Výsledek SEO testu

Poslední testované URL z domény port1560.cz:

Načtení stránky


URL adresa (v případě přesměrování cílová adresa):
https://www.port1560.cz/

Načteno:
16. 4. 2024 14:16

Status kód: 200

Výborně! Vaše URL adresa vrací úspěšný stavový HTTP kód.

1 / 1

Typ obsahu: text/html

Výborně! Vaše URL adresa vrací obsah ve formátu HTML.

1 / 1

Počet přesměrování: 0

Výborně! URL adresa míří přímo na Váš obsah.

2 / 2

Protokol: https

Výborně! URL adresa používá šifrovaný HTTPS protokol.

1 / 1

Přesměrování: OK

Výborně! Obě adresy 'https://port1560.cz/' a 'https://www.port1560.cz/' byly přesměrovány na stejnou URL adresu.

1 / 1

Délka URL adresy: 24 znaků

Výborně! Vaše URL adresa má přiměřenou délku.

1 / 1

Soubor robots.txt: https://www.port1560.cz/robots.txt

Výborně! Vaše stránky obsahují soubor robots.txt s vyplnénou adresou mapy stránek.

2 / 2

Sitemap: https://www.port1560.cz/sitemap.php

Výborně! Vaše stránky obsahují validní XML mapu stránek.

2 / 2


Dosažené skóre:
11 / 11

Analýza obsahu


Nastavení znakové sady: utf-8

Výborně! Vaše stránka má nastavenu použitou znakovou sadu.

1 / 1

Pozice meta tagu se znakovou sadou: 43 - 65 B

Výborně! Nastavení znakové sady je na Vaší stránce umístěno v prvních 1024 bytech.

1 / 1

Jazyk: cs

Výborně! Vaše stránka má nastaven použitý jazyk.

1 / 1

Meta titulek: Port 1560 | Port 1560

Výborně! Vaše stránka má nastaven přiměřeně dlouhý titulek.

2 / 2

Meta popis: Port 1560

Meta popis má méně než 50 znaků. Vaše stránka má nastaven meta popis, ale ten je příliš krátký.

1 / 2

Nadpis H1:
<h1>Port 1560</h1>

Výborně! Vaše stránka obsahuje nadpis H1.

2 / 2

Pořadí nadpisů:
     <h1>Port 1560
          <h2>Proč PORT 1560?
          <h2>Genius Loci a výjimečnost
          <h2>Krumme Aue, Chrumbenowe, Český Krumlov
          <h2>Aktuality

Vaše stránka obsahuje více nadpisy a jsou použity ve správném pořadí.

1 / 1

Počet nadpisů: 5

Výborně! Vaše stránka obsahuje přiměřené množství nadpisů.

1 / 1

Délka nadpisů: OK

Výborně! Vaše stránka obsahuje pouze přiměřeně dlouhé nadpisy.

1 / 1

Počet obrázků: 31

Výborně! Vaše stránka obsahuje obrázky.

1 / 1

Počet obrázků bez popisu: 1

Vaše stránka obsahuje obrázky, které nemají vyplněn popisek (atribut alt).

0 / 1

Počet odkazů:
 • Počet interních follow odkazů: 76
 • Počet interních nofollow odkazů: 0

Výborně! Vaše stránka obsahuje dostatečné množství interních follow odkazů.

2 / 2

Počet odkazů:
 • Počet externích follow odkazů: 2
 • Počet externích nofollow odkazů: 0

Výborně! Vaše stránka obsahuje dostatečné množství interních follow odkazů.

2 / 2

Počet tagů iframe: 0

Výborně! Vaše stránka neobsahuje tag iframe.

1 / 1

Ikona stránky: Ikona stránky je vyplněna
Ikona

Výborně! Vaše stránka má vyplněnou ikonu stránky.

1 / 1

Ikona stránky pro Apple: Ikona stránky je vyplněna zastaralým způsobem
Ikona

Vaše stránka má vyplněnou ikonu stránky pro zařízení Apple zastaralým způsobem.

1 / 2

Odstavce: V odstavcích je umístněn text o délce 5370 znaků. Délka veškerého textu na stránce je 6789 znaků.

Výborně! Více než polovina veškerého textu na stránce je umístěna v odstavcích.

1 / 1

Nadbytečný obsah: Stránka obsahuje obsah v komentářích: '1 ...'.

Na stránce je v komentářích umístěn nadbytečný obsah. Zvažte odstranění tohoto nadbytečného obsahu.

0 / 1


Dosažené skóre:
20 / 24

HTML 5


Použití HTML 5: NE

Vaše stránka nepoužíva standard HTML 5. Zvažte jeho použití.

0 / 1

Použití záhlaví: NE

Vaše stránka neobsahuje záhlaví. Zvažte přidání tagu header.

0 / 1

Použití zápatí: NE

Vaše stránka neobsahuje zápatí. Zvažte přidání tagu footer.

0 / 1

Použití navigace: NE

Vaše stránka neobsahuje navigaci. Zvažte přidání tagu nav.

0 / 1

Rozdělení obsahu do sekcí: OK

Výborně! Vaše má obsah rozdělen do sekcí.

1 / 1

Zastaralé elementy: -

Výborně! Vaše stránka neobsahuje žádné zastaralé HTML elementy.

1 / 1


Dosažené skóre:
2 / 6

Tagy pro sociální sítě


Nastavení jazyku: -

Vaše stránka nemá správně nastaven tag s hodnotu pro jazyk stránky!

0 / 1

Nastavení typu obsahu: article

Výborně! Vaše stránka má správně nastaven tag pro typ obsahu stránky.

1 / 1

Nastavení URL: https://www.port1560.cz/

Výborně! Vaše stránka má správně nastaven tag pro URL stránky.

2 / 2

Titulek stránky: Port 1560 | Port 1560

Výborně! Vaše stránka má správně nastaven tag pro titulek stránky a titulek má přiměřenou velikost.

2 / 2

Popis stránky: Port 1560

Vaše stránka má nastaven tag pro popis stránky, ale jeho hodnota je menší než 50 znaků. Zvažte jeho rozšíření.

1 / 2

Nastavení titulního obrázku: https://www.port1560.cz/face.png

Výborně! Vaše stránka má správně nastaven tag pro titulní obrázek stránky.

2 / 2


Dosažené skóre:
8 / 10

Analýza klíčových slov


Počet slov na stránce: 995

Výborně! Vaše stránka obsahuje dostatečné množství slov. Na stránce je '995' slov.

2 / 2

Nejčastější slova na stránce:
cookies | 1560 | port | expozici | expozice | areálu | které | umělců | krumlov | český

Mezi nejčastějšími slovy na Vašich stránkách by se měli nacházet Vaše klíčová slova.

1 / 1

Konzistence klíčových slov:
celkový početv titulkuv popisuv nadpisech
cookies20x0x0x0x
156012x2x1x2x
port11x2x1x2x
expozici9x0x0x0x
expozice8x0x0x0x
areálu6x0x0x0x
které6x0x0x0x
umělců5x0x0x0x
krumlov5x0x0x1x
český4x0x0x1x

V titulku, popisu a nadpisech máte málo klíčových zvažte jejich přidání.

0 / 0


Dosažené skóre:
3 / 3

Načítání zdrojů


Použití gzip komprese: Webový server používá gzip kompresy

Výborně! Váš server používá gzip kompresy.

1 / 1

Velikost stránky: 7.5 kB

Výborně! Vaše stránka má přiměřenou velikost.

1 / 1

Soubory k načtení:
Linkované soubory
/favicon32x32.png2.1 kB
/favicon192x192.png4.4 kB
/favicon180x180.png4.1 kB
/css/font.css0.7 kB
/css/screen.css9.0 kB
/lightgallery/lightgallery.css4.3 kB
/owl-carousel/owl.carousel.css1.1 kB
/css/aos.css2.2 kB
/css/animate.min.css5.3 kB
/css/cookies.css?17132698040.9 kB
Linkované soubory skriptů
/js/jquery.js88.0 kB
/lightgallery/lightgallery.min.js5.8 kB
/lightgallery/lg-pager.min.js0.8 kB
/lightgallery/lg-video.min.js2.0 kB
/lightgallery/lg-autoplay.min.js1.1 kB
/owl-carousel/owl.carousel.min.js10.9 kB
/css/aos.js4.5 kB
/js/site.js2.7 kB
/js/cookies.js0.7 kB
Linkované soubory obrázků
/img/intro1.svg1.5 kB
/img/intro1mobile.svg1.1 kB
/img/intro2.svg1.0 kB
/img/intro2mobile.svg0.9 kB
/img/intro3.svg1.1 kB
/img/intro3mobile.svg1.1 kB
/img/intro4.svg1.0 kB
/img/intro5.svg1.3 kB
/img/intro6.svg0.9 kB
/img/intro6mobile.svg0.8 kB
/img/intro7.svg0.9 kB
/img/intro7mobile.svg0.9 kB
/img/intro8cz.svg1.5 kB
/img/intro8mobilecz.svg1.4 kB
/img/intro9cz.svg1.6 kB
/img/intro9mobilecz.svg1.7 kB
/img/intro10cz.svg1.8 kB
/img/intro10mobilecz.svg1.3 kB
/img/intro11cz.svg1.4 kB
/img/intro11mobilecz.svg1.5 kB
/archiv/partner-eu.svg6.0 kB
/archiv/partner-mmr.svg3.1 kB
/archiv/partner-eu.svg6.0 kB
/archiv/partner-mmr.svg3.1 kB
/img/areal.png370.3 kB
/pict/content_cz/face/8.jpg?version=17132698041 297.1 kB
/img/mapa-lateran.png750.4 kB
/pict/content_cz/face/44a.jpg?version=1713269804113.0 kB
/pict/content_cz/face/46a.jpg?version=1713269804226.6 kB
/pict/content_cz/face/42a.jpg?version=1713269804158.3 kB
CELKEM3 109.4 kB

Vaše stránka včetně zdrojového kódu má velikost 3 116.9 kB. Zvažte zmenšení přenášených dat nutných k zobrazení stránky.

0 / 2

Počet požadavků: 49

Vaše stránka potřebuje k načtení více než 30 dalších HTTP požadavků. Zvažte optimalizaci její počtu.

0 / 1


Dosažené skóre:
2 / 5

Ostatní


Responsivita: Je responsivní

Výborně! Vaše stránka je responsivní a používá meta tag viewport.

1 / 1

Použití schema.org: Nepoužito

Vaše stránka nepoužívá schema.org, zvažte použití strukturovaných dat.

0 / 2

Použití Google Tag Manager: Nepoužito

Vaše stránka nepoužívá GTM, zvažte jeho použití.

0 / 2

Odkazy na chybové stránky: Neobsahuje
Poznámka: Bylo otestováno pouze 30 náhodně vybraných interních odkazů. Vaše stránka obsahuje 76 interních odkazů.

Výborně! Vaše stránka neobsahuje odkazy na chybové stránky.

1 / 1


Dosažené skóre:
2 / 6

Výsledek SEO testu

Zobrazit protokol SEO testu Stáhnout protokol SEO testu
Dosažené skóre:
(48 / 65)

73.8 %

Kdo jsme a co umíme?

Jsme jedna z předních firem na poli SEO v ČR.

V oboru SEO působíme již řadu let a SEO je naší primární činností. Umíme vylepšit Vaše pozice ve vyhledávačích a tím zvýšit relevantní návštěvnost Vašeho webu. Naše cenová politika je dostupná většině, přesto zachováváme vysokou kvalitu našich služeb.

máme
13
let zkušeností
pomohli jsme
1328
klientům
právě teď máme
211
webů pod palcem
náš tým napsal již
358467
PR článků

+420 724 761 988 / info@seolight.cz

Kontaktní formulář

Načtení stránky


URL adresa (v případě přesměrování cílová adresa):
https://www.port1560.cz/

Načteno:
16. 4. 2024 14:16

Status kód: 200

Výborně! Vaše URL adresa vrací úspěšný stavový HTTP kód.

1 / 1

Typ obsahu: text/html

Výborně! Vaše URL adresa vrací obsah ve formátu HTML.

1 / 1

Počet přesměrování: 0

Výborně! URL adresa míří přímo na Váš obsah.

2 / 2

Protokol: https

Výborně! URL adresa používá šifrovaný HTTPS protokol.

1 / 1

Přesměrování: OK

Výborně! Obě adresy 'https://port1560.cz/' a 'https://www.port1560.cz/' byly přesměrovány na stejnou URL adresu.

1 / 1

Délka URL adresy: 24 znaků

Výborně! Vaše URL adresa má přiměřenou délku.

1 / 1

Soubor robots.txt: https://www.port1560.cz/robots.txt

Výborně! Vaše stránky obsahují soubor robots.txt s vyplnénou adresou mapy stránek.

2 / 2

Sitemap: https://www.port1560.cz/sitemap.php

Výborně! Vaše stránky obsahují validní XML mapu stránek.

2 / 2


Dosažené skóre:
11 / 11

Analýza obsahu


Nastavení znakové sady: utf-8

Výborně! Vaše stránka má nastavenu použitou znakovou sadu.

1 / 1

Pozice meta tagu se znakovou sadou: 43 - 65 B

Výborně! Nastavení znakové sady je na Vaší stránce umístěno v prvních 1024 bytech.

1 / 1

Jazyk: cs

Výborně! Vaše stránka má nastaven použitý jazyk.

1 / 1

Meta titulek: Port 1560 | Port 1560

Výborně! Vaše stránka má nastaven přiměřeně dlouhý titulek.

2 / 2

Meta popis: Port 1560

Meta popis má méně než 50 znaků. Vaše stránka má nastaven meta popis, ale ten je příliš krátký.

1 / 2

Nadpis H1:
<h1>Port 1560</h1>

Výborně! Vaše stránka obsahuje nadpis H1.

2 / 2

Pořadí nadpisů:
     <h1>Port 1560
          <h2>Proč PORT 1560?
          <h2>Genius Loci a výjimečnost
          <h2>Krumme Aue, Chrumbenowe, Český Krumlov
          <h2>Aktuality

Vaše stránka obsahuje více nadpisy a jsou použity ve správném pořadí.

1 / 1

Počet nadpisů: 5

Výborně! Vaše stránka obsahuje přiměřené množství nadpisů.

1 / 1

Délka nadpisů: OK

Výborně! Vaše stránka obsahuje pouze přiměřeně dlouhé nadpisy.

1 / 1

Počet obrázků: 31

Výborně! Vaše stránka obsahuje obrázky.

1 / 1

Počet obrázků bez popisu: 1

Vaše stránka obsahuje obrázky, které nemají vyplněn popisek (atribut alt).

0 / 1

Počet odkazů:
 • Počet interních follow odkazů: 76
 • Počet interních nofollow odkazů: 0

Výborně! Vaše stránka obsahuje dostatečné množství interních follow odkazů.

2 / 2

Počet odkazů:
 • Počet externích follow odkazů: 2
 • Počet externích nofollow odkazů: 0

Výborně! Vaše stránka obsahuje dostatečné množství interních follow odkazů.

2 / 2

Počet tagů iframe: 0

Výborně! Vaše stránka neobsahuje tag iframe.

1 / 1

Ikona stránky: Ikona stránky je vyplněna
Ikona

Výborně! Vaše stránka má vyplněnou ikonu stránky.

1 / 1

Ikona stránky pro Apple: Ikona stránky je vyplněna zastaralým způsobem
Ikona

Vaše stránka má vyplněnou ikonu stránky pro zařízení Apple zastaralým způsobem.

1 / 2

Odstavce: V odstavcích je umístněn text o délce 5370 znaků. Délka veškerého textu na stránce je 6789 znaků.

Výborně! Více než polovina veškerého textu na stránce je umístěna v odstavcích.

1 / 1

Nadbytečný obsah: Stránka obsahuje obsah v komentářích: '1 ...'.

Na stránce je v komentářích umístěn nadbytečný obsah. Zvažte odstranění tohoto nadbytečného obsahu.

0 / 1


Dosažené skóre:
20 / 24

HTML 5


Použití HTML 5: NE

Vaše stránka nepoužíva standard HTML 5. Zvažte jeho použití.

0 / 1

Použití záhlaví: NE

Vaše stránka neobsahuje záhlaví. Zvažte přidání tagu header.

0 / 1

Použití zápatí: NE

Vaše stránka neobsahuje zápatí. Zvažte přidání tagu footer.

0 / 1

Použití navigace: NE

Vaše stránka neobsahuje navigaci. Zvažte přidání tagu nav.

0 / 1

Rozdělení obsahu do sekcí: OK

Výborně! Vaše má obsah rozdělen do sekcí.

1 / 1

Zastaralé elementy: -

Výborně! Vaše stránka neobsahuje žádné zastaralé HTML elementy.

1 / 1


Dosažené skóre:
2 / 6

Tagy pro sociální sítě


Nastavení jazyku: -

Vaše stránka nemá správně nastaven tag s hodnotu pro jazyk stránky!

0 / 1

Nastavení typu obsahu: article

Výborně! Vaše stránka má správně nastaven tag pro typ obsahu stránky.

1 / 1

Nastavení URL: https://www.port1560.cz/

Výborně! Vaše stránka má správně nastaven tag pro URL stránky.

2 / 2

Titulek stránky: Port 1560 | Port 1560

Výborně! Vaše stránka má správně nastaven tag pro titulek stránky a titulek má přiměřenou velikost.

2 / 2

Popis stránky: Port 1560

Vaše stránka má nastaven tag pro popis stránky, ale jeho hodnota je menší než 50 znaků. Zvažte jeho rozšíření.

1 / 2

Nastavení titulního obrázku: https://www.port1560.cz/face.png

Výborně! Vaše stránka má správně nastaven tag pro titulní obrázek stránky.

2 / 2


Dosažené skóre:
8 / 10

Analýza klíčových slov


Počet slov na stránce: 995

Výborně! Vaše stránka obsahuje dostatečné množství slov. Na stránce je '995' slov.

2 / 2

Nejčastější slova na stránce:
cookies | 1560 | port | expozici | expozice | areálu | které | umělců | krumlov | český

Mezi nejčastějšími slovy na Vašich stránkách by se měli nacházet Vaše klíčová slova.

1 / 1

Konzistence klíčových slov:
celkový početv titulkuv popisuv nadpisech
cookies20x0x0x0x
156012x2x1x2x
port11x2x1x2x
expozici9x0x0x0x
expozice8x0x0x0x
areálu6x0x0x0x
které6x0x0x0x
umělců5x0x0x0x
krumlov5x0x0x1x
český4x0x0x1x

V titulku, popisu a nadpisech máte málo klíčových zvažte jejich přidání.

0 / 0


Dosažené skóre:
3 / 3

Načítání zdrojů


Použití gzip komprese: Webový server používá gzip kompresy

Výborně! Váš server používá gzip kompresy.

1 / 1

Velikost stránky: 7.5 kB

Výborně! Vaše stránka má přiměřenou velikost.

1 / 1

Soubory k načtení:
Linkované soubory
/favicon32x32.png2.1 kB
/favicon192x192.png4.4 kB
/favicon180x180.png4.1 kB
/css/font.css0.7 kB
/css/screen.css9.0 kB
/lightgallery/lightgallery.css4.3 kB
/owl-carousel/owl.carousel.css1.1 kB
/css/aos.css2.2 kB
/css/animate.min.css5.3 kB
/css/cookies.css?17132698040.9 kB
Linkované soubory skriptů
/js/jquery.js88.0 kB
/lightgallery/lightgallery.min.js5.8 kB
/lightgallery/lg-pager.min.js0.8 kB
/lightgallery/lg-video.min.js2.0 kB
/lightgallery/lg-autoplay.min.js1.1 kB
/owl-carousel/owl.carousel.min.js10.9 kB
/css/aos.js4.5 kB
/js/site.js2.7 kB
/js/cookies.js0.7 kB
Linkované soubory obrázků
/img/intro1.svg1.5 kB
/img/intro1mobile.svg1.1 kB
/img/intro2.svg1.0 kB
/img/intro2mobile.svg0.9 kB
/img/intro3.svg1.1 kB
/img/intro3mobile.svg1.1 kB
/img/intro4.svg1.0 kB
/img/intro5.svg1.3 kB
/img/intro6.svg0.9 kB
/img/intro6mobile.svg0.8 kB
/img/intro7.svg0.9 kB
/img/intro7mobile.svg0.9 kB
/img/intro8cz.svg1.5 kB
/img/intro8mobilecz.svg1.4 kB
/img/intro9cz.svg1.6 kB
/img/intro9mobilecz.svg1.7 kB
/img/intro10cz.svg1.8 kB
/img/intro10mobilecz.svg1.3 kB
/img/intro11cz.svg1.4 kB
/img/intro11mobilecz.svg1.5 kB
/archiv/partner-eu.svg6.0 kB
/archiv/partner-mmr.svg3.1 kB
/archiv/partner-eu.svg6.0 kB
/archiv/partner-mmr.svg3.1 kB
/img/areal.png370.3 kB
/pict/content_cz/face/8.jpg?version=17132698041 297.1 kB
/img/mapa-lateran.png750.4 kB
/pict/content_cz/face/44a.jpg?version=1713269804113.0 kB
/pict/content_cz/face/46a.jpg?version=1713269804226.6 kB
/pict/content_cz/face/42a.jpg?version=1713269804158.3 kB
CELKEM3 109.4 kB

Vaše stránka včetně zdrojového kódu má velikost 3 116.9 kB. Zvažte zmenšení přenášených dat nutných k zobrazení stránky.

0 / 2

Počet požadavků: 49

Vaše stránka potřebuje k načtení více než 30 dalších HTTP požadavků. Zvažte optimalizaci její počtu.

0 / 1


Dosažené skóre:
2 / 5

Ostatní


Responsivita: Je responsivní

Výborně! Vaše stránka je responsivní a používá meta tag viewport.

1 / 1

Použití schema.org: Nepoužito

Vaše stránka nepoužívá schema.org, zvažte použití strukturovaných dat.

0 / 2

Použití Google Tag Manager: Nepoužito

Vaše stránka nepoužívá GTM, zvažte jeho použití.

0 / 2

Odkazy na chybové stránky: Neobsahuje
Poznámka: Bylo otestováno pouze 30 náhodně vybraných interních odkazů. Vaše stránka obsahuje 76 interních odkazů.

Výborně! Vaše stránka neobsahuje odkazy na chybové stránky.

1 / 1


Dosažené skóre:
2 / 6

Výsledek SEO testu

Zobrazit protokol SEO testu Stáhnout protokol SEO testu
Dosažené skóre:
(48 / 65)

73.8 %

Načtení stránky


URL adresa (v případě přesměrování cílová adresa):
https://www.port1560.cz/

Načteno:
10. 1. 2024 16:47

Status kód: 200

Výborně! Vaše URL adresa vrací úspěšný stavový HTTP kód.

1 / 1

Typ obsahu: text/html

Výborně! Vaše URL adresa vrací obsah ve formátu HTML.

1 / 1

Počet přesměrování: 0

Výborně! URL adresa míří přímo na Váš obsah.

2 / 2

Protokol: https

Výborně! URL adresa používá šifrovaný HTTPS protokol.

1 / 1

Přesměrování: OK

Výborně! Obě adresy 'https://port1560.cz' a 'https://www.port1560.cz' byly přesměrovány na stejnou URL adresu.

1 / 1

Délka URL adresy: 24 znaků

Výborně! Vaše URL adresa má přiměřenou délku.

1 / 1

Soubor robots.txt: https://www.port1560.cz/robots.txt

Výborně! Vaše stránky obsahují soubor robots.txt s vyplnénou adresou mapy stránek.

2 / 2

Sitemap: https://www.port1560.cz/sitemap.php

Výborně! Vaše stránky obsahují validní XML mapu stránek.

2 / 2


Dosažené skóre:
11 / 11

Analýza obsahu


Nastavení znakové sady: utf-8

Výborně! Vaše stránka má nastavenu použitou znakovou sadu.

1 / 1

Pozice meta tagu se znakovou sadou: 43 - 65 B

Výborně! Nastavení znakové sady je na Vaší stránce umístěno v prvních 1024 bytech.

1 / 1

Jazyk: cs

Výborně! Vaše stránka má nastaven použitý jazyk.

1 / 1

Meta titulek: Port 1560 | Port 1560

Výborně! Vaše stránka má nastaven přiměřeně dlouhý titulek.

2 / 2

Meta popis: Port 1560

Meta popis má méně než 50 znaků. Vaše stránka má nastaven meta popis, ale ten je příliš krátký.

1 / 2

Nadpis H1:
<h1>Port 1560</h1>

Výborně! Vaše stránka obsahuje nadpis H1.

2 / 2

Pořadí nadpisů:
     <h1>Port 1560
          <h2>Proč PORT 1560?
          <h2>Genius Loci a výjimečnost
          <h2>Krumme Aue, Chrumbenowe, Český Krumlov
          <h2>Aktuality

Vaše stránka obsahuje více nadpisy a jsou použity ve správném pořadí.

1 / 1

Počet nadpisů: 5

Výborně! Vaše stránka obsahuje přiměřené množství nadpisů.

1 / 1

Délka nadpisů: OK

Výborně! Vaše stránka obsahuje pouze přiměřeně dlouhé nadpisy.

1 / 1

Počet obrázků: 31

Výborně! Vaše stránka obsahuje obrázky.

1 / 1

Počet obrázků bez popisu: 1

Vaše stránka obsahuje obrázky, které nemají vyplněn popisek (atribut alt).

0 / 1

Počet odkazů:
 • Počet interních follow odkazů: 75
 • Počet interních nofollow odkazů: 0

Výborně! Vaše stránka obsahuje dostatečné množství interních follow odkazů.

2 / 2

Počet odkazů:
 • Počet externích follow odkazů: 2
 • Počet externích nofollow odkazů: 0

Výborně! Vaše stránka obsahuje dostatečné množství interních follow odkazů.

2 / 2

Počet tagů iframe: 0

Výborně! Vaše stránka neobsahuje tag iframe.

1 / 1

Ikona stránky: Ikona stránky je vyplněna
Ikona

Výborně! Vaše stránka má vyplněnou ikonu stránky.

1 / 1

Ikona stránky pro Apple: Ikona stránky je vyplněna zastaralým způsobem
Ikona

Vaše stránka má vyplněnou ikonu stránky pro zařízení Apple zastaralým způsobem.

1 / 2

Odstavce: V odstavcích je umístněn text o délce 5572 znaků. Délka veškerého textu na stránce je 6991 znaků.

Výborně! Více než polovina veškerého textu na stránce je umístěna v odstavcích.

1 / 1

Nadbytečný obsah: Stránka obsahuje obsah v komentářích: '1 ...'.

Na stránce je v komentářích umístěn nadbytečný obsah. Zvažte odstranění tohoto nadbytečného obsahu.

0 / 1


Dosažené skóre:
20 / 24

HTML 5


Použití HTML 5: NE

Vaše stránka nepoužíva standard HTML 5. Zvažte jeho použití.

0 / 1

Použití záhlaví: NE

Vaše stránka neobsahuje záhlaví. Zvažte přidání tagu header.

0 / 1

Použití zápatí: NE

Vaše stránka neobsahuje zápatí. Zvažte přidání tagu footer.

0 / 1

Použití navigace: NE

Vaše stránka neobsahuje navigaci. Zvažte přidání tagu nav.

0 / 1

Rozdělení obsahu do sekcí: OK

Výborně! Vaše má obsah rozdělen do sekcí.

1 / 1

Zastaralé elementy: -

Výborně! Vaše stránka neobsahuje žádné zastaralé HTML elementy.

1 / 1


Dosažené skóre:
2 / 6

Tagy pro sociální sítě


Nastavení jazyku: -

Vaše stránka nemá správně nastaven tag s hodnotu pro jazyk stránky!

0 / 1

Nastavení typu obsahu: article

Výborně! Vaše stránka má správně nastaven tag pro typ obsahu stránky.

1 / 1

Nastavení URL: https://www.port1560.cz/

Výborně! Vaše stránka má správně nastaven tag pro URL stránky.

2 / 2

Titulek stránky: Port 1560 | Port 1560

Výborně! Vaše stránka má správně nastaven tag pro titulek stránky a titulek má přiměřenou velikost.

2 / 2

Popis stránky: Port 1560

Vaše stránka má nastaven tag pro popis stránky, ale jeho hodnota je menší než 50 znaků. Zvažte jeho rozšíření.

1 / 2

Nastavení titulního obrázku: https://www.port1560.cz/face.png

Výborně! Vaše stránka má správně nastaven tag pro titulní obrázek stránky.

2 / 2


Dosažené skóre:
8 / 10

Analýza klíčových slov


Počet slov na stránce: 1032

Výborně! Vaše stránka obsahuje dostatečné množství slov. Na stránce je '1032' slov.

2 / 2

Nejčastější slova na stránce:
cookies | 1560 | port | expozici | expozice | které | paláci | pivovaru | umělců | areálu

Mezi nejčastějšími slovy na Vašich stránkách by se měli nacházet Vaše klíčová slova.

1 / 1

Konzistence klíčových slov:
celkový početv titulkuv popisuv nadpisech
cookies20x0x0x0x
156013x2x1x2x
port12x2x1x2x
expozici9x0x0x0x
expozice8x0x0x0x
které7x0x0x0x
paláci5x0x0x0x
pivovaru5x0x0x0x
umělců5x0x0x0x
areálu5x0x0x0x

V titulku, popisu a nadpisech máte málo klíčových zvažte jejich přidání.

0 / 0


Dosažené skóre:
3 / 3

Načítání zdrojů


Použití gzip komprese: Webový server používá gzip kompresy

Výborně! Váš server používá gzip kompresy.

1 / 1

Velikost stránky: 7.5 kB

Výborně! Vaše stránka má přiměřenou velikost.

1 / 1

Soubory k načtení:
Linkované soubory
/favicon32x32.png2.1 kB
/favicon192x192.png4.4 kB
/favicon180x180.png4.1 kB
/css/font.css0.7 kB
/css/screen.css9.0 kB
/lightgallery/lightgallery.css4.3 kB
/owl-carousel/owl.carousel.css1.1 kB
/css/aos.css2.2 kB
/css/animate.min.css5.3 kB
/css/cookies.css?17049016290.9 kB
Linkované soubory skriptů
/js/jquery.js88.0 kB
/lightgallery/lightgallery.min.js5.8 kB
/lightgallery/lg-pager.min.js0.8 kB
/lightgallery/lg-video.min.js2.0 kB
/lightgallery/lg-autoplay.min.js1.1 kB
/owl-carousel/owl.carousel.min.js10.9 kB
/css/aos.js4.5 kB
/js/site.js2.6 kB
/js/cookies.js0.7 kB
Linkované soubory obrázků
/img/intro1.svg1.5 kB
/img/intro1mobile.svg1.1 kB
/img/intro2.svg1.0 kB
/img/intro2mobile.svg0.9 kB
/img/intro3.svg1.1 kB
/img/intro3mobile.svg1.1 kB
/img/intro4.svg1.0 kB
/img/intro5.svg1.3 kB
/img/intro6.svg0.9 kB
/img/intro6mobile.svg0.8 kB
/img/intro7.svg0.9 kB
/img/intro7mobile.svg0.9 kB
/img/intro8.svg1.5 kB
/img/intro8mobile.svg1.4 kB
/img/intro9.svg1.6 kB
/img/intro9mobile.svg1.7 kB
/img/intro10.svg1.8 kB
/img/intro10mobile.svg1.3 kB
/img/intro11.svg1.4 kB
/img/intro11mobile.svg1.5 kB
/archiv/partner-eu.svg6.0 kB
/archiv/partner-mmr.svg3.1 kB
/archiv/partner-eu.svg6.0 kB
/archiv/partner-mmr.svg3.1 kB
/img/areal.png370.3 kB
/pict/content_cz/face/8.jpg?version=17049016291 297.1 kB
/img/mapa-lateran.png750.4 kB
/pict/content_cz/face/14a.jpg?version=1704901629222.1 kB
/pict/content_cz/face/15a.jpg?version=1704901629237.6 kB
/pict/content_cz/face/16a.jpg?version=1704901629230.3 kB
CELKEM3 301.3 kB

Vaše stránka včetně zdrojového kódu má velikost 3 308.8 kB. Zvažte zmenšení přenášených dat nutných k zobrazení stránky.

0 / 2

Počet požadavků: 49

Vaše stránka potřebuje k načtení více než 30 dalších HTTP požadavků. Zvažte optimalizaci její počtu.

0 / 1


Dosažené skóre:
2 / 5

Ostatní


Responsivita: Je responsivní

Výborně! Vaše stránka je responsivní a používá meta tag viewport.

1 / 1

Použití schema.org: Nepoužito

Vaše stránka nepoužívá schema.org, zvažte použití strukturovaných dat.

0 / 2

Použití Google Tag Manager: Nepoužito

Vaše stránka nepoužívá GTM, zvažte jeho použití.

0 / 2

Odkazy na chybové stránky: Neobsahuje
Poznámka: Bylo otestováno pouze 30 náhodně vybraných interních odkazů. Vaše stránka obsahuje 75 interních odkazů.

Výborně! Vaše stránka neobsahuje odkazy na chybové stránky.

1 / 1


Dosažené skóre:
2 / 6

Výsledek SEO testu

Zobrazit protokol SEO testu Stáhnout protokol SEO testu
Dosažené skóre:
(48 / 65)

73.8 %