Výsledek SEO testu

Poslední testované URL z domény maldrev.cz:

Načtení stránky


URL adresa (v případě přesměrování cílová adresa):
https://maldrev.cz/

Načteno:
17. 2. 2022 04:46

Status kód: 200

Výborně! Vaše URL adresa vrací úspěšný stavový HTTP kód.

1 / 1

Typ obsahu: text/html

Výborně! Vaše URL adresa vrací obsah ve formátu HTML.

1 / 1

Počet přesměrování: 0

Výborně! URL adresa míří přímo na Váš obsah.

2 / 2

Protokol: https

Výborně! URL adresa používá šifrovaný HTTPS protokol.

1 / 1

Přesměrování na www: Adresa 'https://maldrev.cz' byla přesměrována na 'https://maldrev.cz/'

Verze URL adresy bez www se nepřesměrovává na URL adresu s www.

0 / 1

Délka URL adresy: 19 znaků

Výborně! Vaše URL adresa má přiměřenou délku.

1 / 1

Soubor robots.txt: - [HTTP 404]

Na Vašich stránkách není nahrán soubor robots.txt.

0 / 2

Sitemap: -

V souboru robots.txt není vyplněna adresa mapy stránek.

0 / 2


Dosažené skóre:
6 / 11

Analýza obsahu


Nastavení znakové sady: utf-8

Výborně! Vaše stránka má nastavenu použitou znakovou sadu.

1 / 1

Jazyk: cs

Výborně! Vaše stránka má nastaven použitý jazyk.

1 / 1

Meta titulek: MALDREV - Stavebnictví

Výborně! Vaše stránka má nastaven přiměřeně dlouhý titulek.

2 / 2

Meta popis: MALDREV - stavebnictví

Meta popis má méně než 50 znaků. Vaše stránka má nastaven meta popis, ale ten je příliš krátký.

1 / 2

Nadpis H1:
<h1>Stavebnictví</h1>
<h1>Stavebnictví</h1>

Vaše stránka obsahuje více nadpisů úrovně H1. Pro SEO je nejlepší, když stránka obsahuje právě jeden nadpis úrovně H1.

1 / 2

Pořadí nadpisů:
     <h1>Stavebnictví
     <h1>Stavebnictví
          <h2>Co nabízíme
                    <h4>Stavebnictví
                    <h4>Truhlářství
                    <h4>Zemní práce a autodoprava
                    <h4>Od roku 1999
               <h3>POJĎME SPOLEČNĚ VYBUDOVAT NĚCO SKVĚLÉHO!
                    <h4>391
                    <h4>1302
                    <h4>24
                    <h4>21
          <h2>Co Vám můžeme nabídnout
                         <h5>Průmyslové objekty
                         <h5>Rodinné domy
                         <h5>Komerční výstavba
                         <h5>Truhlárna
                         <h5>Inženýrské stavby
                         <h5>Zemní práce a autodoprava
          <h2>Nedávné projekty, na které jsme hrdí
               <h3>Rekonstrukce mostu
               <h3>Rodinný dům
               <h3>Hala
               <h3>Lesní penzion
               <h3>Muzeum slivovice
               <h3>Degustační bar
          <h2>Vedení společnosti
                    <h4>Lubomír Mainuš
                    <h4>Pavel Mainuš
                    <h4>Filip Pechtor
          <h2>Rádi se s Vámi setkáme
                    <h4>MALDREV s.r.o.
                    <h4>Rychlé odkazy
                    <h4>Kontaktujte nás

Nadpisy na Vaši stránce nejsou ve správném pořadí!

0 / 1

Počet nadpisů: 34

Vaše stránka obsahuje více než 20 nadpisů.

0 / 1

Délka nadpisů: OK

Výborně! Vaše stránka obsahuje pouze přiměřeně dlouhé nadpisy.

1 / 1

Počet obrázků: 21

Výborně! Vaše stránka obsahuje obrázky.

1 / 1

Počet obrázků bez popisu: OK

Výborně! Všechny obrázky na Vaši stránce mají vyplněn popisek (atribut alt).

1 / 1

Počet odkazů:
  • Počet interních follow odkazů: 30
  • Počet interních nofollow odkazů: 0

Výborně! Vaše stránka obsahuje dostatečné množství interních follow odkazů.

2 / 2

Počet odkazů:
  • Počet externích follow odkazů: 4
  • Počet externích nofollow odkazů: 0

Výborně! Vaše stránka obsahuje dostatečné množství interních follow odkazů.

2 / 2

Počet tagů iframe: 0

Výborně! Vaše stránka neobsahuje tag iframe.

1 / 1

Ikona stránky: Ikona stránky je vyplněna
Ikona

Výborně! Vaše stránka má vyplněnou ikonu stránky.

1 / 1

Ikona stránky pro Apple: -

Vaše stránka nemá vyplněnou ikonu stránky pro zařízení Apple.

0 / 2

Odstavce: V odstavcích je umístněn text o délce 3287 znaků. Délka veškerého textu na stránce je 4246 znaků.

Výborně! Více než polovina veškerého textu na stránce je umístěna v odstavcích.

1 / 1

Nadbytečný obsah: Stránka obsahuje obsah v komentářích: 'Toucheffects Custom Library ...'.

Na stránce je v komentářích umístěn nadbytečný obsah. Zvažte odstranění tohoto nadbytečného obsahu.

0 / 1


Dosažené skóre:
16 / 23

HTML 5


Použití HTML 5: OK

Výborně! Vaše stránka používá standard HTML 5.

1 / 1

Použití záhlaví: OK

Výborně! Vaše obsahuje záhlaví.

1 / 1

Použití zápatí: OK

Výborně! Vaše obsahuje zápatí.

1 / 1

Použití navigace: OK

Výborně! Vaše obsahuje navigaci.

1 / 1

Rozdělení obsahu do sekcí: NE

Vaše stránka nemá rozdělen obsah do sekcí. Zvažte rozdělení obsahu do tagů section.

0 / 1

Zastaralé elementy: -

Výborně! Vaše stránka neobsahuje žádné zastaralé HTML elementy.

1 / 1


Dosažené skóre:
5 / 6

Tagy pro sociální sítě


Nastavení jazyku: -

Vaše stránka nemá správně nastaven tag s hodnotu pro jazyk stránky!

0 / 1

Nastavení typu obsahu: -

Vaše stránka nemá správně nastaven tag s hodnotu pro typ obsahu stránky!

0 / 1

Nastavení URL: -

Vaše stránka nemá správně nastaven tag s hodnotu pro URL stránky!

0 / 2

Titulek stránky: -

Vaše stránka nemá správně nastaven tag s hodnotu pro titulek stránky!

0 / 2

Popis stránky: -

Vaše stránka nemá správně nastaven tag s hodnotu pro popis stránky!

0 / 2

Nastavení titulního obrázku: -

Vaše stránka nemá správně nastaven tag s hodnotu pro titulní obrázek stránky!

0 / 2


Dosažené skóre:
0 / 10

Analýza klíčových slov


Počet slov na stránce: 589

Výborně! Vaše stránka obsahuje dostatečné množství slov. Na stránce je '589' slov.

2 / 2

Nejčastější slova na stránce:
práce | společnosti | vybavení | informací | zemní | služby | truhlářství | rekonstrukce | společnost | maldrev

Mezi nejčastějšími slovy na Vašich stránkách by se měli nacházet Vaše klíčová slova.

1 / 1

Konzistence klíčových slov:
celkový početv titulkuv popisuv nadpisech
práce8x0x0x2x
společnosti8x0x0x1x
vybavení6x0x0x0x
informací6x0x0x0x
zemní6x0x0x2x
služby5x0x0x0x
truhlářství5x0x0x1x
rekonstrukce5x0x0x1x
společnost4x0x0x0x
maldrev4x1x1x1x

V titulku, popisu a nadpisech máte málo klíčových zvažte jejich přidání.

0 / 0


Dosažené skóre:
3 / 3

Načítání zdrojů


Použití gzip komprese: Webový server používá gzip kompresy

Výborně! Váš server používá gzip kompresy.

1 / 1

Velikost stránky: 8.3 kB

Výborně! Vaše stránka má přiměřenou velikost.

1 / 1

Soubory k načtení:
Linkované soubory
images/favicon.png0.8 kB
css/bootstrap.min.css31.5 kB
css/owl.theme.default.min.css0.8 kB
css/owl.carousel.min.css1.5 kB
css/main.css21.7 kB
css/slick.css1.7 kB
css/fontawesome.min.css13.8 kB
css/jquery.fancybox.css1.9 kB
css/magnific-popup.css2.4 kB
Linkované soubory skriptů
js/jquery-3.4.1.min.js36.1 kB
js/main.js3.2 kB
js/bootstrap.min.js19.3 kB
js/slick.min.js9.8 kB
js/jquery.fancybox.pack.js10.0 kB
js/jquery.magnific-popup.min.js8.6 kB
js/waypoints.min.js5.1 kB
js/jquery.counterup.min.js1.4 kB
js/owl.carousel.min.js14.1 kB
js/typed.min.js4.3 kB
js/modernizr.custom.js4.4 kB
js/toucheffects.js1.2 kB
js/modernizr.custom.js4.4 kB
js/toucheffects.js1.2 kB
Linkované soubory obrázků
images/logo.png109.5 kB
images/content/flaticon-services/017-hammer.svg2.8 kB
images/content/flaticon-services/015-paint-roller.svg1.6 kB
images/content/flaticon-services/021-driller.svg3.0 kB
images/content/flaticon-contact/007-house.svg2.1 kB
images/content/flaticon-services/001-wrench.svg5.8 kB
images/content/flaticon-services/004-traffic-cone.svg1.4 kB
images/content/flaticon-services/005-circular-saw.svg2.7 kB
images/content/flaticon-services/011-blower.svg3.9 kB
images/content/flaticon-services/005-circular-saw.svg2.7 kB
images/content/flaticon-services/006-solder.svg2.5 kB
images/content/flaticon-services/011-blower.svg3.9 kB
images/content/flaticon-services/016-paint-brush.svg2.0 kB
images/content/flaticon-services/022-cutter.svg2.4 kB
images/content/flaticon-services/027-clamp.svg1.8 kB
images/content/projects/1.jpg210.0 kB
images/content/projects/2.jpg137.3 kB
images/content/projects/3.jpg68.7 kB
images/content/projects/4.jpg753.7 kB
images/content/projects/5.jpg414.3 kB
images/content/projects/6.jpg151.6 kB
CELKEM2 082.9 kB

Výborně! Vaše stránka má včetně zdrojového kódu přiměřenou velikost 2 091.2 kB.

2 / 2

Počet požadavků: 44

Vaše stránka potřebuje k načtení více než 30 dalších HTTP požadavků. Zvažte optimalizaci její počtu.

0 / 1


Dosažené skóre:
4 / 5

Ostatní


Responsivita: Je responsivní

Výborně! Vaše stránka je responsivní a používá meta tag viewport.

1 / 1

Použití schema.org: Nepoužito

Vaše stránka nepoužívá schema.org, zvažte použití strukturovaných dat.

0 / 2

Použití Google Tag Manager: Nepoužito

Vaše stránka nepoužívá GTM, zvažte jeho použití.

0 / 2

Odkazy na chybové stránky: Neobsahuje

Výborně! Vaše stránka neobsahuje odkazy na chybové stránky.

1 / 1


Dosažené skóre:
2 / 6

Výsledek SEO testu

Zobrazit protokol SEO testu Stáhnout protokol SEO testu
Dosažené skóre:
(36 / 64)

56.3 %

Kdo jsme a co umíme?

Jsme jedna z předních firem na poli SEO v ČR.

V oboru SEO působíme již řadu let a SEO je naší primární činností. Umíme vylepšit Vaše pozice ve vyhledávačích a tím zvýšit relevantní návštěvnost Vašeho webu. Naše cenová politika je dostupná většině, přesto zachováváme vysokou kvalitu našich služeb.

máme
13
let zkušeností
pomohli jsme
1328
klientům
právě teď máme
211
webů pod palcem
náš tým napsal již
358467
PR článků

+420 724 761 988 / info@seolight.cz

Kontaktní formulář

Načtení stránky


URL adresa (v případě přesměrování cílová adresa):
https://maldrev.cz/

Načteno:
17. 2. 2022 04:46

Status kód: 200

Výborně! Vaše URL adresa vrací úspěšný stavový HTTP kód.

1 / 1

Typ obsahu: text/html

Výborně! Vaše URL adresa vrací obsah ve formátu HTML.

1 / 1

Počet přesměrování: 0

Výborně! URL adresa míří přímo na Váš obsah.

2 / 2

Protokol: https

Výborně! URL adresa používá šifrovaný HTTPS protokol.

1 / 1

Přesměrování na www: Adresa 'https://maldrev.cz' byla přesměrována na 'https://maldrev.cz/'

Verze URL adresy bez www se nepřesměrovává na URL adresu s www.

0 / 1

Délka URL adresy: 19 znaků

Výborně! Vaše URL adresa má přiměřenou délku.

1 / 1

Soubor robots.txt: - [HTTP 404]

Na Vašich stránkách není nahrán soubor robots.txt.

0 / 2

Sitemap: -

V souboru robots.txt není vyplněna adresa mapy stránek.

0 / 2


Dosažené skóre:
6 / 11

Analýza obsahu


Nastavení znakové sady: utf-8

Výborně! Vaše stránka má nastavenu použitou znakovou sadu.

1 / 1

Jazyk: cs

Výborně! Vaše stránka má nastaven použitý jazyk.

1 / 1

Meta titulek: MALDREV - Stavebnictví

Výborně! Vaše stránka má nastaven přiměřeně dlouhý titulek.

2 / 2

Meta popis: MALDREV - stavebnictví

Meta popis má méně než 50 znaků. Vaše stránka má nastaven meta popis, ale ten je příliš krátký.

1 / 2

Nadpis H1:
<h1>Stavebnictví</h1>
<h1>Stavebnictví</h1>

Vaše stránka obsahuje více nadpisů úrovně H1. Pro SEO je nejlepší, když stránka obsahuje právě jeden nadpis úrovně H1.

1 / 2

Pořadí nadpisů:
     <h1>Stavebnictví
     <h1>Stavebnictví
          <h2>Co nabízíme
                    <h4>Stavebnictví
                    <h4>Truhlářství
                    <h4>Zemní práce a autodoprava
                    <h4>Od roku 1999
               <h3>POJĎME SPOLEČNĚ VYBUDOVAT NĚCO SKVĚLÉHO!
                    <h4>391
                    <h4>1302
                    <h4>24
                    <h4>21
          <h2>Co Vám můžeme nabídnout
                         <h5>Průmyslové objekty
                         <h5>Rodinné domy
                         <h5>Komerční výstavba
                         <h5>Truhlárna
                         <h5>Inženýrské stavby
                         <h5>Zemní práce a autodoprava
          <h2>Nedávné projekty, na které jsme hrdí
               <h3>Rekonstrukce mostu
               <h3>Rodinný dům
               <h3>Hala
               <h3>Lesní penzion
               <h3>Muzeum slivovice
               <h3>Degustační bar
          <h2>Vedení společnosti
                    <h4>Lubomír Mainuš
                    <h4>Pavel Mainuš
                    <h4>Filip Pechtor
          <h2>Rádi se s Vámi setkáme
                    <h4>MALDREV s.r.o.
                    <h4>Rychlé odkazy
                    <h4>Kontaktujte nás

Nadpisy na Vaši stránce nejsou ve správném pořadí!

0 / 1

Počet nadpisů: 34

Vaše stránka obsahuje více než 20 nadpisů.

0 / 1

Délka nadpisů: OK

Výborně! Vaše stránka obsahuje pouze přiměřeně dlouhé nadpisy.

1 / 1

Počet obrázků: 21

Výborně! Vaše stránka obsahuje obrázky.

1 / 1

Počet obrázků bez popisu: OK

Výborně! Všechny obrázky na Vaši stránce mají vyplněn popisek (atribut alt).

1 / 1

Počet odkazů:
  • Počet interních follow odkazů: 30
  • Počet interních nofollow odkazů: 0

Výborně! Vaše stránka obsahuje dostatečné množství interních follow odkazů.

2 / 2

Počet odkazů:
  • Počet externích follow odkazů: 4
  • Počet externích nofollow odkazů: 0

Výborně! Vaše stránka obsahuje dostatečné množství interních follow odkazů.

2 / 2

Počet tagů iframe: 0

Výborně! Vaše stránka neobsahuje tag iframe.

1 / 1

Ikona stránky: Ikona stránky je vyplněna
Ikona

Výborně! Vaše stránka má vyplněnou ikonu stránky.

1 / 1

Ikona stránky pro Apple: -

Vaše stránka nemá vyplněnou ikonu stránky pro zařízení Apple.

0 / 2

Odstavce: V odstavcích je umístněn text o délce 3287 znaků. Délka veškerého textu na stránce je 4246 znaků.

Výborně! Více než polovina veškerého textu na stránce je umístěna v odstavcích.

1 / 1

Nadbytečný obsah: Stránka obsahuje obsah v komentářích: 'Toucheffects Custom Library ...'.

Na stránce je v komentářích umístěn nadbytečný obsah. Zvažte odstranění tohoto nadbytečného obsahu.

0 / 1


Dosažené skóre:
16 / 23

HTML 5


Použití HTML 5: OK

Výborně! Vaše stránka používá standard HTML 5.

1 / 1

Použití záhlaví: OK

Výborně! Vaše obsahuje záhlaví.

1 / 1

Použití zápatí: OK

Výborně! Vaše obsahuje zápatí.

1 / 1

Použití navigace: OK

Výborně! Vaše obsahuje navigaci.

1 / 1

Rozdělení obsahu do sekcí: NE

Vaše stránka nemá rozdělen obsah do sekcí. Zvažte rozdělení obsahu do tagů section.

0 / 1

Zastaralé elementy: -

Výborně! Vaše stránka neobsahuje žádné zastaralé HTML elementy.

1 / 1


Dosažené skóre:
5 / 6

Tagy pro sociální sítě


Nastavení jazyku: -

Vaše stránka nemá správně nastaven tag s hodnotu pro jazyk stránky!

0 / 1

Nastavení typu obsahu: -

Vaše stránka nemá správně nastaven tag s hodnotu pro typ obsahu stránky!

0 / 1

Nastavení URL: -

Vaše stránka nemá správně nastaven tag s hodnotu pro URL stránky!

0 / 2

Titulek stránky: -

Vaše stránka nemá správně nastaven tag s hodnotu pro titulek stránky!

0 / 2

Popis stránky: -

Vaše stránka nemá správně nastaven tag s hodnotu pro popis stránky!

0 / 2

Nastavení titulního obrázku: -

Vaše stránka nemá správně nastaven tag s hodnotu pro titulní obrázek stránky!

0 / 2


Dosažené skóre:
0 / 10

Analýza klíčových slov


Počet slov na stránce: 589

Výborně! Vaše stránka obsahuje dostatečné množství slov. Na stránce je '589' slov.

2 / 2

Nejčastější slova na stránce:
práce | společnosti | vybavení | informací | zemní | služby | truhlářství | rekonstrukce | společnost | maldrev

Mezi nejčastějšími slovy na Vašich stránkách by se měli nacházet Vaše klíčová slova.

1 / 1

Konzistence klíčových slov:
celkový početv titulkuv popisuv nadpisech
práce8x0x0x2x
společnosti8x0x0x1x
vybavení6x0x0x0x
informací6x0x0x0x
zemní6x0x0x2x
služby5x0x0x0x
truhlářství5x0x0x1x
rekonstrukce5x0x0x1x
společnost4x0x0x0x
maldrev4x1x1x1x

V titulku, popisu a nadpisech máte málo klíčových zvažte jejich přidání.

0 / 0


Dosažené skóre:
3 / 3

Načítání zdrojů


Použití gzip komprese: Webový server používá gzip kompresy

Výborně! Váš server používá gzip kompresy.

1 / 1

Velikost stránky: 8.3 kB

Výborně! Vaše stránka má přiměřenou velikost.

1 / 1

Soubory k načtení:
Linkované soubory
images/favicon.png0.8 kB
css/bootstrap.min.css31.5 kB
css/owl.theme.default.min.css0.8 kB
css/owl.carousel.min.css1.5 kB
css/main.css21.7 kB
css/slick.css1.7 kB
css/fontawesome.min.css13.8 kB
css/jquery.fancybox.css1.9 kB
css/magnific-popup.css2.4 kB
Linkované soubory skriptů
js/jquery-3.4.1.min.js36.1 kB
js/main.js3.2 kB
js/bootstrap.min.js19.3 kB
js/slick.min.js9.8 kB
js/jquery.fancybox.pack.js10.0 kB
js/jquery.magnific-popup.min.js8.6 kB
js/waypoints.min.js5.1 kB
js/jquery.counterup.min.js1.4 kB
js/owl.carousel.min.js14.1 kB
js/typed.min.js4.3 kB
js/modernizr.custom.js4.4 kB
js/toucheffects.js1.2 kB
js/modernizr.custom.js4.4 kB
js/toucheffects.js1.2 kB
Linkované soubory obrázků
images/logo.png109.5 kB
images/content/flaticon-services/017-hammer.svg2.8 kB
images/content/flaticon-services/015-paint-roller.svg1.6 kB
images/content/flaticon-services/021-driller.svg3.0 kB
images/content/flaticon-contact/007-house.svg2.1 kB
images/content/flaticon-services/001-wrench.svg5.8 kB
images/content/flaticon-services/004-traffic-cone.svg1.4 kB
images/content/flaticon-services/005-circular-saw.svg2.7 kB
images/content/flaticon-services/011-blower.svg3.9 kB
images/content/flaticon-services/005-circular-saw.svg2.7 kB
images/content/flaticon-services/006-solder.svg2.5 kB
images/content/flaticon-services/011-blower.svg3.9 kB
images/content/flaticon-services/016-paint-brush.svg2.0 kB
images/content/flaticon-services/022-cutter.svg2.4 kB
images/content/flaticon-services/027-clamp.svg1.8 kB
images/content/projects/1.jpg210.0 kB
images/content/projects/2.jpg137.3 kB
images/content/projects/3.jpg68.7 kB
images/content/projects/4.jpg753.7 kB
images/content/projects/5.jpg414.3 kB
images/content/projects/6.jpg151.6 kB
CELKEM2 082.9 kB

Výborně! Vaše stránka má včetně zdrojového kódu přiměřenou velikost 2 091.2 kB.

2 / 2

Počet požadavků: 44

Vaše stránka potřebuje k načtení více než 30 dalších HTTP požadavků. Zvažte optimalizaci její počtu.

0 / 1


Dosažené skóre:
4 / 5

Ostatní


Responsivita: Je responsivní

Výborně! Vaše stránka je responsivní a používá meta tag viewport.

1 / 1

Použití schema.org: Nepoužito

Vaše stránka nepoužívá schema.org, zvažte použití strukturovaných dat.

0 / 2

Použití Google Tag Manager: Nepoužito

Vaše stránka nepoužívá GTM, zvažte jeho použití.

0 / 2

Odkazy na chybové stránky: Neobsahuje

Výborně! Vaše stránka neobsahuje odkazy na chybové stránky.

1 / 1


Dosažené skóre:
2 / 6

Výsledek SEO testu

Zobrazit protokol SEO testu Stáhnout protokol SEO testu
Dosažené skóre:
(36 / 64)

56.3 %