Výsledek SEO testu

Načtení stránky


URL adresa (v případě přesměrování cílová adresa):
https://www.vlastnicesta.cz/

Načteno:
29. 8. 2022 11:29

Status kód: 200

Výborně! Vaše URL adresa vrací úspěšný stavový HTTP kód.

1 / 1

Typ obsahu: text/html

Výborně! Vaše URL adresa vrací obsah ve formátu HTML.

1 / 1

Počet přesměrování: 1

Vaše URL adresa je 1 krát přesměrována na jinou URL! Pro SEO je lepší používat adresy bez přesměrování.

1 / 2

Protokol: https

Výborně! URL adresa používá šifrovaný HTTPS protokol.

1 / 1

Přesměrování na www: Adresa 'https://vlastnicesta.cz' byla přesměrována na 'https://www.vlastnicesta.cz/'

Výborně! Verze URL adresy bez www se přesměrovává na URL adresu s www.

1 / 1

Délka URL adresy: 28 znaků

Výborně! Vaše URL adresa má přiměřenou délku.

1 / 1

Soubor robots.txt: https://www.vlastnicesta.cz/robots.txt

Výborně! Vaše stránky obsahují soubor robots.txt s vyplnénou adresou mapy stránek.

2 / 2

Sitemap: http://www.vlastnicesta.cz/sitemap.xml

Výborně! Vaše stránky obsahují validní XML mapu stránek.

2 / 2


Dosažené skóre:
10 / 11

Analýza obsahu


Nastavení znakové sady: utf-8

Výborně! Vaše stránka má nastavenu použitou znakovou sadu.

1 / 1

Jazyk: cs

Výborně! Vaše stránka má nastaven použitý jazyk.

1 / 1

Meta titulek: ZaÄ nÄ te růst s profesionálními mentory | Vlastní cesta

Výborně! Vaše stránka má nastaven přiměřeně dlouhý titulek.

2 / 2

Meta popis: Å ešíme nároÄ né situace, tvoŠíme síť poradců a znalostí pro rozvoj firem a osobností. Pomáháme najít lidem a firmám jejich vlastní cestu k úspÄ chu.

Meta popis má méně než 50 znaků. Vaše stránka má nastaven meta popis, ale ten je příliš krátký.

1 / 2

Nadpis H1: -

Vaše stránka neobsahuje nadpis úrovně H1!

0 / 2

Pořadí nadpisů:
          <h2>Poradenské obory
               <h3>KouÄ ink | mentoring | poradenství
               <h3>Zásady efektivní komunikace
               <h3>Krizový management
               <h3>Strategie firmy
               <h3>Management | leadership
               <h3>Právo | pracovní | obchodní | autorské
               <h3>Kvalita | procesní Šízení
               <h3>Osobní rozvoj | vlastní cestou
               <h3>HR | Šízení lidských zdrojů
               <h3>Projekt | Projektové Šízení
               <h3>Kybernetická bezpeÄ nost
               <h3>Digitalizace | automatizace
               <h3>Audit | auditor | kontrolór
               <h3>Certifikace ISO, AS, IATF
               <h3>BOZP | bezpeÄ nost práce | požární ochrana
               <h3>Finance | finanÄ ní analýzy
               <h3>Psychologie | psychoterapie
               <h3>Ekologické systémy Šízení (EMS)
               <h3>Marketingová komunikace | Public Relations
               <h3>Lean manufacturing
               <h3>Kreativita | synergie | inovace
          <h2>Síť naÅ¡ich specialistů
               <h3>JiŠí StÅ elec
               <h3>Marcela Basovníková
               <h3>Marek MitÃ¡Ä ek
               <h3>Pavel Trvaj
               <h3>Petr HluÅ¡iÄ ka
               <h3>Tomáš Janů
               <h3>VojtÄ ch BednáÅ
               <h3>Vratislav Urbášek
               <h3>
               <h3>
               <h3>
               <h3>
               <h3>
               <h3>
               <h3>
               <h3>
               <h3>
               <h3>
               <h3>
               <h3>
               <h3>Jaký vliv má komunikace manažera na atmosféru …
               <h3>Strach - jednoduchá zmÄ na mindsetu díky Editaci
               <h3>ERGONOMICKà pracoviÅ¡tÄ a jeho VLIV NA ZDRAVÃ
               <h3>Jak komunikovat zmÄ nu ve firmÄ , aby ji zamÄ stna…
               <h3>Certifikát Business Development
               <h3>Vedení v krizi â Kniha Firemního sociologa
               <h3>ProÄ je firemní komunikace důležitá?
               <h3>Ego v naÅ¡em životÄ
               <h3>Jak správnÄ využít kouÄ ink ve firmÄ
               <h3>Můžete si dovolit Šídit firmu bez marketingovÃ…
               <h3>Informace z praxe do mého emailu

Nadpisy na Vaši stránce nejsou ve správném pořadí!

0 / 1

Počet nadpisů: 54

Vaše stránka obsahuje více než 20 nadpisů.

0 / 1

Délka nadpisů: OK

Výborně! Vaše stránka obsahuje pouze přiměřeně dlouhé nadpisy.

1 / 1

Počet obrázků: 63

Výborně! Vaše stránka obsahuje obrázky.

1 / 1

Počet obrázků bez popisu: OK

Výborně! Všechny obrázky na Vaši stránce mají vyplněn popisek (atribut alt).

1 / 1

Počet odkazů:
  • Počet interních follow odkazů: 222
  • Počet interních nofollow odkazů: 0

Výborně! Vaše stránka obsahuje dostatečné množství interních follow odkazů.

2 / 2

Počet odkazů:
  • Počet externích follow odkazů: 14
  • Počet externích nofollow odkazů: 0

Výborně! Vaše stránka obsahuje dostatečné množství interních follow odkazů.

2 / 2

Počet tagů iframe: 1

Vaše stránka obsahuje tag iframe, zvažte jejich nahrazení.

0 / 1

Ikona stránky: Ikona stránky je vyplněna
Ikona

Výborně! Vaše stránka má vyplněnou ikonu stránky.

1 / 1

Ikona stránky pro Apple: -

Vaše stránka nemá vyplněnou ikonu stránky pro zařízení Apple.

0 / 2

Odstavce: V odstavcích je umístněn text o délce 8122 znaků. Délka veškerého textu na stránce je 11916 znaků.

Výborně! Více než polovina veškerého textu na stránce je umístěna v odstavcích.

1 / 1

Nadbytečný obsah: Stránka obsahuje obsah v komentářích: 'End Google Tag Manager (noscript) ...'.

Na stránce je v komentářích umístěn nadbytečný obsah. Zvažte odstranění tohoto nadbytečného obsahu.

0 / 1


Dosažené skóre:
14 / 23

HTML 5


Použití HTML 5: OK

Výborně! Vaše stránka používá standard HTML 5.

1 / 1

Použití záhlaví: OK

Výborně! Vaše obsahuje záhlaví.

1 / 1

Použití zápatí: OK

Výborně! Vaše obsahuje zápatí.

1 / 1

Použití navigace: OK

Výborně! Vaše obsahuje navigaci.

1 / 1

Rozdělení obsahu do sekcí: OK

Výborně! Vaše má obsah rozdělen do sekcí.

1 / 1

Zastaralé elementy: <font>

Vaše stránka obsahuje zastaralé HTML elementy. Zvažte jejich odstranění.

0 / 1


Dosažené skóre:
5 / 6

Tagy pro sociální sítě


Nastavení jazyku: -

Vaše stránka nemá správně nastaven tag s hodnotu pro jazyk stránky!

0 / 1

Nastavení typu obsahu: -

Vaše stránka nemá správně nastaven tag s hodnotu pro typ obsahu stránky!

0 / 1

Nastavení URL: -

Vaše stránka nemá správně nastaven tag s hodnotu pro URL stránky!

0 / 2

Titulek stránky: -

Vaše stránka nemá správně nastaven tag s hodnotu pro titulek stránky!

0 / 2

Popis stránky: -

Vaše stránka nemá správně nastaven tag s hodnotu pro popis stránky!

0 / 2

Nastavení titulního obrázku: -

Vaše stránka nemá správně nastaven tag s hodnotu pro titulní obrázek stránky!

0 / 2


Dosažené skóre:
0 / 10

Analýza klíčových slov


Počet slov na stránce: 1830

Výborně! Vaše stránka obsahuje dostatečné množství slov. Na stránce je '1830' slov.

2 / 2

Nejčastější slova na stránce:
vã­ce | komunikace | ã­zenã­ | management | ã­st | vlastnã­ | rozvoj | kouä | bezpeä | nost

Mezi nejčastějšími slovy na Vašich stránkách by se měli nacházet Vaše klíčová slova.

1 / 1

Konzistence klíčových slov:
celkový početv titulkuv popisuv nadpisech
vã­ce32x0x0x0x
komunikace22x0x0x4x
ã­zenã­21x0x0x4x
management21x0x0x2x
ã­st21x0x0x0x
vlastnã­12x1x1x1x
rozvoj11x0x1x1x
kouä10x0x0x2x
bezpeä9x0x0x2x
nost9x0x0x2x

V tabulce naleznete seznam slov, u kterých by se oplatilo zvážit jejich přidání do titulku, popisu nebo nadpisů.

0 / 0


Dosažené skóre:
3 / 3

Načítání zdrojů


Použití gzip komprese: Webový server používá gzip kompresy

Výborně! Váš server používá gzip kompresy.

1 / 1

Velikost stránky: 13.6 kB

Výborně! Vaše stránka má přiměřenou velikost.

1 / 1

Soubory k načtení:
Linkované soubory
/css/fontawesome/fontawesome-webfont.woff2?v=4.7.077.2 kB
/css/website/fonts/titilliumweb-regular.woff214.3 kB
/css/website/fonts/titilliumweb-bold.woff213.4 kB
/css/fontawesome/font-awesome.css7.3 kB
/css/website/style.css?v=0410.5 kB
/favicon.ico5.4 kB
/favicon.png1.1 kB
Linkované soubory skriptů
/js/jquery-3.5.1.min.js30.9 kB
/js/netteForms.js4.2 kB
/js/nette.ajax.js4.9 kB
/js/website.js?v=048.6 kB
/js/jquery.mousewheel.js2.3 kB
/js/jquery.jscrollpane.min.js4.8 kB
Linkované soubory obrázků
/css/website/images/logo_vlastnicesta.svg18.8 kB
/data/slider/HomePage_specialiste_znalosti_ver_1.jpg182.6 kB
/data/USR_007_DEFAULT/small_Koucink_poradenstvi_mentoring_obor_m.jpg44.4 kB
/data/USR_007_DEFAULT/small_Komunikace_efektivni_management_m.jpg42.8 kB
/data/USR_007_DEFAULT/small_Krizovy_management_krize_m.jpg51.0 kB
/data/USR_007_DEFAULT/small_Strategie_nejlepsi_vize_m.jpg31.3 kB
/data/USR_007_DEFAULT/small_Leadership_management_manazer_leader_-_1.jpg58.7 kB
/data/USR_007_DEFAULT/small_Pravo_zakon_pracovni_obchodni.jpg46.5 kB
/data/USR_007_DEFAULT/small_Kvalita_procesni_rizeni_proces_m.jpg56.1 kB
/data/USR_007_DEFAULT/small_Osobni_rozvoj_sebemotivace_sbereflexe_m.jpg36.1 kB
/data/USR_007_DEFAULT/small_HR_rizeni_lidskych_zdroju_motivace_m.jpg33.8 kB
/data/USR_007_DEFAULT/small_Projektove_rizeni_-_projekt.jpg43.2 kB
/data/USR_007_DEFAULT/small_Kyberneticka_bezpecnost_ISO_27000_ochrana_informaci.jpg45.3 kB
/data/USR_007_DEFAULT/small_Digitalizace_automatizace.jpg36.4 kB
/data/USR_007_DEFAULT/small_Auditor_interni_audit_skoleni_auditoru_m.jpg41.6 kB
/data/dummy.gif0.0 kB
/data/dummy.gif0.0 kB
/data/USR_007_DEFAULT/small_Finance_analyzy_mzdy_ucetnictvi_m.jpg43.2 kB
/data/dummy.gif0.0 kB
/data/dummy.gif0.0 kB
/data/dummy.gif0.0 kB
/data/dummy.gif0.0 kB
/data/dummy.gif0.0 kB
/data/USR_001_USR_ADVICERS/USR_010_PORADCE/small_5f5a4cef4b8e8Ji%C5%99%C3%AD_St%C5%99elec_leadership.png100.3 kB
/data/USR_007_DEFAULT/small_619bb8a116b4fBasovnikova_Marcela_mzdy_specialista.png121.8 kB
/data/USR_007_DEFAULT/small_Marek_Mit%C3%A1%C4%8Dek_-_auditor.png120.6 kB
/data/USR_007_DEFAULT/small_Pavel_Trvaj_BOZP_proces_ISO_m.png96.3 kB
/data/USR_007_DEFAULT/small_Petr_Hlu%C5%A1i%C4%8Dka_-_HR_psychologie.png104.0 kB
/data/USR_001_USR_ADVICERS/USR_408_PORADCE/small_tom2.png113.2 kB
/data/USR_029_DEFAULT/small_bendar.png100.7 kB
/data/USR_007_DEFAULT/small_Vratislav_Urbasek_pravo_reorganizace.png110.0 kB
/data/USR_001_USR_ADVICERS/USR_010_PORADCE/small_51f3b188a8600Logo%20-%20JT.jpg4.6 kB
/data/USR_001_PICTURES/small_logo_5963.jpg6.2 kB
/data/USR_001_USR_ADVICERS/USR_010_PORADCE/small_CentroTEC%20-%20logo%20-%20mal%C3%A9.jpg10.4 kB
/data/USR_001_USR_ADVICERS/USR_010_PORADCE/small_Logo%20-%20JT.jpg4.6 kB
/data/USR_001_USR_ADVICERS/USR_029_PORADCE/small_Logo_-_Nowatron.jpg7.7 kB
/data/USR_001_USR_ADVICERS/USR_292_PORADCE/small_kingspan-logo.jpg49.0 kB
/data/USR_007_DEFAULT/small_logo_-3-.png3.4 kB
/data/USR_001_USR_ADVICERS/USR_010_PORADCE/small_edag-x2.png5.3 kB
/data/USR_001_USR_ADVICERS/USR_028_PORADCE/small_CentroTEC%20-%20logo%20-%20mal%C3%A9.jpg10.4 kB
/data/USR_007_DEFAULT/small_5dfe4053e5396Logo_-_Continental.jpg9.5 kB
/data/USR_001_USR_ADVICERS/USR_010_PORADCE/small_51e169a808ed4Logo%20-%20Continental.jpg8.8 kB
/data/USR_001_USR_ADVICERS/USR_010_PORADCE/small_Logo_-_Continental.jpg8.8 kB
/data/USR_007_DEFAULT/small_vlastni-cesta-komunikace-manazera-atmosfera-tymu.jpg52.3 kB
/data/USR_007_DEFAULT/small_vlastni-cesta-Editace-jak-zmenit-strach.jpeg25.2 kB
/data/USR_007_DEFAULT/small_62eaa6cc61f1bergonomie.png180.3 kB
/data/USR_007_DEFAULT/small_vlastni-cesta-komunikace-zmeny.png241.8 kB
/data/USR_007_DEFAULT/small_C82DEB72-AB29-4F14-BC1C-44BB5FEC53E8_1_105_c.jpeg51.4 kB
/data/USR_007_DEFAULT/small_vlastni-cesta-vedeni-v-krizi-kniha.png221.6 kB
/data/USR_007_DEFAULT/small_vlastni-cesta-Firemni-komunikace.jpeg57.5 kB
/data/USR_007_DEFAULT/small_vlastnicesta-Leadership-ego.jpeg34.5 kB
/data/USR_007_DEFAULT/small_koucink_osobni_rozvoj_-onlline_I.jpg52.0 kB
/data/USR_007_DEFAULT/small_Marketingovy_vyzkum_-_kpi_metrika.jpeg38.5 kB
/css/codespam/codec.jpg0.8 kB
/css/codespam/codea.jpg0.8 kB
/css/codespam/codec.jpg0.8 kB
/css/codespam/codeb.jpg0.8 kB
/css/website/images/logo_vlastnicesta.svg18.8 kB
/data/dummy.gif0.0 kB
/data/dummy.gif0.0 kB
/data/dummy.gif0.0 kB
/data/dummy.gif0.0 kB
/data/dummy.gif0.0 kB
CELKEM2 969.9 kB

Vaše stránka včetně zdrojového kódu má velikost 2 983.5 kB. Zvažte zmenšení přenášených dat nutných k zobrazení stránky.

0 / 2

Počet požadavků: 76

Vaše stránka potřebuje k načtení více než 30 dalších HTTP požadavků. Zvažte optimalizaci její počtu.

0 / 1


Dosažené skóre:
2 / 5

Ostatní


Responsivita: Je responsivní

Výborně! Vaše stránka je responsivní a používá meta tag viewport.

1 / 1

Použití schema.org: Nepoužito

Vaše stránka nepoužívá schema.org, zvažte použití strukturovaných dat.

0 / 2

Použití Google Tag Manager: Používá se

Výborně! Vaše stránka používá GTM.

2 / 2

Odkazy na chybové stránky: Neobsahuje
Poznámka: Bylo otestováno pouze 30 náhodně vybraných interních odkazů. Vaše stránka obsahuje 222 interních odkazů.

Výborně! Vaše stránka neobsahuje odkazy na chybové stránky.

1 / 1


Dosažené skóre:
4 / 6

Výsledek SEO testu

Zobrazit protokol SEO testu Stáhnout protokol SEO testu
Dosažené skóre:
(38 / 64)

59.4 %

Kdo jsme a co umíme?

Jsme jedna z předních firem na poli SEO v ČR.

V oboru SEO působíme již řadu let a SEO je naší primární činností. Umíme vylepšit Vaše pozice ve vyhledávačích a tím zvýšit relevantní návštěvnost Vašeho webu. Naše cenová politika je dostupná většině, přesto zachováváme vysokou kvalitu našich služeb.

máme
11
let zkušeností
pomohli jsme
1328
klientům
právě teď máme
211
webů pod palcem
náš tým napsal již
358467
PR článků

+420 724 761 988 / info@seolight.cz

Kontaktní formulář