Výsledek SEO testu

Poslední testované URL z domény technopack.cz:

Načtení stránky


URL adresa (v případě přesměrování cílová adresa):
https://www.technopack.cz/

Načteno:
16. 8. 2022 04:42

Status kód: 200

Výborně! Vaše URL adresa vrací úspěšný stavový HTTP kód.

1 / 1

Typ obsahu: text/html

Výborně! Vaše URL adresa vrací obsah ve formátu HTML.

1 / 1

Počet přesměrování: 1

Vaše URL adresa je 1 krát přesměrována na jinou URL! Pro SEO je lepší používat adresy bez přesměrování.

1 / 2

Protokol: https

Výborně! URL adresa používá šifrovaný HTTPS protokol.

1 / 1

Přesměrování na www: Adresa 'https://technopack.cz' byla přesměrována na 'https://www.technopack.cz/'

Výborně! Verze URL adresy bez www se přesměrovává na URL adresu s www.

1 / 1

Délka URL adresy: 26 znaků

Výborně! Vaše URL adresa má přiměřenou délku.

1 / 1

Soubor robots.txt: -

Na Vašich stránkách je nahrán soubor robots.txt, ale není v něm vyplnéna adresa mapy stránek.

1 / 2

Sitemap: -

V souboru robots.txt není vyplněna adresa mapy stránek.

0 / 2


Dosažené skóre:
7 / 11

Analýza obsahu


Nastavení znakové sady: utf-8

Výborně! Vaše stránka má nastavenu použitou znakovou sadu.

1 / 1

Jazyk: cs

Výborně! Vaše stránka má nastaven použitý jazyk.

1 / 1

Meta titulek: BALICÃ STROJE, OBALY | Technopack

Výborně! Vaše stránka má nastaven přiměřeně dlouhý titulek.

2 / 2

Meta popis: Balící stroje, obaly a ruÄ ní zaŠízení. To je hlavní sortiment spoleÄ nosti Technopack. Exklusivní zástupce Smipack.

Meta popis má méně než 50 znaků. Vaše stránka má nastaven meta popis, ale ten je příliš krátký.

1 / 2

Nadpis H1:
<h1>Balicí stroje a obaly</h1>
<h1>Fólie Bolloré a GP BEST</h1>
<h1>Páskovací stroje</h1>
<h1>Ovinovací stroje</h1>

Vaše stránka obsahuje více nadpisů úrovně H1. Pro SEO je nejlepší, když stránka obsahuje právě jeden nadpis úrovně H1.

1 / 2

Pořadí nadpisů:
     <h1>Balicí stroje a obaly
     <h1>Fólie Bolloré a GP BEST
     <h1>Páskovací stroje
     <h1>Ovinovací stroje
          <h2>Å eÅ¡ení pro Váš byznys
               <h3>Balicí stroje
               <h3>Obalové materiály
               <h3>RuÄ ní zaŠízení
          <h2>NaÅ¡e pÅ ednosti
               <h3>Více než 25 let zkuÅ¡eností
               <h3>Osobní pŠístup ke klientovi
               <h3>Profesionalita
               <h3>Odborné poradenství
               <h3>Vlastní servis
          <h2>Exkluzivní zastoupení firmy Smipack
          <h2>Novinky a aktuality
               <h3>Veletrh DANUBIUS GASTRO 28. 4. - 1. 5. 2022
               <h3>Systém SIDE LOAD pro efektivnÄ jší balení do p…
               <h3>Vyšší úspora Ä asu a zvýšení produktivity s…
               <h3>Nová série strojů BP - chytrá kombinace KARTON…
          <h2>Kontaktujte nás
               <h3>Technopack s.r.o.
               <h3>Technopack s.r.o.
               <h3>Technopack Slovakia s.r.o.

Vaše stránka obsahuje více nadpisy a jsou použity ve správném pořadí.

1 / 1

Počet nadpisů: 24

Vaše stránka obsahuje více než 20 nadpisů.

0 / 1

Délka nadpisů: OK

Výborně! Vaše stránka obsahuje pouze přiměřeně dlouhé nadpisy.

1 / 1

Počet obrázků: 26

Výborně! Vaše stránka obsahuje obrázky.

1 / 1

Počet obrázků bez popisu: OK

Výborně! Všechny obrázky na Vaši stránce mají vyplněn popisek (atribut alt).

1 / 1

Počet odkazů:
  • Počet interních follow odkazů: 45
  • Počet interních nofollow odkazů: 0

Výborně! Vaše stránka obsahuje dostatečné množství interních follow odkazů.

2 / 2

Počet odkazů:
  • Počet externích follow odkazů: 2
  • Počet externích nofollow odkazů: 0

Výborně! Vaše stránka obsahuje dostatečné množství interních follow odkazů.

2 / 2

Počet tagů iframe: 0

Výborně! Vaše stránka neobsahuje tag iframe.

1 / 1

Ikona stránky: Ikona stránky je vyplněna
Ikona

Výborně! Vaše stránka má vyplněnou ikonu stránky.

1 / 1

Ikona stránky pro Apple: -

Vaše stránka nemá vyplněnou ikonu stránky pro zařízení Apple.

0 / 2

Odstavce: V odstavcích je umístněn text o délce 1637 znaků. Délka veškerého textu na stránce je 3827 znaků.

V odstavcích je umístěno méně než polovina veškerého textu na stránce. Zvažte pro umístění textu použití odstavců.

0 / 1

Nadbytečný obsah: Stránka obsahuje obsah v komentářích: 'FOOT BOTTOM ...'.

Na stránce je v komentářích umístěn nadbytečný obsah. Zvažte odstranění tohoto nadbytečného obsahu.

0 / 1


Dosažené skóre:
16 / 23

HTML 5


Použití HTML 5: OK

Výborně! Vaše stránka používá standard HTML 5.

1 / 1

Použití záhlaví: NE

Vaše stránka neobsahuje záhlaví. Zvažte přidání tagu header.

0 / 1

Použití zápatí: NE

Vaše stránka neobsahuje zápatí. Zvažte přidání tagu footer.

0 / 1

Použití navigace: NE

Vaše stránka neobsahuje navigaci. Zvažte přidání tagu nav.

0 / 1

Rozdělení obsahu do sekcí: NE

Vaše stránka nemá rozdělen obsah do sekcí. Zvažte rozdělení obsahu do tagů section.

0 / 1

Zastaralé elementy: -

Výborně! Vaše stránka neobsahuje žádné zastaralé HTML elementy.

1 / 1


Dosažené skóre:
2 / 6

Tagy pro sociální sítě


Nastavení jazyku: -

Vaše stránka nemá správně nastaven tag s hodnotu pro jazyk stránky!

0 / 1

Nastavení typu obsahu: -

Vaše stránka nemá správně nastaven tag s hodnotu pro typ obsahu stránky!

0 / 1

Nastavení URL: -

Vaše stránka nemá správně nastaven tag s hodnotu pro URL stránky!

0 / 2

Titulek stránky: -

Vaše stránka nemá správně nastaven tag s hodnotu pro titulek stránky!

0 / 2

Popis stránky: -

Vaše stránka nemá správně nastaven tag s hodnotu pro popis stránky!

0 / 2

Nastavení titulního obrázku: -

Vaše stránka nemá správně nastaven tag s hodnotu pro titulní obrázek stránky!

0 / 2


Dosažené skóre:
0 / 10

Analýza klíčových slov


Počet slov na stránce: 544

Výborně! Vaše stránka obsahuje dostatečné množství slov. Na stránce je '544' slov.

2 / 2

Nejčastější slova na stránce:
stroje | cookies | vã­ce | balenã­ | novã¡ | vaå¡e | balicã­ | nã¡m | strojå¯ | nabã­dku

Mezi nejčastějšími slovy na Vašich stránkách by se měli nacházet Vaše klíčová slova.

1 / 1

Konzistence klíčových slov:
celkový početv titulkuv popisuv nadpisech
stroje11x1x1x5x
cookies8x0x0x0x
vã­ce7x0x0x1x
balenã­6x0x0x1x
novã¡5x0x0x1x
vaå¡e5x0x0x0x
balicã­4x0x0x2x
nã¡m4x0x0x0x
strojå¯4x0x0x1x
nabã­dku4x0x0x0x

V titulku, popisu a nadpisech máte málo klíčových zvažte jejich přidání.

0 / 0


Dosažené skóre:
3 / 3

Načítání zdrojů


Použití gzip komprese: Webový server používá gzip kompresy

Výborně! Váš server používá gzip kompresy.

1 / 1

Velikost stránky: 13.5 kB

Výborně! Vaše stránka má přiměřenou velikost.

1 / 1

Soubory k načtení:
Linkované soubory
/obj/files//2/sys_media_1124.png2.7 kB
/css/compiled/all-global-styles-244046974__1660617125.css76.1 kB
/css/compiled/all-global-print-2383496522__1660617125.css0.9 kB
https://www.technopack.cz/13.5 kB
https://www.technopack.cz/13.5 kB
Linkované soubory skriptů
/js/compiled/all-global-scripts-3865980807.js157.4 kB
Linkované soubory obrázků
/obj/files/2/sys_media_1122.svg5.7 kB
/obj/files/2/sys_media_1122.svg5.7 kB
/obj/files/1/sys_media_52.png0.7 kB
/obj/files/2/sys_media_1501.png1.0 kB
/obj/files/1/sys_media_52.png0.7 kB
/obj/files/2/sys_media_1501.png1.0 kB
/obj/files/5/sys_media_7220.png387.0 kB
/obj/files/5/sys_media_7224.jpg111.0 kB
/obj/files/5/sys_media_7246.png34.9 kB
/obj/files/2/sys_media_1130.jpg40.4 kB
/obj/files/5/sys_media_7238.png242.1 kB
/obj/files/2/sys_media_1130.jpg40.4 kB
/obj/files/5/sys_media_7247.png158.3 kB
/obj/files/2/sys_media_1130.jpg40.4 kB
/obj/files/5/sys_media_7256.svg1.4 kB
/obj/files/5/sys_media_7257.svg1.3 kB
/obj/files/5/sys_media_7258.svg1.8 kB
/obj/files/5/sys_media_7259.svg1.5 kB
/obj/files/5/sys_media_7260.svg1.8 kB
/obj/files/2/sys_media_1132.jpg78.8 kB
/obj/files/4/sys_media_6473.jpg26.4 kB
/obj/files/6/sys_media_8122.jpg34.8 kB
/obj/files/5/sys_media_7834.png457.7 kB
/obj/files/5/sys_media_7688.jpg37.7 kB
/obj/files/5/sys_media_7665.jpg45.1 kB
/obj/files/4/sys_media_6479.png120.5 kB
CELKEM2 142.1 kB

Výborně! Vaše stránka má včetně zdrojového kódu přiměřenou velikost 2 155.6 kB.

2 / 2

Počet požadavků: 32

Vaše stránka potřebuje k načtení více než 30 dalších HTTP požadavků. Zvažte optimalizaci její počtu.

0 / 1


Dosažené skóre:
4 / 5

Ostatní


Responsivita: Je responsivní

Výborně! Vaše stránka je responsivní a používá meta tag viewport.

1 / 1

Použití schema.org: Nepoužito

Vaše stránka nepoužívá schema.org, zvažte použití strukturovaných dat.

0 / 2

Použití Google Tag Manager: Používá se

Výborně! Vaše stránka používá GTM.

2 / 2

Odkazy na chybové stránky:
ChybaURL
400https://www.technopack.cz/vyhledavani/?s[k]=' + t + '
Poznámka: Bylo otestováno pouze 30 náhodně vybraných interních odkazů. Vaše stránka obsahuje 47 interních odkazů.

Vaše stránka obsahuje odkazy, které vedou na stránky, kterých zpracování skončí některou z chyb 4xx nebo 5xx.

0 / 1


Dosažené skóre:
3 / 6

Výsledek SEO testu

Zobrazit protokol SEO testu Stáhnout protokol SEO testu
Dosažené skóre:
(35 / 64)

54.7 %

Kdo jsme a co umíme?

Jsme jedna z předních firem na poli SEO v ČR.

V oboru SEO působíme již řadu let a SEO je naší primární činností. Umíme vylepšit Vaše pozice ve vyhledávačích a tím zvýšit relevantní návštěvnost Vašeho webu. Naše cenová politika je dostupná většině, přesto zachováváme vysokou kvalitu našich služeb.

máme
13
let zkušeností
pomohli jsme
1328
klientům
právě teď máme
211
webů pod palcem
náš tým napsal již
358467
PR článků

+420 724 761 988 / info@seolight.cz

Kontaktní formulář

Načtení stránky


URL adresa (v případě přesměrování cílová adresa):
https://www.technopack.cz/

Načteno:
16. 8. 2022 04:42

Status kód: 200

Výborně! Vaše URL adresa vrací úspěšný stavový HTTP kód.

1 / 1

Typ obsahu: text/html

Výborně! Vaše URL adresa vrací obsah ve formátu HTML.

1 / 1

Počet přesměrování: 1

Vaše URL adresa je 1 krát přesměrována na jinou URL! Pro SEO je lepší používat adresy bez přesměrování.

1 / 2

Protokol: https

Výborně! URL adresa používá šifrovaný HTTPS protokol.

1 / 1

Přesměrování na www: Adresa 'https://technopack.cz' byla přesměrována na 'https://www.technopack.cz/'

Výborně! Verze URL adresy bez www se přesměrovává na URL adresu s www.

1 / 1

Délka URL adresy: 26 znaků

Výborně! Vaše URL adresa má přiměřenou délku.

1 / 1

Soubor robots.txt: -

Na Vašich stránkách je nahrán soubor robots.txt, ale není v něm vyplnéna adresa mapy stránek.

1 / 2

Sitemap: -

V souboru robots.txt není vyplněna adresa mapy stránek.

0 / 2


Dosažené skóre:
7 / 11

Analýza obsahu


Nastavení znakové sady: utf-8

Výborně! Vaše stránka má nastavenu použitou znakovou sadu.

1 / 1

Jazyk: cs

Výborně! Vaše stránka má nastaven použitý jazyk.

1 / 1

Meta titulek: BALICÃ STROJE, OBALY | Technopack

Výborně! Vaše stránka má nastaven přiměřeně dlouhý titulek.

2 / 2

Meta popis: Balící stroje, obaly a ruÄ ní zaŠízení. To je hlavní sortiment spoleÄ nosti Technopack. Exklusivní zástupce Smipack.

Meta popis má méně než 50 znaků. Vaše stránka má nastaven meta popis, ale ten je příliš krátký.

1 / 2

Nadpis H1:
<h1>Balicí stroje a obaly</h1>
<h1>Fólie Bolloré a GP BEST</h1>
<h1>Páskovací stroje</h1>
<h1>Ovinovací stroje</h1>

Vaše stránka obsahuje více nadpisů úrovně H1. Pro SEO je nejlepší, když stránka obsahuje právě jeden nadpis úrovně H1.

1 / 2

Pořadí nadpisů:
     <h1>Balicí stroje a obaly
     <h1>Fólie Bolloré a GP BEST
     <h1>Páskovací stroje
     <h1>Ovinovací stroje
          <h2>Å eÅ¡ení pro Váš byznys
               <h3>Balicí stroje
               <h3>Obalové materiály
               <h3>RuÄ ní zaŠízení
          <h2>NaÅ¡e pÅ ednosti
               <h3>Více než 25 let zkuÅ¡eností
               <h3>Osobní pŠístup ke klientovi
               <h3>Profesionalita
               <h3>Odborné poradenství
               <h3>Vlastní servis
          <h2>Exkluzivní zastoupení firmy Smipack
          <h2>Novinky a aktuality
               <h3>Veletrh DANUBIUS GASTRO 28. 4. - 1. 5. 2022
               <h3>Systém SIDE LOAD pro efektivnÄ jší balení do p…
               <h3>Vyšší úspora Ä asu a zvýšení produktivity s…
               <h3>Nová série strojů BP - chytrá kombinace KARTON…
          <h2>Kontaktujte nás
               <h3>Technopack s.r.o.
               <h3>Technopack s.r.o.
               <h3>Technopack Slovakia s.r.o.

Vaše stránka obsahuje více nadpisy a jsou použity ve správném pořadí.

1 / 1

Počet nadpisů: 24

Vaše stránka obsahuje více než 20 nadpisů.

0 / 1

Délka nadpisů: OK

Výborně! Vaše stránka obsahuje pouze přiměřeně dlouhé nadpisy.

1 / 1

Počet obrázků: 26

Výborně! Vaše stránka obsahuje obrázky.

1 / 1

Počet obrázků bez popisu: OK

Výborně! Všechny obrázky na Vaši stránce mají vyplněn popisek (atribut alt).

1 / 1

Počet odkazů:
  • Počet interních follow odkazů: 45
  • Počet interních nofollow odkazů: 0

Výborně! Vaše stránka obsahuje dostatečné množství interních follow odkazů.

2 / 2

Počet odkazů:
  • Počet externích follow odkazů: 2
  • Počet externích nofollow odkazů: 0

Výborně! Vaše stránka obsahuje dostatečné množství interních follow odkazů.

2 / 2

Počet tagů iframe: 0

Výborně! Vaše stránka neobsahuje tag iframe.

1 / 1

Ikona stránky: Ikona stránky je vyplněna
Ikona

Výborně! Vaše stránka má vyplněnou ikonu stránky.

1 / 1

Ikona stránky pro Apple: -

Vaše stránka nemá vyplněnou ikonu stránky pro zařízení Apple.

0 / 2

Odstavce: V odstavcích je umístněn text o délce 1637 znaků. Délka veškerého textu na stránce je 3827 znaků.

V odstavcích je umístěno méně než polovina veškerého textu na stránce. Zvažte pro umístění textu použití odstavců.

0 / 1

Nadbytečný obsah: Stránka obsahuje obsah v komentářích: 'FOOT BOTTOM ...'.

Na stránce je v komentářích umístěn nadbytečný obsah. Zvažte odstranění tohoto nadbytečného obsahu.

0 / 1


Dosažené skóre:
16 / 23

HTML 5


Použití HTML 5: OK

Výborně! Vaše stránka používá standard HTML 5.

1 / 1

Použití záhlaví: NE

Vaše stránka neobsahuje záhlaví. Zvažte přidání tagu header.

0 / 1

Použití zápatí: NE

Vaše stránka neobsahuje zápatí. Zvažte přidání tagu footer.

0 / 1

Použití navigace: NE

Vaše stránka neobsahuje navigaci. Zvažte přidání tagu nav.

0 / 1

Rozdělení obsahu do sekcí: NE

Vaše stránka nemá rozdělen obsah do sekcí. Zvažte rozdělení obsahu do tagů section.

0 / 1

Zastaralé elementy: -

Výborně! Vaše stránka neobsahuje žádné zastaralé HTML elementy.

1 / 1


Dosažené skóre:
2 / 6

Tagy pro sociální sítě


Nastavení jazyku: -

Vaše stránka nemá správně nastaven tag s hodnotu pro jazyk stránky!

0 / 1

Nastavení typu obsahu: -

Vaše stránka nemá správně nastaven tag s hodnotu pro typ obsahu stránky!

0 / 1

Nastavení URL: -

Vaše stránka nemá správně nastaven tag s hodnotu pro URL stránky!

0 / 2

Titulek stránky: -

Vaše stránka nemá správně nastaven tag s hodnotu pro titulek stránky!

0 / 2

Popis stránky: -

Vaše stránka nemá správně nastaven tag s hodnotu pro popis stránky!

0 / 2

Nastavení titulního obrázku: -

Vaše stránka nemá správně nastaven tag s hodnotu pro titulní obrázek stránky!

0 / 2


Dosažené skóre:
0 / 10

Analýza klíčových slov


Počet slov na stránce: 544

Výborně! Vaše stránka obsahuje dostatečné množství slov. Na stránce je '544' slov.

2 / 2

Nejčastější slova na stránce:
stroje | cookies | vã­ce | balenã­ | novã¡ | vaå¡e | balicã­ | nã¡m | strojå¯ | nabã­dku

Mezi nejčastějšími slovy na Vašich stránkách by se měli nacházet Vaše klíčová slova.

1 / 1

Konzistence klíčových slov:
celkový početv titulkuv popisuv nadpisech
stroje11x1x1x5x
cookies8x0x0x0x
vã­ce7x0x0x1x
balenã­6x0x0x1x
novã¡5x0x0x1x
vaå¡e5x0x0x0x
balicã­4x0x0x2x
nã¡m4x0x0x0x
strojå¯4x0x0x1x
nabã­dku4x0x0x0x

V titulku, popisu a nadpisech máte málo klíčových zvažte jejich přidání.

0 / 0


Dosažené skóre:
3 / 3

Načítání zdrojů


Použití gzip komprese: Webový server používá gzip kompresy

Výborně! Váš server používá gzip kompresy.

1 / 1

Velikost stránky: 13.5 kB

Výborně! Vaše stránka má přiměřenou velikost.

1 / 1

Soubory k načtení:
Linkované soubory
/obj/files//2/sys_media_1124.png2.7 kB
/css/compiled/all-global-styles-244046974__1660617125.css76.1 kB
/css/compiled/all-global-print-2383496522__1660617125.css0.9 kB
https://www.technopack.cz/13.5 kB
https://www.technopack.cz/13.5 kB
Linkované soubory skriptů
/js/compiled/all-global-scripts-3865980807.js157.4 kB
Linkované soubory obrázků
/obj/files/2/sys_media_1122.svg5.7 kB
/obj/files/2/sys_media_1122.svg5.7 kB
/obj/files/1/sys_media_52.png0.7 kB
/obj/files/2/sys_media_1501.png1.0 kB
/obj/files/1/sys_media_52.png0.7 kB
/obj/files/2/sys_media_1501.png1.0 kB
/obj/files/5/sys_media_7220.png387.0 kB
/obj/files/5/sys_media_7224.jpg111.0 kB
/obj/files/5/sys_media_7246.png34.9 kB
/obj/files/2/sys_media_1130.jpg40.4 kB
/obj/files/5/sys_media_7238.png242.1 kB
/obj/files/2/sys_media_1130.jpg40.4 kB
/obj/files/5/sys_media_7247.png158.3 kB
/obj/files/2/sys_media_1130.jpg40.4 kB
/obj/files/5/sys_media_7256.svg1.4 kB
/obj/files/5/sys_media_7257.svg1.3 kB
/obj/files/5/sys_media_7258.svg1.8 kB
/obj/files/5/sys_media_7259.svg1.5 kB
/obj/files/5/sys_media_7260.svg1.8 kB
/obj/files/2/sys_media_1132.jpg78.8 kB
/obj/files/4/sys_media_6473.jpg26.4 kB
/obj/files/6/sys_media_8122.jpg34.8 kB
/obj/files/5/sys_media_7834.png457.7 kB
/obj/files/5/sys_media_7688.jpg37.7 kB
/obj/files/5/sys_media_7665.jpg45.1 kB
/obj/files/4/sys_media_6479.png120.5 kB
CELKEM2 142.1 kB

Výborně! Vaše stránka má včetně zdrojového kódu přiměřenou velikost 2 155.6 kB.

2 / 2

Počet požadavků: 32

Vaše stránka potřebuje k načtení více než 30 dalších HTTP požadavků. Zvažte optimalizaci její počtu.

0 / 1


Dosažené skóre:
4 / 5

Ostatní


Responsivita: Je responsivní

Výborně! Vaše stránka je responsivní a používá meta tag viewport.

1 / 1

Použití schema.org: Nepoužito

Vaše stránka nepoužívá schema.org, zvažte použití strukturovaných dat.

0 / 2

Použití Google Tag Manager: Používá se

Výborně! Vaše stránka používá GTM.

2 / 2

Odkazy na chybové stránky:
ChybaURL
400https://www.technopack.cz/vyhledavani/?s[k]=' + t + '
Poznámka: Bylo otestováno pouze 30 náhodně vybraných interních odkazů. Vaše stránka obsahuje 47 interních odkazů.

Vaše stránka obsahuje odkazy, které vedou na stránky, kterých zpracování skončí některou z chyb 4xx nebo 5xx.

0 / 1


Dosažené skóre:
3 / 6

Výsledek SEO testu

Zobrazit protokol SEO testu Stáhnout protokol SEO testu
Dosažené skóre:
(35 / 64)

54.7 %