Výsledek SEO testu

Poslední testované URL z domény jergym.cz:

Načtení stránky


URL adresa (v případě přesměrování cílová adresa):
https://www.jergym.cz/

Načteno:
23. 1. 2023 23:48

Status kód: 200

Výborně! Vaše URL adresa vrací úspěšný stavový HTTP kód.

1 / 1

Typ obsahu: text/html

Výborně! Vaše URL adresa vrací obsah ve formátu HTML.

1 / 1

Počet přesměrování: 1

Vaše URL adresa je 1 krát přesměrována na jinou URL! Pro SEO je lepší používat adresy bez přesměrování.

1 / 2

Protokol: https

Výborně! URL adresa používá šifrovaný HTTPS protokol.

1 / 1

Přesměrování: Chyba

Obě adresy 'https://jergym.cz' a 'https://www.jergym.cz' jsou dostupné. Jedná se o duplicitní obsah, jednu z adres přesměrujte na druhou.

0 / 1

Délka URL adresy: 22 znaků

Výborně! Vaše URL adresa má přiměřenou délku.

1 / 1

Soubor robots.txt: -

Na Vašich stránkách je nahrán soubor robots.txt, ale není v něm vyplnéna adresa mapy stránek.

1 / 2

Sitemap: -

V souboru robots.txt není vyplněna adresa mapy stránek.

0 / 2


Dosažené skóre:
6 / 11

Analýza obsahu


Nastavení znakové sady: UTF-8

Výborně! Vaše stránka má nastavenu použitou znakovou sadu.

1 / 1

Jazyk: cs

Výborně! Vaše stránka má nastaven použitý jazyk.

1 / 1

Meta titulek: Gymnázium a SOŠ Pedagogická Liberec, Jeronýmova | Jergym

Výborně! Vaše stránka má nastaven přiměřeně dlouhý titulek.

2 / 2

Meta popis: Gymnázium a SOŠPg Jeronýmova

Meta popis má méně než 50 znaků. Vaše stránka má nastaven meta popis, ale ten je příliš krátký.

1 / 2

Nadpis H1: -

Vaše stránka neobsahuje nadpis úrovně H1!

0 / 2

Pořadí nadpisů:
          <h2>Aktuality
               <h3>Mock test - 15. dubna 2023
               <h3>Úsměv nejen pro Kryštofa
               <h3>Vánoční turnaj 2022
               <h3>Kapr - vánoční dopoledne plné recitace, hudby a do…
               <h3>Dresden vor Ort – Drážďany na živo
               <h3>Vánoční trhy 2022
               <h3>Adventní Drážďany
               <h3>Knihovna jako veřejný prostor
               <h3>Kvinta v Divizně
               <h3>Školní kolo olympiády v anglickém jazyce
               <h3>Dějepisná olympiáda - školní kolo
               <h3>GIVING TUESDAY
               <h3>Jégéčko 11/2022
               <h3>Poezie není a nebyla nuda
               <h3>Vánoční trhy v domečku
          <h2>Plán akcí
          <h2>Nejbližší akce
               <h3>Pedagogická a provozní porada vyučujících
               <h3>Konec 1. pololetí, předání výpisu vysvědčení
               <h3>Začátek 2. pololetí školního roku
          <h2>Anketa
          <h2>Partneři školy

Nadpisy na Vaši stránce nejsou ve správném pořadí!

0 / 1

Počet nadpisů: 23

Vaše stránka obsahuje více než 20 nadpisů.

0 / 1

Délka nadpisů: OK

Výborně! Vaše stránka obsahuje pouze přiměřeně dlouhé nadpisy.

1 / 1

Počet obrázků: 32

Výborně! Vaše stránka obsahuje obrázky.

1 / 1

Počet obrázků bez popisu: OK

Výborně! Všechny obrázky na Vaši stránce mají vyplněn popisek (atribut alt).

1 / 1

Počet odkazů:
  • Počet interních follow odkazů: 75
  • Počet interních nofollow odkazů: 0

Výborně! Vaše stránka obsahuje dostatečné množství interních follow odkazů.

2 / 2

Počet odkazů:
  • Počet externích follow odkazů: 16
  • Počet externích nofollow odkazů: 6

Výborně! Vaše stránka obsahuje dostatečné množství interních follow odkazů.

2 / 2

Počet tagů iframe: 0

Výborně! Vaše stránka neobsahuje tag iframe.

1 / 1

Ikona stránky: Ikona stránky je vyplněna
Ikona

Výborně! Vaše stránka má vyplněnou ikonu stránky.

1 / 1

Ikona stránky pro Apple: Ikona stránky je vyplněna
Ikona

Výborně! Vaše stránka má vyplněnou ikonu stránky pro zařízení Apple.

2 / 2

Odstavce: V odstavcích je umístněn text o délce 1869 znaků. Délka veškerého textu na stránce je 3706 znaků.

Výborně! Více než polovina veškerého textu na stránce je umístěna v odstavcích.

1 / 1

Nadbytečný obsah: Stránka obsahuje obsah v komentářích: 'Global site tag (gtag.js) - Google Analytics ...'.

Na stránce je v komentářích umístěn nadbytečný obsah. Zvažte odstranění tohoto nadbytečného obsahu.

0 / 1


Dosažené skóre:
17 / 23

HTML 5


Použití HTML 5: OK

Výborně! Vaše stránka používá standard HTML 5.

1 / 1

Použití záhlaví: OK

Výborně! Vaše obsahuje záhlaví.

1 / 1

Použití zápatí: OK

Výborně! Vaše obsahuje zápatí.

1 / 1

Použití navigace: OK

Výborně! Vaše obsahuje navigaci.

1 / 1

Rozdělení obsahu do sekcí: NE

Vaše stránka nemá rozdělen obsah do sekcí. Zvažte rozdělení obsahu do tagů section.

0 / 1

Zastaralé elementy: -

Výborně! Vaše stránka neobsahuje žádné zastaralé HTML elementy.

1 / 1


Dosažené skóre:
5 / 6

Tagy pro sociální sítě


Nastavení jazyku: cs_CZ

Výborně! Vaše stránka má správně nastaven tag pro jazyk.

1 / 1

Nastavení typu obsahu: website

Výborně! Vaše stránka má správně nastaven tag pro typ obsahu stránky.

1 / 1

Nastavení URL: https://www.jergym.cz/homepage/

Výborně! Vaše stránka má správně nastaven tag pro URL stránky.

2 / 2

Titulek stránky: Gymnázium a SOŠ Pedagogická Liberec, Jeronýmova | Jergym

Výborně! Vaše stránka má správně nastaven tag pro titulek stránky a titulek má přiměřenou velikost.

2 / 2

Popis stránky: Gymnázium a SOŠPg Jeronýmova

Vaše stránka má nastaven tag pro popis stránky, ale jeho hodnota je menší než 50 znaků. Zvažte jeho rozšíření.

1 / 2

Nastavení titulního obrázku: -

Vaše stránka nemá správně nastaven tag s hodnotu pro titulní obrázek stránky!

0 / 2


Dosažené skóre:
7 / 10

Analýza klíčových slov


Počet slov na stránce: 541

Výborně! Vaše stránka obsahuje dostatečné množství slov. Na stránce je '541' slov.

2 / 2

Nejčastější slova na stránce:
2022 | prosince | školní | 2023 | školy | vánoční | aktuality | kolo | akcí | trhy

Mezi nejčastějšími slovy na Vašich stránkách by se měli nacházet Vaše klíčová slova.

1 / 1

Konzistence klíčových slov:
celkový početv titulkuv popisuv nadpisech
202214x0x0x2x
prosince11x0x0x0x
školní7x0x0x2x
20236x0x0x1x
školy5x0x0x1x
vánoční4x0x0x4x
aktuality4x0x0x1x
kolo4x0x0x2x
akcí3x0x0x1x
trhy3x0x0x2x

V tabulce naleznete seznam slov, u kterých by se oplatilo zvážit jejich přidání do titulku, popisu nebo nadpisů.

0 / 0


Dosažené skóre:
3 / 3

Načítání zdrojů


Použití gzip komprese: Webový server používá gzip kompresy

Výborně! Váš server používá gzip kompresy.

1 / 1

Velikost stránky: 23.2 kB

Výborně! Vaše stránka má přiměřenou velikost.

1 / 1

Soubory k načtení:
Linkované soubory
Layout/Jergym/assets/favicon/apple-icon-57x57.png3.1 kB
Layout/Jergym/assets/favicon/apple-icon-60x60.png3.2 kB
Layout/Jergym/assets/favicon/apple-icon-72x72.png3.7 kB
Layout/Jergym/assets/favicon/apple-icon-76x76.png3.8 kB
Layout/Jergym/assets/favicon/apple-icon-114x114.png7.2 kB
Layout/Jergym/assets/favicon/apple-icon-120x120.png7.7 kB
Layout/Jergym/assets/favicon/apple-icon-144x144.png9.7 kB
Layout/Jergym/assets/favicon/apple-icon-152x152.png10.4 kB
Layout/Jergym/assets/favicon/apple-icon-180x180.png13.0 kB
Layout/Jergym/assets/favicon/android-icon-192x192.png13.0 kB
Layout/Jergym/assets/favicon/favicon-32x32.png2.2 kB
Layout/Jergym/assets/favicon/favicon-96x96.png5.8 kB
Layout/Jergym/assets/favicon/favicon-16x16.png1.4 kB
Layout/Jergym/assets/favicon/manifest.json0.7 kB
Layout/Jergym/assets/favicon/favicon.ico1.2 kB
https://www.jergym.cz/homepage/23.2 kB
https://www.jergym.cz/feed/17.7 kB
JavaScript/CronosPlugins/cronoscalendar.min.css1.9 kB
JavaScript/ThirdParty/Slick/slick.css0.7 kB
Layout/Jergym/assets/css/index.min.css?2202050.3 kB
Layout/Jergym/assets/css/pages/homepage.min.css?2202051.7 kB
Layout/Jergym/assets/css/layout/anketa.min.css?2202050.7 kB
Layout/Jergym/assets/css/layout/calendar.min.css?2202052.0 kB
/JavaScript/ThirdParty/cookieconsent/orestbida280/src/cookieconsent.min.css5.9 kB
Linkované soubory skriptů
JavaScript/Core/jquery-1.10.2.min.js41.7 kB
JavaScript/ThirdParty/sjcl.js8.9 kB
JavaScript/CronosPlugins/cronoscore.min.js?2202054.7 kB
JavaScript/CronosPlugins/cronoslogin.min.js?2202052.8 kB
JavaScript/ThirdParty/jquery.bpopup.min.js2.5 kB
JavaScript/CronosPlugins/jquery.cronoslanguage.min.js?2202051.3 kB
JavaScript/CronosPlugins/cronoscalendar.min.js?2202054.8 kB
JavaScript/ThirdParty/scrollto/jquery-scrollto.min.js1.4 kB
JavaScript/ThirdParty/Slick/slick.min.js14.3 kB
Layout/Jergym/assets/js/project.min.js?2202054.7 kB
Layout/Jergym/assets/js/pages/homepage.min.js?2202050.2 kB
Layout/Jergym/assets/js/layout/anketa.min.js?2202050.6 kB
/JavaScript/ThirdParty/cookieconsent/orestbida280/src/cookieconsent.min.js10.2 kB
/Layout/jergym/assets/js/cc/consent.min.js4.5 kB
Linkované soubory obrázků
https://www.jergym.cz/Layout/Jergym/assets/img/header/homepage-02-header-logo-min.png9.3 kB
https://www.jergym.cz/files/lista-01-min-g.png3.2 kB
https://www.jergym.cz/files/lista-02-min.png5.0 kB
https://www.jergym.cz/files/lista-03-min.png2.6 kB
https://www.jergym.cz/files/lista-04-min.png2.4 kB
https://www.jergym.cz/files/lista-05-min.png1.3 kB
https://www.jergym.cz/files/lista-06-min.png1.7 kB
https://www.jergym.cz/files/lista-07-min.png4.2 kB
https://www.jergym.cz/files/lista-08-min.png1.6 kB
https://www.jergym.cz/files/lista-09-min.png2.8 kB
https://www.jergym.cz/files/thumb/mock-test.png9.0 kB
https://www.jergym.cz/files/thumb/received_1144011343142751.png22.6 kB
https://www.jergym.cz/files/thumb/sachy-02.jpg18.1 kB
https://www.jergym.cz/files/thumb/img_20221220_090857-h.jpg21.7 kB
https://www.jergym.cz/files/thumb/img-20221215-wa0028-y.jpg22.3 kB
https://www.jergym.cz/files/thumb/20221212_141653-f.jpg24.7 kB
https://www.jergym.cz/files/thumb/vanocni_trhy_drazdany_2.jpg23.2 kB
https://www.jergym.cz/files/thumb/img_20221212_083229_2-i.jpg15.2 kB
https://www.jergym.cz/files/thumb/divizna-liberec-bar-v.jpg8.9 kB
https://www.jergym.cz/files/thumb/badge-1093968_1920.png17.1 kB
https://www.jergym.cz/files/thumb/do-e.png16.5 kB
https://www.jergym.cz/files/thumb/img_20221129_091530-f.jpg22.8 kB
https://www.jergym.cz/files/thumb/aaa.png17.4 kB
https://www.jergym.cz/files/thumb/relief-music-passion-hip-hop-microphone-rap-264396-m.jpg18.3 kB
https://www.jergym.cz/files/thumb/christmas-6755742_960_720_1-w.jpg7.9 kB
https://www.jergym.cz/files/thumb/prf_logo.png4.3 kB
https://www.jergym.cz/files/thumb/faf_hk-min.png4.3 kB
https://www.jergym.cz/files/thumb/liberec_logo-min.png2.3 kB
https://www.jergym.cz/files/thumb/cambridge-park-j.png5.8 kB
https://www.jergym.cz/files/thumb/kodap_logo-min.png2.7 kB
https://www.jergym.cz/files/thumb/zoo_liberec_logo-min.png5.5 kB
https://www.jergym.cz/Layout/Jergym/assets/img/footer/footer-logo-02-min.png6.2 kB
CELKEM574.3 kB

Výborně! Vaše stránka má včetně zdrojového kódu přiměřenou velikost 597.5 kB.

2 / 2

Počet požadavků: 70

Vaše stránka potřebuje k načtení více než 30 dalších HTTP požadavků. Zvažte optimalizaci její počtu.

0 / 1


Dosažené skóre:
4 / 5

Ostatní


Responsivita: Je responsivní

Výborně! Vaše stránka je responsivní a používá meta tag viewport.

1 / 1

Použití schema.org: Nepoužito

Vaše stránka nepoužívá schema.org, zvažte použití strukturovaných dat.

0 / 2

Použití Google Tag Manager: Používá se

Výborně! Vaše stránka používá GTM.

2 / 2

Odkazy na chybové stránky: Neobsahuje
Poznámka: Bylo otestováno pouze 30 náhodně vybraných interních odkazů. Vaše stránka obsahuje 75 interních odkazů.

Výborně! Vaše stránka neobsahuje odkazy na chybové stránky.

1 / 1


Dosažené skóre:
4 / 6

Výsledek SEO testu

Zobrazit protokol SEO testu Stáhnout protokol SEO testu
Dosažené skóre:
(46 / 64)

71.9 %

Kdo jsme a co umíme?

Jsme jedna z předních firem na poli SEO v ČR.

V oboru SEO působíme již řadu let a SEO je naší primární činností. Umíme vylepšit Vaše pozice ve vyhledávačích a tím zvýšit relevantní návštěvnost Vašeho webu. Naše cenová politika je dostupná většině, přesto zachováváme vysokou kvalitu našich služeb.

máme
12
let zkušeností
pomohli jsme
1328
klientům
právě teď máme
211
webů pod palcem
náš tým napsal již
358467
PR článků

+420 724 761 988 / info@seolight.cz

Kontaktní formulář

Načtení stránky


URL adresa (v případě přesměrování cílová adresa):
https://www.jergym.cz/

Načteno:
23. 1. 2023 23:48

Status kód: 200

Výborně! Vaše URL adresa vrací úspěšný stavový HTTP kód.

1 / 1

Typ obsahu: text/html

Výborně! Vaše URL adresa vrací obsah ve formátu HTML.

1 / 1

Počet přesměrování: 1

Vaše URL adresa je 1 krát přesměrována na jinou URL! Pro SEO je lepší používat adresy bez přesměrování.

1 / 2

Protokol: https

Výborně! URL adresa používá šifrovaný HTTPS protokol.

1 / 1

Přesměrování: Chyba

Obě adresy 'https://jergym.cz' a 'https://www.jergym.cz' jsou dostupné. Jedná se o duplicitní obsah, jednu z adres přesměrujte na druhou.

0 / 1

Délka URL adresy: 22 znaků

Výborně! Vaše URL adresa má přiměřenou délku.

1 / 1

Soubor robots.txt: -

Na Vašich stránkách je nahrán soubor robots.txt, ale není v něm vyplnéna adresa mapy stránek.

1 / 2

Sitemap: -

V souboru robots.txt není vyplněna adresa mapy stránek.

0 / 2


Dosažené skóre:
6 / 11

Analýza obsahu


Nastavení znakové sady: UTF-8

Výborně! Vaše stránka má nastavenu použitou znakovou sadu.

1 / 1

Jazyk: cs

Výborně! Vaše stránka má nastaven použitý jazyk.

1 / 1

Meta titulek: Gymnázium a SOŠ Pedagogická Liberec, Jeronýmova | Jergym

Výborně! Vaše stránka má nastaven přiměřeně dlouhý titulek.

2 / 2

Meta popis: Gymnázium a SOŠPg Jeronýmova

Meta popis má méně než 50 znaků. Vaše stránka má nastaven meta popis, ale ten je příliš krátký.

1 / 2

Nadpis H1: -

Vaše stránka neobsahuje nadpis úrovně H1!

0 / 2

Pořadí nadpisů:
          <h2>Aktuality
               <h3>Mock test - 15. dubna 2023
               <h3>Úsměv nejen pro Kryštofa
               <h3>Vánoční turnaj 2022
               <h3>Kapr - vánoční dopoledne plné recitace, hudby a do…
               <h3>Dresden vor Ort – Drážďany na živo
               <h3>Vánoční trhy 2022
               <h3>Adventní Drážďany
               <h3>Knihovna jako veřejný prostor
               <h3>Kvinta v Divizně
               <h3>Školní kolo olympiády v anglickém jazyce
               <h3>Dějepisná olympiáda - školní kolo
               <h3>GIVING TUESDAY
               <h3>Jégéčko 11/2022
               <h3>Poezie není a nebyla nuda
               <h3>Vánoční trhy v domečku
          <h2>Plán akcí
          <h2>Nejbližší akce
               <h3>Pedagogická a provozní porada vyučujících
               <h3>Konec 1. pololetí, předání výpisu vysvědčení
               <h3>Začátek 2. pololetí školního roku
          <h2>Anketa
          <h2>Partneři školy

Nadpisy na Vaši stránce nejsou ve správném pořadí!

0 / 1

Počet nadpisů: 23

Vaše stránka obsahuje více než 20 nadpisů.

0 / 1

Délka nadpisů: OK

Výborně! Vaše stránka obsahuje pouze přiměřeně dlouhé nadpisy.

1 / 1

Počet obrázků: 32

Výborně! Vaše stránka obsahuje obrázky.

1 / 1

Počet obrázků bez popisu: OK

Výborně! Všechny obrázky na Vaši stránce mají vyplněn popisek (atribut alt).

1 / 1

Počet odkazů:
  • Počet interních follow odkazů: 75
  • Počet interních nofollow odkazů: 0

Výborně! Vaše stránka obsahuje dostatečné množství interních follow odkazů.

2 / 2

Počet odkazů:
  • Počet externích follow odkazů: 16
  • Počet externích nofollow odkazů: 6

Výborně! Vaše stránka obsahuje dostatečné množství interních follow odkazů.

2 / 2

Počet tagů iframe: 0

Výborně! Vaše stránka neobsahuje tag iframe.

1 / 1

Ikona stránky: Ikona stránky je vyplněna
Ikona

Výborně! Vaše stránka má vyplněnou ikonu stránky.

1 / 1

Ikona stránky pro Apple: Ikona stránky je vyplněna
Ikona

Výborně! Vaše stránka má vyplněnou ikonu stránky pro zařízení Apple.

2 / 2

Odstavce: V odstavcích je umístněn text o délce 1869 znaků. Délka veškerého textu na stránce je 3706 znaků.

Výborně! Více než polovina veškerého textu na stránce je umístěna v odstavcích.

1 / 1

Nadbytečný obsah: Stránka obsahuje obsah v komentářích: 'Global site tag (gtag.js) - Google Analytics ...'.

Na stránce je v komentářích umístěn nadbytečný obsah. Zvažte odstranění tohoto nadbytečného obsahu.

0 / 1


Dosažené skóre:
17 / 23

HTML 5


Použití HTML 5: OK

Výborně! Vaše stránka používá standard HTML 5.

1 / 1

Použití záhlaví: OK

Výborně! Vaše obsahuje záhlaví.

1 / 1

Použití zápatí: OK

Výborně! Vaše obsahuje zápatí.

1 / 1

Použití navigace: OK

Výborně! Vaše obsahuje navigaci.

1 / 1

Rozdělení obsahu do sekcí: NE

Vaše stránka nemá rozdělen obsah do sekcí. Zvažte rozdělení obsahu do tagů section.

0 / 1

Zastaralé elementy: -

Výborně! Vaše stránka neobsahuje žádné zastaralé HTML elementy.

1 / 1


Dosažené skóre:
5 / 6

Tagy pro sociální sítě


Nastavení jazyku: cs_CZ

Výborně! Vaše stránka má správně nastaven tag pro jazyk.

1 / 1

Nastavení typu obsahu: website

Výborně! Vaše stránka má správně nastaven tag pro typ obsahu stránky.

1 / 1

Nastavení URL: https://www.jergym.cz/homepage/

Výborně! Vaše stránka má správně nastaven tag pro URL stránky.

2 / 2

Titulek stránky: Gymnázium a SOŠ Pedagogická Liberec, Jeronýmova | Jergym

Výborně! Vaše stránka má správně nastaven tag pro titulek stránky a titulek má přiměřenou velikost.

2 / 2

Popis stránky: Gymnázium a SOŠPg Jeronýmova

Vaše stránka má nastaven tag pro popis stránky, ale jeho hodnota je menší než 50 znaků. Zvažte jeho rozšíření.

1 / 2

Nastavení titulního obrázku: -

Vaše stránka nemá správně nastaven tag s hodnotu pro titulní obrázek stránky!

0 / 2


Dosažené skóre:
7 / 10

Analýza klíčových slov


Počet slov na stránce: 541

Výborně! Vaše stránka obsahuje dostatečné množství slov. Na stránce je '541' slov.

2 / 2

Nejčastější slova na stránce:
2022 | prosince | školní | 2023 | školy | vánoční | aktuality | kolo | akcí | trhy

Mezi nejčastějšími slovy na Vašich stránkách by se měli nacházet Vaše klíčová slova.

1 / 1

Konzistence klíčových slov:
celkový početv titulkuv popisuv nadpisech
202214x0x0x2x
prosince11x0x0x0x
školní7x0x0x2x
20236x0x0x1x
školy5x0x0x1x
vánoční4x0x0x4x
aktuality4x0x0x1x
kolo4x0x0x2x
akcí3x0x0x1x
trhy3x0x0x2x

V tabulce naleznete seznam slov, u kterých by se oplatilo zvážit jejich přidání do titulku, popisu nebo nadpisů.

0 / 0


Dosažené skóre:
3 / 3

Načítání zdrojů


Použití gzip komprese: Webový server používá gzip kompresy

Výborně! Váš server používá gzip kompresy.

1 / 1

Velikost stránky: 23.2 kB

Výborně! Vaše stránka má přiměřenou velikost.

1 / 1

Soubory k načtení:
Linkované soubory
Layout/Jergym/assets/favicon/apple-icon-57x57.png3.1 kB
Layout/Jergym/assets/favicon/apple-icon-60x60.png3.2 kB
Layout/Jergym/assets/favicon/apple-icon-72x72.png3.7 kB
Layout/Jergym/assets/favicon/apple-icon-76x76.png3.8 kB
Layout/Jergym/assets/favicon/apple-icon-114x114.png7.2 kB
Layout/Jergym/assets/favicon/apple-icon-120x120.png7.7 kB
Layout/Jergym/assets/favicon/apple-icon-144x144.png9.7 kB
Layout/Jergym/assets/favicon/apple-icon-152x152.png10.4 kB
Layout/Jergym/assets/favicon/apple-icon-180x180.png13.0 kB
Layout/Jergym/assets/favicon/android-icon-192x192.png13.0 kB
Layout/Jergym/assets/favicon/favicon-32x32.png2.2 kB
Layout/Jergym/assets/favicon/favicon-96x96.png5.8 kB
Layout/Jergym/assets/favicon/favicon-16x16.png1.4 kB
Layout/Jergym/assets/favicon/manifest.json0.7 kB
Layout/Jergym/assets/favicon/favicon.ico1.2 kB
https://www.jergym.cz/homepage/23.2 kB
https://www.jergym.cz/feed/17.7 kB
JavaScript/CronosPlugins/cronoscalendar.min.css1.9 kB
JavaScript/ThirdParty/Slick/slick.css0.7 kB
Layout/Jergym/assets/css/index.min.css?2202050.3 kB
Layout/Jergym/assets/css/pages/homepage.min.css?2202051.7 kB
Layout/Jergym/assets/css/layout/anketa.min.css?2202050.7 kB
Layout/Jergym/assets/css/layout/calendar.min.css?2202052.0 kB
/JavaScript/ThirdParty/cookieconsent/orestbida280/src/cookieconsent.min.css5.9 kB
Linkované soubory skriptů
JavaScript/Core/jquery-1.10.2.min.js41.7 kB
JavaScript/ThirdParty/sjcl.js8.9 kB
JavaScript/CronosPlugins/cronoscore.min.js?2202054.7 kB
JavaScript/CronosPlugins/cronoslogin.min.js?2202052.8 kB
JavaScript/ThirdParty/jquery.bpopup.min.js2.5 kB
JavaScript/CronosPlugins/jquery.cronoslanguage.min.js?2202051.3 kB
JavaScript/CronosPlugins/cronoscalendar.min.js?2202054.8 kB
JavaScript/ThirdParty/scrollto/jquery-scrollto.min.js1.4 kB
JavaScript/ThirdParty/Slick/slick.min.js14.3 kB
Layout/Jergym/assets/js/project.min.js?2202054.7 kB
Layout/Jergym/assets/js/pages/homepage.min.js?2202050.2 kB
Layout/Jergym/assets/js/layout/anketa.min.js?2202050.6 kB
/JavaScript/ThirdParty/cookieconsent/orestbida280/src/cookieconsent.min.js10.2 kB
/Layout/jergym/assets/js/cc/consent.min.js4.5 kB
Linkované soubory obrázků
https://www.jergym.cz/Layout/Jergym/assets/img/header/homepage-02-header-logo-min.png9.3 kB
https://www.jergym.cz/files/lista-01-min-g.png3.2 kB
https://www.jergym.cz/files/lista-02-min.png5.0 kB
https://www.jergym.cz/files/lista-03-min.png2.6 kB
https://www.jergym.cz/files/lista-04-min.png2.4 kB
https://www.jergym.cz/files/lista-05-min.png1.3 kB
https://www.jergym.cz/files/lista-06-min.png1.7 kB
https://www.jergym.cz/files/lista-07-min.png4.2 kB
https://www.jergym.cz/files/lista-08-min.png1.6 kB
https://www.jergym.cz/files/lista-09-min.png2.8 kB
https://www.jergym.cz/files/thumb/mock-test.png9.0 kB
https://www.jergym.cz/files/thumb/received_1144011343142751.png22.6 kB
https://www.jergym.cz/files/thumb/sachy-02.jpg18.1 kB
https://www.jergym.cz/files/thumb/img_20221220_090857-h.jpg21.7 kB
https://www.jergym.cz/files/thumb/img-20221215-wa0028-y.jpg22.3 kB
https://www.jergym.cz/files/thumb/20221212_141653-f.jpg24.7 kB
https://www.jergym.cz/files/thumb/vanocni_trhy_drazdany_2.jpg23.2 kB
https://www.jergym.cz/files/thumb/img_20221212_083229_2-i.jpg15.2 kB
https://www.jergym.cz/files/thumb/divizna-liberec-bar-v.jpg8.9 kB
https://www.jergym.cz/files/thumb/badge-1093968_1920.png17.1 kB
https://www.jergym.cz/files/thumb/do-e.png16.5 kB
https://www.jergym.cz/files/thumb/img_20221129_091530-f.jpg22.8 kB
https://www.jergym.cz/files/thumb/aaa.png17.4 kB
https://www.jergym.cz/files/thumb/relief-music-passion-hip-hop-microphone-rap-264396-m.jpg18.3 kB
https://www.jergym.cz/files/thumb/christmas-6755742_960_720_1-w.jpg7.9 kB
https://www.jergym.cz/files/thumb/prf_logo.png4.3 kB
https://www.jergym.cz/files/thumb/faf_hk-min.png4.3 kB
https://www.jergym.cz/files/thumb/liberec_logo-min.png2.3 kB
https://www.jergym.cz/files/thumb/cambridge-park-j.png5.8 kB
https://www.jergym.cz/files/thumb/kodap_logo-min.png2.7 kB
https://www.jergym.cz/files/thumb/zoo_liberec_logo-min.png5.5 kB
https://www.jergym.cz/Layout/Jergym/assets/img/footer/footer-logo-02-min.png6.2 kB
CELKEM574.3 kB

Výborně! Vaše stránka má včetně zdrojového kódu přiměřenou velikost 597.5 kB.

2 / 2

Počet požadavků: 70

Vaše stránka potřebuje k načtení více než 30 dalších HTTP požadavků. Zvažte optimalizaci její počtu.

0 / 1


Dosažené skóre:
4 / 5

Ostatní


Responsivita: Je responsivní

Výborně! Vaše stránka je responsivní a používá meta tag viewport.

1 / 1

Použití schema.org: Nepoužito

Vaše stránka nepoužívá schema.org, zvažte použití strukturovaných dat.

0 / 2

Použití Google Tag Manager: Používá se

Výborně! Vaše stránka používá GTM.

2 / 2

Odkazy na chybové stránky: Neobsahuje
Poznámka: Bylo otestováno pouze 30 náhodně vybraných interních odkazů. Vaše stránka obsahuje 75 interních odkazů.

Výborně! Vaše stránka neobsahuje odkazy na chybové stránky.

1 / 1


Dosažené skóre:
4 / 6

Výsledek SEO testu

Zobrazit protokol SEO testu Stáhnout protokol SEO testu
Dosažené skóre:
(46 / 64)

71.9 %