Výsledek SEO testu

Poslední testované URL z domény novotna-ak.cz:

Načtení stránky


URL adresa (v případě přesměrování cílová adresa):
https://novotna-ak.cz/

Načteno:
28. 4. 2022 16:47

Status kód: 200

Výborně! Vaše URL adresa vrací úspěšný stavový HTTP kód.

1 / 1

Typ obsahu: text/html

Výborně! Vaše URL adresa vrací obsah ve formátu HTML.

1 / 1

Počet přesměrování: 0

Výborně! URL adresa míří přímo na Váš obsah.

2 / 2

Protokol: https

Výborně! URL adresa používá šifrovaný HTTPS protokol.

1 / 1

Přesměrování na www: Adresa 'https://novotna-ak.cz' byla přesměrována na 'https://novotna-ak.cz/'

Verze URL adresy bez www se nepřesměrovává na URL adresu s www.

0 / 1

Délka URL adresy: 22 znaků

Výborně! Vaše URL adresa má přiměřenou délku.

1 / 1

Soubor robots.txt: -

Na Vašich stránkách je nahrán soubor robots.txt, ale není v něm vyplnéna adresa mapy stránek.

1 / 2

Sitemap: -

V souboru robots.txt není vyplněna adresa mapy stránek.

0 / 2


Dosažené skóre:
7 / 11

Analýza obsahu


Nastavení znakové sady: utf-8

Výborně! Vaše stránka má nastavenu použitou znakovou sadu.

1 / 1

Jazyk: cs

Výborně! Vaše stránka má nastaven použitý jazyk.

1 / 1

Meta titulek: Eva Novotná - Advokátní kancelář

Výborně! Vaše stránka má nastaven přiměřeně dlouhý titulek.

2 / 2

Meta popis: Advokátní kancelář Eva Novotná Jindřichův Hradec

Meta popis má méně než 50 znaků. Vaše stránka má nastaven meta popis, ale ten je příliš krátký.

1 / 2

Nadpis H1:
<h1>Mgr. EVA NOVOTNÁ</h1>

Výborně! Vaše stránka obsahuje nadpis H1.

2 / 2

Pořadí nadpisů:
                         <h5>Advokátní kancelář
     <h1>Mgr. EVA NOVOTNÁ
                              <h6>Kdo jsme
               <h3>O kanceláři
                              <h6>Jako kancelář nabízíme tyto
               <h3>Služby
                    <h4>Občanské právo
                    <h4>Rodinné právo
                    <h4>Pracovní právo
                    <h4>Obchodní právo
                    <h4>Insolvenční právo
                    <h4>Trestní a přestupkové právo
                              <h6>S jakýmkoliv přáním či dotazem nás neváhejte
               <h3>Kontaktovat
                    <h4>Odeslat zprávu

Nadpisy na Vaši stránce nejsou ve správném pořadí!

0 / 1

Počet nadpisů: 15

Výborně! Vaše stránka obsahuje přiměřené množství nadpisů.

1 / 1

Délka nadpisů: OK

Výborně! Vaše stránka obsahuje pouze přiměřeně dlouhé nadpisy.

1 / 1

Počet obrázků: 16

Výborně! Vaše stránka obsahuje obrázky.

1 / 1

Počet obrázků bez popisu: OK

Výborně! Všechny obrázky na Vaši stránce mají vyplněn popisek (atribut alt).

1 / 1

Počet odkazů:
  • Počet interních follow odkazů: 7
  • Počet interních nofollow odkazů: 0

Výborně! Vaše stránka obsahuje dostatečné množství interních follow odkazů.

2 / 2

Počet odkazů:
  • Počet externích follow odkazů: 0
  • Počet externích nofollow odkazů: 0

Vaše stránka neobsahuje žádné externí odkazy, zvažte přidání více externích odkazů.

0 / 2

Počet tagů iframe: 1

Vaše stránka obsahuje tag iframe, zvažte jejich nahrazení.

0 / 1

Ikona stránky: Ikona stránky je vyplněna
Ikona

Výborně! Vaše stránka má vyplněnou ikonu stránky.

1 / 1

Ikona stránky pro Apple: Ikona stránky je vyplněna
Ikona

Výborně! Vaše stránka má vyplněnou ikonu stránky pro zařízení Apple.

2 / 2

Odstavce: V odstavcích je umístněn text o délce 1563 znaků. Délka veškerého textu na stránce je 1874 znaků.

Výborně! Více než polovina veškerého textu na stránce je umístěna v odstavcích.

1 / 1

Nadbytečný obsah: Stránka obsahuje obsah v komentářích: 'footer ...'.

Na stránce je v komentářích umístěn nadbytečný obsah. Zvažte odstranění tohoto nadbytečného obsahu.

0 / 1


Dosažené skóre:
17 / 23

HTML 5


Použití HTML 5: OK

Výborně! Vaše stránka používá standard HTML 5.

1 / 1

Použití záhlaví: OK

Výborně! Vaše obsahuje záhlaví.

1 / 1

Použití zápatí: OK

Výborně! Vaše obsahuje zápatí.

1 / 1

Použití navigace: OK

Výborně! Vaše obsahuje navigaci.

1 / 1

Rozdělení obsahu do sekcí: OK

Výborně! Vaše má obsah rozdělen do sekcí.

1 / 1

Zastaralé elementy: -

Výborně! Vaše stránka neobsahuje žádné zastaralé HTML elementy.

1 / 1


Dosažené skóre:
6 / 6

Tagy pro sociální sítě


Nastavení jazyku: -

Vaše stránka nemá správně nastaven tag s hodnotu pro jazyk stránky!

0 / 1

Nastavení typu obsahu: -

Vaše stránka nemá správně nastaven tag s hodnotu pro typ obsahu stránky!

0 / 1

Nastavení URL: https://www.novotna-ak.cz

Výborně! Vaše stránka má správně nastaven tag pro URL stránky.

2 / 2

Titulek stránky: The Rock

Výborně! Vaše stránka má správně nastaven tag pro titulek stránky a titulek má přiměřenou velikost.

2 / 2

Popis stránky: -

Vaše stránka nemá správně nastaven tag s hodnotu pro popis stránky!

0 / 2

Nastavení titulního obrázku: https://www.novotna-ak.cz/img/logo.png

Výborně! Vaše stránka má správně nastaven tag pro titulní obrázek stránky.

2 / 2


Dosažené skóre:
6 / 10

Analýza klíčových slov


Počet slov na stránce: 243

Vaše stránka neobsahuje moc textu. Na stránce je '243' slov, zvažte přidání více textu.

1 / 2

Nejčastější slova na stránce:
poradenství | právo | zastupování | právní | řízení | služby | novotná | před | práva | oblasti

Mezi nejčastějšími slovy na Vašich stránkách by se měli nacházet Vaše klíčová slova.

1 / 1

Konzistence klíčových slov:
celkový početv titulkuv popisuv nadpisech
poradenství7x0x0x0x
právo7x0x0x6x
zastupování6x0x0x0x
právní5x0x0x0x
řízení5x0x0x0x
služby4x0x0x1x
novotná3x1x1x1x
před3x0x0x0x
práva3x0x0x0x
oblasti3x0x0x0x

V titulku, popisu a nadpisech máte málo klíčových zvažte jejich přidání.

0 / 0


Dosažené skóre:
2 / 3

Načítání zdrojů


Použití gzip komprese: Webový server nepoužívá gzip kompresy

Zvažte použití gzip komprese na webovém serveru.

0 / 1

Velikost stránky: 20.2 kB

Výborně! Vaše stránka má přiměřenou velikost.

1 / 1

Soubory k načtení:
Linkované soubory
apple-touch-icon.png2.4 kB
favicon-32x32.png1.8 kB
favicon-16x16.png1.1 kB
site.webmanifest0.4 kB
safari-pinned-tab.svg5.5 kB
css/bootstrap.min.css140.9 kB
css/animate.css56.0 kB
css/normalize.css7.3 kB
css/style.css?428.2 kB
css/owl.carousel.min.css3.3 kB
css/owl.theme.default.min.css1.0 kB
css/magnific-popup.css7.0 kB
Linkované soubory skriptů
js/vendor/modernizr.js15.3 kB
js/jquery-1.12.4.min.js97.2 kB
js/vendor/bootstrap.min.js51.0 kB
js/vendor/popper.min.js19.2 kB
js/vendor/plugin.js120.6 kB
js/contact.js3.2 kB
js/main.js2.7 kB
Linkované soubory obrázků
img/logo.png11.3 kB
img/about-img.jpg155.6 kB
img/mover/icon/service-obcanske-pravo.png2.5 kB
img/mover/icon/service-obcanske-pravo-hv.png2.5 kB
img/mover/icon/service-rodinne-pravo.png2.9 kB
img/mover/icon/service-rodinne-pravo-hv.png2.8 kB
img/mover/icon/service-pracovni-pravo.png3.9 kB
img/mover/icon/service-pracovni-pravo-hv.png3.4 kB
img/mover/icon/service-obchodni-pravo.png4.2 kB
img/mover/icon/service-obchodni-pravo-hv.png3.9 kB
img/mover/icon/service-insolvencni-pravo.png3.7 kB
img/mover/icon/service-insolvencni-pravo-hv.png3.5 kB
img/mover/icon/service-trestni-pravo.png4.3 kB
img/mover/icon/service-trestni-pravo-hv.png3.9 kB
img/icon/contact-icon-place.png2.5 kB
img/icon/contact-icon-mail-phone.png2.5 kB
CELKEM777.5 kB

Výborně! Vaše stránka má včetně zdrojového kódu přiměřenou velikost 797.7 kB.

2 / 2

Počet požadavků: 35

Vaše stránka potřebuje k načtení více než 30 dalších HTTP požadavků. Zvažte optimalizaci její počtu.

0 / 1


Dosažené skóre:
3 / 5

Ostatní


Responsivita: Je responsivní

Výborně! Vaše stránka je responsivní a používá meta tag viewport.

1 / 1

Použití schema.org: Nepoužito

Vaše stránka nepoužívá schema.org, zvažte použití strukturovaných dat.

0 / 2

Použití Google Tag Manager: Používá se

Výborně! Vaše stránka používá GTM.

2 / 2

Odkazy na chybové stránky: Neobsahuje

Výborně! Vaše stránka neobsahuje odkazy na chybové stránky.

1 / 1


Dosažené skóre:
4 / 6

Výsledek SEO testu

Zobrazit protokol SEO testu Stáhnout protokol SEO testu
Dosažené skóre:
(45 / 64)

70.3 %

Kdo jsme a co umíme?

Jsme jedna z předních firem na poli SEO v ČR.

V oboru SEO působíme již řadu let a SEO je naší primární činností. Umíme vylepšit Vaše pozice ve vyhledávačích a tím zvýšit relevantní návštěvnost Vašeho webu. Naše cenová politika je dostupná většině, přesto zachováváme vysokou kvalitu našich služeb.

máme
13
let zkušeností
pomohli jsme
1328
klientům
právě teď máme
211
webů pod palcem
náš tým napsal již
358467
PR článků

+420 724 761 988 / info@seolight.cz

Kontaktní formulář

Načtení stránky


URL adresa (v případě přesměrování cílová adresa):
https://novotna-ak.cz/

Načteno:
28. 4. 2022 16:47

Status kód: 200

Výborně! Vaše URL adresa vrací úspěšný stavový HTTP kód.

1 / 1

Typ obsahu: text/html

Výborně! Vaše URL adresa vrací obsah ve formátu HTML.

1 / 1

Počet přesměrování: 0

Výborně! URL adresa míří přímo na Váš obsah.

2 / 2

Protokol: https

Výborně! URL adresa používá šifrovaný HTTPS protokol.

1 / 1

Přesměrování na www: Adresa 'https://novotna-ak.cz' byla přesměrována na 'https://novotna-ak.cz/'

Verze URL adresy bez www se nepřesměrovává na URL adresu s www.

0 / 1

Délka URL adresy: 22 znaků

Výborně! Vaše URL adresa má přiměřenou délku.

1 / 1

Soubor robots.txt: -

Na Vašich stránkách je nahrán soubor robots.txt, ale není v něm vyplnéna adresa mapy stránek.

1 / 2

Sitemap: -

V souboru robots.txt není vyplněna adresa mapy stránek.

0 / 2


Dosažené skóre:
7 / 11

Analýza obsahu


Nastavení znakové sady: utf-8

Výborně! Vaše stránka má nastavenu použitou znakovou sadu.

1 / 1

Jazyk: cs

Výborně! Vaše stránka má nastaven použitý jazyk.

1 / 1

Meta titulek: Eva Novotná - Advokátní kancelář

Výborně! Vaše stránka má nastaven přiměřeně dlouhý titulek.

2 / 2

Meta popis: Advokátní kancelář Eva Novotná Jindřichův Hradec

Meta popis má méně než 50 znaků. Vaše stránka má nastaven meta popis, ale ten je příliš krátký.

1 / 2

Nadpis H1:
<h1>Mgr. EVA NOVOTNÁ</h1>

Výborně! Vaše stránka obsahuje nadpis H1.

2 / 2

Pořadí nadpisů:
                         <h5>Advokátní kancelář
     <h1>Mgr. EVA NOVOTNÁ
                              <h6>Kdo jsme
               <h3>O kanceláři
                              <h6>Jako kancelář nabízíme tyto
               <h3>Služby
                    <h4>Občanské právo
                    <h4>Rodinné právo
                    <h4>Pracovní právo
                    <h4>Obchodní právo
                    <h4>Insolvenční právo
                    <h4>Trestní a přestupkové právo
                              <h6>S jakýmkoliv přáním či dotazem nás neváhejte
               <h3>Kontaktovat
                    <h4>Odeslat zprávu

Nadpisy na Vaši stránce nejsou ve správném pořadí!

0 / 1

Počet nadpisů: 15

Výborně! Vaše stránka obsahuje přiměřené množství nadpisů.

1 / 1

Délka nadpisů: OK

Výborně! Vaše stránka obsahuje pouze přiměřeně dlouhé nadpisy.

1 / 1

Počet obrázků: 16

Výborně! Vaše stránka obsahuje obrázky.

1 / 1

Počet obrázků bez popisu: OK

Výborně! Všechny obrázky na Vaši stránce mají vyplněn popisek (atribut alt).

1 / 1

Počet odkazů:
  • Počet interních follow odkazů: 7
  • Počet interních nofollow odkazů: 0

Výborně! Vaše stránka obsahuje dostatečné množství interních follow odkazů.

2 / 2

Počet odkazů:
  • Počet externích follow odkazů: 0
  • Počet externích nofollow odkazů: 0

Vaše stránka neobsahuje žádné externí odkazy, zvažte přidání více externích odkazů.

0 / 2

Počet tagů iframe: 1

Vaše stránka obsahuje tag iframe, zvažte jejich nahrazení.

0 / 1

Ikona stránky: Ikona stránky je vyplněna
Ikona

Výborně! Vaše stránka má vyplněnou ikonu stránky.

1 / 1

Ikona stránky pro Apple: Ikona stránky je vyplněna
Ikona

Výborně! Vaše stránka má vyplněnou ikonu stránky pro zařízení Apple.

2 / 2

Odstavce: V odstavcích je umístněn text o délce 1563 znaků. Délka veškerého textu na stránce je 1874 znaků.

Výborně! Více než polovina veškerého textu na stránce je umístěna v odstavcích.

1 / 1

Nadbytečný obsah: Stránka obsahuje obsah v komentářích: 'footer ...'.

Na stránce je v komentářích umístěn nadbytečný obsah. Zvažte odstranění tohoto nadbytečného obsahu.

0 / 1


Dosažené skóre:
17 / 23

HTML 5


Použití HTML 5: OK

Výborně! Vaše stránka používá standard HTML 5.

1 / 1

Použití záhlaví: OK

Výborně! Vaše obsahuje záhlaví.

1 / 1

Použití zápatí: OK

Výborně! Vaše obsahuje zápatí.

1 / 1

Použití navigace: OK

Výborně! Vaše obsahuje navigaci.

1 / 1

Rozdělení obsahu do sekcí: OK

Výborně! Vaše má obsah rozdělen do sekcí.

1 / 1

Zastaralé elementy: -

Výborně! Vaše stránka neobsahuje žádné zastaralé HTML elementy.

1 / 1


Dosažené skóre:
6 / 6

Tagy pro sociální sítě


Nastavení jazyku: -

Vaše stránka nemá správně nastaven tag s hodnotu pro jazyk stránky!

0 / 1

Nastavení typu obsahu: -

Vaše stránka nemá správně nastaven tag s hodnotu pro typ obsahu stránky!

0 / 1

Nastavení URL: https://www.novotna-ak.cz

Výborně! Vaše stránka má správně nastaven tag pro URL stránky.

2 / 2

Titulek stránky: The Rock

Výborně! Vaše stránka má správně nastaven tag pro titulek stránky a titulek má přiměřenou velikost.

2 / 2

Popis stránky: -

Vaše stránka nemá správně nastaven tag s hodnotu pro popis stránky!

0 / 2

Nastavení titulního obrázku: https://www.novotna-ak.cz/img/logo.png

Výborně! Vaše stránka má správně nastaven tag pro titulní obrázek stránky.

2 / 2


Dosažené skóre:
6 / 10

Analýza klíčových slov


Počet slov na stránce: 243

Vaše stránka neobsahuje moc textu. Na stránce je '243' slov, zvažte přidání více textu.

1 / 2

Nejčastější slova na stránce:
poradenství | právo | zastupování | právní | řízení | služby | novotná | před | práva | oblasti

Mezi nejčastějšími slovy na Vašich stránkách by se měli nacházet Vaše klíčová slova.

1 / 1

Konzistence klíčových slov:
celkový početv titulkuv popisuv nadpisech
poradenství7x0x0x0x
právo7x0x0x6x
zastupování6x0x0x0x
právní5x0x0x0x
řízení5x0x0x0x
služby4x0x0x1x
novotná3x1x1x1x
před3x0x0x0x
práva3x0x0x0x
oblasti3x0x0x0x

V titulku, popisu a nadpisech máte málo klíčových zvažte jejich přidání.

0 / 0


Dosažené skóre:
2 / 3

Načítání zdrojů


Použití gzip komprese: Webový server nepoužívá gzip kompresy

Zvažte použití gzip komprese na webovém serveru.

0 / 1

Velikost stránky: 20.2 kB

Výborně! Vaše stránka má přiměřenou velikost.

1 / 1

Soubory k načtení:
Linkované soubory
apple-touch-icon.png2.4 kB
favicon-32x32.png1.8 kB
favicon-16x16.png1.1 kB
site.webmanifest0.4 kB
safari-pinned-tab.svg5.5 kB
css/bootstrap.min.css140.9 kB
css/animate.css56.0 kB
css/normalize.css7.3 kB
css/style.css?428.2 kB
css/owl.carousel.min.css3.3 kB
css/owl.theme.default.min.css1.0 kB
css/magnific-popup.css7.0 kB
Linkované soubory skriptů
js/vendor/modernizr.js15.3 kB
js/jquery-1.12.4.min.js97.2 kB
js/vendor/bootstrap.min.js51.0 kB
js/vendor/popper.min.js19.2 kB
js/vendor/plugin.js120.6 kB
js/contact.js3.2 kB
js/main.js2.7 kB
Linkované soubory obrázků
img/logo.png11.3 kB
img/about-img.jpg155.6 kB
img/mover/icon/service-obcanske-pravo.png2.5 kB
img/mover/icon/service-obcanske-pravo-hv.png2.5 kB
img/mover/icon/service-rodinne-pravo.png2.9 kB
img/mover/icon/service-rodinne-pravo-hv.png2.8 kB
img/mover/icon/service-pracovni-pravo.png3.9 kB
img/mover/icon/service-pracovni-pravo-hv.png3.4 kB
img/mover/icon/service-obchodni-pravo.png4.2 kB
img/mover/icon/service-obchodni-pravo-hv.png3.9 kB
img/mover/icon/service-insolvencni-pravo.png3.7 kB
img/mover/icon/service-insolvencni-pravo-hv.png3.5 kB
img/mover/icon/service-trestni-pravo.png4.3 kB
img/mover/icon/service-trestni-pravo-hv.png3.9 kB
img/icon/contact-icon-place.png2.5 kB
img/icon/contact-icon-mail-phone.png2.5 kB
CELKEM777.5 kB

Výborně! Vaše stránka má včetně zdrojového kódu přiměřenou velikost 797.7 kB.

2 / 2

Počet požadavků: 35

Vaše stránka potřebuje k načtení více než 30 dalších HTTP požadavků. Zvažte optimalizaci její počtu.

0 / 1


Dosažené skóre:
3 / 5

Ostatní


Responsivita: Je responsivní

Výborně! Vaše stránka je responsivní a používá meta tag viewport.

1 / 1

Použití schema.org: Nepoužito

Vaše stránka nepoužívá schema.org, zvažte použití strukturovaných dat.

0 / 2

Použití Google Tag Manager: Používá se

Výborně! Vaše stránka používá GTM.

2 / 2

Odkazy na chybové stránky: Neobsahuje

Výborně! Vaše stránka neobsahuje odkazy na chybové stránky.

1 / 1


Dosažené skóre:
4 / 6

Výsledek SEO testu

Zobrazit protokol SEO testu Stáhnout protokol SEO testu
Dosažené skóre:
(45 / 64)

70.3 %