Výsledek SEO testu

Poslední testované URL z domény suas-lab.cz:

Načtení stránky


URL adresa (v případě přesměrování cílová adresa):
https://suas-lab.cz/

Načteno:
6. 2. 2024 13:24

Status kód: 200

Výborně! Vaše URL adresa vrací úspěšný stavový HTTP kód.

1 / 1

Typ obsahu: text/html

Výborně! Vaše URL adresa vrací obsah ve formátu HTML.

1 / 1

Počet přesměrování: 0

Výborně! URL adresa míří přímo na Váš obsah.

2 / 2

Protokol: https

Výborně! URL adresa používá šifrovaný HTTPS protokol.

1 / 1

Přesměrování: OK

Výborně! Obě adresy 'https://suas-lab.cz/' a 'https://www.suas-lab.cz/' byly přesměrovány na stejnou URL adresu.

1 / 1

Délka URL adresy: 20 znaků

Výborně! Vaše URL adresa má přiměřenou délku.

1 / 1

Soubor robots.txt: https://suas-lab.cz/robots.txt

Výborně! Vaše stránky obsahují soubor robots.txt s vyplnénou adresou mapy stránek.

2 / 2

Sitemap: https://suas-lab.cz/wp-sitemap.xml

Výborně! Vaše stránky obsahují validní XML mapu stránek.

2 / 2


Dosažené skóre:
11 / 11

Analýza obsahu


Nastavení znakové sady: utf-8

Výborně! Vaše stránka má nastavenu použitou znakovou sadu.

1 / 1

Pozice meta tagu se znakovou sadou: 214 - 236 B

Výborně! Nastavení znakové sady je na Vaší stránce umístěno v prvních 1024 bytech.

1 / 1

Jazyk: cs

Výborně! Vaše stránka má nastaven použitý jazyk.

1 / 1

Meta titulek: SUAS Lab oficiální stránka – Nabídka laboratorních služeb

Výborně! Vaše stránka má nastaven přiměřeně dlouhý titulek.

2 / 2

Meta popis: -

Vaše stránka nemá správně nastaven meta popis!

0 / 2

Nadpis H1:
<h1>SUAS LAB</h1>

Výborně! Vaše stránka obsahuje nadpis H1.

2 / 2

Pořadí nadpisů:
     <h1>SUAS LAB
          <h2>Naše služby
               <h3>Autorizované měření emisí
               <h3>Odběry a rozbory odpadů, zemin, kalů, vedlejších e…
               <h3>Měření rizikových faktorů (hluk, prach, chemické š…
               <h3>Odběry a rozbory vod, příprava a rozbor vodného vý…
               <h3>Rozbory tuhých paliv (tuhých fosilních paliv, alte…
               <h3>Rozbory kapalných paliv a karbochemických produktů
               <h3>Rozbory olejů (elektroizolační, průmyslové)
               <h3>Měření imisí / venkovního ovzduší
               <h3>Provozní laboratoře
               <h3>Další služby
          <h2>Máte otázky?
          <h2>Nejnovější články
               <h3>Rozbor asfaltové směsi dle Vyhlášky č. 283/2023 Sb…
               <h3>Už nás nepřehlédnete
               <h3>Provozní laboratoře SUAS Lab
          <h2>Obraťte se na nás

Vaše stránka obsahuje více nadpisy a jsou použity ve správném pořadí.

1 / 1

Počet nadpisů: 18

Výborně! Vaše stránka obsahuje přiměřené množství nadpisů.

1 / 1

Délka nadpisů: OK

Výborně! Vaše stránka obsahuje pouze přiměřeně dlouhé nadpisy.

1 / 1

Počet obrázků: 11

Výborně! Vaše stránka obsahuje obrázky.

1 / 1

Počet obrázků bez popisu: OK

Výborně! Všechny obrázky na Vaši stránce mají vyplněn popisek (atribut alt).

1 / 1

Počet odkazů:
  • Počet interních follow odkazů: 39
  • Počet interních nofollow odkazů: 0

Výborně! Vaše stránka obsahuje dostatečné množství interních follow odkazů.

2 / 2

Počet odkazů:
  • Počet externích follow odkazů: 3
  • Počet externích nofollow odkazů: 0

Výborně! Vaše stránka obsahuje dostatečné množství interních follow odkazů.

2 / 2

Počet tagů iframe: 0

Výborně! Vaše stránka neobsahuje tag iframe.

1 / 1

Ikona stránky: Ikona stránky je vyplněna
Ikona

Výborně! Vaše stránka má vyplněnou ikonu stránky.

1 / 1

Ikona stránky pro Apple: Ikona stránky je vyplněna
Ikona

Výborně! Vaše stránka má vyplněnou ikonu stránky pro zařízení Apple.

2 / 2

Odstavce: V odstavcích je umístněn text o délce 1933 znaků. Délka veškerého textu na stránce je 9724 znaků.

V odstavcích je umístěno méně než polovina veškerého textu na stránce. Zvažte pro umístění textu použití odstavců.

0 / 1

Nadbytečný obsah: Stránka obsahuje obsah v komentářích: 'FOOTER CODE ...'.

Na stránce je v komentářích umístěn nadbytečný obsah. Zvažte odstranění tohoto nadbytečného obsahu.

0 / 1


Dosažené skóre:
20 / 24

HTML 5


Použití HTML 5: OK

Výborně! Vaše stránka používá standard HTML 5.

1 / 1

Použití záhlaví: NE

Vaše stránka neobsahuje záhlaví. Zvažte přidání tagu header.

0 / 1

Použití zápatí: OK

Výborně! Vaše obsahuje zápatí.

1 / 1

Použití navigace: OK

Výborně! Vaše obsahuje navigaci.

1 / 1

Rozdělení obsahu do sekcí: OK

Výborně! Vaše má obsah rozdělen do sekcí.

1 / 1

Zastaralé elementy: -

Výborně! Vaše stránka neobsahuje žádné zastaralé HTML elementy.

1 / 1


Dosažené skóre:
5 / 6

Tagy pro sociální sítě


Nastavení jazyku: -

Vaše stránka nemá správně nastaven tag s hodnotu pro jazyk stránky!

0 / 1

Nastavení typu obsahu: -

Vaše stránka nemá správně nastaven tag s hodnotu pro typ obsahu stránky!

0 / 1

Nastavení URL: -

Vaše stránka nemá správně nastaven tag s hodnotu pro URL stránky!

0 / 2

Titulek stránky: -

Vaše stránka nemá správně nastaven tag s hodnotu pro titulek stránky!

0 / 2

Popis stránky: -

Vaše stránka nemá správně nastaven tag s hodnotu pro popis stránky!

0 / 2

Nastavení titulního obrázku: -

Vaše stránka nemá správně nastaven tag s hodnotu pro titulní obrázek stránky!

0 / 2


Dosažené skóre:
0 / 10

Analýza klíčových slov


Počet slov na stránce: 1272

Výborně! Vaše stránka obsahuje dostatečné množství slov. Na stránce je '1272' slov.

2 / 2

Nejčastější slova na stránce:
important; | 0rem | informací | měření | display | rozbory | paliv | inherit; | služby | suas

Mezi nejčastějšími slovy na Vašich stránkách by se měli nacházet Vaše klíčová slova.

1 / 1

Konzistence klíčových slov:
celkový početv titulkuv popisuv nadpisech
important;44x0x0x0x
0rem36x0x0x0x
informací11x0x0x0x
měření11x0x0x3x
display10x0x0x0x
rozbory10x0x0x5x
paliv9x0x0x4x
inherit;7x0x0x0x
služby7x0x0x2x
suas7x1x0x2x

V titulku, popisu a nadpisech máte málo klíčových zvažte jejich přidání.

0 / 0


Dosažené skóre:
3 / 3

Načítání zdrojů


Použití gzip komprese: Webový server nepoužívá gzip kompresy

Zvažte použití gzip komprese na webovém serveru.

0 / 1

Velikost stránky: 73.0 kB

Výborně! Vaše stránka má přiměřenou velikost.

1 / 1

Soubory k načtení:
Linkované soubory
https://suas-lab.cz/wp-includes/css/dist/block-library/style.min.css?ver=6.4.3110.1 kB
https://suas-lab.cz/wp-content/plugins/wp-pagenavi/pagenavi-css.css?ver=2.700.4 kB
https://suas-lab.cz/wp-content/themes/suas-lab_1674218351/css/main.css?ver=169875646895.6 kB
https://suas-lab.cz/wp-json/250.2 kB
https://suas-lab.cz/wp-json/wp/v2/pages/25.7 kB
https://suas-lab.cz/73.0 kB
https://suas-lab.cz/wp-json/oembed/1.0/embed?url=https%3A%2F%2Fsuas-lab.cz%2F2.8 kB
https://suas-lab.cz/wp-json/oembed/1.0/embed?url=https%3A%2F%2Fsuas-lab.cz%2F&format=xml3.0 kB
https://suas-lab.cz/wp-content/uploads/2023/01/Suas-webclip-150x150.png6.2 kB
https://suas-lab.cz/wp-content/uploads/2023/01/Suas-webclip.png13.8 kB
https://suas-lab.cz/wp-content/uploads/2023/01/Suas-webclip.png13.8 kB
Linkované soubory skriptů
https://suas-lab.cz/wp-includes/js/jquery/ui/core.min.js?ver=1.13.221.4 kB
https://suas-lab.cz/wp-includes/js/jquery/ui/mouse.min.js?ver=1.13.23.4 kB
https://suas-lab.cz/wp-includes/js/jquery/ui/slider.min.js?ver=1.13.210.7 kB
https://suas-lab.cz/wp-content/themes/suas-lab_1674218351/vendor/ajax-simply/ajaxs.min.js?ver=1.5.39.0 kB
https://suas-lab.cz/wp-content/themes/suas-lab_1674218351/js/main.js?ver=1698756468554.1 kB
https://suas-lab.cz/wp-content/themes/suas-lab_1674218351/js/front.js?ver=169875646813.3 kB
Linkované soubory obrázků
https://suas-lab.cz/wp-content/uploads/2023/01/SJD-CL-SEKR23013012181-212x300.jpg14.5 kB
https://suas-lab.cz/wp-content/uploads/2023/04/SJD-CL-SEKR23041708030-212x300.jpg14.2 kB
https://suas-lab.cz/wp-content/uploads/2023/01/IMG_9931.jpg2 911.9 kB
73.0 kB
73.0 kB
73.0 kB
73.0 kB
https://suas-lab.cz/wp-content/uploads/2023/05/A50I8649-scaled.jpg323.2 kB
https://suas-lab.cz/wp-content/uploads/2023/10/1698229847262-scaled.jpg520.6 kB
https://suas-lab.cz/wp-content/uploads/2023/07/IMG_5122-scaled.jpg588.7 kB
https://suas-lab.cz/wp-content/themes/suas-lab_1674218351/images/63bfca2f0e343b8d59f8c88e_SUAS20LAB20LOGO-white.svg2.6 kB
CELKEM5 854.2 kB

Vaše stránka včetně zdrojového kódu má velikost 5 927.2 kB. Zvažte zmenšení přenášených dat nutných k zobrazení stránky.

0 / 2

Počet požadavků: 28

Výborně! Vaše stránka potřebuje k načtení přiměřený počet požadavků.

1 / 1


Dosažené skóre:
2 / 5

Ostatní


Responsivita: Je responsivní

Výborně! Vaše stránka je responsivní a používá meta tag viewport.

1 / 1

Použití schema.org: Nepoužito

Vaše stránka nepoužívá schema.org, zvažte použití strukturovaných dat.

0 / 2

Použití Google Tag Manager: Nepoužito

Vaše stránka nepoužívá GTM, zvažte jeho použití.

0 / 2

Odkazy na chybové stránky: Neobsahuje
Poznámka: Bylo otestováno pouze 30 náhodně vybraných interních odkazů. Vaše stránka obsahuje 39 interních odkazů.

Výborně! Vaše stránka neobsahuje odkazy na chybové stránky.

1 / 1


Dosažené skóre:
2 / 6

Výsledek SEO testu

Zobrazit protokol SEO testu Stáhnout protokol SEO testu
Dosažené skóre:
(43 / 65)

66.2 %

Kdo jsme a co umíme?

Jsme jedna z předních firem na poli SEO v ČR.

V oboru SEO působíme již řadu let a SEO je naší primární činností. Umíme vylepšit Vaše pozice ve vyhledávačích a tím zvýšit relevantní návštěvnost Vašeho webu. Naše cenová politika je dostupná většině, přesto zachováváme vysokou kvalitu našich služeb.

máme
13
let zkušeností
pomohli jsme
1328
klientům
právě teď máme
211
webů pod palcem
náš tým napsal již
358467
PR článků

+420 724 761 988 / info@seolight.cz

Kontaktní formulář

Načtení stránky


URL adresa (v případě přesměrování cílová adresa):
https://suas-lab.cz/

Načteno:
6. 2. 2024 13:24

Status kód: 200

Výborně! Vaše URL adresa vrací úspěšný stavový HTTP kód.

1 / 1

Typ obsahu: text/html

Výborně! Vaše URL adresa vrací obsah ve formátu HTML.

1 / 1

Počet přesměrování: 0

Výborně! URL adresa míří přímo na Váš obsah.

2 / 2

Protokol: https

Výborně! URL adresa používá šifrovaný HTTPS protokol.

1 / 1

Přesměrování: OK

Výborně! Obě adresy 'https://suas-lab.cz/' a 'https://www.suas-lab.cz/' byly přesměrovány na stejnou URL adresu.

1 / 1

Délka URL adresy: 20 znaků

Výborně! Vaše URL adresa má přiměřenou délku.

1 / 1

Soubor robots.txt: https://suas-lab.cz/robots.txt

Výborně! Vaše stránky obsahují soubor robots.txt s vyplnénou adresou mapy stránek.

2 / 2

Sitemap: https://suas-lab.cz/wp-sitemap.xml

Výborně! Vaše stránky obsahují validní XML mapu stránek.

2 / 2


Dosažené skóre:
11 / 11

Analýza obsahu


Nastavení znakové sady: utf-8

Výborně! Vaše stránka má nastavenu použitou znakovou sadu.

1 / 1

Pozice meta tagu se znakovou sadou: 214 - 236 B

Výborně! Nastavení znakové sady je na Vaší stránce umístěno v prvních 1024 bytech.

1 / 1

Jazyk: cs

Výborně! Vaše stránka má nastaven použitý jazyk.

1 / 1

Meta titulek: SUAS Lab oficiální stránka – Nabídka laboratorních služeb

Výborně! Vaše stránka má nastaven přiměřeně dlouhý titulek.

2 / 2

Meta popis: -

Vaše stránka nemá správně nastaven meta popis!

0 / 2

Nadpis H1:
<h1>SUAS LAB</h1>

Výborně! Vaše stránka obsahuje nadpis H1.

2 / 2

Pořadí nadpisů:
     <h1>SUAS LAB
          <h2>Naše služby
               <h3>Autorizované měření emisí
               <h3>Odběry a rozbory odpadů, zemin, kalů, vedlejších e…
               <h3>Měření rizikových faktorů (hluk, prach, chemické š…
               <h3>Odběry a rozbory vod, příprava a rozbor vodného vý…
               <h3>Rozbory tuhých paliv (tuhých fosilních paliv, alte…
               <h3>Rozbory kapalných paliv a karbochemických produktů
               <h3>Rozbory olejů (elektroizolační, průmyslové)
               <h3>Měření imisí / venkovního ovzduší
               <h3>Provozní laboratoře
               <h3>Další služby
          <h2>Máte otázky?
          <h2>Nejnovější články
               <h3>Rozbor asfaltové směsi dle Vyhlášky č. 283/2023 Sb…
               <h3>Už nás nepřehlédnete
               <h3>Provozní laboratoře SUAS Lab
          <h2>Obraťte se na nás

Vaše stránka obsahuje více nadpisy a jsou použity ve správném pořadí.

1 / 1

Počet nadpisů: 18

Výborně! Vaše stránka obsahuje přiměřené množství nadpisů.

1 / 1

Délka nadpisů: OK

Výborně! Vaše stránka obsahuje pouze přiměřeně dlouhé nadpisy.

1 / 1

Počet obrázků: 11

Výborně! Vaše stránka obsahuje obrázky.

1 / 1

Počet obrázků bez popisu: OK

Výborně! Všechny obrázky na Vaši stránce mají vyplněn popisek (atribut alt).

1 / 1

Počet odkazů:
  • Počet interních follow odkazů: 39
  • Počet interních nofollow odkazů: 0

Výborně! Vaše stránka obsahuje dostatečné množství interních follow odkazů.

2 / 2

Počet odkazů:
  • Počet externích follow odkazů: 3
  • Počet externích nofollow odkazů: 0

Výborně! Vaše stránka obsahuje dostatečné množství interních follow odkazů.

2 / 2

Počet tagů iframe: 0

Výborně! Vaše stránka neobsahuje tag iframe.

1 / 1

Ikona stránky: Ikona stránky je vyplněna
Ikona

Výborně! Vaše stránka má vyplněnou ikonu stránky.

1 / 1

Ikona stránky pro Apple: Ikona stránky je vyplněna
Ikona

Výborně! Vaše stránka má vyplněnou ikonu stránky pro zařízení Apple.

2 / 2

Odstavce: V odstavcích je umístněn text o délce 1933 znaků. Délka veškerého textu na stránce je 9724 znaků.

V odstavcích je umístěno méně než polovina veškerého textu na stránce. Zvažte pro umístění textu použití odstavců.

0 / 1

Nadbytečný obsah: Stránka obsahuje obsah v komentářích: 'FOOTER CODE ...'.

Na stránce je v komentářích umístěn nadbytečný obsah. Zvažte odstranění tohoto nadbytečného obsahu.

0 / 1


Dosažené skóre:
20 / 24

HTML 5


Použití HTML 5: OK

Výborně! Vaše stránka používá standard HTML 5.

1 / 1

Použití záhlaví: NE

Vaše stránka neobsahuje záhlaví. Zvažte přidání tagu header.

0 / 1

Použití zápatí: OK

Výborně! Vaše obsahuje zápatí.

1 / 1

Použití navigace: OK

Výborně! Vaše obsahuje navigaci.

1 / 1

Rozdělení obsahu do sekcí: OK

Výborně! Vaše má obsah rozdělen do sekcí.

1 / 1

Zastaralé elementy: -

Výborně! Vaše stránka neobsahuje žádné zastaralé HTML elementy.

1 / 1


Dosažené skóre:
5 / 6

Tagy pro sociální sítě


Nastavení jazyku: -

Vaše stránka nemá správně nastaven tag s hodnotu pro jazyk stránky!

0 / 1

Nastavení typu obsahu: -

Vaše stránka nemá správně nastaven tag s hodnotu pro typ obsahu stránky!

0 / 1

Nastavení URL: -

Vaše stránka nemá správně nastaven tag s hodnotu pro URL stránky!

0 / 2

Titulek stránky: -

Vaše stránka nemá správně nastaven tag s hodnotu pro titulek stránky!

0 / 2

Popis stránky: -

Vaše stránka nemá správně nastaven tag s hodnotu pro popis stránky!

0 / 2

Nastavení titulního obrázku: -

Vaše stránka nemá správně nastaven tag s hodnotu pro titulní obrázek stránky!

0 / 2


Dosažené skóre:
0 / 10

Analýza klíčových slov


Počet slov na stránce: 1272

Výborně! Vaše stránka obsahuje dostatečné množství slov. Na stránce je '1272' slov.

2 / 2

Nejčastější slova na stránce:
important; | 0rem | informací | měření | display | rozbory | paliv | inherit; | služby | suas

Mezi nejčastějšími slovy na Vašich stránkách by se měli nacházet Vaše klíčová slova.

1 / 1

Konzistence klíčových slov:
celkový početv titulkuv popisuv nadpisech
important;44x0x0x0x
0rem36x0x0x0x
informací11x0x0x0x
měření11x0x0x3x
display10x0x0x0x
rozbory10x0x0x5x
paliv9x0x0x4x
inherit;7x0x0x0x
služby7x0x0x2x
suas7x1x0x2x

V titulku, popisu a nadpisech máte málo klíčových zvažte jejich přidání.

0 / 0


Dosažené skóre:
3 / 3

Načítání zdrojů


Použití gzip komprese: Webový server nepoužívá gzip kompresy

Zvažte použití gzip komprese na webovém serveru.

0 / 1

Velikost stránky: 73.0 kB

Výborně! Vaše stránka má přiměřenou velikost.

1 / 1

Soubory k načtení:
Linkované soubory
https://suas-lab.cz/wp-includes/css/dist/block-library/style.min.css?ver=6.4.3110.1 kB
https://suas-lab.cz/wp-content/plugins/wp-pagenavi/pagenavi-css.css?ver=2.700.4 kB
https://suas-lab.cz/wp-content/themes/suas-lab_1674218351/css/main.css?ver=169875646895.6 kB
https://suas-lab.cz/wp-json/250.2 kB
https://suas-lab.cz/wp-json/wp/v2/pages/25.7 kB
https://suas-lab.cz/73.0 kB
https://suas-lab.cz/wp-json/oembed/1.0/embed?url=https%3A%2F%2Fsuas-lab.cz%2F2.8 kB
https://suas-lab.cz/wp-json/oembed/1.0/embed?url=https%3A%2F%2Fsuas-lab.cz%2F&format=xml3.0 kB
https://suas-lab.cz/wp-content/uploads/2023/01/Suas-webclip-150x150.png6.2 kB
https://suas-lab.cz/wp-content/uploads/2023/01/Suas-webclip.png13.8 kB
https://suas-lab.cz/wp-content/uploads/2023/01/Suas-webclip.png13.8 kB
Linkované soubory skriptů
https://suas-lab.cz/wp-includes/js/jquery/ui/core.min.js?ver=1.13.221.4 kB
https://suas-lab.cz/wp-includes/js/jquery/ui/mouse.min.js?ver=1.13.23.4 kB
https://suas-lab.cz/wp-includes/js/jquery/ui/slider.min.js?ver=1.13.210.7 kB
https://suas-lab.cz/wp-content/themes/suas-lab_1674218351/vendor/ajax-simply/ajaxs.min.js?ver=1.5.39.0 kB
https://suas-lab.cz/wp-content/themes/suas-lab_1674218351/js/main.js?ver=1698756468554.1 kB
https://suas-lab.cz/wp-content/themes/suas-lab_1674218351/js/front.js?ver=169875646813.3 kB
Linkované soubory obrázků
https://suas-lab.cz/wp-content/uploads/2023/01/SJD-CL-SEKR23013012181-212x300.jpg14.5 kB
https://suas-lab.cz/wp-content/uploads/2023/04/SJD-CL-SEKR23041708030-212x300.jpg14.2 kB
https://suas-lab.cz/wp-content/uploads/2023/01/IMG_9931.jpg2 911.9 kB
73.0 kB
73.0 kB
73.0 kB
73.0 kB
https://suas-lab.cz/wp-content/uploads/2023/05/A50I8649-scaled.jpg323.2 kB
https://suas-lab.cz/wp-content/uploads/2023/10/1698229847262-scaled.jpg520.6 kB
https://suas-lab.cz/wp-content/uploads/2023/07/IMG_5122-scaled.jpg588.7 kB
https://suas-lab.cz/wp-content/themes/suas-lab_1674218351/images/63bfca2f0e343b8d59f8c88e_SUAS20LAB20LOGO-white.svg2.6 kB
CELKEM5 854.2 kB

Vaše stránka včetně zdrojového kódu má velikost 5 927.2 kB. Zvažte zmenšení přenášených dat nutných k zobrazení stránky.

0 / 2

Počet požadavků: 28

Výborně! Vaše stránka potřebuje k načtení přiměřený počet požadavků.

1 / 1


Dosažené skóre:
2 / 5

Ostatní


Responsivita: Je responsivní

Výborně! Vaše stránka je responsivní a používá meta tag viewport.

1 / 1

Použití schema.org: Nepoužito

Vaše stránka nepoužívá schema.org, zvažte použití strukturovaných dat.

0 / 2

Použití Google Tag Manager: Nepoužito

Vaše stránka nepoužívá GTM, zvažte jeho použití.

0 / 2

Odkazy na chybové stránky: Neobsahuje
Poznámka: Bylo otestováno pouze 30 náhodně vybraných interních odkazů. Vaše stránka obsahuje 39 interních odkazů.

Výborně! Vaše stránka neobsahuje odkazy na chybové stránky.

1 / 1


Dosažené skóre:
2 / 6

Výsledek SEO testu

Zobrazit protokol SEO testu Stáhnout protokol SEO testu
Dosažené skóre:
(43 / 65)

66.2 %