Výsledek SEO testu

Poslední testované URL z domény tac-tools.cz:

Načtení stránky


URL adresa (v případě přesměrování cílová adresa):
https://tac-tools.cz/

Načteno:
21. 2. 2022 19:37

Status kód: 200

Výborně! Vaše URL adresa vrací úspěšný stavový HTTP kód.

1 / 1

Typ obsahu: text/html

Výborně! Vaše URL adresa vrací obsah ve formátu HTML.

1 / 1

Počet přesměrování: 0

Výborně! URL adresa míří přímo na Váš obsah.

2 / 2

Protokol: https

Výborně! URL adresa používá šifrovaný HTTPS protokol.

1 / 1

Přesměrování na www: Adresa 'https://tac-tools.cz' byla přesměrována na 'https://tac-tools.cz/'

Verze URL adresy bez www se nepřesměrovává na URL adresu s www.

0 / 1

Délka URL adresy: 21 znaků

Výborně! Vaše URL adresa má přiměřenou délku.

1 / 1

Soubor robots.txt: - [HTTP 404]

Na Vašich stránkách není nahrán soubor robots.txt.

0 / 2

Sitemap: -

V souboru robots.txt není vyplněna adresa mapy stránek.

0 / 2


Dosažené skóre:
6 / 11

Analýza obsahu


Nastavení znakové sady: utf-8

Výborně! Vaše stránka má nastavenu použitou znakovou sadu.

1 / 1

Jazyk: cs

Výborně! Vaše stránka má nastaven použitý jazyk.

1 / 1

Meta titulek: Tac-tools s.r.o. â ekonomické obrábÄ ní

Výborně! Vaše stránka má nastaven přiměřeně dlouhý titulek.

2 / 2

Meta popis: -

Vaše stránka nemá správně nastaven meta popis!

0 / 2

Nadpis H1:
<h1>ZLEVNÍME VAŠE NÁÅ ADÍ</h1>
<h1>ŠIROKÝ SORTIMENT PRODUKTÅ®</h1>
<h1>PÅ IPRAVUJEME VLASTNÍ Å ADU NÁÅ ADÍ</h1>

Vaše stránka obsahuje více nadpisů úrovně H1. Pro SEO je nejlepší, když stránka obsahuje právě jeden nadpis úrovně H1.

1 / 2

Pořadí nadpisů:
     <h1>ZLEVNÍME VAŠE NÁÅ ADÍ
     <h1>ŠIROKÝ SORTIMENT PRODUKTÅ®
     <h1>PÅ IPRAVUJEME VLASTNÍ Å ADU NÁÅ ADÍ
          <h2>Kdo jsme
          <h2>Nabízený sortiment
                    <h4>Nejlepší nástroje za odpovídající cenu
                    <h4>StÅ ední tÅ ída pro stÅ ednÄ velké firmy
                    <h4>Levné nástroje pro maximální úsporu
                    <h4>Použité tÅ ízené SK a HSS nástroje pro hrubou prá…
                    <h4>Nástroje z výkupů a pÅ ebytků za velice výhodnou…
                    <h4>ZprostÅ edkování odkupu SK a HSS odpadu z výroby
          <h2>Zadejte zkuÅ¡ební poptávku
                    <h4>SdÄ líme vám, za kolik bychom byli schopni dané ná…
          <h2>Katalogy ke stažení
               <h3>Spoluprací s námi můžete jen vydÄ lat, tak pro…
          <h2>NapiÅ¡te nám
                    <h4>Poptávkový formuláÅ

Nadpisy na Vaši stránce nejsou ve správném pořadí!

0 / 1

Počet nadpisů: 17

Výborně! Vaše stránka obsahuje přiměřené množství nadpisů.

1 / 1

Délka nadpisů: OK

Výborně! Vaše stránka obsahuje pouze přiměřeně dlouhé nadpisy.

1 / 1

Počet obrázků: 9

Výborně! Vaše stránka obsahuje obrázky.

1 / 1

Počet obrázků bez popisu: OK

Výborně! Všechny obrázky na Vaši stránce mají vyplněn popisek (atribut alt).

1 / 1

Počet odkazů:
  • Počet interních follow odkazů: 7
  • Počet interních nofollow odkazů: 0

Výborně! Vaše stránka obsahuje dostatečné množství interních follow odkazů.

2 / 2

Počet odkazů:
  • Počet externích follow odkazů: 0
  • Počet externích nofollow odkazů: 0

Vaše stránka neobsahuje žádné externí odkazy, zvažte přidání více externích odkazů.

0 / 2

Počet tagů iframe: 0

Výborně! Vaše stránka neobsahuje tag iframe.

1 / 1

Ikona stránky: Ikona stránky je vyplněna
Ikona

Výborně! Vaše stránka má vyplněnou ikonu stránky.

1 / 1

Ikona stránky pro Apple: Ikona stránky je vyplněna
Ikona

Výborně! Vaše stránka má vyplněnou ikonu stránky pro zařízení Apple.

2 / 2

Odstavce: V odstavcích je umístněn text o délce 1290 znaků. Délka veškerého textu na stránce je 2149 znaků.

Výborně! Více než polovina veškerého textu na stránce je umístěna v odstavcích.

1 / 1

Nadbytečný obsah: Stránka obsahuje obsah v komentářích: 'Main JS ...'.

Na stránce je v komentářích umístěn nadbytečný obsah. Zvažte odstranění tohoto nadbytečného obsahu.

0 / 1


Dosažené skóre:
16 / 23

HTML 5


Použití HTML 5: NE

Vaše stránka nepoužíva standard HTML 5. Zvažte jeho použití.

0 / 1

Použití záhlaví: OK

Výborně! Vaše obsahuje záhlaví.

1 / 1

Použití zápatí: OK

Výborně! Vaše obsahuje zápatí.

1 / 1

Použití navigace: OK

Výborně! Vaše obsahuje navigaci.

1 / 1

Rozdělení obsahu do sekcí: OK

Výborně! Vaše má obsah rozdělen do sekcí.

1 / 1

Zastaralé elementy: -

Výborně! Vaše stránka neobsahuje žádné zastaralé HTML elementy.

1 / 1


Dosažené skóre:
5 / 6

Tagy pro sociální sítě


Nastavení jazyku: -

Vaše stránka nemá správně nastaven tag s hodnotu pro jazyk stránky!

0 / 1

Nastavení typu obsahu: -

Vaše stránka nemá správně nastaven tag s hodnotu pro typ obsahu stránky!

0 / 1

Nastavení URL: -

Vaše stránka nemá správně nastaven tag s hodnotu pro URL stránky!

0 / 2

Titulek stránky: -

Vaše stránka nemá správně nastaven tag s hodnotu pro titulek stránky!

0 / 2

Popis stránky: -

Vaše stránka nemá správně nastaven tag s hodnotu pro popis stránky!

0 / 2

Nastavení titulního obrázku: -

Vaše stránka nemá správně nastaven tag s hodnotu pro titulní obrázek stránky!

0 / 2


Dosažené skóre:
0 / 10

Analýza klíčových slov


Počet slov na stránce: 324

Vaše stránka neobsahuje moc textu. Na stránce je '324' slov, zvažte přidání více textu.

1 / 2

Nejčastější slova na stránce:
schopni | nástroje | znaä | produkty | výrobcå¯ | staå¾ení | sortiment | dalším | moå¾nou | nejlepší

Mezi nejčastějšími slovy na Vašich stránkách by se měli nacházet Vaše klíčová slova.

1 / 1

Konzistence klíčových slov:
celkový početv titulkuv popisuv nadpisech
schopni4x0x0x1x
nástroje4x0x0x4x
znaä3x0x0x0x
produkty3x0x0x0x
výrobcå¯2x0x0x0x
staå¾ení2x0x0x1x
sortiment2x0x0x2x
dalším2x0x0x0x
moå¾nou2x0x0x0x
nejlepší2x0x0x1x

V titulku, popisu a nadpisech máte málo klíčových zvažte jejich přidání.

0 / 0


Dosažené skóre:
2 / 3

Načítání zdrojů


Použití gzip komprese: Webový server používá gzip kompresy

Výborně! Váš server používá gzip kompresy.

1 / 1

Velikost stránky: 4.9 kB

Výborně! Vaše stránka má přiměřenou velikost.

1 / 1

Soubory k načtení:
Linkované soubory
/apple-icon-57x57.png1.3 kB
/apple-icon-60x60.png1.4 kB
/apple-icon-72x72.png1.3 kB
/apple-icon-76x76.png1.3 kB
/apple-icon-114x114.png1.8 kB
/apple-icon-120x120.png1.7 kB
/apple-icon-144x144.png2.2 kB
/apple-icon-152x152.png2.5 kB
/apple-icon-180x180.png3.4 kB
/android-icon-192x192.png1.7 kB
/favicon-32x32.png1.0 kB
/favicon-96x96.png1.4 kB
/favicon-16x16.png0.9 kB
/manifest.json0.5 kB
https://tac-tools.cz/tmp/cache/stylesheet_combined_94efe08421efdb240e42a81c1b2d2189.css42.7 kB
Linkované soubory skriptů
uploads/theme/uploads/theme/js/vendor/modernizr-2.8.3-respond-1.4.2.min.js0.5 kB
uploads/theme/js/vendor/jquery-1.12.4.min.js34.3 kB
uploads/theme/js/vendor/waypoints.min.js3.0 kB
uploads/theme/js/vendor/bootstrap.min.js9.9 kB
uploads/theme/js/vendor/imagesloaded.pkgd.min.js2.1 kB
uploads/theme/js/vendor/owl.carousel.min.js11.0 kB
uploads/theme/js/vendor/jquery.isotope.v3.0.2.js10.1 kB
uploads/theme/js/vendor/smooth-scroll.min.js2.5 kB
uploads/theme/js/vendor/venobox.min.js2.3 kB
uploads/theme/js/vendor/jquery.ajaxchimp.min.js1.3 kB
uploads/theme/js/vendor/jquery.counterup.min.js0.8 kB
uploads/theme/js/contact.js0.7 kB
uploads/theme/js/contact-2.js0.9 kB
uploads/theme/js/main.js2.1 kB
Linkované soubory obrázků
uploads/theme/img/three-dots.svg0.7 kB
uploads/theme/img/tac_logo_web.png6.2 kB
uploads/theme/img/o-nas.jpg49.5 kB
uploads/theme/img/sortiment-5a.jpg20.0 kB
uploads/theme/img/sortiment-2a.jpg15.3 kB
uploads/theme/img/sortiment-3a.jpg15.5 kB
uploads/theme/img/sortiment-4a.jpg18.2 kB
uploads/theme/img/sortiment-1.jpg17.9 kB
uploads/theme/img/sortiment-6.jpg23.3 kB
CELKEM313.1 kB

Výborně! Vaše stránka má včetně zdrojového kódu přiměřenou velikost 318.0 kB.

2 / 2

Počet požadavků: 38

Vaše stránka potřebuje k načtení více než 30 dalších HTTP požadavků. Zvažte optimalizaci její počtu.

0 / 1


Dosažené skóre:
4 / 5

Ostatní


Responsivita: Je responsivní

Výborně! Vaše stránka je responsivní a používá meta tag viewport.

1 / 1

Použití schema.org: Nepoužito

Vaše stránka nepoužívá schema.org, zvažte použití strukturovaných dat.

0 / 2

Použití Google Tag Manager: Nepoužito

Vaše stránka nepoužívá GTM, zvažte jeho použití.

0 / 2

Odkazy na chybové stránky: Neobsahuje

Výborně! Vaše stránka neobsahuje odkazy na chybové stránky.

1 / 1


Dosažené skóre:
2 / 6

Výsledek SEO testu

Zobrazit protokol SEO testu Stáhnout protokol SEO testu
Dosažené skóre:
(35 / 64)

54.7 %

Kdo jsme a co umíme?

Jsme jedna z předních firem na poli SEO v ČR.

V oboru SEO působíme již řadu let a SEO je naší primární činností. Umíme vylepšit Vaše pozice ve vyhledávačích a tím zvýšit relevantní návštěvnost Vašeho webu. Naše cenová politika je dostupná většině, přesto zachováváme vysokou kvalitu našich služeb.

máme
12
let zkušeností
pomohli jsme
1328
klientům
právě teď máme
211
webů pod palcem
náš tým napsal již
358467
PR článků

+420 724 761 988 / info@seolight.cz

Kontaktní formulář

Načtení stránky


URL adresa (v případě přesměrování cílová adresa):
https://tac-tools.cz/

Načteno:
21. 2. 2022 19:37

Status kód: 200

Výborně! Vaše URL adresa vrací úspěšný stavový HTTP kód.

1 / 1

Typ obsahu: text/html

Výborně! Vaše URL adresa vrací obsah ve formátu HTML.

1 / 1

Počet přesměrování: 0

Výborně! URL adresa míří přímo na Váš obsah.

2 / 2

Protokol: https

Výborně! URL adresa používá šifrovaný HTTPS protokol.

1 / 1

Přesměrování na www: Adresa 'https://tac-tools.cz' byla přesměrována na 'https://tac-tools.cz/'

Verze URL adresy bez www se nepřesměrovává na URL adresu s www.

0 / 1

Délka URL adresy: 21 znaků

Výborně! Vaše URL adresa má přiměřenou délku.

1 / 1

Soubor robots.txt: - [HTTP 404]

Na Vašich stránkách není nahrán soubor robots.txt.

0 / 2

Sitemap: -

V souboru robots.txt není vyplněna adresa mapy stránek.

0 / 2


Dosažené skóre:
6 / 11

Analýza obsahu


Nastavení znakové sady: utf-8

Výborně! Vaše stránka má nastavenu použitou znakovou sadu.

1 / 1

Jazyk: cs

Výborně! Vaše stránka má nastaven použitý jazyk.

1 / 1

Meta titulek: Tac-tools s.r.o. â ekonomické obrábÄ ní

Výborně! Vaše stránka má nastaven přiměřeně dlouhý titulek.

2 / 2

Meta popis: -

Vaše stránka nemá správně nastaven meta popis!

0 / 2

Nadpis H1:
<h1>ZLEVNÍME VAŠE NÁÅ ADÍ</h1>
<h1>ŠIROKÝ SORTIMENT PRODUKTÅ®</h1>
<h1>PÅ IPRAVUJEME VLASTNÍ Å ADU NÁÅ ADÍ</h1>

Vaše stránka obsahuje více nadpisů úrovně H1. Pro SEO je nejlepší, když stránka obsahuje právě jeden nadpis úrovně H1.

1 / 2

Pořadí nadpisů:
     <h1>ZLEVNÍME VAŠE NÁÅ ADÍ
     <h1>ŠIROKÝ SORTIMENT PRODUKTÅ®
     <h1>PÅ IPRAVUJEME VLASTNÍ Å ADU NÁÅ ADÍ
          <h2>Kdo jsme
          <h2>Nabízený sortiment
                    <h4>Nejlepší nástroje za odpovídající cenu
                    <h4>StÅ ední tÅ ída pro stÅ ednÄ velké firmy
                    <h4>Levné nástroje pro maximální úsporu
                    <h4>Použité tÅ ízené SK a HSS nástroje pro hrubou prá…
                    <h4>Nástroje z výkupů a pÅ ebytků za velice výhodnou…
                    <h4>ZprostÅ edkování odkupu SK a HSS odpadu z výroby
          <h2>Zadejte zkuÅ¡ební poptávku
                    <h4>SdÄ líme vám, za kolik bychom byli schopni dané ná…
          <h2>Katalogy ke stažení
               <h3>Spoluprací s námi můžete jen vydÄ lat, tak pro…
          <h2>NapiÅ¡te nám
                    <h4>Poptávkový formuláÅ

Nadpisy na Vaši stránce nejsou ve správném pořadí!

0 / 1

Počet nadpisů: 17

Výborně! Vaše stránka obsahuje přiměřené množství nadpisů.

1 / 1

Délka nadpisů: OK

Výborně! Vaše stránka obsahuje pouze přiměřeně dlouhé nadpisy.

1 / 1

Počet obrázků: 9

Výborně! Vaše stránka obsahuje obrázky.

1 / 1

Počet obrázků bez popisu: OK

Výborně! Všechny obrázky na Vaši stránce mají vyplněn popisek (atribut alt).

1 / 1

Počet odkazů:
  • Počet interních follow odkazů: 7
  • Počet interních nofollow odkazů: 0

Výborně! Vaše stránka obsahuje dostatečné množství interních follow odkazů.

2 / 2

Počet odkazů:
  • Počet externích follow odkazů: 0
  • Počet externích nofollow odkazů: 0

Vaše stránka neobsahuje žádné externí odkazy, zvažte přidání více externích odkazů.

0 / 2

Počet tagů iframe: 0

Výborně! Vaše stránka neobsahuje tag iframe.

1 / 1

Ikona stránky: Ikona stránky je vyplněna
Ikona

Výborně! Vaše stránka má vyplněnou ikonu stránky.

1 / 1

Ikona stránky pro Apple: Ikona stránky je vyplněna
Ikona

Výborně! Vaše stránka má vyplněnou ikonu stránky pro zařízení Apple.

2 / 2

Odstavce: V odstavcích je umístněn text o délce 1290 znaků. Délka veškerého textu na stránce je 2149 znaků.

Výborně! Více než polovina veškerého textu na stránce je umístěna v odstavcích.

1 / 1

Nadbytečný obsah: Stránka obsahuje obsah v komentářích: 'Main JS ...'.

Na stránce je v komentářích umístěn nadbytečný obsah. Zvažte odstranění tohoto nadbytečného obsahu.

0 / 1


Dosažené skóre:
16 / 23

HTML 5


Použití HTML 5: NE

Vaše stránka nepoužíva standard HTML 5. Zvažte jeho použití.

0 / 1

Použití záhlaví: OK

Výborně! Vaše obsahuje záhlaví.

1 / 1

Použití zápatí: OK

Výborně! Vaše obsahuje zápatí.

1 / 1

Použití navigace: OK

Výborně! Vaše obsahuje navigaci.

1 / 1

Rozdělení obsahu do sekcí: OK

Výborně! Vaše má obsah rozdělen do sekcí.

1 / 1

Zastaralé elementy: -

Výborně! Vaše stránka neobsahuje žádné zastaralé HTML elementy.

1 / 1


Dosažené skóre:
5 / 6

Tagy pro sociální sítě


Nastavení jazyku: -

Vaše stránka nemá správně nastaven tag s hodnotu pro jazyk stránky!

0 / 1

Nastavení typu obsahu: -

Vaše stránka nemá správně nastaven tag s hodnotu pro typ obsahu stránky!

0 / 1

Nastavení URL: -

Vaše stránka nemá správně nastaven tag s hodnotu pro URL stránky!

0 / 2

Titulek stránky: -

Vaše stránka nemá správně nastaven tag s hodnotu pro titulek stránky!

0 / 2

Popis stránky: -

Vaše stránka nemá správně nastaven tag s hodnotu pro popis stránky!

0 / 2

Nastavení titulního obrázku: -

Vaše stránka nemá správně nastaven tag s hodnotu pro titulní obrázek stránky!

0 / 2


Dosažené skóre:
0 / 10

Analýza klíčových slov


Počet slov na stránce: 324

Vaše stránka neobsahuje moc textu. Na stránce je '324' slov, zvažte přidání více textu.

1 / 2

Nejčastější slova na stránce:
schopni | nástroje | znaä | produkty | výrobcå¯ | staå¾ení | sortiment | dalším | moå¾nou | nejlepší

Mezi nejčastějšími slovy na Vašich stránkách by se měli nacházet Vaše klíčová slova.

1 / 1

Konzistence klíčových slov:
celkový početv titulkuv popisuv nadpisech
schopni4x0x0x1x
nástroje4x0x0x4x
znaä3x0x0x0x
produkty3x0x0x0x
výrobcå¯2x0x0x0x
staå¾ení2x0x0x1x
sortiment2x0x0x2x
dalším2x0x0x0x
moå¾nou2x0x0x0x
nejlepší2x0x0x1x

V titulku, popisu a nadpisech máte málo klíčových zvažte jejich přidání.

0 / 0


Dosažené skóre:
2 / 3

Načítání zdrojů


Použití gzip komprese: Webový server používá gzip kompresy

Výborně! Váš server používá gzip kompresy.

1 / 1

Velikost stránky: 4.9 kB

Výborně! Vaše stránka má přiměřenou velikost.

1 / 1

Soubory k načtení:
Linkované soubory
/apple-icon-57x57.png1.3 kB
/apple-icon-60x60.png1.4 kB
/apple-icon-72x72.png1.3 kB
/apple-icon-76x76.png1.3 kB
/apple-icon-114x114.png1.8 kB
/apple-icon-120x120.png1.7 kB
/apple-icon-144x144.png2.2 kB
/apple-icon-152x152.png2.5 kB
/apple-icon-180x180.png3.4 kB
/android-icon-192x192.png1.7 kB
/favicon-32x32.png1.0 kB
/favicon-96x96.png1.4 kB
/favicon-16x16.png0.9 kB
/manifest.json0.5 kB
https://tac-tools.cz/tmp/cache/stylesheet_combined_94efe08421efdb240e42a81c1b2d2189.css42.7 kB
Linkované soubory skriptů
uploads/theme/uploads/theme/js/vendor/modernizr-2.8.3-respond-1.4.2.min.js0.5 kB
uploads/theme/js/vendor/jquery-1.12.4.min.js34.3 kB
uploads/theme/js/vendor/waypoints.min.js3.0 kB
uploads/theme/js/vendor/bootstrap.min.js9.9 kB
uploads/theme/js/vendor/imagesloaded.pkgd.min.js2.1 kB
uploads/theme/js/vendor/owl.carousel.min.js11.0 kB
uploads/theme/js/vendor/jquery.isotope.v3.0.2.js10.1 kB
uploads/theme/js/vendor/smooth-scroll.min.js2.5 kB
uploads/theme/js/vendor/venobox.min.js2.3 kB
uploads/theme/js/vendor/jquery.ajaxchimp.min.js1.3 kB
uploads/theme/js/vendor/jquery.counterup.min.js0.8 kB
uploads/theme/js/contact.js0.7 kB
uploads/theme/js/contact-2.js0.9 kB
uploads/theme/js/main.js2.1 kB
Linkované soubory obrázků
uploads/theme/img/three-dots.svg0.7 kB
uploads/theme/img/tac_logo_web.png6.2 kB
uploads/theme/img/o-nas.jpg49.5 kB
uploads/theme/img/sortiment-5a.jpg20.0 kB
uploads/theme/img/sortiment-2a.jpg15.3 kB
uploads/theme/img/sortiment-3a.jpg15.5 kB
uploads/theme/img/sortiment-4a.jpg18.2 kB
uploads/theme/img/sortiment-1.jpg17.9 kB
uploads/theme/img/sortiment-6.jpg23.3 kB
CELKEM313.1 kB

Výborně! Vaše stránka má včetně zdrojového kódu přiměřenou velikost 318.0 kB.

2 / 2

Počet požadavků: 38

Vaše stránka potřebuje k načtení více než 30 dalších HTTP požadavků. Zvažte optimalizaci její počtu.

0 / 1


Dosažené skóre:
4 / 5

Ostatní


Responsivita: Je responsivní

Výborně! Vaše stránka je responsivní a používá meta tag viewport.

1 / 1

Použití schema.org: Nepoužito

Vaše stránka nepoužívá schema.org, zvažte použití strukturovaných dat.

0 / 2

Použití Google Tag Manager: Nepoužito

Vaše stránka nepoužívá GTM, zvažte jeho použití.

0 / 2

Odkazy na chybové stránky: Neobsahuje

Výborně! Vaše stránka neobsahuje odkazy na chybové stránky.

1 / 1


Dosažené skóre:
2 / 6

Výsledek SEO testu

Zobrazit protokol SEO testu Stáhnout protokol SEO testu
Dosažené skóre:
(35 / 64)

54.7 %