Výsledek SEO testu

Poslední testované URL z domény keytrainings.cz:

Načtení stránky


URL adresa (v případě přesměrování cílová adresa):
https://www.keytrainings.cz/

Načteno:
8. 6. 2022 10:48

Status kód: 200

Výborně! Vaše URL adresa vrací úspěšný stavový HTTP kód.

1 / 1

Typ obsahu: text/html

Výborně! Vaše URL adresa vrací obsah ve formátu HTML.

1 / 1

Počet přesměrování: 1

Vaše URL adresa je 1 krát přesměrována na jinou URL! Pro SEO je lepší používat adresy bez přesměrování.

1 / 2

Protokol: https

Výborně! URL adresa používá šifrovaný HTTPS protokol.

1 / 1

Přesměrování na www: Adresa 'https://keytrainings.cz' byla přesměrována na 'https://www.keytrainings.cz/'

Výborně! Verze URL adresy bez www se přesměrovává na URL adresu s www.

1 / 1

Délka URL adresy: 28 znaků

Výborně! Vaše URL adresa má přiměřenou délku.

1 / 1

Soubor robots.txt: -

Na Vašich stránkách je nahrán soubor robots.txt, ale není v něm vyplnéna adresa mapy stránek.

1 / 2

Sitemap: -

V souboru robots.txt není vyplněna adresa mapy stránek.

0 / 2


Dosažené skóre:
7 / 11

Analýza obsahu


Nastavení znakové sady: utf-8

Výborně! Vaše stránka má nastavenu použitou znakovou sadu.

1 / 1

Jazyk: cs

Výborně! Vaše stránka má nastaven použitý jazyk.

1 / 1

Meta titulek: KEY Trainings - Váš partner ve svÄ tÄ IT vzdÄ lávání

Výborně! Vaše stránka má nastaven přiměřeně dlouhý titulek.

2 / 2

Meta popis: VzdÄ lávání je životní cesta k úspÄ chu. Vyberte si u nás kurzy IT nebo soft skills.

Meta popis má méně než 50 znaků. Vaše stránka má nastaven meta popis, ale ten je příliš krátký.

1 / 2

Nadpis H1: -

Vaše stránka neobsahuje nadpis úrovně H1!

0 / 2

Pořadí nadpisů:
               <h3>Chcete kurz na míru pro vaÅ¡i firmu?
          <h2>ProÄ s námi
          <h2>Vybrané kurzy
          <h2>Aktuality
               <h3>Novinky ze svÄ ta IT
               <h3>PotÅ ebujete poradit?
               <h3>NejnovÄ jší informace a videa pro Vás
               <h3>VÅ¡e o nákupu
               <h3>Další informace

Nadpisy na Vaši stránce nejsou ve správném pořadí!

0 / 1

Počet nadpisů: 9

Výborně! Vaše stránka obsahuje přiměřené množství nadpisů.

1 / 1

Délka nadpisů: OK

Výborně! Vaše stránka obsahuje pouze přiměřeně dlouhé nadpisy.

1 / 1

Počet obrázků: 63

Výborně! Vaše stránka obsahuje obrázky.

1 / 1

Počet obrázků bez popisu: 4

Vaše stránka obsahuje obrázky, které nemají vyplněn popisek (atribut alt).

0 / 1

Počet odkazů:
  • Počet interních follow odkazů: 153
  • Počet interních nofollow odkazů: 0

Výborně! Vaše stránka obsahuje dostatečné množství interních follow odkazů.

2 / 2

Počet odkazů:
  • Počet externích follow odkazů: 5
  • Počet externích nofollow odkazů: 0

Výborně! Vaše stránka obsahuje dostatečné množství interních follow odkazů.

2 / 2

Počet tagů iframe: 1

Vaše stránka obsahuje tag iframe, zvažte jejich nahrazení.

0 / 1

Ikona stránky: Ikona stránky je vyplněna
Ikona

Výborně! Vaše stránka má vyplněnou ikonu stránky.

1 / 1

Ikona stránky pro Apple: Ikona stránky je vyplněna
Ikona

Výborně! Vaše stránka má vyplněnou ikonu stránky pro zařízení Apple.

2 / 2

Odstavce: V odstavcích je umístněn text o délce 728 znaků. Délka veškerého textu na stránce je 7667 znaků.

V odstavcích je umístěno méně než polovina veškerého textu na stránce. Zvažte pro umístění textu použití odstavců.

0 / 1

Nadbytečný obsah: Stránka obsahuje obsah v komentářích: 'End Google Tag Manager (noscript) ...'.

Na stránce je v komentářích umístěn nadbytečný obsah. Zvažte odstranění tohoto nadbytečného obsahu.

0 / 1


Dosažené skóre:
15 / 23

HTML 5


Použití HTML 5: OK

Výborně! Vaše stránka používá standard HTML 5.

1 / 1

Použití záhlaví: OK

Výborně! Vaše obsahuje záhlaví.

1 / 1

Použití zápatí: OK

Výborně! Vaše obsahuje zápatí.

1 / 1

Použití navigace: OK

Výborně! Vaše obsahuje navigaci.

1 / 1

Rozdělení obsahu do sekcí: NE

Vaše stránka nemá rozdělen obsah do sekcí. Zvažte rozdělení obsahu do tagů section.

0 / 1

Zastaralé elementy: -

Výborně! Vaše stránka neobsahuje žádné zastaralé HTML elementy.

1 / 1


Dosažené skóre:
5 / 6

Tagy pro sociální sítě


Nastavení jazyku: -

Vaše stránka nemá správně nastaven tag s hodnotu pro jazyk stránky!

0 / 1

Nastavení typu obsahu: website

Výborně! Vaše stránka má správně nastaven tag pro typ obsahu stránky.

1 / 1

Nastavení URL: http://www.keytrainings.cz/

Výborně! Vaše stránka má správně nastaven tag pro URL stránky.

2 / 2

Titulek stránky: KEY Trainings - Váš partner ve svÄ tÄ IT vzdÄ lávání

Výborně! Vaše stránka má správně nastaven tag pro titulek stránky a titulek má přiměřenou velikost.

2 / 2

Popis stránky: VzdÄ lávání je životní cesta k úspÄ chu. Vyberte si u nás kurzy IT nebo soft skills.

Výborně! Vaše stránka má správně nastaven tag pro popis stránky a titulek má přiměřenou velikost.

2 / 2

Nastavení titulního obrázku: http://keytrainings.cz/image-cache/db-public/seos_1_og-image_n-vrh-bez-n-zvu-2.png_967x414-q100.png?1614679263

Vaše stránka má nastaven tag pro titulní obrázek stránky, ale ten není dostupný přes šifrovaný HTTPS protokol. Zvažte umístění obrázku na šifrovanou adresu.

0 / 2


Dosažené skóre:
7 / 10

Analýza klíčových slov


Počet slov na stránce: 1236

Výborně! Vaše stránka obsahuje dostatečné množství slov. Na stránce je '1236' slov.

2 / 2

Nejčastější slova na stránce:
ebna | kurzu | 2022 | kurz | virtuã¡lnã­ | microsoft | zabbix | termã­n | roveå | astnã­kå¯m

Mezi nejčastějšími slovy na Vašich stránkách by se měli nacházet Vaše klíčová slova.

1 / 1

Konzistence klíčových slov:
celkový početv titulkuv popisuv nadpisech
ebna16x0x0x0x
kurzu16x0x0x0x
202215x0x0x0x
kurz11x0x0x1x
virtuã¡lnã­10x0x0x0x
microsoft9x0x0x0x
zabbix9x0x0x0x
termã­n8x0x0x0x
roveå8x0x0x0x
astnã­kå¯m8x0x0x0x

V titulku, popisu a nadpisech máte málo klíčových zvažte jejich přidání.

0 / 0


Dosažené skóre:
3 / 3

Načítání zdrojů


Použití gzip komprese: Webový server používá gzip kompresy

Výborně! Váš server používá gzip kompresy.

1 / 1

Velikost stránky: 13.3 kB

Výborně! Vaše stránka má přiměřenou velikost.

1 / 1

Soubory k načtení:
Linkované soubory
/favicons/apple-touch-icon.png2.7 kB
/favicons/favicon-32x32.png0.7 kB
/favicons/favicon-16x16.png0.5 kB
/favicons/site.webmanifest0.5 kB
/favicons/safari-pinned-tab.svg1.1 kB
/favicons/favicon.ico7.4 kB
/css/style.css?165044426941.3 kB
Linkované soubory skriptů
/js/jquery-3.5.1.min.js?163765777531.3 kB
/js/app.js?164145587416.0 kB
/js/ajax.js?16376577751.5 kB
/js/newsletter.js?16376577751.0 kB
/js/basket.js?16402553992.1 kB
/js/ares.js?16418072550.9 kB
Linkované soubory obrázků
/images/logo-full-cs.svg?16376577756.4 kB
/images/flag-cz.svg?16236583281.3 kB
/images/flag-en.svg?16236583281.4 kB
/images/flag-cz.svg?16236583281.3 kB
/images/flag-en.svg?16236583281.4 kB
/image-cache/db-public/slide-translations_55_image_l-to-pln-slev-1380-x-420-px-3-.jpg_1380x420.jpg?1654590361126.8 kB
/image-cache/db-public/slide-translations_55_image-small_l-to-pln-slev-320-x-380-px-.jpg_320x380.jpg?165459036142.9 kB
/image-cache/db-public/slide-translations_53_image_banner-pc-1380-420-px-.jpg_1380x420.jpg?1648655315121.6 kB
/image-cache/db-public/slide-translations_53_image-small_banner-pc-1380-420-px-.jpg_1380x420.jpg?1648655315121.6 kB
/image-cache/db-public/slide-translations_51_image_ekologie-1380-420-px-.png_1380x420-q100.png?1645785787407.5 kB
/image-cache/db-public/slide-translations_51_image-small_ekol.png_320x380-q100.png?1645785787134.6 kB
/image-cache/db-public/slide-translations_49_image_web-slider-1380-420-px-.png_1380x420-q100.png?1645784877252.9 kB
/image-cache/db-public/slide-translations_49_image-small_web-slider-mobil-320-380-px-.png_320x380-q100.png?1645784877102.2 kB
/image-cache/db-public/slide-translations_47_image_anoweb-slider-1380-x-420-px-.png_1380x420-q100.png?1643015245317.7 kB
/image-cache/db-public/slide-translations_47_image-small_mobil.png_335x370-q100.png?1643015245118.0 kB
/image-cache/db-public/slide-translations_43_image_anoweb-slider-1380-x-420-px-4-.png_1380x420-q100.png?1641208796605.6 kB
/image-cache/db-public/slide-translations_43_image-small_mobil-4-.png_335x370-q100.png?1641200933205.1 kB
/image-cache/db-public/slide-translations_39_image_yes-web-slider-1380-x-420-px-2-.png_1380x420-q100.png?1637222699642.9 kB
/image-cache/db-public/slide-translations_39_image-small_mobil-1-.png_335x370-q100.png?1637222699189.3 kB
/images/ico-team.svg?16504442690.8 kB
/images/ico-book.svg?16504442690.8 kB
/images/ico-team.svg?16504442690.8 kB
/images/ico-bulb.svg?16504442690.7 kB
/images/ico-personal.svg?16504442690.9 kB
/images/ico-check.svg?16236583280.4 kB
/images/flag-cz.svg?16236583281.3 kB
/images/ico-clock.svg?16236583280.4 kB
/images/ico-ticket.svg?16236583280.5 kB
/images/ico-course-online.svg?16504442691.8 kB
/images/flag-cz.svg?16236583281.3 kB
/images/ico-clock.svg?16236583280.4 kB
/images/ico-ticket.svg?16236583280.5 kB
/images/ico-course-online.svg?16504442691.8 kB
/images/flag-en.svg?16236583281.4 kB
/images/ico-clock.svg?16236583280.4 kB
/images/ico-ticket.svg?16236583280.5 kB
/images/ico-course-online.svg?16504442691.8 kB
/images/flag-cz.svg?16236583281.3 kB
/images/ico-clock.svg?16236583280.4 kB
/images/ico-ticket.svg?16236583280.5 kB
/images/ico-course-online.svg?16504442691.8 kB
/images/flag-cz.svg?16236583281.3 kB
/images/ico-clock.svg?16236583280.4 kB
/images/ico-ticket.svg?16236583280.5 kB
/images/ico-course-online.svg?16504442691.8 kB
/images/flag-cz.svg?16236583281.3 kB
/images/ico-clock.svg?16236583280.4 kB
/images/ico-ticket.svg?16236583280.5 kB
/images/ico-course-classroom.svg?16236583280.9 kB
/images/flag-cz.svg?16236583281.3 kB
/images/ico-clock.svg?16236583280.4 kB
/images/ico-ticket.svg?16236583280.5 kB
/images/ico-course-classroom.svg?16236583280.9 kB
/images/flag-cz.svg?16236583281.3 kB
/images/ico-clock.svg?16236583280.4 kB
/images/ico-ticket.svg?16236583280.5 kB
/images/ico-course-classroom.svg?16236583280.9 kB
/image-cache/db-public/news_49_preview-image_l-to-pln-slev-1200-1200-px-.jpg_1200x1200.jpg?1654590362468.7 kB
/image-cache/db-public/news_48_preview-image_sustainability.jpg_940x788.jpg?1645524882132.0 kB
/image-cache/db-public/news_44_preview-image_1200x445-2.png_5001x1855-q100.png?1644920112767.5 kB
/images/ico-envelope.svg?16504442690.5 kB
/images/izon-logo.svg?16504442690.7 kB
/images/backtop.svg?16236583280.4 kB
CELKEM4 910.4 kB

Vaše stránka včetně zdrojového kódu má velikost 4 923.7 kB. Zvažte zmenšení přenášených dat nutných k zobrazení stránky.

0 / 2

Počet požadavků: 76

Vaše stránka potřebuje k načtení více než 30 dalších HTTP požadavků. Zvažte optimalizaci její počtu.

0 / 1


Dosažené skóre:
2 / 5

Ostatní


Responsivita: Je responsivní

Výborně! Vaše stránka je responsivní a používá meta tag viewport.

1 / 1

Použití schema.org: Nepoužito

Vaše stránka nepoužívá schema.org, zvažte použití strukturovaných dat.

0 / 2

Použití Google Tag Manager: Používá se

Výborně! Vaše stránka používá GTM.

2 / 2

Odkazy na chybové stránky: Neobsahuje
Poznámka: Bylo otestováno pouze 30 náhodně vybraných interních odkazů. Vaše stránka obsahuje 153 interních odkazů.

Výborně! Vaše stránka neobsahuje odkazy na chybové stránky.

1 / 1


Dosažené skóre:
4 / 6

Výsledek SEO testu

Zobrazit protokol SEO testu Stáhnout protokol SEO testu
Dosažené skóre:
(43 / 64)

67.2 %

Kdo jsme a co umíme?

Jsme jedna z předních firem na poli SEO v ČR.

V oboru SEO působíme již řadu let a SEO je naší primární činností. Umíme vylepšit Vaše pozice ve vyhledávačích a tím zvýšit relevantní návštěvnost Vašeho webu. Naše cenová politika je dostupná většině, přesto zachováváme vysokou kvalitu našich služeb.

máme
12
let zkušeností
pomohli jsme
1328
klientům
právě teď máme
211
webů pod palcem
náš tým napsal již
358467
PR článků

+420 724 761 988 / info@seolight.cz

Kontaktní formulář

Načtení stránky


URL adresa (v případě přesměrování cílová adresa):
https://www.keytrainings.cz/

Načteno:
8. 6. 2022 10:48

Status kód: 200

Výborně! Vaše URL adresa vrací úspěšný stavový HTTP kód.

1 / 1

Typ obsahu: text/html

Výborně! Vaše URL adresa vrací obsah ve formátu HTML.

1 / 1

Počet přesměrování: 1

Vaše URL adresa je 1 krát přesměrována na jinou URL! Pro SEO je lepší používat adresy bez přesměrování.

1 / 2

Protokol: https

Výborně! URL adresa používá šifrovaný HTTPS protokol.

1 / 1

Přesměrování na www: Adresa 'https://keytrainings.cz' byla přesměrována na 'https://www.keytrainings.cz/'

Výborně! Verze URL adresy bez www se přesměrovává na URL adresu s www.

1 / 1

Délka URL adresy: 28 znaků

Výborně! Vaše URL adresa má přiměřenou délku.

1 / 1

Soubor robots.txt: -

Na Vašich stránkách je nahrán soubor robots.txt, ale není v něm vyplnéna adresa mapy stránek.

1 / 2

Sitemap: -

V souboru robots.txt není vyplněna adresa mapy stránek.

0 / 2


Dosažené skóre:
7 / 11

Analýza obsahu


Nastavení znakové sady: utf-8

Výborně! Vaše stránka má nastavenu použitou znakovou sadu.

1 / 1

Jazyk: cs

Výborně! Vaše stránka má nastaven použitý jazyk.

1 / 1

Meta titulek: KEY Trainings - Váš partner ve svÄ tÄ IT vzdÄ lávání

Výborně! Vaše stránka má nastaven přiměřeně dlouhý titulek.

2 / 2

Meta popis: VzdÄ lávání je životní cesta k úspÄ chu. Vyberte si u nás kurzy IT nebo soft skills.

Meta popis má méně než 50 znaků. Vaše stránka má nastaven meta popis, ale ten je příliš krátký.

1 / 2

Nadpis H1: -

Vaše stránka neobsahuje nadpis úrovně H1!

0 / 2

Pořadí nadpisů:
               <h3>Chcete kurz na míru pro vaÅ¡i firmu?
          <h2>ProÄ s námi
          <h2>Vybrané kurzy
          <h2>Aktuality
               <h3>Novinky ze svÄ ta IT
               <h3>PotÅ ebujete poradit?
               <h3>NejnovÄ jší informace a videa pro Vás
               <h3>VÅ¡e o nákupu
               <h3>Další informace

Nadpisy na Vaši stránce nejsou ve správném pořadí!

0 / 1

Počet nadpisů: 9

Výborně! Vaše stránka obsahuje přiměřené množství nadpisů.

1 / 1

Délka nadpisů: OK

Výborně! Vaše stránka obsahuje pouze přiměřeně dlouhé nadpisy.

1 / 1

Počet obrázků: 63

Výborně! Vaše stránka obsahuje obrázky.

1 / 1

Počet obrázků bez popisu: 4

Vaše stránka obsahuje obrázky, které nemají vyplněn popisek (atribut alt).

0 / 1

Počet odkazů:
  • Počet interních follow odkazů: 153
  • Počet interních nofollow odkazů: 0

Výborně! Vaše stránka obsahuje dostatečné množství interních follow odkazů.

2 / 2

Počet odkazů:
  • Počet externích follow odkazů: 5
  • Počet externích nofollow odkazů: 0

Výborně! Vaše stránka obsahuje dostatečné množství interních follow odkazů.

2 / 2

Počet tagů iframe: 1

Vaše stránka obsahuje tag iframe, zvažte jejich nahrazení.

0 / 1

Ikona stránky: Ikona stránky je vyplněna
Ikona

Výborně! Vaše stránka má vyplněnou ikonu stránky.

1 / 1

Ikona stránky pro Apple: Ikona stránky je vyplněna
Ikona

Výborně! Vaše stránka má vyplněnou ikonu stránky pro zařízení Apple.

2 / 2

Odstavce: V odstavcích je umístněn text o délce 728 znaků. Délka veškerého textu na stránce je 7667 znaků.

V odstavcích je umístěno méně než polovina veškerého textu na stránce. Zvažte pro umístění textu použití odstavců.

0 / 1

Nadbytečný obsah: Stránka obsahuje obsah v komentářích: 'End Google Tag Manager (noscript) ...'.

Na stránce je v komentářích umístěn nadbytečný obsah. Zvažte odstranění tohoto nadbytečného obsahu.

0 / 1


Dosažené skóre:
15 / 23

HTML 5


Použití HTML 5: OK

Výborně! Vaše stránka používá standard HTML 5.

1 / 1

Použití záhlaví: OK

Výborně! Vaše obsahuje záhlaví.

1 / 1

Použití zápatí: OK

Výborně! Vaše obsahuje zápatí.

1 / 1

Použití navigace: OK

Výborně! Vaše obsahuje navigaci.

1 / 1

Rozdělení obsahu do sekcí: NE

Vaše stránka nemá rozdělen obsah do sekcí. Zvažte rozdělení obsahu do tagů section.

0 / 1

Zastaralé elementy: -

Výborně! Vaše stránka neobsahuje žádné zastaralé HTML elementy.

1 / 1


Dosažené skóre:
5 / 6

Tagy pro sociální sítě


Nastavení jazyku: -

Vaše stránka nemá správně nastaven tag s hodnotu pro jazyk stránky!

0 / 1

Nastavení typu obsahu: website

Výborně! Vaše stránka má správně nastaven tag pro typ obsahu stránky.

1 / 1

Nastavení URL: http://www.keytrainings.cz/

Výborně! Vaše stránka má správně nastaven tag pro URL stránky.

2 / 2

Titulek stránky: KEY Trainings - Váš partner ve svÄ tÄ IT vzdÄ lávání

Výborně! Vaše stránka má správně nastaven tag pro titulek stránky a titulek má přiměřenou velikost.

2 / 2

Popis stránky: VzdÄ lávání je životní cesta k úspÄ chu. Vyberte si u nás kurzy IT nebo soft skills.

Výborně! Vaše stránka má správně nastaven tag pro popis stránky a titulek má přiměřenou velikost.

2 / 2

Nastavení titulního obrázku: http://keytrainings.cz/image-cache/db-public/seos_1_og-image_n-vrh-bez-n-zvu-2.png_967x414-q100.png?1614679263

Vaše stránka má nastaven tag pro titulní obrázek stránky, ale ten není dostupný přes šifrovaný HTTPS protokol. Zvažte umístění obrázku na šifrovanou adresu.

0 / 2


Dosažené skóre:
7 / 10

Analýza klíčových slov


Počet slov na stránce: 1236

Výborně! Vaše stránka obsahuje dostatečné množství slov. Na stránce je '1236' slov.

2 / 2

Nejčastější slova na stránce:
ebna | kurzu | 2022 | kurz | virtuã¡lnã­ | microsoft | zabbix | termã­n | roveå | astnã­kå¯m

Mezi nejčastějšími slovy na Vašich stránkách by se měli nacházet Vaše klíčová slova.

1 / 1

Konzistence klíčových slov:
celkový početv titulkuv popisuv nadpisech
ebna16x0x0x0x
kurzu16x0x0x0x
202215x0x0x0x
kurz11x0x0x1x
virtuã¡lnã­10x0x0x0x
microsoft9x0x0x0x
zabbix9x0x0x0x
termã­n8x0x0x0x
roveå8x0x0x0x
astnã­kå¯m8x0x0x0x

V titulku, popisu a nadpisech máte málo klíčových zvažte jejich přidání.

0 / 0


Dosažené skóre:
3 / 3

Načítání zdrojů


Použití gzip komprese: Webový server používá gzip kompresy

Výborně! Váš server používá gzip kompresy.

1 / 1

Velikost stránky: 13.3 kB

Výborně! Vaše stránka má přiměřenou velikost.

1 / 1

Soubory k načtení:
Linkované soubory
/favicons/apple-touch-icon.png2.7 kB
/favicons/favicon-32x32.png0.7 kB
/favicons/favicon-16x16.png0.5 kB
/favicons/site.webmanifest0.5 kB
/favicons/safari-pinned-tab.svg1.1 kB
/favicons/favicon.ico7.4 kB
/css/style.css?165044426941.3 kB
Linkované soubory skriptů
/js/jquery-3.5.1.min.js?163765777531.3 kB
/js/app.js?164145587416.0 kB
/js/ajax.js?16376577751.5 kB
/js/newsletter.js?16376577751.0 kB
/js/basket.js?16402553992.1 kB
/js/ares.js?16418072550.9 kB
Linkované soubory obrázků
/images/logo-full-cs.svg?16376577756.4 kB
/images/flag-cz.svg?16236583281.3 kB
/images/flag-en.svg?16236583281.4 kB
/images/flag-cz.svg?16236583281.3 kB
/images/flag-en.svg?16236583281.4 kB
/image-cache/db-public/slide-translations_55_image_l-to-pln-slev-1380-x-420-px-3-.jpg_1380x420.jpg?1654590361126.8 kB
/image-cache/db-public/slide-translations_55_image-small_l-to-pln-slev-320-x-380-px-.jpg_320x380.jpg?165459036142.9 kB
/image-cache/db-public/slide-translations_53_image_banner-pc-1380-420-px-.jpg_1380x420.jpg?1648655315121.6 kB
/image-cache/db-public/slide-translations_53_image-small_banner-pc-1380-420-px-.jpg_1380x420.jpg?1648655315121.6 kB
/image-cache/db-public/slide-translations_51_image_ekologie-1380-420-px-.png_1380x420-q100.png?1645785787407.5 kB
/image-cache/db-public/slide-translations_51_image-small_ekol.png_320x380-q100.png?1645785787134.6 kB
/image-cache/db-public/slide-translations_49_image_web-slider-1380-420-px-.png_1380x420-q100.png?1645784877252.9 kB
/image-cache/db-public/slide-translations_49_image-small_web-slider-mobil-320-380-px-.png_320x380-q100.png?1645784877102.2 kB
/image-cache/db-public/slide-translations_47_image_anoweb-slider-1380-x-420-px-.png_1380x420-q100.png?1643015245317.7 kB
/image-cache/db-public/slide-translations_47_image-small_mobil.png_335x370-q100.png?1643015245118.0 kB
/image-cache/db-public/slide-translations_43_image_anoweb-slider-1380-x-420-px-4-.png_1380x420-q100.png?1641208796605.6 kB
/image-cache/db-public/slide-translations_43_image-small_mobil-4-.png_335x370-q100.png?1641200933205.1 kB
/image-cache/db-public/slide-translations_39_image_yes-web-slider-1380-x-420-px-2-.png_1380x420-q100.png?1637222699642.9 kB
/image-cache/db-public/slide-translations_39_image-small_mobil-1-.png_335x370-q100.png?1637222699189.3 kB
/images/ico-team.svg?16504442690.8 kB
/images/ico-book.svg?16504442690.8 kB
/images/ico-team.svg?16504442690.8 kB
/images/ico-bulb.svg?16504442690.7 kB
/images/ico-personal.svg?16504442690.9 kB
/images/ico-check.svg?16236583280.4 kB
/images/flag-cz.svg?16236583281.3 kB
/images/ico-clock.svg?16236583280.4 kB
/images/ico-ticket.svg?16236583280.5 kB
/images/ico-course-online.svg?16504442691.8 kB
/images/flag-cz.svg?16236583281.3 kB
/images/ico-clock.svg?16236583280.4 kB
/images/ico-ticket.svg?16236583280.5 kB
/images/ico-course-online.svg?16504442691.8 kB
/images/flag-en.svg?16236583281.4 kB
/images/ico-clock.svg?16236583280.4 kB
/images/ico-ticket.svg?16236583280.5 kB
/images/ico-course-online.svg?16504442691.8 kB
/images/flag-cz.svg?16236583281.3 kB
/images/ico-clock.svg?16236583280.4 kB
/images/ico-ticket.svg?16236583280.5 kB
/images/ico-course-online.svg?16504442691.8 kB
/images/flag-cz.svg?16236583281.3 kB
/images/ico-clock.svg?16236583280.4 kB
/images/ico-ticket.svg?16236583280.5 kB
/images/ico-course-online.svg?16504442691.8 kB
/images/flag-cz.svg?16236583281.3 kB
/images/ico-clock.svg?16236583280.4 kB
/images/ico-ticket.svg?16236583280.5 kB
/images/ico-course-classroom.svg?16236583280.9 kB
/images/flag-cz.svg?16236583281.3 kB
/images/ico-clock.svg?16236583280.4 kB
/images/ico-ticket.svg?16236583280.5 kB
/images/ico-course-classroom.svg?16236583280.9 kB
/images/flag-cz.svg?16236583281.3 kB
/images/ico-clock.svg?16236583280.4 kB
/images/ico-ticket.svg?16236583280.5 kB
/images/ico-course-classroom.svg?16236583280.9 kB
/image-cache/db-public/news_49_preview-image_l-to-pln-slev-1200-1200-px-.jpg_1200x1200.jpg?1654590362468.7 kB
/image-cache/db-public/news_48_preview-image_sustainability.jpg_940x788.jpg?1645524882132.0 kB
/image-cache/db-public/news_44_preview-image_1200x445-2.png_5001x1855-q100.png?1644920112767.5 kB
/images/ico-envelope.svg?16504442690.5 kB
/images/izon-logo.svg?16504442690.7 kB
/images/backtop.svg?16236583280.4 kB
CELKEM4 910.4 kB

Vaše stránka včetně zdrojového kódu má velikost 4 923.7 kB. Zvažte zmenšení přenášených dat nutných k zobrazení stránky.

0 / 2

Počet požadavků: 76

Vaše stránka potřebuje k načtení více než 30 dalších HTTP požadavků. Zvažte optimalizaci její počtu.

0 / 1


Dosažené skóre:
2 / 5

Ostatní


Responsivita: Je responsivní

Výborně! Vaše stránka je responsivní a používá meta tag viewport.

1 / 1

Použití schema.org: Nepoužito

Vaše stránka nepoužívá schema.org, zvažte použití strukturovaných dat.

0 / 2

Použití Google Tag Manager: Používá se

Výborně! Vaše stránka používá GTM.

2 / 2

Odkazy na chybové stránky: Neobsahuje
Poznámka: Bylo otestováno pouze 30 náhodně vybraných interních odkazů. Vaše stránka obsahuje 153 interních odkazů.

Výborně! Vaše stránka neobsahuje odkazy na chybové stránky.

1 / 1


Dosažené skóre:
4 / 6

Výsledek SEO testu

Zobrazit protokol SEO testu Stáhnout protokol SEO testu
Dosažené skóre:
(43 / 64)

67.2 %