Výsledek SEO testu

Poslední testované URL z domény svum-cz.cz:

Načtení stránky


URL adresa (v případě přesměrování cílová adresa):
https://www.svum-cz.cz/cs/

Načteno:
15. 9. 2022 17:15

Status kód: 200

Výborně! Vaše URL adresa vrací úspěšný stavový HTTP kód.

1 / 1

Typ obsahu: text/html

Výborně! Vaše URL adresa vrací obsah ve formátu HTML.

1 / 1

Počet přesměrování: 2

Vaše URL adresa je 2 krát přesměrována na jinou URL! Pro SEO je lepší používat adresy bez přesměrování.

1 / 2

Protokol: https

Výborně! URL adresa používá šifrovaný HTTPS protokol.

1 / 1

Přesměrování: Chyba

Obě adresy 'https://Svum-CZ.CZ' a 'https://www.Svum-CZ.CZ' jsou dostupné. Jedná se o duplicitní obsah, jednu z adres přesměrujte na druhou.

0 / 1

Délka URL adresy: 26 znaků

Výborně! Vaše URL adresa má přiměřenou délku.

1 / 1

Soubor robots.txt: https://www.svum-cz.cz/robots.txt

Výborně! Vaše stránky obsahují soubor robots.txt s vyplnénou adresou mapy stránek.

2 / 2

Sitemap: https://www.svum-cz.cz/cs/mapa-webu/

XML mapy stránek na URL adrese ze souboru robots.txt není validní.

0 / 2


Dosažené skóre:
7 / 11

Analýza obsahu


Nastavení znakové sady: utf-8

Výborně! Vaše stránka má nastavenu použitou znakovou sadu.

1 / 1

Jazyk: cs

Výborně! Vaše stránka má nastaven použitý jazyk.

1 / 1

Meta titulek: Povrchová úprava kovů - SVUM - CZ

Výborně! Vaše stránka má nastaven přiměřeně dlouhý titulek.

2 / 2

Meta popis: SpoleÄ nost SVUM-CZ s.r.o. provádí antikorozní povrchovou úpravu kovů, a to za použití metody DELTA-MKS.

Výborně! Vaše stránka má nastaven přiměřeně dlouhý meta popis.

2 / 2

Nadpis H1:
<h1>Povrchová úprava kovů</h1>
<h1>Technologie DELTA-MKS</h1>
<h1>Výroba</h1>
<h1>Provoz</h1>
<h1>Kontakt</h1>
<h1>Sídlo</h1>

Vaše stránka obsahuje více nadpisů úrovně H1. Pro SEO je nejlepší, když stránka obsahuje právě jeden nadpis úrovně H1.

1 / 2

Pořadí nadpisů:
     <h1>Povrchová úprava kovů
     <h1>Technologie DELTA-MKS
     <h1>Výroba
     <h1>Provoz
     <h1>Kontakt
     <h1>Sídlo

Vaše stránka obsahuje více nadpisy a jsou použity ve správném pořadí.

1 / 1

Počet nadpisů: 6

Výborně! Vaše stránka obsahuje přiměřené množství nadpisů.

1 / 1

Délka nadpisů: OK

Výborně! Vaše stránka obsahuje pouze přiměřeně dlouhé nadpisy.

1 / 1

Počet obrázků: 4

Výborně! Vaše stránka obsahuje obrázky.

1 / 1

Počet obrázků bez popisu: OK

Výborně! Všechny obrázky na Vaši stránce mají vyplněn popisek (atribut alt).

1 / 1

Počet odkazů:
  • Počet interních follow odkazů: 14
  • Počet interních nofollow odkazů: 0

Výborně! Vaše stránka obsahuje dostatečné množství interních follow odkazů.

2 / 2

Počet odkazů:
  • Počet externích follow odkazů: 2
  • Počet externích nofollow odkazů: 0

Výborně! Vaše stránka obsahuje dostatečné množství interních follow odkazů.

2 / 2

Počet tagů iframe: 0

Výborně! Vaše stránka neobsahuje tag iframe.

1 / 1

Ikona stránky: Ikona stránky je vyplněna
Ikona

Výborně! Vaše stránka má vyplněnou ikonu stránky.

1 / 1

Ikona stránky pro Apple: -

Vaše stránka nemá vyplněnou ikonu stránky pro zařízení Apple.

0 / 2

Odstavce: V odstavcích je umístněn text o délce 1674 znaků. Délka veškerého textu na stránce je 1917 znaků.

Výborně! Více než polovina veškerého textu na stránce je umístěna v odstavcích.

1 / 1

Nadbytečný obsah: Stránka obsahuje obsah v komentářích: 'JS Plugins Init. ...'.

Na stránce je v komentářích umístěn nadbytečný obsah. Zvažte odstranění tohoto nadbytečného obsahu.

0 / 1


Dosažené skóre:
19 / 23

HTML 5


Použití HTML 5: OK

Výborně! Vaše stránka používá standard HTML 5.

1 / 1

Použití záhlaví: OK

Výborně! Vaše obsahuje záhlaví.

1 / 1

Použití zápatí: OK

Výborně! Vaše obsahuje zápatí.

1 / 1

Použití navigace: OK

Výborně! Vaše obsahuje navigaci.

1 / 1

Rozdělení obsahu do sekcí: OK

Výborně! Vaše má obsah rozdělen do sekcí.

1 / 1

Zastaralé elementy: -

Výborně! Vaše stránka neobsahuje žádné zastaralé HTML elementy.

1 / 1


Dosažené skóre:
6 / 6

Tagy pro sociální sítě


Nastavení jazyku: cs_CZ

Výborně! Vaše stránka má správně nastaven tag pro jazyk.

1 / 1

Nastavení typu obsahu: website

Výborně! Vaše stránka má správně nastaven tag pro typ obsahu stránky.

1 / 1

Nastavení URL: http://www.svum-cz.cz/

Výborně! Vaše stránka má správně nastaven tag pro URL stránky.

2 / 2

Titulek stránky: SVUM-CZ, s.r.o.

Výborně! Vaše stránka má správně nastaven tag pro titulek stránky a titulek má přiměřenou velikost.

2 / 2

Popis stránky: SpoleÄ nost SVUM-CZ s.r.o. provádí antikorozní povrchovou úpravu kovů, a to za použití metody DELTA-MKS.

Výborně! Vaše stránka má správně nastaven tag pro popis stránky a titulek má přiměřenou velikost.

2 / 2

Nastavení titulního obrázku: https://www.svum-cz.cz/img/og-img.png

Výborně! Vaše stránka má správně nastaven tag pro titulní obrázek stránky.

2 / 2


Dosažené skóre:
10 / 10

Analýza klíčových slov


Počet slov na stránce: 265

Vaše stránka neobsahuje moc textu. Na stránce je '265' slov, zvažte přidání více textu.

1 / 2

Nejčastější slova na stránce:
kovå¯ | technologie | spoleä | antikoroznã­ | deltamks | nanã¡å¡enã­ | metodou | povlakovacã­ | kterã© | povlakovacã­ch

Mezi nejčastějšími slovy na Vašich stránkách by se měli nacházet Vaše klíčová slova.

1 / 1

Konzistence klíčových slov:
celkový početv titulkuv popisuv nadpisech
kovå¯4x1x1x1x
technologie4x0x0x1x
spoleä4x0x1x0x
antikoroznã­4x0x1x0x
deltamks3x0x1x1x
nanã¡å¡enã­3x0x0x0x
metodou2x0x0x0x
povlakovacã­2x0x0x0x
kterã©2x0x0x0x
povlakovacã­ch2x0x0x0x

V titulku, popisu a nadpisech máte málo klíčových zvažte jejich přidání.

0 / 0


Dosažené skóre:
2 / 3

Načítání zdrojů


Použití gzip komprese: Webový server nepoužívá gzip kompresy

Zvažte použití gzip komprese na webovém serveru.

0 / 1

Velikost stránky: 25.5 kB

Výborně! Vaše stránka má přiměřenou velikost.

1 / 1

Soubory k načtení:
Linkované soubory
/favicon.ico1.4 kB
/assets/vendor/bootstrap/bootstrap.min.css153.2 kB
/assets/vendor/icon-awesome/css/font-awesome.min.css30.9 kB
/assets/vendor/icon-line/css/simple-line-icons.css13.0 kB
/assets/vendor/icon-etlinefont/style.css7.7 kB
/assets/vendor/icon-line-pro/style.css149.4 kB
/assets/vendor/icon-hs/style.css1.5 kB
/assets/vendor/fancybox/jquery.fancybox.min.css13.7 kB
/assets/vendor/dzsparallaxer/dzsparallaxer.css15.8 kB
/assets/vendor/dzsparallaxer/dzsscroller/scroller.css18.0 kB
/assets/vendor/dzsparallaxer/advancedscroller/plugin.css50.4 kB
/assets/vendor/slick-carousel/slick/slick.css1.8 kB
/assets/vendor/animate.css77.8 kB
/assets/vendor/hs-megamenu/src/hs.megamenu.css4.4 kB
/assets/vendor/hamburgers/hamburgers.min.css19.8 kB
/assets/css/unify-core.css2.0 kB
/assets/css/unify-components.css748.0 kB
/assets/css/unify-globals.css423.3 kB
/assets/css/custom.css13.2 kB
Linkované soubory skriptů
/assets/vendor/jquery/jquery.min.js86.9 kB
/assets/vendor/jquery-migrate/jquery-migrate.min.js8.5 kB
/assets/vendor/popper.js/popper.min.js21.0 kB
/assets/vendor/bootstrap/bootstrap.min.js55.8 kB
/assets/vendor/hs-megamenu/src/hs.megamenu.js0.2 kB
/assets/vendor/dzsparallaxer/dzsparallaxer.js50.2 kB
/assets/vendor/dzsparallaxer/dzsscroller/scroller.js93.1 kB
/assets/vendor/dzsparallaxer/advancedscroller/plugin.js74.4 kB
/assets/vendor/chosen/chosen.jquery.js47.5 kB
/assets/vendor/fancybox/jquery.fancybox.min.js52.5 kB
/assets/vendor/image-select/src/ImageSelect.jquery.js6.7 kB
/assets/vendor/masonry/dist/masonry.pkgd.min.js24.1 kB
/assets/vendor/imagesloaded/imagesloaded.js10.0 kB
/assets/vendor/slick-carousel/slick/slick.js88.5 kB
/assets/js/hs.core.js5.8 kB
/assets/js/components/hs.header.js45.0 kB
/assets/js/helpers/hs.hamburgers.js1.2 kB
/assets/js/components/hs.scroll-nav.js7.1 kB
/assets/js/components/hs.go-to.js4.3 kB
/assets/js/components/hs.sticky-block.js14.6 kB
/assets/js/helpers/hs.height-calc.js0.6 kB
/assets/js/components/hs.carousel.js11.2 kB
/assets/js/components/hs.onscroll-animation.js4.8 kB
/assets/js/components/hs.popup.js4.7 kB
/assets/vendor/appear.js8.1 kB
/assets/js/custom.js0.0 kB
Linkované soubory obrázků
/img/bolt01.png144.7 kB
/img/hp/hp-section01-technologie-lg.png144.3 kB
/img/hp/hp-section01-technologie-sm.png95.3 kB
/img/bolt02.png173.5 kB
CELKEM3 029.6 kB

Vaše stránka včetně zdrojového kódu má velikost 3 055.1 kB. Zvažte zmenšení přenášených dat nutných k zobrazení stránky.

0 / 2

Počet požadavků: 49

Vaše stránka potřebuje k načtení více než 30 dalších HTTP požadavků. Zvažte optimalizaci její počtu.

0 / 1


Dosažené skóre:
1 / 5

Ostatní


Responsivita: Je responsivní

Výborně! Vaše stránka je responsivní a používá meta tag viewport.

1 / 1

Použití schema.org: Nepoužito

Vaše stránka nepoužívá schema.org, zvažte použití strukturovaných dat.

0 / 2

Použití Google Tag Manager: Používá se

Výborně! Vaše stránka používá GTM.

2 / 2

Odkazy na chybové stránky: Neobsahuje

Výborně! Vaše stránka neobsahuje odkazy na chybové stránky.

1 / 1


Dosažené skóre:
4 / 6

Výsledek SEO testu

Zobrazit protokol SEO testu Stáhnout protokol SEO testu
Dosažené skóre:
(49 / 64)

76.6 %

Kdo jsme a co umíme?

Jsme jedna z předních firem na poli SEO v ČR.

V oboru SEO působíme již řadu let a SEO je naší primární činností. Umíme vylepšit Vaše pozice ve vyhledávačích a tím zvýšit relevantní návštěvnost Vašeho webu. Naše cenová politika je dostupná většině, přesto zachováváme vysokou kvalitu našich služeb.

máme
12
let zkušeností
pomohli jsme
1328
klientům
právě teď máme
211
webů pod palcem
náš tým napsal již
358467
PR článků

+420 724 761 988 / info@seolight.cz

Kontaktní formulář

Načtení stránky


URL adresa (v případě přesměrování cílová adresa):
https://www.svum-cz.cz/cs/

Načteno:
15. 9. 2022 17:15

Status kód: 200

Výborně! Vaše URL adresa vrací úspěšný stavový HTTP kód.

1 / 1

Typ obsahu: text/html

Výborně! Vaše URL adresa vrací obsah ve formátu HTML.

1 / 1

Počet přesměrování: 2

Vaše URL adresa je 2 krát přesměrována na jinou URL! Pro SEO je lepší používat adresy bez přesměrování.

1 / 2

Protokol: https

Výborně! URL adresa používá šifrovaný HTTPS protokol.

1 / 1

Přesměrování: Chyba

Obě adresy 'https://Svum-CZ.CZ' a 'https://www.Svum-CZ.CZ' jsou dostupné. Jedná se o duplicitní obsah, jednu z adres přesměrujte na druhou.

0 / 1

Délka URL adresy: 26 znaků

Výborně! Vaše URL adresa má přiměřenou délku.

1 / 1

Soubor robots.txt: https://www.svum-cz.cz/robots.txt

Výborně! Vaše stránky obsahují soubor robots.txt s vyplnénou adresou mapy stránek.

2 / 2

Sitemap: https://www.svum-cz.cz/cs/mapa-webu/

XML mapy stránek na URL adrese ze souboru robots.txt není validní.

0 / 2


Dosažené skóre:
7 / 11

Analýza obsahu


Nastavení znakové sady: utf-8

Výborně! Vaše stránka má nastavenu použitou znakovou sadu.

1 / 1

Jazyk: cs

Výborně! Vaše stránka má nastaven použitý jazyk.

1 / 1

Meta titulek: Povrchová úprava kovů - SVUM - CZ

Výborně! Vaše stránka má nastaven přiměřeně dlouhý titulek.

2 / 2

Meta popis: SpoleÄ nost SVUM-CZ s.r.o. provádí antikorozní povrchovou úpravu kovů, a to za použití metody DELTA-MKS.

Výborně! Vaše stránka má nastaven přiměřeně dlouhý meta popis.

2 / 2

Nadpis H1:
<h1>Povrchová úprava kovů</h1>
<h1>Technologie DELTA-MKS</h1>
<h1>Výroba</h1>
<h1>Provoz</h1>
<h1>Kontakt</h1>
<h1>Sídlo</h1>

Vaše stránka obsahuje více nadpisů úrovně H1. Pro SEO je nejlepší, když stránka obsahuje právě jeden nadpis úrovně H1.

1 / 2

Pořadí nadpisů:
     <h1>Povrchová úprava kovů
     <h1>Technologie DELTA-MKS
     <h1>Výroba
     <h1>Provoz
     <h1>Kontakt
     <h1>Sídlo

Vaše stránka obsahuje více nadpisy a jsou použity ve správném pořadí.

1 / 1

Počet nadpisů: 6

Výborně! Vaše stránka obsahuje přiměřené množství nadpisů.

1 / 1

Délka nadpisů: OK

Výborně! Vaše stránka obsahuje pouze přiměřeně dlouhé nadpisy.

1 / 1

Počet obrázků: 4

Výborně! Vaše stránka obsahuje obrázky.

1 / 1

Počet obrázků bez popisu: OK

Výborně! Všechny obrázky na Vaši stránce mají vyplněn popisek (atribut alt).

1 / 1

Počet odkazů:
  • Počet interních follow odkazů: 14
  • Počet interních nofollow odkazů: 0

Výborně! Vaše stránka obsahuje dostatečné množství interních follow odkazů.

2 / 2

Počet odkazů:
  • Počet externích follow odkazů: 2
  • Počet externích nofollow odkazů: 0

Výborně! Vaše stránka obsahuje dostatečné množství interních follow odkazů.

2 / 2

Počet tagů iframe: 0

Výborně! Vaše stránka neobsahuje tag iframe.

1 / 1

Ikona stránky: Ikona stránky je vyplněna
Ikona

Výborně! Vaše stránka má vyplněnou ikonu stránky.

1 / 1

Ikona stránky pro Apple: -

Vaše stránka nemá vyplněnou ikonu stránky pro zařízení Apple.

0 / 2

Odstavce: V odstavcích je umístněn text o délce 1674 znaků. Délka veškerého textu na stránce je 1917 znaků.

Výborně! Více než polovina veškerého textu na stránce je umístěna v odstavcích.

1 / 1

Nadbytečný obsah: Stránka obsahuje obsah v komentářích: 'JS Plugins Init. ...'.

Na stránce je v komentářích umístěn nadbytečný obsah. Zvažte odstranění tohoto nadbytečného obsahu.

0 / 1


Dosažené skóre:
19 / 23

HTML 5


Použití HTML 5: OK

Výborně! Vaše stránka používá standard HTML 5.

1 / 1

Použití záhlaví: OK

Výborně! Vaše obsahuje záhlaví.

1 / 1

Použití zápatí: OK

Výborně! Vaše obsahuje zápatí.

1 / 1

Použití navigace: OK

Výborně! Vaše obsahuje navigaci.

1 / 1

Rozdělení obsahu do sekcí: OK

Výborně! Vaše má obsah rozdělen do sekcí.

1 / 1

Zastaralé elementy: -

Výborně! Vaše stránka neobsahuje žádné zastaralé HTML elementy.

1 / 1


Dosažené skóre:
6 / 6

Tagy pro sociální sítě


Nastavení jazyku: cs_CZ

Výborně! Vaše stránka má správně nastaven tag pro jazyk.

1 / 1

Nastavení typu obsahu: website

Výborně! Vaše stránka má správně nastaven tag pro typ obsahu stránky.

1 / 1

Nastavení URL: http://www.svum-cz.cz/

Výborně! Vaše stránka má správně nastaven tag pro URL stránky.

2 / 2

Titulek stránky: SVUM-CZ, s.r.o.

Výborně! Vaše stránka má správně nastaven tag pro titulek stránky a titulek má přiměřenou velikost.

2 / 2

Popis stránky: SpoleÄ nost SVUM-CZ s.r.o. provádí antikorozní povrchovou úpravu kovů, a to za použití metody DELTA-MKS.

Výborně! Vaše stránka má správně nastaven tag pro popis stránky a titulek má přiměřenou velikost.

2 / 2

Nastavení titulního obrázku: https://www.svum-cz.cz/img/og-img.png

Výborně! Vaše stránka má správně nastaven tag pro titulní obrázek stránky.

2 / 2


Dosažené skóre:
10 / 10

Analýza klíčových slov


Počet slov na stránce: 265

Vaše stránka neobsahuje moc textu. Na stránce je '265' slov, zvažte přidání více textu.

1 / 2

Nejčastější slova na stránce:
kovå¯ | technologie | spoleä | antikoroznã­ | deltamks | nanã¡å¡enã­ | metodou | povlakovacã­ | kterã© | povlakovacã­ch

Mezi nejčastějšími slovy na Vašich stránkách by se měli nacházet Vaše klíčová slova.

1 / 1

Konzistence klíčových slov:
celkový početv titulkuv popisuv nadpisech
kovå¯4x1x1x1x
technologie4x0x0x1x
spoleä4x0x1x0x
antikoroznã­4x0x1x0x
deltamks3x0x1x1x
nanã¡å¡enã­3x0x0x0x
metodou2x0x0x0x
povlakovacã­2x0x0x0x
kterã©2x0x0x0x
povlakovacã­ch2x0x0x0x

V titulku, popisu a nadpisech máte málo klíčových zvažte jejich přidání.

0 / 0


Dosažené skóre:
2 / 3

Načítání zdrojů


Použití gzip komprese: Webový server nepoužívá gzip kompresy

Zvažte použití gzip komprese na webovém serveru.

0 / 1

Velikost stránky: 25.5 kB

Výborně! Vaše stránka má přiměřenou velikost.

1 / 1

Soubory k načtení:
Linkované soubory
/favicon.ico1.4 kB
/assets/vendor/bootstrap/bootstrap.min.css153.2 kB
/assets/vendor/icon-awesome/css/font-awesome.min.css30.9 kB
/assets/vendor/icon-line/css/simple-line-icons.css13.0 kB
/assets/vendor/icon-etlinefont/style.css7.7 kB
/assets/vendor/icon-line-pro/style.css149.4 kB
/assets/vendor/icon-hs/style.css1.5 kB
/assets/vendor/fancybox/jquery.fancybox.min.css13.7 kB
/assets/vendor/dzsparallaxer/dzsparallaxer.css15.8 kB
/assets/vendor/dzsparallaxer/dzsscroller/scroller.css18.0 kB
/assets/vendor/dzsparallaxer/advancedscroller/plugin.css50.4 kB
/assets/vendor/slick-carousel/slick/slick.css1.8 kB
/assets/vendor/animate.css77.8 kB
/assets/vendor/hs-megamenu/src/hs.megamenu.css4.4 kB
/assets/vendor/hamburgers/hamburgers.min.css19.8 kB
/assets/css/unify-core.css2.0 kB
/assets/css/unify-components.css748.0 kB
/assets/css/unify-globals.css423.3 kB
/assets/css/custom.css13.2 kB
Linkované soubory skriptů
/assets/vendor/jquery/jquery.min.js86.9 kB
/assets/vendor/jquery-migrate/jquery-migrate.min.js8.5 kB
/assets/vendor/popper.js/popper.min.js21.0 kB
/assets/vendor/bootstrap/bootstrap.min.js55.8 kB
/assets/vendor/hs-megamenu/src/hs.megamenu.js0.2 kB
/assets/vendor/dzsparallaxer/dzsparallaxer.js50.2 kB
/assets/vendor/dzsparallaxer/dzsscroller/scroller.js93.1 kB
/assets/vendor/dzsparallaxer/advancedscroller/plugin.js74.4 kB
/assets/vendor/chosen/chosen.jquery.js47.5 kB
/assets/vendor/fancybox/jquery.fancybox.min.js52.5 kB
/assets/vendor/image-select/src/ImageSelect.jquery.js6.7 kB
/assets/vendor/masonry/dist/masonry.pkgd.min.js24.1 kB
/assets/vendor/imagesloaded/imagesloaded.js10.0 kB
/assets/vendor/slick-carousel/slick/slick.js88.5 kB
/assets/js/hs.core.js5.8 kB
/assets/js/components/hs.header.js45.0 kB
/assets/js/helpers/hs.hamburgers.js1.2 kB
/assets/js/components/hs.scroll-nav.js7.1 kB
/assets/js/components/hs.go-to.js4.3 kB
/assets/js/components/hs.sticky-block.js14.6 kB
/assets/js/helpers/hs.height-calc.js0.6 kB
/assets/js/components/hs.carousel.js11.2 kB
/assets/js/components/hs.onscroll-animation.js4.8 kB
/assets/js/components/hs.popup.js4.7 kB
/assets/vendor/appear.js8.1 kB
/assets/js/custom.js0.0 kB
Linkované soubory obrázků
/img/bolt01.png144.7 kB
/img/hp/hp-section01-technologie-lg.png144.3 kB
/img/hp/hp-section01-technologie-sm.png95.3 kB
/img/bolt02.png173.5 kB
CELKEM3 029.6 kB

Vaše stránka včetně zdrojového kódu má velikost 3 055.1 kB. Zvažte zmenšení přenášených dat nutných k zobrazení stránky.

0 / 2

Počet požadavků: 49

Vaše stránka potřebuje k načtení více než 30 dalších HTTP požadavků. Zvažte optimalizaci její počtu.

0 / 1


Dosažené skóre:
1 / 5

Ostatní


Responsivita: Je responsivní

Výborně! Vaše stránka je responsivní a používá meta tag viewport.

1 / 1

Použití schema.org: Nepoužito

Vaše stránka nepoužívá schema.org, zvažte použití strukturovaných dat.

0 / 2

Použití Google Tag Manager: Používá se

Výborně! Vaše stránka používá GTM.

2 / 2

Odkazy na chybové stránky: Neobsahuje

Výborně! Vaše stránka neobsahuje odkazy na chybové stránky.

1 / 1


Dosažené skóre:
4 / 6

Výsledek SEO testu

Zobrazit protokol SEO testu Stáhnout protokol SEO testu
Dosažené skóre:
(49 / 64)

76.6 %