Výsledek SEO testu

Poslední testované URL z domény smilkova.cz:

Načtení stránky


URL adresa (v případě přesměrování cílová adresa):
https://smilkova.cz/

Načteno:
21. 2. 2022 08:28

Status kód: 200

Výborně! Vaše URL adresa vrací úspěšný stavový HTTP kód.

1 / 1

Typ obsahu: text/html

Výborně! Vaše URL adresa vrací obsah ve formátu HTML.

1 / 1

Počet přesměrování: 0

Výborně! URL adresa míří přímo na Váš obsah.

2 / 2

Protokol: https

Výborně! URL adresa používá šifrovaný HTTPS protokol.

1 / 1

Přesměrování na www: Adresa 'https://smilkova.cz' byla přesměrována na 'https://smilkova.cz/'

Verze URL adresy bez www se nepřesměrovává na URL adresu s www.

0 / 1

Délka URL adresy: 20 znaků

Výborně! Vaše URL adresa má přiměřenou délku.

1 / 1

Soubor robots.txt: -

Na Vašich stránkách je nahrán soubor robots.txt, ale není v něm vyplnéna adresa mapy stránek.

1 / 2

Sitemap: -

V souboru robots.txt není vyplněna adresa mapy stránek.

0 / 2


Dosažené skóre:
7 / 11

Analýza obsahu


Nastavení znakové sady: UTF-8

Výborně! Vaše stránka má nastavenu použitou znakovou sadu.

1 / 1

Jazyk: -

Vaše stránka nemá správně nastaven použitý jazyk!

0 / 1

Meta titulek: OXANA SMILKOVÁ

Výborně! Vaše stránka má nastaven přiměřeně dlouhý titulek.

2 / 2

Meta popis: Divadelní režisérka

Meta popis má méně než 50 znaků. Vaše stránka má nastaven meta popis, ale ten je příliš krátký.

1 / 2

Nadpis H1:
<h1>OXANA SMILKOVÁ - Profesní prezentace</h1>

Výborně! Vaše stránka obsahuje nadpis H1.

2 / 2

Pořadí nadpisů:
     <h1>OXANA SMILKOVÁ - Profesní prezentace
          <h2>Mezinárodní workshopy – 2005 až 2019 :
               <h3>
                    <h4>

Vaše stránka obsahuje více nadpisy a jsou použity ve správném pořadí.

1 / 1

Počet nadpisů: 4

Výborně! Vaše stránka obsahuje přiměřené množství nadpisů.

1 / 1

Délka nadpisů: OK

Výborně! Vaše stránka obsahuje pouze přiměřeně dlouhé nadpisy.

1 / 1

Počet obrázků: 68

Výborně! Vaše stránka obsahuje obrázky.

1 / 1

Počet obrázků bez popisu: 1

Vaše stránka obsahuje obrázky, které nemají vyplněn popisek (atribut alt).

0 / 1

Počet odkazů:
  • Počet interních follow odkazů: 46
  • Počet interních nofollow odkazů: 0

Výborně! Vaše stránka obsahuje dostatečné množství interních follow odkazů.

2 / 2

Počet odkazů:
  • Počet externích follow odkazů: 34
  • Počet externích nofollow odkazů: 0

Výborně! Vaše stránka obsahuje dostatečné množství interních follow odkazů.

2 / 2

Počet tagů iframe: 0

Výborně! Vaše stránka neobsahuje tag iframe.

1 / 1

Ikona stránky: -

Vaše stránka nemá vyplněnou ikonu stránky.

0 / 1

Ikona stránky pro Apple: -

Vaše stránka nemá vyplněnou ikonu stránky pro zařízení Apple.

0 / 2

Odstavce: V odstavcích je umístněn text o délce 8715 znaků. Délka veškerého textu na stránce je 9972 znaků.

Výborně! Více než polovina veškerého textu na stránce je umístěna v odstavcích.

1 / 1

Nadbytečný obsah: Stránka obsahuje obsah v komentářích: 'The modal dialog, which will be used to wrap the l ...'.

Na stránce je v komentářích umístěn nadbytečný obsah. Zvažte odstranění tohoto nadbytečného obsahu.

0 / 1


Dosažené skóre:
16 / 23

HTML 5


Použití HTML 5: OK

Výborně! Vaše stránka používá standard HTML 5.

1 / 1

Použití záhlaví: OK

Výborně! Vaše obsahuje záhlaví.

1 / 1

Použití zápatí: OK

Výborně! Vaše obsahuje zápatí.

1 / 1

Použití navigace: OK

Výborně! Vaše obsahuje navigaci.

1 / 1

Rozdělení obsahu do sekcí: NE

Vaše stránka nemá rozdělen obsah do sekcí. Zvažte rozdělení obsahu do tagů section.

0 / 1

Zastaralé elementy: -

Výborně! Vaše stránka neobsahuje žádné zastaralé HTML elementy.

1 / 1


Dosažené skóre:
5 / 6

Tagy pro sociální sítě


Nastavení jazyku: -

Vaše stránka nemá správně nastaven tag s hodnotu pro jazyk stránky!

0 / 1

Nastavení typu obsahu: -

Vaše stránka nemá správně nastaven tag s hodnotu pro typ obsahu stránky!

0 / 1

Nastavení URL: -

Vaše stránka nemá správně nastaven tag s hodnotu pro URL stránky!

0 / 2

Titulek stránky: -

Vaše stránka nemá správně nastaven tag s hodnotu pro titulek stránky!

0 / 2

Popis stránky: -

Vaše stránka nemá správně nastaven tag s hodnotu pro popis stránky!

0 / 2

Nastavení titulního obrázku: -

Vaše stránka nemá správně nastaven tag s hodnotu pro titulní obrázek stránky!

0 / 2


Dosažené skóre:
0 / 10

Analýza klíčových slov


Počet slov na stránce: 1420

Výborně! Vaše stránka obsahuje dostatečné množství slov. Na stránce je '1420' slov.

2 / 2

Nejčastější slova na stránce:
divadelní | informací | režie | zobrazit | divadlo | umění | roce | různých | herectví | leták

Mezi nejčastějšími slovy na Vašich stránkách by se měli nacházet Vaše klíčová slova.

1 / 1

Konzistence klíčových slov:
celkový početv titulkuv popisuv nadpisech
divadelní34x0x1x0x
informací32x0x0x0x
režie31x0x0x0x
zobrazit28x0x0x0x
divadlo14x0x0x0x
umění8x0x0x0x
roce6x0x0x0x
různých6x0x0x0x
herectví6x0x0x0x
leták6x0x0x0x

V titulku, popisu a nadpisech máte málo klíčových zvažte jejich přidání.

0 / 0


Dosažené skóre:
3 / 3

Načítání zdrojů


Použití gzip komprese: Webový server používá gzip kompresy

Výborně! Váš server používá gzip kompresy.

1 / 1

Velikost stránky: 10.8 kB

Výborně! Vaše stránka má přiměřenou velikost.

1 / 1

Soubory k načtení:
Linkované soubory
/webtemp/webloader/css/cssloader-b93713074450-bootstrap.min.css?161596972318.2 kB
/webtemp/webloader/css/cssloader-d585a7b932b5-blueimp-gallery.min.css?16159697231.5 kB
/webtemp/webloader/css/cssloader-7c9aee2f5473-cookiebar.css?16159697230.2 kB
/webtemp/webloader/css/cssloader-cf8720e95077-editlink.css?16159697230.3 kB
/webtemp/webloader/css/cssloader-c7f1882089f6-content.css?16159697225.6 kB
/webtemp/webloader/css/cssloader-4918d80e29e1-timeline.css?16159697220.7 kB
Linkované soubory skriptů
/webtemp/webloader/js/jsloader-bb3a41aeb3f0-jquery-1.11.1.min.js?161596983033.2 kB
/webtemp/webloader/js/jsloader-36cc79ddeb4b-bootstrap.min.js?16159698329.4 kB
/webtemp/webloader/js/jsloader-20f142adbed5-jquery.easing.1.3.js?16159698312.0 kB
/webtemp/webloader/js/jsloader-c60f4acc60c3-jquery.timeline.js?16159698311.3 kB
/webtemp/webloader/js/jsloader-7a211e0bc49f-nette.ajax.js?16159698324.1 kB
/webtemp/webloader/js/jsloader-c1c7a3a0ea42-history.ajax.js?16159707351.3 kB
/webtemp/webloader/js/jsloader-2d3174b79bf3-confirm.ajax.js?16159707350.2 kB
/webtemp/webloader/js/jsloader-199a4c9b1204-spinner.ajax.js?16159707350.3 kB
/webtemp/webloader/js/jsloader-c6a44e58a1e3-nette.ajax.init.js?16159698320.6 kB
/webtemp/webloader/js/jsloader-f39f37f294eb-live-form-validation.js?16159698305.1 kB
/webtemp/webloader/js/jsloader-1cde747947d6-bootstrap-hover-dropdown.js?16159707341.2 kB
/webtemp/webloader/js/jsloader-a280dabd0222-editlink.init.js?16159698310.3 kB
/webtemp/webloader/js/jsloader-f019d2810685-jquery.bxslider.js?161596983212.0 kB
/webtemp/webloader/js/jsloader-1631b448090f-jquery.blueimp-gallery.min.js?16159698328.0 kB
/webtemp/webloader/js/jsloader-5a3e48e79c3a-skins.js?16159698301.0 kB
/webtemp/webloader/js/jsloader-75f33ac3f03c-default.init.js?16159698300.8 kB
/webtemp/webloader/js/jsloader-4cc5db5fc778-reference.init.js?16159698310.9 kB
/webtemp/webloader/js/jsloader-a04e863108c0-lz-string.min.js?16159698311.9 kB
/webtemp/webloader/js/jsloader-695713b88c31-jquery.bxslider.min.js?16159698316.1 kB
/webtemp/webloader/js/jsloader-5ba2fcad63f6-cookiebar.js?16159697110.6 kB
/webtemp/webloader/js/jsloader-58206a116622-main.init.js?16159697111.6 kB
Linkované soubory obrázků
/www/front/img/header/alfred-radok.png12.1 kB
/files/setting/1/1/logo.png5.5 kB
/www/front/img/header/workshop.png15.4 kB
/webtemp/post/21/thumb/300_300-1.jpg22.7 kB
/webtemp/post/22/thumb/300_300-2.jpg38.5 kB
/webtemp/post/23/thumb/300_300-3.jpg20.5 kB
/webtemp/post/24/thumb/300_300-1.jpg26.6 kB
/webtemp/post/25/thumb/300_300-6.jpg34.3 kB
/webtemp/post/26/thumb/300_300-5.jpg52.6 kB
/webtemp/post/27/thumb/300_300-7.jpg34.9 kB
/webtemp/media/2015/03/180_180-244.jpg14.7 kB
/webtemp/media/2015/03/180_180-238.jpg15.6 kB
/webtemp/media/2019/01/180_180-img-0938.jpg21.1 kB
/webtemp/media/2015/03/180_180-211.jpg15.1 kB
/webtemp/media/2015/03/180_180-mistr-a-marketka-6.jpg26.1 kB
/webtemp/media/2015/03/180_180-mistr-a-marketka-12.jpg13.8 kB
/webtemp/media/2015/03/180_180-fata-morgana-11.jpg9.8 kB
/webtemp/media/2015/03/180_180-fata-morgana-12.jpg23.9 kB
/webtemp/media/2015/03/180_180-racek-07.jpg18.5 kB
/webtemp/media/2015/03/180_180-racek-12.jpg14.0 kB
/webtemp/media/2019/01/180_180-img-0941.jpg32.0 kB
/webtemp/media/2015/03/180_180-posledni-noc-posledniho-cara-12.jpg10.8 kB
/webtemp/media/2019/01/180_180-img-0958.jpg26.4 kB
/webtemp/media/2015/03/180_180-strycek-vana-12.jpg15.8 kB
/webtemp/media/2019/01/180_180-img-0977.jpg32.9 kB
/webtemp/media/2015/03/180_180-visnovy-sad-12.jpg17.6 kB
/webtemp/media/2019/01/180_180-edin2.jpg17.9 kB
/webtemp/media/2019/01/180_180-img-0930.jpg23.0 kB
/webtemp/media/2019/01/180_180-img-0905.jpg22.8 kB
/webtemp/media/2019/01/180_180-img-0922.jpg28.2 kB
/webtemp/media/2015/03/180_180-komedie-omylu-08.jpg16.6 kB
/webtemp/media/2015/03/180_180-komedie-omylu-02.jpg14.3 kB
/webtemp/media/2015/03/180_180-hra-na-leara-06.jpg16.8 kB
/webtemp/media/2015/03/180_180-hra-na-leara-12.jpg16.7 kB
/webtemp/media/2015/03/180_180-hotel-mezi-dvema-svety-08.jpg18.4 kB
/webtemp/media/2015/03/180_180-hotel-mezi-dvema-svety-12.jpg14.2 kB
/webtemp/media/2019/01/180_180-img-0991.jpg20.1 kB
/webtemp/media/2017/06/180_180-1998-elektra-foto-0006-b.jpg15.6 kB
/webtemp/media/2019/01/180_180-img-0878.jpg29.4 kB
/webtemp/media/2019/01/180_180-img-0880.jpg28.1 kB
/webtemp/media/2015/03/180_180-tri-sestry-06.jpg11.5 kB
/webtemp/media/2015/03/180_180-tri-sestry-12.jpg18.4 kB
/webtemp/reference/80/thumb/360_180-navzdory-osudu[1426716034].png84.7 kB
/webtemp/reference/81/thumb/360_180-maly-princ[1426716050].png56.1 kB
/webtemp/media/2017/06/180_180-2014-abs-stesti-mouchy06.jpg21.9 kB
/webtemp/media/2015/03/180_180-absolutni-stesti-mouchy-02.jpg16.1 kB
/webtemp/media/2019/01/180_180-img-0950.jpg20.3 kB
/webtemp/media/2017/06/180_180-2000-elektra-kyjev-foto-0006-a.jpg16.9 kB
/webtemp/media/2017/06/180_180-hamlet15.jpg30.0 kB
/webtemp/media/2017/06/180_180-hamlet07.jpg16.2 kB
/webtemp/media/2019/01/180_180-img-3104.jpg16.0 kB
/webtemp/media/2017/06/180_180-2012-visnovy-sad-uh-23.jpg22.4 kB
/webtemp/media/2018/10/180_180-predvadecky-atelier-oxany-1m.jpg17.7 kB
/webtemp/media/2018/10/180_180-predvadecky-atelier-oxany-2m.jpg14.7 kB
/webtemp/media/2018/10/180_180-7.jpg13.5 kB
/webtemp/media/2018/10/180_180-2.jpg11.7 kB
/webtemp/media/2018/10/180_180-sonety-shakespeareimg-6760.JPG19.8 kB
/webtemp/media/2018/10/180_180-dsc-2356.jpg18.1 kB
/webtemp/media/2018/10/180_180-dsc-1378.jpg21.6 kB
/webtemp/media/2019/01/180_180-img-0884.jpg14.6 kB
/webtemp/media/2019/01/180_180-img-0886.jpg20.8 kB
/webtemp/media/2019/01/180_180-svetova-duse.jpg20.4 kB
/webtemp/media/2018/09/180_180-foto2.jpg22.5 kB
/www/files/media/smilkova-hp - Copy 1.png50.8 kB
/files/socialnetwork/youtube/1/1/youtube.png0.8 kB
/front/img/icons/ico-sitemap.png0.6 kB
/front/img/footer/logo-wording.png2.4 kB
/front/img/footer/logo-wsb.png1.5 kB
CELKEM1 553.3 kB

Výborně! Vaše stránka má včetně zdrojového kódu přiměřenou velikost 1 564.1 kB.

2 / 2

Počet požadavků: 95

Vaše stránka potřebuje k načtení více než 30 dalších HTTP požadavků. Zvažte optimalizaci její počtu.

0 / 1


Dosažené skóre:
4 / 5

Ostatní


Responsivita: Je responsivní

Výborně! Vaše stránka je responsivní a používá meta tag viewport.

1 / 1

Použití schema.org: Nepoužito

Vaše stránka nepoužívá schema.org, zvažte použití strukturovaných dat.

0 / 2

Použití Google Tag Manager: Nepoužito

Vaše stránka nepoužívá GTM, zvažte jeho použití.

0 / 2

Odkazy na chybové stránky:
ChybaURL
500http://smilkova.cz/cz/filmova-tvorba/maly-princ/
Poznámka: Bylo otestováno pouze 30 náhodně vybraných interních odkazů. Vaše stránka obsahuje 46 interních odkazů.

Vaše stránka obsahuje odkazy, které vedou na stránky, kterých zpracování skončí některou z chyb 4xx nebo 5xx.

0 / 1


Dosažené skóre:
1 / 6

Výsledek SEO testu

Zobrazit protokol SEO testu Stáhnout protokol SEO testu
Dosažené skóre:
(36 / 64)

56.3 %

Kdo jsme a co umíme?

Jsme jedna z předních firem na poli SEO v ČR.

V oboru SEO působíme již řadu let a SEO je naší primární činností. Umíme vylepšit Vaše pozice ve vyhledávačích a tím zvýšit relevantní návštěvnost Vašeho webu. Naše cenová politika je dostupná většině, přesto zachováváme vysokou kvalitu našich služeb.

máme
13
let zkušeností
pomohli jsme
1328
klientům
právě teď máme
211
webů pod palcem
náš tým napsal již
358467
PR článků

+420 724 761 988 / info@seolight.cz

Kontaktní formulář

Načtení stránky


URL adresa (v případě přesměrování cílová adresa):
https://smilkova.cz/

Načteno:
21. 2. 2022 08:28

Status kód: 200

Výborně! Vaše URL adresa vrací úspěšný stavový HTTP kód.

1 / 1

Typ obsahu: text/html

Výborně! Vaše URL adresa vrací obsah ve formátu HTML.

1 / 1

Počet přesměrování: 0

Výborně! URL adresa míří přímo na Váš obsah.

2 / 2

Protokol: https

Výborně! URL adresa používá šifrovaný HTTPS protokol.

1 / 1

Přesměrování na www: Adresa 'https://smilkova.cz' byla přesměrována na 'https://smilkova.cz/'

Verze URL adresy bez www se nepřesměrovává na URL adresu s www.

0 / 1

Délka URL adresy: 20 znaků

Výborně! Vaše URL adresa má přiměřenou délku.

1 / 1

Soubor robots.txt: -

Na Vašich stránkách je nahrán soubor robots.txt, ale není v něm vyplnéna adresa mapy stránek.

1 / 2

Sitemap: -

V souboru robots.txt není vyplněna adresa mapy stránek.

0 / 2


Dosažené skóre:
7 / 11

Analýza obsahu


Nastavení znakové sady: UTF-8

Výborně! Vaše stránka má nastavenu použitou znakovou sadu.

1 / 1

Jazyk: -

Vaše stránka nemá správně nastaven použitý jazyk!

0 / 1

Meta titulek: OXANA SMILKOVÁ

Výborně! Vaše stránka má nastaven přiměřeně dlouhý titulek.

2 / 2

Meta popis: Divadelní režisérka

Meta popis má méně než 50 znaků. Vaše stránka má nastaven meta popis, ale ten je příliš krátký.

1 / 2

Nadpis H1:
<h1>OXANA SMILKOVÁ - Profesní prezentace</h1>

Výborně! Vaše stránka obsahuje nadpis H1.

2 / 2

Pořadí nadpisů:
     <h1>OXANA SMILKOVÁ - Profesní prezentace
          <h2>Mezinárodní workshopy – 2005 až 2019 :
               <h3>
                    <h4>

Vaše stránka obsahuje více nadpisy a jsou použity ve správném pořadí.

1 / 1

Počet nadpisů: 4

Výborně! Vaše stránka obsahuje přiměřené množství nadpisů.

1 / 1

Délka nadpisů: OK

Výborně! Vaše stránka obsahuje pouze přiměřeně dlouhé nadpisy.

1 / 1

Počet obrázků: 68

Výborně! Vaše stránka obsahuje obrázky.

1 / 1

Počet obrázků bez popisu: 1

Vaše stránka obsahuje obrázky, které nemají vyplněn popisek (atribut alt).

0 / 1

Počet odkazů:
  • Počet interních follow odkazů: 46
  • Počet interních nofollow odkazů: 0

Výborně! Vaše stránka obsahuje dostatečné množství interních follow odkazů.

2 / 2

Počet odkazů:
  • Počet externích follow odkazů: 34
  • Počet externích nofollow odkazů: 0

Výborně! Vaše stránka obsahuje dostatečné množství interních follow odkazů.

2 / 2

Počet tagů iframe: 0

Výborně! Vaše stránka neobsahuje tag iframe.

1 / 1

Ikona stránky: -

Vaše stránka nemá vyplněnou ikonu stránky.

0 / 1

Ikona stránky pro Apple: -

Vaše stránka nemá vyplněnou ikonu stránky pro zařízení Apple.

0 / 2

Odstavce: V odstavcích je umístněn text o délce 8715 znaků. Délka veškerého textu na stránce je 9972 znaků.

Výborně! Více než polovina veškerého textu na stránce je umístěna v odstavcích.

1 / 1

Nadbytečný obsah: Stránka obsahuje obsah v komentářích: 'The modal dialog, which will be used to wrap the l ...'.

Na stránce je v komentářích umístěn nadbytečný obsah. Zvažte odstranění tohoto nadbytečného obsahu.

0 / 1


Dosažené skóre:
16 / 23

HTML 5


Použití HTML 5: OK

Výborně! Vaše stránka používá standard HTML 5.

1 / 1

Použití záhlaví: OK

Výborně! Vaše obsahuje záhlaví.

1 / 1

Použití zápatí: OK

Výborně! Vaše obsahuje zápatí.

1 / 1

Použití navigace: OK

Výborně! Vaše obsahuje navigaci.

1 / 1

Rozdělení obsahu do sekcí: NE

Vaše stránka nemá rozdělen obsah do sekcí. Zvažte rozdělení obsahu do tagů section.

0 / 1

Zastaralé elementy: -

Výborně! Vaše stránka neobsahuje žádné zastaralé HTML elementy.

1 / 1


Dosažené skóre:
5 / 6

Tagy pro sociální sítě


Nastavení jazyku: -

Vaše stránka nemá správně nastaven tag s hodnotu pro jazyk stránky!

0 / 1

Nastavení typu obsahu: -

Vaše stránka nemá správně nastaven tag s hodnotu pro typ obsahu stránky!

0 / 1

Nastavení URL: -

Vaše stránka nemá správně nastaven tag s hodnotu pro URL stránky!

0 / 2

Titulek stránky: -

Vaše stránka nemá správně nastaven tag s hodnotu pro titulek stránky!

0 / 2

Popis stránky: -

Vaše stránka nemá správně nastaven tag s hodnotu pro popis stránky!

0 / 2

Nastavení titulního obrázku: -

Vaše stránka nemá správně nastaven tag s hodnotu pro titulní obrázek stránky!

0 / 2


Dosažené skóre:
0 / 10

Analýza klíčových slov


Počet slov na stránce: 1420

Výborně! Vaše stránka obsahuje dostatečné množství slov. Na stránce je '1420' slov.

2 / 2

Nejčastější slova na stránce:
divadelní | informací | režie | zobrazit | divadlo | umění | roce | různých | herectví | leták

Mezi nejčastějšími slovy na Vašich stránkách by se měli nacházet Vaše klíčová slova.

1 / 1

Konzistence klíčových slov:
celkový početv titulkuv popisuv nadpisech
divadelní34x0x1x0x
informací32x0x0x0x
režie31x0x0x0x
zobrazit28x0x0x0x
divadlo14x0x0x0x
umění8x0x0x0x
roce6x0x0x0x
různých6x0x0x0x
herectví6x0x0x0x
leták6x0x0x0x

V titulku, popisu a nadpisech máte málo klíčových zvažte jejich přidání.

0 / 0


Dosažené skóre:
3 / 3

Načítání zdrojů


Použití gzip komprese: Webový server používá gzip kompresy

Výborně! Váš server používá gzip kompresy.

1 / 1

Velikost stránky: 10.8 kB

Výborně! Vaše stránka má přiměřenou velikost.

1 / 1

Soubory k načtení:
Linkované soubory
/webtemp/webloader/css/cssloader-b93713074450-bootstrap.min.css?161596972318.2 kB
/webtemp/webloader/css/cssloader-d585a7b932b5-blueimp-gallery.min.css?16159697231.5 kB
/webtemp/webloader/css/cssloader-7c9aee2f5473-cookiebar.css?16159697230.2 kB
/webtemp/webloader/css/cssloader-cf8720e95077-editlink.css?16159697230.3 kB
/webtemp/webloader/css/cssloader-c7f1882089f6-content.css?16159697225.6 kB
/webtemp/webloader/css/cssloader-4918d80e29e1-timeline.css?16159697220.7 kB
Linkované soubory skriptů
/webtemp/webloader/js/jsloader-bb3a41aeb3f0-jquery-1.11.1.min.js?161596983033.2 kB
/webtemp/webloader/js/jsloader-36cc79ddeb4b-bootstrap.min.js?16159698329.4 kB
/webtemp/webloader/js/jsloader-20f142adbed5-jquery.easing.1.3.js?16159698312.0 kB
/webtemp/webloader/js/jsloader-c60f4acc60c3-jquery.timeline.js?16159698311.3 kB
/webtemp/webloader/js/jsloader-7a211e0bc49f-nette.ajax.js?16159698324.1 kB
/webtemp/webloader/js/jsloader-c1c7a3a0ea42-history.ajax.js?16159707351.3 kB
/webtemp/webloader/js/jsloader-2d3174b79bf3-confirm.ajax.js?16159707350.2 kB
/webtemp/webloader/js/jsloader-199a4c9b1204-spinner.ajax.js?16159707350.3 kB
/webtemp/webloader/js/jsloader-c6a44e58a1e3-nette.ajax.init.js?16159698320.6 kB
/webtemp/webloader/js/jsloader-f39f37f294eb-live-form-validation.js?16159698305.1 kB
/webtemp/webloader/js/jsloader-1cde747947d6-bootstrap-hover-dropdown.js?16159707341.2 kB
/webtemp/webloader/js/jsloader-a280dabd0222-editlink.init.js?16159698310.3 kB
/webtemp/webloader/js/jsloader-f019d2810685-jquery.bxslider.js?161596983212.0 kB
/webtemp/webloader/js/jsloader-1631b448090f-jquery.blueimp-gallery.min.js?16159698328.0 kB
/webtemp/webloader/js/jsloader-5a3e48e79c3a-skins.js?16159698301.0 kB
/webtemp/webloader/js/jsloader-75f33ac3f03c-default.init.js?16159698300.8 kB
/webtemp/webloader/js/jsloader-4cc5db5fc778-reference.init.js?16159698310.9 kB
/webtemp/webloader/js/jsloader-a04e863108c0-lz-string.min.js?16159698311.9 kB
/webtemp/webloader/js/jsloader-695713b88c31-jquery.bxslider.min.js?16159698316.1 kB
/webtemp/webloader/js/jsloader-5ba2fcad63f6-cookiebar.js?16159697110.6 kB
/webtemp/webloader/js/jsloader-58206a116622-main.init.js?16159697111.6 kB
Linkované soubory obrázků
/www/front/img/header/alfred-radok.png12.1 kB
/files/setting/1/1/logo.png5.5 kB
/www/front/img/header/workshop.png15.4 kB
/webtemp/post/21/thumb/300_300-1.jpg22.7 kB
/webtemp/post/22/thumb/300_300-2.jpg38.5 kB
/webtemp/post/23/thumb/300_300-3.jpg20.5 kB
/webtemp/post/24/thumb/300_300-1.jpg26.6 kB
/webtemp/post/25/thumb/300_300-6.jpg34.3 kB
/webtemp/post/26/thumb/300_300-5.jpg52.6 kB
/webtemp/post/27/thumb/300_300-7.jpg34.9 kB
/webtemp/media/2015/03/180_180-244.jpg14.7 kB
/webtemp/media/2015/03/180_180-238.jpg15.6 kB
/webtemp/media/2019/01/180_180-img-0938.jpg21.1 kB
/webtemp/media/2015/03/180_180-211.jpg15.1 kB
/webtemp/media/2015/03/180_180-mistr-a-marketka-6.jpg26.1 kB
/webtemp/media/2015/03/180_180-mistr-a-marketka-12.jpg13.8 kB
/webtemp/media/2015/03/180_180-fata-morgana-11.jpg9.8 kB
/webtemp/media/2015/03/180_180-fata-morgana-12.jpg23.9 kB
/webtemp/media/2015/03/180_180-racek-07.jpg18.5 kB
/webtemp/media/2015/03/180_180-racek-12.jpg14.0 kB
/webtemp/media/2019/01/180_180-img-0941.jpg32.0 kB
/webtemp/media/2015/03/180_180-posledni-noc-posledniho-cara-12.jpg10.8 kB
/webtemp/media/2019/01/180_180-img-0958.jpg26.4 kB
/webtemp/media/2015/03/180_180-strycek-vana-12.jpg15.8 kB
/webtemp/media/2019/01/180_180-img-0977.jpg32.9 kB
/webtemp/media/2015/03/180_180-visnovy-sad-12.jpg17.6 kB
/webtemp/media/2019/01/180_180-edin2.jpg17.9 kB
/webtemp/media/2019/01/180_180-img-0930.jpg23.0 kB
/webtemp/media/2019/01/180_180-img-0905.jpg22.8 kB
/webtemp/media/2019/01/180_180-img-0922.jpg28.2 kB
/webtemp/media/2015/03/180_180-komedie-omylu-08.jpg16.6 kB
/webtemp/media/2015/03/180_180-komedie-omylu-02.jpg14.3 kB
/webtemp/media/2015/03/180_180-hra-na-leara-06.jpg16.8 kB
/webtemp/media/2015/03/180_180-hra-na-leara-12.jpg16.7 kB
/webtemp/media/2015/03/180_180-hotel-mezi-dvema-svety-08.jpg18.4 kB
/webtemp/media/2015/03/180_180-hotel-mezi-dvema-svety-12.jpg14.2 kB
/webtemp/media/2019/01/180_180-img-0991.jpg20.1 kB
/webtemp/media/2017/06/180_180-1998-elektra-foto-0006-b.jpg15.6 kB
/webtemp/media/2019/01/180_180-img-0878.jpg29.4 kB
/webtemp/media/2019/01/180_180-img-0880.jpg28.1 kB
/webtemp/media/2015/03/180_180-tri-sestry-06.jpg11.5 kB
/webtemp/media/2015/03/180_180-tri-sestry-12.jpg18.4 kB
/webtemp/reference/80/thumb/360_180-navzdory-osudu[1426716034].png84.7 kB
/webtemp/reference/81/thumb/360_180-maly-princ[1426716050].png56.1 kB
/webtemp/media/2017/06/180_180-2014-abs-stesti-mouchy06.jpg21.9 kB
/webtemp/media/2015/03/180_180-absolutni-stesti-mouchy-02.jpg16.1 kB
/webtemp/media/2019/01/180_180-img-0950.jpg20.3 kB
/webtemp/media/2017/06/180_180-2000-elektra-kyjev-foto-0006-a.jpg16.9 kB
/webtemp/media/2017/06/180_180-hamlet15.jpg30.0 kB
/webtemp/media/2017/06/180_180-hamlet07.jpg16.2 kB
/webtemp/media/2019/01/180_180-img-3104.jpg16.0 kB
/webtemp/media/2017/06/180_180-2012-visnovy-sad-uh-23.jpg22.4 kB
/webtemp/media/2018/10/180_180-predvadecky-atelier-oxany-1m.jpg17.7 kB
/webtemp/media/2018/10/180_180-predvadecky-atelier-oxany-2m.jpg14.7 kB
/webtemp/media/2018/10/180_180-7.jpg13.5 kB
/webtemp/media/2018/10/180_180-2.jpg11.7 kB
/webtemp/media/2018/10/180_180-sonety-shakespeareimg-6760.JPG19.8 kB
/webtemp/media/2018/10/180_180-dsc-2356.jpg18.1 kB
/webtemp/media/2018/10/180_180-dsc-1378.jpg21.6 kB
/webtemp/media/2019/01/180_180-img-0884.jpg14.6 kB
/webtemp/media/2019/01/180_180-img-0886.jpg20.8 kB
/webtemp/media/2019/01/180_180-svetova-duse.jpg20.4 kB
/webtemp/media/2018/09/180_180-foto2.jpg22.5 kB
/www/files/media/smilkova-hp - Copy 1.png50.8 kB
/files/socialnetwork/youtube/1/1/youtube.png0.8 kB
/front/img/icons/ico-sitemap.png0.6 kB
/front/img/footer/logo-wording.png2.4 kB
/front/img/footer/logo-wsb.png1.5 kB
CELKEM1 553.3 kB

Výborně! Vaše stránka má včetně zdrojového kódu přiměřenou velikost 1 564.1 kB.

2 / 2

Počet požadavků: 95

Vaše stránka potřebuje k načtení více než 30 dalších HTTP požadavků. Zvažte optimalizaci její počtu.

0 / 1


Dosažené skóre:
4 / 5

Ostatní


Responsivita: Je responsivní

Výborně! Vaše stránka je responsivní a používá meta tag viewport.

1 / 1

Použití schema.org: Nepoužito

Vaše stránka nepoužívá schema.org, zvažte použití strukturovaných dat.

0 / 2

Použití Google Tag Manager: Nepoužito

Vaše stránka nepoužívá GTM, zvažte jeho použití.

0 / 2

Odkazy na chybové stránky:
ChybaURL
500http://smilkova.cz/cz/filmova-tvorba/maly-princ/
Poznámka: Bylo otestováno pouze 30 náhodně vybraných interních odkazů. Vaše stránka obsahuje 46 interních odkazů.

Vaše stránka obsahuje odkazy, které vedou na stránky, kterých zpracování skončí některou z chyb 4xx nebo 5xx.

0 / 1


Dosažené skóre:
1 / 6

Výsledek SEO testu

Zobrazit protokol SEO testu Stáhnout protokol SEO testu
Dosažené skóre:
(36 / 64)

56.3 %