Výsledek SEO testu

Poslední testované URL z domény juicy-hole.net:

Načtení stránky


URL adresa (v případě přesměrování cílová adresa):
https://juicy-hole.net/

Načteno:
23. 9. 2022 09:07

Status kód: 200

Výborně! Vaše URL adresa vrací úspěšný stavový HTTP kód.

1 / 1

Typ obsahu: text/html

Výborně! Vaše URL adresa vrací obsah ve formátu HTML.

1 / 1

Počet přesměrování: 0

Výborně! URL adresa míří přímo na Váš obsah.

2 / 2

Protokol: https

Výborně! URL adresa používá šifrovaný HTTPS protokol.

1 / 1

Přesměrování: Chyba

Obě adresy 'https://juicy-hole.net/' a 'https://www.juicy-hole.net/' jsou dostupné. Jedná se o duplicitní obsah, jednu z adres přesměrujte na druhou.

0 / 1

Délka URL adresy: 23 znaků

Výborně! Vaše URL adresa má přiměřenou délku.

1 / 1

Soubor robots.txt: -

Na Vašich stránkách je nahrán soubor robots.txt, ale není v něm vyplnéna adresa mapy stránek.

1 / 2

Sitemap: -

V souboru robots.txt není vyplněna adresa mapy stránek.

0 / 2


Dosažené skóre:
7 / 11

Analýza obsahu


Nastavení znakové sady: utf-8

Výborně! Vaše stránka má nastavenu použitou znakovou sadu.

1 / 1

Jazyk: cs-CZ

Výborně! Vaše stránka má nastaven použitý jazyk.

1 / 1

Meta titulek: Juicy Hole aneb šťavnatá díra plná šťavnatých věc

Výborně! Vaše stránka má nastaven přiměřeně dlouhý titulek.

2 / 2

Meta popis: Juicy Hole aneb šťavnatá díra plná šťavnatých věcí zdarma a bez otravné reklamy!

Výborně! Vaše stránka má nastaven přiměřeně dlouhý meta popis.

2 / 2

Nadpis H1:
<h1>Juicy Hole</h1>

Výborně! Vaše stránka obsahuje nadpis H1.

2 / 2

Pořadí nadpisů:
     <h1>Juicy Hole
          <h2>Juicy Hole aneb šťavnatá díra plná šťavnatých věcí
          <h2>Aktuálně
               <h3>Filmy/Seriály
                    <h4>Pán prstenů: Prsteny moci
               <h3>Novinky na webu
                    <h4>Gay Pride galerie
                    <h4>Ostrov Sylt dovolená
                    <h4>Španělsko Calpe dovolená
                    <h4>Ostrov Helgoland
                    <h4>Jockstrap Arjen Kroos
                    <h4>Jockstrap co to je?
               <h3>Objektiv
                    <h4>Ostrov Helgoland
               <h3>Mé sprosté foto a video
                    <h4>Mé XXX video
                    <h4>Mé XXX foto
               <h3>Sexuální lexikon
                    <h4>Anální kolík
                    <h4>Hledání orgasmu
                         <h5>Jak na to
          <h2>Ukázkové foto

Vaše stránka obsahuje více nadpisy a jsou použity ve správném pořadí.

1 / 1

Počet nadpisů: 22

Vaše stránka obsahuje více než 20 nadpisů.

0 / 1

Délka nadpisů: OK

Výborně! Vaše stránka obsahuje pouze přiměřeně dlouhé nadpisy.

1 / 1

Počet obrázků: 31

Výborně! Vaše stránka obsahuje obrázky.

1 / 1

Počet obrázků bez popisu: OK

Výborně! Všechny obrázky na Vaši stránce mají vyplněn popisek (atribut alt).

1 / 1

Počet odkazů:
  • Počet interních follow odkazů: 48
  • Počet interních nofollow odkazů: 0

Výborně! Vaše stránka obsahuje dostatečné množství interních follow odkazů.

2 / 2

Počet odkazů:
  • Počet externích follow odkazů: 2
  • Počet externích nofollow odkazů: 0

Výborně! Vaše stránka obsahuje dostatečné množství interních follow odkazů.

2 / 2

Počet tagů iframe: 0

Výborně! Vaše stránka neobsahuje tag iframe.

1 / 1

Ikona stránky: Ikona stránky je vyplněna
Ikona

Výborně! Vaše stránka má vyplněnou ikonu stránky.

1 / 1

Ikona stránky pro Apple: Ikona stránky je vyplněna
Ikona

Výborně! Vaše stránka má vyplněnou ikonu stránky pro zařízení Apple.

2 / 2

Odstavce: V odstavcích je umístněn text o délce 1360 znaků. Délka veškerého textu na stránce je 2210 znaků.

Výborně! Více než polovina veškerého textu na stránce je umístěna v odstavcích.

1 / 1

Nadbytečný obsah: Stránka obsahuje obsah v komentářích: 'Start: Copyright 2022 TraceMyIP.org Service Code ( ...'.

Na stránce je v komentářích umístěn nadbytečný obsah. Zvažte odstranění tohoto nadbytečného obsahu.

0 / 1


Dosažené skóre:
21 / 23

HTML 5


Použití HTML 5: OK

Výborně! Vaše stránka používá standard HTML 5.

1 / 1

Použití záhlaví: OK

Výborně! Vaše obsahuje záhlaví.

1 / 1

Použití zápatí: NE

Vaše stránka neobsahuje zápatí. Zvažte přidání tagu footer.

0 / 1

Použití navigace: OK

Výborně! Vaše obsahuje navigaci.

1 / 1

Rozdělení obsahu do sekcí: OK

Výborně! Vaše má obsah rozdělen do sekcí.

1 / 1

Zastaralé elementy: -

Výborně! Vaše stránka neobsahuje žádné zastaralé HTML elementy.

1 / 1


Dosažené skóre:
5 / 6

Tagy pro sociální sítě


Nastavení jazyku: cs_CZ

Výborně! Vaše stránka má správně nastaven tag pro jazyk.

1 / 1

Nastavení typu obsahu: website

Výborně! Vaše stránka má správně nastaven tag pro typ obsahu stránky.

1 / 1

Nastavení URL: https://juicy-hole.net/

Výborně! Vaše stránka má správně nastaven tag pro URL stránky.

2 / 2

Titulek stránky: Juicy Hole aneb šťavnatá díra

Výborně! Vaše stránka má správně nastaven tag pro titulek stránky a titulek má přiměřenou velikost.

2 / 2

Popis stránky: Juicy Hole aneb šťavnatá díra

Vaše stránka má nastaven tag pro popis stránky, ale jeho hodnota je menší než 50 znaků. Zvažte jeho rozšíření.

1 / 2

Nastavení titulního obrázku: favImage.png

Vaše stránka má nastaven tag pro titulní obrázek stránky, ale jeho hodnota neobsahuje validní absolutní URL adresu.

1 / 2


Dosažené skóre:
8 / 10

Analýza klíčových slov


Počet slov na stránce: 344

Vaše stránka neobsahuje moc textu. Na stránce je '344' slov, zvažte přidání více textu.

1 / 2

Nejčastější slova na stránce:
foto | jockstrap | helgoland | galerie | ostrov | orgasmu | dovolená | video | severním | moři

Mezi nejčastějšími slovy na Vašich stránkách by se měli nacházet Vaše klíčová slova.

1 / 1

Konzistence klíčových slov:
celkový početv titulkuv popisuv nadpisech
foto6x0x0x3x
jockstrap6x0x0x2x
helgoland5x0x0x2x
galerie5x0x0x1x
ostrov5x0x0x3x
orgasmu4x0x0x1x
dovolená4x0x0x2x
video3x0x0x2x
severním3x0x0x0x
moři3x0x0x0x

V tabulce naleznete seznam slov, u kterých by se oplatilo zvážit jejich přidání do titulku, popisu nebo nadpisů.

0 / 0


Dosažené skóre:
2 / 3

Načítání zdrojů


Použití gzip komprese: Webový server používá gzip kompresy

Výborně! Váš server používá gzip kompresy.

1 / 1

Velikost stránky: 4.1 kB

Výborně! Vaše stránka má přiměřenou velikost.

1 / 1

Soubory k načtení:
Linkované soubory
assets/img/favicon.png2.3 kB
assets/img/apple-touch-icon.png2.3 kB
assets/css/print.css0.2 kB
vendor/bootstrap/css/bootstrap.min.css27.5 kB
vendor/bootstrap-icons/bootstrap-icons.css12.5 kB
vendor/boxicons/css/boxicons.min.css12.2 kB
vendor/glightbox/css/glightbox.min.css2.6 kB
vendor/remixicon/remixicon.css14.6 kB
vendor/swiper/swiper-bundle.min.css4.6 kB
css/style.css2.7 kB
Linkované soubory skriptů
vendor/purecounter/purecounter_vanilla.js2.4 kB
vendor/bootstrap/js/bootstrap.bundle.min.js23.1 kB
vendor/glightbox/js/glightbox.min.js15.1 kB
vendor/isotope-layout/isotope.pkgd.min.js9.8 kB
vendor/swiper/swiper-bundle.min.js39.5 kB
vendor/waypoints/noframework.waypoints.js4.3 kB
vendor/php-email-form/validate.js0.9 kB
js/main.js1.6 kB
Linkované soubory obrázků
img/1/thumb/01.jpg84.5 kB
img/1/thumb/02.jpg67.1 kB
img/1/thumb/03.jpg77.8 kB
img/1/thumb/04.jpg82.5 kB
img/1/thumb/05.jpg139.2 kB
img/1/thumb/06.jpg147.0 kB
img/1/thumb/07.jpg84.0 kB
img/1/thumb/08.jpg87.8 kB
img/1/thumb/09.jpg63.6 kB
img/1/thumb/10.jpg66.9 kB
img/1/thumb/11.jpg58.3 kB
img/1/thumb/12.jpg131.4 kB
img/1/thumb/13.jpg57.1 kB
img/1/thumb/14.jpg130.5 kB
img/1/thumb/15.jpg83.4 kB
img/1/thumb/16.jpg113.3 kB
img/1/thumb/17.jpg132.2 kB
img/1/thumb/18.jpg133.1 kB
img/1/thumb/19.jpg74.4 kB
img/1/thumb/20.jpg94.5 kB
img/1/thumb/21.jpg130.7 kB
img/1/thumb/22.jpg48.8 kB
img/1/thumb/23.jpg15.7 kB
img/1/thumb/24.jpg123.6 kB
img/1/thumb/25.jpg47.5 kB
img/1/thumb/26.jpg74.4 kB
img/1/thumb/27.jpg61.0 kB
img/1/thumb/28.jpg85.2 kB
img/1/thumb/29.jpg84.0 kB
img/1/thumb/30.jpg108.4 kB
CELKEM2 865.9 kB

Vaše stránka včetně zdrojového kódu má velikost 2 870.0 kB. Zvažte zmenšení přenášených dat nutných k zobrazení stránky.

0 / 2

Počet požadavků: 48

Vaše stránka potřebuje k načtení více než 30 dalších HTTP požadavků. Zvažte optimalizaci její počtu.

0 / 1


Dosažené skóre:
2 / 5

Ostatní


Responsivita: Je responsivní

Výborně! Vaše stránka je responsivní a používá meta tag viewport.

1 / 1

Použití schema.org: Nepoužito

Vaše stránka nepoužívá schema.org, zvažte použití strukturovaných dat.

0 / 2

Použití Google Tag Manager: Nepoužito

Vaše stránka nepoužívá GTM, zvažte jeho použití.

0 / 2

Odkazy na chybové stránky: Neobsahuje
Poznámka: Bylo otestováno pouze 30 náhodně vybraných interních odkazů. Vaše stránka obsahuje 48 interních odkazů.

Výborně! Vaše stránka neobsahuje odkazy na chybové stránky.

1 / 1


Dosažené skóre:
2 / 6

Výsledek SEO testu

Zobrazit protokol SEO testu Stáhnout protokol SEO testu
Dosažené skóre:
(47 / 64)

73.4 %

Kdo jsme a co umíme?

Jsme jedna z předních firem na poli SEO v ČR.

V oboru SEO působíme již řadu let a SEO je naší primární činností. Umíme vylepšit Vaše pozice ve vyhledávačích a tím zvýšit relevantní návštěvnost Vašeho webu. Naše cenová politika je dostupná většině, přesto zachováváme vysokou kvalitu našich služeb.

máme
12
let zkušeností
pomohli jsme
1328
klientům
právě teď máme
211
webů pod palcem
náš tým napsal již
358467
PR článků

+420 724 761 988 / info@seolight.cz

Kontaktní formulář

Načtení stránky


URL adresa (v případě přesměrování cílová adresa):
https://juicy-hole.net/

Načteno:
23. 9. 2022 09:07

Status kód: 200

Výborně! Vaše URL adresa vrací úspěšný stavový HTTP kód.

1 / 1

Typ obsahu: text/html

Výborně! Vaše URL adresa vrací obsah ve formátu HTML.

1 / 1

Počet přesměrování: 0

Výborně! URL adresa míří přímo na Váš obsah.

2 / 2

Protokol: https

Výborně! URL adresa používá šifrovaný HTTPS protokol.

1 / 1

Přesměrování: Chyba

Obě adresy 'https://juicy-hole.net/' a 'https://www.juicy-hole.net/' jsou dostupné. Jedná se o duplicitní obsah, jednu z adres přesměrujte na druhou.

0 / 1

Délka URL adresy: 23 znaků

Výborně! Vaše URL adresa má přiměřenou délku.

1 / 1

Soubor robots.txt: -

Na Vašich stránkách je nahrán soubor robots.txt, ale není v něm vyplnéna adresa mapy stránek.

1 / 2

Sitemap: -

V souboru robots.txt není vyplněna adresa mapy stránek.

0 / 2


Dosažené skóre:
7 / 11

Analýza obsahu


Nastavení znakové sady: utf-8

Výborně! Vaše stránka má nastavenu použitou znakovou sadu.

1 / 1

Jazyk: cs-CZ

Výborně! Vaše stránka má nastaven použitý jazyk.

1 / 1

Meta titulek: Juicy Hole aneb šťavnatá díra plná šťavnatých věc

Výborně! Vaše stránka má nastaven přiměřeně dlouhý titulek.

2 / 2

Meta popis: Juicy Hole aneb šťavnatá díra plná šťavnatých věcí zdarma a bez otravné reklamy!

Výborně! Vaše stránka má nastaven přiměřeně dlouhý meta popis.

2 / 2

Nadpis H1:
<h1>Juicy Hole</h1>

Výborně! Vaše stránka obsahuje nadpis H1.

2 / 2

Pořadí nadpisů:
     <h1>Juicy Hole
          <h2>Juicy Hole aneb šťavnatá díra plná šťavnatých věcí
          <h2>Aktuálně
               <h3>Filmy/Seriály
                    <h4>Pán prstenů: Prsteny moci
               <h3>Novinky na webu
                    <h4>Gay Pride galerie
                    <h4>Ostrov Sylt dovolená
                    <h4>Španělsko Calpe dovolená
                    <h4>Ostrov Helgoland
                    <h4>Jockstrap Arjen Kroos
                    <h4>Jockstrap co to je?
               <h3>Objektiv
                    <h4>Ostrov Helgoland
               <h3>Mé sprosté foto a video
                    <h4>Mé XXX video
                    <h4>Mé XXX foto
               <h3>Sexuální lexikon
                    <h4>Anální kolík
                    <h4>Hledání orgasmu
                         <h5>Jak na to
          <h2>Ukázkové foto

Vaše stránka obsahuje více nadpisy a jsou použity ve správném pořadí.

1 / 1

Počet nadpisů: 22

Vaše stránka obsahuje více než 20 nadpisů.

0 / 1

Délka nadpisů: OK

Výborně! Vaše stránka obsahuje pouze přiměřeně dlouhé nadpisy.

1 / 1

Počet obrázků: 31

Výborně! Vaše stránka obsahuje obrázky.

1 / 1

Počet obrázků bez popisu: OK

Výborně! Všechny obrázky na Vaši stránce mají vyplněn popisek (atribut alt).

1 / 1

Počet odkazů:
  • Počet interních follow odkazů: 48
  • Počet interních nofollow odkazů: 0

Výborně! Vaše stránka obsahuje dostatečné množství interních follow odkazů.

2 / 2

Počet odkazů:
  • Počet externích follow odkazů: 2
  • Počet externích nofollow odkazů: 0

Výborně! Vaše stránka obsahuje dostatečné množství interních follow odkazů.

2 / 2

Počet tagů iframe: 0

Výborně! Vaše stránka neobsahuje tag iframe.

1 / 1

Ikona stránky: Ikona stránky je vyplněna
Ikona

Výborně! Vaše stránka má vyplněnou ikonu stránky.

1 / 1

Ikona stránky pro Apple: Ikona stránky je vyplněna
Ikona

Výborně! Vaše stránka má vyplněnou ikonu stránky pro zařízení Apple.

2 / 2

Odstavce: V odstavcích je umístněn text o délce 1360 znaků. Délka veškerého textu na stránce je 2210 znaků.

Výborně! Více než polovina veškerého textu na stránce je umístěna v odstavcích.

1 / 1

Nadbytečný obsah: Stránka obsahuje obsah v komentářích: 'Start: Copyright 2022 TraceMyIP.org Service Code ( ...'.

Na stránce je v komentářích umístěn nadbytečný obsah. Zvažte odstranění tohoto nadbytečného obsahu.

0 / 1


Dosažené skóre:
21 / 23

HTML 5


Použití HTML 5: OK

Výborně! Vaše stránka používá standard HTML 5.

1 / 1

Použití záhlaví: OK

Výborně! Vaše obsahuje záhlaví.

1 / 1

Použití zápatí: NE

Vaše stránka neobsahuje zápatí. Zvažte přidání tagu footer.

0 / 1

Použití navigace: OK

Výborně! Vaše obsahuje navigaci.

1 / 1

Rozdělení obsahu do sekcí: OK

Výborně! Vaše má obsah rozdělen do sekcí.

1 / 1

Zastaralé elementy: -

Výborně! Vaše stránka neobsahuje žádné zastaralé HTML elementy.

1 / 1


Dosažené skóre:
5 / 6

Tagy pro sociální sítě


Nastavení jazyku: cs_CZ

Výborně! Vaše stránka má správně nastaven tag pro jazyk.

1 / 1

Nastavení typu obsahu: website

Výborně! Vaše stránka má správně nastaven tag pro typ obsahu stránky.

1 / 1

Nastavení URL: https://juicy-hole.net/

Výborně! Vaše stránka má správně nastaven tag pro URL stránky.

2 / 2

Titulek stránky: Juicy Hole aneb šťavnatá díra

Výborně! Vaše stránka má správně nastaven tag pro titulek stránky a titulek má přiměřenou velikost.

2 / 2

Popis stránky: Juicy Hole aneb šťavnatá díra

Vaše stránka má nastaven tag pro popis stránky, ale jeho hodnota je menší než 50 znaků. Zvažte jeho rozšíření.

1 / 2

Nastavení titulního obrázku: favImage.png

Vaše stránka má nastaven tag pro titulní obrázek stránky, ale jeho hodnota neobsahuje validní absolutní URL adresu.

1 / 2


Dosažené skóre:
8 / 10

Analýza klíčových slov


Počet slov na stránce: 344

Vaše stránka neobsahuje moc textu. Na stránce je '344' slov, zvažte přidání více textu.

1 / 2

Nejčastější slova na stránce:
foto | jockstrap | helgoland | galerie | ostrov | orgasmu | dovolená | video | severním | moři

Mezi nejčastějšími slovy na Vašich stránkách by se měli nacházet Vaše klíčová slova.

1 / 1

Konzistence klíčových slov:
celkový početv titulkuv popisuv nadpisech
foto6x0x0x3x
jockstrap6x0x0x2x
helgoland5x0x0x2x
galerie5x0x0x1x
ostrov5x0x0x3x
orgasmu4x0x0x1x
dovolená4x0x0x2x
video3x0x0x2x
severním3x0x0x0x
moři3x0x0x0x

V tabulce naleznete seznam slov, u kterých by se oplatilo zvážit jejich přidání do titulku, popisu nebo nadpisů.

0 / 0


Dosažené skóre:
2 / 3

Načítání zdrojů


Použití gzip komprese: Webový server používá gzip kompresy

Výborně! Váš server používá gzip kompresy.

1 / 1

Velikost stránky: 4.1 kB

Výborně! Vaše stránka má přiměřenou velikost.

1 / 1

Soubory k načtení:
Linkované soubory
assets/img/favicon.png2.3 kB
assets/img/apple-touch-icon.png2.3 kB
assets/css/print.css0.2 kB
vendor/bootstrap/css/bootstrap.min.css27.5 kB
vendor/bootstrap-icons/bootstrap-icons.css12.5 kB
vendor/boxicons/css/boxicons.min.css12.2 kB
vendor/glightbox/css/glightbox.min.css2.6 kB
vendor/remixicon/remixicon.css14.6 kB
vendor/swiper/swiper-bundle.min.css4.6 kB
css/style.css2.7 kB
Linkované soubory skriptů
vendor/purecounter/purecounter_vanilla.js2.4 kB
vendor/bootstrap/js/bootstrap.bundle.min.js23.1 kB
vendor/glightbox/js/glightbox.min.js15.1 kB
vendor/isotope-layout/isotope.pkgd.min.js9.8 kB
vendor/swiper/swiper-bundle.min.js39.5 kB
vendor/waypoints/noframework.waypoints.js4.3 kB
vendor/php-email-form/validate.js0.9 kB
js/main.js1.6 kB
Linkované soubory obrázků
img/1/thumb/01.jpg84.5 kB
img/1/thumb/02.jpg67.1 kB
img/1/thumb/03.jpg77.8 kB
img/1/thumb/04.jpg82.5 kB
img/1/thumb/05.jpg139.2 kB
img/1/thumb/06.jpg147.0 kB
img/1/thumb/07.jpg84.0 kB
img/1/thumb/08.jpg87.8 kB
img/1/thumb/09.jpg63.6 kB
img/1/thumb/10.jpg66.9 kB
img/1/thumb/11.jpg58.3 kB
img/1/thumb/12.jpg131.4 kB
img/1/thumb/13.jpg57.1 kB
img/1/thumb/14.jpg130.5 kB
img/1/thumb/15.jpg83.4 kB
img/1/thumb/16.jpg113.3 kB
img/1/thumb/17.jpg132.2 kB
img/1/thumb/18.jpg133.1 kB
img/1/thumb/19.jpg74.4 kB
img/1/thumb/20.jpg94.5 kB
img/1/thumb/21.jpg130.7 kB
img/1/thumb/22.jpg48.8 kB
img/1/thumb/23.jpg15.7 kB
img/1/thumb/24.jpg123.6 kB
img/1/thumb/25.jpg47.5 kB
img/1/thumb/26.jpg74.4 kB
img/1/thumb/27.jpg61.0 kB
img/1/thumb/28.jpg85.2 kB
img/1/thumb/29.jpg84.0 kB
img/1/thumb/30.jpg108.4 kB
CELKEM2 865.9 kB

Vaše stránka včetně zdrojového kódu má velikost 2 870.0 kB. Zvažte zmenšení přenášených dat nutných k zobrazení stránky.

0 / 2

Počet požadavků: 48

Vaše stránka potřebuje k načtení více než 30 dalších HTTP požadavků. Zvažte optimalizaci její počtu.

0 / 1


Dosažené skóre:
2 / 5

Ostatní


Responsivita: Je responsivní

Výborně! Vaše stránka je responsivní a používá meta tag viewport.

1 / 1

Použití schema.org: Nepoužito

Vaše stránka nepoužívá schema.org, zvažte použití strukturovaných dat.

0 / 2

Použití Google Tag Manager: Nepoužito

Vaše stránka nepoužívá GTM, zvažte jeho použití.

0 / 2

Odkazy na chybové stránky: Neobsahuje
Poznámka: Bylo otestováno pouze 30 náhodně vybraných interních odkazů. Vaše stránka obsahuje 48 interních odkazů.

Výborně! Vaše stránka neobsahuje odkazy na chybové stránky.

1 / 1


Dosažené skóre:
2 / 6

Výsledek SEO testu

Zobrazit protokol SEO testu Stáhnout protokol SEO testu
Dosažené skóre:
(47 / 64)

73.4 %