Výsledek SEO testu

Poslední testované URL z domény surronbikes.cz:

Načtení stránky


URL adresa (v případě přesměrování cílová adresa):
https://surronbikes.cz/

Načteno:
19. 7. 2023 14:25

Status kód: 200

Výborně! Vaše URL adresa vrací úspěšný stavový HTTP kód.

1 / 1

Typ obsahu: text/html

Výborně! Vaše URL adresa vrací obsah ve formátu HTML.

1 / 1

Počet přesměrování: 0

Výborně! URL adresa míří přímo na Váš obsah.

2 / 2

Protokol: https

Výborně! URL adresa používá šifrovaný HTTPS protokol.

1 / 1

Přesměrování: Chyba

Obě adresy 'https://surronbikes.cz' a 'https://www.surronbikes.cz' jsou dostupné. Jedná se o duplicitní obsah, jednu z adres přesměrujte na druhou.

0 / 1

Délka URL adresy: 23 znaků

Výborně! Vaše URL adresa má přiměřenou délku.

1 / 1

Soubor robots.txt: https://surronbikes.cz/robots.txt

Výborně! Vaše stránky obsahují soubor robots.txt s vyplnénou adresou mapy stránek.

2 / 2

Sitemap: https://www.surronbikes.cz/sitemap.xml

Výborně! Vaše stránky obsahují validní XML mapu stránek.

2 / 2


Dosažené skóre:
10 / 11

Analýza obsahu


Nastavení znakové sady: utf-8

Výborně! Vaše stránka má nastavenu použitou znakovou sadu.

1 / 1

Jazyk: cz

Výborně! Vaše stránka má nastaven použitý jazyk.

1 / 1

Meta titulek: Sur-ron

Výborně! Vaše stránka má nastaven přiměřeně dlouhý titulek.

2 / 2

Meta popis: Spoleènost Exac s.r.o. zaji uje obchodní reprezentaci výrobce elektrickýc motocyklù Sur-ron, maximální mo nou míru dostupnosti náhradních dílù a podporu budoucích i stávajících majitelù tìchto sportovních motocyklù.

Výborně! Vaše stránka má nastaven přiměřeně dlouhý meta popis.

2 / 2

Nadpis H1:
<h1>Enduromarket</h1>

Výborně! Vaše stránka obsahuje nadpis H1.

2 / 2

Pořadí nadpisů:
          <h2>Znaèky
          <h2>SURRON
          <h2>2023
               <h3>MODELY LIGHTt BEE X/L1E
               <h3>SUR-RON LIGHT BEE L1E 37AH
               <h3>SUR-RON LIGHT BEE L1E 37AH
                         <h5>119900,- Kè
                         <h5>SKLADEM
               <h3>SUR-RON LIGHT BEE X 40AH
               <h3>SUR-RON LIGHT BEE X 40AH
                         <h5>124900,- Kè
                         <h5>SKLADEM
               <h3>SUR-RON ULTRA BEE
               <h3>SUR-RON ULTRA BEE
                         <h5>191000,- Kè
                         <h5>NA CESTÌ
               <h3>GALFER
               <h3>S3 PARTS
               <h3>GRO
               <h3>MOTS RACING
               <h3>HEBO
               <h3>JITSIE
     <h1>Enduromarket
               <h3>DOPRAVA
               <h3>KONTAKT
               <h3>EKOLOGIE
               <h3>Menu
               <h3>Exac s.r.o.
               <h3>KONTAKT

Nadpisy na Vaši stránce nejsou ve správném pořadí!

0 / 1

Počet nadpisů: 29

Vaše stránka obsahuje více než 20 nadpisů.

0 / 1

Délka nadpisů: OK

Výborně! Vaše stránka obsahuje pouze přiměřeně dlouhé nadpisy.

1 / 1

Počet obrázků: 29

Výborně! Vaše stránka obsahuje obrázky.

1 / 1

Počet obrázků bez popisu: OK

Výborně! Všechny obrázky na Vaši stránce mají vyplněn popisek (atribut alt).

1 / 1

Počet odkazů:
  • Počet interních follow odkazů: 36
  • Počet interních nofollow odkazů: 0

Výborně! Vaše stránka obsahuje dostatečné množství interních follow odkazů.

2 / 2

Počet odkazů:
  • Počet externích follow odkazů: 88
  • Počet externích nofollow odkazů: 0

Výborně! Vaše stránka obsahuje dostatečné množství interních follow odkazů.

2 / 2

Počet tagů iframe: 0

Výborně! Vaše stránka neobsahuje tag iframe.

1 / 1

Ikona stránky: Ikona stránky je vyplněna
Ikona

Výborně! Vaše stránka má vyplněnou ikonu stránky.

1 / 1

Ikona stránky pro Apple: Ikona stránky je vyplněna
Ikona

Výborně! Vaše stránka má vyplněnou ikonu stránky pro zařízení Apple.

2 / 2

Odstavce: V odstavcích je umístněn text o délce 455 znaků. Délka veškerého textu na stránce je 1996 znaků.

V odstavcích je umístěno méně než polovina veškerého textu na stránce. Zvažte pro umístění textu použití odstavců.

0 / 1

Nadbytečný obsah: Stránka obsahuje obsah v komentářích: 'CUSTOM JS ...'.

Na stránce je v komentářích umístěn nadbytečný obsah. Zvažte odstranění tohoto nadbytečného obsahu.

0 / 1


Dosažené skóre:
19 / 23

HTML 5


Použití HTML 5: OK

Výborně! Vaše stránka používá standard HTML 5.

1 / 1

Použití záhlaví: OK

Výborně! Vaše obsahuje záhlaví.

1 / 1

Použití zápatí: OK

Výborně! Vaše obsahuje zápatí.

1 / 1

Použití navigace: OK

Výborně! Vaše obsahuje navigaci.

1 / 1

Rozdělení obsahu do sekcí: NE

Vaše stránka nemá rozdělen obsah do sekcí. Zvažte rozdělení obsahu do tagů section.

0 / 1

Zastaralé elementy: -

Výborně! Vaše stránka neobsahuje žádné zastaralé HTML elementy.

1 / 1


Dosažené skóre:
5 / 6

Tagy pro sociální sítě


Nastavení jazyku: cs_CZ

Výborně! Vaše stránka má správně nastaven tag pro jazyk.

1 / 1

Nastavení typu obsahu: product

Výborně! Vaše stránka má správně nastaven tag pro typ obsahu stránky.

1 / 1

Nastavení URL: https://www.surronbikes.cz

Výborně! Vaše stránka má správně nastaven tag pro URL stránky.

2 / 2

Titulek stránky: Sur-ron

Výborně! Vaše stránka má správně nastaven tag pro titulek stránky a titulek má přiměřenou velikost.

2 / 2

Popis stránky: Spoleènost Exac s.r.o. zaji uje obchodní reprezentaci výrobce elektrickýc motocyklù Sur-ron, maximální mo nou míru dostupnosti náhradních dílù a podporu budoucích i stávajících majitelù tìchto sportovních motocyklù.

Výborně! Vaše stránka má správně nastaven tag pro popis stránky a titulek má přiměřenou velikost.

2 / 2

Nastavení titulního obrázku: https://surronbikes.cz/assets/media/favicon/apple-touch-icon.png

Výborně! Vaše stránka má správně nastaven tag pro titulní obrázek stránky.

2 / 2


Dosažené skóre:
10 / 10

Analýza klíčových slov


Počet slov na stránce: 276

Vaše stránka neobsahuje moc textu. Na stránce je '276' slov, zvažte přidání více textu.

1 / 2

Nejčastější slova na stránce:
enduro | elektrické | motocykly | díly | náhradní | trialové | zobrazit | doplòky | surron | skùtry

Mezi nejčastějšími slovy na Vašich stránkách by se měli nacházet Vaše klíčová slova.

1 / 1

Konzistence klíčových slov:
celkový početv titulkuv popisuv nadpisech
enduro18x0x0x0x
elektrické14x0x0x0x
motocykly10x0x0x0x
díly9x0x0x0x
náhradní9x0x0x0x
trialové8x0x0x0x
zobrazit7x0x0x0x
doplòky6x0x0x0x
surron6x1x1x7x
skùtry5x0x0x0x

V titulku, popisu a nadpisech máte málo klíčových zvažte jejich přidání.

0 / 0


Dosažené skóre:
2 / 3

Načítání zdrojů


Použití gzip komprese: Webový server používá gzip kompresy

Výborně! Váš server používá gzip kompresy.

1 / 1

Velikost stránky: 6.0 kB

Výborně! Vaše stránka má přiměřenou velikost.

1 / 1

Soubory k načtení:
Linkované soubory
./assets/media/favicon/apple-touch-icon.png21.6 kB
./assets/media/favicon/favicon-32x32.png1.5 kB
./assets/media/favicon/favicon-16x16.png1.0 kB
./assets/media/favicon/site.webmanifest0.3 kB
./assets/media/favicon/safari-pinned-tab.svg0.5 kB
./assets/css/normalize.css2.6 kB
./assets/css/main.css2.1 kB
./assets/css/bootstrap.min.css19.8 kB
./assets/css/animate.min.css4.0 kB
./assets/css/font-awesome.min.css6.2 kB
./assets/css/font/flaticon.css0.5 kB
./assets/css/owl.carousel.min.css0.9 kB
./assets/css/owl.theme.default.min.css0.5 kB
./assets/css/meanmenu.min.css0.8 kB
./assets/lib/custom-slider/css/nivo-slider.css1.8 kB
./assets/lib/custom-slider/css/preview.css1.1 kB
./assets/css/select2.min.css2.0 kB
./style.css35.8 kB
./assets/css/cookie.css0.2 kB
Linkované soubory skriptů
./assets/js/vendor/modernizr-2.8.3.min.js6.3 kB
./assets/js/cookie.js0.7 kB
./assets/js/vendor/jquery-2.2.4.min.js29.8 kB
./assets/js/bootstrap.min.js9.8 kB
./assets/js/owl.carousel.min.js10.5 kB
./assets/lib/custom-slider/js/jquery.nivo.slider.js4.9 kB
./assets/lib/custom-slider/home.js0.3 kB
./assets/js/jquery.meanmenu.min.js1.5 kB
./assets/js/wow.min.js2.7 kB
./assets/js/plugins.js0.4 kB
./assets/js/jquery.countdown.min.js2.4 kB
./assets/js/jquery.scrollUp.min.js0.9 kB
./assets/js/isotope.pkgd.min.js9.7 kB
./assets/js/main.js3.9 kB
Linkované soubory obrázků
./assets/media/core/logo.png2.7 kB
./assets/media/core/logo_enduromarket.png3.6 kB
./assets/media/core/logo.png2.7 kB
./assets/media/core/bazar.jpg38.1 kB
./assets/media/core/logo.png2.7 kB
CELKEM236.8 kB

Výborně! Vaše stránka má včetně zdrojového kódu přiměřenou velikost 242.8 kB.

2 / 2

Počet požadavků: 38

Vaše stránka potřebuje k načtení více než 30 dalších HTTP požadavků. Zvažte optimalizaci její počtu.

0 / 1


Dosažené skóre:
4 / 5

Ostatní


Responsivita: Je responsivní

Výborně! Vaše stránka je responsivní a používá meta tag viewport.

1 / 1

Použití schema.org: Nepoužito

Vaše stránka nepoužívá schema.org, zvažte použití strukturovaných dat.

0 / 2

Použití Google Tag Manager: Nepoužito

Vaše stránka nepoužívá GTM, zvažte jeho použití.

0 / 2

Odkazy na chybové stránky: Neobsahuje
Poznámka: Bylo otestováno pouze 30 náhodně vybraných interních odkazů. Vaše stránka obsahuje 36 interních odkazů.

Výborně! Vaše stránka neobsahuje odkazy na chybové stránky.

1 / 1


Dosažené skóre:
2 / 6

Výsledek SEO testu

Zobrazit protokol SEO testu Stáhnout protokol SEO testu
Dosažené skóre:
(52 / 64)

81.3 %

Kdo jsme a co umíme?

Jsme jedna z předních firem na poli SEO v ČR.

V oboru SEO působíme již řadu let a SEO je naší primární činností. Umíme vylepšit Vaše pozice ve vyhledávačích a tím zvýšit relevantní návštěvnost Vašeho webu. Naše cenová politika je dostupná většině, přesto zachováváme vysokou kvalitu našich služeb.

máme
12
let zkušeností
pomohli jsme
1328
klientům
právě teď máme
211
webů pod palcem
náš tým napsal již
358467
PR článků

+420 724 761 988 / info@seolight.cz

Kontaktní formulář

Načtení stránky


URL adresa (v případě přesměrování cílová adresa):
https://surronbikes.cz/

Načteno:
19. 7. 2023 14:25

Status kód: 200

Výborně! Vaše URL adresa vrací úspěšný stavový HTTP kód.

1 / 1

Typ obsahu: text/html

Výborně! Vaše URL adresa vrací obsah ve formátu HTML.

1 / 1

Počet přesměrování: 0

Výborně! URL adresa míří přímo na Váš obsah.

2 / 2

Protokol: https

Výborně! URL adresa používá šifrovaný HTTPS protokol.

1 / 1

Přesměrování: Chyba

Obě adresy 'https://surronbikes.cz' a 'https://www.surronbikes.cz' jsou dostupné. Jedná se o duplicitní obsah, jednu z adres přesměrujte na druhou.

0 / 1

Délka URL adresy: 23 znaků

Výborně! Vaše URL adresa má přiměřenou délku.

1 / 1

Soubor robots.txt: https://surronbikes.cz/robots.txt

Výborně! Vaše stránky obsahují soubor robots.txt s vyplnénou adresou mapy stránek.

2 / 2

Sitemap: https://www.surronbikes.cz/sitemap.xml

Výborně! Vaše stránky obsahují validní XML mapu stránek.

2 / 2


Dosažené skóre:
10 / 11

Analýza obsahu


Nastavení znakové sady: utf-8

Výborně! Vaše stránka má nastavenu použitou znakovou sadu.

1 / 1

Jazyk: cz

Výborně! Vaše stránka má nastaven použitý jazyk.

1 / 1

Meta titulek: Sur-ron

Výborně! Vaše stránka má nastaven přiměřeně dlouhý titulek.

2 / 2

Meta popis: Spoleènost Exac s.r.o. zaji uje obchodní reprezentaci výrobce elektrickýc motocyklù Sur-ron, maximální mo nou míru dostupnosti náhradních dílù a podporu budoucích i stávajících majitelù tìchto sportovních motocyklù.

Výborně! Vaše stránka má nastaven přiměřeně dlouhý meta popis.

2 / 2

Nadpis H1:
<h1>Enduromarket</h1>

Výborně! Vaše stránka obsahuje nadpis H1.

2 / 2

Pořadí nadpisů:
          <h2>Znaèky
          <h2>SURRON
          <h2>2023
               <h3>MODELY LIGHTt BEE X/L1E
               <h3>SUR-RON LIGHT BEE L1E 37AH
               <h3>SUR-RON LIGHT BEE L1E 37AH
                         <h5>119900,- Kè
                         <h5>SKLADEM
               <h3>SUR-RON LIGHT BEE X 40AH
               <h3>SUR-RON LIGHT BEE X 40AH
                         <h5>124900,- Kè
                         <h5>SKLADEM
               <h3>SUR-RON ULTRA BEE
               <h3>SUR-RON ULTRA BEE
                         <h5>191000,- Kè
                         <h5>NA CESTÌ
               <h3>GALFER
               <h3>S3 PARTS
               <h3>GRO
               <h3>MOTS RACING
               <h3>HEBO
               <h3>JITSIE
     <h1>Enduromarket
               <h3>DOPRAVA
               <h3>KONTAKT
               <h3>EKOLOGIE
               <h3>Menu
               <h3>Exac s.r.o.
               <h3>KONTAKT

Nadpisy na Vaši stránce nejsou ve správném pořadí!

0 / 1

Počet nadpisů: 29

Vaše stránka obsahuje více než 20 nadpisů.

0 / 1

Délka nadpisů: OK

Výborně! Vaše stránka obsahuje pouze přiměřeně dlouhé nadpisy.

1 / 1

Počet obrázků: 29

Výborně! Vaše stránka obsahuje obrázky.

1 / 1

Počet obrázků bez popisu: OK

Výborně! Všechny obrázky na Vaši stránce mají vyplněn popisek (atribut alt).

1 / 1

Počet odkazů:
  • Počet interních follow odkazů: 36
  • Počet interních nofollow odkazů: 0

Výborně! Vaše stránka obsahuje dostatečné množství interních follow odkazů.

2 / 2

Počet odkazů:
  • Počet externích follow odkazů: 88
  • Počet externích nofollow odkazů: 0

Výborně! Vaše stránka obsahuje dostatečné množství interních follow odkazů.

2 / 2

Počet tagů iframe: 0

Výborně! Vaše stránka neobsahuje tag iframe.

1 / 1

Ikona stránky: Ikona stránky je vyplněna
Ikona

Výborně! Vaše stránka má vyplněnou ikonu stránky.

1 / 1

Ikona stránky pro Apple: Ikona stránky je vyplněna
Ikona

Výborně! Vaše stránka má vyplněnou ikonu stránky pro zařízení Apple.

2 / 2

Odstavce: V odstavcích je umístněn text o délce 455 znaků. Délka veškerého textu na stránce je 1996 znaků.

V odstavcích je umístěno méně než polovina veškerého textu na stránce. Zvažte pro umístění textu použití odstavců.

0 / 1

Nadbytečný obsah: Stránka obsahuje obsah v komentářích: 'CUSTOM JS ...'.

Na stránce je v komentářích umístěn nadbytečný obsah. Zvažte odstranění tohoto nadbytečného obsahu.

0 / 1


Dosažené skóre:
19 / 23

HTML 5


Použití HTML 5: OK

Výborně! Vaše stránka používá standard HTML 5.

1 / 1

Použití záhlaví: OK

Výborně! Vaše obsahuje záhlaví.

1 / 1

Použití zápatí: OK

Výborně! Vaše obsahuje zápatí.

1 / 1

Použití navigace: OK

Výborně! Vaše obsahuje navigaci.

1 / 1

Rozdělení obsahu do sekcí: NE

Vaše stránka nemá rozdělen obsah do sekcí. Zvažte rozdělení obsahu do tagů section.

0 / 1

Zastaralé elementy: -

Výborně! Vaše stránka neobsahuje žádné zastaralé HTML elementy.

1 / 1


Dosažené skóre:
5 / 6

Tagy pro sociální sítě


Nastavení jazyku: cs_CZ

Výborně! Vaše stránka má správně nastaven tag pro jazyk.

1 / 1

Nastavení typu obsahu: product

Výborně! Vaše stránka má správně nastaven tag pro typ obsahu stránky.

1 / 1

Nastavení URL: https://www.surronbikes.cz

Výborně! Vaše stránka má správně nastaven tag pro URL stránky.

2 / 2

Titulek stránky: Sur-ron

Výborně! Vaše stránka má správně nastaven tag pro titulek stránky a titulek má přiměřenou velikost.

2 / 2

Popis stránky: Spoleènost Exac s.r.o. zaji uje obchodní reprezentaci výrobce elektrickýc motocyklù Sur-ron, maximální mo nou míru dostupnosti náhradních dílù a podporu budoucích i stávajících majitelù tìchto sportovních motocyklù.

Výborně! Vaše stránka má správně nastaven tag pro popis stránky a titulek má přiměřenou velikost.

2 / 2

Nastavení titulního obrázku: https://surronbikes.cz/assets/media/favicon/apple-touch-icon.png

Výborně! Vaše stránka má správně nastaven tag pro titulní obrázek stránky.

2 / 2


Dosažené skóre:
10 / 10

Analýza klíčových slov


Počet slov na stránce: 276

Vaše stránka neobsahuje moc textu. Na stránce je '276' slov, zvažte přidání více textu.

1 / 2

Nejčastější slova na stránce:
enduro | elektrické | motocykly | díly | náhradní | trialové | zobrazit | doplòky | surron | skùtry

Mezi nejčastějšími slovy na Vašich stránkách by se měli nacházet Vaše klíčová slova.

1 / 1

Konzistence klíčových slov:
celkový početv titulkuv popisuv nadpisech
enduro18x0x0x0x
elektrické14x0x0x0x
motocykly10x0x0x0x
díly9x0x0x0x
náhradní9x0x0x0x
trialové8x0x0x0x
zobrazit7x0x0x0x
doplòky6x0x0x0x
surron6x1x1x7x
skùtry5x0x0x0x

V titulku, popisu a nadpisech máte málo klíčových zvažte jejich přidání.

0 / 0


Dosažené skóre:
2 / 3

Načítání zdrojů


Použití gzip komprese: Webový server používá gzip kompresy

Výborně! Váš server používá gzip kompresy.

1 / 1

Velikost stránky: 6.0 kB

Výborně! Vaše stránka má přiměřenou velikost.

1 / 1

Soubory k načtení:
Linkované soubory
./assets/media/favicon/apple-touch-icon.png21.6 kB
./assets/media/favicon/favicon-32x32.png1.5 kB
./assets/media/favicon/favicon-16x16.png1.0 kB
./assets/media/favicon/site.webmanifest0.3 kB
./assets/media/favicon/safari-pinned-tab.svg0.5 kB
./assets/css/normalize.css2.6 kB
./assets/css/main.css2.1 kB
./assets/css/bootstrap.min.css19.8 kB
./assets/css/animate.min.css4.0 kB
./assets/css/font-awesome.min.css6.2 kB
./assets/css/font/flaticon.css0.5 kB
./assets/css/owl.carousel.min.css0.9 kB
./assets/css/owl.theme.default.min.css0.5 kB
./assets/css/meanmenu.min.css0.8 kB
./assets/lib/custom-slider/css/nivo-slider.css1.8 kB
./assets/lib/custom-slider/css/preview.css1.1 kB
./assets/css/select2.min.css2.0 kB
./style.css35.8 kB
./assets/css/cookie.css0.2 kB
Linkované soubory skriptů
./assets/js/vendor/modernizr-2.8.3.min.js6.3 kB
./assets/js/cookie.js0.7 kB
./assets/js/vendor/jquery-2.2.4.min.js29.8 kB
./assets/js/bootstrap.min.js9.8 kB
./assets/js/owl.carousel.min.js10.5 kB
./assets/lib/custom-slider/js/jquery.nivo.slider.js4.9 kB
./assets/lib/custom-slider/home.js0.3 kB
./assets/js/jquery.meanmenu.min.js1.5 kB
./assets/js/wow.min.js2.7 kB
./assets/js/plugins.js0.4 kB
./assets/js/jquery.countdown.min.js2.4 kB
./assets/js/jquery.scrollUp.min.js0.9 kB
./assets/js/isotope.pkgd.min.js9.7 kB
./assets/js/main.js3.9 kB
Linkované soubory obrázků
./assets/media/core/logo.png2.7 kB
./assets/media/core/logo_enduromarket.png3.6 kB
./assets/media/core/logo.png2.7 kB
./assets/media/core/bazar.jpg38.1 kB
./assets/media/core/logo.png2.7 kB
CELKEM236.8 kB

Výborně! Vaše stránka má včetně zdrojového kódu přiměřenou velikost 242.8 kB.

2 / 2

Počet požadavků: 38

Vaše stránka potřebuje k načtení více než 30 dalších HTTP požadavků. Zvažte optimalizaci její počtu.

0 / 1


Dosažené skóre:
4 / 5

Ostatní


Responsivita: Je responsivní

Výborně! Vaše stránka je responsivní a používá meta tag viewport.

1 / 1

Použití schema.org: Nepoužito

Vaše stránka nepoužívá schema.org, zvažte použití strukturovaných dat.

0 / 2

Použití Google Tag Manager: Nepoužito

Vaše stránka nepoužívá GTM, zvažte jeho použití.

0 / 2

Odkazy na chybové stránky: Neobsahuje
Poznámka: Bylo otestováno pouze 30 náhodně vybraných interních odkazů. Vaše stránka obsahuje 36 interních odkazů.

Výborně! Vaše stránka neobsahuje odkazy na chybové stránky.

1 / 1


Dosažené skóre:
2 / 6

Výsledek SEO testu

Zobrazit protokol SEO testu Stáhnout protokol SEO testu
Dosažené skóre:
(52 / 64)

81.3 %