Výsledek SEO testu

Načtení stránky


URL adresa (v případě přesměrování cílová adresa):
https://www.jsns.cz/

Načteno:
23. 2. 2022 17:30

Status kód: 200

Výborně! Vaše URL adresa vrací úspěšný stavový HTTP kód.

1 / 1

Typ obsahu: text/html

Výborně! Vaše URL adresa vrací obsah ve formátu HTML.

1 / 1

Počet přesměrování: 1

Vaše URL adresa je 1 krát přesměrována na jinou URL! Pro SEO je lepší používat adresy bez přesměrování.

1 / 2

Protokol: https

Výborně! URL adresa používá šifrovaný HTTPS protokol.

1 / 1

Přesměrování na www: Adresa 'http://bytvobraze.cz' byla přesměrována na 'https://www.jsns.cz/'

Výborně! Verze URL adresy bez www se přesměrovává na URL adresu s www.

1 / 1

Délka URL adresy: 20 znaků

Výborně! Vaše URL adresa má přiměřenou délku.

1 / 1

Soubor robots.txt: https://www.jsns.cz/robots.txt

Výborně! Vaše stránky obsahují soubor robots.txt s vyplnénou adresou mapy stránek.

2 / 2

Sitemap: /sitemap.xml

Výborně! Vaše stránky obsahují validní XML mapu stránek.

2 / 2


Dosažené skóre:
10 / 11

Analýza obsahu


Nastavení znakové sady: utf-8

Výborně! Vaše stránka má nastavenu použitou znakovou sadu.

1 / 1

Jazyk: cs

Výborně! Vaše stránka má nastaven použitý jazyk.

1 / 1

Meta titulek: JSNS - Promítejte ve Å¡kole zdarma a legálnÄ dokumentární filmy.

Výborně! Vaše stránka má nastaven přiměřeně dlouhý titulek.

2 / 2

Meta popis: JSNS - promítejte ve Å¡kole zdarma a legálnÄ dokumentární filmy. Využívejte aktivity do hodin a zapojte se do projektů, které obohatí vaÅ¡i výuku.

Meta popis má méně než 50 znaků. Vaše stránka má nastaven meta popis, ale ten je příliš krátký.

1 / 2

Nadpis H1:
<h1></h1>

Výborně! Vaše stránka obsahuje nadpis H1.

2 / 2

Pořadí nadpisů:
     <h1>
          <h2>Promítejte ve Å¡kole zdarma a legálnÄ dokumentá…
          <h2>Festival Jeden svÄ t se vrací do kin. LetoÅ¡ní t…
          <h2>Ocitli jste se se tŠídou na distanÄ ní výuce? …
          <h2>Uvítali byste pravidelné tipy do výuky k aktuá…
               <h3>Audiovizuální výukové lekce
               <h3>Materiály k distanÄ ní výuce
               <h3>Registrujte se na festivalové Å¡kolní projekce
               <h3>4 000+ zapojených Å¡kol
               <h3>340+ filmů s výukovými materiály
               <h3>20 let zkuÅ¡eností
               <h3>Otevíráme registrace na pražské Å¡kolní proje…
               <h3>Zapojte se se svými studenty do projektu Kdo jinÃ…
               <h3>VyzkouÅ¡ejte nové interaktivní kvízy v hodinác…
               <h3>ProbÄ hlo závÄ reÄ né setkání Kdo jiný?
          <h2>1989: Z deníku Ivany A.
               <h3>Tematický okruh
               <h3>Téma
               <h3>Cíle lekce
          <h2>Zapojte se do aktivit jednotlivých projektů
               <h3>PartneÅ i a podporovatelé
               <h3>Máte dotazy? Rádi vám pomůžeme.
               <h3>PŠístup pouze pro pÅ ihlášené
               <h3>Film je pÅ ehrávaný k nekomerÄ nímu vzdÄ lávac…

Vaše stránka obsahuje více nadpisy a jsou použity ve správném pořadí.

1 / 1

Počet nadpisů: 24

Vaše stránka obsahuje více než 20 nadpisů.

0 / 1

Délka nadpisů: OK

Výborně! Vaše stránka obsahuje pouze přiměřeně dlouhé nadpisy.

1 / 1

Počet obrázků: 31

Výborně! Vaše stránka obsahuje obrázky.

1 / 1

Počet obrázků bez popisu: 4

Vaše stránka obsahuje obrázky, které nemají vyplněn popisek (atribut alt).

0 / 1

Počet odkazů:
  • Počet interních follow odkazů: 65
  • Počet interních nofollow odkazů: 0

Výborně! Vaše stránka obsahuje dostatečné množství interních follow odkazů.

2 / 2

Počet odkazů:
  • Počet externích follow odkazů: 17
  • Počet externích nofollow odkazů: 0

Výborně! Vaše stránka obsahuje dostatečné množství interních follow odkazů.

2 / 2

Počet tagů iframe: 1

Vaše stránka obsahuje tag iframe, zvažte jejich nahrazení.

0 / 1

Ikona stránky: Ikona stránky je vyplněna
Ikona

Výborně! Vaše stránka má vyplněnou ikonu stránky.

1 / 1

Ikona stránky pro Apple: Ikona stránky je vyplněna
Ikona

Výborně! Vaše stránka má vyplněnou ikonu stránky pro zařízení Apple.

2 / 2

Odstavce: V odstavcích je umístněn text o délce 1752 znaků. Délka veškerého textu na stránce je 4024 znaků.

V odstavcích je umístěno méně než polovina veškerého textu na stránce. Zvažte pro umístění textu použití odstavců.

0 / 1

Nadbytečný obsah: Stránka obsahuje obsah v komentářích: 'JS ...'.

Na stránce je v komentářích umístěn nadbytečný obsah. Zvažte odstranění tohoto nadbytečného obsahu.

0 / 1


Dosažené skóre:
17 / 23

HTML 5


Použití HTML 5: OK

Výborně! Vaše stránka používá standard HTML 5.

1 / 1

Použití záhlaví: OK

Výborně! Vaše obsahuje záhlaví.

1 / 1

Použití zápatí: OK

Výborně! Vaše obsahuje zápatí.

1 / 1

Použití navigace: OK

Výborně! Vaše obsahuje navigaci.

1 / 1

Rozdělení obsahu do sekcí: NE

Vaše stránka nemá rozdělen obsah do sekcí. Zvažte rozdělení obsahu do tagů section.

0 / 1

Zastaralé elementy: <font>

Vaše stránka obsahuje zastaralé HTML elementy. Zvažte jejich odstranění.

0 / 1


Dosažené skóre:
4 / 6

Tagy pro sociální sítě


Nastavení jazyku: -

Vaše stránka nemá správně nastaven tag s hodnotu pro jazyk stránky!

0 / 1

Nastavení typu obsahu: -

Vaše stránka nemá správně nastaven tag s hodnotu pro typ obsahu stránky!

0 / 1

Nastavení URL: -

Vaše stránka nemá správně nastaven tag s hodnotu pro URL stránky!

0 / 2

Titulek stránky: -

Vaše stránka nemá správně nastaven tag s hodnotu pro titulek stránky!

0 / 2

Popis stránky: -

Vaše stránka nemá správně nastaven tag s hodnotu pro popis stránky!

0 / 2

Nastavení titulního obrázku: https://www.jsns.cz/static/images/logo-fb.png

Výborně! Vaše stránka má správně nastaven tag pro titulní obrázek stránky.

2 / 2


Dosažené skóre:
2 / 10

Analýza klíčových slov


Počet slov na stránce: 638

Výborně! Vaše stránka obsahuje dostatečné množství slov. Na stránce je '638' slov.

2 / 2

Nejčastější slova na stránce:
lekce | nã¡s | projekce | 2022 | vyuä | jeden | ã­st | celã© | jinã½ | vzdä

Mezi nejčastějšími slovy na Vašich stránkách by se měli nacházet Vaše klíčová slova.

1 / 1

Konzistence klíčových slov:
celkový početv titulkuv popisuv nadpisech
lekce5x0x0x2x
nã¡s5x0x0x0x
projekce5x0x0x3x
20225x0x0x0x
vyuä4x0x0x0x
jeden4x0x0x2x
ã­st4x0x0x0x
celã©4x0x0x0x
jinã½4x0x0x2x
vzdä4x0x0x1x

V titulku, popisu a nadpisech máte málo klíčových zvažte jejich přidání.

0 / 0


Dosažené skóre:
3 / 3

Načítání zdrojů


Použití gzip komprese: Webový server používá gzip kompresy

Výborně! Váš server používá gzip kompresy.

1 / 1

Velikost stránky: 9.1 kB

Výborně! Vaše stránka má přiměřenou velikost.

1 / 1

Soubory k načtení:
Linkované soubory
/static/favicon/apple-touch-icon.png2.4 kB
/static/favicon/favicon-32x32.png1.2 kB
/static/favicon/favicon-16x16.png0.8 kB
/static/favicon/manifest.json0.2 kB
/static/favicon/safari-pinned-tab.svg0.8 kB
/static/favicon/favicon.ico15.1 kB
/cache-buster-1643190804/static/css/styles.min.css26.7 kB
/static/css/font-awesome.css6.4 kB
/static/css/print.css0.5 kB
Linkované soubory skriptů
/cache-buster-1637654214/static/js/scripts.min.js105.7 kB
/static/js/select2cs.js0.6 kB
/static/jwplayer-8.17.6/jwplayer.js37.2 kB
Linkované soubory obrázků
/static/images/logo.svg2.7 kB
/static/images/lng/en.png1.6 kB
/website/var/tmp/image-thumbnails/30000/31720/thumb__LecturePreviewImage/ptaci_kluk_11.jpeg17.0 kB
/static/images/icons/filmy.png1.8 kB
/website/var/tmp/image-thumbnails/20000/28472/thumb__TeaserTileImage/distancni-vyuka2.png0.9 kB
/website/var/tmp/image-thumbnails/30000/31879/thumb__TeaserTileImage/jsns_web_dlazdice_170_140px.png16.1 kB
/website/var/tmp/image-thumbnails/30000/32034/thumb__NewsPreviewImage/festival_aktualita_1_480_340xp.png18.7 kB
/website/var/tmp/image-thumbnails/30000/32020/thumb__NewsPreviewImage/kj3.jpeg25.2 kB
/website/var/tmp/image-thumbnails/30000/31923/thumb__NewsPreviewImage/interaktivni_kvizy_pb.png11.6 kB
/website/var/tmp/image-thumbnails/30000/31926/thumb__NewsPreviewImage/2021-10-17_kdo-jiny-foto-michaela-trnkova_037_mensi.jpeg38.8 kB
/website/var/tmp/image-thumbnails/10000/10279/thumb__PartnerLogo/logo-v8-small-size.png8.5 kB
/website/var/tmp/image-thumbnails/20000/29538/thumb__PartnerLogo/abakus-nf-rgb.png15.2 kB
/website/var/tmp/image-thumbnails/20000/26550/thumb__PartnerLogo/barta_senkypl_holy_jen-pro-interni-ucely_orez.png14.0 kB
/website/var/tmp/image-thumbnails/20000/24488/thumb__PartnerLogo/winkler_libor_logo_sm.png4.0 kB
/website/var/tmp/image-thumbnails/20000/25772/thumb__PartnerLogo/dvorakova_hana_male.png3.2 kB
/website/var/tmp/image-thumbnails/20000/26961/thumb__PartnerLogo/martin_hajek_male.png6.2 kB
/website/var/tmp/image-thumbnails/20000/29095/thumb__PartnerLogo/pavel_baudis_male.png3.6 kB
/website/var/tmp/image-thumbnails/20000/29097/thumb__PartnerLogo/nadace-blizksobe-logo_1.jpeg12.2 kB
/website/var/tmp/image-thumbnails/10000/10227/thumb__PartnerLogo/eu_logo_nove.jpeg11.2 kB
/website/var/tmp/image-thumbnails/20000/29201/thumb__PartnerLogo/logolink-op-ppr.jpeg11.6 kB
/website/var/tmp/image-thumbnails/20000/24278/thumb__PartnerLogo/cra.jpeg19.2 kB
/website/var/tmp/image-thumbnails/30000/31761/thumb__PartnerLogo/norway_grants.png12.5 kB
/website/var/tmp/image-thumbnails/10000/10261/thumb__PartnerLogo/sfk_logo.jpeg10.6 kB
/website/var/tmp/image-thumbnails/10000/10252/thumb__PartnerLogo/min_kultury.jpeg13.4 kB
/website/var/tmp/image-thumbnails/20000/25194/thumb__PartnerLogo/o2-chytra-skola.png14.4 kB
/website/var/tmp/image-thumbnails/10000/10246/thumb__PartnerLogo/praha.png5.3 kB
/website/var/tmp/image-thumbnails/20000/26672/thumb__PartnerLogo/nfnz.png14.1 kB
/website/var/tmp/image-thumbnails/30000/30987/thumb__PartnerLogo/bakala_found_color.png16.2 kB
/website/var/tmp/image-thumbnails/10000/10263/thumb__PartnerLogo/cznic.jpeg18.1 kB
/static/images/clovek-v-tisni.png6.9 kB
/static/images/lng/en.png1.6 kB
CELKEM553.9 kB

Výborně! Vaše stránka má včetně zdrojového kódu přiměřenou velikost 563.1 kB.

2 / 2

Počet požadavků: 43

Vaše stránka potřebuje k načtení více než 30 dalších HTTP požadavků. Zvažte optimalizaci její počtu.

0 / 1


Dosažené skóre:
4 / 5

Ostatní


Responsivita: Je responsivní

Výborně! Vaše stránka je responsivní a používá meta tag viewport.

1 / 1

Použití schema.org: Nepoužito

Vaše stránka nepoužívá schema.org, zvažte použití strukturovaných dat.

0 / 2

Použití Google Tag Manager: Používá se

Výborně! Vaše stránka používá GTM.

2 / 2

Odkazy na chybové stránky: Neobsahuje
Poznámka: Bylo otestováno pouze 30 náhodně vybraných interních odkazů. Vaše stránka obsahuje 65 interních odkazů.

Výborně! Vaše stránka neobsahuje odkazy na chybové stránky.

1 / 1


Dosažené skóre:
4 / 6

Výsledek SEO testu

Zobrazit protokol SEO testu Stáhnout protokol SEO testu
Dosažené skóre:
(44 / 64)

68.8 %

Kdo jsme a co umíme?

Jsme jedna z předních firem na poli SEO v ČR.

V oboru SEO působíme již řadu let a SEO je naší primární činností. Umíme vylepšit Vaše pozice ve vyhledávačích a tím zvýšit relevantní návštěvnost Vašeho webu. Naše cenová politika je dostupná většině, přesto zachováváme vysokou kvalitu našich služeb.

máme
11
let zkušeností
pomohli jsme
1328
klientům
právě teď máme
211
webů pod palcem
náš tým napsal již
358467
PR článků

+420 724 761 988 / info@seolight.cz

Kontaktní formulář