinný | zásady | šablony

Mezi nejčastějšími slovy na Vašich stránkách by se měli nacházet Vaše klíčová slova.

1 / 1

Konzistence klíčových slov:
celkový početv titulkuv popisuv nadpisech
rodokmenu8x0x0x0x
můžete7x0x1x0x
rodokmen7x0x2x2x
osob6x0x0x1x
heritio5x1x0x0x
počtem4x0x0x0x
stáhnout4x0x0x0x
rodinný3x0x0x1x
zásady3x0x0x0x
šablony3x1x0x0x

V titulku, popisu a nadpisech máte málo klíčových zvažte jejich přidání.

0 / 0


Dosažené skóre:
2 / 3

Načítání zdrojů


Použití gzip komprese: Webový server používá gzip kompresy

Výborně! Váš server používá gzip kompresy.

1 / 1

Velikost stránky: 4.7 kB

Výborně! Vaše stránka má přiměřenou velikost.

1 / 1

Soubory k načtení:
Linkované soubory
/img/favicon.png20.3 kB
/img/favicon.png20.3 kB
/assets/vendor/aos/aos.css2.6 kB
/assets/vendor/bootstrap/css/bootstrap.min.css27.9 kB
/assets/vendor/bootstrap-icons/bootstrap-icons.css12.9 kB
/assets/vendor/boxicons/css/boxicons.min.css12.8 kB
/assets/vendor/glightbox/css/glightbox.min.css2.9 kB
/assets/vendor/swiper/swiper-bundle.min.css4.9 kB
/assets/vendor/cookieconsent/cookieconsent.css4.7 kB
/assets/css/style.css6.6 kB
https://www.heritio.cz/sablony4.7 kB
Linkované soubory skriptů
/assets/vendor/purecounter/purecounter_vanilla.js2.7 kB
/assets/vendor/aos/aos.js5.1 kB
/assets/vendor/bootstrap/js/bootstrap.bundle.min.js23.7 kB
/assets/vendor/glightbox/js/glightbox.min.js15.5 kB
/assets/vendor/isotope-layout/isotope.pkgd.min.js10.2 kB
/assets/vendor/swiper/swiper-bundle.min.js40.1 kB
/assets/vendor/waypoints/noframework.waypoints.js4.7 kB
/assets/vendor/php-email-form/validate.js1.2 kB
/assets/js/main.js2.3 kB
/assets/vendor/cookieconsent/cookieconsent.js7.0 kB
/assets/js/cookieconsent-init.js2.8 kB
Linkované soubory obrázků
/img/heritio-logo.png10.0 kB
rodokmen-sablona-ukazka.jpg2.6 kB
rodokmen-vyvod.jpg2.6 kB
rodokmen-sablona-velka.jpg2.6 kB
precizni-umisteni-osob.png2.6 kB
obrazky-poznamky.jpg2.6 kB
rodokmen-bez-omezeni.jpg2.6 kB
netradicni-vztahy.jpg2.6 kB
/img/heritio-logo.png10.0 kB
CELKEM274.4 kB

Výborně! Vaše stránka má včetně zdrojového kódu přiměřenou velikost 279.1 kB.

2 / 2

Počet požadavků: 31

Vaše stránka potřebuje k načtení více než 30 dalších HTTP požadavků. Zvažte optimalizaci její počtu.

0 / 1


Dosažené skóre:
4 / 5

Ostatní


Responsivita: Je responsivní

Výborně! Vaše stránka je responsivní a používá meta tag viewport.

1 / 1

Použití schema.org: Nepoužito

Vaše stránka nepoužívá schema.org, zvažte použití strukturovaných dat.

0 / 2

Použití Google Tag Manager: Používá se

Výborně! Vaše stránka používá GTM.

2 / 2

Odkazy na chybové stránky: Neobsahuje

Výborně! Vaše stránka neobsahuje odkazy na chybové stránky.

1 / 1


Dosažené skóre:
4 / 6

Výsledek SEO testu

Zobrazit protokol SEO testu Stáhnout protokol SEO testu
Dosažené skóre:
(45 / 65)

69.2 %