Výsledek SEO testu

Poslední testované URL z domény horskyhoteladler.cz:

Načtení stránky


URL adresa (v případě přesměrování cílová adresa):
http://www.horskyhoteladler.cz/fotogalerie.html

Načteno:
15. 8. 2023 21:21

Status kód: 200

Výborně! Vaše URL adresa vrací úspěšný stavový HTTP kód.

1 / 1

Typ obsahu: text/html

Výborně! Vaše URL adresa vrací obsah ve formátu HTML.

1 / 1

Počet přesměrování: 0

Výborně! URL adresa míří přímo na Váš obsah.

2 / 2

Protokol: http

Vaše URL adresa nepoužívá šifrovaný HTTPS protokol! Zvažte použití šifrování připojení k webovému serveru.

0 / 1

Přesměrování: Chyba

Obě adresy 'http://horskyhoteladler.cz/fotogalerie.html' a 'http://www.horskyhoteladler.cz/fotogalerie.html' jsou dostupné. Jedná se o duplicitní obsah, jednu z adres přesměrujte na druhou.

0 / 1

Délka URL adresy: 47 znaků

Výborně! Vaše URL adresa má přiměřenou délku.

1 / 1

Soubor robots.txt: http://www.horskyhoteladler.cz/robots.txt

Výborně! Vaše stránky obsahují soubor robots.txt s vyplnénou adresou mapy stránek.

2 / 2

Sitemap: http://www.horskyhoteladler.cz/sitemap.xml

Výborně! Vaše stránky obsahují validní XML mapu stránek.

2 / 2


Dosažené skóre:
9 / 11

Analýza obsahu


Nastavení znakové sady: iso-8859-2

Výborně! Vaše stránka má nastavenu použitou znakovou sadu.

1 / 1

Jazyk: cs

Výborně! Vaše stránka má nastaven použitý jazyk.

1 / 1

Meta titulek: Fotogalerie - Hotel ADLER

Výborně! Vaše stránka má nastaven přiměřeně dlouhý titulek.

2 / 2

Meta popis:

Meta popis má méně než 50 znaků. Vaše stránka má nastaven meta popis, ale ten je příliš krátký.

1 / 2

Nadpis H1:
<h1>FOTOGALERIE</h1>

Výborně! Vaše stránka obsahuje nadpis H1.

2 / 2

Pořadí nadpisů:
     <h1>FOTOGALERIE
          <h2>HISTORICKĂ FOTOGRAFIE NAŠEHO HOTELU A JEHO OKOLĂ
          <h2>FOTOGRAFIE INTERIERU NAŠEHO HOTELU
          <h2>FOTOGRAFIE EXTERIERU NAŠEHO HOTELU
          <h2>FOTOGRAFIE BLĂ ZKĂ HO OKOLĂ NASEHO HOTELU
          <h2>Aktuality
          <h2>BiÄžuterie a korĂĄlky

Vaše stránka obsahuje více nadpisy a jsou použity ve správném pořadí.

1 / 1

Počet nadpisů: 7

Výborně! Vaše stránka obsahuje přiměřené množství nadpisů.

1 / 1

Délka nadpisů: OK

Výborně! Vaše stránka obsahuje pouze přiměřeně dlouhé nadpisy.

1 / 1

Počet obrázků: 46

Výborně! Vaše stránka obsahuje obrázky.

1 / 1

Počet obrázků bez popisu: OK

Výborně! Všechny obrázky na Vaši stránce mají vyplněn popisek (atribut alt).

1 / 1

Počet odkazů:
 • Počet interních follow odkazů: 53
 • Počet interních nofollow odkazů: 0

Výborně! Vaše stránka obsahuje dostatečné množství interních follow odkazů.

2 / 2

Počet odkazů:
 • Počet externích follow odkazů: 0
 • Počet externích nofollow odkazů: 0

Vaše stránka neobsahuje žádné externí odkazy, zvažte přidání více externích odkazů.

0 / 2

Počet tagů iframe: 0

Výborně! Vaše stránka neobsahuje tag iframe.

1 / 1

Ikona stránky: Ikona stránky je vyplněna
Ikona

Výborně! Vaše stránka má vyplněnou ikonu stránky.

1 / 1

Ikona stránky pro Apple: -

Vaše stránka nemá vyplněnou ikonu stránky pro zařízení Apple.

0 / 2

Odstavce: V odstavcích je umístněn text o délce 89 znaků. Délka veškerého textu na stránce je 1017 znaků.

V odstavcích je umístěno méně než polovina veškerého textu na stránce. Zvažte pro umístění textu použití odstavců.

0 / 1

Nadbytečný obsah: Stránka obsahuje obsah v komentářích: 'Close sidebar ...'.

Na stránce je v komentářích umístěn nadbytečný obsah. Zvažte odstranění tohoto nadbytečného obsahu.

0 / 1


Dosažené skóre:
16 / 23

HTML 5


Použití HTML 5: OK

Výborně! Vaše stránka používá standard HTML 5.

1 / 1

Použití záhlaví: NE

Vaše stránka neobsahuje záhlaví. Zvažte přidání tagu header.

0 / 1

Použití zápatí: NE

Vaše stránka neobsahuje zápatí. Zvažte přidání tagu footer.

0 / 1

Použití navigace: NE

Vaše stránka neobsahuje navigaci. Zvažte přidání tagu nav.

0 / 1

Rozdělení obsahu do sekcí: NE

Vaše stránka nemá rozdělen obsah do sekcí. Zvažte rozdělení obsahu do tagů section.

0 / 1

Zastaralé elementy: -

Výborně! Vaše stránka neobsahuje žádné zastaralé HTML elementy.

1 / 1


Dosažené skóre:
2 / 6

Tagy pro sociální sítě


Nastavení jazyku: -

Vaše stránka nemá správně nastaven tag s hodnotu pro jazyk stránky!

0 / 1

Nastavení typu obsahu: -

Vaše stránka nemá správně nastaven tag s hodnotu pro typ obsahu stránky!

0 / 1

Nastavení URL: -

Vaše stránka nemá správně nastaven tag s hodnotu pro URL stránky!

0 / 2

Titulek stránky: -

Vaše stránka nemá správně nastaven tag s hodnotu pro titulek stránky!

0 / 2

Popis stránky: -

Vaše stránka nemá správně nastaven tag s hodnotu pro popis stránky!

0 / 2

Nastavení titulního obrázku: -

Vaše stránka nemá správně nastaven tag s hodnotu pro titulní obrázek stránky!

0 / 2


Dosažené skóre:
0 / 10

Analýza klíčových slov


Počet slov na stránce: 162

Vaše stránka neobsahuje moc textu. Na stránce je '162' slov, zvažte přidání více textu.

1 / 2

Nejčastější slova na stránce:
hotelu | fotografie | fotogalerie | naâšeho | pobyty | biäžuterie | biäžuteriă­ | okolă | lety | hotel

Mezi nejčastějšími slovy na Vašich stránkách by se měli nacházet Vaše klíčová slova.

1 / 1

Konzistence klíčových slov:
celkový početv titulkuv popisuv nadpisech
hotelu4x0x0x4x
fotografie4x0x0x4x
fotogalerie3x1x0x1x
naâšeho3x0x0x3x
pobyty3x0x0x0x
biäžuterie2x0x0x1x
biäžuteriă­2x0x0x0x
okolă2x0x0x2x
lety2x0x0x0x
hotel2x1x0x0x

V titulku, popisu a nadpisech máte málo klíčových zvažte jejich přidání.

0 / 0


Dosažené skóre:
2 / 3

Načítání zdrojů


Použití gzip komprese: Webový server používá gzip kompresy

Výborně! Váš server používá gzip kompresy.

1 / 1

Velikost stránky: 2.8 kB

Výborně! Vaše stránka má přiměřenou velikost.

1 / 1

Soubory k načtení:
Linkované soubory
style.css4.1 kB
slimbox/css/slimbox2.css0.5 kB
images/favicon.ico3.3 kB
Linkované soubory skriptů
slimbox/js/jquery.js33.6 kB
slimbox/js/slimbox2.js2.0 kB
js/jquery.min.js19.7 kB
js/image_slide.js0.8 kB
js/jquery.easing.min.js0.8 kB
js/jquery-latest.min.js33.2 kB
js/jquery-1.9.0.min.js32.9 kB
js/jquery.nivo.slider.js5.1 kB
Linkované soubory obrázků
images/wifi.png2.3 kB
images/adler_logo.png15.6 kB
images/slide1.png458.9 kB
images/slide2.png563.2 kB
images/slide3.png522.7 kB
images/slide4.png514.1 kB
images/slide5.png602.2 kB
images/slide6.png746.2 kB
images/slide7.png545.9 kB
foto/stara1_small.png61.4 kB
foto/stara2_small.png57.9 kB
foto/stara3_small.png62.8 kB
foto/galer1_small.png49.1 kB
foto/galer2_small.png63.5 kB
foto/galer3_small.png59.0 kB
foto/galer4_small.png57.5 kB
foto/galer5_small.png64.0 kB
foto/galer6_small.png56.4 kB
foto/galer7_small.png50.6 kB
foto/galer8_small.png52.6 kB
foto/new_galer1_small.png53.8 kB
foto/galer9_small.png54.0 kB
foto/galer10_small.png52.4 kB
foto/galer11_small.png47.7 kB
foto/galer12_small.png49.7 kB
foto/galer13_small.png53.2 kB
foto/galer14_small.png45.7 kB
foto/galer15_small.png47.3 kB
foto/onas6_small.png48.7 kB
foto/galer16_small.png44.2 kB
foto/galer17_small.png51.8 kB
foto/galer18_small.png57.7 kB
foto/galer19_small.png55.6 kB
foto/galer20_small.png58.5 kB
foto/galer21_small.png65.2 kB
foto/galer22_small.png58.8 kB
foto/galer30_small.png55.6 kB
foto/galer31_small.png56.4 kB
foto/galer32_small.png63.9 kB
foto/galer33_small.png55.3 kB
foto/galer34_small.png45.5 kB
foto/galer35_small.png68.8 kB
foto/galer36_small.png65.2 kB
foto/galer37_small.png68.8 kB
foto/galer38_small.png62.5 kB
foto/vyloha_foto_small.png125.6 kB
CELKEM6 253.8 kB

Vaše stránka včetně zdrojového kódu má velikost 6 256.7 kB. Zvažte zmenšení přenášených dat nutných k zobrazení stránky.

0 / 2

Počet požadavků: 57

Vaše stránka potřebuje k načtení více než 30 dalších HTTP požadavků. Zvažte optimalizaci její počtu.

0 / 1


Dosažené skóre:
2 / 5

Ostatní


Responsivita: Není responsivní

Vaše stránka není responsivní a nemá nastaven meta tag viewport.

0 / 1

Použití schema.org: Nepoužito

Vaše stránka nepoužívá schema.org, zvažte použití strukturovaných dat.

0 / 2

Použití Google Tag Manager: Nepoužito

Vaše stránka nepoužívá GTM, zvažte jeho použití.

0 / 2

Odkazy na chybové stránky: Neobsahuje
Poznámka: Bylo otestováno pouze 30 náhodně vybraných interních odkazů. Vaše stránka obsahuje 53 interních odkazů.

Výborně! Vaše stránka neobsahuje odkazy na chybové stránky.

1 / 1


Dosažené skóre:
1 / 6

Výsledek SEO testu

Zobrazit protokol SEO testu Stáhnout protokol SEO testu
Dosažené skóre:
(32 / 64)

50.0 %

Kdo jsme a co umíme?

Jsme jedna z předních firem na poli SEO v ČR.

V oboru SEO působíme již řadu let a SEO je naší primární činností. Umíme vylepšit Vaše pozice ve vyhledávačích a tím zvýšit relevantní návštěvnost Vašeho webu. Naše cenová politika je dostupná většině, přesto zachováváme vysokou kvalitu našich služeb.

máme
12
let zkušeností
pomohli jsme
1328
klientům
právě teď máme
211
webů pod palcem
náš tým napsal již
358467
PR článků

+420 724 761 988 / info@seolight.cz

Kontaktní formulář

Načtení stránky


URL adresa (v případě přesměrování cílová adresa):
http://www.horskyhoteladler.cz/fotogalerie.html

Načteno:
15. 8. 2023 21:21

Status kód: 200

Výborně! Vaše URL adresa vrací úspěšný stavový HTTP kód.

1 / 1

Typ obsahu: text/html

Výborně! Vaše URL adresa vrací obsah ve formátu HTML.

1 / 1

Počet přesměrování: 0

Výborně! URL adresa míří přímo na Váš obsah.

2 / 2

Protokol: http

Vaše URL adresa nepoužívá šifrovaný HTTPS protokol! Zvažte použití šifrování připojení k webovému serveru.

0 / 1

Přesměrování: Chyba

Obě adresy 'http://horskyhoteladler.cz/fotogalerie.html' a 'http://www.horskyhoteladler.cz/fotogalerie.html' jsou dostupné. Jedná se o duplicitní obsah, jednu z adres přesměrujte na druhou.

0 / 1

Délka URL adresy: 47 znaků

Výborně! Vaše URL adresa má přiměřenou délku.

1 / 1

Soubor robots.txt: http://www.horskyhoteladler.cz/robots.txt

Výborně! Vaše stránky obsahují soubor robots.txt s vyplnénou adresou mapy stránek.

2 / 2

Sitemap: http://www.horskyhoteladler.cz/sitemap.xml

Výborně! Vaše stránky obsahují validní XML mapu stránek.

2 / 2


Dosažené skóre:
9 / 11

Analýza obsahu


Nastavení znakové sady: iso-8859-2

Výborně! Vaše stránka má nastavenu použitou znakovou sadu.

1 / 1

Jazyk: cs

Výborně! Vaše stránka má nastaven použitý jazyk.

1 / 1

Meta titulek: Fotogalerie - Hotel ADLER

Výborně! Vaše stránka má nastaven přiměřeně dlouhý titulek.

2 / 2

Meta popis:

Meta popis má méně než 50 znaků. Vaše stránka má nastaven meta popis, ale ten je příliš krátký.

1 / 2

Nadpis H1:
<h1>FOTOGALERIE</h1>

Výborně! Vaše stránka obsahuje nadpis H1.

2 / 2

Pořadí nadpisů:
     <h1>FOTOGALERIE
          <h2>HISTORICKĂ FOTOGRAFIE NAŠEHO HOTELU A JEHO OKOLĂ
          <h2>FOTOGRAFIE INTERIERU NAŠEHO HOTELU
          <h2>FOTOGRAFIE EXTERIERU NAŠEHO HOTELU
          <h2>FOTOGRAFIE BLĂ ZKĂ HO OKOLĂ NASEHO HOTELU
          <h2>Aktuality
          <h2>BiÄžuterie a korĂĄlky

Vaše stránka obsahuje více nadpisy a jsou použity ve správném pořadí.

1 / 1

Počet nadpisů: 7

Výborně! Vaše stránka obsahuje přiměřené množství nadpisů.

1 / 1

Délka nadpisů: OK

Výborně! Vaše stránka obsahuje pouze přiměřeně dlouhé nadpisy.

1 / 1

Počet obrázků: 46

Výborně! Vaše stránka obsahuje obrázky.

1 / 1

Počet obrázků bez popisu: OK

Výborně! Všechny obrázky na Vaši stránce mají vyplněn popisek (atribut alt).

1 / 1

Počet odkazů:
 • Počet interních follow odkazů: 53
 • Počet interních nofollow odkazů: 0

Výborně! Vaše stránka obsahuje dostatečné množství interních follow odkazů.

2 / 2

Počet odkazů:
 • Počet externích follow odkazů: 0
 • Počet externích nofollow odkazů: 0

Vaše stránka neobsahuje žádné externí odkazy, zvažte přidání více externích odkazů.

0 / 2

Počet tagů iframe: 0

Výborně! Vaše stránka neobsahuje tag iframe.

1 / 1

Ikona stránky: Ikona stránky je vyplněna
Ikona

Výborně! Vaše stránka má vyplněnou ikonu stránky.

1 / 1

Ikona stránky pro Apple: -

Vaše stránka nemá vyplněnou ikonu stránky pro zařízení Apple.

0 / 2

Odstavce: V odstavcích je umístněn text o délce 89 znaků. Délka veškerého textu na stránce je 1017 znaků.

V odstavcích je umístěno méně než polovina veškerého textu na stránce. Zvažte pro umístění textu použití odstavců.

0 / 1

Nadbytečný obsah: Stránka obsahuje obsah v komentářích: 'Close sidebar ...'.

Na stránce je v komentářích umístěn nadbytečný obsah. Zvažte odstranění tohoto nadbytečného obsahu.

0 / 1


Dosažené skóre:
16 / 23

HTML 5


Použití HTML 5: OK

Výborně! Vaše stránka používá standard HTML 5.

1 / 1

Použití záhlaví: NE

Vaše stránka neobsahuje záhlaví. Zvažte přidání tagu header.

0 / 1

Použití zápatí: NE

Vaše stránka neobsahuje zápatí. Zvažte přidání tagu footer.

0 / 1

Použití navigace: NE

Vaše stránka neobsahuje navigaci. Zvažte přidání tagu nav.

0 / 1

Rozdělení obsahu do sekcí: NE

Vaše stránka nemá rozdělen obsah do sekcí. Zvažte rozdělení obsahu do tagů section.

0 / 1

Zastaralé elementy: -

Výborně! Vaše stránka neobsahuje žádné zastaralé HTML elementy.

1 / 1


Dosažené skóre:
2 / 6

Tagy pro sociální sítě


Nastavení jazyku: -

Vaše stránka nemá správně nastaven tag s hodnotu pro jazyk stránky!

0 / 1

Nastavení typu obsahu: -

Vaše stránka nemá správně nastaven tag s hodnotu pro typ obsahu stránky!

0 / 1

Nastavení URL: -

Vaše stránka nemá správně nastaven tag s hodnotu pro URL stránky!

0 / 2

Titulek stránky: -

Vaše stránka nemá správně nastaven tag s hodnotu pro titulek stránky!

0 / 2

Popis stránky: -

Vaše stránka nemá správně nastaven tag s hodnotu pro popis stránky!

0 / 2

Nastavení titulního obrázku: -

Vaše stránka nemá správně nastaven tag s hodnotu pro titulní obrázek stránky!

0 / 2


Dosažené skóre:
0 / 10

Analýza klíčových slov


Počet slov na stránce: 162

Vaše stránka neobsahuje moc textu. Na stránce je '162' slov, zvažte přidání více textu.

1 / 2

Nejčastější slova na stránce:
hotelu | fotografie | fotogalerie | naâšeho | pobyty | biäžuterie | biäžuteriă­ | okolă | lety | hotel

Mezi nejčastějšími slovy na Vašich stránkách by se měli nacházet Vaše klíčová slova.

1 / 1

Konzistence klíčových slov:
celkový početv titulkuv popisuv nadpisech
hotelu4x0x0x4x
fotografie4x0x0x4x
fotogalerie3x1x0x1x
naâšeho3x0x0x3x
pobyty3x0x0x0x
biäžuterie2x0x0x1x
biäžuteriă­2x0x0x0x
okolă2x0x0x2x
lety2x0x0x0x
hotel2x1x0x0x

V titulku, popisu a nadpisech máte málo klíčových zvažte jejich přidání.

0 / 0


Dosažené skóre:
2 / 3

Načítání zdrojů


Použití gzip komprese: Webový server používá gzip kompresy

Výborně! Váš server používá gzip kompresy.

1 / 1

Velikost stránky: 2.8 kB

Výborně! Vaše stránka má přiměřenou velikost.

1 / 1

Soubory k načtení:
Linkované soubory
style.css4.1 kB
slimbox/css/slimbox2.css0.5 kB
images/favicon.ico3.3 kB
Linkované soubory skriptů
slimbox/js/jquery.js33.6 kB
slimbox/js/slimbox2.js2.0 kB
js/jquery.min.js19.7 kB
js/image_slide.js0.8 kB
js/jquery.easing.min.js0.8 kB
js/jquery-latest.min.js33.2 kB
js/jquery-1.9.0.min.js32.9 kB
js/jquery.nivo.slider.js5.1 kB
Linkované soubory obrázků
images/wifi.png2.3 kB
images/adler_logo.png15.6 kB
images/slide1.png458.9 kB
images/slide2.png563.2 kB
images/slide3.png522.7 kB
images/slide4.png514.1 kB
images/slide5.png602.2 kB
images/slide6.png746.2 kB
images/slide7.png545.9 kB
foto/stara1_small.png61.4 kB
foto/stara2_small.png57.9 kB
foto/stara3_small.png62.8 kB
foto/galer1_small.png49.1 kB
foto/galer2_small.png63.5 kB
foto/galer3_small.png59.0 kB
foto/galer4_small.png57.5 kB
foto/galer5_small.png64.0 kB
foto/galer6_small.png56.4 kB
foto/galer7_small.png50.6 kB
foto/galer8_small.png52.6 kB
foto/new_galer1_small.png53.8 kB
foto/galer9_small.png54.0 kB
foto/galer10_small.png52.4 kB
foto/galer11_small.png47.7 kB
foto/galer12_small.png49.7 kB
foto/galer13_small.png53.2 kB
foto/galer14_small.png45.7 kB
foto/galer15_small.png47.3 kB
foto/onas6_small.png48.7 kB
foto/galer16_small.png44.2 kB
foto/galer17_small.png51.8 kB
foto/galer18_small.png57.7 kB
foto/galer19_small.png55.6 kB
foto/galer20_small.png58.5 kB
foto/galer21_small.png65.2 kB
foto/galer22_small.png58.8 kB
foto/galer30_small.png55.6 kB
foto/galer31_small.png56.4 kB
foto/galer32_small.png63.9 kB
foto/galer33_small.png55.3 kB
foto/galer34_small.png45.5 kB
foto/galer35_small.png68.8 kB
foto/galer36_small.png65.2 kB
foto/galer37_small.png68.8 kB
foto/galer38_small.png62.5 kB
foto/vyloha_foto_small.png125.6 kB
CELKEM6 253.8 kB

Vaše stránka včetně zdrojového kódu má velikost 6 256.7 kB. Zvažte zmenšení přenášených dat nutných k zobrazení stránky.

0 / 2

Počet požadavků: 57

Vaše stránka potřebuje k načtení více než 30 dalších HTTP požadavků. Zvažte optimalizaci její počtu.

0 / 1


Dosažené skóre:
2 / 5

Ostatní


Responsivita: Není responsivní

Vaše stránka není responsivní a nemá nastaven meta tag viewport.

0 / 1

Použití schema.org: Nepoužito

Vaše stránka nepoužívá schema.org, zvažte použití strukturovaných dat.

0 / 2

Použití Google Tag Manager: Nepoužito

Vaše stránka nepoužívá GTM, zvažte jeho použití.

0 / 2

Odkazy na chybové stránky: Neobsahuje
Poznámka: Bylo otestováno pouze 30 náhodně vybraných interních odkazů. Vaše stránka obsahuje 53 interních odkazů.

Výborně! Vaše stránka neobsahuje odkazy na chybové stránky.

1 / 1


Dosažené skóre:
1 / 6

Výsledek SEO testu

Zobrazit protokol SEO testu Stáhnout protokol SEO testu
Dosažené skóre:
(32 / 64)

50.0 %

Načtení stránky


URL adresa (v případě přesměrování cílová adresa):
http://www.horskyhoteladler.cz/

Načteno:
15. 8. 2023 21:07

Status kód: 200

Výborně! Vaše URL adresa vrací úspěšný stavový HTTP kód.

1 / 1

Typ obsahu: text/html

Výborně! Vaše URL adresa vrací obsah ve formátu HTML.

1 / 1

Počet přesměrování: 0

Výborně! URL adresa míří přímo na Váš obsah.

2 / 2

Protokol: http

Vaše URL adresa nepoužívá šifrovaný HTTPS protokol! Zvažte použití šifrování připojení k webovému serveru.

0 / 1

Přesměrování: Chyba

Obě adresy 'http://horskyhoteladler.cz' a 'http://www.horskyhoteladler.cz' jsou dostupné. Jedná se o duplicitní obsah, jednu z adres přesměrujte na druhou.

0 / 1

Délka URL adresy: 31 znaků

Výborně! Vaše URL adresa má přiměřenou délku.

1 / 1

Soubor robots.txt: http://www.horskyhoteladler.cz/robots.txt

Výborně! Vaše stránky obsahují soubor robots.txt s vyplnénou adresou mapy stránek.

2 / 2

Sitemap: http://www.horskyhoteladler.cz/sitemap.xml

Výborně! Vaše stránky obsahují validní XML mapu stránek.

2 / 2


Dosažené skóre:
9 / 11

Analýza obsahu


Nastavení znakové sady: iso-8859-2

Výborně! Vaše stránka má nastavenu použitou znakovou sadu.

1 / 1

Jazyk: cs

Výborně! Vaše stránka má nastaven použitý jazyk.

1 / 1

Meta titulek: Specializujeme se na skupinové pobyty pro děti - Hotel ADLER

Výborně! Vaše stránka má nastaven přiměřeně dlouhý titulek.

2 / 2

Meta popis:

Meta popis má méně než 50 znaků. Vaše stránka má nastaven meta popis, ale ten je příliš krátký.

1 / 2

Nadpis H1:
<h1>O NÁS</h1>

Výborně! Vaše stránka obsahuje nadpis H1.

2 / 2

Pořadí nadpisů:
     <h1>O NÁS
          <h2>Aktuality
          <h2>Bižuterie a korálky

Vaše stránka obsahuje více nadpisy a jsou použity ve správném pořadí.

1 / 1

Počet nadpisů: 3

Výborně! Vaše stránka obsahuje přiměřené množství nadpisů.

1 / 1

Délka nadpisů: OK

Výborně! Vaše stránka obsahuje pouze přiměřeně dlouhé nadpisy.

1 / 1

Počet obrázků: 19

Výborně! Vaše stránka obsahuje obrázky.

1 / 1

Počet obrázků bez popisu: OK

Výborně! Všechny obrázky na Vaši stránce mají vyplněn popisek (atribut alt).

1 / 1

Počet odkazů:
 • Počet interních follow odkazů: 25
 • Počet interních nofollow odkazů: 0

Výborně! Vaše stránka obsahuje dostatečné množství interních follow odkazů.

2 / 2

Počet odkazů:
 • Počet externích follow odkazů: 0
 • Počet externích nofollow odkazů: 0

Vaše stránka neobsahuje žádné externí odkazy, zvažte přidání více externích odkazů.

0 / 2

Počet tagů iframe: 0

Výborně! Vaše stránka neobsahuje tag iframe.

1 / 1

Ikona stránky: Ikona stránky je vyplněna
Ikona

Výborně! Vaše stránka má vyplněnou ikonu stránky.

1 / 1

Ikona stránky pro Apple: -

Vaše stránka nemá vyplněnou ikonu stránky pro zařízení Apple.

0 / 2

Odstavce: V odstavcích je umístněn text o délce 688 znaků. Délka veškerého textu na stránce je 2117 znaků.

V odstavcích je umístěno méně než polovina veškerého textu na stránce. Zvažte pro umístění textu použití odstavců.

0 / 1

Nadbytečný obsah: Stránka obsahuje obsah v komentářích: 'Close sidebar ...'.

Na stránce je v komentářích umístěn nadbytečný obsah. Zvažte odstranění tohoto nadbytečného obsahu.

0 / 1


Dosažené skóre:
16 / 23

HTML 5


Použití HTML 5: OK

Výborně! Vaše stránka používá standard HTML 5.

1 / 1

Použití záhlaví: NE

Vaše stránka neobsahuje záhlaví. Zvažte přidání tagu header.

0 / 1

Použití zápatí: NE

Vaše stránka neobsahuje zápatí. Zvažte přidání tagu footer.

0 / 1

Použití navigace: NE

Vaše stránka neobsahuje navigaci. Zvažte přidání tagu nav.

0 / 1

Rozdělení obsahu do sekcí: NE

Vaše stránka nemá rozdělen obsah do sekcí. Zvažte rozdělení obsahu do tagů section.

0 / 1

Zastaralé elementy: -

Výborně! Vaše stránka neobsahuje žádné zastaralé HTML elementy.

1 / 1


Dosažené skóre:
2 / 6

Tagy pro sociální sítě


Nastavení jazyku: -

Vaše stránka nemá správně nastaven tag s hodnotu pro jazyk stránky!

0 / 1

Nastavení typu obsahu: -

Vaše stránka nemá správně nastaven tag s hodnotu pro typ obsahu stránky!

0 / 1

Nastavení URL: -

Vaše stránka nemá správně nastaven tag s hodnotu pro URL stránky!

0 / 2

Titulek stránky: -

Vaše stránka nemá správně nastaven tag s hodnotu pro titulek stránky!

0 / 2

Popis stránky: -

Vaše stránka nemá správně nastaven tag s hodnotu pro popis stránky!

0 / 2

Nastavení titulního obrázku: -

Vaše stránka nemá správně nastaven tag s hodnotu pro titulní obrázek stránky!

0 / 2


Dosažené skóre:
0 / 10

Analýza klíčových slov


Počet slov na stránce: 332

Vaše stránka neobsahuje moc textu. Na stránce je '332' slov, zvažte přidání více textu.

1 / 2

Nejčastější slova na stránce:
pobyty | hotel | děti | hotelu | přírodě | bižuterie | dětské | skupinové | obchůdek | našich

Mezi nejčastějšími slovy na Vašich stránkách by se měli nacházet Vaše klíčová slova.

1 / 1

Konzistence klíčových slov:
celkový početv titulkuv popisuv nadpisech
pobyty6x1x0x0x
hotel5x1x0x0x
děti5x1x0x0x
hotelu4x0x0x0x
přírodě4x0x0x0x
bižuterie4x0x0x1x
dětské3x0x0x0x
skupinové3x1x0x0x
obchůdek3x0x0x0x
našich2x0x0x0x

V titulku, popisu a nadpisech máte málo klíčových zvažte jejich přidání.

0 / 0


Dosažené skóre:
2 / 3

Načítání zdrojů


Použití gzip komprese: Webový server používá gzip kompresy

Výborně! Váš server používá gzip kompresy.

1 / 1

Velikost stránky: 3.0 kB

Výborně! Vaše stránka má přiměřenou velikost.

1 / 1

Soubory k načtení:
Linkované soubory
style.css4.1 kB
slimbox/css/slimbox2.css0.5 kB
images/favicon.ico3.3 kB
Linkované soubory skriptů
slimbox/js/jquery.js33.6 kB
slimbox/js/slimbox2.js2.0 kB
js/jquery.min.js19.7 kB
js/image_slide.js0.8 kB
js/jquery.easing.min.js0.8 kB
js/jquery-latest.min.js33.2 kB
js/jquery-1.9.0.min.js32.9 kB
js/jquery.nivo.slider.js5.1 kB
Linkované soubory obrázků
images/wifi.png2.3 kB
images/adler_logo.png15.6 kB
images/slide1.png458.9 kB
images/slide2.png563.2 kB
images/slide3.png522.7 kB
images/slide4.png514.1 kB
images/slide5.png602.2 kB
images/slide6.png746.2 kB
images/slide7.png545.9 kB
foto/onas1_small.png58.0 kB
foto/onas002_small.png54.9 kB
foto/onas4_small.png60.4 kB
foto/onas5_small.png68.3 kB
foto/onas3_small.png51.4 kB
foto/detske_pobyty8_small.png69.8 kB
foto/onas6_small.png48.7 kB
foto/onas008_small.png58.4 kB
foto/onas7_small.png49.1 kB
foto/vyloha_foto_small.png125.6 kB
CELKEM4 751.7 kB

Vaše stránka včetně zdrojového kódu má velikost 4 754.7 kB. Zvažte zmenšení přenášených dat nutných k zobrazení stránky.

0 / 2

Počet požadavků: 30

Výborně! Vaše stránka potřebuje k načtení přiměřený počet požadavků.

1 / 1


Dosažené skóre:
3 / 5

Ostatní


Responsivita: Není responsivní

Vaše stránka není responsivní a nemá nastaven meta tag viewport.

0 / 1

Použití schema.org: Nepoužito

Vaše stránka nepoužívá schema.org, zvažte použití strukturovaných dat.

0 / 2

Použití Google Tag Manager: Nepoužito

Vaše stránka nepoužívá GTM, zvažte jeho použití.

0 / 2

Odkazy na chybové stránky: Neobsahuje

Výborně! Vaše stránka neobsahuje odkazy na chybové stránky.

1 / 1


Dosažené skóre:
1 / 6

Výsledek SEO testu

Zobrazit protokol SEO testu Stáhnout protokol SEO testu
Dosažené skóre:
(33 / 64)

51.6 %