Výsledek SEO testu

Poslední testované URL z domény pivovar-raven.cz:

Načtení stránky


URL adresa (v případě přesměrování cílová adresa):
https://www.pivovar-raven.cz/

Načteno:
6. 12. 2023 10:26

Status kód: 200

Výborně! Vaše URL adresa vrací úspěšný stavový HTTP kód.

1 / 1

Typ obsahu: text/html

Výborně! Vaše URL adresa vrací obsah ve formátu HTML.

1 / 1

Počet přesměrování: 0

Výborně! URL adresa míří přímo na Váš obsah.

2 / 2

Protokol: https

Výborně! URL adresa používá šifrovaný HTTPS protokol.

1 / 1

Přesměrování: OK

Výborně! Obě adresy 'https://pivovar-raven.cz/' a 'https://www.pivovar-raven.cz/' byly přesměrovány na stejnou URL adresu.

1 / 1

Délka URL adresy: 29 znaků

Výborně! Vaše URL adresa má přiměřenou délku.

1 / 1

Soubor robots.txt: -

Na Vašich stránkách je nahrán soubor robots.txt, ale není v něm vyplnéna adresa mapy stránek.

1 / 2

Sitemap: -

V souboru robots.txt není vyplněna adresa mapy stránek.

0 / 2


Dosažené skóre:
8 / 11

Analýza obsahu


Nastavení znakové sady: utf-8

Výborně! Vaše stránka má nastavenu použitou znakovou sadu.

1 / 1

Pozice meta tagu se znakovou sadou: 31 - 53 B

Výborně! Nastavení znakové sady je na Vaší stránce umístěno v prvních 1024 bytech.

1 / 1

Jazyk: -

Vaše stránka nemá správně nastaven použitý jazyk!

0 / 1

Meta titulek: Pivovar Raven

Výborně! Vaše stránka má nastaven přiměřeně dlouhý titulek.

2 / 2

Meta popis: -

Vaše stránka nemá správně nastaven meta popis!

0 / 2

Nadpis H1:
<h1>Řemeslný pivovar</h1>

Výborně! Vaše stránka obsahuje nadpis H1.

2 / 2

Pořadí nadpisů:
     <h1>Řemeslný pivovar
          <h2>Jsme Raven,
          <h2>Raven Pub Bolevec
          <h2>Raven Pub City
          <h2>Naše piva
          <h2>Kam na Raven
                    <h4>Raven Pub Bolevec
                    <h4>Raven Pub City
                    <h4>Obchodní oddělení
                    <h4>Back Office

Nadpisy na Vaši stránce nejsou ve správném pořadí!

0 / 1

Počet nadpisů: 10

Výborně! Vaše stránka obsahuje přiměřené množství nadpisů.

1 / 1

Délka nadpisů: OK

Výborně! Vaše stránka obsahuje pouze přiměřeně dlouhé nadpisy.

1 / 1

Počet obrázků: 10

Výborně! Vaše stránka obsahuje obrázky.

1 / 1

Počet obrázků bez popisu: 10

Vaše stránka obsahuje obrázky, které nemají vyplněn popisek (atribut alt).

0 / 1

Počet odkazů:
 • Počet interních follow odkazů: 35
 • Počet interních nofollow odkazů: 0

Výborně! Vaše stránka obsahuje dostatečné množství interních follow odkazů.

2 / 2

Počet odkazů:
 • Počet externích follow odkazů: 11
 • Počet externích nofollow odkazů: 0

Výborně! Vaše stránka obsahuje dostatečné množství interních follow odkazů.

2 / 2

Počet tagů iframe: 0

Výborně! Vaše stránka neobsahuje tag iframe.

1 / 1

Ikona stránky: Ikona stránky je vyplněna
Ikona

Výborně! Vaše stránka má vyplněnou ikonu stránky.

1 / 1

Ikona stránky pro Apple: Ikona stránky je vyplněna
Ikona

Výborně! Vaše stránka má vyplněnou ikonu stránky pro zařízení Apple.

2 / 2

Odstavce: V odstavcích je umístněn text o délce 1258 znaků. Délka veškerého textu na stránce je 2104 znaků.

Výborně! Více než polovina veškerého textu na stránce je umístěna v odstavcích.

1 / 1

Nadbytečný obsah: -

Výborně! Vaše stránka neobsahuje žádný nadbytečný obsah.

1 / 1


Dosažené skóre:
19 / 24

HTML 5


Použití HTML 5: OK

Výborně! Vaše stránka používá standard HTML 5.

1 / 1

Použití záhlaví: NE

Vaše stránka neobsahuje záhlaví. Zvažte přidání tagu header.

0 / 1

Použití zápatí: NE

Vaše stránka neobsahuje zápatí. Zvažte přidání tagu footer.

0 / 1

Použití navigace: NE

Vaše stránka neobsahuje navigaci. Zvažte přidání tagu nav.

0 / 1

Rozdělení obsahu do sekcí: NE

Vaše stránka nemá rozdělen obsah do sekcí. Zvažte rozdělení obsahu do tagů section.

0 / 1

Zastaralé elementy: -

Výborně! Vaše stránka neobsahuje žádné zastaralé HTML elementy.

1 / 1


Dosažené skóre:
2 / 6

Tagy pro sociální sítě


Nastavení jazyku: -

Vaše stránka nemá správně nastaven tag s hodnotu pro jazyk stránky!

0 / 1

Nastavení typu obsahu: -

Vaše stránka nemá správně nastaven tag s hodnotu pro typ obsahu stránky!

0 / 1

Nastavení URL: -

Vaše stránka nemá správně nastaven tag s hodnotu pro URL stránky!

0 / 2

Titulek stránky: -

Vaše stránka nemá správně nastaven tag s hodnotu pro titulek stránky!

0 / 2

Popis stránky: -

Vaše stránka nemá správně nastaven tag s hodnotu pro popis stránky!

0 / 2

Nastavení titulního obrázku: -

Vaše stránka nemá správně nastaven tag s hodnotu pro titulní obrázek stránky!

0 / 2


Dosažené skóre:
0 / 10

Analýza klíčových slov


Počet slov na stránce: 335

Vaše stránka neobsahuje moc textu. Na stránce je '335' slov, zvažte přidání více textu.

1 / 2

Nejčastější slova na stránce:
raven | piva | plzeň | bolevec | naše | rezervace | mozartova | city | prohlídky | zážitky

Mezi nejčastějšími slovy na Vašich stránkách by se měli nacházet Vaše klíčová slova.

1 / 1

Konzistence klíčových slov:
celkový početv titulkuv popisuv nadpisech
raven13x1x0x6x
piva7x0x0x1x
plzeň6x0x0x0x
bolevec5x0x0x2x
naše5x0x0x1x
rezervace4x0x0x0x
mozartova4x0x0x0x
city4x0x0x2x
prohlídky4x0x0x0x
zážitky3x0x0x0x

V titulku, popisu a nadpisech máte málo klíčových zvažte jejich přidání.

0 / 0


Dosažené skóre:
2 / 3

Načítání zdrojů


Použití gzip komprese: Webový server používá gzip kompresy

Výborně! Váš server používá gzip kompresy.

1 / 1

Velikost stránky: 4.7 kB

Výborně! Vaše stránka má přiměřenou velikost.

1 / 1

Soubory k načtení:
Linkované soubory
/favicon.ico1.2 kB
/apple-touch-icon.png10.5 kB
/favicon-32x32.png0.9 kB
/favicon-16x16.png0.4 kB
/site.webmanifest0.3 kB
/dist/front.4f4c2007a99aacd989ae.css7.6 kB
Linkované soubory skriptů
/dist/front.4f4c2007a99aacd989ae.js2.3 kB
Linkované soubory obrázků
/assets/logo.png13.7 kB
/assets/logo-white-transparent.png14.8 kB
https://www.pivovar-raven.cz/images/2/d/2dcbcb9b87bb8f232652a2a51a9b98a0.jpg?url=%2Fassets%2Fcontent%2Fraven-box.jpg&width=450&height=9999&type=fit&signature=2a993b77b0b41e3f759686bf51a7b9f740.7 kB
https://www.pivovar-raven.cz/images/d/d/dddbe88c16c4cbfa220c50a0884e5514.jpg?url=%2Fassets%2Fcontent%2Fprohlidky-raven.jpg&width=450&height=9999&type=fit&signature=506e745b749e74cd36fb52cb493cb87430.6 kB
https://www.pivovar-raven.cz/images/1/e/1e1a79b6dc5d2d5668e39042ecb767c4.jpg?url=%2Fassets%2Fcontent%2Fmerch.jpg&width=450&height=9999&type=fit&signature=257cf79b8bd3e551cf43a6a3d9315d0627.9 kB
https://www.pivovar-raven.cz/images/9/0/9020868e4f1942054cd513f05283fa9d.jpg?url=%2Fassets%2Fcontent%2Fsales.jpg&width=450&height=9999&type=fit&signature=5191765bda353cb71fefeae852bdb43529.3 kB
https://www.pivovar-raven.cz/images/e/9/e91c1f146690bc3d7a1dfa7e12e6e4b4.jpg?url=%2Fassets%2Fpubs%2Fbolevec.jpg&width=420&height=9999&type=fit&signature=19f93520ac74f4925723129924c9d40c26.0 kB
https://www.pivovar-raven.cz/images/4/9/490eef25e7c7a620c00766ba892c2afa.jpg?url=%2Fassets%2Fpubs%2Fcity.jpg&width=420&height=9999&type=fit&signature=5b02fa4195ded14f57288827cfa9474136.8 kB
https://www.pivovar-raven.cz/images/2/a/2ae80897b4037aad0f0ae37f2406f176.jpg?url=%2Fassets%2Fhomepage%2Fpivo.jpg&width=900&height=9000&type=fit&signature=714626ee3968930a946ecca1f0d90a9a70.5 kB
https://www.pivovar-raven.cz/images/5/f/5f816eeddc457b7d328e5f518ae01788.jpg?url=%2Fassets%2Fhomepage%2Fhospoda.jpg&width=900&height=9999&type=fit&signature=84392e4071784f046ace61ca75277776156.8 kB
CELKEM470.3 kB

Výborně! Vaše stránka má včetně zdrojového kódu přiměřenou velikost 474.9 kB.

2 / 2

Počet požadavků: 17

Výborně! Vaše stránka potřebuje k načtení přiměřený počet požadavků.

1 / 1


Dosažené skóre:
5 / 5

Ostatní


Responsivita: Je responsivní

Výborně! Vaše stránka je responsivní a používá meta tag viewport.

1 / 1

Použití schema.org: Nepoužito

Vaše stránka nepoužívá schema.org, zvažte použití strukturovaných dat.

0 / 2

Použití Google Tag Manager: Nepoužito

Vaše stránka nepoužívá GTM, zvažte jeho použití.

0 / 2

Odkazy na chybové stránky: Neobsahuje
Poznámka: Bylo otestováno pouze 30 náhodně vybraných interních odkazů. Vaše stránka obsahuje 35 interních odkazů.

Výborně! Vaše stránka neobsahuje odkazy na chybové stránky.

1 / 1


Dosažené skóre:
2 / 6

Výsledek SEO testu

Zobrazit protokol SEO testu Stáhnout protokol SEO testu
Dosažené skóre:
(38 / 65)

58.5 %

Kdo jsme a co umíme?

Jsme jedna z předních firem na poli SEO v ČR.

V oboru SEO působíme již řadu let a SEO je naší primární činností. Umíme vylepšit Vaše pozice ve vyhledávačích a tím zvýšit relevantní návštěvnost Vašeho webu. Naše cenová politika je dostupná většině, přesto zachováváme vysokou kvalitu našich služeb.

máme
13
let zkušeností
pomohli jsme
1328
klientům
právě teď máme
211
webů pod palcem
náš tým napsal již
358467
PR článků

+420 724 761 988 / info@seolight.cz

Kontaktní formulář

Načtení stránky


URL adresa (v případě přesměrování cílová adresa):
https://www.pivovar-raven.cz/

Načteno:
6. 12. 2023 10:26

Status kód: 200

Výborně! Vaše URL adresa vrací úspěšný stavový HTTP kód.

1 / 1

Typ obsahu: text/html

Výborně! Vaše URL adresa vrací obsah ve formátu HTML.

1 / 1

Počet přesměrování: 0

Výborně! URL adresa míří přímo na Váš obsah.

2 / 2

Protokol: https

Výborně! URL adresa používá šifrovaný HTTPS protokol.

1 / 1

Přesměrování: OK

Výborně! Obě adresy 'https://pivovar-raven.cz/' a 'https://www.pivovar-raven.cz/' byly přesměrovány na stejnou URL adresu.

1 / 1

Délka URL adresy: 29 znaků

Výborně! Vaše URL adresa má přiměřenou délku.

1 / 1

Soubor robots.txt: -

Na Vašich stránkách je nahrán soubor robots.txt, ale není v něm vyplnéna adresa mapy stránek.

1 / 2

Sitemap: -

V souboru robots.txt není vyplněna adresa mapy stránek.

0 / 2


Dosažené skóre:
8 / 11

Analýza obsahu


Nastavení znakové sady: utf-8

Výborně! Vaše stránka má nastavenu použitou znakovou sadu.

1 / 1

Pozice meta tagu se znakovou sadou: 31 - 53 B

Výborně! Nastavení znakové sady je na Vaší stránce umístěno v prvních 1024 bytech.

1 / 1

Jazyk: -

Vaše stránka nemá správně nastaven použitý jazyk!

0 / 1

Meta titulek: Pivovar Raven

Výborně! Vaše stránka má nastaven přiměřeně dlouhý titulek.

2 / 2

Meta popis: -

Vaše stránka nemá správně nastaven meta popis!

0 / 2

Nadpis H1:
<h1>Řemeslný pivovar</h1>

Výborně! Vaše stránka obsahuje nadpis H1.

2 / 2

Pořadí nadpisů:
     <h1>Řemeslný pivovar
          <h2>Jsme Raven,
          <h2>Raven Pub Bolevec
          <h2>Raven Pub City
          <h2>Naše piva
          <h2>Kam na Raven
                    <h4>Raven Pub Bolevec
                    <h4>Raven Pub City
                    <h4>Obchodní oddělení
                    <h4>Back Office

Nadpisy na Vaši stránce nejsou ve správném pořadí!

0 / 1

Počet nadpisů: 10

Výborně! Vaše stránka obsahuje přiměřené množství nadpisů.

1 / 1

Délka nadpisů: OK

Výborně! Vaše stránka obsahuje pouze přiměřeně dlouhé nadpisy.

1 / 1

Počet obrázků: 10

Výborně! Vaše stránka obsahuje obrázky.

1 / 1

Počet obrázků bez popisu: 10

Vaše stránka obsahuje obrázky, které nemají vyplněn popisek (atribut alt).

0 / 1

Počet odkazů:
 • Počet interních follow odkazů: 35
 • Počet interních nofollow odkazů: 0

Výborně! Vaše stránka obsahuje dostatečné množství interních follow odkazů.

2 / 2

Počet odkazů:
 • Počet externích follow odkazů: 11
 • Počet externích nofollow odkazů: 0

Výborně! Vaše stránka obsahuje dostatečné množství interních follow odkazů.

2 / 2

Počet tagů iframe: 0

Výborně! Vaše stránka neobsahuje tag iframe.

1 / 1

Ikona stránky: Ikona stránky je vyplněna
Ikona

Výborně! Vaše stránka má vyplněnou ikonu stránky.

1 / 1

Ikona stránky pro Apple: Ikona stránky je vyplněna
Ikona

Výborně! Vaše stránka má vyplněnou ikonu stránky pro zařízení Apple.

2 / 2

Odstavce: V odstavcích je umístněn text o délce 1258 znaků. Délka veškerého textu na stránce je 2104 znaků.

Výborně! Více než polovina veškerého textu na stránce je umístěna v odstavcích.

1 / 1

Nadbytečný obsah: -

Výborně! Vaše stránka neobsahuje žádný nadbytečný obsah.

1 / 1


Dosažené skóre:
19 / 24

HTML 5


Použití HTML 5: OK

Výborně! Vaše stránka používá standard HTML 5.

1 / 1

Použití záhlaví: NE

Vaše stránka neobsahuje záhlaví. Zvažte přidání tagu header.

0 / 1

Použití zápatí: NE

Vaše stránka neobsahuje zápatí. Zvažte přidání tagu footer.

0 / 1

Použití navigace: NE

Vaše stránka neobsahuje navigaci. Zvažte přidání tagu nav.

0 / 1

Rozdělení obsahu do sekcí: NE

Vaše stránka nemá rozdělen obsah do sekcí. Zvažte rozdělení obsahu do tagů section.

0 / 1

Zastaralé elementy: -

Výborně! Vaše stránka neobsahuje žádné zastaralé HTML elementy.

1 / 1


Dosažené skóre:
2 / 6

Tagy pro sociální sítě


Nastavení jazyku: -

Vaše stránka nemá správně nastaven tag s hodnotu pro jazyk stránky!

0 / 1

Nastavení typu obsahu: -

Vaše stránka nemá správně nastaven tag s hodnotu pro typ obsahu stránky!

0 / 1

Nastavení URL: -

Vaše stránka nemá správně nastaven tag s hodnotu pro URL stránky!

0 / 2

Titulek stránky: -

Vaše stránka nemá správně nastaven tag s hodnotu pro titulek stránky!

0 / 2

Popis stránky: -

Vaše stránka nemá správně nastaven tag s hodnotu pro popis stránky!

0 / 2

Nastavení titulního obrázku: -

Vaše stránka nemá správně nastaven tag s hodnotu pro titulní obrázek stránky!

0 / 2


Dosažené skóre:
0 / 10

Analýza klíčových slov


Počet slov na stránce: 335

Vaše stránka neobsahuje moc textu. Na stránce je '335' slov, zvažte přidání více textu.

1 / 2

Nejčastější slova na stránce:
raven | piva | plzeň | bolevec | naše | rezervace | mozartova | city | prohlídky | zážitky

Mezi nejčastějšími slovy na Vašich stránkách by se měli nacházet Vaše klíčová slova.

1 / 1

Konzistence klíčových slov:
celkový početv titulkuv popisuv nadpisech
raven13x1x0x6x
piva7x0x0x1x
plzeň6x0x0x0x
bolevec5x0x0x2x
naše5x0x0x1x
rezervace4x0x0x0x
mozartova4x0x0x0x
city4x0x0x2x
prohlídky4x0x0x0x
zážitky3x0x0x0x

V titulku, popisu a nadpisech máte málo klíčových zvažte jejich přidání.

0 / 0


Dosažené skóre:
2 / 3

Načítání zdrojů


Použití gzip komprese: Webový server používá gzip kompresy

Výborně! Váš server používá gzip kompresy.

1 / 1

Velikost stránky: 4.7 kB

Výborně! Vaše stránka má přiměřenou velikost.

1 / 1

Soubory k načtení:
Linkované soubory
/favicon.ico1.2 kB
/apple-touch-icon.png10.5 kB
/favicon-32x32.png0.9 kB
/favicon-16x16.png0.4 kB
/site.webmanifest0.3 kB
/dist/front.4f4c2007a99aacd989ae.css7.6 kB
Linkované soubory skriptů
/dist/front.4f4c2007a99aacd989ae.js2.3 kB
Linkované soubory obrázků
/assets/logo.png13.7 kB
/assets/logo-white-transparent.png14.8 kB
https://www.pivovar-raven.cz/images/2/d/2dcbcb9b87bb8f232652a2a51a9b98a0.jpg?url=%2Fassets%2Fcontent%2Fraven-box.jpg&width=450&height=9999&type=fit&signature=2a993b77b0b41e3f759686bf51a7b9f740.7 kB
https://www.pivovar-raven.cz/images/d/d/dddbe88c16c4cbfa220c50a0884e5514.jpg?url=%2Fassets%2Fcontent%2Fprohlidky-raven.jpg&width=450&height=9999&type=fit&signature=506e745b749e74cd36fb52cb493cb87430.6 kB
https://www.pivovar-raven.cz/images/1/e/1e1a79b6dc5d2d5668e39042ecb767c4.jpg?url=%2Fassets%2Fcontent%2Fmerch.jpg&width=450&height=9999&type=fit&signature=257cf79b8bd3e551cf43a6a3d9315d0627.9 kB
https://www.pivovar-raven.cz/images/9/0/9020868e4f1942054cd513f05283fa9d.jpg?url=%2Fassets%2Fcontent%2Fsales.jpg&width=450&height=9999&type=fit&signature=5191765bda353cb71fefeae852bdb43529.3 kB
https://www.pivovar-raven.cz/images/e/9/e91c1f146690bc3d7a1dfa7e12e6e4b4.jpg?url=%2Fassets%2Fpubs%2Fbolevec.jpg&width=420&height=9999&type=fit&signature=19f93520ac74f4925723129924c9d40c26.0 kB
https://www.pivovar-raven.cz/images/4/9/490eef25e7c7a620c00766ba892c2afa.jpg?url=%2Fassets%2Fpubs%2Fcity.jpg&width=420&height=9999&type=fit&signature=5b02fa4195ded14f57288827cfa9474136.8 kB
https://www.pivovar-raven.cz/images/2/a/2ae80897b4037aad0f0ae37f2406f176.jpg?url=%2Fassets%2Fhomepage%2Fpivo.jpg&width=900&height=9000&type=fit&signature=714626ee3968930a946ecca1f0d90a9a70.5 kB
https://www.pivovar-raven.cz/images/5/f/5f816eeddc457b7d328e5f518ae01788.jpg?url=%2Fassets%2Fhomepage%2Fhospoda.jpg&width=900&height=9999&type=fit&signature=84392e4071784f046ace61ca75277776156.8 kB
CELKEM470.3 kB

Výborně! Vaše stránka má včetně zdrojového kódu přiměřenou velikost 474.9 kB.

2 / 2

Počet požadavků: 17

Výborně! Vaše stránka potřebuje k načtení přiměřený počet požadavků.

1 / 1


Dosažené skóre:
5 / 5

Ostatní


Responsivita: Je responsivní

Výborně! Vaše stránka je responsivní a používá meta tag viewport.

1 / 1

Použití schema.org: Nepoužito

Vaše stránka nepoužívá schema.org, zvažte použití strukturovaných dat.

0 / 2

Použití Google Tag Manager: Nepoužito

Vaše stránka nepoužívá GTM, zvažte jeho použití.

0 / 2

Odkazy na chybové stránky: Neobsahuje
Poznámka: Bylo otestováno pouze 30 náhodně vybraných interních odkazů. Vaše stránka obsahuje 35 interních odkazů.

Výborně! Vaše stránka neobsahuje odkazy na chybové stránky.

1 / 1


Dosažené skóre:
2 / 6

Výsledek SEO testu

Zobrazit protokol SEO testu Stáhnout protokol SEO testu
Dosažené skóre:
(38 / 65)

58.5 %

Načtení stránky


URL adresa (v případě přesměrování cílová adresa):
https://www.pivovar-raven.cz/

Načteno:
25. 11. 2023 21:46

Status kód: 200

Výborně! Vaše URL adresa vrací úspěšný stavový HTTP kód.

1 / 1

Typ obsahu: text/html

Výborně! Vaše URL adresa vrací obsah ve formátu HTML.

1 / 1

Počet přesměrování: 0

Výborně! URL adresa míří přímo na Váš obsah.

2 / 2

Protokol: https

Výborně! URL adresa používá šifrovaný HTTPS protokol.

1 / 1

Přesměrování: OK

Výborně! Obě adresy 'https://pivovar-raven.cz' a 'https://www.pivovar-raven.cz' byly přesměrovány na stejnou URL adresu.

1 / 1

Délka URL adresy: 29 znaků

Výborně! Vaše URL adresa má přiměřenou délku.

1 / 1

Soubor robots.txt: -

Na Vašich stránkách je nahrán soubor robots.txt, ale není v něm vyplnéna adresa mapy stránek.

1 / 2

Sitemap: -

V souboru robots.txt není vyplněna adresa mapy stránek.

0 / 2


Dosažené skóre:
8 / 11

Analýza obsahu


Nastavení znakové sady: utf-8

Výborně! Vaše stránka má nastavenu použitou znakovou sadu.

1 / 1

Pozice meta tagu se znakovou sadou: 31 - 53 B

Výborně! Nastavení znakové sady je na Vaší stránce umístěno v prvních 1024 bytech.

1 / 1

Jazyk: -

Vaše stránka nemá správně nastaven použitý jazyk!

0 / 1

Meta titulek: Pivovar Raven

Výborně! Vaše stránka má nastaven přiměřeně dlouhý titulek.

2 / 2

Meta popis: -

Vaše stránka nemá správně nastaven meta popis!

0 / 2

Nadpis H1:
<h1>Řemeslný pivovar</h1>

Výborně! Vaše stránka obsahuje nadpis H1.

2 / 2

Pořadí nadpisů:
     <h1>Řemeslný pivovar
          <h2>Jsme Raven,
          <h2>Raven Pub Bolevec
          <h2>Raven Pub City
          <h2>Naše piva
          <h2>Kam na Raven
                    <h4>Raven Pub Bolevec
                    <h4>Raven Pub City
                    <h4>Obchodní oddělení
                    <h4>Back Office

Nadpisy na Vaši stránce nejsou ve správném pořadí!

0 / 1

Počet nadpisů: 10

Výborně! Vaše stránka obsahuje přiměřené množství nadpisů.

1 / 1

Délka nadpisů: OK

Výborně! Vaše stránka obsahuje pouze přiměřeně dlouhé nadpisy.

1 / 1

Počet obrázků: 10

Výborně! Vaše stránka obsahuje obrázky.

1 / 1

Počet obrázků bez popisu: 10

Vaše stránka obsahuje obrázky, které nemají vyplněn popisek (atribut alt).

0 / 1

Počet odkazů:
 • Počet interních follow odkazů: 35
 • Počet interních nofollow odkazů: 0

Výborně! Vaše stránka obsahuje dostatečné množství interních follow odkazů.

2 / 2

Počet odkazů:
 • Počet externích follow odkazů: 11
 • Počet externích nofollow odkazů: 0

Výborně! Vaše stránka obsahuje dostatečné množství interních follow odkazů.

2 / 2

Počet tagů iframe: 0

Výborně! Vaše stránka neobsahuje tag iframe.

1 / 1

Ikona stránky: Ikona stránky je vyplněna
Ikona

Výborně! Vaše stránka má vyplněnou ikonu stránky.

1 / 1

Ikona stránky pro Apple: Ikona stránky je vyplněna
Ikona

Výborně! Vaše stránka má vyplněnou ikonu stránky pro zařízení Apple.

2 / 2

Odstavce: V odstavcích je umístněn text o délce 1258 znaků. Délka veškerého textu na stránce je 2104 znaků.

Výborně! Více než polovina veškerého textu na stránce je umístěna v odstavcích.

1 / 1

Nadbytečný obsah: -

Výborně! Vaše stránka neobsahuje žádný nadbytečný obsah.

1 / 1


Dosažené skóre:
19 / 24

HTML 5


Použití HTML 5: OK

Výborně! Vaše stránka používá standard HTML 5.

1 / 1

Použití záhlaví: NE

Vaše stránka neobsahuje záhlaví. Zvažte přidání tagu header.

0 / 1

Použití zápatí: NE

Vaše stránka neobsahuje zápatí. Zvažte přidání tagu footer.

0 / 1

Použití navigace: NE

Vaše stránka neobsahuje navigaci. Zvažte přidání tagu nav.

0 / 1

Rozdělení obsahu do sekcí: NE

Vaše stránka nemá rozdělen obsah do sekcí. Zvažte rozdělení obsahu do tagů section.

0 / 1

Zastaralé elementy: -

Výborně! Vaše stránka neobsahuje žádné zastaralé HTML elementy.

1 / 1


Dosažené skóre:
2 / 6

Tagy pro sociální sítě


Nastavení jazyku: -

Vaše stránka nemá správně nastaven tag s hodnotu pro jazyk stránky!

0 / 1

Nastavení typu obsahu: -

Vaše stránka nemá správně nastaven tag s hodnotu pro typ obsahu stránky!

0 / 1

Nastavení URL: -

Vaše stránka nemá správně nastaven tag s hodnotu pro URL stránky!

0 / 2

Titulek stránky: -

Vaše stránka nemá správně nastaven tag s hodnotu pro titulek stránky!

0 / 2

Popis stránky: -

Vaše stránka nemá správně nastaven tag s hodnotu pro popis stránky!

0 / 2

Nastavení titulního obrázku: -

Vaše stránka nemá správně nastaven tag s hodnotu pro titulní obrázek stránky!

0 / 2


Dosažené skóre:
0 / 10

Analýza klíčových slov


Počet slov na stránce: 335

Vaše stránka neobsahuje moc textu. Na stránce je '335' slov, zvažte přidání více textu.

1 / 2

Nejčastější slova na stránce:
raven | piva | plzeň | bolevec | naše | rezervace | mozartova | city | prohlídky | zážitky

Mezi nejčastějšími slovy na Vašich stránkách by se měli nacházet Vaše klíčová slova.

1 / 1

Konzistence klíčových slov:
celkový početv titulkuv popisuv nadpisech
raven13x1x0x6x
piva7x0x0x1x
plzeň6x0x0x0x
bolevec5x0x0x2x
naše5x0x0x1x
rezervace4x0x0x0x
mozartova4x0x0x0x
city4x0x0x2x
prohlídky4x0x0x0x
zážitky3x0x0x0x

V titulku, popisu a nadpisech máte málo klíčových zvažte jejich přidání.

0 / 0


Dosažené skóre:
2 / 3

Načítání zdrojů


Použití gzip komprese: Webový server používá gzip kompresy

Výborně! Váš server používá gzip kompresy.

1 / 1

Velikost stránky: 4.7 kB

Výborně! Vaše stránka má přiměřenou velikost.

1 / 1

Soubory k načtení:
Linkované soubory
/favicon.ico1.2 kB
/apple-touch-icon.png10.5 kB
/favicon-32x32.png0.9 kB
/favicon-16x16.png0.4 kB
/site.webmanifest0.3 kB
/dist/front.4f4c2007a99aacd989ae.css7.6 kB
Linkované soubory skriptů
/dist/front.4f4c2007a99aacd989ae.js2.3 kB
Linkované soubory obrázků
/assets/logo.png13.7 kB
/assets/logo-white-transparent.png14.8 kB
https://www.pivovar-raven.cz/images/2/d/2dcbcb9b87bb8f232652a2a51a9b98a0.jpg?url=%2Fassets%2Fcontent%2Fraven-box.jpg&width=450&height=9999&type=fit&signature=2a993b77b0b41e3f759686bf51a7b9f740.7 kB
https://www.pivovar-raven.cz/images/d/d/dddbe88c16c4cbfa220c50a0884e5514.jpg?url=%2Fassets%2Fcontent%2Fprohlidky-raven.jpg&width=450&height=9999&type=fit&signature=506e745b749e74cd36fb52cb493cb87430.6 kB
https://www.pivovar-raven.cz/images/1/e/1e1a79b6dc5d2d5668e39042ecb767c4.jpg?url=%2Fassets%2Fcontent%2Fmerch.jpg&width=450&height=9999&type=fit&signature=257cf79b8bd3e551cf43a6a3d9315d0627.9 kB
https://www.pivovar-raven.cz/images/9/0/9020868e4f1942054cd513f05283fa9d.jpg?url=%2Fassets%2Fcontent%2Fsales.jpg&width=450&height=9999&type=fit&signature=5191765bda353cb71fefeae852bdb43529.3 kB
https://www.pivovar-raven.cz/images/e/9/e91c1f146690bc3d7a1dfa7e12e6e4b4.jpg?url=%2Fassets%2Fpubs%2Fbolevec.jpg&width=420&height=9999&type=fit&signature=19f93520ac74f4925723129924c9d40c26.0 kB
https://www.pivovar-raven.cz/images/4/9/490eef25e7c7a620c00766ba892c2afa.jpg?url=%2Fassets%2Fpubs%2Fcity.jpg&width=420&height=9999&type=fit&signature=5b02fa4195ded14f57288827cfa9474136.8 kB
https://www.pivovar-raven.cz/images/2/a/2ae80897b4037aad0f0ae37f2406f176.jpg?url=%2Fassets%2Fhomepage%2Fpivo.jpg&width=900&height=9000&type=fit&signature=714626ee3968930a946ecca1f0d90a9a70.5 kB
https://www.pivovar-raven.cz/images/5/f/5f816eeddc457b7d328e5f518ae01788.jpg?url=%2Fassets%2Fhomepage%2Fhospoda.jpg&width=900&height=9999&type=fit&signature=84392e4071784f046ace61ca75277776156.8 kB
CELKEM470.3 kB

Výborně! Vaše stránka má včetně zdrojového kódu přiměřenou velikost 474.9 kB.

2 / 2

Počet požadavků: 17

Výborně! Vaše stránka potřebuje k načtení přiměřený počet požadavků.

1 / 1


Dosažené skóre:
5 / 5

Ostatní


Responsivita: Je responsivní

Výborně! Vaše stránka je responsivní a používá meta tag viewport.

1 / 1

Použití schema.org: Nepoužito

Vaše stránka nepoužívá schema.org, zvažte použití strukturovaných dat.

0 / 2

Použití Google Tag Manager: Nepoužito

Vaše stránka nepoužívá GTM, zvažte jeho použití.

0 / 2

Odkazy na chybové stránky: Neobsahuje
Poznámka: Bylo otestováno pouze 30 náhodně vybraných interních odkazů. Vaše stránka obsahuje 35 interních odkazů.

Výborně! Vaše stránka neobsahuje odkazy na chybové stránky.

1 / 1


Dosažené skóre:
2 / 6

Výsledek SEO testu

Zobrazit protokol SEO testu Stáhnout protokol SEO testu
Dosažené skóre:
(38 / 65)

58.5 %