Výsledek SEO testu

Poslední testované URL z domény traktoryavenger.cz:

Načtení stránky


URL adresa (v případě přesměrování cílová adresa):
https://www.traktoryavenger.cz/avenger-26-4wd

Načteno:
3. 2. 2024 08:44

Status kód: 200

Výborně! Vaše URL adresa vrací úspěšný stavový HTTP kód.

1 / 1

Typ obsahu: text/html

Výborně! Vaše URL adresa vrací obsah ve formátu HTML.

1 / 1

Počet přesměrování: 0

Výborně! URL adresa míří přímo na Váš obsah.

2 / 2

Protokol: https

Výborně! URL adresa používá šifrovaný HTTPS protokol.

1 / 1

Přesměrování: OK

Výborně! Obě adresy 'https://traktoryavenger.cz/avenger-26-4wd' a 'https://www.traktoryavenger.cz/avenger-26-4wd' byly přesměrovány na stejnou URL adresu.

1 / 1

Délka URL adresy: 45 znaků

Výborně! Vaše URL adresa má přiměřenou délku.

1 / 1

Soubor robots.txt: -

Na Vašich stránkách je nahrán soubor robots.txt, ale není v něm vyplnéna adresa mapy stránek.

1 / 2

Sitemap: -

V souboru robots.txt není vyplněna adresa mapy stránek.

0 / 2


Dosažené skóre:
8 / 11

Analýza obsahu


Nastavení znakové sady: UTF-8

Výborně! Vaše stránka má nastavenu použitou znakovou sadu.

1 / 1

Pozice meta tagu se znakovou sadou: 228 - 297 B

Výborně! Nastavení znakové sady je na Vaší stránce umístěno v prvních 1024 bytech.

1 / 1

Jazyk: -

Vaše stránka nemá správně nastaven použitý jazyk!

0 / 1

Meta titulek: Avenger 26

Výborně! Vaše stránka má nastaven přiměřeně dlouhý titulek.

2 / 2

Meta popis: -

Vaše stránka nemá správně nastaven meta popis!

0 / 2

Nadpis H1: -

Vaše stránka neobsahuje nadpis úrovně H1!

0 / 2

Pořadí nadpisů:
               <h3>Popis produktu
               <h3>Základní technická specifikace
          <h2>Dokumenty ke stažení
          <h2>Kontaktní formulář
                    <h4>O společnosti
                    <h4>Služby
                    <h4>Produkty
                    <h4>
               <h3>Vyskakovací formulář

Nadpisy na Vaši stránce nejsou ve správném pořadí!

0 / 1

Počet nadpisů: 9

Výborně! Vaše stránka obsahuje přiměřené množství nadpisů.

1 / 1

Délka nadpisů: OK

Výborně! Vaše stránka obsahuje pouze přiměřeně dlouhé nadpisy.

1 / 1

Počet obrázků: 7

Výborně! Vaše stránka obsahuje obrázky.

1 / 1

Počet obrázků bez popisu: OK

Výborně! Všechny obrázky na Vaši stránce mají vyplněn popisek (atribut alt).

1 / 1

Počet odkazů:
 • Počet interních follow odkazů: 42
 • Počet interních nofollow odkazů: 0

Výborně! Vaše stránka obsahuje dostatečné množství interních follow odkazů.

2 / 2

Počet odkazů:
 • Počet externích follow odkazů: 3
 • Počet externích nofollow odkazů: 0

Výborně! Vaše stránka obsahuje dostatečné množství interních follow odkazů.

2 / 2

Počet tagů iframe: 1

Vaše stránka obsahuje tag iframe, zvažte jejich nahrazení.

0 / 1

Ikona stránky: Ikona stránky je vyplněna
Ikona

Výborně! Vaše stránka má vyplněnou ikonu stránky.

1 / 1

Ikona stránky pro Apple: -

Vaše stránka nemá vyplněnou ikonu stránky pro zařízení Apple.

0 / 2

Odstavce: V odstavcích je umístněn text o délce 2864 znaků. Délka veškerého textu na stránce je 4873 znaků.

Výborně! Více než polovina veškerého textu na stránce je umístěna v odstavcích.

1 / 1

Nadbytečný obsah: Stránka obsahuje obsah v komentářích: '<img src="/Avenger/media/system/img/footer.png" al ...'.

Na stránce je v komentářích umístěn nadbytečný obsah. Zvažte odstranění tohoto nadbytečného obsahu.

0 / 1


Dosažené skóre:
14 / 24

HTML 5


Použití HTML 5: NE

Vaše stránka nepoužíva standard HTML 5. Zvažte jeho použití.

0 / 1

Použití záhlaví: OK

Výborně! Vaše obsahuje záhlaví.

1 / 1

Použití zápatí: OK

Výborně! Vaše obsahuje zápatí.

1 / 1

Použití navigace: NE

Vaše stránka neobsahuje navigaci. Zvažte přidání tagu nav.

0 / 1

Rozdělení obsahu do sekcí: NE

Vaše stránka nemá rozdělen obsah do sekcí. Zvažte rozdělení obsahu do tagů section.

0 / 1

Zastaralé elementy: -

Výborně! Vaše stránka neobsahuje žádné zastaralé HTML elementy.

1 / 1


Dosažené skóre:
3 / 6

Tagy pro sociální sítě


Nastavení jazyku: -

Vaše stránka nemá správně nastaven tag s hodnotu pro jazyk stránky!

0 / 1

Nastavení typu obsahu: article

Výborně! Vaše stránka má správně nastaven tag pro typ obsahu stránky.

1 / 1

Nastavení URL: -

Vaše stránka nemá správně nastaven tag s hodnotu pro URL stránky!

0 / 2

Titulek stránky: Avenger 26

Výborně! Vaše stránka má správně nastaven tag pro titulek stránky a titulek má přiměřenou velikost.

2 / 2

Popis stránky: -

Vaše stránka nemá správně nastaven tag s hodnotu pro popis stránky!

0 / 2

Nastavení titulního obrázku: https://www.traktoryavenger.cz/getmedia/1f43fd7c-c4b4-4e91-a550-5014dbadf334/avenger26_final.png.aspx?width=1875&height=720&ext=.png

Výborně! Vaše stránka má správně nastaven tag pro titulní obrázek stránky.

2 / 2


Dosažené skóre:
5 / 10

Analýza klíčových slov


Počet slov na stránce: 704

Výborně! Vaše stránka obsahuje dostatečné množství slov. Na stránce je '704' slov.

2 / 2

Nejčastější slova na stránce:
zobrazit | avenger | traktoru | motoru | kola | díky | technická | traktor | příslušenství | provoz

Mezi nejčastějšími slovy na Vašich stránkách by se měli nacházet Vaše klíčová slova.

1 / 1

Konzistence klíčových slov:
celkový početv titulkuv popisuv nadpisech
zobrazit19x0x0x0x
avenger7x1x0x0x
traktoru7x0x0x0x
motoru5x0x0x0x
kola5x0x0x0x
díky4x0x0x0x
technická4x0x0x1x
traktor4x0x0x0x
příslušenství4x0x0x0x
provoz3x0x0x0x

V titulku, popisu a nadpisech máte málo klíčových zvažte jejich přidání.

0 / 0


Dosažené skóre:
3 / 3

Načítání zdrojů


Použití gzip komprese: Webový server používá gzip kompresy

Výborně! Váš server používá gzip kompresy.

1 / 1

Velikost stránky: 24.6 kB

Výborně! Vaše stránka má přiměřenou velikost.

1 / 1

Soubory k načtení:
Linkované soubory
/favicon.ico21.8 kB
/favicon.ico21.8 kB
/Avenger/media/content/favicon.ico108.3 kB
/Avenger/media/content/favicon.ico108.3 kB
/Avenger/media/system/css/bootstrap.css32.8 kB
/Avenger/media/system/css/jquery.fancybox.css5.0 kB
/Avenger/media/system/css/slick.css0.7 kB
/Avenger/media/system/css/meanmenu.css2.1 kB
/Avenger/media/system/css/dlmenu.css2.9 kB
/Avenger/media/system/css/basictable.css0.5 kB
/Avenger/media/system/css/nouislider.min.css1.4 kB
/Avenger/media/system/css/jquery.scrollbar.css4.5 kB
/Avenger/media/system/css/rc-index.css1.5 kB
/Agrotec/media/system/css/pux-modal.css9.1 kB
/Avenger/media/system/css/style.css231.5 kB
/CMSPages/GetResource.ashx?_webparts=6770.8 kB
Linkované soubory skriptů
/ScriptResource.axd?d=y24FVW7J4LleprDF5Zmr7xNzpVmFfLRzc_WyWquSpsYPujkC4Gc0F5Cxt7pLzJkbLj_-j-yg34D9ttl8FU9SphnHxJAVQCix45bR66b8chxZ6j7aeXr9HsZ2sDweyTxo0&t=7c776dc127.7 kB
/CMSPages/PortalTemplate.aspx?_TSM_HiddenField_=manScript_HiddenField&_TSM_CombinedScripts_=%3b%3bAjaxControlToolkit%2c+Version%3d4.1.60919.0%2c+Culture%3dneutral%2c+PublicKeyToken%3d28f01b0e84b6d53e%3acs-CZ%3aee051b62-9cd6-49a5-87bb-93c07bc43d63%3a475a4ef5%3aeffe2a26%3a7e63a57911.8 kB
/Avenger/media/system/js/jquery.min.js38.7 kB
/Avenger/media/system/js/tether.js17.2 kB
/Avenger/media/system/js/popper.js28.1 kB
/Avenger/media/system/js/bootstrap.js31.7 kB
/Avenger/media/system/js/jquery.fancybox.js43.0 kB
/Avenger/media/system/js/jquery.selectric.js11.8 kB
/Avenger/media/system/js/slick.js22.1 kB
/Avenger/media/system/js/jquery-meanmenu.js4.9 kB
/Avenger/media/system/js/pux-ajax.js1.0 kB
/Avenger/media/system/js/pux-components-infiniterepeater.js6.1 kB
/Avenger/media/system/js/pux-device.js0.6 kB
/Avenger/media/system/js/pux-helpers-cookie.js0.5 kB
/Avenger/media/system/js/pux-helpers-change-url.js0.6 kB
/Avenger/media/system/js/pux-helpers-url.js1.6 kB
/Avenger/media/system/js/pux-helpers-string.js0.3 kB
/Avenger/media/system/js/pux-video.js1.2 kB
/Avenger/media/system/js/pux-seznam-map.js5.2 kB
/Avenger/media/system/js/modernizr.custom.js4.9 kB
/Avenger/media/system/js/jquery.scrollbar.min.js5.0 kB
/Avenger/media/system/js/jquery.dlmenu.js2.6 kB
/Avenger/media/system/js/jquery.basictable.min.js1.3 kB
/Avenger/media/system/js/nouislider.min.js9.4 kB
/Agrotec/media/system/js/pux-helpers-cookie.js0.5 kB
/Agrotec/media/system/js/pux-modal.js0.7 kB
/Agrotec/media/system/js/intersection-observer.js8.2 kB
/Agrotec/media/system/js/pux-lazyload.js1.2 kB
/Avenger/media/system/js/avenger-plugins.js3.0 kB
/Avenger/media/system/js/avenger-design.js3.6 kB
/Avenger/media/system/js/avenger-ui.js2.6 kB
/Avenger/media/system/js/avenger-filter.js1.9 kB
/Avenger/media/system/js/avenger-comparator.js3.3 kB
/Avenger/media/system/js/avenger-main.js0.9 kB
/Avenger/media/system/js/wNumb.js3.4 kB
Linkované soubory obrázků
/Avenger/media/system/img/logo.svg2.0 kB
/Avenger/media/static-media/00312442-b9ec-4b5e-b6ba-092dd2aaedc7@w100.jpg2.4 kB
/Avenger/media/static-media/6948b0a8-dcbf-45bb-a765-112ca9b8dbbe@w100.jpg576.3 kB
/sipka_dolu.aspx0.4 kB
/sipka_dolu.aspx0.4 kB
CELKEM1 441.3 kB

Výborně! Vaše stránka má včetně zdrojového kódu přiměřenou velikost 1 465.9 kB.

2 / 2

Počet požadavků: 56

Vaše stránka potřebuje k načtení více než 30 dalších HTTP požadavků. Zvažte optimalizaci její počtu.

0 / 1


Dosažené skóre:
4 / 5

Ostatní


Responsivita: Je responsivní

Výborně! Vaše stránka je responsivní a používá meta tag viewport.

1 / 1

Použití schema.org: Nepoužito

Vaše stránka nepoužívá schema.org, zvažte použití strukturovaných dat.

0 / 2

Použití Google Tag Manager: Používá se

Výborně! Vaše stránka používá GTM.

2 / 2

Odkazy na chybové stránky:
ChybaURL
404https://www.traktoryavenger.cz/spolecnost
500https://www.traktoryavenger.cz/spolecnosti/o-spolecnosti-preet
https://www.traktoryavenger.cz/akcni-nabidka
https://www.traktoryavenger.cz/kontakty
https://www.traktoryavenger.cz/
https://www.traktoryavenger.cz/kontakty-cs
https://www.traktoryavenger.cz/#
https://www.traktoryavenger.cz/prislusenstvi/mulcovac-se-sberem-fcn
https://www.traktoryavenger.cz/
https://www.traktoryavenger.cz/spolocnost/volne-pracovne-pozicie-1
https://www.traktoryavenger.cz/#top
https://www.traktoryavenger.cz/prislusenstvi/celni_nakladace
https://www.traktoryavenger.cz/sluzby/servis
https://www.traktoryavenger.cz/#01
https://www.traktoryavenger.cz/sluzby/demo-program
Poznámka: Bylo otestováno pouze 30 náhodně vybraných interních odkazů. Vaše stránka obsahuje 42 interních odkazů.

Vaše stránka obsahuje odkazy, které vedou na stránky, kterých zpracování skončí některou z chyb 4xx nebo 5xx.

0 / 1


Dosažené skóre:
3 / 6

Výsledek SEO testu

Zobrazit protokol SEO testu Stáhnout protokol SEO testu
Dosažené skóre:
(40 / 65)

61.5 %

Kdo jsme a co umíme?

Jsme jedna z předních firem na poli SEO v ČR.

V oboru SEO působíme již řadu let a SEO je naší primární činností. Umíme vylepšit Vaše pozice ve vyhledávačích a tím zvýšit relevantní návštěvnost Vašeho webu. Naše cenová politika je dostupná většině, přesto zachováváme vysokou kvalitu našich služeb.

máme
13
let zkušeností
pomohli jsme
1328
klientům
právě teď máme
211
webů pod palcem
náš tým napsal již
358467
PR článků

+420 724 761 988 / info@seolight.cz

Kontaktní formulář

Načtení stránky


URL adresa (v případě přesměrování cílová adresa):
https://www.traktoryavenger.cz/avenger-26-4wd

Načteno:
3. 2. 2024 08:44

Status kód: 200

Výborně! Vaše URL adresa vrací úspěšný stavový HTTP kód.

1 / 1

Typ obsahu: text/html

Výborně! Vaše URL adresa vrací obsah ve formátu HTML.

1 / 1

Počet přesměrování: 0

Výborně! URL adresa míří přímo na Váš obsah.

2 / 2

Protokol: https

Výborně! URL adresa používá šifrovaný HTTPS protokol.

1 / 1

Přesměrování: OK

Výborně! Obě adresy 'https://traktoryavenger.cz/avenger-26-4wd' a 'https://www.traktoryavenger.cz/avenger-26-4wd' byly přesměrovány na stejnou URL adresu.

1 / 1

Délka URL adresy: 45 znaků

Výborně! Vaše URL adresa má přiměřenou délku.

1 / 1

Soubor robots.txt: -

Na Vašich stránkách je nahrán soubor robots.txt, ale není v něm vyplnéna adresa mapy stránek.

1 / 2

Sitemap: -

V souboru robots.txt není vyplněna adresa mapy stránek.

0 / 2


Dosažené skóre:
8 / 11

Analýza obsahu


Nastavení znakové sady: UTF-8

Výborně! Vaše stránka má nastavenu použitou znakovou sadu.

1 / 1

Pozice meta tagu se znakovou sadou: 228 - 297 B

Výborně! Nastavení znakové sady je na Vaší stránce umístěno v prvních 1024 bytech.

1 / 1

Jazyk: -

Vaše stránka nemá správně nastaven použitý jazyk!

0 / 1

Meta titulek: Avenger 26

Výborně! Vaše stránka má nastaven přiměřeně dlouhý titulek.

2 / 2

Meta popis: -

Vaše stránka nemá správně nastaven meta popis!

0 / 2

Nadpis H1: -

Vaše stránka neobsahuje nadpis úrovně H1!

0 / 2

Pořadí nadpisů:
               <h3>Popis produktu
               <h3>Základní technická specifikace
          <h2>Dokumenty ke stažení
          <h2>Kontaktní formulář
                    <h4>O společnosti
                    <h4>Služby
                    <h4>Produkty
                    <h4>
               <h3>Vyskakovací formulář

Nadpisy na Vaši stránce nejsou ve správném pořadí!

0 / 1

Počet nadpisů: 9

Výborně! Vaše stránka obsahuje přiměřené množství nadpisů.

1 / 1

Délka nadpisů: OK

Výborně! Vaše stránka obsahuje pouze přiměřeně dlouhé nadpisy.

1 / 1

Počet obrázků: 7

Výborně! Vaše stránka obsahuje obrázky.

1 / 1

Počet obrázků bez popisu: OK

Výborně! Všechny obrázky na Vaši stránce mají vyplněn popisek (atribut alt).

1 / 1

Počet odkazů:
 • Počet interních follow odkazů: 42
 • Počet interních nofollow odkazů: 0

Výborně! Vaše stránka obsahuje dostatečné množství interních follow odkazů.

2 / 2

Počet odkazů:
 • Počet externích follow odkazů: 3
 • Počet externích nofollow odkazů: 0

Výborně! Vaše stránka obsahuje dostatečné množství interních follow odkazů.

2 / 2

Počet tagů iframe: 1

Vaše stránka obsahuje tag iframe, zvažte jejich nahrazení.

0 / 1

Ikona stránky: Ikona stránky je vyplněna
Ikona

Výborně! Vaše stránka má vyplněnou ikonu stránky.

1 / 1

Ikona stránky pro Apple: -

Vaše stránka nemá vyplněnou ikonu stránky pro zařízení Apple.

0 / 2

Odstavce: V odstavcích je umístněn text o délce 2864 znaků. Délka veškerého textu na stránce je 4873 znaků.

Výborně! Více než polovina veškerého textu na stránce je umístěna v odstavcích.

1 / 1

Nadbytečný obsah: Stránka obsahuje obsah v komentářích: '<img src="/Avenger/media/system/img/footer.png" al ...'.

Na stránce je v komentářích umístěn nadbytečný obsah. Zvažte odstranění tohoto nadbytečného obsahu.

0 / 1


Dosažené skóre:
14 / 24

HTML 5


Použití HTML 5: NE

Vaše stránka nepoužíva standard HTML 5. Zvažte jeho použití.

0 / 1

Použití záhlaví: OK

Výborně! Vaše obsahuje záhlaví.

1 / 1

Použití zápatí: OK

Výborně! Vaše obsahuje zápatí.

1 / 1

Použití navigace: NE

Vaše stránka neobsahuje navigaci. Zvažte přidání tagu nav.

0 / 1

Rozdělení obsahu do sekcí: NE

Vaše stránka nemá rozdělen obsah do sekcí. Zvažte rozdělení obsahu do tagů section.

0 / 1

Zastaralé elementy: -

Výborně! Vaše stránka neobsahuje žádné zastaralé HTML elementy.

1 / 1


Dosažené skóre:
3 / 6

Tagy pro sociální sítě


Nastavení jazyku: -

Vaše stránka nemá správně nastaven tag s hodnotu pro jazyk stránky!

0 / 1

Nastavení typu obsahu: article

Výborně! Vaše stránka má správně nastaven tag pro typ obsahu stránky.

1 / 1

Nastavení URL: -

Vaše stránka nemá správně nastaven tag s hodnotu pro URL stránky!

0 / 2

Titulek stránky: Avenger 26

Výborně! Vaše stránka má správně nastaven tag pro titulek stránky a titulek má přiměřenou velikost.

2 / 2

Popis stránky: -

Vaše stránka nemá správně nastaven tag s hodnotu pro popis stránky!

0 / 2

Nastavení titulního obrázku: https://www.traktoryavenger.cz/getmedia/1f43fd7c-c4b4-4e91-a550-5014dbadf334/avenger26_final.png.aspx?width=1875&height=720&ext=.png

Výborně! Vaše stránka má správně nastaven tag pro titulní obrázek stránky.

2 / 2


Dosažené skóre:
5 / 10

Analýza klíčových slov


Počet slov na stránce: 704

Výborně! Vaše stránka obsahuje dostatečné množství slov. Na stránce je '704' slov.

2 / 2

Nejčastější slova na stránce:
zobrazit | avenger | traktoru | motoru | kola | díky | technická | traktor | příslušenství | provoz

Mezi nejčastějšími slovy na Vašich stránkách by se měli nacházet Vaše klíčová slova.

1 / 1

Konzistence klíčových slov:
celkový početv titulkuv popisuv nadpisech
zobrazit19x0x0x0x
avenger7x1x0x0x
traktoru7x0x0x0x
motoru5x0x0x0x
kola5x0x0x0x
díky4x0x0x0x
technická4x0x0x1x
traktor4x0x0x0x
příslušenství4x0x0x0x
provoz3x0x0x0x

V titulku, popisu a nadpisech máte málo klíčových zvažte jejich přidání.

0 / 0


Dosažené skóre:
3 / 3

Načítání zdrojů


Použití gzip komprese: Webový server používá gzip kompresy

Výborně! Váš server používá gzip kompresy.

1 / 1

Velikost stránky: 24.6 kB

Výborně! Vaše stránka má přiměřenou velikost.

1 / 1

Soubory k načtení:
Linkované soubory
/favicon.ico21.8 kB
/favicon.ico21.8 kB
/Avenger/media/content/favicon.ico108.3 kB
/Avenger/media/content/favicon.ico108.3 kB
/Avenger/media/system/css/bootstrap.css32.8 kB
/Avenger/media/system/css/jquery.fancybox.css5.0 kB
/Avenger/media/system/css/slick.css0.7 kB
/Avenger/media/system/css/meanmenu.css2.1 kB
/Avenger/media/system/css/dlmenu.css2.9 kB
/Avenger/media/system/css/basictable.css0.5 kB
/Avenger/media/system/css/nouislider.min.css1.4 kB
/Avenger/media/system/css/jquery.scrollbar.css4.5 kB
/Avenger/media/system/css/rc-index.css1.5 kB
/Agrotec/media/system/css/pux-modal.css9.1 kB
/Avenger/media/system/css/style.css231.5 kB
/CMSPages/GetResource.ashx?_webparts=6770.8 kB
Linkované soubory skriptů
/ScriptResource.axd?d=y24FVW7J4LleprDF5Zmr7xNzpVmFfLRzc_WyWquSpsYPujkC4Gc0F5Cxt7pLzJkbLj_-j-yg34D9ttl8FU9SphnHxJAVQCix45bR66b8chxZ6j7aeXr9HsZ2sDweyTxo0&t=7c776dc127.7 kB
/CMSPages/PortalTemplate.aspx?_TSM_HiddenField_=manScript_HiddenField&_TSM_CombinedScripts_=%3b%3bAjaxControlToolkit%2c+Version%3d4.1.60919.0%2c+Culture%3dneutral%2c+PublicKeyToken%3d28f01b0e84b6d53e%3acs-CZ%3aee051b62-9cd6-49a5-87bb-93c07bc43d63%3a475a4ef5%3aeffe2a26%3a7e63a57911.8 kB
/Avenger/media/system/js/jquery.min.js38.7 kB
/Avenger/media/system/js/tether.js17.2 kB
/Avenger/media/system/js/popper.js28.1 kB
/Avenger/media/system/js/bootstrap.js31.7 kB
/Avenger/media/system/js/jquery.fancybox.js43.0 kB
/Avenger/media/system/js/jquery.selectric.js11.8 kB
/Avenger/media/system/js/slick.js22.1 kB
/Avenger/media/system/js/jquery-meanmenu.js4.9 kB
/Avenger/media/system/js/pux-ajax.js1.0 kB
/Avenger/media/system/js/pux-components-infiniterepeater.js6.1 kB
/Avenger/media/system/js/pux-device.js0.6 kB
/Avenger/media/system/js/pux-helpers-cookie.js0.5 kB
/Avenger/media/system/js/pux-helpers-change-url.js0.6 kB
/Avenger/media/system/js/pux-helpers-url.js1.6 kB
/Avenger/media/system/js/pux-helpers-string.js0.3 kB
/Avenger/media/system/js/pux-video.js1.2 kB
/Avenger/media/system/js/pux-seznam-map.js5.2 kB
/Avenger/media/system/js/modernizr.custom.js4.9 kB
/Avenger/media/system/js/jquery.scrollbar.min.js5.0 kB
/Avenger/media/system/js/jquery.dlmenu.js2.6 kB
/Avenger/media/system/js/jquery.basictable.min.js1.3 kB
/Avenger/media/system/js/nouislider.min.js9.4 kB
/Agrotec/media/system/js/pux-helpers-cookie.js0.5 kB
/Agrotec/media/system/js/pux-modal.js0.7 kB
/Agrotec/media/system/js/intersection-observer.js8.2 kB
/Agrotec/media/system/js/pux-lazyload.js1.2 kB
/Avenger/media/system/js/avenger-plugins.js3.0 kB
/Avenger/media/system/js/avenger-design.js3.6 kB
/Avenger/media/system/js/avenger-ui.js2.6 kB
/Avenger/media/system/js/avenger-filter.js1.9 kB
/Avenger/media/system/js/avenger-comparator.js3.3 kB
/Avenger/media/system/js/avenger-main.js0.9 kB
/Avenger/media/system/js/wNumb.js3.4 kB
Linkované soubory obrázků
/Avenger/media/system/img/logo.svg2.0 kB
/Avenger/media/static-media/00312442-b9ec-4b5e-b6ba-092dd2aaedc7@w100.jpg2.4 kB
/Avenger/media/static-media/6948b0a8-dcbf-45bb-a765-112ca9b8dbbe@w100.jpg576.3 kB
/sipka_dolu.aspx0.4 kB
/sipka_dolu.aspx0.4 kB
CELKEM1 441.3 kB

Výborně! Vaše stránka má včetně zdrojového kódu přiměřenou velikost 1 465.9 kB.

2 / 2

Počet požadavků: 56

Vaše stránka potřebuje k načtení více než 30 dalších HTTP požadavků. Zvažte optimalizaci její počtu.

0 / 1


Dosažené skóre:
4 / 5

Ostatní


Responsivita: Je responsivní

Výborně! Vaše stránka je responsivní a používá meta tag viewport.

1 / 1

Použití schema.org: Nepoužito

Vaše stránka nepoužívá schema.org, zvažte použití strukturovaných dat.

0 / 2

Použití Google Tag Manager: Používá se

Výborně! Vaše stránka používá GTM.

2 / 2

Odkazy na chybové stránky:
ChybaURL
404https://www.traktoryavenger.cz/spolecnost
500https://www.traktoryavenger.cz/spolecnosti/o-spolecnosti-preet
https://www.traktoryavenger.cz/akcni-nabidka
https://www.traktoryavenger.cz/kontakty
https://www.traktoryavenger.cz/
https://www.traktoryavenger.cz/kontakty-cs
https://www.traktoryavenger.cz/#
https://www.traktoryavenger.cz/prislusenstvi/mulcovac-se-sberem-fcn
https://www.traktoryavenger.cz/
https://www.traktoryavenger.cz/spolocnost/volne-pracovne-pozicie-1
https://www.traktoryavenger.cz/#top
https://www.traktoryavenger.cz/prislusenstvi/celni_nakladace
https://www.traktoryavenger.cz/sluzby/servis
https://www.traktoryavenger.cz/#01
https://www.traktoryavenger.cz/sluzby/demo-program
Poznámka: Bylo otestováno pouze 30 náhodně vybraných interních odkazů. Vaše stránka obsahuje 42 interních odkazů.

Vaše stránka obsahuje odkazy, které vedou na stránky, kterých zpracování skončí některou z chyb 4xx nebo 5xx.

0 / 1


Dosažené skóre:
3 / 6

Výsledek SEO testu

Zobrazit protokol SEO testu Stáhnout protokol SEO testu
Dosažené skóre:
(40 / 65)

61.5 %

Načtení stránky


URL adresa (v případě přesměrování cílová adresa):
https://www.traktoryavenger.cz/

Načteno:
8. 6. 2023 14:32

Status kód: 200

Výborně! Vaše URL adresa vrací úspěšný stavový HTTP kód.

1 / 1

Typ obsahu: text/html

Výborně! Vaše URL adresa vrací obsah ve formátu HTML.

1 / 1

Počet přesměrování: 0

Výborně! URL adresa míří přímo na Váš obsah.

2 / 2

Protokol: https

Výborně! URL adresa používá šifrovaný HTTPS protokol.

1 / 1

Přesměrování: OK

Výborně! Obě adresy 'https://traktoryavenger.cz/' a 'https://www.traktoryavenger.cz/' byly přesměrovány na stejnou URL adresu.

1 / 1

Délka URL adresy: 31 znaků

Výborně! Vaše URL adresa má přiměřenou délku.

1 / 1

Soubor robots.txt: -

Na Vašich stránkách je nahrán soubor robots.txt, ale není v něm vyplnéna adresa mapy stránek.

1 / 2

Sitemap: -

V souboru robots.txt není vyplněna adresa mapy stránek.

0 / 2


Dosažené skóre:
8 / 11

Analýza obsahu


Nastavení znakové sady: UTF-8

Výborně! Vaše stránka má nastavenu použitou znakovou sadu.

1 / 1

Jazyk: -

Vaše stránka nemá správně nastaven použitý jazyk!

0 / 1

Meta titulek: Dodavatel zemědělské techniky | AVENGER

Výborně! Vaše stránka má nastaven přiměřeně dlouhý titulek.

2 / 2

Meta popis: Dodavatel zemědělské techniky značky AVENGER

Meta popis má méně než 50 znaků. Vaše stránka má nastaven meta popis, ale ten je příliš krátký.

1 / 2

Nadpis H1: -

Vaše stránka neobsahuje nadpis úrovně H1!

0 / 2

Pořadí nadpisů:
          <h2>Traktor Avenger 26
                    <h4>
                    <h4>Motor Mitsubishi
                    <h4>Robustní převodovka
                    <h4>Homologace pro silniční provoz
                    <h4>Komplexní služby
          <h2>Najdi svého prodejce nebo servis
                    <h4>O společnosti
                    <h4>Služby
                    <h4>Produkty
                    <h4>
               <h3>Vyskakovací formulář

Nadpisy na Vaši stránce nejsou ve správném pořadí!

0 / 1

Počet nadpisů: 12

Výborně! Vaše stránka obsahuje přiměřené množství nadpisů.

1 / 1

Délka nadpisů: OK

Výborně! Vaše stránka obsahuje pouze přiměřeně dlouhé nadpisy.

1 / 1

Počet obrázků: 12

Výborně! Vaše stránka obsahuje obrázky.

1 / 1

Počet obrázků bez popisu: OK

Výborně! Všechny obrázky na Vaši stránce mají vyplněn popisek (atribut alt).

1 / 1

Počet odkazů:
 • Počet interních follow odkazů: 20
 • Počet interních nofollow odkazů: 0

Výborně! Vaše stránka obsahuje dostatečné množství interních follow odkazů.

2 / 2

Počet odkazů:
 • Počet externích follow odkazů: 2
 • Počet externích nofollow odkazů: 0

Výborně! Vaše stránka obsahuje dostatečné množství interních follow odkazů.

2 / 2

Počet tagů iframe: 1

Vaše stránka obsahuje tag iframe, zvažte jejich nahrazení.

0 / 1

Ikona stránky: Ikona stránky je vyplněna
Ikona

Výborně! Vaše stránka má vyplněnou ikonu stránky.

1 / 1

Ikona stránky pro Apple: -

Vaše stránka nemá vyplněnou ikonu stránky pro zařízení Apple.

0 / 2

Odstavce: V odstavcích je umístněn text o délce 488 znaků. Délka veškerého textu na stránce je 2103 znaků.

V odstavcích je umístěno méně než polovina veškerého textu na stránce. Zvažte pro umístění textu použití odstavců.

0 / 1

Nadbytečný obsah: Stránka obsahuje obsah v komentářích: '<img src="/Avenger/media/system/img/footer.png" al ...'.

Na stránce je v komentářích umístěn nadbytečný obsah. Zvažte odstranění tohoto nadbytečného obsahu.

0 / 1


Dosažené skóre:
13 / 23

HTML 5


Použití HTML 5: NE

Vaše stránka nepoužíva standard HTML 5. Zvažte jeho použití.

0 / 1

Použití záhlaví: OK

Výborně! Vaše obsahuje záhlaví.

1 / 1

Použití zápatí: OK

Výborně! Vaše obsahuje zápatí.

1 / 1

Použití navigace: NE

Vaše stránka neobsahuje navigaci. Zvažte přidání tagu nav.

0 / 1

Rozdělení obsahu do sekcí: NE

Vaše stránka nemá rozdělen obsah do sekcí. Zvažte rozdělení obsahu do tagů section.

0 / 1

Zastaralé elementy: <big>

Vaše stránka obsahuje zastaralé HTML elementy. Zvažte jejich odstranění.

0 / 1


Dosažené skóre:
2 / 6

Tagy pro sociální sítě


Nastavení jazyku: -

Vaše stránka nemá správně nastaven tag s hodnotu pro jazyk stránky!

0 / 1

Nastavení typu obsahu: article

Výborně! Vaše stránka má správně nastaven tag pro typ obsahu stránky.

1 / 1

Nastavení URL: -

Vaše stránka nemá správně nastaven tag s hodnotu pro URL stránky!

0 / 2

Titulek stránky: Dodavatel zemědělské techniky | AVENGER

Výborně! Vaše stránka má správně nastaven tag pro titulek stránky a titulek má přiměřenou velikost.

2 / 2

Popis stránky: Dodavatel zemědělské techniky značky AVENGER

Vaše stránka má nastaven tag pro popis stránky, ale jeho hodnota je menší než 50 znaků. Zvažte jeho rozšíření.

1 / 2

Nastavení titulního obrázku: https://www.traktoryavenger.cz/getmedia/54d05f5e-1389-47e2-bc72-0d72f6dccd18/top_image_home.jpg.aspx?width=1473&height=680&ext=.jpg

Výborně! Vaše stránka má správně nastaven tag pro titulní obrázek stránky.

2 / 2


Dosažené skóre:
6 / 10

Analýza klíčových slov


Počet slov na stránce: 303

Vaše stránka neobsahuje moc textu. Na stránce je '303' slov, zvažte přidání více textu.

1 / 2

Nejčastější slova na stránce:
traktorů | avenger | služby | traktory | preet | společnosti | servisní | díly | náhradní | traktor

Mezi nejčastějšími slovy na Vašich stránkách by se měli nacházet Vaše klíčová slova.

1 / 1

Konzistence klíčových slov:
celkový početv titulkuv popisuv nadpisech
traktorů6x0x0x0x
avenger6x1x1x1x
služby5x0x0x2x
traktory4x0x0x0x
preet3x0x0x0x
společnosti3x0x0x1x
servisní2x0x0x0x
díly2x0x0x0x
náhradní2x0x0x0x
traktor2x0x0x1x

V titulku, popisu a nadpisech máte málo klíčových zvažte jejich přidání.

0 / 0


Dosažené skóre:
2 / 3

Načítání zdrojů


Použití gzip komprese: Webový server používá gzip kompresy

Výborně! Váš server používá gzip kompresy.

1 / 1

Velikost stránky: 14.9 kB

Výborně! Vaše stránka má přiměřenou velikost.

1 / 1

Soubory k načtení:
Linkované soubory
/favicon.ico18.1 kB
/favicon.ico18.1 kB
/Avenger/media/content/favicon.ico108.3 kB
/Avenger/media/content/favicon.ico108.3 kB
/Avenger/media/system/css/bootstrap.css32.8 kB
/Avenger/media/system/css/jquery.fancybox.css5.0 kB
/Avenger/media/system/css/slick.css0.7 kB
/Avenger/media/system/css/meanmenu.css2.1 kB
/Avenger/media/system/css/dlmenu.css2.9 kB
/Avenger/media/system/css/basictable.css0.5 kB
/Avenger/media/system/css/nouislider.min.css1.4 kB
/Avenger/media/system/css/jquery.scrollbar.css4.5 kB
/Avenger/media/system/css/rc-index.css1.5 kB
/Agrotec/media/system/css/pux-modal.css7.3 kB
/Avenger/media/system/css/style.css231.5 kB
/CMSPages/GetResource.ashx?_webparts=6770.8 kB
Linkované soubory skriptů
/ScriptResource.axd?d=y24FVW7J4LleprDF5Zmr7xNzpVmFfLRzc_WyWquSpsYPujkC4Gc0F5Cxt7pLzJkbLj_-j-yg34D9ttl8FU9SphnHxJAVQCix45bR66b8chxZ6j7aeXr9HsZ2sDweyTxo0&t=7c776dc127.7 kB
/Avenger/media/system/js/jquery.min.js38.7 kB
/Avenger/media/system/js/tether.js17.2 kB
/Avenger/media/system/js/popper.js28.1 kB
/Avenger/media/system/js/bootstrap.js31.7 kB
/Avenger/media/system/js/jquery.fancybox.js43.0 kB
/Avenger/media/system/js/jquery.selectric.js11.8 kB
/Avenger/media/system/js/slick.js22.1 kB
/Avenger/media/system/js/jquery-meanmenu.js4.9 kB
/Avenger/media/system/js/pux-ajax.js1.0 kB
/Avenger/media/system/js/pux-components-infiniterepeater.js6.1 kB
/Avenger/media/system/js/pux-device.js0.6 kB
/Avenger/media/system/js/pux-helpers-cookie.js0.5 kB
/Avenger/media/system/js/pux-helpers-change-url.js0.6 kB
/Avenger/media/system/js/pux-helpers-url.js1.6 kB
/Avenger/media/system/js/pux-helpers-string.js0.3 kB
/Avenger/media/system/js/pux-video.js1.2 kB
/Avenger/media/system/js/pux-seznam-map.js5.2 kB
/Avenger/media/system/js/modernizr.custom.js4.9 kB
/Avenger/media/system/js/jquery.scrollbar.min.js5.0 kB
/Avenger/media/system/js/jquery.dlmenu.js2.6 kB
/Avenger/media/system/js/jquery.basictable.min.js1.3 kB
/Avenger/media/system/js/nouislider.min.js9.4 kB
/Agrotec/media/system/js/pux-helpers-cookie.js0.5 kB
/Agrotec/media/system/js/pux-modal.js0.7 kB
/Agrotec/media/system/js/intersection-observer.js8.2 kB
/Agrotec/media/system/js/pux-lazyload.js1.2 kB
/Avenger/media/system/js/avenger-plugins.js3.0 kB
/Avenger/media/system/js/avenger-design.js3.6 kB
/Avenger/media/system/js/avenger-ui.js2.6 kB
/Avenger/media/system/js/avenger-filter.js1.9 kB
/Avenger/media/system/js/avenger-comparator.js3.3 kB
/Avenger/media/system/js/avenger-main.js0.9 kB
/Avenger/media/system/js/wNumb.js3.4 kB
Linkované soubory obrázků
/Avenger/media/system/img/logo.svg2.0 kB
/Avenger/media/static-media/00312442-b9ec-4b5e-b6ba-092dd2aaedc7@w100.jpg2.4 kB
/sipka_dolu.aspx0.4 kB
CELKEM843.7 kB

Výborně! Vaše stránka má včetně zdrojového kódu přiměřenou velikost 858.6 kB.

2 / 2

Počet požadavků: 53

Vaše stránka potřebuje k načtení více než 30 dalších HTTP požadavků. Zvažte optimalizaci její počtu.

0 / 1


Dosažené skóre:
4 / 5

Ostatní


Responsivita: Je responsivní

Výborně! Vaše stránka je responsivní a používá meta tag viewport.

1 / 1

Použití schema.org: Nepoužito

Vaše stránka nepoužívá schema.org, zvažte použití strukturovaných dat.

0 / 2

Použití Google Tag Manager: Používá se

Výborně! Vaše stránka používá GTM.

2 / 2

Odkazy na chybové stránky:
ChybaURL
404https://www.traktoryavenger.cz/spolecnost
https://www.traktoryavenger.cz/modelove-rady
https://www.traktoryavenger.cz/akcni-nabidka

Vaše stránka obsahuje odkazy, které vedou na stránky, kterých zpracování skončí některou z chyb 4xx nebo 5xx.

0 / 1


Dosažené skóre:
3 / 6

Výsledek SEO testu

Zobrazit protokol SEO testu Stáhnout protokol SEO testu
Dosažené skóre:
(38 / 64)

59.4 %