Výsledek SEO testu

Poslední testované URL z domény pocketmanager.cz:

Načtení stránky


URL adresa (v případě přesměrování cílová adresa):
https://pocketmanager.cz/

Načteno:
28. 12. 2023 09:33

Status kód: 200

Výborně! Vaše URL adresa vrací úspěšný stavový HTTP kód.

1 / 1

Typ obsahu: text/html

Výborně! Vaše URL adresa vrací obsah ve formátu HTML.

1 / 1

Počet přesměrování: 1

Vaše URL adresa je 1 krát přesměrována na jinou URL! Pro SEO je lepší používat adresy bez přesměrování.

1 / 2

Protokol: https

Výborně! URL adresa používá šifrovaný HTTPS protokol.

1 / 1

Přesměrování: Chyba

Obě adresy 'https://pocketmanager.cz' a 'https://www.pocketmanager.cz' jsou dostupné. Jedná se o duplicitní obsah, jednu z adres přesměrujte na druhou.

0 / 1

Délka URL adresy: 25 znaků

Výborně! Vaše URL adresa má přiměřenou délku.

1 / 1

Soubor robots.txt: - [HTTP 404]

Na Vašich stránkách není nahrán soubor robots.txt.

0 / 2

Sitemap: -

V souboru robots.txt není vyplněna adresa mapy stránek.

0 / 2


Dosažené skóre:
5 / 11

Analýza obsahu


Nastavení znakové sady: utf-8

Výborně! Vaše stránka má nastavenu použitou znakovou sadu.

1 / 1

Jazyk: cz

Výborně! Vaše stránka má nastaven použitý jazyk.

1 / 1

Meta titulek: PocketManager

Výborně! Vaše stránka má nastaven přiměřeně dlouhý titulek.

2 / 2

Meta popis: PocketManager – manažerský masterclass, kurz do kapsy. Na všechno si nemusíte přijít sami!

Výborně! Vaše stránka má nastaven přiměřeně dlouhý meta popis.

2 / 2

Nadpis H1: -

Vaše stránka neobsahuje nadpis úrovně H1!

0 / 2

Pořadí nadpisů: -

Vaše stránka neobsahuje žádný nadpis!

0 / 1

Počet nadpisů: 0

Výborně! Vaše stránka obsahuje přiměřené množství nadpisů.

1 / 1

Délka nadpisů: OK

Výborně! Vaše stránka obsahuje pouze přiměřeně dlouhé nadpisy.

1 / 1

Počet obrázků: 18

Výborně! Vaše stránka obsahuje obrázky.

1 / 1

Počet obrázků bez popisu: OK

Výborně! Všechny obrázky na Vaši stránce mají vyplněn popisek (atribut alt).

1 / 1

Počet odkazů:
  • Počet interních follow odkazů: 20
  • Počet interních nofollow odkazů: 0

Výborně! Vaše stránka obsahuje dostatečné množství interních follow odkazů.

2 / 2

Počet odkazů:
  • Počet externích follow odkazů: 0
  • Počet externích nofollow odkazů: 0

Vaše stránka neobsahuje žádné externí odkazy, zvažte přidání více externích odkazů.

0 / 2

Počet tagů iframe: 1

Vaše stránka obsahuje tag iframe, zvažte jejich nahrazení.

0 / 1

Ikona stránky: Ikona stránky je vyplněna
Ikona

Výborně! Vaše stránka má vyplněnou ikonu stránky.

1 / 1

Ikona stránky pro Apple: Ikona stránky je vyplněna
Ikona

Výborně! Vaše stránka má vyplněnou ikonu stránky pro zařízení Apple.

2 / 2

Odstavce: V odstavcích je umístněn text o délce 0 znaků. Délka veškerého textu na stránce je 1994 znaků.

V odstavcích je umístěno méně než polovina veškerého textu na stránce. Zvažte pro umístění textu použití odstavců.

0 / 1

Nadbytečný obsah: -

Výborně! Vaše stránka neobsahuje žádný nadbytečný obsah.

1 / 1


Dosažené skóre:
16 / 23

HTML 5


Použití HTML 5: OK

Výborně! Vaše stránka používá standard HTML 5.

1 / 1

Použití záhlaví: NE

Vaše stránka neobsahuje záhlaví. Zvažte přidání tagu header.

0 / 1

Použití zápatí: NE

Vaše stránka neobsahuje zápatí. Zvažte přidání tagu footer.

0 / 1

Použití navigace: NE

Vaše stránka neobsahuje navigaci. Zvažte přidání tagu nav.

0 / 1

Rozdělení obsahu do sekcí: NE

Vaše stránka nemá rozdělen obsah do sekcí. Zvažte rozdělení obsahu do tagů section.

0 / 1

Zastaralé elementy: -

Výborně! Vaše stránka neobsahuje žádné zastaralé HTML elementy.

1 / 1


Dosažené skóre:
2 / 6

Tagy pro sociální sítě


Nastavení jazyku: -

Vaše stránka nemá správně nastaven tag s hodnotu pro jazyk stránky!

0 / 1

Nastavení typu obsahu: -

Vaše stránka nemá správně nastaven tag s hodnotu pro typ obsahu stránky!

0 / 1

Nastavení URL: -

Vaše stránka nemá správně nastaven tag s hodnotu pro URL stránky!

0 / 2

Titulek stránky: PocketManager

Výborně! Vaše stránka má správně nastaven tag pro titulek stránky a titulek má přiměřenou velikost.

2 / 2

Popis stránky: PocketManager – manažerský masterclass, kurz do kapsy. Na všechno si nemusíte přijít sami!

Výborně! Vaše stránka má správně nastaven tag pro popis stránky a titulek má přiměřenou velikost.

2 / 2

Nastavení titulního obrázku: /logo.png

Vaše stránka má nastaven tag pro titulní obrázek stránky, ale jeho hodnota neobsahuje validní absolutní URL adresu.

1 / 2


Dosažené skóre:
5 / 10

Analýza klíčových slov


Počet slov na stránce: 275

Vaše stránka neobsahuje moc textu. Na stránce je '275' slov, zvažte přidání více textu.

1 / 2

Nejčastější slova na stránce:
manager | pocket | lekce | manažerský | začít | vždy | můžete | pokorný | kurz | první

Mezi nejčastějšími slovy na Vašich stránkách by se měli nacházet Vaše klíčová slova.

1 / 1

Konzistence klíčových slov:
celkový početv titulkuv popisuv nadpisech
manager4x0x0x0x
pocket3x0x0x0x
lekce3x0x0x0x
manažerský3x0x1x0x
začít3x0x0x0x
vždy2x0x0x0x
můžete2x0x0x0x
pokorný2x0x0x0x
kurz2x0x1x0x
první2x0x0x0x

V titulku, popisu a nadpisech máte málo klíčových zvažte jejich přidání.

0 / 0


Dosažené skóre:
2 / 3

Načítání zdrojů


Použití gzip komprese: Webový server používá gzip kompresy

Výborně! Váš server používá gzip kompresy.

1 / 1

Velikost stránky: 6.4 kB

Výborně! Vaše stránka má přiměřenou velikost.

1 / 1

Soubory k načtení:
Linkované soubory
/favicon.ico4.5 kB
/favicon.ico4.5 kB
/apple-touch-icon.png1.7 kB
/apple-touch-icon-57x57.png1.7 kB
/apple-touch-icon-72x72.png2.1 kB
/apple-touch-icon-76x76.png2.2 kB
/apple-touch-icon-114x114.png3.3 kB
/apple-touch-icon-120x120.png3.5 kB
/apple-touch-icon-144x144.png4.3 kB
/apple-touch-icon-152x152.png4.8 kB
/apple-touch-icon-180x180.png5.6 kB
/_next/static/css/6bc342e8d5d10770.css7.8 kB
/_next/static/css/6bc342e8d5d10770.css7.8 kB
Linkované soubory skriptů
/_next/static/chunks/polyfills-c67a75d1b6f99dc8.js31.6 kB
/_next/static/chunks/webpack-87b3a303122f2f0d.js1.5 kB
/_next/static/chunks/framework-66d32731bdd20e83.js45.9 kB
/_next/static/chunks/main-436ff486eb898866.js32.4 kB
/_next/static/chunks/pages/_app-b79db799ebcc3860.js80.4 kB
/_next/static/chunks/333-292a4cc1bf4ca99e.js11.8 kB
/_next/static/chunks/pages/index-95a4ecb39de642e1.js4.1 kB
/_next/static/a2mV7TZffHc2VgsvUG_jt/_buildManifest.js0.7 kB
/_next/static/a2mV7TZffHc2VgsvUG_jt/_ssgManifest.js0.1 kB
Linkované soubory obrázků
/_next/image?url=%2Fimg%2Flogo-wide.png&w=640&q=751.6 kB
/_next/image?url=%2Fimg%2Flanding%2Fbackgrounds%2Fhero-1.webp&w=3840&q=7550.6 kB
/_next/image?url=%2Fimg%2Flanding%2Fcard1logo.png&w=256&q=751.5 kB
/_next/image?url=%2Fimg%2Flanding%2Fcard2logo.png&w=256&q=751.3 kB
/_next/image?url=%2Fimg%2Flanding%2Fsellingpoint1.png&w=256&q=751.5 kB
/_next/image?url=%2Fimg%2Flanding%2Fsellingpoint2.png&w=256&q=751.4 kB
/_next/image?url=%2Fimg%2Flanding%2Fsellingpoint3.png&w=256&q=751.3 kB
/_next/image?url=%2Fimg%2Flanding%2Fbackgrounds%2Fjiri-podpis.webp&w=1080&q=7516.8 kB
/_next/image?url=%2Fimg%2Flanding%2Fbackgrounds%2Fvtymusetotahnelepe-gray.webp&w=1200&q=7523.3 kB
/_next/image?url=%2Fimg%2Flanding%2Fbackgrounds%2Frucezkapes.webp&w=3840&q=7520.5 kB
/_next/image?url=%2Fimg%2Fgopay%2Fgopay-banner-colorful.png&w=256&q=751.2 kB
/_next/image?url=%2Fimg%2Fgopay%2F3dsec-mc.png&w=256&q=751.7 kB
/_next/image?url=%2Fimg%2Fgopay%2F3dsec-visa.png&w=256&q=751.2 kB
/_next/image?url=%2Fimg%2Fgopay%2Fcard-mc.png&w=256&q=751.6 kB
/_next/image?url=%2Fimg%2Fgopay%2Fcard-mc-electronic.png&w=256&q=751.7 kB
/_next/image?url=%2Fimg%2Fgopay%2Fcard-maestro.png&w=256&q=751.6 kB
/_next/image?url=%2Fimg%2Fgopay%2Fcard-visa.png&w=256&q=751.1 kB
/_next/image?url=%2Fimg%2Fgopay%2Fcard-visa-electron.png&w=256&q=751.1 kB
CELKEM393.4 kB

Výborně! Vaše stránka má včetně zdrojového kódu přiměřenou velikost 399.8 kB.

2 / 2

Počet požadavků: 40

Vaše stránka potřebuje k načtení více než 30 dalších HTTP požadavků. Zvažte optimalizaci její počtu.

0 / 1


Dosažené skóre:
4 / 5

Ostatní


Responsivita: Je responsivní

Výborně! Vaše stránka je responsivní a používá meta tag viewport.

1 / 1

Použití schema.org: Nepoužito

Vaše stránka nepoužívá schema.org, zvažte použití strukturovaných dat.

0 / 2

Použití Google Tag Manager: Nepoužito

Vaše stránka nepoužívá GTM, zvažte jeho použití.

0 / 2

Odkazy na chybové stránky: Neobsahuje

Výborně! Vaše stránka neobsahuje odkazy na chybové stránky.

1 / 1


Dosažené skóre:
2 / 6

Výsledek SEO testu

Zobrazit protokol SEO testu Stáhnout protokol SEO testu
Dosažené skóre:
(36 / 64)

56.3 %

Kdo jsme a co umíme?

Jsme jedna z předních firem na poli SEO v ČR.

V oboru SEO působíme již řadu let a SEO je naší primární činností. Umíme vylepšit Vaše pozice ve vyhledávačích a tím zvýšit relevantní návštěvnost Vašeho webu. Naše cenová politika je dostupná většině, přesto zachováváme vysokou kvalitu našich služeb.

máme
13
let zkušeností
pomohli jsme
1328
klientům
právě teď máme
211
webů pod palcem
náš tým napsal již
358467
PR článků

+420 724 761 988 / info@seolight.cz

Kontaktní formulář

Načtení stránky


URL adresa (v případě přesměrování cílová adresa):
https://pocketmanager.cz/

Načteno:
28. 12. 2023 09:33

Status kód: 200

Výborně! Vaše URL adresa vrací úspěšný stavový HTTP kód.

1 / 1

Typ obsahu: text/html

Výborně! Vaše URL adresa vrací obsah ve formátu HTML.

1 / 1

Počet přesměrování: 1

Vaše URL adresa je 1 krát přesměrována na jinou URL! Pro SEO je lepší používat adresy bez přesměrování.

1 / 2

Protokol: https

Výborně! URL adresa používá šifrovaný HTTPS protokol.

1 / 1

Přesměrování: Chyba

Obě adresy 'https://pocketmanager.cz' a 'https://www.pocketmanager.cz' jsou dostupné. Jedná se o duplicitní obsah, jednu z adres přesměrujte na druhou.

0 / 1

Délka URL adresy: 25 znaků

Výborně! Vaše URL adresa má přiměřenou délku.

1 / 1

Soubor robots.txt: - [HTTP 404]

Na Vašich stránkách není nahrán soubor robots.txt.

0 / 2

Sitemap: -

V souboru robots.txt není vyplněna adresa mapy stránek.

0 / 2


Dosažené skóre:
5 / 11

Analýza obsahu


Nastavení znakové sady: utf-8

Výborně! Vaše stránka má nastavenu použitou znakovou sadu.

1 / 1

Jazyk: cz

Výborně! Vaše stránka má nastaven použitý jazyk.

1 / 1

Meta titulek: PocketManager

Výborně! Vaše stránka má nastaven přiměřeně dlouhý titulek.

2 / 2

Meta popis: PocketManager – manažerský masterclass, kurz do kapsy. Na všechno si nemusíte přijít sami!

Výborně! Vaše stránka má nastaven přiměřeně dlouhý meta popis.

2 / 2

Nadpis H1: -

Vaše stránka neobsahuje nadpis úrovně H1!

0 / 2

Pořadí nadpisů: -

Vaše stránka neobsahuje žádný nadpis!

0 / 1

Počet nadpisů: 0

Výborně! Vaše stránka obsahuje přiměřené množství nadpisů.

1 / 1

Délka nadpisů: OK

Výborně! Vaše stránka obsahuje pouze přiměřeně dlouhé nadpisy.

1 / 1

Počet obrázků: 18

Výborně! Vaše stránka obsahuje obrázky.

1 / 1

Počet obrázků bez popisu: OK

Výborně! Všechny obrázky na Vaši stránce mají vyplněn popisek (atribut alt).

1 / 1

Počet odkazů:
  • Počet interních follow odkazů: 20
  • Počet interních nofollow odkazů: 0

Výborně! Vaše stránka obsahuje dostatečné množství interních follow odkazů.

2 / 2

Počet odkazů:
  • Počet externích follow odkazů: 0
  • Počet externích nofollow odkazů: 0

Vaše stránka neobsahuje žádné externí odkazy, zvažte přidání více externích odkazů.

0 / 2

Počet tagů iframe: 1

Vaše stránka obsahuje tag iframe, zvažte jejich nahrazení.

0 / 1

Ikona stránky: Ikona stránky je vyplněna
Ikona

Výborně! Vaše stránka má vyplněnou ikonu stránky.

1 / 1

Ikona stránky pro Apple: Ikona stránky je vyplněna
Ikona

Výborně! Vaše stránka má vyplněnou ikonu stránky pro zařízení Apple.

2 / 2

Odstavce: V odstavcích je umístněn text o délce 0 znaků. Délka veškerého textu na stránce je 1994 znaků.

V odstavcích je umístěno méně než polovina veškerého textu na stránce. Zvažte pro umístění textu použití odstavců.

0 / 1

Nadbytečný obsah: -

Výborně! Vaše stránka neobsahuje žádný nadbytečný obsah.

1 / 1


Dosažené skóre:
16 / 23

HTML 5


Použití HTML 5: OK

Výborně! Vaše stránka používá standard HTML 5.

1 / 1

Použití záhlaví: NE

Vaše stránka neobsahuje záhlaví. Zvažte přidání tagu header.

0 / 1

Použití zápatí: NE

Vaše stránka neobsahuje zápatí. Zvažte přidání tagu footer.

0 / 1

Použití navigace: NE

Vaše stránka neobsahuje navigaci. Zvažte přidání tagu nav.

0 / 1

Rozdělení obsahu do sekcí: NE

Vaše stránka nemá rozdělen obsah do sekcí. Zvažte rozdělení obsahu do tagů section.

0 / 1

Zastaralé elementy: -

Výborně! Vaše stránka neobsahuje žádné zastaralé HTML elementy.

1 / 1


Dosažené skóre:
2 / 6

Tagy pro sociální sítě


Nastavení jazyku: -

Vaše stránka nemá správně nastaven tag s hodnotu pro jazyk stránky!

0 / 1

Nastavení typu obsahu: -

Vaše stránka nemá správně nastaven tag s hodnotu pro typ obsahu stránky!

0 / 1

Nastavení URL: -

Vaše stránka nemá správně nastaven tag s hodnotu pro URL stránky!

0 / 2

Titulek stránky: PocketManager

Výborně! Vaše stránka má správně nastaven tag pro titulek stránky a titulek má přiměřenou velikost.

2 / 2

Popis stránky: PocketManager – manažerský masterclass, kurz do kapsy. Na všechno si nemusíte přijít sami!

Výborně! Vaše stránka má správně nastaven tag pro popis stránky a titulek má přiměřenou velikost.

2 / 2

Nastavení titulního obrázku: /logo.png

Vaše stránka má nastaven tag pro titulní obrázek stránky, ale jeho hodnota neobsahuje validní absolutní URL adresu.

1 / 2


Dosažené skóre:
5 / 10

Analýza klíčových slov


Počet slov na stránce: 275

Vaše stránka neobsahuje moc textu. Na stránce je '275' slov, zvažte přidání více textu.

1 / 2

Nejčastější slova na stránce:
manager | pocket | lekce | manažerský | začít | vždy | můžete | pokorný | kurz | první

Mezi nejčastějšími slovy na Vašich stránkách by se měli nacházet Vaše klíčová slova.

1 / 1

Konzistence klíčových slov:
celkový početv titulkuv popisuv nadpisech
manager4x0x0x0x
pocket3x0x0x0x
lekce3x0x0x0x
manažerský3x0x1x0x
začít3x0x0x0x
vždy2x0x0x0x
můžete2x0x0x0x
pokorný2x0x0x0x
kurz2x0x1x0x
první2x0x0x0x

V titulku, popisu a nadpisech máte málo klíčových zvažte jejich přidání.

0 / 0


Dosažené skóre:
2 / 3

Načítání zdrojů


Použití gzip komprese: Webový server používá gzip kompresy

Výborně! Váš server používá gzip kompresy.

1 / 1

Velikost stránky: 6.4 kB

Výborně! Vaše stránka má přiměřenou velikost.

1 / 1

Soubory k načtení:
Linkované soubory
/favicon.ico4.5 kB
/favicon.ico4.5 kB
/apple-touch-icon.png1.7 kB
/apple-touch-icon-57x57.png1.7 kB
/apple-touch-icon-72x72.png2.1 kB
/apple-touch-icon-76x76.png2.2 kB
/apple-touch-icon-114x114.png3.3 kB
/apple-touch-icon-120x120.png3.5 kB
/apple-touch-icon-144x144.png4.3 kB
/apple-touch-icon-152x152.png4.8 kB
/apple-touch-icon-180x180.png5.6 kB
/_next/static/css/6bc342e8d5d10770.css7.8 kB
/_next/static/css/6bc342e8d5d10770.css7.8 kB
Linkované soubory skriptů
/_next/static/chunks/polyfills-c67a75d1b6f99dc8.js31.6 kB
/_next/static/chunks/webpack-87b3a303122f2f0d.js1.5 kB
/_next/static/chunks/framework-66d32731bdd20e83.js45.9 kB
/_next/static/chunks/main-436ff486eb898866.js32.4 kB
/_next/static/chunks/pages/_app-b79db799ebcc3860.js80.4 kB
/_next/static/chunks/333-292a4cc1bf4ca99e.js11.8 kB
/_next/static/chunks/pages/index-95a4ecb39de642e1.js4.1 kB
/_next/static/a2mV7TZffHc2VgsvUG_jt/_buildManifest.js0.7 kB
/_next/static/a2mV7TZffHc2VgsvUG_jt/_ssgManifest.js0.1 kB
Linkované soubory obrázků
/_next/image?url=%2Fimg%2Flogo-wide.png&w=640&q=751.6 kB
/_next/image?url=%2Fimg%2Flanding%2Fbackgrounds%2Fhero-1.webp&w=3840&q=7550.6 kB
/_next/image?url=%2Fimg%2Flanding%2Fcard1logo.png&w=256&q=751.5 kB
/_next/image?url=%2Fimg%2Flanding%2Fcard2logo.png&w=256&q=751.3 kB
/_next/image?url=%2Fimg%2Flanding%2Fsellingpoint1.png&w=256&q=751.5 kB
/_next/image?url=%2Fimg%2Flanding%2Fsellingpoint2.png&w=256&q=751.4 kB
/_next/image?url=%2Fimg%2Flanding%2Fsellingpoint3.png&w=256&q=751.3 kB
/_next/image?url=%2Fimg%2Flanding%2Fbackgrounds%2Fjiri-podpis.webp&w=1080&q=7516.8 kB
/_next/image?url=%2Fimg%2Flanding%2Fbackgrounds%2Fvtymusetotahnelepe-gray.webp&w=1200&q=7523.3 kB
/_next/image?url=%2Fimg%2Flanding%2Fbackgrounds%2Frucezkapes.webp&w=3840&q=7520.5 kB
/_next/image?url=%2Fimg%2Fgopay%2Fgopay-banner-colorful.png&w=256&q=751.2 kB
/_next/image?url=%2Fimg%2Fgopay%2F3dsec-mc.png&w=256&q=751.7 kB
/_next/image?url=%2Fimg%2Fgopay%2F3dsec-visa.png&w=256&q=751.2 kB
/_next/image?url=%2Fimg%2Fgopay%2Fcard-mc.png&w=256&q=751.6 kB
/_next/image?url=%2Fimg%2Fgopay%2Fcard-mc-electronic.png&w=256&q=751.7 kB
/_next/image?url=%2Fimg%2Fgopay%2Fcard-maestro.png&w=256&q=751.6 kB
/_next/image?url=%2Fimg%2Fgopay%2Fcard-visa.png&w=256&q=751.1 kB
/_next/image?url=%2Fimg%2Fgopay%2Fcard-visa-electron.png&w=256&q=751.1 kB
CELKEM393.4 kB

Výborně! Vaše stránka má včetně zdrojového kódu přiměřenou velikost 399.8 kB.

2 / 2

Počet požadavků: 40

Vaše stránka potřebuje k načtení více než 30 dalších HTTP požadavků. Zvažte optimalizaci její počtu.

0 / 1


Dosažené skóre:
4 / 5

Ostatní


Responsivita: Je responsivní

Výborně! Vaše stránka je responsivní a používá meta tag viewport.

1 / 1

Použití schema.org: Nepoužito

Vaše stránka nepoužívá schema.org, zvažte použití strukturovaných dat.

0 / 2

Použití Google Tag Manager: Nepoužito

Vaše stránka nepoužívá GTM, zvažte jeho použití.

0 / 2

Odkazy na chybové stránky: Neobsahuje

Výborně! Vaše stránka neobsahuje odkazy na chybové stránky.

1 / 1


Dosažené skóre:
2 / 6

Výsledek SEO testu

Zobrazit protokol SEO testu Stáhnout protokol SEO testu
Dosažené skóre:
(36 / 64)

56.3 %