Výsledek SEO testu

Poslední testované URL z domény orelnmnm.cz:

Načtení stránky


URL adresa (v případě přesměrování cílová adresa):
http://orelnmnm.cz/

Načteno:
15. 4. 2022 18:59

Status kód: 200

Výborně! Vaše URL adresa vrací úspěšný stavový HTTP kód.

1 / 1

Typ obsahu: text/html

Výborně! Vaše URL adresa vrací obsah ve formátu HTML.

1 / 1

Počet přesměrování: 0

Výborně! URL adresa míří přímo na Váš obsah.

2 / 2

Protokol: http

Vaše URL adresa nepoužívá šifrovaný HTTPS protokol! Zvažte použití šifrování připojení k webovému serveru.

0 / 1

Přesměrování na www: Adresa 'http://orelnmnm.cz' byla přesměrována na 'http://orelnmnm.cz/'

Verze URL adresy bez www se nepřesměrovává na URL adresu s www.

0 / 1

Délka URL adresy: 19 znaků

Výborně! Vaše URL adresa má přiměřenou délku.

1 / 1

Soubor robots.txt: - [HTTP 404]

Na Vašich stránkách není nahrán soubor robots.txt.

0 / 2

Sitemap: -

V souboru robots.txt není vyplněna adresa mapy stránek.

0 / 2


Dosažené skóre:
5 / 11

Analýza obsahu


Nastavení znakové sady: utf-8

Výborně! Vaše stránka má nastavenu použitou znakovou sadu.

1 / 1

Jazyk: cs-cz

Výborně! Vaše stránka má nastaven použitý jazyk.

1 / 1

Meta titulek: Home

Výborně! Vaše stránka má nastaven přiměřeně dlouhý titulek.

2 / 2

Meta popis: Sportovní organizace

Meta popis má méně než 50 znaků. Vaše stránka má nastaven meta popis, ale ten je příliš krátký.

1 / 2

Nadpis H1:
<h1>Nová Orlovna</h1>
<h1>Cyklovýlet žáků a dorostenců</h1>
<h1>Orelská běžecká liga - Vnorovská desítka</h1>
<h1>Home</h1>
<h1>Mise</h1>

Vaše stránka obsahuje více nadpisů úrovně H1. Pro SEO je nejlepší, když stránka obsahuje právě jeden nadpis úrovně H1.

1 / 2

Pořadí nadpisů:
     <h1>Nová Orlovna
     <h1>Cyklovýlet žáků a dorostenců
     <h1>Orelská běžecká liga - Vnorovská desítka
     <h1>Home
     <h1>Mise
               <h3>Pozvánky
                    <h4>Nábor do florbalových oddílů
               <h3>Podporují nás ...
               <h3>Odkazy
               <h3>Nejnovější články
               <h3>Kalendář

Nadpisy na Vaši stránce nejsou ve správném pořadí!

0 / 1

Počet nadpisů: 11

Výborně! Vaše stránka obsahuje přiměřené množství nadpisů.

1 / 1

Délka nadpisů: OK

Výborně! Vaše stránka obsahuje pouze přiměřeně dlouhé nadpisy.

1 / 1

Počet obrázků: 10

Výborně! Vaše stránka obsahuje obrázky.

1 / 1

Počet obrázků bez popisu: OK

Výborně! Všechny obrázky na Vaši stránce mají vyplněn popisek (atribut alt).

1 / 1

Počet odkazů:
  • Počet interních follow odkazů: 23
  • Počet interních nofollow odkazů: 0

Výborně! Vaše stránka obsahuje dostatečné množství interních follow odkazů.

2 / 2

Počet odkazů:
  • Počet externích follow odkazů: 10
  • Počet externích nofollow odkazů: 0

Výborně! Vaše stránka obsahuje dostatečné množství interních follow odkazů.

2 / 2

Počet tagů iframe: 1

Vaše stránka obsahuje tag iframe, zvažte jejich nahrazení.

0 / 1

Ikona stránky: Ikona stránky je vyplněna
Ikona

Výborně! Vaše stránka má vyplněnou ikonu stránky.

1 / 1

Ikona stránky pro Apple: Ikona stránky je vyplněna zastaralým způsobem
Ikona

Vaše stránka má vyplněnou ikonu stránky pro zařízení Apple zastaralým způsobem.

1 / 2

Odstavce: V odstavcích je umístněn text o délce 567 znaků. Délka veškerého textu na stránce je 1406 znaků.

V odstavcích je umístěno méně než polovina veškerého textu na stránce. Zvažte pro umístění textu použití odstavců.

0 / 1

Nadbytečný obsah: Stránka obsahuje obsah v komentářích: 'Do not remove this line! Read more http://www.line ...'.

Na stránce je v komentářích umístěn nadbytečný obsah. Zvažte odstranění tohoto nadbytečného obsahu.

0 / 1


Dosažené skóre:
16 / 23

HTML 5


Použití HTML 5: OK

Výborně! Vaše stránka používá standard HTML 5.

1 / 1

Použití záhlaví: NE

Vaše stránka neobsahuje záhlaví. Zvažte přidání tagu header.

0 / 1

Použití zápatí: NE

Vaše stránka neobsahuje zápatí. Zvažte přidání tagu footer.

0 / 1

Použití navigace: NE

Vaše stránka neobsahuje navigaci. Zvažte přidání tagu nav.

0 / 1

Rozdělení obsahu do sekcí: NE

Vaše stránka nemá rozdělen obsah do sekcí. Zvažte rozdělení obsahu do tagů section.

0 / 1

Zastaralé elementy: -

Výborně! Vaše stránka neobsahuje žádné zastaralé HTML elementy.

1 / 1


Dosažené skóre:
2 / 6

Tagy pro sociální sítě


Nastavení jazyku: -

Vaše stránka nemá správně nastaven tag s hodnotu pro jazyk stránky!

0 / 1

Nastavení typu obsahu: -

Vaše stránka nemá správně nastaven tag s hodnotu pro typ obsahu stránky!

0 / 1

Nastavení URL: -

Vaše stránka nemá správně nastaven tag s hodnotu pro URL stránky!

0 / 2

Titulek stránky: -

Vaše stránka nemá správně nastaven tag s hodnotu pro titulek stránky!

0 / 2

Popis stránky: -

Vaše stránka nemá správně nastaven tag s hodnotu pro popis stránky!

0 / 2

Nastavení titulního obrázku: -

Vaše stránka nemá správně nastaven tag s hodnotu pro titulní obrázek stránky!

0 / 2


Dosažené skóre:
0 / 10

Analýza klíčových slov


Počet slov na stránce: 204

Vaše stránka neobsahuje moc textu. Na stránce je '204' slov, zvažte přidání více textu.

1 / 2

Nejčastější slova na stránce:
orel | sportu | město | moravě | nové | cílem | liga | smysl | dávat | chce

Mezi nejčastějšími slovy na Vašich stránkách by se měli nacházet Vaše klíčová slova.

1 / 1

Konzistence klíčových slov:
celkový početv titulkuv popisuv nadpisech
orel4x0x0x0x
sportu4x0x0x0x
město3x0x0x0x
moravě3x0x0x0x
nové3x0x0x0x
cílem3x0x0x0x
liga2x0x0x1x
smysl2x0x0x0x
dávat2x0x0x0x
chce2x0x0x0x

V titulku, popisu a nadpisech máte málo klíčových zvažte jejich přidání.

0 / 0


Dosažené skóre:
2 / 3

Načítání zdrojů


Použití gzip komprese: Webový server používá gzip kompresy

Výborně! Váš server používá gzip kompresy.

1 / 1

Velikost stránky: 5.9 kB

Výborně! Vaše stránka má přiměřenou velikost.

1 / 1

Soubory k načtení:
Linkované soubory
/templates/system/css/system.css0.4 kB
/templates/my/css/style.css7.7 kB
/templates/my/css/bootstrap.css15.3 kB
/templates/my/css/bootstrap-responsive.css4.5 kB
/templates/my/css/fonts/font-awesome/css/font-awesome.css5.4 kB
/templates/my/css/flexslider.css1.3 kB
/templates/my/css/jquery.isotope.css0.3 kB
/templates/my/images/apple-touch-icon-114-precomposed.png1.0 kB
/templates/my/images/apple-touch-icon-72-precomposed.png0.7 kB
/templates/my/images/apple-touch-icon-57-precomposed.png0.6 kB
/favicon.ico1.4 kB
http://orelnmnm.cz/index.php/component/search/?id=516&Itemid=101&format=opensearch1.2 kB
/templates/my/css/linelab.css5.1 kB
Linkované soubory skriptů
/templates/my/js/respond.src.js3.6 kB
/templates/my/js/jquery.easing.1.2.js1.1 kB
/templates/my/js/jquery.anythingslider.fx.min.js1.5 kB
/templates/my/js/jquery.anythingslider.min.js5.0 kB
/templates/my/js/slide.js0.5 kB
/templates/my/js/libs/bootstrap/bootstrap.min.js7.8 kB
/templates/my/js/jquery.flexslider-min.js5.1 kB
/templates/my/js/jquery.ui.totop.min.js0.6 kB
/templates/my/js/selectnav.js0.8 kB
/templates/my/js/jquery.isotope.js5.0 kB
/templates/my/js/custom.js1.4 kB
/media/system/js/mootools-core.js?f6942d1e86cddf9150f4bed741a5f6e826.9 kB
/media/system/js/core.js?f6942d1e86cddf9150f4bed741a5f6e83.4 kB
/media/system/js/keepalive.js?f6942d1e86cddf9150f4bed741a5f6e80.3 kB
/templates/my/js/MooDropMenu.js0.8 kB
Linkované soubory obrázků
/images/templates/my/images/orlovna_otevreni.jpg145.2 kB
/images/templates/my/images/dorost_cyklo.jpg259.3 kB
/images/templates/my/images/obl_vnorovy.jpg590.8 kB
/images/2021-plakat-nabor.png189.7 kB
/images/logos/link_nmnm2.png7.4 kB
/images/logos/link_vysocina.png5.4 kB
/images/logos/link_MSMT.png13.1 kB
/images/logos/link_eflorbal_cz.png9.1 kB
/images/logos/link_lex_cz.png4.7 kB
/images/logos/footer_nmnm.png3.8 kB
CELKEM1 337.5 kB

Výborně! Vaše stránka má včetně zdrojového kódu přiměřenou velikost 1 343.4 kB.

2 / 2

Počet požadavků: 38

Vaše stránka potřebuje k načtení více než 30 dalších HTTP požadavků. Zvažte optimalizaci její počtu.

0 / 1


Dosažené skóre:
4 / 5

Ostatní


Responsivita: Je responsivní

Výborně! Vaše stránka je responsivní a používá meta tag viewport.

1 / 1

Použití schema.org:
Používá tyto formáty: Microdata

Výborně! Vaše stránka používá schema.org.

2 / 2

Použití Google Tag Manager: Nepoužito

Vaše stránka nepoužívá GTM, zvažte jeho použití.

0 / 2

Odkazy na chybové stránky: Neobsahuje

Výborně! Vaše stránka neobsahuje odkazy na chybové stránky.

1 / 1


Dosažené skóre:
4 / 6

Výsledek SEO testu

Zobrazit protokol SEO testu Stáhnout protokol SEO testu
Dosažené skóre:
(33 / 64)

51.6 %

Kdo jsme a co umíme?

Jsme jedna z předních firem na poli SEO v ČR.

V oboru SEO působíme již řadu let a SEO je naší primární činností. Umíme vylepšit Vaše pozice ve vyhledávačích a tím zvýšit relevantní návštěvnost Vašeho webu. Naše cenová politika je dostupná většině, přesto zachováváme vysokou kvalitu našich služeb.

máme
13
let zkušeností
pomohli jsme
1328
klientům
právě teď máme
211
webů pod palcem
náš tým napsal již
358467
PR článků

+420 724 761 988 / info@seolight.cz

Kontaktní formulář

Načtení stránky


URL adresa (v případě přesměrování cílová adresa):
http://orelnmnm.cz/

Načteno:
15. 4. 2022 18:59

Status kód: 200

Výborně! Vaše URL adresa vrací úspěšný stavový HTTP kód.

1 / 1

Typ obsahu: text/html

Výborně! Vaše URL adresa vrací obsah ve formátu HTML.

1 / 1

Počet přesměrování: 0

Výborně! URL adresa míří přímo na Váš obsah.

2 / 2

Protokol: http

Vaše URL adresa nepoužívá šifrovaný HTTPS protokol! Zvažte použití šifrování připojení k webovému serveru.

0 / 1

Přesměrování na www: Adresa 'http://orelnmnm.cz' byla přesměrována na 'http://orelnmnm.cz/'

Verze URL adresy bez www se nepřesměrovává na URL adresu s www.

0 / 1

Délka URL adresy: 19 znaků

Výborně! Vaše URL adresa má přiměřenou délku.

1 / 1

Soubor robots.txt: - [HTTP 404]

Na Vašich stránkách není nahrán soubor robots.txt.

0 / 2

Sitemap: -

V souboru robots.txt není vyplněna adresa mapy stránek.

0 / 2


Dosažené skóre:
5 / 11

Analýza obsahu


Nastavení znakové sady: utf-8

Výborně! Vaše stránka má nastavenu použitou znakovou sadu.

1 / 1

Jazyk: cs-cz

Výborně! Vaše stránka má nastaven použitý jazyk.

1 / 1

Meta titulek: Home

Výborně! Vaše stránka má nastaven přiměřeně dlouhý titulek.

2 / 2

Meta popis: Sportovní organizace

Meta popis má méně než 50 znaků. Vaše stránka má nastaven meta popis, ale ten je příliš krátký.

1 / 2

Nadpis H1:
<h1>Nová Orlovna</h1>
<h1>Cyklovýlet žáků a dorostenců</h1>
<h1>Orelská běžecká liga - Vnorovská desítka</h1>
<h1>Home</h1>
<h1>Mise</h1>

Vaše stránka obsahuje více nadpisů úrovně H1. Pro SEO je nejlepší, když stránka obsahuje právě jeden nadpis úrovně H1.

1 / 2

Pořadí nadpisů:
     <h1>Nová Orlovna
     <h1>Cyklovýlet žáků a dorostenců
     <h1>Orelská běžecká liga - Vnorovská desítka
     <h1>Home
     <h1>Mise
               <h3>Pozvánky
                    <h4>Nábor do florbalových oddílů
               <h3>Podporují nás ...
               <h3>Odkazy
               <h3>Nejnovější články
               <h3>Kalendář

Nadpisy na Vaši stránce nejsou ve správném pořadí!

0 / 1

Počet nadpisů: 11

Výborně! Vaše stránka obsahuje přiměřené množství nadpisů.

1 / 1

Délka nadpisů: OK

Výborně! Vaše stránka obsahuje pouze přiměřeně dlouhé nadpisy.

1 / 1

Počet obrázků: 10

Výborně! Vaše stránka obsahuje obrázky.

1 / 1

Počet obrázků bez popisu: OK

Výborně! Všechny obrázky na Vaši stránce mají vyplněn popisek (atribut alt).

1 / 1

Počet odkazů:
  • Počet interních follow odkazů: 23
  • Počet interních nofollow odkazů: 0

Výborně! Vaše stránka obsahuje dostatečné množství interních follow odkazů.

2 / 2

Počet odkazů:
  • Počet externích follow odkazů: 10
  • Počet externích nofollow odkazů: 0

Výborně! Vaše stránka obsahuje dostatečné množství interních follow odkazů.

2 / 2

Počet tagů iframe: 1

Vaše stránka obsahuje tag iframe, zvažte jejich nahrazení.

0 / 1

Ikona stránky: Ikona stránky je vyplněna
Ikona

Výborně! Vaše stránka má vyplněnou ikonu stránky.

1 / 1

Ikona stránky pro Apple: Ikona stránky je vyplněna zastaralým způsobem
Ikona

Vaše stránka má vyplněnou ikonu stránky pro zařízení Apple zastaralým způsobem.

1 / 2

Odstavce: V odstavcích je umístněn text o délce 567 znaků. Délka veškerého textu na stránce je 1406 znaků.

V odstavcích je umístěno méně než polovina veškerého textu na stránce. Zvažte pro umístění textu použití odstavců.

0 / 1

Nadbytečný obsah: Stránka obsahuje obsah v komentářích: 'Do not remove this line! Read more http://www.line ...'.

Na stránce je v komentářích umístěn nadbytečný obsah. Zvažte odstranění tohoto nadbytečného obsahu.

0 / 1


Dosažené skóre:
16 / 23

HTML 5


Použití HTML 5: OK

Výborně! Vaše stránka používá standard HTML 5.

1 / 1

Použití záhlaví: NE

Vaše stránka neobsahuje záhlaví. Zvažte přidání tagu header.

0 / 1

Použití zápatí: NE

Vaše stránka neobsahuje zápatí. Zvažte přidání tagu footer.

0 / 1

Použití navigace: NE

Vaše stránka neobsahuje navigaci. Zvažte přidání tagu nav.

0 / 1

Rozdělení obsahu do sekcí: NE

Vaše stránka nemá rozdělen obsah do sekcí. Zvažte rozdělení obsahu do tagů section.

0 / 1

Zastaralé elementy: -

Výborně! Vaše stránka neobsahuje žádné zastaralé HTML elementy.

1 / 1


Dosažené skóre:
2 / 6

Tagy pro sociální sítě


Nastavení jazyku: -

Vaše stránka nemá správně nastaven tag s hodnotu pro jazyk stránky!

0 / 1

Nastavení typu obsahu: -

Vaše stránka nemá správně nastaven tag s hodnotu pro typ obsahu stránky!

0 / 1

Nastavení URL: -

Vaše stránka nemá správně nastaven tag s hodnotu pro URL stránky!

0 / 2

Titulek stránky: -

Vaše stránka nemá správně nastaven tag s hodnotu pro titulek stránky!

0 / 2

Popis stránky: -

Vaše stránka nemá správně nastaven tag s hodnotu pro popis stránky!

0 / 2

Nastavení titulního obrázku: -

Vaše stránka nemá správně nastaven tag s hodnotu pro titulní obrázek stránky!

0 / 2


Dosažené skóre:
0 / 10

Analýza klíčových slov


Počet slov na stránce: 204

Vaše stránka neobsahuje moc textu. Na stránce je '204' slov, zvažte přidání více textu.

1 / 2

Nejčastější slova na stránce:
orel | sportu | město | moravě | nové | cílem | liga | smysl | dávat | chce

Mezi nejčastějšími slovy na Vašich stránkách by se měli nacházet Vaše klíčová slova.

1 / 1

Konzistence klíčových slov:
celkový početv titulkuv popisuv nadpisech
orel4x0x0x0x
sportu4x0x0x0x
město3x0x0x0x
moravě3x0x0x0x
nové3x0x0x0x
cílem3x0x0x0x
liga2x0x0x1x
smysl2x0x0x0x
dávat2x0x0x0x
chce2x0x0x0x

V titulku, popisu a nadpisech máte málo klíčových zvažte jejich přidání.

0 / 0


Dosažené skóre:
2 / 3

Načítání zdrojů


Použití gzip komprese: Webový server používá gzip kompresy

Výborně! Váš server používá gzip kompresy.

1 / 1

Velikost stránky: 5.9 kB

Výborně! Vaše stránka má přiměřenou velikost.

1 / 1

Soubory k načtení:
Linkované soubory
/templates/system/css/system.css0.4 kB
/templates/my/css/style.css7.7 kB
/templates/my/css/bootstrap.css15.3 kB
/templates/my/css/bootstrap-responsive.css4.5 kB
/templates/my/css/fonts/font-awesome/css/font-awesome.css5.4 kB
/templates/my/css/flexslider.css1.3 kB
/templates/my/css/jquery.isotope.css0.3 kB
/templates/my/images/apple-touch-icon-114-precomposed.png1.0 kB
/templates/my/images/apple-touch-icon-72-precomposed.png0.7 kB
/templates/my/images/apple-touch-icon-57-precomposed.png0.6 kB
/favicon.ico1.4 kB
http://orelnmnm.cz/index.php/component/search/?id=516&Itemid=101&format=opensearch1.2 kB
/templates/my/css/linelab.css5.1 kB
Linkované soubory skriptů
/templates/my/js/respond.src.js3.6 kB
/templates/my/js/jquery.easing.1.2.js1.1 kB
/templates/my/js/jquery.anythingslider.fx.min.js1.5 kB
/templates/my/js/jquery.anythingslider.min.js5.0 kB
/templates/my/js/slide.js0.5 kB
/templates/my/js/libs/bootstrap/bootstrap.min.js7.8 kB
/templates/my/js/jquery.flexslider-min.js5.1 kB
/templates/my/js/jquery.ui.totop.min.js0.6 kB
/templates/my/js/selectnav.js0.8 kB
/templates/my/js/jquery.isotope.js5.0 kB
/templates/my/js/custom.js1.4 kB
/media/system/js/mootools-core.js?f6942d1e86cddf9150f4bed741a5f6e826.9 kB
/media/system/js/core.js?f6942d1e86cddf9150f4bed741a5f6e83.4 kB
/media/system/js/keepalive.js?f6942d1e86cddf9150f4bed741a5f6e80.3 kB
/templates/my/js/MooDropMenu.js0.8 kB
Linkované soubory obrázků
/images/templates/my/images/orlovna_otevreni.jpg145.2 kB
/images/templates/my/images/dorost_cyklo.jpg259.3 kB
/images/templates/my/images/obl_vnorovy.jpg590.8 kB
/images/2021-plakat-nabor.png189.7 kB
/images/logos/link_nmnm2.png7.4 kB
/images/logos/link_vysocina.png5.4 kB
/images/logos/link_MSMT.png13.1 kB
/images/logos/link_eflorbal_cz.png9.1 kB
/images/logos/link_lex_cz.png4.7 kB
/images/logos/footer_nmnm.png3.8 kB
CELKEM1 337.5 kB

Výborně! Vaše stránka má včetně zdrojového kódu přiměřenou velikost 1 343.4 kB.

2 / 2

Počet požadavků: 38

Vaše stránka potřebuje k načtení více než 30 dalších HTTP požadavků. Zvažte optimalizaci její počtu.

0 / 1


Dosažené skóre:
4 / 5

Ostatní


Responsivita: Je responsivní

Výborně! Vaše stránka je responsivní a používá meta tag viewport.

1 / 1

Použití schema.org:
Používá tyto formáty: Microdata

Výborně! Vaše stránka používá schema.org.

2 / 2

Použití Google Tag Manager: Nepoužito

Vaše stránka nepoužívá GTM, zvažte jeho použití.

0 / 2

Odkazy na chybové stránky: Neobsahuje

Výborně! Vaše stránka neobsahuje odkazy na chybové stránky.

1 / 1


Dosažené skóre:
4 / 6

Výsledek SEO testu

Zobrazit protokol SEO testu Stáhnout protokol SEO testu
Dosažené skóre:
(33 / 64)

51.6 %